REKLAMA

"Usłyszałem, że mam opuścić gabinet rzecznika dyscyplinarnego"

Analizy
Data emisji:
2018-10-10 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną w studia już zapowiadane gość pan mecenas Jacek Dubois. Dziś w roli pełnomocnika sędziego Igora Tulei, dzień dobry, dzień dobry. Chociaż właśnie się zastanawiam czy pan jest pełnomocnikiem czy też nie jest, bo jak dowiadujemy się wyproszono pana z przesłuchania sędziego, które toczyło się przed rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów sądów powszechnych. To w końcu jest pan pełnomocnikiem czy nie jest? Rozwiń »
Ja jestem, bo pan Sejm świata zwrócił się do mnie o pomoc jako do adwokata uważa, że jego prawa są zagrożone i w sytuacji, kiedy uważa, że ten efekt mrożący już jest bardzo blisko 1 czuje kostki lodu co do jego wkładają w sedno, bo uznał, że powinien port korzysta z pomocy natomiast no w państwie, które uważała jeszcze do niedawna za przewożony okazuje się, że obywatel nie ma prawa korzystać z pomocy pełnomocnika, a także ja jestem aż nie mogę wykonywać swoich obowiązków no właśnie od spróbujemy odtworzyć to co się dzisiaj wydarzyło ważna kwestia jest taka, że pan sędzia Tuleja jest jakoś wyjątkowo popularny jeśli chodzi o SLD rzecznika dyscyplinarnego od 4 postępowania w tym momencie, że toczą, w których one pełnić jakąś rolę w ta to dzisiejsze dotyczyło, której sprawy i w jakiej roli pan sędzia Tuleja był zaproszony do siedziby tzw. KRS liczymy, że konsens jest rekordzistą Polski, bo chyba w tej chwili mamy 4 postępowania bicie z jego wiedzy wbre w przepisom prawa próbuje skorzystać rzecznik dyscyplinarny dziś jej mieliśmy pytania prejudycjalne i dziś w tej sprawie został zaproszony natomiast zaraz się rozwinąć myśl samo zadanie pytań prejudycjalnych stanowiło przyczynę czy pretekst do owego przesłuchania w 2 w jaki sposób rzecz niepojęta no Panny rzecznik z dna nie ma pewnej otwartości serca, żeby ich duszy, żeby nam tłumaczyć natomiast zaprószenia żeśmy się dowiedzieli, że chodzi o pytania zadane włodarz jak przybyliśmy okazało się, że mamy być przysługiwanie jest zupełnie innej sprawie czy doszło do sytuacji kuriozalnej, kiedy świadek dostaje wezwanie w 1 sprawie, po czym cóż człowieka, który podpisał to wezwanie do tyłu dowiaduje się, że ma być przesłuchiwany w innych krajach inna sprawa to jaka to jest pytania, które zadał pan sędzia no no i jak gdyby wielu sędziów jest zaniepokojonych sytuacją w Polsce wielu i uważa sędziów, że w tym momencie na nie orzekają w pewnym porządku prawnym, który jest stosowny do Unii Europejskiej i pytają się 3 sytuacja, kiedy w taki sposób w tej chwili jest zorganizowane postępowanie dyscyplinarne nie wpływa na i niezawisłość sędziego ponieważ, jeżeli sędzia, by ci się obawia niż jest w stanie myśleć i w sposób sprawiedliwy jest sytuacją zagrożenia demokracji, ale z użyciem tego tak przyjrzeć się samemu narzędzie, jakim jest pytanie prejudycjalne czy pytanie prawne jeśli mam zostać na kanwie wymiar po deszczu w Polsce to zadanie pytania w jaki sposób może być naruszeniem dyscypliny dyscypliny to jest w ogóle Lynn w domu można odszukać jakiekolwiek naruszenie to znaczy ja uważam, że szukanie informacji u mądrych jest zaszczytem i największą chlubą natomiast żyjemy w czasach, kiedy są rzeczy oczywiste przestają być, że w oczywisty gminy mamy już sytuacje, że za uczenie konstytucji z kim jest wzywany, że za uczenie młodzieży o prawie się wzywano grali na zastanawianie pytani o jedno niedługo Wells obawiał się, żeby mogli wyzwania, dlaczego sędzia przy do sądu no bo najlepiej, by było, gdyby w ogóle nie wykonywał swoich obowiązków czy śledczych uśmiecham tylko stopień absurdu jest tak duży, że już nie potrafię tego jej po prostu traktować poważnie no bo uczestniczyła w takich czynnościach, których po prostu nie jestem w stanie intelektualnie objąć, a jak ty, bo w może zaczniemy tego, że pana wyproszony, ale rozumiem, że później pana klient jednak zrelacjonował spotkanie, dlaczego pana wyproszono to znaczy to jest tak, że każda czynność prawna rządzi się jakimiś regułami, czyli pierwsza reguła jest taka, że jeżeli kogoś zapraszamy np. na obiad to nie dajemy mu kolacji lub zaprosiliśmy nauki i tu zaczęło się od tego, że zostaliśmy zaproszeni w sprawie zupełnie inny okazuje się, że mamy odpowiadać na pytanie drugie las rąk zdawał też rynek nie zdążyłem, bo Janek, żeby z myślą, że coś zrobić to Musze być dopuszczone i teraz przepisy mówią w ten sposób, że osobą niebędącą stroną, czyli w tym momencie świadek, żeby mógł skorzystać z pełnomocnika musi nastąpić interes prawny czy on musi mieć interes prawny i w Kozak dochodzenia to zarządzenie wydaje prowadzący postępowanie z tym, że to nie jest takie bardzo dowolne tylko to jak pies bardzo jasny orzecznictwo w ZUS, ale zaraz musimy uporządkować słuchacza, który nigdy w życiu nie był świadkiem postępowań dyscyplinarnych nazewnictwo czy innych Żydzi byli rzecznik dyscyplinarny wzywa sędziego Tuleję na przesłuchanie w charakterze świadka, a jednocześnie to ten sam rzecznik dyscyplinarny decyduje czy nastąpił interes prawny dla sędziego tulei, żeby mecenas źdźbła mógł być jego ruch to nie jest decyzja dowolna, bo on decyduje w oparciu o pewne, jakby konstrukcje prawne jazdy oraz jej pan sędzia powiedział rzecz strasznie cieka w, bo on być duże uważa, że pan sędzia Tuleja powinni mieć pełnomocnika ale, ponieważ nie podoba mu się uzasadnienie mojej wniosku w związku z tym oni nie dopuścić a jakie było to uzasadnienie wraz z ich wykazem bardzo szczegółowo w jaki sposób, by pan rzecznik narusza prawo wobec pana sędziego tulei przechodzi przedstawiły mu Sia, gdyby szczegółową analizę w jaki sposób, by postępuje niezgodnie z prawem i przyniósł opinię pani profesor lubelską które, gdyby potwierdziła, żeby nie było to, że jest to stwierdzenie strony, która jest zawsze nudzisz się dzieje są subiektywne tylko przedstawiłem opinii niezależnego w Chinach używane pełnomocnik tam też było śmieszne, bo pan rzecznik popatrzył na to z pewną niechęcią do opinii podział to ja się zapoznam z tym później, po czym wydał decyzję nie, zapoznając się z dokumentem, który mu złożył, więc było to dosyć kuriozalne no ale jak w nieco zmaleje w jak i zaraz po interes prawny, który pozwala, żeby uczestnik postępowania miał swego pełnomocnika jest trochę jak rozumiem scharakteryzowane w ten sposób, że tej osoby dotyczą poruszone kwestie bardzo bezpośredni sposób mogą wpłynąć na jej dalszy los w świecie na definicję, jeżeli jakikolwiek jest to opowieść o sędzim tajne, więc się właśnie opły w w kilku punktach były oczywiście najpierw nie wiem w jaki sposób już naruszono prawo wobec pana sędziego będzie przyjrzeli się wobec niego narusza prawo to tym bardziej powinien korzystać z pomocy obrońcy powiedziałem, że przesłuchanie będzie dotyczyło tajemnicy i w tym momencie on będzie musiał jak gdyby i korzystać z pomocy, żeby stwierdzić nie wchodzi w obrębie zakazanej podszyć się podzielę się on dokonał takiego samego czynu, czyli zwrócił się z konstytucyjnym uprawnieniem, który jest prowadzony to postępowanie czy, jeżeli wolisz postępowanie w takiej sprawie i takie samo działanie zrobił to znaczy, że dotyczy to jego interesów i jedno miast w jego nowożytnej takie oczywiste, że w ogóle ich nie wymaga jakikolwiek zgodnie z nowym najwyraźniej nie jest oczywiste, ale nie służy ten wniosek i coś się okazuje okazuje się, że dany rzecznik NIK dopuszcza myśli mówił rzeczy zapowiada złożenie i NATO zażalenie, bo prawo to przewiduje, że w związku z tym o wstrzymanie czynności no bo do czasu jak rozstrzygnie to organ nadrzędny nie powinna być prowadzona żadna czynność pan rzecznik poinformował, że nie zna takiego trybu ich ominie to też trochę za nie znosiło trybu zażalenie wstrzymanie procedowania do czasu rozpatrzenia zażalenia czy ja w pewnym już przestałem jak gdyby zdawać sprawę co pan rzecznik znaczek nie jest znana to wiosną takiego użył sformułowania nie mogę ich interpretować za niego, ale dobrze, by było, żeby ktoś z nim na ten temat porozmawiać, żeby poznać z drugiej strony jak gdyby motywy działania w każdym razie powiedział, że nie wstrzymuje tej czynności w związku z tym myśmy z wykazem zawsze złożyli pismo, w którym doświadczyliśmy, że pan sędzia nie może być w tym trybie przesłuchany, bo jest to niezgodne z prawem złożyliśmy wniosek o wstrzymanie naszym odstąpieniu od czynności, które jest niezgodna z prawem ten został też odrzucony złożyliśmy od razu zażalenie był taki, jaki silnik, że tak powiemy co wyraźnie to Sherlocka Holmsa żyje tak i wiedziałem co zrobi pan rzecznik, zanim on nie jest już to zdecydowałby o filmie zażalenie na piśmie i od razu mu złożyłem, które przyjął mówi o tym, etapie moja, że tak powiemy wizyta się zakończyła pan sędzia został już sam, ale zostało skierowane do pana słowa proszę zejść mu dawną bardzo mi podziękował za obecność orzecznik i poprosił, żebym opuścił jego gabinet co słyszy, że spadną z radością zrobiłem i niestety nie mogłem zabrać swój swojego biznesowego namawiałem do tego, że nie powinien uczestniczyć w czynności, które by sprawdzono, ale pan miejsce, gdzie ma jakieś 2 duże poczucie pieszy szacunku dla prawa do podłogi była w obawie, że wbre w temu prawu postępuje, więc podjął decyzję, że nie będzie stwarzał sytuacji, która by mogła być różnie interpretowana i mimo tego, że jego prawa zostały zszargane naruszony, jakby to nie nazwać sił pozostanie także żeśmy się Stali poczeka na słońcu przed kryzysem, ale rynki skala jest o tyle już po po tym, przesłuchaniu powiedział mediom, że nie podpisał protokołu w jakie ma znaczenie w tym momencie i co będzie dalej i rób pan sędzia nie podpisał protokołu, bo uważał, że ta czynność przeprowadzona niezgodnie z prawem w związku z tym złożył zastrzeżenia co do czynności jako czynności naruszającej procedury odmówił jego podpisania no bo gdyby podpisał to by sankcjonował bezprawie, choć zawsze jest to możliwe, bo kodeks przewiduje sytuacji, kiedy taki protokół nie zostanie podpisany zostanie podpisany przez rzecznika, który stwierdzić jakich przyczyn nie doszło do podpisu, ale jak będą obowiązki chyba pana sędziego, który ma przestrzegać praw wodną jest też zasygnalizowanie sytuacja kiedy, a wójt nie przestrzegano ostatecznie jak przebiegało to przesuwanie, kiedy już pana mam wyproszono z sali czy wiadomo jak pod jakie padały pytania i na ile były związane z Samem sali znowu wchodzimy w swym i tajemnicy dlatego było rozpowszechnianie informacji z postępowania karnego przygotowawczego jest zagrożone sankcją karną pan rzecznik nam 2 × to przypomniało i co się z nami stanie, jeżeli będziemy rozmawiali na temat zadawanych pytań w związku z Avią wszystko co wie pan opowiedział nie jest złamaniem tej 1 z klubu po pierwsze nie przystąpiliśmy do czynności przesłuchania, bo to było przed tym poza tym rozmawiamy o procedurze, a nie o tajemnicy postępowania, czyli o ty i gdy pytanie odpowiedział no bo tylko to jest jak gdyby przedmiotem zakazane natomiast nowo ja mówię o tym co się wydarzyło przed tym ja mówi o pewnym sporze proceduralnym, czyli zdradzam metody działania natomiast nie zgadzam się tu poważnego postępowania wiele sądów coraz więcej sądów europejskich ma wątpliwości co do tego mnie czy naruszenia praworządności w Polsce nie wpływają negatywnie na prawo do obrony do rzetelnego procesu, ale czy ta sprawa może też stanowić argument dla owych sądów, a za chwileczkę do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, że w Polsce na rzetelny proces szanse są coraz mniejsza no te wątpliwości powstały z tego, że obcy mu pewne gwarancje są po prostu naruszany Nate słowa najbardziej klasyczny przykład, kiedy metodami pozaprawnymi próbuje się od nich uzyskać pewnego rodzaju informacji, których nie można w tym trybie uzyskać poza mną chodził tu swoje tego słynnego właśnie wróżenia no bo jeżeli sędzia, który wiele lat spędził w uchwale nagle są 2 × w miesiącu jeździ do rzecznika dyscyplinarnego do stołu chyba świadczy o tym, że nie on się zmienił tylko nagle na osie przestał podobać, ale jeżeli nie zmieniły będzie się przestał podobać to jest bardzo źle, bo sędzia ma niby się podobać to ma być sprawiedliwy i władzy jest trwają prace jednak również powiem, ale raczej nie nie będę cię oczy bez komentarza wyproszenia pana gabinetu rzecznika dyscyplinarnego to trochę komplement z kierunku pana umiejętności panie mecenasie to znaczy ja powiem tak no trzeba grać tak jak przeciwnik pozwala na Jana nie sądzę, żebyśmy znaleźli rozstrzygnięć na razie to sprawiedliwy natomiast gdyby procedury dają nam kolejne możliwości, jeżeli przeciwnik fauluje na to trzeba po prostu tymi faulami się gdzieś w sieci klubów we wszystkim co złe trzeba dostrzegać pewne dobrą wolę życzliwych nam dostarczył argumentów, żeby wykazać, że sądy nie są w fontannie z bliskimi mecenas Jacek Idzi była pełnomocnik Igora tulei czasem poza salą przesłuchań, a czasem w tej sali obecny bardzo dziękuję za swoje
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA