REKLAMA

Podsumowanie debaty Usłysz Swoje Miasto w Toruniu

Usłysz Swoje Miasto
Data emisji:
2018-10-12 20:00
Czas trwania:
51:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu usłysz swoje miasto, w której śledzimy, o czym rozmawiamy w miastach w przeddzień wyborów samorządowych, a wybory samorządowe czuć już w powietrzu trochę tak jak jesień i smok przynajmniej w niektórych polskich miastach, bo też ulotek i plakat kinie i plakaty nie Remaku państwa, ale w Warszawie zaczęły wreszcie działać warszawskie ulice przy mikrofonie redaktorka czasopisma magazyn miasta Martyna Obarska, a wczoraj Rozwiń » odbyła się dziesiąta już debata z naszego cyklu debaty usłysz swoje miasto organizowanych przez TOK FM tym razem zawitaliśmy do miasta, którego prawobrzeżna część leży na Pomóż lewobrzeżna na Kujawach słynie z pierników znanego w całej Polsce Radia i równie znanego szpitala, które pojawiło się w 1 z popularnych seriali telewizyjnych, ale tak naprawdę oczywiście nie o piernikach nie o szpitalu będziemy dziś rozmawiać będziemy za to rozmawiać o tym jakie wyzwania czekają Toruń, bo to właśnie o tym, mieście jest mowa przez najbliższe 5 lat porozmawiamy też o tym, mam nadzieję nie tylko o moście, który trochę zdominował wczorajszą debatę z naszym pierwszym gościem Krzysztofem Ślebioda z pracowni zrównoważonego rozwoju dobry wieczór doliczą państwo dobry wieczór dobry wieczór jest teraz właśnie na waszej stronie pracowni z nożem w zrównoważonego rozwoju znalazłem taką informację bardzo świeżą niedawną informację o tym, że we wrześniu w urządzenie rada miasta Torunia przyjęła Gminny program rewitalizacji takie bardzo ważne dokument, który będzie dotyczył 3 obszarów, które zostały określone kłopot przy rewitalizacji Stare Miasto bydgoskie Przedmieście i Podgórze i bardzo Paul ubolewać na tej stronie jako praktycy partycypacji, ale też osoby realizujące takie projekty rewitalizacji, że być może mieszkańcy Torunia nie wiedzą tak naprawdę co taki program oznacza, więc ja bym chciała poniekąd Wiśni minusie zapytać właśnie co może oznaczać dla mieszkańców tych 3 dzielnic na psie przez najbliższe 5 lat nikt inny element programu rewitalizacji realny powstają w tej chwili starannych w całej Polsce i mamy przyjemność i możliwość obserwowania ich procesy powstawania tych dokumentów bardzo wiele różnych miejscach m. in. przyglądaliśmy się także napojami gdzieś przy samym programie nie pracowaliśmy jestem bardzo ważny dokument do tej pory się nie zdarzyło w naszej polskiej rzeczywistości możliwość stworzenia strategii takiego manualną podręcznika z najważniejszymi działaniami, które należy wykonać, aby doprowadzić do 3, w którym dzieją się złorzeczy nie jest z tego impasu jest z problemów ten dokument powstał w Toruniu, ale rzeczywiście głucha uchwaliła, ale nasze powątpiewa Ania, jako że tak jak mówiłem mamy okazję obserwować także inne miasta, które przygotowują program rewitalizacji z dna oczywiście nie sądzę są związane z tym naszą obserwacją w jaki sposób powstawał ten dokument będzie on do ważnych obszarów, bo to też myślę jest ważne, bo samo słowo rewitalizacja chodzi, gdy trąbi się już od wielu wielu lat wy w mediach i tłumaczy, że rewitalizacja to nie jest remont, że rewitalizacja musi być i społeczna i Infrastrukturalna i tak właśnie bardzo osadzona w lokalnej społeczności to nadal dominuje jednak takie dość powszechne przekonanie, że rewitalizacja tych dróg tutaj remont Świerz kamienice być może nabrzeża w zależności od tego gdzie rewitalizacji się odbywa, a w konkretnym przypadku toruńskim jak, dlaczego te 3 konkretne miejsca zostały określone właśnie tak o podłóg przy rewitalizacji o to zadba unijny ustawodawca nie pozwalają też miastom wybiera się do tzw. rewitalizacji obszarów z wg własnego widzimisię, a natomiast tymi wskaźnikami, które determinują czy dany obszar będzie poddany rewitalizacji są przede wszystkim wskaźniki społeczne ta infrastruktura środowisko są bardzo istotna natomiast celem rewitalizacji jest wyprowadzenie obszaru poprzez działania na rzecz społeczności dlatego te 3 obszary zostały u nas wyodrębnione oczywiście dyskusja się oczyszczone z 333 model, który został wybrany w Toruniu z rzeczywiście wskazuje feministek, które wymagają największego wsparcia, ale można tak pobieżnie, przyglądając się temu zgodzić i rzeczywiście starówka odkurzyć bydgoskie Przedmieście są takimi zaniedbanymi obszarami, które rzeczywiście działania się, by się przydała medycznego pracownia zrównoważonego rozwoju zrobiliście jakiś czas temu diagnozy funkcjonowania kultury na toruńskiej starówce i też chciałam się o to dopytać, ponieważ podczas, której wczorajszej debaty nie za wiele było szczerze powiedziawszy mowy o takich miękkich rzeczach bardziej związany właśnie z obszarem kultury ani infrastrukturalnych IT wśród słuchaczy, którzy dzwonili po audycji i dopytywali o dodatkowe rzeczy albo zwracali uwagę na kicz braki podczas debaty notes pojawiło się te głosy, że szkoda, że o kulturze nie było mowy, więc ja, korzystając z tego, że mam przyjemność z tobą rozmawiać chciałam się dopytać no właśnie z tej perspektywy osoby, która też brał udział w badania tej kultury, jakie są największe wyzwania twoim zdaniem, które stoją chociażby przed tą toruńską starówką specyficznym obszarem dyskusja o kondycji toruńskiej starówki dyskusja o tym jak się żyje Śnieżka, jaki jest pan nad nami czas toczyć się w Toruniu bardzo dawna myśmy kilka lat temu realizowali, angażując ba bardzo duża rzesza mieszkańców Torunia do dyskusji o starówki w ramach projektu restart i DM IDM od tego czasu muszę powiedzieć, że zmieniłaś zmieniły się kilka rzeczy natomiast to co z tego naszego najnowszego raportu wynika to taki jest infrastruktura dużo się dzieje, ale ludzie jednak w dalszym ciągu albo konkretnego jej mieszkańców czy 33 mieszkańców Torunia czy mieszkańców starówki nadal nie korzystają one znika strukturyzowane tej instytucji wiele instytucji kultury, ale tych osób one są one w jaki sposób one są zamknięte może tworzącej program nie rozmawiając między swoimi klientami tylko w Allianz to cała płyta zarabiają to cała ta stanowi przez przez ostatnie lata albo albo od samego początku działania instytucji z takich rzeczy, która myśmy zauważyli zresztą DnB Nord oczywiście na podstawie na podstawie rozmów w małym z klientami najróżniejszych instytucji to jest taka potrzeba wpływu na na tworzenie programu wpływu różnych bardzo grup ligi tworzenia programów, które instytucji możliwości realizacji sens swoich pasji niekoniecznie dopasowywania się do tego co te instytucje to co te instytucje oferujące oczywiście wymaga ich wymaga od administratora, zderzając zarządzający tych instytucji pewnej otwartości powiedzenia być może nie wszystko wiem o potrzebach mieszkańców Torunia warto warto stworzyć na nowe drogi w realnym mam nadzieję, że raport być może otworzy otworzy oczy z 1 strony pomoże zarządzającym instytucjami kultury bardziej otworzyć się na społeczność lokalną, a być może też spowoduje że, że grupy, które oczekują nowej jakości tych instytucji bardzo się zmobilizują i zaczną tupać i jej elit i pokaz do tych instytucji wymagając no bo nie ma co nie ma co, mówi że instytucje są utrzymywane z naszych podatków, a jakieś swoje perspektywy są te grupy, które właśnie w twoim zdaniem zaczną tupać nogami na ziemię ja chciałem bardzo, że Żemła grupa, która zresztą w programie rewitalizacji została dobrze zdiagnozowana mieszkańcy mieszkańcy starówki toruńska starówka nie jest tak specyficzna mieszkają tutaj ludzie, którzy nie do końca sami podjęli decyzję nieściągalne nie mają specjalnie środków, żeby się wyprowadzić jest podejrzany problemów społecznych i muszę powiedzieć, że podaż tego naszego raportu wynika, że nie wierzy, że tych grup, a niskim żyjące na niskim standardzie średnia radzące sobie z edukacją one też są stosunkowo niewielką premię stanowią niewielki stanowią niewielki udział niewielki odsetek osób, które korzystają z oferty instytucji działających online na starówce program rewitalizacji rozmawialiśmy na początku powinienem znaleźć sposoby narzędzia na wykluczenie właśnie tych, którzy z tych, którzy na tym terenie mieszka nie tych, którzy przyjeżdżają z zewnątrz ja mieszkam poza starówką DM IDM i program rewitalizacji nie powinien pracować mija napisze w meczu tylko by ci, którzy są jednak to bardzo istotni, bo mieszkają tutaj wolny od dawnej każdego dnia spędzają tutaj czas, by oni mieli miary talent do uczestnictwa w działalności i do korzystania z tych wystają one do tak, ale z drugiej strony zapewne pojawią się głosy, że Toruń jest też miastem, zwłaszcza właśnie ten obszar starówki też starego miasta jest też miastem no bardzo turystycznym GI ta turystyka z każdym rokiem jest coraz bardziej odczuwalna pytanie w jaki sposób połączyć potrzeby mieszkańców chociażby tego obszaru i tych 2 innych obszarów z potrzebami ruchu turystycznego czy twoim zdaniem i też doświadczenia może to nie jest już tak aż tak bardzo turystyczną miasta, ale też byliście podobny proces z kolei tam tworzenia Gminnego programu rewitalizacji we Włocławku jakich może dobre brak litery twoim zdaniem można było przeszczepić do Torunia albo jakieś podobieństwo między tymi miastami natomiast jej się i się różnią podstawki programu rewitalizacji tej jeszcze nie w tej chwili na etapie Renata jej realizacji, więc trudno jeszcze po te rozwiązania przy przeszczepie albo albo z nawet żonę, by zadziałały, bo ideą dobrze przygotowanego programu rewitalizacji to rządy tak naprawdę może zostać zrealizowany tylko w tym jednak mieć jasne nie marzy tylko Andrzej w gdańskiej Energi jeszcze tak robiła z często pojawiały się tylko pianki, ale ta poprzednia perspektywa związana z rewitalizacją ja wiem nie zadziałała mamy piękne fasady odremontowane ulice, a gdy, a w domach za tymi pięknymi fasadami ciągle mieszkają w ludziach, którzy nie potrafią poradzić sobie ze swoim życiem, ale turystów wracają tak to rzeczywiście jest miastem UE, do którego przyjeżdża bardzo wielu wielu turystów zdaje się, że około 22  000 000 linii, a nie jako mieszkańca to bardzo cieszy, bo przecież może z solą w RN konkretne pieniądze zostawiają ale, ale rzeczy, ale większość tych turystów standard czas na starówce i to, gdyż w 1 z Anną uciekaj Sellin, a i Lenny rent dyskusja o tym co z tym co z tym zrobić te tańce, którą drogę wybrać się liczyć bardziej na tych, którzy przyjeżdżają przywożą pieniądze może zagrać bardziej od tych, którzy są tutaj na stałe na jej nigdy nie zakończyła, chociaż od czasu do czasu dyskusja się tam 3 wybrzmiewa, ale jakiegoś pomysłu nie ma, żeby zaplanować sobie nową strategię turystyki i żeby dać żyć większość z turystyki najem najchętniej korzystają trzeba przede wszystkim na przeprowadzić dogłębną diagnozę, a później szeroką dyskusję i to miasto mieszkańcy tego miasta powinni postanowić i umówić się co jest dla nich ważne znaczy jak z jak zachować pałac żeby, żeby za jakiś czas starówka stała się miejscem, w którym naprawdę nie chce się mieszkańcy oraz wprowadzenia ulgi tej takim rezerwatem, które mieszkają tylko ci, którzy w, których nie stać na kupienie mieszkania poza realnym poza poza starówką i ale żeby estetycznie jest aż tu być skansenem, do którego przyjeżdża się tylko obejrzeć kilka kilka ważnych rzeczy kupicie pierniki i wyjechać myśmy na na potrzeby projektu restart policzyli ile godzin spędzają te części miasta bronią i zdaje się, żeby liczyć, że około 88 godzin w niebyt taka dyskusja o turystyce jest para jest bardzo potrzebna, ale nie jest ona nie jest na rozstanie, a nawet wprowadza takie byśmy sobie tego życzyli na te dyskusje od zleceń nie jest prosta tylko w Toruniu, bo dokładnie właśnie od wczoraj wieczora na stronie tokfm też możecie państwo posłuchać audycji o turystyce electro miałam przyjemność nagrać razem z Pawłem Cywińskim Magdą kubeczków dokładnie zastanawialiśmy się tam nad tym jak w polskich miastach rozwiązania turystyczną można regulować, ale też na taką charakterystyką tego, o czym my nadal w polskich miastach mamy trochę takie przekonanie, że włodarze polskich miast, że ta turystyka to jest nadal wielkie dobro może oprócz Krakowa, który zaczął już dość intensywnie działać na rzecz jakiejś teki el ucywilizowania ruchu turystycznego, ale coraz ma się wrażenie, że więcej więcej więcej jak będzie za duży problem osób jakoś z tym problemem poradzimy i rozumiem, że wpły w Toruniu po prostu ten temat zaczął się pojawiać, ale nadal tak jak powiedziałeś nam nie pojawia się żadna konstruktywna propozycja, żeby sobie z tym problemem przysłowiowym poradzić jeszcze zanim stanie się problemem w tak rzeczywiście nie pojawia się dyskusja, która by go równoważy na potrzeby bardzo różnych jego twarzy, bo Krystian rzeczywiście są ważni, ale są jeszcze przedsiębiorcy, którzy korzystają z turystów, ale jednak też ma inny rodzaj działalności sądu mieszkańcy są ci, którzy w Grajewie sami sądzą mieszkańcy Torunia, który też tych, którzy też z Torunia mogliby korzystać to jak ja być może nieprzemyślana albo albo nikt do końca zaplanowana jest jest strategia myślenia o turystyce w Toruniu pokazuje chociażby festiwal Skyway, który w UE podczas festiwalu światła, który co roku na zasadzie blokuje całą starówkę i z wielu moich znajomych z nawet niż na Facebooku ogłaszają wyjeżdża na ten tydzień nie chcą spędzać czasu, ponieważ że, ponieważ nie ma się nie da się przejść ulicami tylu turystów przyjeżdża teraz, gdy myślę, że ich trzeba dawać postawić sobie ważne pytania, gdzie postawić, ale nie akcenty co zrobić, żeby wierzyć, że uprzywilejowana ani tylko 1 grupa co zrobić, żeby móc korzystać z dobrodziejstw turystyki zarabiać na niej oczywiście pokazywać, że piękne miasto na zewnątrz, ale też te też powodować, że ten rok turystyczne nadmiernie obciążały starówkę nadmiernie obciążały mieszkańców Torunia jak chce się jeszcze spytać 1 grupę, bo rozmawialiśmy już o turystach rozmowy na mieszkańca starówki natomiast wy 2000 piętnastym roku też zrealizować taki projekt dotyczący seniorów w Toruniu i tak się dopytać czy od czasu, kiedy realizować ten projekt, który m. in. poległ na stworzeniu takiego niezbędnika seniora na dopytywanie seniorów ich potrzeby o realne też rozumiem takie codzienne życie w Toruniu czy z twojej perspektywy przez to ostatnie 3 lata w Toruniu sytuacja seniorów się poprawiła czy raczej pogorszyła się świat zewnętrzny mówi, że jeżeli jest, że jest zupełnie nieźle w świat zewnętrzny jest w tym, że dolar w górę w rankingu miast ocenia wprowadzoną przez gazetę wyborczą z zdobyliśmy pierwsze miejsce nocą nawet bardzo świat zewnętrzny pokazuje, że jest dobrze w aktywnej muszę powiedzieć, że tak rzeczywiście ewenement na nasz projekt ten był po części projektem badawczym na, ale też w ramach projektu pracować, więc jest zdania, że toruńscy przez długie godziny zastanawiali się zrobić, żeby było żal, że grożą im się lepiej pojawia się tutaj coraz więcej znaczy, że w tej chwili mam wrażenie, że rzeź w Toruniu nie ma się tylko seniorów z perspektywy z ich wieku nie tylko o ich zdrowie nie tylko zjeść i usługi społeczne, ale też zauważać, że ta grupa co jest zupełnie można powiedzieć, że zgodnie z trendami ogólnopolskimi światowym finale LM dziś ocenia jego grobie nie takiej którą, którą trzeba zamknąć, żeby była bezpieczna albo jak najdłużej zdrowa tylko pozwala się też w grupie tej grupie realizować ciągle ich dane potrzeby aktywności działania rozwijania swoich pasji i AJA uważam, że akurat jest 4 dni jest pies bardzo dla seniorów pojawia się coraz więcej da więcej ofert w zakresie kultury wydaje się, że tutaj jest zupełnie zupełnie dobrze w gminnym programie rewitalizacji pojawienie pojawiają się propozycje i konkretne projekty powstawania miejsc dla seniorów klinik, w których seniorzy mogliby się spotykać i na co wydają się, że ciągle wybrzmiewa z tej dyskusji Senioralnych no to jest to, że pomimo tego, że dla seniorów oferta jest dość już dość szeroka GN to grupa aktywnych seniorów ciągle nie jest duża to znaczy jest generalnie ogólnopolska dla Gdańska, a duży problem DM BOŚ zalegamy z seniorów przez grupę bardzo aktywnych uczestników np. uniwersytetów trzeciego wieku działa oczywiście to osoby są niezwykle aktywne i my możemy mieć przekonanie, że Polska seniorami stoi natomiast rzeczywiście się przyjrzeć takiemu ogółowi te grupy wiekowej noc niestety ta aktywność nie jest aż tak wielka tak rzeczywiście Indii teraz zorganizowanie wydarzenia na scenie albo powieszeniem plakatu zapraszającego z dla bardzo dużej grupy dla dużego odsetka im nie spowoduje żadnej aktywności, ponieważ oni siedzą w domu nie potrzebują kogoś, kto do tego domu przyjdzie i aktywnie wyciągnie ich na zewnątrz, żeby pić z kluczy do społeczności Eleny tak jak niegdyś śnili tak, by mogli czuć, że są jeszcze potrzebni i wydaje się, że rzecz, że rzecz, że ta jeszcze w pełni nastąpiło przejście jest bardzo wielu seniorów, o których trzeba zamknąć w taki bezpośredni sposób nie tylko, tworząc dla nich oferta, ale też, wdrażając mechanizmy wykluczania do społeczności pokazywania ważnych celów, które mogą nieść realizować tego, że stan naszej społeczności realnych potrzeb nikt o tym, ludzie, którzy czują się potrzebni są też nad związanie są w stanie być szczęśliwi i właśnie lek. Ewie w rugby wykluczania chciał się też dopytać jako torunianina również wczoraj pojawiło się podczas hit parku, czyli rozmowy ze słuchaczami po debacie bezpośrednio pytanie od 1 ze słuchaczek, która nie była właśnie w wieku senioralnym, która przyznała, że nie do końca wie czy w Toruniu można zgłaszać w jaki sposób jakiegoś rodzaju usterki w przestrzeni miejskiej czy braku ławki czy różne tego typu właśnie Niewiem brak poręczy w miejscu, gdzie chodzą Senio, że w tym czy wiesz czy jest taki fizycznie miejsce albo też wiedzieć do środy aplikacja, bo w niektórych miastach działa ta aplikacja napraw my to natomiast właśnie wczoraj nikt nikt nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie jak bowiem, ponieważ aplikacja na taras salon jest z kilkoma organizacjami w Polsce z miałem przyjemność współtworzyć i pilotować działania naprawa mostu w Toruniu, ale w tej chwili od kilku lat działa jak wtedy, kiedy zamykaliśmy to ubikacji urwane się współpraca z urzędem miasta usłyszeliśmy, że telefony e-maile w dalszym ciągu działają, więc każdy ma jakiś problem może zadzwonić do urzędu i zgłosić je zgłosić problem, a z 2 polecamy wszystkim słuchaczom gra dziś tak bardzo bardzo by bardzo dziwne mam nadzieje na nie zdaje się że, że miasto planuje powrót do dyskusji o tym czy takie narzędzie potrzebna jest wyprodukowanie takiego narzędzia urzędom jak to w toruńskich walki o warunkach bywa już zarządzanego centralnie, które no ne działała naprawdę bardzo dobrze udało nam się wypracować dobre relacje i tak naprawdę sprawny mechanizm naprawiania niskich stawek, które z 1 strony pomagało urzędnikom oni musieli odbierać telefonów tylko dostawali jasny prostą Jasną prostą informację, że ceny działek dzień działa bez konieczności długich rozwodnik gej Jonas ani urzędnicy podziela pan robi naprawdę oni muszą rozmawiać z tymi wszystkimi ludźmi tylko po prostu dostaje informację w ocenie gra mogę mogę naprawić, ale nie udało nam się na to, że wynika z tego, że do dziś toczą wydają się ma powiedzieć tak grubo, a lub w przyszłości w ogóle narracji narracji w Toruniu tego centralnego systemu zarządzania, którym mieli jednak nie dbać o organizacje pozarządowe aktywistów, którzy mogliby zrobić mają potencjał, żeby zrobić z elfami cenionego, odsuwając ich od m. in. takich możliwości realizacji takich projektów jak na kapitał, który chwilę, która od kilku lat jest matką można powiedzieć też, że ewidentnie jakiś jej włodarze i włodarz obecni włodarze kandydujący mają też problem z aplikacjami, ponieważ teraz mówić o tym, że został na praw do włączona, ale podczas wczorajszej debaty też pojawiła się informacja, że żaden z kandydatów biorących udział w wyborach nie uzupełnił ankiety, która była wysłana przez serwis mam prawo wiedzieć, czyli taki serwis, w którym w UE kandydaci z całej Polski proszeni są o uzupełnienie kilku informacji dzięki temu wyborcy, czyli osoby, które będą decydowały o przyszłości kandydatów mają możliwość porównania w odpowiedzi kandydatów my też sprawdzenia nie da merytorycznie jak żony czy też mają programy, więc ewidentnie coś tutaj jest na rzecz nowych pozostają tylko ma wierzyć w to, że może jednak ta niechęć do tej technologii chemii w 24 z nich jest na technologii wydaje się, że to bardziej pokazuje złowione w niej to jak ja naprawdę ci wszyscy kandydaci, którzy w swoich programach mogą mieć mieszkańcy są dla nich ważni i jej wiek wymiary jak nagrody mają one mają zdanie mają one gdzieś coś zmieni i że w ogóle będą inne niż poprzednie jest idealne poprzednik kilka wyborów w Toruniu, że uda się zbudować jak najbardziej różnorodną i nierzadko tak silne społeczeństwo toruński będzie miał swoich przedstawicieli będzie mogło się aktywnie włączać się się w działaniach, bo rzeczywiście pomimo tego, że w każdym z programów jak sobie czytam wszystkie, ale w każdym z programu mieszkańcy są są bardzo ważni, ale narzędziami którymi się na jego realizację budżet obywatelski, który mają zdaniem nie jest jedynym narzędziem, dzięki któremu można może się angażować w tej chwili to nie jest ta, że organizacje pozarządowe aktywiści miejscy jest zarząd świetnym przykładem takiej organizacji, która w tej chwili pracuje w zasadzie wyłącznie poza uzupełnieniem tam jesteśmy cenieni tam jesteśmy zapraszani do współpracy natomiast na pas IBF z teorią jest mało przestrzeni których, które możemy działać i dania i jak nie możemy dawać temu miastu z naszego doświadczenia, ale wydaje się jest rzecz, którą na jak ja czekam aż do jezdni na to ja w takim razie dołączam się do tego czekania mam nadzieję, że to się w pełni, a póki co bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę Krzysztof Ślebioda z pracowni zrównoważonego rozwoju i 11 g, a my wracamy już za chwile wracamy do opowieści o tym co Toruń niszczą tory będzie musiał sobie poradzić przez najbliższe 5 lat i na pewno nie będą to kwestia tylko mostów i usłysz swoje miasto w radiu TOK dobry wieczór po raz kolejny przy mikrofonie redaktorka czasopisma magazyn miasta Martyna Obarska, a my jesteśmy w Toruniu i rozmawiamy o wczorajszej debacie wyborczej, w której wzięli udział Michał Zaleski obecny prezydent miasta z komitetu wyborczego wyborców Michała Zaleskiego Tomasz Lenz z koalicyjnego komitetu wyborczego Platforma nowoczesna koalicja Obywatelska bardzo długi są u nas tych komitetów wyborczych Sylwia Kowalska z komitetu wyborców MED Toruń Irena Paczkowska PSL Kukiz 15 oraz Sławomir MEN cen z komitetu wyborczego wyborców Sławomir męce, a z nami po krótkiej przerwie również, że kolejnych 2 gości mam przyjemność rozmawiać się z Marcinem talentem dziennikarzem toruńskiej wyborczej dobry wieczór wieczór w ich Wojciechem Jasińskim politologiem z uniwersytetu Mikołaja Kopernika dobry wieczór dobry wieczór w i właśnie pierwsze pytanie może do politologa dlatego, ponieważ we Toruniu jest dość specyficzna sytuacja, chociaż nie jest ona jakaś bardzo obca polskim miastom mianowicie mamy prezydenta, który no startuje po raz kolejny trzykrotnie już wygrał wybory w pierwszej turze nie schodząc ze każdym razem poniżej 65 % poparcia, więc jest to dość imponujące wynik my z pytaniem jest takie lnu i na początku startował z komitetu, który nazwał czas na gospodarza czy nadal dobrze odgrywa swą gospodarską role pana zdaniem tych, którzy szukają tak oto duch i w wyborczej tutaj widzimy kobietę użył, a spadek poparcia obecnego prezydenta, ale z drugiej strony tutaj choćby wczoraj na debacie w innych naszych kontr kandydaci byli zgodni, że Michałowi Zaleskiemu nie można odmówić pracowitości, a tak jest określany jako Tytan pracy rzeczywistość Loewe właściwie wszędzie ich o swoją szkolną wychodzi ich tutaj oka na takie prognozy dotyczące tego wyniku wyborów portretuje męża nie będzie niespodzianek pytania o tak naprawdę jeśli chodzi o Oruni i dba o to czy wyborczego w ciągu pierwszych drugich połowach bo, choć możemy mieć gorszego od 2002 roku taką sytuację wokół niej odbycia tych wyborów będziemy musieli potrzebować również głosowanie ponowne wybuchy to też jest bardzo prawdopodobna to, że większość gości będzie miała koalicjach małe komitetu wyborczego Michała Sobolewskiego i prawo i sprawiedliwości UE to nie tylko klub będzie wchodzić w mniemaniu wycieczką kiboli miała dużo więcej mandatów, żeby mógł mu sprawować silnikom wołowych mogli, bo tak naprawdę mogą próg ten obok Radia i wprowadzić ugrupowania łączy tych komitetów być ktoś przychodzi, bo na prawej stronie, zwłaszcza pojawią się nowe komitety, które aspirują do tego, żeby wprowadzić swoich reprezentantów, bo ich rozwija i jasne czy możemy zastanawiać nad tym jak bardzo stabilna to będzie władza, a jeszcze Apropos właśnie tych ostatnich lat dymać Marcinie we wrześniu w 1 z artykułów toruńskie wyborczej pisała właśnie o tym, że most przez Wisłę setki kilometrów kanalizacji dziesiątki kilometrów Wodociągów nowe wysypisko i wyremontowany dworzec to wszystko było możliwe dzięki pieniądzom z Europejskiego funduszu spójności MO pytanie jest takie czy rzeczywiście te pieniądze, które popłynęły dość szerokim nurtem do Torunia w to był jedyny gwarant tego, że Toruń tak ruszył przez ostatnie kadencje i czy to jest także on nadal ma ten remont w siłę, żeby ruszyć dalej trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo tak naprawdę nie wiadomo jak wyglądał Toruń dzisiaj, gdyby nie ja nie funduszy unijnej to pytanie pewnie można, by podać w kontekście wielu polskich miast i jasne, że takie akurat tak się akurat złożyło, że te pieniądze były pytania czy one zostały dobrze wykorzystane na pewno na pewno turniej miał potrzeby i tak zostało zrobione było potrzebne oczywiście, że tak pewnie też wielu innych miastach pojawią się pytania czy wszystkie inwestycje były celowe i zrealizowany takie jak powinny natomiast oni niemożna odmówić tego, że zrobiliśmy skok cywilizacyjny, jeżeli chodzi o o kanalizację wodociągi drogi na pewno, a które obszary tak naprawdę teraz toczy się w Toruniu największa debata już oczywiście zapewne padnie zdaje hasło most, bo podczas wczorajszej debaty co generalnie mostu właśnie zdominował dyskusję, ale właśnie no dobrze no może być ten most, a jeszcze jakieś inne inwestycje albo właśnie obszary, które twoim zdaniem są takimi obszarami, które będą problematyczne w najbliższej kadencji, jeżeli mówimy o infrastrukturę na aktywnym remont mostu na pewno będzie się przewijał, bo bał, bo odtąd codziennie przejeżdża 30  000 samochodów Nike czy kierowcy na pewno to na pewno to odczują natomiast wydaje mi się, że w tej chwili powinniśmy i jeżeli chodzi o infrastrukturę iść w kierunku rozwiązań proekologicznych, czyli wykorzystania alternatywnych źródeł prądu wymiany pieców Polki ze smogiem autobusów elektrycznych wobec pojazdów niskoemisyjnych tylko ten kierunek, w którym powinno powinno iść miasto i oczywiście są też inwestycje drogowe, które trzeba tu trzeba skończyć mamy niedokończoną średnicówka niedokończony wywiad z nowego mostu im tylko wszystko trzeba brać brać pod uwagę natomiast dzięki pewnemu powiem tak jak w innych miastach nie brakuje inwestycji trochę abstrakcyjne, które zaczynają się pojawiać typu taksówki polarne przed ich byłe centrum Camerimage w Toruniu, który kolejka gondolowa przez Wisłę tak kolejka gondolowa jest jakimś takim pomysłem, który mam wrażenie przez ostatnie kilka lat jakoś bardziej zapłacenia wyobraźnię włodarzy w polskich miastach Niewiem czy ten nad dali się realizacja w Ameryce Południowej czy cie jak by po prostu podniebny sposób transportu jak Sydney do nich trafia rzeczywiście się pojawia kilkukrotnie, więc trudno w trudniej odpowiedzieć na to pytanie na pewno może to wynika też tego czegoś przez te ostatnie lata wiele rzeczy było tak mieliśmy takich występków swego czasu aquaparku we wszystkich miastach budowali i aquaparki powstało ich, tyle że potem leczyć dochodzi do wniosku, że nie każda gmina jest stać na to, żeby jej utrzymania nie wszystkie są wykorzystane i może trafić tylko po prostu zmiana będzie budować kolejki gondolowej wkrótce wszystkie leki z Chin być może taką fazę aquaparków są fazy rewitalizacji remontów i autostrad i t d . tak dalej, ale wracając z Torunia jest tam jeszcze zapytać o to czy to, że właśnie po raz pierwszy tak naprawdę od wielu lat ta pozycja obecnego prezydenta może nie jest zagrożona, ale pojawia się jakaś wyrwa w taki jednogłośny niemalże poparcie mieszkańców Barry ego kandydata czy to może oznaczać jak było jak ma jakie może to oznaczać ewentualnie zmiany w jego sposobie urzędowania i o to chciałem zapytać w wodzie, a Wyszyńskiego obok niego trudno będzie determinowało miliony osób urzędowania Michała Górskiego w tej nowej kadencji oszczędności Igor Griszczuk, jeżeli oczywiście Lech wygra wybory do roku podobno już wróciło do ich uprawy ma już takiego robionych styl i lobbowania powoduje potrafi grać na kilku fortepianach potrafi uspokoić strach o nich różne sprzeczne interesy innych, by godzić ogień wodą, by nie róbmy swoje tanieje aż tutaj na chodnik od faktów 2003 . roku mając już od 71 od nich ludowych i będzie się ubiegało się kolejną reelekcję już szóstą kadencję tak godność mówi o tym, że obaj już tak naprawdę ostatnia kadencja ogień nie sądzę, żeby ogłosić czyniło ich lub klubu, a nam prezydent Rzeszowa nie ma wątpliwości jeśli chodzi o to RO jak długo można się ubiegać np. stanowisko no dobrze, ale w takim razie też jeszcze pociąg, ciągnąc ten wątek chciałam cieszyć jeszcze pana dopytać, ale czy z tej perspektywy już się pojawił jakiś następca lub następczyni prezydenta czy jest taka osoba, która ewidentnie prezydenccy zachowują na swego następcę próbowało już taką osobą będzie prof. Marcin Czyżniewski obecny przewodniczący Rodina wg wszelkich znaków towarowych w rozmowach pojawiło się nowych kolegów oświadczył to, żeby zobaczyła w końcu, u których wyznaczono jednak choćby fakt pomógł w rolach jednocześnie innych Duthoit ogromnych i aż, gdyby dzisiaj w dotkniętych wtorkowym no, a kandydatem to mógł podważyć tego komitetu śledczego Kobryń, jakby tego unikać monologu Marcina Czyżniewskiego nie miałbym chodnik trzeba obiektywnie powiedzieć jak i większych od no i spektakularny sukces w tych wyborach, ale pod oknem się pojawił nie wiem, czyj ogród z początku lat dwutysięcznych, odkąd ich kontrolach NIK ruch, który pierwszy lot, bo kusi mówiła żona długo żyć mówił jakiś Włoch ten co chwilę ma ktoś wyłonić ma odbyć już przygotowany był u niego dlatego urząd go, kiedy dochodzi już było w kampanii wyborczych, żeby Gutek Antoni Jokiel i tak pojawia się nazwisko Michała Zaleskiego od tego, że na wielu osób, które zajmuje stanowisko może okazać się w Polskim aparacie władzy, których złudzeń miasto Tychy wszystkich jednostkach podległych prezydentowi no niech bywa on niedługo, choć wydaje się gwarantem i Korei potyczkach będzie niezagrożona i jasna być może rzeczywiście będzie także będziemy musieli poczekać jeszcze 3 lata na to, żeby pojawiła się kolejna giełda nazwisk to często jest tak też, że ich pozycja prezydenta jest bardzo silna i wielu wieloletnia to rzeczywiście nie ma za bardzo przestrzeni też taki medialny, żeby pojawili się jacyś jego następcy jak chciała dopytać w PiS chodzi o to rund podczas wczorajszej debaty też mało dysku w dyskusji pojawiło wątków dotyczących przyszłości Torunia jeśli chodzi o kurczenia się tego miasta kurczenie się tego miasta nie jest żadną tutaj dla państwa słuchaczy tajemnicą informacja o tym, bo cały czas o tym, przysłowiowa trąbi my opowiadamy, że w polskich miast generalnie jest problem z tym, że miasto się kurczą oprócz kilku naprawdę, które mają tendencję wzrostową z różnych bardzo powodów czy to starzenie się społeczeństwa czy to migracji, a jak się chciała właśnie mmg spytać czy ten temat kurczenia się z Torunia i tego, że Toruń no i jest szansa, że zaraz spadnie właśnie w tej kategorii największych miast w Polsce w ogóle pojawia się w debacie publicznej w Toruniu Marcin Behrendt na ten temat się pojawia wszystkim nam się nie uda się wcześniejszej rozmowie z Krzysiem Ślebioda mchy i tam ruch w liście do tematu rewitalizacji turystów ludzi starszych seniorów natomiast Noll ważne jest też temat ludzi młodych z przekonują, że trzeba wstawać i rozpoczęła się zdarzają trzeba dbać o seniorów natomiast w domach młodych jest gdzieś tam zapominana to jest to aż o przyszłość miasta to również takim miastem, które przyciąga w pewnym momencie ich bardzo dużo osób bardzo dużo studentów z regionu całego województwa natomiast potem większość tych ludzi wyjeżdża, bo to nie jest w stanie zaproponować im niczego to byłoby po atrakcyjnej przyciągającej i zachęcają do tego, żeby tu kochać i każdy mówi w Elblągu miejsca pracy i godne wynagrodzenia satysfakcjonująca praca zdobyła go słowami uniknie idzie to jest problem z Torunia koszt 1 problemów i kurczenia się miasteczkach ludzie wyjeżdżają, szukając szczęścia, gdzie indziej także znany Wojtek mógł wjechać powiedzieli bankrutuje z młodymi ludźmi, więc ma je tak, by na bieżąco z ich problemami z ich oczekiwaniami po studiach no właśnie w wersji jako pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jakie pana refleksje czy studenci dzielą swoimi rozmyślania, dlaczego Toruń opuszczają po płatnych dni aż o rachunkach prowadzimy badania Work czynnych, które były wina leży po naszych w gronie wykładowców konkretną ofertę swoich krewnych nie sprzyja oczekiwaniom mamy tutaj jednak od czegoś takiego okazu dziadkowie mogli mówić o nowych przywódców krzyk Muncha, który lubił marki chcą przede wszystkim ogórki po studiach licencjackich jak wielokrotnie obowiązują go po nich po 3 latach od innych studiów odbył mówią o nich tutaj, bo od innych państw powinno także być zadowoleni z tego procesu ich oceniono byliśmy górą cennych doświadczeń umiejętności ich grze, a to nie dba, by takie marzenia w jego uprawnieniach do studiowania łowi się wybawić ułatwili im się piwo i posmakować lokalnych sporów i trochę pomyśleć o przyszłości UE musi potrafić wyznaczyć kierunek swoich Warszawą od kwot, jakie w Warszawie, która na 2 wyjazdy chroni ich opieką swojego byłego Ulricha studentom po, których mogliby pochylić głowy problemy murkach rurkach Okuszko boku modelki na wszystkie kierunki tych, które prowadzone w systemie bolońskim od Dubaju potrzebna, ale czy są takie działania podejmowane na Uniwersytecie, żeby Uniwersytet stał się taką bardziej też aktywnym graczem w tej polityce miejskiej, czyli takim graczem, który będzie miał też wpływ być może na jakąś strategię miasta związaną z zatrzymaniem młodych w Toruniu już w pełni popiera pełno programowych w szkołach regionu i LO nieformalnych stypendia dla tych studentów Accoru w kinach mało aktywny jeśli chodzi o kopiowaniu wygląd połączono go od chwili pojechać jak jakość i dach to jakoś od innych na wysokim poziomie co potwierdzają szereg różnego rodzaju ochronnych rankingu i Wojtka Bokłago spodniach to jest w porównaniu z Warszawą Poznaniem Wrocławiem Krakowem w Chinach o nich dużo dużo o nich w korkach ideały, jeżeli zgłoszenie, jeżeli molochy tu przede wszystkim, jakbym widział lub ich układ ich ochrona poprawę tych sytuacji chłodniejszych kupno pośredniego ujawniania chcę Bydgoszcz małych i oczywiście długo człowiek o wyzwaniach było ich wysiłki lekkich takich rocznych projektów o szerokich, którą się przyczyniała się o chęć poprawy tych sytuacji gospodarczej nie widać tak trudno jest chyba zbyt trudne MON mówiąc jakoś tak trudne sąsiedztwo tych 2 miast dotyczące takiego wzajemnego przyciągania się odpychania trochę nie wiem czy te animozje czy też upodobania nadal są tak bardzo żywe nerwy w Toruniu Marcin Behrendt do jego to jest skomplikowana z logiką, ale rozumiem, że ten znak kolejno Grecja tak dużo moglibyśmy o tym, długo rozmawiać i pewnie nie starczyłoby nam czasu itd musielibyśmy pewnie też przywołać inne kluby sportowe dziedziny IT mamy tu nawet tu nawet nie odchodzili, bo miasto, które kaczka każdy ma swoje ambicje i każdy i każdy chce być lepszy to jest kwestia prezydentów, których każdy ma swoje ambicje też chcę pokazać że, że jest tu zaczynałem od dużo raczej się nowa część nakładu uwarunkowań historycznych gospodarczych jest naprawdę temat jest skomplikowany w dobrze, ale chciała się jeszcze dopytać taką rzecz, bo właśnie z poprzednim przedmówca Krzysztof Ślebioda rozmawialiśmy m. in. gminnym programie rewitalizacji Krezus rada miasta przyjęła we wrześniu chciała tak przekornie spytać panów jako mieszkańców Torunia czy panowie słyszeliście o tym, żona została przyjęta ten program został przyjęty u pani Wojciechów i nie chciał tego pytania słuchaczy słyszał pan o tym, że we wrześniu rada miasta przyjęła Gminny program rewitalizacji odkryło łączy ich chwałę Bożą chwałę śląskich 22  000 000 zlote rok po to, problem koniach po ruinach, choć oczywiście chcą no wy ma Marcin Behrendt to nawet nie będę o to pytać, bo zakładam, że jako dziennikarze to pewnie znana wylot gminne programy witali rewitalizacji, ale to może spytam się bardziej szczegółowo chciałem dopytać czy rzeczywiście jest także te obszary, które zostało objęte rewitalizacją, czyli Stare Miasto bydgoskie Przedmieście i Podgórz jak rozumiem, bo to jest podgrzania Podgórze prozie w razie czego mnie poprawić czy to są rzeczywiście tereny, które w są terenami takimi zmarginalizowany nimi nadal w miejsce trudno mu dotykamy złożonego problemu, a przede wszystkim położenia tych tych osiedli bydgoskie Przedmieście starówkę też prawy brzeg Wisły pod górkę lewy brzeg i tarcze ze strony miasta są bardzo tutaj ich rozumiem znacząca, bo w bardzo bardzo bardzo różna od siebie jej i też takie przeliczenie i gospodarczych historycznych, o których już mówiłem natomiast tak, jeżeli spojrzeć na Toruń Lotos kontent Przedmieścia które, które najbardziej potrzebują potrzebują pomocy i to do tej pory rywalki rewitalizacja w Toruniu głównie polegała na tym, że odnawiane ma on bardziej rewitalizacją konserwacją zabytków i dbanie o LO substancja lub komórkach co, więc taki ogólnopolski trend powiedział Benoit tak tak natomiast natomiast i nie ma co ukrywać że, że w dużo osób wykluczonych dużo osób, które biedniejszy i dużo osób, by takich, które nie mają pomysłu na siebie i mieszka w tych dniach na tych 3 osiedlach na pewno na pewno intro pomógł w Arce jeszcze też dopytać, bo była też mowa wcześniej o kwestii związanej z turystyką w Toruniu czy w tej chwili możemy morze wiadomo panom jest prowadzona jakaś właśnie gdzieś na Uniwersytecie w nie może ich badania dotyczące ruchu turystycznego off w Toruniu pan Wojciech Kaszyński, a on grobowym akurat jemu i możliwych działań innych biur, a ich wydział nauk kościelnych, gdzie wprowadzono geografia takie badania prowadzi tak jak tłumaczył wniosek chłoszcze mediach w obronie moich kilkorga chodnik obok poczciwych wkoło pokażemy się tak w telenoweli w Chinach w jakikolwiek jednodniowej większość tych milionów EUR w kurorcie Le Monde biegają koronką przywieziono nie będziemy folk łączy oczywiście czyniono wysiłki ich bolą go głównie skutek, że urząd Marszałkowski ogłosił go wysiłki mogą też brakuje tylko kilku złotych średnio chociażby w Bochni, choć nie wniosła w jego oczach innych, ale i Courtney Love moher połączyć w Boguchwale, których kupno o wiele większy niż tylko ten nie był Łukasz Krupa Boniek, który o problemach ruchu turystycznego spełniono mówią, że od lat tylko niech ich przede wszystkim rozpoznawana Marka Pogoni Lwów kupowała sieć takich przebojach Kopernik piernik i długo długo Och, ni to brak takich powszechnych Rocky on chciał go nie jest to ruch jednak tak o nich po od radnego ani też z jego kontr Mabion, a w Kruszynianach technolog pomocnik, którego poproszono ich po i jasne, a ja też jeszcze panów na sam koniec pytać co was zaskoczyło w tej kampanii wyborczej dotychczas Marcin Behrendt czy jest coś takiego w Chełmnie podskoczyło z, a bogate 0 to może być też zaskoczyła mnie na pewno liczba kandydatów do tak duża, że taka mała chwiej z RAŚ, jeżeli chodzi o to, że jest taka duża do mnie na pewno to skończyło nauczyło mnie to że zmierzają właściwie przypomnieć, iż jest 1 kandydat, który ma największe szanse i wydaje się, że startowali rozpoczynaliśmy tę kampanię wyborczą i chyba wszystkim takim przekonaniem, że ciężko będzie ciężko będzie pokonać prezydenta Zaleskiego i komukolwiek natomiast im bliżej wyborów tym coraz więcej osób mówi o tym, że to druga tura w Toruniu po wielu wielu latach jest ich realne nie wiadomo kim ona się kończy wynikiem być może takie jak jak mówił Wojtek sprytem, ale i tak wygra i reklama druga tura gier jest czymś nowym wiem na pewno świadczy o tym, coraz lepiej prowadzona kampania przez Tomasza Olejnika i chyba trochę za słaby początek prezydentowa wielkiego, który nałogi, wygrywając wybory kolejny w pierwszej turze nie wiem czy dług do końca przygotowany na to mam taką trochę ostrzejszą bardziej zdecydowaną walkę wydaje się, że na samym początku trochę brakuje determinacji zobaczy jak będzie wyglądała końcówka, a nie ukrywam, że kampania nabiera nabiera barw i nabiera rozpędu, a więc ten ostatni tydzień może być piekielnie ciekawy Note tekst tego życzę, żeby był piekielnie ciekawy, bo to, że na pewno miasto będzie piekielnie opla katowane co niestety w macie macie panowie w banku przyznaje po Warszawie to widać nagle te plakaty pojawiło się jak spod ziemi panie Wojciechu aparatu zaskoczyła tutaj rosną mówił Marcin Hajduk, ale przede wszystkim połowę komórkową drugi worek u wielu młodych ludzi aktywnie działających społecznie próbuje zebrać ich groby swoich dni roboczych od ich skrzyknąć i organizować się powołać komitet nie od alkoholu itp były trochę od, których rok występuje od lat łąkach i Toruniu, ale po wielu młodych ludzi zaś na liście komitetu Sławomira na pewno cieszyłby się Kukiz 15  000  000 EUR odpoczynku i poprosiła go obok szybkość powoduje ich lubi porównań wykład wygłosi poczekałem aż upraw powołał w długach bankowych o kurczaki zniknąłby chłopaka uwolniono po dołkach z Konotopy unika koronie wywoływały wściekłość łakomych obok dopiero po Wiśle i podejrzewam, że mogą bawić będą wyglądały tak samo od 21 i pierścionek Andy ego dołączy uchroniło to chodziło o wyjątkowości i chwilowe dochodzenie przed 1 Hull kandydatów ulżenia dłużnikom Lech owych bajek, o ile oglądał ustalone wcześniej regułach ono jednak Kamil Kozioł Bumar pożytek, a oni albo choćby foki i wigor po debacie prośby i o jego wielkości ich pełno na koniec PKO konto o wymogach i kulturowo podobnych sprawach tych wyborów prezydenckich prawdopodobnie Łach i Wojciech kot Pierre, a ojciec, który po okolicach ruch w górę o zbrodniach obok ciekawych ról w kontekście głośnych tytułach i politycznych sporów o wybory ich do sejmiku województwa i młodszych kolejną kadencję już od poglądów będzie sprawował on i marszałek Piotr Całbecki szef może jednak z Bydgoszczy uda się chyba aż do kościoła tego, czego nigdy nie cierpiała, bo zawsze marszałkowie byli ich w Toruniu taki mamy bardzo dobrze i w setach RO bić się od 2 zlotych we Fromborku zintensyfikował Super, czyli duże zaskoczenie w takim razie noty ja panu życia i też wszystkim mieszkańcom Torunia, żeby rzeczywiście ten ostatni tydzień kampanii wyborczej był fascynujący i też bardzo merytoryczny, a gościliśmy Marcina Behrendt dziennikarza wyborczej oraz Wojciecha Jasińskiego politologa z uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dziękuję bardzo drodzy państwo dzisiejszą audycję wydawała Zuzanna Piechowicz już za chwilę informacje, a zaraz po nich wieczór Radia TOK FM, na które zapraszam w imieniu Hanny Zielińskiej ja też państwa serdecznie zapraszam do śledzenia na stronie tokfm zakładki usłysz swoje miasto tam państwo możecie posłuchać wszystkich dotychczasowych audycji przeczytać w miastach, a także do śledzenia podcastów miejskich tak jak mówiłam wcześniej chociażby wczoraj pojawił się ten o turystyce jeszcze raz dziękuję za dzisiejszy wieczór Martyna Obarska dorósł Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: USŁYSZ SWOJE MIASTO

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA