REKLAMA

Grabowski: Źle interpretowane ratingi w propagandzie premiera zaczynają robić ludziom wodę z mózgu

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-10-15 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
28:52 min.
Udostępnij:

Czym jest rating? Tłumaczą dr Anna Czarczyńska i dr Bogusław Grabowski. A mówią o tym w kontekście podniesienia ratingu Polski przez agencję Standard&Poor's. Rozwiń »

Eksperci w studiu komentują słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który uznał, że decyzja S&P dowodzi, że nasz kraj jest "na dobrej ścieżce".

Jak wskazują ekonomiści, kwestia praworządności będzie miała wpływ na stan polskiej gospodarki. Dr Anna Czarczyńska tłumaczy też, czym jest "toksyczna polityka gospodarcza". Dr Bogusław Grabowski mówi natomiast, dlaczego tylko jedna agencja ratingowa podniosła rating Polski, a pozostałe - nie. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Ekonomia kapitał gospodarka. To jest druga część magazynu EKG, Maciej Głogowski, dzień dobry, a w naszym studiu dziś od mojej lewej pan dr Bogusław Grabowski, dzień dobry i pani dr Anna Czarczyńska, Akademia Leona Koźmińskiego, dzień dobry, dzień dobry. Teraz będzie cytat, uwaga: "ta instytucja, która 2,5 roku temu mówiła, że nasze instytucje finansowe, że nasza polityka gospodarcza idzie w złym kierunku, teraz potwierdziła tym podniesieniem ratingu, że jesteśmy na bardzo dobrej ścieżce, że zarządzamy podatkami, uszczelnieniem podatków, praworządnością, instytucjami naszego kraju we właściwy sposób" - powiedział premier Mateusz Morawiecki w TVP Info, komentując decyzję agencji S%P,  która przypomnę w piątek podniosła nam ocenę wiarygodności. Rozwiń »
Agencja Fitch tę ocenę wiarygodności pozostawiła na poziomie niezmieniona mogę w tej sytuacji mają poziom równy no i co 

No pan premier nie ma pojęcia co to za rating rating to nie jest stopień z matematyki polskiego tylko z wuefu ktoś się panu premierowi pomyliło co to za rating rating grobowca jest ocena zdolności kredytowej i walutach obcych i w walucie krajowej zdolności kredytowej państwa do pokrywania swoich zobowiązań wykupu obligacji

Czyli słusznie mamy piątkę minus?

Słusznie mamy piątkę minus w najbliższym czasie nie ma zagrożenia wypłacalności oraz wytłumaczą standard już w marcu, ale to nie jest ocena gospodarki to nie jest ocena stanu gospodarki jak by się ktoś spytał nawet z tych analityków, jaki stan gospodarki tych co robili to analiza będzie w Polskiej gospodarce perspektywy wzrostu słabną ze względu na to, że inwestycje sektora przedsiębiorstw są rachityczne, a dynamika najniższą od wielu wielu lat, że dzięki temu nie będzie kapitał, który mógłby tworzyć PKB w dynamiczny sposób w kolejnych okresach, a i rynek pracy jest w zapaści, dlatego że mamy coraz mniejszą podaż pracy ze względu na demografię związku z powyższym nie ma silnych fundamentów wzrostu gospodarczego w długim okresie czasu co wcale nie znaczy, że bez silnego wzrostu może być zdolność do pokrycia zobowiązań zarząd sam zwrócił uwagę na 2 rzeczy, które mogą się pojawić wtedy, kiedy przed tym wolniejszym wzroście gospodarczym w kolejnych latach nie będziemy prowadzili nie przywrócimy polityki pro wzrostowe i czyli na co zwrócił uwagę na to, że może rosnąć dług publiczny do PKB trzeba pamiętać, że nie teraz wysoki i nie spada w ostatnich latach rośnie i druga rzecz zadłużenie zagraniczne kraju, których wysokie ponad połowę PKB i najwyższe w tej części Europy w planie to i tak już można można trzeba nawet klęczeć, ale też za czwartym okresie jest HOKEJ nie będzie Okaj natomiast pan tam dokładnie, że mamy zrównoważone ryzyka to znaczy, że te ryzyka, które są właścicielkami wewnętrznie w raporcie z agencji Standard&Poors stronom tak wielkim podniosłym stronom ten rating podniosła, czyli że w krótkim okresie czasu rzeczywiście jesteśmy w stanie równoważyć ryzyka wciąż mogą pojawić głównie to wynika z tego, że Polska gospodarka jest m. in . bardzo otwartą gospodarką to co mnie zastanowiło, że to jest aż 55 % PKB w tym roku wobec 27 % w roku 2000 itp to z 1 strony fantastyczne, bo pokazuje, że myśmy się rozwinęli tak naprawdę dzięki tej otwartości dzięki takiej polityce, która była polityką integracji zewnętrznej również przede wszystkim ze strefą euro na czym on jest solą oraz Unię Europejską, bo to są to są nasze główne rynki i Polska tutaj fantastycznie sobie daję radę natomiast zagrożenia w długim okresie nie znikają i te zagrożenia, które się mogą pojawić, które są wyznaczone to jest przestrzeganie unijnego kryterium deficytu sektora finansów publicznych to jest pewna Kotwica fiskalnej bez tych Kotwica rzeczywiście byłoby ryzykownie, tudzież osłabienie ram polityki makroekonomicznej standardu urządzania i klimatu biznesowego mogę pani tak to powiedzieć, że nie wiedział co dokładnie tam chodzi, bo na razie to są jakieś sformułowania, które oczywiście brzmią bardzo poważnie ale, czyli co, bo to agencja podniosła ocenę wiarygodności Opani tutaj zwraca uwagę na jakiś makro coś, pokazując jednocześnie z tego wynika to podniesienie i co może być zagrożeniem w przyszłości może być zagrożeniem chociażby standardy rządzenia i klimat biznesowy standardy rządzenia, czyli właśnie ta praworządność w precyzyjnie tego nie ma powierzonego Aldony podnieśli ocenę na dzisiaj zaraz po, dlaczego dla praworządności jednak ma znaczenie, ponieważ tutaj wielokrotnie mówiliśmy o tym, że grozi kryzys zaczął się bardziej w kategoriach makro raczej globalne, że kryzys może wystąpić rei man nie, tyle że w Polsce mamy perspektywę kryzysu co mamy perspektywa osłabienia gospodarczego i teraz to na co zwracają uwagę nie tylko agencje, które wystawiają ratingi, ale np. my off z ostatniego tygodnia analiza The Economist, która pokazuje, że głównym zagrożeniem kryzysowym jest ich tu są toksyczne to toksycznej politycy, czyli jakość tych okolic Jarosławia takiego sformułowania używa The Economist myślę, że to powinniśmy wprowadzić nową kategorię indeksu ekonomicznego, który pokazuje na ile toksyczna polityka gospodarcza, która jest efektem w ogóle polityki PL jedno, z którą tak troszeczkę do polityki prowadzonej w ramach danego kraju może spowodować może być czynnikiem, ale po kryzysowym w pierwszy może 1 uwagę, dlatego że mają one lwowski miło zaskoczony, że Standards and Poors podniosła rating w obliczu tego, że pozostałe 2 agencje nie podnoszą jakiegoś czasu i że skandal kurs miał najniższe renty rating Polski mamy 2 lata temu szybką tak było z szynką tylko, że znów kolorowo i zbliżył tak od 2 o 2 szczeble i wtedy to było zaskoczenie, że aż tak bardzo nam wtedy jakby odbiega od pozostałych o pozostałych 2 młodych i Fitch podniosła w 2 największych agencji światowych, a teraz, jakby do nich dołączył także to nie jest podniesienie ratingu, który wyprzedził albo pokazuje dziwne, bo proszę zwrócić uwagę, że w tym samym dniu Fitch ogłosił utrzymanie ratingu na tym samym poziomie to samo z tą samą perspektywą co się wtedy wydarzyło standardem w Polsce zwrócił uwagę na zagrożenie dla praworządności i każdy chyba, kto widzi widzi, że po 2 latach jest zdecydowanie gorzej w tej w tym zakresie i w zakresie sądownictwa i oceny tych zmian praworządności przez Unię Europejską skierowanie wniosku do Trybunału w sparingach Europejskiego Trybunału sprawiedliwości, ale standard Poor wtedy mówiąc, pisząc o tym, zagrożenie prozie praworządności zwraca uwagę, że najgorszym, by było, gdyby to dość sięgnęło niezależność banku centralnego moim zdaniem standardy Puls nie zauważył wtedy, że prawo i sprawiedliwość większość parlamentarna nie musi robić to jednak RS SKOK-ów NBP, dlatego że zgodnie z konstytucją i prawo i akurat dostał w prezencie wybór wszystkich członków krajowej rady dla rady lub więcej, dlatego że 13 nominuje prezydent jedno Sejm jedno zlotego wyniosła tam wydają się, że wtedy nie założę zauważyli tej różnicy instytucjonalnej i dlatego teraz dostosować ten rating wykorzystują sytuację wysokiego wzrostu gospodarczego, a więc łatwiejszego uzasadnienia tego podniesienie ratingu do pozostałych agenta, że to chciałbym jeszcze tylko ustalić czy to co robią te wszystkie agencje wtedy, kiedy robią nam gorzej, czyli obniżają nam ocenę wiarygodności, bo przecież nim nie było powodu satysfakcji wtedy, kiedy wystawiają nam lepszą cenę to są działania na przyszłość to są takie odtwórca ról od ceny, które patrzą, jakie są dobra jest teraz dobrze, a przecież to powinno chodzić o to co będzie dalej i tak w Jabłonce w swoim rozumieniu tak to chodzi o to co będzie dalej tam jest ratingu ocena krótkookresowej ocena złóż okresowa chodzi o zdolność do wykupu obligacji dwu czy trzyletnich przez rząd i pięcio dziesięcioletnich w dłuższej perspektywie, ale pamiętajmy że, zanim dojdzie do tych wykupu obligacji dziesięcioletnich oddech i może być parę razy zmieniany jeszcze, porównując sytuację już do oceny w szkole rating jest czymś takim jak stopień z stopień ze z oceną z jakiegoś przedmiotu mówił pan z WF-u draft może być zły Lwów, która wcale nie musi być obiektywna sprawiedliwa, ale stanowi podstawy do przyjęcia do liceum, czyli do tego jak się będą zachowywali inwestorzy polskie obligacje, czyli to nie musi być nie możemy tego za wyrocznię przyjmować natomiast ona jest bardzo ważna, dlatego że wielu inwestorów inwestorów głównie portfelowych jakich to są tacy, którzy kupują obligacji i akcje na polskiej giełdzie, a nie tacy, którzy dokonują tzw. inwestycji Green Field, czyli budują fabryki tak dziś narada, który miał portfela, w którym są różne rodzaje aktywów właśnie mają 1 z powyższym po te ratingi są bardzo ważne, chociaż nie można ich, by ich oceniać jako wyraz dobrze zrobiła agencja żonom podniosła to co wydaje się, że Dorota tak, dlatego że ona do dostosowała swój rating tego co to dominowało pozostał w hotelach, choć zwraca też uwagę, że później możemy mieć problemy z napływem pieniędzy, ale wie pani da trwały dłużej, bo np. źle interpretowane w propagandzie pana premiera ratingi zaczynają lub co robić ludziom wodę z mózgu boimy się wydaje, że zagranica lepiej ocenia polskiej gospodarki niż do tej pory, a pan premier zaraz powie, że na przedzie za przejęliśmy kraj w katastrofie, a teraz no dobrze oceniają to jest moja zasługa Damianowi my mamy negatywne skutki polityczne tego typu bojkotu politycznego może nie rozważamy co pan premier jeszcze spory ruch pieszych częściej rozmawiają o tym, o czym już powiedział, że ale, zanim coś się pochwalić mówi dr Czarczyńska plansze z bardzo istotne też otoczenie, czyli jak się zachowują lub pozostałe rynki tzw . Wschodzący czy kraje rozwijające się Liteksu kraje, które są głównymi napędami, czyli te silniki w tym gamingu, które ciągną gospodarkę światową my tu są pewne zagrożenia w związku z tym inwestorzy muszą szukać miejsca do zostawienia swoich pieniędzy, bo one pracowały i jak na to na razie na tym poziomie Polska jest relatywnie dobre miejsce w znacznym Sylwię nie jest zagrożona ani dla malucha chodzi np. że może się tak mówi w wielu miejscach zaczynamy mieć sytuację trudniejszą dobrze, czyli ogólnie jako wnioski są takie dobrze ta ocena została podjęta podniesiono, ale za to dokładnie rozumieć, o co chodzi w tych ocenach wiarygodności mediów staraliśmy się nie rozumiem to część edukacyjna, którą pan redaktor z tej uczciwie stara się wykonać i chciał to zrozumieć po prostu zsumowaniu dnia edukacji narodowej ich elka 2 czy moglibyście państwo jeszcze rozwiązać taką jak mnie to zagadka ile wyjaśnić, o co chodzi z tym złotym, który dokupuje Narodowy Bank Polski i po co się kupuje to złoto leciały Włosi z Narodowego ponowna zgoda mistrza Ronaldo to znaczy w sytuacji, kiedy mamy niepewność na wśród wielu emitentów emitentów waluty rezerwowej głównie dochodzi do dolara amerykańskiego i euro i one dominowały w strukturze walutowej rezer w walutowych Polski Polska ma ponad 100 miliardów dolarów rezer w walutowych i część z tych rezer w jest lokowana złodziejem zdecydowanie mniejsza presja większa obligacji najbardziej płynnych obligacjach denominowanych w dolarze amerykańskim w największej części w mniejszej części euro, jeżeli teraz zaczynamy mieć wątpliwości co może być z kursem do tych walut, a mówiąc delikatnie przewidywalność polityki amerykańskiej ze względu na nieprzewidywalność prezydenta Donalda trampa i przewidywalność tego co się będzie działo w unii Europejskiej po brexicie czy w wyniku populistycznych rządów chociażby we włoszech jest o tyle mała, że no i na złoto znowu zaczynała jak by być ważniejsze jako ta Kotwica stabilności naszego portfela będą udzielać banki je dokupuje chyba dobrze w Indiach może umówmy się to nie jest szaleństwo, tak więc nie ma co dla zabawy na to zwracać uwagę na to złoto z klasyczną dywersyfikacją i znowu nawiąże do portfela pana redaktora zakładam, że pan ma również złoto w swoim portfelu aktywów po to jest na obrączkę bardzo chętnych, by skandal tak mocno jest bardzo dobre aktywo natomiast z drugiej strony a jakie są trudne i ja miałem mieć złoto w swoim portfelu, a tu można po prostu sobie kupić alkohol tak pan na Wildzie stanie pani przyjęła założenia biegliśmy przypadki afer w systemach na 3 w funduszach inwestycyjnych w stanach Zjednoczonych, aby można było kupić je zdeponować w banku i płacić nawet kiedy tego złota nie ma takiego robię tak jak nasz Narodowy Bank Polski, bo jak kupuje to nie transportuje go do Polski długo mówi ono leży tam, gdzie sobie leżało, płacąc depozyt i oby oby tam leżało obok sytuacji można, w jakich Enea zamierza je kupił Williama jest taka jest taki wszyscy na świecie wiedzą, że my nie mamy takiej strony muszą wszyscy widzieli wystarczy, że 1 z 2 laty klasyczna dywersyfikacja tych rezerw dewizowych, żeby z innym zrównoważyć bilans płatniczy w momencie, kiedy my nie mamy żadnej tak naprawdę Kotwicy jeśli chodzi o europejskie systemy GPS Klaudiusza za przygotowanie się najgorszy czas nogi niestety właśnie o tym, chciałam powiedzieć, że generalnie rynek złota jest w zasadzie symptomem tego, że coś złego może działać w związku z tym wtedy zaczyna się ruch, a pamiętajmy, że dokładnie to samo co Narodowy Bank Polski tylko w nieporównywalnie większej skali zrobił bank centralny Rosji w uwagach początkach tego roku wyrządzając ogromne ilości rezerw dolarowych obligacji głównie amerykańskie niedługo największych banków amerykańskich i płynnych też i kupują za to złoto długo, że myślę, że w przeciwieństwie do Narodowego Banku Polskiego Rosja wprowadziła to złoto do siebie i na pewno od ilości były znacząco inne nieporównywalne nie została tu słuchamy teraz informacji, które po informacjach, że będę pytał naszych wreszcie zdziwienia no oczywiście krótki przegląd rynkowy jest być może rzekomi jakimiś komentarzami naszych gości w studio co na tych rynkach dzieje się i co ewentualnie ma znaczenie dla nas wszystkich naszych portfeli, bo to dzisiaj Szmul portfel stał się głównym motywem przewodnim tutaj dla pani dr Fedaczyński postarał się wyjaśnić w części trzeciej co dochodzi informacji o 2 ekonomia kapitał gospodarka dziewiąta 43 to jest trzecia część magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry w naszym studiu dziś pani dr Anna Czarczyńska i pan dr Bogusław Grabowski informacje rynkowe mamy w tej chwili takie za jedno euro płaci się nieco mniej niż 4 zł 29 gr funt po 4 zł 86 USD 3 zł 70 i frank 3 zł i 74 gr tak sytuacja na rynku walutowym wygląda obecnie na giełdach jeszcze zdążymy mam nadzieje w tej części magazynu EKG pomówić, a teraz chce co państwo GM w państwa zdziwiło pani doktor coś panią zdziwiło ostatnie znowu w portfelu może zajmować się światem z myślą o moim liście pani w Chorzowie to chyba niestety nie ujawnił pan za dużo, więc nic po przerwie nowego nie zniosę, ale tyleż samo portfelu przedsiębiorstw mianowicie ta informacja, która mnie zaskoczyło, że w portfelu przedsiębiorcy nadal budzi mniej więcej w tym okresie jak on co oznacza w tym w tym roku jest około 23 % nieterminowo opłaconych faktur co to znaczy to znaczy, że firmy mogą mieć problem z utrzymaniem płynności, ale w swoich przed zakupem obrotach dlatego, że to one właśnie w innej tak coraz bliżej tych należności nie spływa na czas i to też pewien symptom, który pokazuje, że gospodarka zaczyna mieć problemy z oddechem troszkę tak, aby jednak ten pieniądz musi krążyć podjął krąży sprawnie Nocoń nie jest to większym problemem ten wzrośnie na indeks nieterminowo ne nad należności przedsiębiorstw rosną przeterminowaną w tej chwili wynosi 889 punktów to jest dosyć istotna zmiana w stosunku do tego co było w zeszłym roku czy przegląd spada pomyślałem sympatyczny 62 % wykonania natomiast teraz jest na poziomie 89 i ponad 85 % firm twierdzi, że ma problem z płatnościami wcześnie o tym, mówiłam, że tak naprawdę najbardziej nie ma co te małe średnie firmy pod duże firmy są w stanie sobie to skompensować natomiast na poziomie małych średnich firm zaczyna być problemem uzyskanie kapitału, które rekompensuje te zatory płatnicze to jest zjawisko, które nam się pojawił w tym roku i obawiam się, że w momencie, kiedy nastąpi spowolnienie gospodarcze, bo nie kryzys, ale spowolni w przyszłym roku to może narastać faktury nie są płacone terminowo ten to jest problem to jest oczywiste my na niego w tej chwili patrzymy z takiego makro ujęcia ma, ale ci, którzy nas słuchają tego doświadczają na pewno wiedzą co to znaczy, że firmy budowlane ale dlaczego jest taki problem wtedy, gdy jeszcze ta koniunktura jest całkiem niezła, gdy wzrost gospodarczy utrzymuje się powyżej 4 % w pierwszej połowie roku był jeszcze wyższy, dlaczego teraz można chcieć albo wznoszą albo czy to jest mniej czy więcej niż to bywało w latach wcześniejszych no to właśnie rośnie to niepokojące jest to elblążan z właśnie Duda lider chce nawiązać do swojego zdziwienia my też do tego żadnych Jarzębowski, ale również do ratingu standard and Poors Otóż dziwi mnie, że rząd nie rozumie, że przejrzystość transparentność prowadzonej polityki ma dokładnie podobne znaczenie dla procesu formułowania wzrostu gospodarczego podejmowania decyzji inwestycyjnych jak i poszczególne parametry w wyniku prowadzonej polityki osiągane przez przez rząd np. mamy kompletnie nieprzejrzystą politykę fiskalną i mimo że najprawdopodobniej parametry nie są tak niepokojące, jakby się wydawało, gdyby ona była bardziej przejrzysta, gdyby wszyscy rozumie się kryje pod lasem nieprzejrzysta polała się zwrócić uwagę do połowy tego roku mamy sytuację i 9 , 5 miliarda nadwyżki w sektorze w budżecie państwa nagle kończy się lipiec następny miesiąc i mamy 900  000 000 deficytu, czyli 10 miliardów 9 miliardów nadwyżki w ciągu 6 miesięcy w ciągu 110 miliardów późniejsze dowiadujemy jakiś przecieków medialnych, że najprawdopodobniej ministerstwo administracja skarbowa rozesłała listy do swoich placówek, żeby jak najszybciej zwracać VAT, dlatego że inne plotki mówią, że się chyba przestraszyła skutku Split paymentu wprowadzone do więzienia za oknem w taki jest, która pogorszyła sytuację płynnościową być może stąd jest te są to niepłacone faktury, gdy w tym samym czasie zwrócić uwagę, że banki rysują wzrost popytu na kredyt obrotowy, czyli być może te skutki negatywne dla płynności firm były takie, że rząd chciał misterne ciało natychmiast im pomóc, wydając jak najszybciej wrócić nad listą ten deficyt, ale mamy taką sytuację, że przez 2 kolejne lata kompletnie inny jest plan budżetu przyjęty przez parlament i kompletnie inna realizacja, a w ciągu roku mamy taki akcent no Góra długu radu, gdzie będzie po minus miliard jakiś niewydanie płacimy 2 Dudek to było w 2016 roku mówi na koniec nagle za cały VAT to polityk jest nieprzejrzysta my tak naprawdę nie wiemy co się w finansach publicznych, gdzie dzięki Bogu naczyń wystarczy nam zapłacić za nim pani przepraszam panie prezesie czy nie wystarczy nam informację od pani minister Czerwiński, czyli szefowej resortu finansów, który mówi na koniec roku czy po całym 2018 roku deficyt w budżecie, czyli to ile nam zabraknie będzie o połowę niższe to przecież dla mnie jako konsumenta jak ktoś mówi zjadaczem chleba jest informacja o państwo ma mniejsze kłopoty niż nawet plan minimum, ale jeżeli pan minister finansów poprzednie obecny premier mówił we wrześniu 2017 roku, że mamy nadwyżkę, a późniejsze okazuje, że ten deficyt w ciągu paru miesięcy tak przy rurze jest niewiele, więc mniejszy od planowanego do chodzi nie tylko transparentność polityki pieniężnej, ale o wiarygodność są dodawane i dalej do tej transparentności przez czołowych polityków no, żeby być wiarygodnym, żebyśmy każde słowo pani minister, która zresztą tak naprawdę mało się wypowiada przeważnie wtedy, kiedy pan premier na to pozwoli go z powyższym można powiedzieć, że jest jej wypowiedzi są pod kontrolą, ale wtedy mój mąż mieć wiarygodnych polityków, którzy w sposób transparentny regularnie prezentują równocześnie mówi o polityce fiskalnej, którzy proponują opowiadają o w pani Villas nie chciałbym być nudne, ale chciałbym, żebyśmy jednak spróbowali zinterpretować się w inny i jaki jest, jaka jest odpowiedź na moje pytanie, dlaczego te zatory płatnicze to nie terminowo opłacone faktury, dlaczego mamy ich więcej w czasach dobrej koniunktury na plażę no no bo dlatego mówię brak transparentności powoduje spekulacje najprawdopodobniej podstawowym czynnikiem jest to, że po pierwsze, koszty w firmach rosną szybciej niż planowano w związku z powyższym sytuacja się troszkę psuje, a to głównie na skutek mowa w sektorze budowlanym jest oczywista rzecz tak rosną szybko koszty pracy i rosną szybko ceny surowców materiałów budowlanych mówi o tym, sektorze, ale to wiemy z innych danych płynących z tego sektora w pozostałych sektorach nie mamy takiej wiedzy druga rzecz najprawdopodobniej zaczyna się rozprzestrzeniać Split paymentu, czyli gra podzielona płatność, o którym było wiadomo, że ona będzie pogarszało sytuację płynnościową film przypomni 2 czynniki bardzo możliwe tylko tłumaczy podzieloną płatność czyli, płacąc fakturę na jedno konto płace tę część powiedzmy netto, a części w podatku VAT czy też faktury, która stanowi podatek VAT wpłacaną oddzielne konto i ten, który odbiera ode mnie te pieniądze, mimo że wpłynęło netto i VAT na jego konto bankowe na nie jest jak gdyby na co dzień dysponentem tych pieniędzy z częściowo rodzeni jest tylko jedno z nich oczywiście w swobodny sposób korzystać czy pani doktor zdaniem to jest właśnie taka interpretacja m. in . to znaczy w ogóle w polityce fiskalnej czy mam wrażenie, że przechodzimy na ręczne sterowanie, czyli my nie jesteśmy w stanie określić w kierunku, w którym płyniemy tylko jedno zależnie od tego jaki wyjdzie, że tak, by mieć w jego dyspozycji Ministerstwa Finansów odniósł w tej materii w odróżnieniu od czegoś co było w minionych latach to myślę, że tak z rozwiązań zdecydowanie polityka była bardziej przejrzysta, czyli bardziej poddawana była bieżącej ocenie przez analityków, a przecież z tych analityków widzi analiz korzystają też firmy, którym mówimy tutaj wielokrotnie o tym, że po prostu rośnie niepewność momencie, kiedy rośnie pewność my robimy sobie rezerwy ten, kto może może on na ogół sobie na to pozwolić firma duża, ponieważ firmy małe na ogół mają też mniejsze przebić jeśli chodzi o pozycję rynkową w związku z tym są zależne obok szkolnego tego tej rezerwy poduszki są dla nich większy no i teraz, chociaż właściwie w kosztach już duże firmy 7 % kosztów przeznaczają na obsługę tych wszystkich płatności, które nie spływają, tudzież napój łatanie tych dziur kredytem obrotowym natomiast w przypadku firm mało, kto zna 9 %, więc jeśli w tej chwili nastąpi osłabienie tego popytu notą rzeczywiście te małe firmy man mają problem i muszą robić pewne rezerwy w nocy muszą robić rezerwy na przypływ wypadek takiej niepewności, która może nastąpić, a wsadził w jego nowym prezesem, a pan siedzi w Utah w stanach pani jeszcze 1 zdziwienie no mam jeszcze proszę bardzo palnych rano Turczyński jesteśmy w pierwszej rundzie z 9 i wie pan ja ciągle jeszcze żyje we wczorajszym dniem 3 i nieme edukacji narodowej dlatego chciałam oddać chwałę panu redaktorowi, że pan robi naprawdę przepraszam kawał dobrej roboty u podstaw, próbując edukować społeczeństwo w takich trudnych tematach jak ekonomia, bo nie jest to wiedza powszechna przy okazji sam bym się chciał czegoś nauczyć no, więc od oddaje chwałę na koniec dnia nauczyciela tak z okazji dnia nauczyciela zresztą wszystkim, którzy pracują w w nowy w tej wymagającej powiedziała, ale do branży natomiast myślę o czymś innym myślę o pewnym przygotują o tym, że edukacja to jest pierwszy krok do tego, gdzie Polska będzie za rok 102030 nie w tym momencie i tutaj mam pewne wątpliwości, ponieważ te to dobra pozycja Polski raczej w swoją ugruntowana na eksporcie związane z przemysłem przetwórczym związany z prostymi produkcjami, które są zależne od koniunktury gospodarczej natomiast cały świat, który się rozwija na bazie nowych technologii Intel sztucznej inteligencji, czyli takich dziedzin, które w Polsce mimo wszystko jeszcze nie są najważniejsze tak zaczyna edukację do takiej gospodarki na poziomie szkolnym i teraz tutaj mam pewną wątpliwość czy nasz system edukacyjny wie o tym, że ma przygotować tzw. pracowników są bardzo wyspecjalizowanymi kompetencjami Digital, czyli cyfrowymi do tego, że oni za 1020 lat mają one jak ja myślę ja myślę, że stać zdetronizować na naszą emeryturę, więc to jest źle, że będą drążone maszyna retoryczna, bo nasz system edukacji myśli, skąd znaleźć klasy i nauczycieli do tego, żeby przyjąć rocznik wychudzony z wychodzący ze szkół podwójny rocznik wychodząc ze szkół podstawowych i gimnazjum liceum ma inne zdecydowały się zrobić, ale dla małych dzieci największy i właśnie po nim troszkę przeraża, dlatego że memy sobie pracujemy na to, że w ciągu 10 lat będziemy wpadać tą pułapkę krajów, które nie nadążają za tymi, które uciekają nam na poziomie nowych techno, a jeśli młodych ludzi coraz mniej, a nie ma czegoś zrobić wrażenie, że to samo zdziwienia z dużym prawdopodobieństwem, gdybyśmy się wtedy znali był magazynek Legia mogłaby pani widzi 20 lat temu, ale wie pan co by nie, dlatego że Helenie, że edukacja to jest problem, który na molo, które za rok to jest tematu zawaliliśmy wszystko, ale jak odwrócić uwagę 20 lat mogliśmy pewnie mówili to samo natomiast były podejmowane działania z gazem, który w kije wyprowadzały nasz system edukacyjny na dobrą ścieżkę chcę zwrócić uwagę, że ostatni już nie pamiętam 1 z krajów napisał raport, w którym nawoływał do takich sukcesów edukacyjnych jak Polska, gdzie mogę głównie absolwenci gimnazjów uzyskują bardzo wysokie w tych międzynarodowych rankingach w rankingach oceny w testów z edukacyjnych w pasmo przerwanych będziemy kończyć celnym w różnych krajach również europejskich to co zrobiliśmy do 2015 roku było mega SKOK-i jeśli chodzi o ustawienie edukacji od nas teraz idziemy do oka i szybko to Gowin drugą stronę, czyli w odwrotnym kierunku ni stąd tak dlatego już nie będziemy tego dziś komentować WIG 20 na minusie 2 pkt 2180 w tej chwili ma punktów na koncie indeks szerokiego rynku WIG tak tak, że traci 11 mWIG 40 na plusie 14 to był magazyn EKG bardzo dziękuję za wszystkie słowa, bo nasz adres siedziby oraz czytamy o tym, portfel panele w ale niczego nie są polichromie z dnia nowy pojazd nazwany jest ono w wykonywaniu lekkich nie zręcznej sytuacji kompletnie Sylwia liczy pan praktycznie wykorzystuje te wszystkie rady, o których mówimy w oczy praktycznie, wykorzystując na macie państwo takie poczucie, że nasze rady są praktyczne dotąd głównie chodzi o rezygnację na pewno, czyli zróżnicowanie Franklin, ale to jest łatwo powiedzieć jeszcze zajęcia mnóstwo ludzi może powiedzieć nie mam, skąd i Łomianek, ale możemy na pewno powiedzieć, że obrączkę kupuje się nie o to, żeby dywersyfikować swój portfel i nie inwestują w siebie, słuchając magazynu EKG, bo wtedy przynajmniej poziom edukacji rośnie bardzo państwu dziękuję za wszystkie dobre słowa, które dzisiaj tutaj padły także pod naszym adresem pani dr Anna Czarczyńska Akademia Leona Koźmińskiego bardzo dziękuję dziękuję za to dr Bogusław Grabowski bardzo dziękujemy to było magazynu EKG audycje przygotowali Tomasz Kopka Karolina opolska realizowała ona cech bardzo dziękuję teraz będą informacje to znaczy o godzinie dziesiątej, a zbliża się w tej chwili boom dziewiąta 57 po informacjach audycja Owczarek Cezary łasiczka, a kolejne wydanie magazynu EKG już jutro po dziewiątej zaprasza Maciej Głogowski usłyszenia halo 2 ekonomia kapitał
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA