REKLAMA

Niedługo polskie społeczeństwo będzie tak stare, że bez imigracji nie da sobie rady

Światopodgląd
Data emisji:
2018-10-11 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:18 min.
Udostępnij:

Agnieszka Lichnerowicz rozmawia z prof. Ireną Kotowską, prezes Szkoły Głównej Handlowej, o niżu demograficznym w Polsce. Rozwiń »

Okazuje się, że mimo programu 500+, wciąż więcej Polaków umiera, niż się rodzi. Według prof. Kotowskiej musimy się liczyć z dalszym spadkiem urodzeń. Według prezes SGH są różne sposoby wspierania dzietności, zaś dużą rolę odgrywa tu czynnik materialny, a zwłaszcza obawa o pogorszenie standardu życia.

Jak dowodzi pani profesor, aby zwiększyć dzietność, trzeba pracować nad wieloma jednocześnie stosowanymi rozwiązaniami, o których szczegółowo opowiada w rozmowie z Agnieszką Lichnerowicz. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agnieszka Lichnerowicz, bardzo serdecznie zapraszam państwa na światopodgląd. Z wielką przyjemnością przedstawiam gościa pierwszego: prof. Irena Kotowska, demografka, prezes Szkoły Głównej Handlowej, też przewodnicząca Komitetu nauk demograficznych Polskiej Akademii Nauk, dzień dobry pani profesor. Chciałabym, żebyśmy trochę porozmawiały o procesach demograficznych. Ten temat funkcjonuje w debacie publicznej. Rozwiń »
Chciałabym, żeby pani profesor przedstawiła kilka mechanizmów, o których się dużo mówi choćby ten związany ze związkiem między demografią między tym ilu nas jest w społeczeństwie, a takimi programami jak 500 plus między polityką migracyjną, a demografią Anny myślę, że to 2 nie zdążymy niestety więcej, ale jak zdążymy to ja mam do przygotowanych wiele pytań do pani profesor z czołowymi 1500 plus dlatego, że to jest element nie tylko bardzo politycznie gorący temat, ale myślę, że dzięki niemu też głosów trochę mówimy, więc demografii może trochę więcej rozumiemy Nate ostatnie dane m. in . Głównego Urzędu Statystycznego są takie, że wzrost liczby urodzeń w ostatnich 2 latach tylko na chwilę Ewę zatrzymał Andy populacji, jeżeli mogę Polski, ale od początku roku znów więcej ludzi w Polsce umiera niż się rodzi, więc to co może pani powiedzieć na temat tego jak działa taki program 500 plus co zacząć od tego, że porównanie liczby urodzeń zgonów ciebie mówienie o te zmiany w ruchu naturalnym, a jest związany z tym, jaka nie tylko w jakiej ich dzieci się rodzi, ale także ile jest kobiet w określonym wieku, które mogą mieć dzieci i z tym, jaka jest struktura wieku tłumaczy wzrost liczby zgonów związanych z tym, że jesteśmy coraz starszy jednak zdarzenia w wieku starszym są bardziej prawdopodobne i AZS to, o czym mówimy demografowie mówią od wielu lat, że ze względu na zmiany struktury ludności wg wieku, czyli tego ile będzie kobiet w wieku, w którym można mieć dzieci, a ten wiek, w którym najczęściej rodzą się dzieci my nazywamy dokładnością jest między 25, a 39 lat ze liczba tych potencjalnych matek będzie spadać to się już za czyn i teraz, nawet jeżeli skłonił my te kobiety do tego, żeby częściej, a czy pary no ale nie decyzją ostateczną, że tak ten przypada kobiecie rower, żeby częściej miały dzieci to i tak ze względu właśnie my to nazywamy czynnikiem strukturalnym mówimy, że muszę się liczyć ze spadkiem liczby oraz czy spór o to jak nakłonić potencjalny partner lub renty specjalne matki do tego, żeby zostały matkami jest sporem o to by zmniejszyć ten przewidywany spadek liczby urodzeń są różne sposoby, że tak powiem przekonywania, że rodzicielstwo jest bardzo ważną i aktywnością, że tak Pm życiową rozpoznawane są bariery decyzja o dziecku i w tych bazują one z użyciem ognia i innych Jakuba i u nas też prowadziliśmy badania na ten temat i sytuacja materialna, a cykl obawy o o koszty dziecka są wyrażane przez potencjalnych rodziców albo rodziców ich już 1 czy dwójki dzieci, ale i to w jest przede wszystkim związane dla znacznej części tych osób, które mogły, więc dzieci z obawami o pogorszenie standardu życia to nie jest ziemi nie starczy na chleb tylko to jest to, że mamy oczekiwania aspiracje jeśli chodzi o standard życia w ogóle ich to co oferujemy dzieciom i te aspiracje wskazówek jak o mówią o tym, że w zoo chcemy im bardzo wiele już tak chcemy zapewnić a, a nie zawsze możliwości ma w i oczywiście te oceny są związane także z tym jak jest sytuacja na rynku pracy, jakie są możliwości rozwoju zawodowego rodziców kobiety mężczyzn jeszcze są możliwości awansu i bardzo wyraźnie z naszych badań wynika, że ta niepewność na rynku pracy, które wcześniej była u góry miała znaczenie dla psów i Józefem przekładania odkładanie planów prokreacyjnych, ale to ostatnie przyniosły poprawy także generalnie przypisywanie tego wzrostu, które było coś o jedynemu zaproponowanego przez wprowadzonym rozwiązaniu polityki rodzinnej jest nieporozumieniem i gdy przyglądamy się te, jakie dzieci się urodziły to głównie częściej rodziły się dzieci drugie i dzieci trzecie dom jest niestety coraz mniej osób kobiet decyduje się na zostanie matką co nas skłania do wnioskowania o, że to jest realizacja planowanych wcześniej zamierzeń prokreacyjnych o takie zamierzenia pytaliśmy się w specjalnym badaniu, które było prowadzone dwukrotnie raz było prowadzone na przełomie roku 20102011 po polsku, a drugi raz w 201415 pytaliśmy się o to czy w najbliższym czasie chcą respondenci mieli dziecko w najbliższym czasie to znaczy w ciągu 3 lat w czy ewentualnie później w ich w drugim badaniu wojny wróciliśmy do tych samych respondentów to dowiedzieliśmy się, kto z nich zrealizował swoje zamierzenia prokreacyjne jest oczywiście Elby większy stopień realizacji zamierzeń jest wśród rodziców, czyli wśród osób, które już miały jedno dziecko i mówiły nam o planach dotyczących drugiego bądź rodziców dwójki dzieci natomiast niepokojące jest to oczywiście ja nie mogę tego po powiedzieć, że z całą pewnością, bo to jest próba reprezentatywna ery to dotyczy pewnej grupy z Zoe wzrasta odsetek niezdecydowanych to znaczy takich, którzy nie wiedzą i ten odsetek niezdecydowanych wzrasta właśnie wśród osób, które jeszcze nie mają dzieci były dla mnie są takie traktuje to jako sygnał pewnej polaryzacji posta w wobec wobec za euro bez posiadania dzieci decyzja dziecko, ale czy, zanim przejdziemy do innych w kinie Roma oba wnioski ja chciałabym jeszcze powiedzieć, gdy pytamy się po to, ile dzieci, by młodzi chcieli mieć to ta liczba dzieci jest większy od tego ile rzeczywiście od zrealizowanej liczby 9 w i to nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach i my nazywamy to taką luką dzietność, czyli pragnienia przekraczają możliwości oceniane przez UE Zbigniew Żurek stygnie brydżowych stołach z rodziców czy potencjalnych rodziców i w związku z tym mówimy o tym, że nie jest kwestia, jakby tylko pod mówienia o tym, że aspiracje rodzicielskie muszą być wyższe, bo my nie mamy w społeczeństwie ludzie chcą pozostać w Warcie rodzicami wychowywać dzieci natomiast są pewni barier my mówiliśmy o 1 z tych barier związaną z oceną sytuacja wspiera materialnej i aspiracjami, ale także musimy wziąć pod uwagę to z coraz częściej młodzi mają określone aspiracje dotyczącego własnego rozwoju zawodowego mężczyzn i kobiet z własnych aspiracji życiowych i mówisz o tym, że rozwiązania powinny ułatwić polityki rodzinnej powinny ułatwić rodzicom łączenie różnych aktywności w tym przede wszystkim pracy zawodowej z rodzin w zatem usługi przede wszystkim usługi są bardzo ważnym instrumentem usługi dotyczące nie tylko edukacji i opieki nad dziećmi najmłodszymi, ale także odpowiedniej organizacji zajęć w szkołach usługi zdrowotne dla dzieci przecież to też jest ważny element prawda organizację tego życia, a także mówimy o znaczeniu usług i co jest potwierdzone w badaniach w innych krajach jak wygląda teraz znamy tę diagnozę sytuacji na podstawie badań to jak pani profesor ocenia program 500 plus i jego wpły w na demografii nie mówimy na razie o tym, aspekcie wsparcia finansowego rodzin ubogich nie ubogich, ale demograficzny i jego wpły w tylko krótkookresowe efekt jest dodatnia jak widać tam w ciągu 2 lat urodzenia wzrosły o 33  006 około 33  000 i o tym, mówiliśmy, że jeżeli będzie efekt to to raczej krótkookresowy moim zdaniem on będzie wygasać czynny należy się spodziewać albo powrotu do poprzedniego poziomu urodzeń albo w kolejnych latach to już będzie spadek, bo nawet jeśli częściej się te dzieci będą rodzić to już coraz większe znaczenie będzie miał ten efekt struktury wieku, czyli mniej kobiet będzie mogło być poetka i 400 natomiast rozgorzała dyskusja na ten temat i ta dyskusja ma dobre i złe strony moim zdaniem dobrą stronę o jest to, że generalnie mówimy o tym, o o warunkach życia rodzin, by było niezgodne z sektora metali styczna, ale także inne natomiast złą stroną jest przekonanie, że za pomocą w bezpośrednich transferów finansowych my zdołamy przekonać tych, którzy by chcieli mieć dzieci do tego, żeby te dzieci posiadali nie mówiąc o innych towarzyszących temu rozwiązania w ja uważam że, że nie można tak traktować rodziców czy potencjalnych rodziców przekonanie, że transfer finansowy wystarczy zresztą setki innych badań wynika, że te przekazy finansowe mają ograniczoną, że tak powiem skuteczność to znaczy powodują elfy mogą powodować ten krótko okresowo efektów apotem efekty tego wygasają, w czym mówimy o programie polityki rodzinnej, które w, który wspiera rodziny, ale nie tylko w powoływaniu do życia dzieci, ale ich wychowywaniu, o czym mówimy o tym z czym się dzisiaj wiąże obowiązek czy, w czym koszty wychowywania dzieci te powinności rodzicielskie biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy zmiany modelu rodziny, czyli krótko mówiąc to przyjrzyjmy się temu, czego rodziny potrzebują, a nie tylko my myślimy o pieniądzach prof. Irena Kotowska z państwa gościem po informacjach wracamy od AAA światu podgląd itp, choć Agnieszka Lichnerowicz w studiu cały czas prof. Irena Kotowska demograf ze szkoły głównej handlowej też, że przewodnicząca komitetu nauk demograficznych Polskiej Akademii Nauk zacytuję choćby takie dane z 2015 roku mediana w społeczeństwie polskim to było 39 lat, czyli połowa społeczeństwa miał więcej połowa społeczeństwa miała mniej w roku 2030 to ma być 45 lat w wieku 2000 w roku 2050 mediana to będzie 50 lat to co prof. Kotowska zwraca uwagę w pierwszej części naszej rozmowy to, że to może wyzwanie demograficzne nie polega tylko na tym, że będzie mniej ludzi od niej w społeczeństwie, że jest populacja Abdullah zjeżdża z mniejszych, ale też to, że społeczeństwo będzie coraz starsze będzie coraz mniej ludzi młodszych kobiet z kim, która Edmund będą mogły zajść ciążę ludzi pracujących i od kładzenia odprowadzający składki na emeryturę w i t d. tak dalej w naj 500 plus jak ją płytami prognozuje też, opierając się na rozlicznych badanych raczej nie będzie miało znaczącego wpływu na to miała pani polityki, które mogą jak wynika zbadań wpływać na decyzje rodziców one są bardziej związane z bezpieczeństwem na rynku pracy z infrastrukturą była wspierającą wychowanie dzieci i utrzymanie się zarówno ojca kim matki na rynku pracy mnie cieszy to jest już pytanie nie stanie rezerw chce się z nim publicznie zmierzyć, bo program 500 plus, który wiemy, że ma wpływ rzeczywiście pomógł bardzo wielu ubogim ludziom i coraz na szczęście konsensus jest szerszy, że to dobrze tylko, że ma on kosztuje, tyle że pytanie czy można było te pieniądze alokować inaczej w sensie wspierać się walczyć z ubóstwem, ale nie dawać wszystkim i t d . tak dalej co może w uratować jeszcze mniej demografia w Polsce, żebyśmy nie mieli w 2050 roku najczęściej 50 lat, gdy po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że tu nie chodzi o ratowanie demografii jest takie paradoksy w dyskusji na temat tego, że właśnie my jako populację nie społeczeństwu populacja ryb będziemy coraz starsi z 1 strony bardzo się cieszymy, że mamy szansę żyć coraz dłużej i że kolejne generacje mają szansę być coraz dłużej z GM relacjami z wcześniejszymi jej, a następujący czuję, jakby z indywidualnego punktu widzenia to jest świetnie prawda no to jest sukces cywilizacyjny natomiast mówimy o całej populacji to mówimy o tym, starzejemy się to miasto na złość jest stworzyć różne próby oczywiście, gdy patrzymy na strukturę właśnie wieku to fakt, że jest coraz więcej osób starszych moim zdaniem nie byłby nie budziłby niepokoju w, gdyby się okazało, że są także osoby młodsze młodej w Łomży, czyli to zasilaniu populacji dokonuje się właśnie poprzez urodzenie dziecka albo osoby spoza populacji, czyli poprzez imigracji teraz zmiany, jakie nastąpiły w krajach europejskich, ale to nie są jej tylko kraje generalnie w krajach rozwiniętych prowadzą do tego, że to zasilaniu populacji urządzeniami dziećmi jest coraz słabszy w związku z tym, żeby ta rosnąca populacja osób żyjących coraz dłużej mijała określone miejsce w właśnie w ich populacji w społeczeństwie myślimy o tym, żeby zrobiły, żeby przybywały osoby spoza tej populacji, czyli myślisz o tym, że migracje mogą mieć znaczenie dla poprawy relacji między określonymi grupami wieku, ale jeszcze jest 133, gdy dyskutujemy o zmianach struktury wieku koncentrujemy się na tym, że będzie coraz więcej osób w wieku 6574 lat i więcej, ale to co dotyczy tylko Europy i dlatego ta dyskusja jest taka w gorąca na poziomie europejskim to jest to, że zmniejsza nam się ta liczba osób, która wypracowuje produkt, który potem jest dzielony między te części populacji, który go nie wypracowują w, czyli spada nam tzw . liczba osób wieku populacja osób w wieku produkcyjnym i gdy dyskutujemy o właśnie o znaczeniu Minge migracji dla zmiany tych relacji równościowych one one nie zmienią one nie przeciwstawi wiążą się samemu procesowi starzenia, ale ono złagodzą te dysproporcje czy tel relacje między odpowiednimi grupami wieku to myślimy głównie o tym, że tacy takie osoby przydałby się nam, żeby zasilić tą populacja osób, które wypracowują produkt, który jest na rynku pracy z arze dodatkowo na ogół imigranci to są osoby młode, więc saksy liczymy na to, że te osoby młode mogą zakładać rodziny i mniej dzieci i to, że Europa musi się otworzyć imigrantów już było wiadomo co najmniej 15 lat o tym, mówimy oczywiście jest kwestia tego jacy to imigranci i t d. ale musimy zrozumieć ze potrzebujemy więcej osób na rynku pracy nie za nie nie zadowolimy, że tak Pm potrzeb na rynku pracy mąż mieli idealną polityki społecznej, które realizują odroczony w czasie na ludzi brakuje już dość żem ja, bo ja bym dosyć krytyczna jestem ciut wobec skuteczności obecnych tych konserwatywnych polityka, gdyż bardzo źli, że zostaną wprowadzone oparte na badaniach prawdziwych analiza ona gwarancji nie dają nam gwarancję powrotu do prostej zastępowalności pokoleń, dlatego że wybory dokonywane przez współczesne młode osoby są inne od tych wyborów dokonywanych 30 lat temu i generalnie jest taka prawidłowość w, że wzrasta w populacji liczba osób, które nie widzą w rodzicielstwie zwojach filmowcy życiowej pani profesor, jeżeli odrzucimy takie ideowe niepokoje 3 radnych gminnych osób nastawionych patriotycznie nacjonalistyczne Jerzy Polaków będzie mniej czy osób nastawionych bardziej ekologicznie martwiąc się o naturę, że może wcale ludzi powinno być mniej, bo ziemia nie wytrzyma, że odłożymy to ideowe różne niepokoje w tylko realnie zmierzymy się z rzeczywistością to, że nie zatrzymamy tego procesu demograficznego starzenia tu to co to oznacza moc to oznacza po pierwsze na spadek populacji, czyli spadek liczby ludności i oznacza takie po, ale ważniejsza jest zmiana struktury wieku uczyły populacja, w której większość będą stanowiły osoby w wieku 65 lat miał wątpliwości czy to populacja jest w stanie sama się sama się utrzymać im nadążyć za zmianami technologicznymi, które w, którym związanymi są z choćby stołów rewolucją przemysłową prawda 400 EUR także to jest to duma określone skutki gospodarcze w sensie funkcjonowania gospodarki, ale także co stanowi zagrożenie dla naszego myślenia o warunkach życia i jej o systemie dystrybucji drewna o zabezpieczenie społeczne świadczenia z rurki do teraz, jeżeli jednak byśmy zgodzili się tutaj, że imigracja jest potrzebna dogadali się tutaj w Polsce i zastanowili z drugiej strony z tym co się wiąże, bo imigracja też jest szokiem dla społeczeństwa w takim razie Uznam na użytek są w sensie szokiem mówi ogólnie bomb reż Michał Obama ami napięciami przystosowania miejsc w DM Elite meldują się pani, by wskazał z kolei ze swojej perspektywy główne wyzwania z tym związane czy ja nie uważam, że migracje emigracja czy na cele co o nim mówić w kategoriach szoku to jest małe to jest po prostu proces demograficzny społeczny ekonomiczny głównie w tej emigracji były powodowane czynnikami ekonomicznymi to zaś niestety coraz więcej mamy też migracji z marketami, które dało, choć w, ale rzecz polega na tym, że Europa ja mówię Euronet byłą żonę but problemy w różnych kontyngentach są różne, że Europa stała się kontynentem napływu już w latach sześćdziesiątych tego teraz ten napły w jest coraz większy i że musimy uświadomić sobie, że jako populacja będziemy coraz bardziej zróżnicowani właśnie z tych względów etnicznych i do tego musimy dostosować nasze myślenie i nasze instytucje i instytucje rynku pracy i instytucje polityczne, czyli krótko mówiąc o różnorodność populacji, ale także z punktu widzenia poziomu wykształcenia stanu zdrowia i właśnie z ich kulturowa to jest to przy czym, czego nie unikniemy, bo z tego problem polega na tym jak się do tego dostosować je w sensie mentalnym jej w sensie instytucjonalnym nie mówią teraz oczywiście podkreśla o politykach migracyjnych, czyli jak go jak rozumieć osunął się do cholery rozmowa Albert osłabnie z jej imigracji, ale też zwracała pani uwagę usłyszałam na to, że to też wyzwanie to dla modelu polityki społecznej znaczy to co pani czas w jakim sensie, bo to jest odrębny ogromny temat tak ja muszę tylko zasygnalizować jedno lat w, jeżeli mówimy o procesy globalizacyjne szef to one dotyczą głównie sfery ekonomicznej i właśnie także te przepływy zasobów pracy są związanej z organizacją pracy są zgodni co związane z tymi przepływami wiele z globalizacją natomiast za politykę społeczną są odpowiedzialne poszczególne państwa i Unia Europejska komisja Europejska usiłuje sformułować pewne zalecenia w jakim kierunku reformować polityki społeczne, by odpowiadały wyzwaniom współczesności to ja mam ogromne uznanie dla różnych grup podczas tych, którzy próbują nazwać to co już wiedzieli to co nas czeka natomiast generalnie rzecz biorąc polityka społeczna jest domeną rządów krajowych, które w dodatku coraz większym stopniu traktują ją i tu mówił z załogą odpowiedzialnością jako sposób rozwiązywania próbkę swoich problemów bieżących w kategoriach kolejnych zadań Pm wyborów natomiast nie podchodzą do tego z punktu widzenia problemów społecznych ekonomicznych, które wynikają ze zmieniających się procesów demograficznych i ze zmieniającej się gospodarki tych formuł uległyby opowiadał o społeczeństwie, które mu albo sobie wymarzyli albo mają interes polityczny, żeby opowiadać ani od Indonezji żyją bardzo groźnym ja się tego przede wszystkim obawiam nieumiejętność nazwania problemu albo udawaniem dostrzega zaś nie dostrzega tego problemu w imię i niechęć poszukiwania rozwiązań, które nie są rozwiązaniami na określoną kadencję wyborczą tylko są rozwiązaniami na dłuższy okres czasu w bardzo dziękuję pani prof. prof. Irena Kotowska demograf ze szkoły głównej handlowej i też przewodnicząca komitetu nauk demograficznych Polski kryminał Tigera była państwem gość bardzo dziękuję tym mogą szkodzić
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA