REKLAMA

Czy minister sprawiedliwości może wszystko? Najsztub pyta Igora Tuleyę

Prawda Nas Zaboli
Data emisji:
2018-10-15 16:00
Prowadzący:
Czas trwania:
20:31 min.
Udostępnij:

Igor Tuleya mówi Piotrowi Najsztubowi, w jaki sposób sędzia może się wypowiadać poza salą sądową i kiedy może być pociągany do odpowiedzialności za swoją działalność. Rozwiń »

Jak mówi sędzia, w 2013 roku w deklaracji fińskiej, którą współtworzyła Krajowa Rada Sądownictwa, wprost napisano, że "jeśli niezależność sądownictwa i sędziów jest zagrożona, to oni nawet muszą zabierać głos - to jest ich obowiązek".

Jak dodał Igor Tuleya, sędziowie unikają zgromadzeń i wieców o charakterze wyłącznie politycznym, firmowanym przez partię polityczną. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
A teraz moim i państwa gościem jest sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya, dzień dobry, dzień dobry. Panie sędzio, może na początek wyjaśnimy, czego nie wolno sędziemu w sferze publicznej, kiedy się wypowiada publicznie, poza samą salą rozpraw? Rozwiń »
Oczywiście co nie wolno w trudnym pędzi, czego sędziemu nie wolno, bo to co ja robię i co robią moi koledzy koleżanki z Iustitii to akurat wolno jestem przekonany także ustne mówienie na temat wymiaru sprawiedliwości sądownictwa zmian legislacyjnych to nie tylko to może ma, ale ty znasz obowiązek to wynika wprost ze prasa 

I możecie krytykować projekty ustawa nawet samych stawek kiedyś weszły w życie

Jak najbardziej to wynika z m. in . w deklaracji z fińskiej z 2013 roku to jest taki akt, który współtworzyła krajowa rada sądownictwa, kiedy jeszcze funkcjonowała i tam wprost zapisano, że sędziowie w sytuacji, kiedy niezależność sądów niezawisłość sądownictwa sędziów jest zagrożona mogą to winni muszą nawet zabierać głos nawet dziś i te tematy mogą mieć silny takie zabarwienie polityczne to jest nasz obowiązek i takie stanowisko nie tylko on takie było stanowisko nie tylko krajowej rady sądownictwa, ale wszystkich tych rad europejskich i to też wprost wynika z art. 10 Europejskiej konwencji praw człowieka z wolności głoszenia poglądów wyrażania opinii ze całego orzecznictwa dla Trybunału nas, że użycie jako sędziowie brać udział n p . w protestach czy pikietach, które dotyczą reformy wymiaru sprawiedliwości postępowanie aktorów reform z wymiaru sprawiedliwości ministra sprawiedliwości ciężko o życie bez przemocy akt 

Moim zdaniem jak najbardziej możemy uczestniczyć w tego typu zgromadzeniach staramy się unikać i mam nadzieję, że jak dotychczas nam to wychodziło unikać takich zgromadzeń wieców o charakterze wyłącznie politycznym, że firmowany przez jakąś partię tak oto oni tak, bo dzisiaj protesty przeciwko reformom przed reformą z miastem niewłaściwie fraza rząd PiS -u tak czy inaczej są polityczne, a w gminach są traktowane przez władze, bo sprzeciwiają się władzy w rozumiem, że nie atakom apolityczność panu chodzi, kiedy pan, mówi że nie może się w czymś takim oddział w no tak oczywiście w dzisiejszych czasach czego by tego byśmy nie zrobili jako mleko sędziowie swojego stowarzyszenia sędziowskie na to zawsze narazimy się na łatkę, że jesteśmy politykami dawniej zarzucało się nam, że jesteśmy nadzwyczajną kastą rządzącą zmian w sakralnej Warchoła niektórzy bronią koryt cały czas nam się to zarządca, ale mam wrażenie, że jak Uber już troszeczkę mniej, a teraz jesteśmy politykami emisji brakuje tej argumentacji merytorycznej jeśli ciężko z nami pogadać i jest słaba w słabo wychodzi udział w takiej dyskusji merytorycznej nad najłatwiej zrobić skok świnie przybijając, zwłaszcza sędziego przybijając mu łatkę polityka robią to politycy nam pani sędzia Lwów wzeszłym tygodniu w środę był pan przesłuchany w charakterze świadka przez pełny rzecznika dyscyplinarnego KRS -u tak to jest syf tak jest, ale organ wszyscy spodziewali się, że będzie pan pytany o swoje negatywna po jej wypowiedzi na temat Caritasu, a czuję z tego co czytamy, bo był pan pytany głównie o pytania prejudycjalne kierowane przez polskie sądy do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej rozumie, że pan niewolno ujawniać treści nie mogę tak chodzić w szczegółach w ale mam takie pytanie czy inne pytania dotyczyły samej treści tych zajęć przysługującego w samej treści tych pytań prejudycjalnych 3 intencji, jakimi się kierowali sędziowie, którzy takie pytania do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej kierują akcją to zrozumieć, o co chodzi, ale Resovii w tym z tego co pamiętam nie byliśmy pytani nie znaczy ja nie byłam pytany o moje intencje ogólnie o treść pytania prejudycjalnego ale jaka była tak być przypomni z w skrócie można pojeździć także na polskie sądy począwszy od Sądu Najwyższego później były jeszcze chyba do tej pory trwają pytania zadawane przez sądy powszechne czy sąd Polski w rozumieniu standardów nadal jest sądem w sytuacji kiedy wpły w na wymiar sprawiedliwości ma władzę wykonawczą politycy i to było, jakby udowadnia na na przykładzie zmian z o postępowaniu dyscyplinarnym i zmowa sędziów wobec sędziów takim wzmocnieniu pozycji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, który zarazem jest politykiem czy sędzia, który nie ma tych gwarancji niezawisłości, bo te zmiany w przepisach ustawach dotyczących sądownictwa ograniczają te gwarancje niezawisłości może się czuć sędzią niezawisłym, a przez to czy sądy w naszym kraju nadal są sądami w rozumieniu europejskim sądami organami niezależnymi od innych władz tak, ale jedno z tych pytań z USA zadał prawda tak jest i teraz zmienimy trochę w przyszłość co będzie, jeżeli Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowie panu na pana pytanie czy nie może się pan uważa za sędziego niezawisłego w obliczu zmian, które wprowadzono w Polskim systemie prawnym co wtedy w w każdym cywilizowanym państwie skończyłoby się to w ten sposób, że oczywiście władza ustawodawcza zmieniłaby prawo i dopasowała je do tych standardów wyznaczonych przez Trybunał na tak gola dla pań zostanie sama powiedział i co wtedy no cóż myślę, że poczuje na plecach ciarki mrówki, nic więc będę robił swoje będę tzw. orzekał jako niezawisły sędzia będę bronił tej niezawisłości na sali sądowej poprzez orzeczenia, które będę wydawał do momentu, kiedy nadciąga będą mogli wydawać no dobrze, ale przed panem będą strony pan jest w sądzie w sprawach karnych są zazwyczaj poważne rzeczy do zmian siedzib ludzkich i teraz pan oczywiście nadal będzie czuł się i starał się być niezawisłym sędzią wydającą niezawisłe orzeczenia natomiast strony będą już wiedział, że ma sędzia, któremu Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział stary w tych warunkach nie jest niezawisły jak oni mają potem uznał SN wyrok z piwnic jak strony mają później uznać ten wyrok jeszcze do tego wrócę, ale to jest to, o czym pan dyrektor mówi to jest właśnie to, o czym my mówimy od samego początku, że ta niezawisłość sędziowska to nie jest nasz przywilej sędziów, bo my moglibyśmy sobie świetnie funkcjonować się nie wychylać się być takimi urzędnikami jak urzędnicy z urzędach, ale mec my bronimy tej niezawisłości, ponieważ to nie jest nasz przywilej tylko on tę niezawisłość jest przywilej obywatela, że obywatel idąc do sądu muszą mieć gwarancję pewność, że trafi na obiektywnego sędziego, który nie będzie się bał, a nawet jak będzie miał Pietra to będą te gwarancje niezawisłości immunitet nie przynoszą wolność w usunięcie z zawodu w wyjątkowych sytuacjach o tym, mówiono od początku natomiast władza wykonawcza władza ustawodawcza niektóre media odwróciły tego kota ogonem zrobiły z nas nadzwyczajną kastę uważają, że to, że bronimy własnych przywilejów natomiast tak naprawdę ta niezawisłość sędziowska jest naszym przywilejem jest państwo panie sędzio ja natomiast wdrażamy zawieszeń jest teraz informacja, ale koniec tej rozmowy w siebie jest studio z państwem ze mną nawet sędzia Igor Tuleja sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie pani sędzia przed informacjami rozpatrywaliśmy taką sytuację, w której pytanie prejudycjalne, które skierował pan do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej zostaje przez ten Trybunał rozpatrzone już dostaje pan powiedzieć, że nie ma nie może pan uważa zaistniałych warunkach za sędziego niezawisłego i wtedy ja pytam no pan, mówi że stała się i t d. orzekać tak jak sędzia niezawisły natomiast pytano za co za to z reakcją strony, które pan sądzi, bo w sprawach karnych zawsze ktoś się mazda po krzywdzonego jak pan sądzi ciekawe, jaka będzie reakcja na takie cele wyniki wyroki Trybunału w Trybunał Konstytucyjny w tym u nas paliwo z Unii Europejskiej, jaka będzie reakcja stron trudne pytanie, ale słyszy pan na pewno na sali, jeżeli tak się stanie i jest pan niezawisłych kupione rządowych oczywiście, że tak na fiestę ciekawej strony będą reagowały, ale też, jakby przykład idzie z góry, bo jeśli przedstawiciele najwyższej władzy w naszym kraju nie respektują orzeczeń sądowych ma też na myśli decyzję Sądu Najwyższego z początku sierpnia i kilka postanowień Naczelnego Sądu Administracyjnego, która w albo wstrzymywało stosowanie niektórych przepisów to mam namyśli Sąd Najwyższy 3 wstrzymywało decyzje krajowej rady sądownictwa tak jak to robił Naczelny Sąd Administracyjny w ramach tych postępowań mniej środków zabezpieczających natomiast ani pan prezydent ani krajowa rada sądownictwa ani przedstawiciela władzy wykonawczej nie uszanowali tych orzeczeń, więc jeśli rozstrzygnięcia władzy sądowniczej nie są szanowane przez władzę wykonawczą to wydaje się, że jest to przyzwolenie dla każdego w naszym kraju, żeby nie stosował się do tych dorzeczy sądowe wynika z wiedzą, że wygląda w wypadku w strony w sprawach karnych i wynosi stawiali do więzienia w 2 no właśnie mógłbym sobie wyobrazić, ale rzeczywiście na dziś jesteśmy konsekwentni to trudno egzekwować się z oskarżonego czy później skazanego, żeby stawił się do zakładu karnego celem odbycia kary dobrowolnie no bo z, jakiej racji no i wyrok no cóż to jest wyrok sądowy to za co całą ten demontaż państwa prawa jednak by premier Beata szydła Szydło nie, publikując wyroków Trybunału Konstytucyjnego tegoż to wszystko zaczęło w czasie to właśnie zastanawiamy się to przyniesie czy to ma możliwość przeniesienia się tak najniższy szczebel maści w sprawach przed sądami okręgowymi strach na wynajem musiałby on mógł najwyżej nawiązać do wypowiedzi pana ministra sprawiedliwości, że obawiają się, że to jednak nie będzie także wszyscy jesteśmy równi wobec prawa tylko będą równi równiejsi no państwo ma cały aparat przymusu i prawdopodobnie będzie egzekwował te wyroki, która chce egzekwować, czyli wsadzi Kowalskiego do pierdla, ale n p . takiego się orzeczenia, które jest kłopotliwe z punktu widzenia większości parlamentarnej no takie orzeczenie będzie sobie gdzieś tam funkcjonowało na Facebooku albo w internecie jak będziemy je przesłać na dużej perspektywie czym grozi taka sytuacja na pewno nam się nie tylko anarchię prawną, ale tak jest zawsze, że mamy te 33 władcę od zawsze władzą ustawodawczą wykonawczą sądowniczą państwo opiera się na tych 3 filarach, iż 1 z tych filarów rozwozimy notował państwo po prostu legnie w gruzach w jestem z sobie w stanie w państwach, gdzie wyobrazić taką sytuację, w której trwa cały czas kampania nie są zdania sędziów w wykonaniu strony rządowej i mediów, które wspierają ich władza ci sędziowie będzie z mężem tłuczone sędziowie kasta złodzieje niezawiśli i kumoterstwo za pieniądze i potrafi sobie w związku z tym wyobrazić, że za powiedzmy rok będzie tak masowych buntów polskich więzieniach bo dlaczego ci ludzie, którzy tam siedzą z wyrokami wieloletniego więzienia Malec dwuletniego mężczyzn skoro skazał nas skazała ich tak silnie skorumpowana i niewiarygodna kasta sędziów na rząd może mieć też takie skutki innych oczywiście można sobie wyobrazić my sędziowie i środowisko prawnicze nie mamy nic nic przeciwko temu, aby wyroki sądów i krytykować, aby na sędziów patrzeć naprawdę przez lub nie jesteśmy ani świętymi krowami one ani nasze rozstrzygnięcia nie są czymś świętym, ale to musi być krytyka merytoryczna natomiast rzeczywiście jeśli się deprecjonuje osoby, które wydają wyroki niż miesza się sędziów z błotem no to rzeczywiście trudno wymagać, żeby ludzie szanowali rozstrzygnięcia wydawane przez osoby, które są notorycznie tym błotem obrzuca na dziecko nawet szanowali, ale respektowali ta, choć wyszedł z więzienia, ale pani sędzia mówi pan, że krytyka wyroków, a jak najbardziej rzeczowa, ale co zrobić, kiedy krytyka mu wyroku zajmuje się minister sprawiedliwości prokurator generalny, który zgodnie z nowymi ustawami dostał duży wpły w na obszar i szefów sądów na różne rzeczy związane z sądownictwem co zrobić taką krytyką, kiedy wypowiadają ktoś, kto de facto ma wpływ na naszą pracę i nie on do tego prawo w to znaczy myślę, że takie pytanie w dzisiejszych czasach w naszym kraju czy ktoś ma do tego prawo, zwłaszcza minister sprawiedliwości to jest k jest żartem mogę tylko stanąć na baczność strzelić obcasami powiedzieć jasno pan minister sprawiedliwości ma prawo do wszystkiego natomiast wydaje się, że sędziowie mają już grubą skórę pewnie można zniszczyć, ale nie da się nas pokonać walczymy do końca natomiast oczywiście z punktu widzenia zwykłego obywatela jeśli sędzia jej jęk SA w Poznaniu wydaje wyroku uniewinniającym wygłasza piękne ustne motywy tego orzeczenia Neil natychmiast rzecznik dyscyplinarny się na niego rzuca i domaga się od niego wyjaśnień czym jest wszczynanych postępowań przeciwko sędziemu jeśli sędziowie ze Szczecina nie stosują aresztu na wniosek prokuratora toczy się postępowanie karne jeśli Sąd Najwyższy zadaje wszelkie pytania prejudycjalne i prokurator krajowy Święczkowski mówi no to musi być jakiś przerwał to jest niezgodne z prawem tutaj prokuratura się tym zajmie to nie tylko sędziowie muszą się bać, ale przede wszystkim obywatele mogą się zastanawiać czy te rozstrzygnięcia ich drogi, która będą zapadały w sądach jeśli taka będzie atmosfera nic takie naciski, bo są naciski na sędziów czy te wyroki będą rzeczywiście sprawiedliwe i wydawane przez niezawisłych sędziów niech każdy obywatel sobie na to odpowie, ale z Pańskiego punktu widzenia na powołanie tej nowej Izby w Sądzie Najwyższym, czyli Izby wytrzeźwień nie wiecznego sądzenia już zasądzony spra w, czyli 2 możliwe, że każdy, kto w ostatnich 20 latach 39 nawet nie zgadza się z wyrokiem, który zapadł w jego sprawie możesz zwrócić do Sądu Najwyższego wznowienie postępowania coś zostało zakończone prawomocnie jak pan na to patrzy z pozycji sędziego, bo dla mnie to jest jakiś od chwili nawet nie puszka Pandory to jest po prostu otwarcie takiego frontu, na którym nikt nie może wygrać państwo może się tylko utopić w tych sprawach się myślę, że tej punkt widzenia sędziego i zwykłego obywatela to ktoś nie różni nawet jest tak jak jak pan redaktor zauważył, że otworzymy jakąś puszkę Pandory, że nie będzie pewności tych orzeczeń sądowych, że nie tylko o na naszym podwórku krajowym nie będziemy mieć pewności czy jakiś wyrok rzeczywiście stanie się jak długo będzie funkcjonował w tym obrocie prawnym, ale też myślę ze pewnym niepokojem man cały świat będzie patrzą na ten porządek prawny, który u nas istnieje dotyczy wyroków w sprawach gospodarczych tak oczywiście, że tak poza tym przecież mamy nową mamę mieliśmy środki, które pozwalały wzruszyć prawomocne orzeczenie jeśli było wydane z naruszeniem prawa kasacja wznowienie postępowania w każdej procedurze karnej cywilnej administracyjnej czynniki takie środki nadzwyczajne on wymagał naruszenia prawa, a nie zna tego co ja czytałem jak rozumiem dziś nie trzeba będzie udowodnić naruszenia prawa i po czasy już z prawomocnie zakończonego procesu tylko raczej ubierać się, że było inaczej idol znalazł się w kinach zobaczymy, kto będzie funkcjonowało w praktyce, ale obawiam się, że również obywatele, którzy z nadzieją podchodzili do tej nowej instytucji mogą być mocno rozczarowani ani zajęć bardzo dziękuję za wizytę w drogę mam nadzieję, że nie ostatnia w dostęp
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRAWDA NAS ZABOLI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA