REKLAMA

Bój o Marsz Równości w Lublinie

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2018-10-13 13:40
Czas trwania:
14:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
twój problem moja sprawa w przez kilkanaście dni przeciwnicy zwolennicy pierwszego w Lublinie marszu równości spierali się o to czy powinien się odbyć czy też nie i właśnie o tym, teraz u mnie Anna Gmiterek-Zabłocka zapraszane były głosy o objawieniach fatimskich były modlitwy za organizatorów marszu wreszcie były również sądowe batalie o marsz po tym, jak prezydent Lublina wydał decyzję o zakazie marszu, motywując to względami bezpieczeństwa Sąd I instancji decyzję Rozwiń » podtrzymał natomiast Sąd II instancji te decyzje uchylił i pozwolił, by marsz mógł się odbyć zresztą sami państwo posłuchajcie swój problem moja sprawa cieszę się, że sąd zwrócił uwagę tak mocno na znaczenie wolności organizowania pokojowych zgromadzeń dla funkcjonowania demokracji dla reprezentowania głosu także tych najsłabszych tych, którzy tego głosu często w debacie publicznej nie mają mamy grupę wykluczoną grupę, która co już spotkać się w Polsce ze niechęcią atakami słownymi przemocą jeśli ta grupa za każdym razem będzie zgłaszało chęć odbycia manifestacji za każdym razem będziesz spotykała z takimi argumentami to za każdym razem dało zakazanej demonstracji to jest demokracja i wysoki sądzie demokracja wymaga 2 aspektów tego dowolność zgromadzeń była o praktyce realizowana, aby władze publiczne i nie ograniczała ona potrzeby tak jak w tym wypadku, a z drugiej strony jest też dla nas pozytywne, ale władza publiczna zadbała o bezpieczeństwo i Europejski Trybunał praw człowieka w sprawach dotyczących zgromadzeń osób homoseksualnych bardzo wyraźnie powiedział rolą władz publicznych zapewnienie bezpieczeństwa takich demonstracji władze publiczne przeprosiny wyraźnie na głowie muszą stanowić, aby zapewnić środki zapewnić to, aby osoby, które są pokojowo demonstrować mogło to zrobić wierzymy w to, że po tylu latach od wydania pierwszego orzeczenia Europejskiego Trybunału praw człowieka w podobnej sprawie w sprawie zakazu marsz równości w Warszawie Sąd Apelacyjny nie będzie miał naprawdę żadnych wątpliwości, że to zgromadzenie legalne i że tą rolą policji prezydenta zabezpieczenie tego zgromadzenia ani z tą rolą organizatora wydaje się, że decyzja prezydenta jest skandaliczna moim zdaniem nie ma podsta w prawnych nie może być tak, że muszą się organizatorów jakichkolwiek powodów do tego, aby to oni zajmowali prywatne np. firmy ochroniarskie zabezpieczyły też powodu w kilku zdaniach chciałbym odnieść się do zarzutu naruszenia konstytucji Europejskiej konwencji praw człowieka i krótko przypomnieć, że w tym roku upływa już 11 lat od wydania wyroku w sprawie Bączkowski przeciwko Polsce w UE, bo to jest o tyle symboliczny wyrok, że dotyczy również zakazanie marszu równości, tyle że w Warszawie i wydaje się, że po 11 latach od wydania tego wyroku z naprawdę nie powinniśmy mieć w Polsce problemu zrozumieniem PL wolności zgromadzeń tego, jakie obowiązki, na których Anny przedstawiciele władzy publicznej spoczywają o zakresie możliwości realizacji tej wolności zgromadzeń nie powinny decydować nienawistne komentarze tylko chcemy zagwarantować realizację dywan wolności powinni właśnie przedstawiciele władzy publicznej, a w szczególności ten obowiązek zabezpieczenia bezpieczeństwa uczestników marszu równości spoczywa na prezydencję na policji ani na organizatorze zgromadzenia wydaje się, że po 11 latach policja zrobiła swoją lekcję znaczy policja zapewnia, że jest gotowa wypełniać ustawowe obowiązki zapewnić bezpieczeństwo nie tylko uczestnikom marszu równości, ale także mieszkańcom Lublina czy dzięki turystom wydaje się, że tej lekcji nie odrobił niestety prezydent miasta Lublina, wydając zakaz wydany zakaz marszu równości 1 zdaniem na koniec my jako pełnomocnicy występujący w tym postępowaniu czujemy się wychowankami profesora hołdy, który prowadziłem praktykę adwokacką w Lublinie, który był pełnomocnikiem skarżących w sprawie Bączkowski przeciwko Polsce wydaje nam się, że to jest niemożliwe, żeby utrzymać w mocy postanowienie sądu, które nie uwzględniło Anny odwołania od decyzji o zakazie marszu równości wmieście, w którym Zbigniew Hołda prowadził praktykę adwokacką wyobrażamy sobie, że to jest właśnie to miasto, w którym w związku z jego zasługami też dlatego miasta takim takie postanowienie nie powinno się utrzymać, tak więc podsumowując raz jeszcze wnosimy o uchylenie postanowienia Sądu Okręgowego i nieuwzględnienia odwołania na wydanie zakazu marsz równości wolność zgromadzeń pełni doniosłą rolę w demokratycznym państwie prawnym, a także jest warunkiem istnienia społeczeństwa demokratycznego pole zgromadzeń gwarantuje członkom społeczności wpływ na władze publiczne jest naturalną konsekwencją suwerenności narodu państwo polskie chroni ją przepisami konstytucji art. 57 a ponadto zobowiązano się do ich respektowania ratyfikując konwencję o ochronie praw człowieka podstawowych wolności Lublin w tym roku 2018 używa hasła Lublin miasto wolności odwołuje się do lubelskiego lipca też do roku osiemnastego, kiedy powstał ten pierwszy rząd w Lublinie jest i będzie miastem wolności, dopóki będą wolni sędziowie niezawisłe niezależne sądy, które będą chronić praw wolności obywatelskich ta decyzja prezydenta miasta Lublina jest wadliwa i miejmy nadzieję, że takich więcej nie będzie dawała władza ani samorządowa ani władza Centralna i szambo jest ten wielki dzień dla wszystkich grup dyskryminowanych w Polsce sąd, którego decyzje przyjmujemy z wielkim szacunkiem i podziękowania, bo jest jedyna słuszna decyzja powiedział, że mamy prawo gromadzić się w sobotę i przejść ulicami Lublina w pierwszym marszu równości wymienia też wielki dzień dla wszystkich grup dyskryminowanych bardzo dziękuję Helsińskiej fundacji praw człowieka bardzo dziękuję panu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, który stoi na straży właśnie praw człowieka praw obywatelskich dziękuję wszystkim osobom, które przyłączyły się do postępowania, które w I instancji zostały też pan się organizacje, które zostały odrzucone tego postępowania w bardzo dziękuję mojej adwokat pani ani Mazurczak dziękuję panu Bartoszowi Orzechowskiemu, którzy reprezentują mnie pro Bono to bardzo ważne, że w takich sprawach podstawowych moje zdanie fundamentalnych jesteśmy razem i pokazujemy, że prawa człowieka to jest fundament demokracji prawa osób LGBT i nie tylko w są tak samo ważne dla Polaków Polek wszelkie ograniczenia wolności zgromadzeń powinny być traktowane jako wyjątek, a wykładnia art. 14 ustawy prawo o zgromadzeniach uwzględniać musi wspomniane wartości normy wyższego rzędu wynikające z konstytucji i przepisów prawa Międzynarodowego to Sąd Apelacyjny jeszcze raz chce powtórzyć i zaakcentować, że to na władzach państwowych w ciąży obowiązek zapewnienia pokojowego charakteru zgromadzenia zagwarantowania ochrony jego uczestnikom wykładnia omawianego przepisu pozwala na zapisy zaakceptowanie sytuacji, w której komentarze w internecie mogłyby prowadzić do ograniczenia wolności zgromadzeń stanowisko sądów wyjątkowo dobrej myśli, że powinniśmy zapamiętać nazwiska tych sędziów, które wydały na to postanowienie, bo trzeba sobie również uczciwie powiedzieć, że stoi za tym pewna osobista odwaga Rzecznik Praw Obywatelskich jest tym bardzo zadowolony z tego stanowiska to było stanowisko niezwykle dobrze uzasadnione z powołaniem się do standardów międzynarodowych krajowych wydaje się, że nic więcej w tej sprawie nie można było już dodać, że jesteśmy zbudowani tym, że sądy pozostają w Polsce niezależne i pozostają wrażliwe na potrzeby osób, które są usmażone na dyskryminację dzisiaj wygrała demokracja dzisiaj wygrała konstytucja wielu ludzi, którzy się w Lubinie wychowało do mnie pisze, że strasznie się cieszą, że mogą zobaczyć, że Lublin wyzwaniem tolerancyjnym i zamknąć 1 dzień, że przyjadą do niego, że panuje tam jakaś parada napisała 2 facetów piszą mój chłopak z Lublina przyjeżdża specjalnie po to, żeby ten 1 dzień zobaczyć Lublin troszkę w innych kolorach flag tęczowych równych wesołych taki marsz równości tak samo jak inne marsz równości w Polsce, których jest wiele obecnie działają pod różnymi ideami np. różnych stowarzyszeń, które się zawiązują lokalnych w miastach pracownia na rzecz równoważy różnorodność jest jednak z tym 1 z tych stowarzyszeń szaty wymienia ich, by tęczowa Opole np. wygląd młodych ludzi, które zawiązało takie Stowarzyszenie ci młodzi ludzie większość, bo nie są to młodzi ludzie organizują marsz równości tak samo w Zielonej Górze będzie też za tydzień rozstrzygnięcie ma szczególne znaczenie, ponieważ jest to rozstrzygnięcie sądu w Lublinie, a tutaj należy podkreślić, że osobą, która walczyła o ten standard właśnie ten standard, o którym dzisiaj dyskutujemy był prof. Zbigniew Hołda głęboko związany z Lublinem to jest ten profesor, który właśnie reprezentował pierwsze osoby, które miały problemy z organizacją marszów równości czy to w Warszawie czy w Poznaniu natomiast to na co chciałbym zwrócić dodatkowo uwagę to co może za czasów profesora hołdy nie mielibyśmy szansę na tego typu rozstrzygnięcie przed datą zgromadzenia wtedy w 2005 roku możliwość istniała odwołanie się do sądu administracyjnego, ale sąd Administracyjny orzekał dopiero już po samym fakcie n p . sąd Administracyjny w sprawie marszu równości w Poznaniu orzekał kilka miesięcy w zasadzie po samym fakcie jest faktem tych działań, które wtedy były podjęte było doprowadzenie do nowelizacji prawa o zgromadzeniach prowadzenia właśnie tej nowej procedury, która pozwala na to, aby osiągnąć rozstrzygnięcie przed datą zgromadzenia w lubelskim marszy pokazał też proszę państwa przeciwników równości stanowczych przeciwników tego typu zgromadzeń wiemy o tym, doświadczeniu, bo to nie jest niestety pierwszy marsz równości w Polsce, że te marsze równości dostało bez sytuacje, w których mamy do czynienia z obsceniczne wyglądem mamy do czynienia z prowokacyjnymi zachowaniami Radosław Brzózka rzecznik wojewody lubelskiego jednocześnie działacze organizacji pro-life to są pewnością jest coś, czego jako rodzice chcielibyśmy uniknąć, czego nie chcielibyśmy widzieć na ulicach Lublina w trosce o nasze dzieci ani w relacjach, które państwo przygotujecie pod tym prowokacyjnym wydarzeniu, ale dużo gorszą rzeczą, która wiąże się z marszami równości dojazd propagowanie poprawności politycznej to jest coś co służy ostatecznie temu, żeby zmusić nas ludzi, którzy żyją wg zwykłej polskiej tradycyjnej obyczajowości do milczenia albo i przyzwolenia na zachowania które, które wiążą się ze środowiskami homoseksualistów i pokrewnymi w ostatnich latach jako rodziny odczuliśmy takie podniesienie godności rodziny poprzez to, że nie tylko już mówić o zapisie konstytucyjnym, które dowartościowuje rodziny, ale również poprzez programy społeczne praca wychowawcza opiekuńcza edukacyjna rodzin, a przede wszystkim sam trud zrodzenia potomstwa jest społecznie doceniane i obawiamy się, że inicjatywy tego typu jak marsz równości będą służyły czemuś przeciwnemu będą służyły Homo propagandzie która podważy podważyli już podważa pozycję rodziny w społeczeństwie, a więc jest nie tylko antyrodzinna, ale jak społeczne wiemy o tym, że zapewne ten marsz odbędzie się pod pięknymi hasłami hasłami równości hasłami różnorodności hasłami tolerancji, ale wiemy też o tym, że ostatecznie służy czemuś zupełnie innemu służy propagowaniu czegoś co nasi przyjaciele chociażby z patriotycznych rodzinnych środowisk w Szczecinie, który przez, który niedawno przeszedł marsz równości nazywają Homo terrorem chyba mają rację, dlatego że nie chodzi tutaj o równość chodzi tutaj o przywileje o przywileje w postaci możliwości przy adoptowanych przez pary homoseksualne dzieci chodzi o przywileje w postaci ślubów gejowskich szereg innych przywilejów dla środowisk homoseksualnych i pokrewnych temu jako środowiska rodzinne się sprzeciwiamy pamiętamy o tym, że rok 2018 rok stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości odzyskanie niepodległości, która była możliwa dzięki temu, że nasza kultura narodowa została przerwana w środowiskach rodzinnych w Polskim obyczaju w polskim domu i wiemy o tym, że rok 2018 jest najmniej odpowiednim, aby był pierwszym rokiem parady równości w Lublinie, gdyby ktoś inny powiedzmy skrzywienia promował i t d . lub łamanie prawa innym aspekcie, żeby wiedzieli, jakie masz powinien być zakazany tak, gdyby nam, że ktoś z drobiu marsz pod hasłem legalizacji pedofilii to co byśmy powiedzieli taki marsz może się odbić czy nie i jakiej racji oczywiście, że podobnie jest czymś gorszym, ale przez porównanie możemy z wyboru jak zestawić pewnych kwestii pewnych rzeczy propagować po prostu nie wolno pić tyle marsze równości w Lublinie to także skandaliczne słowa wojewody o zboczenia i dewiacja ach, i spóźniona nieco, bo 2 tygodnie, ale jednak reakcja lubelskich radnych radnych Platformy i wspólnego Lublina informuje państwo, że przygotowaliśmy apel, który mamy nadzieję będzie przyjęte w najbliższej sesji plenarnej skierowany do Prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego o odwołanie z funkcji wojewody wnioski o pana Przemysława Czarnka osoba, która używa wagi słów nie licuje zgodnością z pełnionego urzędu jest przybliżanie prawa, bo jeżeli on z wojewodą lubelskim przekroczył swoje uprawnienia, używając takich słów, a nie jest stanowisko polskiego rządu to nie powinny też być wojewodą lubelskim istnieje niebo jest los tych funkcji apel rady miasta Lublin z dnia wystawy 5 października 2018 roku o odwołanie Przemysława Czarnka z funkcji wojewody lubelskiego oburzające i nielicujące z powagą sprawowanego przez pana Przemysława Czarnka urzęduje sformułowań obraźliwych wobec mieszkańców Lublina stwierdzeń będących wyrazem pogardy i mowy nienawiści reprezentant rządu, określając organizatorów i uczestników zgromadzenia publicznego mianem zboczeńców dewiantów przekroczył wszelkie standardy i granice, których powinien przestrzegać funkcjonariusz publiczny obowiązkiem wojewody jest zapewnienie równego traktowania wszystkich warst w grup społecznych do tematu marszu równości na antenie TOK FM oczywiście będziemy dzisiaj jeszcze powracać tyle na teraz ja zapraszam już za tydzień o tej samej porze, a na bieżąco możecie mnie państwo śledzić i możecie do mnie pisać za pośrednictwem Facebooka mój profil nazywa się twój problem moja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA