REKLAMA

Mihna, czyli średniowieczna islamska inkwizycja - jak definiowała grzech i pochodzenie Koranu?

OFF Czarek
Data emisji:
2018-10-16 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:48 min.
Udostępnij:

Cezary Łasiczka i dr Mateusz Wilk rozmawiają na temat Mihny, czyli średniowiecznej islamskiej inkwizycji. Co to jest i czym się zajmowała ta instytucja? Rozwiń »

Jak wyjaśnia naukowiec z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w islamie nie ma centralnego ośrodka, który ogłasza wykładnie dogmatów i prawd wiary, jak Kongregacja Nauki i Wiary w chrześcijaństwie. Islam nie rozróżnia sfer państwowych i religijnych. Dr Mateusz Wilk wyjaśnia, że teologia jest dużo ściślej powiązana z systemem prawnym. Czy obecnie to wada czy zaleta? Czy zapobiega to konfliktom w świecie islamu?

O tym wszystkim w programie Cezarego Łasiczki, OFF Czarek. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary Łasiczka, program OFF Czarek, dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. W studiu gości, dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, dzień dobry. Dzisiaj temat związany z islamem, jak to zwykle bywa, kiedy dr Mateusz Wilk jest w studio. Jeżeli chodzi o rzymskich katolików, to doskonale znamy instytucję inkwizycji, do dziś też istniejąca, tylko chyba zmieniła nazwę. Rozwiń »
Tak, to jest jakaś inna nazwa administracyjna: Kongregacja naukii  wiary Walny wkład, ale instytucja to samo

Natomiast jestem przekonany, że nie wszyscy możemy niewielu naszych słuchaczy wie o tym, że w islamie także istniała taka instytucja, którą pewnie można, by przyrównać do inkwizycji tak z Michowa Milena to jest coś komuś krzywdę sam rdzeń co dzisiejszy arabskie nowoczesne całkiem choinki Hands, czyli egzamin to po prostu organ, który miał w egzaminy chować siły, zwłaszcza intelektualistów jurystów teologów i t d. sprawą umyślności poglądów o i dlatego to jest niezwykle aktualne w dzisiejszych czasach, bo chyba nie organizowali armię, ale zdaje się, że pracują posłowie nad jego stworzeniem

Tak raczej w ogóle samo istnienie takiej instytucji powiedzmy skupia w sobie jak w soczewce różne problemy związane z organizacją klasycznej cywilizacji muzułmańskiej, bo jak wiadomo właśnie islam jest zasadniczo religią pozbawioną takiej Kongregacji nauki wiary nie ma centralnego organu, który ogłasza wykładnię dogmatu prawdy wiary prawa i t d . zawsze była w dziejach, jakby instytucjonalne niewiele nurtowało to znaczy jest wielość orzeczeń wiele szkół i prawnych opinii i t d . z którymi właściwie wierny tys jego odpowiedzialność co wybierze w pewnym sensie i którą szkołę uznawane za za najlepszą no ale co się oczywiście kłócić z US w pewnym sensie z państwem, które jak wiadomo chce scentralizować zawsze i chce wyznaczać sił w samo obowiązującą wykładnię prawda California byli tym często żywotnie zainteresowani natomiast im już wielokrotnie mówiłem państwo nie do końca w ogóle samo w sobie się wpisuje w 100 organizacji religii właśnie tą laską religii można być uczonych prawników na jej istnienie czegoś takiego jak Michna było właśnie dowodem na to, że te 2 rzeczywistości w pewnym momencie się czy spotkały Państwowa i religijne chcesz tutaj też teraz będę musiał zrobić pewne doprecyzowanie no i to doprowadziło właśnie do doraźnych problemów tylko że, zanim jeszcze cokolwiek więcej to jeszcze realnymi warto nakreślić tło tak przede wszystkim Państwowa i religijna, zanim minie, zanim pójdziemy dalej na islam nie rozróżnia za bardzo tych 2 sfer, a co więcej nie rozróżniał ich bardzo długo także chrześcijaństwo łacińskie to właśnie, żebyśmy rozróżnianie między sacrum Profanum to trzeba było mieć reformacji wojny religijne siedemnastym wieku oświecenie, bo to jest przecież z ducha oświeceniowy podział między sferą świecką sferę sakralną ten, kto w tej formie, w którym gość, którego mamy teraz natomiast islamistów historii islamu przebiegała inaczej tam po prostu tego nie ma tam wreszcie prawo wszelkie prawo jest religijne nawet to, które się odnosić do spadków nie wiem dziedziczenia różnych transakcji finansowych nowa albo coś jest dobry i słuszne albo nie albo na co się Bóg zgadzają albo nie prawda nie jest, więc strzelnic i jakby teologia jest dużo ściślej związana z dieslami systemem prawnym niż to niż to ma miejsce w chrześcijaństwie, a zwłaszcza w późniejszym średniowieczu i dalej od teoretycznej dziś można mu można, by sądzić, że w skoro mamy tą dopuszczono wielość opinii skoro mamy szkoły i prawne uczonych tak jakby wyznawców religii i skoro jest ten pluralizm to jesteśmy mniej podatni na wojnie religijnej właśnie na różne na różne konflikty, które targały Europą, bo przecież są duża część różnych konfliktów u siebie przegrała z centrali stycznych ambicji papiestwa w islamie tego za bardzo nie ma, ale to nie znaczy nie ma takich konfliktów tech no mamy, że ten wieloletni Najświętszy konflikt między szyitami sunnitami tak to jest w ogóle jest pierwszy konflikt w na początku politycznej dzisiejszy w dzisiejszych kategorii brzmi to uznali za zakątki czysto politycznym choć, kto ma sprawować władzę, kto ma być kalifatem czy lekcja czy Żydom proroka czy rodzina raczyć się rodzina proroka Winston u podstaw to nie jest konflikt teologiczny tak, jakbyśmy dzisiaj w dzień mieszkali, w jakich nestor Janik z natury Chrystusa i t d. to nie jest to, ale z drugiej strony to nie jest też konflikt czysto świecki, bo to jest konflikt o sukcesji po proroku od początku pokemony oczywiście obrasta, ale jest z upływem lat uzupełnią stulecia wręcz w różne sensy Teologicznej już kiedyś też miałem okazję mówić, że Ali staje się, jakby z założycielem minimalna ma być powrót do ostatniego imama i to powoduje zupełnie inną historię Zofię, ale na początku to jest konflikt polityczny natomiast nawet taki konflikt polityczny szybko oby owocuje różnymi wątpliwościami konfliktami doktrynalnej mi i w zasadzie pierwszy konflikt, z czym pierwszy problem teologiczny, który nie jest łatwo rozwiązywali test właśnie to kto ma być sukcesorem proroka, kto ma rządzić, ale drugi trzeba pamiętać, że w w tym konflikcie w środę wieku nie wyodrębniły się tylko przyszli sunnici nie przyśnił się nici, bo wtedy to jeszcze nie są tak jasno zarysowane frakcje tylko jeszcze trzecia strona hali dzieci, którzy byli początkowo najbardziej chyba fanatycznym zwolennikami, ale jego, czyli zięcia proroka, ale uznali żołnierz niezdolny do rządzenia jego konkurent jest uzurpatorem, więc wyszli nos mówiąc dosłownie zawiesiła halal znaczy wychodzi dlatego chorych dzieci i postawiliście poza tym konfliktem uznali, że nie powinna istnieć żadna władza, która się odwołuje do proroka żadne i w ogóle żadnej jedno władztwo, że to niema być tak pomyślane że, że skoro się bijemy co znaczy taniej nie nie tak ma wyglądać ich bardzo się ich Bano później, bo oni w głowę i wdrożyć bardzo radykalny program społeczny wyszli bardzo egalitaryzm styczny na decyzję zapas zapadały w dużej mierze kolegialnie taka główna maksyma Ula huknął ile willach, czyli tych osłon należy tylko do Boga albo w winnym tłumaczeniu władza ziemska należy tylko do Boga i jej o nich w opracowali bardzo wygodną doktrynę teologiczną, która pozwalała no i na zabijanie wszystkich przeciwników politycznych przyczyn wszystkich, którzy mieli nie zgadzali się już to jest skrajnie stanowiskiem Harry dzieckiem to znaczy kim jest grzesznik kim właściwie grzesznik, bo jeżeli rzecznik Zastalu grzesznika uznać za apu statek to znaczy on wie co jest w Koranie usłyszał posłannictwo Mahometa mimo to zdecydował się wystąpić przeciwko niemu to należy go traktować gorzej niż poganina, który nigdy nie słyszało macho mecze ani ich albo chrześcijanina czy kogokolwiek innego, bo to jest ktoś, kto wie i który zdecydował się przystąpić do to cienką czerwoną linię i w związku z tym można go zabić i to była często stanowisko, które pozwalało przynajmniej jeśli wierzyć znacznie późniejszym źródło Harris czyta na dokonywanie masa wspomnień przez sunnitów szyitów czy Protos sunnitów czyjeś życie jak nazwać w każdym razie innych muzułmanów i to jest problem, który jedno zajmował ówczesnych teologów przyczyną tutaj też, kto to jest teolog to jest osobna historia śmiertelnie w sprawie Natural tak samo odzież oraz Joyce próby jest właśnie te z jury stała, a często też trudno rozróżnić kogoś kogo nazywamy dzisiaj państwo w piśmiennictwie europejskim filozofem teologa to się tak naprawdę wszystko zazębia i to jest ten spór grzesznika Ano ma bardzo praktyczne konsekwencje jak widać w 2 budowli albo danych, ale idzie ta moc spór ideologiczny albo nie boi się oczywiście wiąże się z pojęć chińscy ze Starym problemem, który też istnieje w chrześcijaństwie średniowiecznym do inkwizycji muzułmańskiej do grzechu powróciły po informacjach Radia TOK FM informacje o dziesiątej 40 dnia 2020 już za kilka minut dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego jest państwa mają goście wracam po informacjach o państwo byłem gościem jest dr Mateusz Wilk Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego wracamy do grzechu i do inkwizycji w islamie czy na początku krótki rys historyczny Otóż drugim takim problemem, bo ostatecznie problem grzesznika został rozwiązany po stuleciach, kiedy już chorych dzieci byli znacznie mniej groźni co rozwiązano to w końcu, że ów grzesznik znaj za zajmuje pozycję Malezja Indonezja tani jak mówią w języku arabskim, czyli po pozycje między 2 pozycjami jest jednocześnie wierzącymi niewierzącymi no trochę takiej reformacji Ines im Julius UZP Castor, czyli jednocześnie i sprawiedliwi grzeszny w każdym razie nie jest niewiernym i to się wszystko brało sunęły takiego, który ze starego problemów, czyli początki zła gema album skoro Bóg jest dobry, skąd się bierze zło i tutaj wielka nastąpiła gimnastyka intelektualna większość szkół teologicznych zajmuje tym problemem czy człowiek w ogóle ma wolną wolę prawda ćwiczyć ćwiczyć czytanie jest także Bóg wskazuje na to nie ma toalet nie ma co się zajmować mówienia my już koniec z niektórymi rozwiązaniami, które w dniu szkoły twierdził, że właśnie ma do nich analitycznie i ostatecznie stworzono bardzo skomplikowaną doktryny Basia Ritz korzenny Ala szali stworzył i dlatego jest dzisiaj przysłowie nawet bon twierdziło nabywaniu nabywaniu uczynków, żeby tylko stwarza potencjalne szanse dla ludzi i oni mogą wybrać sobie albo do Jutrzenki dobre albo złe natomiast możliwości mają różne, gdyż zakaz to nabywanie przeszło co do jego przysłowie, że coś bardziej skomplikowane niż teoria kas była nasza i jego do tego, że rzeczywiście jest to teoria nos wcześniejsza niż Tomasz z Akwinu, ale porównywalna ze złożonością jeśli dojdzie do jego w sumie teologicznych wydaje się natomiast sama inkwizycja z jeszcze inny problem w 3 dotyczyła innego problemu mianowicie statusu objawienia proroka statusu objawienie Koranu licznego czym jest Koran, bo to jest właściwie bez takich w najbardziej żywotnych problemów na religijnych listami po dziś dzień natomiast mogę Koran sam w sobie tekst Kora licznych daje stosunkowo niewiele wskazówek w samym tekście jak należy go traktować oczywiście znamy z mamy cytat, że to jest w języku arabskim jasnym o to, żebyście rozumieli i t d . że to dlatego objawiły się to jabłka w w języku, który sami mówicie i t d . i t d. żyć, że w księdze nie ma żadnej wątpliwości, że ona wskazuje drogę prosto i t d . ale nie ma specjalnie precyzyjnych wskazówek jak ten Koran traktować teologicznie i szybko ustala się pogląd, że Koran istnieje od wiecznie, że to jest duża, że plan zbawienia jest odwieczny czy dzieci czy też od licea, czyli 33 czy historia saturatora jak to nazwać i dlatego to co miałby przekazać szkolenie miało istnieć odwiecznie razem on razem z Bogiem prawda to wręcz niektórzy porównują do teorii logosu chrześcijańskiej rzeźbiarze po prostu bunkrze MZ w pewnym sensie objawia się z przez swoje słowo i tutaj dochodzimy do dziewiątego wieku, kiedy ściera się bardzo wiele tych różnych koncepcji filozoficznych tutaj dodatkową poza dodatkową taką szkołą któryś z tych rozmawialiśmy jest też szkoła próbująca czerpać, gdyż filozofii greckiej, czyli właśnie fal Staffa w ich w tym tyglu dochodzi do wyodrębnienia się szkoły którą, zwłaszcza klasyczni zachodni historycy filozofii muzułmańskiej określają jako racjonalista liczną dzisiaj jest trochę z tym polemizuje na liście mniejsza z tym czy inne okazje i ci, którzy mówią zaraz zaraz tak nie możemy powiedzieć, że Koran sobie istnieje 30 słów o sobie istnieje razem z Bogiem odwiecznie i t d. ponieważ od wieczności jest z jest tylko o tryb jest atrybutem, który się należy tylko Bogu i jeżeli powiem, że kolan jest wiecznie nie jest stworzony, bo tak mówiła tradycyjna teologia to znaczy, że przypisaliśmy Bogu współtowarzysza to jest, a to jest trzeci rok, czyli zjazdy tzw . czyli właśnie politeizmu pewien sposób to by wychodzimy z życiu łamiemy to zasada ta hit uczelni, czyli jedności Boga i kolan w zasadzie to jest tylko o to co Bóg chciał przekazać Mahometowi i to ma być tylko pomoc tak powiem dla dla ludzi, żeby przyjrzeć, żeby wiedzieli jak mają czcić Boga oczywiście kolan jest ważny, ale nie możemy powiedzieć, że jest wiecznie jest stworzony po imprezie 2 inne państwo być może byłby to 1 z wielu sporów, które w teologiczne, które wtedy nadal rozbrzmiewało nadwozia basy dum w wielkich mecenasów nauki sztuki tam było dużo różnych polemik Chrześcijańsko muzułmański nóżka też są mniej są one poświadczone w źródłach nikt nikomu głównie ścigał za nieprawomyślne stanowisko to raczej była w jedno osób epoka zmiany nieskrępowanej wymiany myśli na ogół, ponieważ tutaj się okazało, że jest to miało być inaczej, dlatego że w 1 z California beskidzkich hal ma on Moon, który był 1 też zwiększyć ich mecenasowi miała ambicje intelektualne uznał to mu to z chińską doktrynę za swoją, a to jest niestety jak pokazują dzieje często Bizancjum też kościoła w chrześcijańskiego właśnie wschodniego czy bizantyjskiego ten lepszy władca za bardzo interesuje są bardzo przejmuje jakąś konkretną ideą teologiczną to jest często przepis na katastrofę dla nie trzeba daleko sięgać wystarczy ich ostatnie kilkanaście lat Polski prześledzić mogą mówić raczej bym tak porównywał z tamtymi czasami, bo jeszcze ofiar zamieszek na tle jakiś kraj doktryn teologicznych nie mieliśmy tam, owszem, sporo szczególnie dzieci, ale jeśli chodzi o szkodach ikoną klas albo o naturę Chrystusa oczywiście potrafię nic w tych sporach i cesarze bizantyjscy potrafili aktywnie uczestniczy dziś często na ogół do lewa i tylko oliwy do ognia i potem sami nie potrafili tych kryzysów opanowywać często czy Alma błon ICA ma on przejął się właśnie tym, że uważa, że Koran nie jest stworzony chętni no i zdecydował się z zaangażować aparat państwa do zapewnienia tego, żeby ten pogląd był wyznawanej przez zwiększenie przez 6 lat z intelektualistów prawników ogólnie osoby zajmujące się sferą religii chciałby instytucjonalnie wymuszać tą sprawą myśli gości w świecie czy w ustroju Religi, który zasadniczo do tego nieprzystosowanej raczej mu przez przyzwyczajony właśnie do wielu głosów no i właśnie powołał taką instytucję zmieszana no tak, która miała zapewniać to znaczy zobowiązany był do zgłoszenia się tam każdy intelektualista prawnik to właśnie ktoś miał cokolwiek wspólnego czy to z nauczaniem dzieci czy wreszcie z aplikowaniem zasad religijnych tak jak prawnik w imię i tam podpisać lojalkę tak lojalkę, że w erze uważa, że Koran nie jest stworzony w i to się oczywiście nie udało, dlatego że poza młota z elitami niewielu było takich, którzy byli w stanie to przyznaje tradycyjny pogląd uznawał inaczej orzekł, że rzeczywiście kolan jest wieczny nie jest stworzony i t d . i t d. inni, a poza tym to w wzięto w nim warstwa społeczna poczuła się obrażona czymś takim, że właśnie nagle władca się w Chinach sfery, które są dla Daniego zasadniczo nie przeznaczony tak i raczej co zadekretować ani się poznają wywieźć, bo to jest dziewiąty wie, kto zaś stosunkowo wczesnej ówczesne państwo muzułmańskie z niego może bardzo wczesnej nie jest, ale to nie zdarza, że epoka, kiedy nie jest oczywisty tak do końca przynajmniej na początku dziewiątego wieku jak to państwo ma wyglądać nie jest oczywisty status prawników w nim i ogólnie to potrafił być bardzo toksyczne relacje już kiedyś śmiech miałem okazję o tym, opowiadać, więc jedynie drugimi było władcy miewali problemy jeśli wierzyć źródło sztywno z nominacją sędziów, bo nie uciekali przed tymi nominacjami nie przyjmowali oni chcieli widzieć cel państwa wspólnego oba sygnał się udało osiągnąć w tej sferze jakiś kruchy kompromis i tu nagle się inny nagle się okazuje, że tym prawnikom się coś narzuca i doszłoby do dość sporych, że tak pozazdrościły sporego zamieszania, dlatego że aparat państwowy zaczął to wymusza zaczął odmawiać tym co nie chcieli podpisywać lojalek w ogóle prawa do działalności zaczął to wymusza często różnymi fizycznymi środkami przymusu bezpośredniego celu doprowadzenia do przesłuchania i tam ustawić nawet tych opornych co tylko ciasto umacniało ten opór to jest 1 taka na 1 i najsłynniejszych Baka ZUS dla Han Bala i handel był założycielem 1 z istniejących drzew orzecha lub licealistą i szkół prawnych, czyli Handball Lis mu pan założycielem to tutaj też, by należało wziąć w nawiasach już mniejsza z tym itu mamy 2 wykluczające się relacje się zachowuje Beach Handball z przy nich nie, bo 1 jest jasny albo neutralne albo wroga wręcz Handball owi druga pochodzi z kręgów Han Balicki, czyli takich, którzy uważają za założyciela no i 1, mówi że znowu przyszedł na handel i kulturalnie porozmawialiśmy podpisał lojalkę, czyli porządną wszyscy się rozstali się w pokoju natomiast handel nici z tego robią mit założycielski rzecz, że w ogóle on nie chciał tego podpisać, więc do Kalisza został wręcz doprowadzony jest także konfrontacja wręcz personalna obydwu tych postaci i skończyło się chłostą przy czym w ogóle jakiś jakiś heroiczne epizody, że rzezie Rzymu polecieli Hajda z wyrytymi datami i one nie spadły, bo ci pomogli mi nie zostało obnażone jeszcze żyli jeszcze przed tym wszystkim i mimo chusty nie podpisał, więc tutaj tuż tuż tuż tuż nie wiemy co zrobić coś co z tym zrobić, bo oba w obie relacje na my nie jesteśmy w stanie wręcz rozstrzygnąć która, która była prawdziwa samych sobie cha dziś i hand Balla nie mamy wskazówek swoim w tych traktatach jestem są jemu przypisywany no natomiast to jest coś co się dzisiaj kojarzy chyba najmocniej badaczowi kultury muzułmańskiej właśnie zmianą no ale koniec końców musiano się z tego ostatecznie wycofać nie władzą się nie udało tego przeforsować tego poglądu kilka lat rozwoju funkcjonowało wręcz kilkanaście, ale następcy, ale małomówna musieli to stopniowo rozmontować zresztą to też, jeżeli nikt się oprzeć na tych precedensem bizantyjskich Bizancjum cieszy to bardzo często daje podobnie kończyło się, że cesarz z całym swoim autorytetem nie był w stanie przeprowadzać takich takiej decyzji i często koszty były ogromne przecież wręcz wielkie podboje arabskie są w pewnym sensie skutkiem długotrwałych sporów doktrynalnych i społecznych, bo to często jest wspólny wręcz cywilizacyjnym to znaczy bardzo łatwo zmobilizować takich konfliktach społeczne doły przeciwko elitom, że my wierzymy jak nasi ojcowie tutaj już sił prawda od dobrobytu w głowie przewraca tym tam nadwozie i mimo to ich otoczenie dziś mocno się nudzą tak strasznie się nudzą się zmieniają wiarę, która była przekazywana od początku to to bardzo łatwo jest takie emocje wyzwolić można powiedzieć i to nawet widać siłą UEFA ma dla niego w tych opowieściach młodszy Kolski wysokie źródło w trybie aukcji opowiada tam taka matka ma, czyli takich w opowiedział się młodszy Kolska od domu dla obłąkanych to o tym, domu porozmawiamy po informacjach o informację dziesiąty 40 studio dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego wracamy po informacji państwa moim gościem jest dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego dzisiaj o inne muzułmańskiej w edycji możemy powiedzieć inkwizycji, czyli Michna, czyli Donald Trump zaś ta instytucja gospodarze tego, że trzeba było podpisać lojalkę i już no oni sprawdzali po prostu prawo umyślność, czyli w tym głównie się tym problemem zajmowali głupota zostali powołani to znaczy problem statusu Koranu natomiast miało to chyba oddźwięk w ogóle w kulturze i szerokich wszy się wyższych warstwach społeczeństwa muzułmańskiego w debacie wspominałem, że jest już jest na ten temat wzmianka, że błaha ma na niego to jest autor takich opowieści łotrzykowskiej ich gdzie zawsze jest taki archetyp liczne młodszych TAWS ChAD Hurley skandali, które tam różne, w którym się różne przygody przytrafiają w każdej z opowieści jak kogoś oszukuje jakieś fortele tam stosuje jest jego matka MOPS czy matka Madzi lekka opowieść jest w właśnie konkretna treść jest od domu dla obłąkanych, a Dima listę nijakim listom to jest szpital zresztą perskie słowo natomiast często latał tata to po prostu rzeczywiście do dom dla obłąkanych tam idzie narrator z teologii muzułmańskiej CCC co jest ważne zdaje się z z Abu Daoud DM i jej spotykają szaleńca w tym domu dla obłąkanych ten cały zaś młodsza z elitą i ten szaleniec go atakuje wrócą wywód teologiczny rzewne wylewał to pokazać słowo Boże wam to pokazać kolan do wypowiedzi, że to są jakieś tylko w między tym co między skórzanymi okładkami, że to jest tylko papier i t d . a kiedy wam się opowiada o drodze nad ogniem, gdy taka tradycyjna wizja końca świata muzułmańska, że jest taki wąski most, który zna otchłanie z ognia i dłuższe będą po nich przechodzili po nim przechodzić te dobre oczywiście przejdą te złe spadną do takich wysiewamy opowiada o drodze nad ogniem dokręcić z niedowierzaniem głowami wrócimy okazji wiślacy racjonalistycznej to oni uważają za Ustką bój, gdy oni mówią, że stylistyka była zła zła Aidy, czyli obietnice i ostrzeżenie, czyli obietnica raju i ostrzeżenie przed piekłem prawda i zrobić dobry, ale takie mity nie wierzą, iż szaleniec przeprowadza wtedy piękna para przyznała się całkowite odrzucenie tego młota z wielickiego rozumowanie, wg którego kolan jest kochana nie jest stworzony jest tylko jest tylko po swojej no może nie marzeń jednorazowym przedmiotem, ale na pewno nie ma takiego statusu jak wiek tradycja przypisuje no i tych teolog się wycofuje całkowicie pokonany zmieszany oczywiście szaleniec się okazuje tonażu młodszych przebrany za trojga latek szalejący za szaleńca tutaj oczywiście to pokazuje, że to ich sama obecność takich sporów w takim dziele pokazuje, że to interesowało nie tylko prawników nie tylko teologów nie tylko osoby zainteresowane religią tylko miłośników literatury no bo tutaj trudno wnioskować, że to jakoś interesowało warstwy niższe prawda, bo Bobo, ale sama, zanim PiS o takim językiem, że jeżeli ktoś nie był znakomicie obeznany z literaturą miniemy piśmiennych dla Fleet Lease oraz decyzją może z auta filmu tak jeszcze musiał wiedzieć, o co chodzi prawda, że kto to jest ten teologów tanieją zmieniali zmieniali, czego dotyczył spór, bo był młodszy syn od razu czasem nawet żadnego wprowadzenia prosto na niego wrzeszczeć w taki sposób i szczerze, ale wydaje mi się, że po prostu łatwo było takiej warstwy niższe mobilizować jak bardzo długo i jako studenta wszak nie rozumiałem, dlaczego były masowe zamieszki w Konstantynopolu drugie Bizancjum albo na Wschodzie żyli w Egipcie w sejmie jeszcze chrześcijańskiej tuż przed podbojami, kiedy trwały spory natury Chrystusa aż tam potrafili się wręcz mordować i moc z dziesiątkami albo albo setkami i trzyma przykładanie prostych ludzi rzeźników znaczka z Aleksandrii naga prawda obchodziła teologia i Lech jest z mandatu jak i jaka jest natura Bogarodzicy i t d. iść nie muszą interesować to było widać dopiero dużo później zrozumiał, że to jest spór cywilizacyjny, który się przeradzają w byłych bossów opór przeciwko Bizancjum w tym konkretnym przypadku, a tutaj w tym kontekście muzułmańskimi sporu Koran to mógł być właśnie mogło to interesować jako spór i 3 opór przeciwko elitom przeciwko dworowi, który próbuje coś wprowadzać ręcznie kosztem wiary ojców w podobnej epoce mamy wręczył bunt w Cordobie przeciwko najazdom tym razem mamy tzw. rewoltę przedmieść w, kiedy przeciwko Kaliszowi buntuje się 1 z dzielnic Cordoby dlatego rewolta przedmieść, bo każdy z bezbożnym, bo pije wino się nie interesuje muzułmanami co taki dyżurny zarzut izolowanie się w Pałacu i nie interesowali się wielkimi, który ma służyć tu mamy stosunkowo niejasne źródła najprawdopodobniej za tym Stali prawnicy właśnie lokali maleńkich dzieci tym razem i oni podłożyli pewien sposób tych najprawdopodobniej tam większej rzemieślników i mało co by się skończyło bardzo przykro trauma jadł, bo już z tego co czytamy w źródłach zdobyli oni most zwodzony prowadzący do zamku przez gejów do Pałacu przez rzeka Gwadalkiwir już tam do Aten wściekły tłum z widłami pochodniami przysłowiowy to piękna scena w Kaliszu taki bezlitosny, ale Hakan pierwszej żony niejedna szkoła z zagranicą 5 ucztę dla przedziwny dla przeciwników politycznych nie wszystkich rozjazdy kapitałowa nowiną dzwoni nagrodzono Romę, gdzie się nie przebierał w środkach naprawdę to co mu zapamiętano i co później było 1 z 1 z przyczyn 1 z przyczyn i tej rewolucji ćwiczyć rewolty to co one lekkie oparzenia chrześcijańskiego chyba się na zwrot Hiacynta albo Wincenty nie jesteśmy w stanie przeżyć tak dobrze słowa arabskiego, ale jest taka scena, jakkolwiek ten tani mówił, iż trzeba uciekać tutaj ten tłum wściekłych napiera od nich podejmij książka jest inwalidą w Czechach nie puszkę z pachnidła w jego grze namaścić włosy i styl ten pali nie wytrzymały mówi dalej jak w tym co tutaj czy to jest pora na namaszczenie włosów jak inaczej rozpoznają głowę haka marszruty ktoś tutaj padną zdobyło o mnie nie przebierał w środkach i był dosyć nieustraszonych odparto w końcu nie udała się ta rewolta haka mogli zająć okazał się zwycięski to musi przypisuje, że chciał ziemskich wymordować mieszkańców tej dzielnicy, ale tylko ich wyrzucił za Randall USA jawi się nie nastawia ludzkie panisko tarnowskiego i z tak tak została podbita Kreta woli się niedostatek i podbili Kretę wtedy od rady gminy z rąk Bizancjum w podobno jeśli myśli jeśli wierzyć źródłom no ale konkluzja jest taka, że wtedy stosunkowo łatwo było nazwijmy to prostych ludzi zmobilizować wokół nich wokół jakichś kwestii czy to teologiczne rodzi się władzą no tak w cel to to być może rzeczywiście pewna stała dziejowa natomiast to pokazuje, że jeszcze w dziewiątym wieku ani święcił Mariackiej Mania baskijskim nie było do końca wiadomo jak jej jak ma wyglądać państwo muzułmańskie i do jakiego stopnia ono jest powiązany z teologią to znaczy bardzo często w podręcznikach można wyczytać, że Kalisz jest dzierży w pewnym sensie władzę sakralną też to jest prawda, bo nie jest sukcesorem proroka na początku później chcieli to dziś Clooney Martin Hans zaczyna coraz bardziej ewoluować w stronę sukcesora samego Boga i zastępcy Boga na ziemi prawda cieniem Boga na ziemi jak jego niektóre dokumenty chcą natomiast film to wcale nie jest takie oczywiste z Sołą osoby zginęły, gdy jeszcze w dziewiątym wieku skłonny przyznać, że to nie jest żaden sukcesor proroka i że tak naprawdę to niema ani poparcia Hall dziś ani w kolanie i jak następcą proroka może być ktoś chce się, kto pije wino np. bo duża część kultury dworskiej i w ogóle, jakby kultury władzy jest w kontrze do religii no np. śpiewaczki całe życie dworskie w niego, że muzyka jest zakazana w gipsie z jego listów nie może nie zaś ścięte ma największe z jego liści są zgodni zakazać to jeszcze kobiety prawda, której śpiewających tutaj ogórek i znana kilku pojawia się niech tak normy pijemy wino często sztuka figuratywne jest przez powstaje czy to wymęczyć czy to na freskach mamy bardzo wczesny przykłady Mariackiej w takim pałac w pałacyku myśliwskim Kusaj run rat z dzisiejszej Jordanii, gdzie uma Jadzi są wprost podobny sposób wyobrażenie cesarze bizantyjscy to się w sobotę greccy rzemieślnicy najprawdopodobniej jeszcze robili no w każdym razie to się wszystko nie podoba no, jakby podrywa, więc w w pewnym sensie autorytet kalifa i państwa z 2 min u tej rodzącej się powiedzmy w warstwie prawników czy Brytyjczycy czy intelektualistów religijnych czy teologów dopiero później w w okolicach dziesiątego wieku to wszystko okrzepnie i jedno w i po i państwo się z nosa formuje się pewien wzorzec pewien modus Vivendi prawda wzorzec koegzystencji ze sobą prawników i władców oboje biedni bez drugich nie mogą istnieć, dlatego że władca się nieznana prawie nie jest w stanie ogarnąć prawda całej złożoności ludzkich spraw innym i ich matki i systemu, który byłby do tego przydatny, a prawnicy, po czym potrzebują kogoś, kto będzie zapewnią wykonanie tych wyroków na jej kształt będzie rządził system sprawiedliwości no w końcu się okazuje, że jedni bez drugich nie mogą istnieć i ten sam adres strony ją tak ten sam bezlitosna hakerom go widzimy w nim 1 anegdocie, która też jest dosyć smaczna moim zdaniem to opowiada w Planicy mamy taki przekaz opowiada 1 z jego konkubiną rząd stał złoża w środku nocy i mieli gdzieś idzie ona była zazdrosna i zaczął się, zanim skradać myślę, że idzie do drugiej co zrobić karczemną awanturę jakąś ZUS dochodzi do konkubiny jeszcze fragmencie wierząc, że właściciel prawnicy właśnie przeciwko temu wszystkiemu protestowali, ale nie poszedł do innej kobiety tylko zaczął się modlić oto nasze wycofała z możliwą nieistniejące wrócił z ważnych, ale nie wytrzymała siły zapytała, o co chodziło czemu się nagle zaczął modlić no bo mi doniesiono, że mój sędzia Mohammad bin Baszir i w znakomity sędziami w różnych na niego doniesienie o sukcesie wielkiej kulturze i poczucie sprawiedliwości jest umierający ja prosiłem Boga, żeby mi zesłała kogoś podobnie mądrego, a jednocześnie uwolnił mnie od spraw nikt, kto będzie w stanie bić do tego stopnia sprawiedliwym jednocześnie pozwoli, żebym jadł uwolniony od spraw muzułmanów od tego wszystkiego od tych roztrząsanie wyroków i t d . że tylko muszę skoncentrować się konkubina też to jest trochę to jest taki trochę paradoks rzeczywiście, bo z 1 strony władca ma silne i tak nic tylko ma mianować dobrego sędziego, a poza tym ma się nim interesować za bardzo by się nie znają tylko popsuje jak wujek jak pokazuje przykład ten ma mu na chociażby Indie Chiny, a z drugiej strony to jest często dyżurny bat na władcy zabieg powiedział ktoś nie interesuje się interesuje muzyką konkubina Witt prezes Enei może być krytyka się muzułmanami nie interesuję się tym w Roskoszy ami dworu tylko, że tylko zajmuje w ten sposób zawodach mam trzeci na szkodę krytykowano też wandalu z najmu taka scena, którą się można zakończyć, bo rzeczywiście on, że w pewnym momencie wycofa największy władca ma niecki w London 3 % wycofuje, bo mało nie zginął na polu bitwy podejrzewa spisek generałów robi czystkę w ogóle pośród nich i wpis jest moja krytyka, który mówi, że się dziś tylko nadwozie nie zajmuje się muzułmanami, a on mówi nam za al-Asada czy jesteście bezpieczni od wrogów trzymać bezpiecznej granicy mamy w twarz sędzia osądzi sprawiedliwie rozsądzi sprawiedliwie czy drogi są bezpieczne wewnętrznie czysta czy można podróżować po kraju można od czego jeszcze ode mnie chcecie to jest jakby ideał władcy to już słyszymy w dziesiątym wieku ma wszystko tylko zorganizować w pewnym sensie mamy sprawny menadżer i to pokazuje też już także, że wtedy ten Sojusz tronu z ubyło z ołtarzem istnieje bardzo dziękuję panie doktorze ja również dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego był państwa, bo goście informację o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu off
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA