REKLAMA

Jerzy Urban skazany za obrazę uczuć religijnych. Kto poczuł się obrażony wyrokiem sądu?

Godzina Filozofów
Data emisji:
2018-10-16 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
32:49 min.
Udostępnij:

Tomasz Stawiszyński, dr Justyna Melonowska i Witold Mrozek rozmawiają o wyroku, jaki w I instancji usłyszał Jerzy Urban. Rozwiń »

Redaktor naczelny "Nie" został skazany nieprawomocnie przez sąd na zapłatę grzywny w wysokości 120 000 zł oraz uiszczenie opłaty będącej zwrotem kosztów sądowych w wysokości 28 000 zł za obrazę uczuć religijnych, a w szczególności za publikację karykatury Jezusa.

Uczestnicy audycji zastanawiają się, skąd tak drakońska kara i czy została ona nałożona słusznie. Rozmówcy poruszają też kwestię artykułu 196, który dotyczy obrazy uczuć religijnych. Czy ten artykuł ogranicza wolność wypowiedzi? Te i inne pytania zadaje Tomasz Stawiszyński. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
W studiu w Warszawie ze mną razem dr Justyna Melonowska, teolożka, filozofka adiunkta w Instytucie psychologii stosowanej Akademii pedagogiki specjalnej, dobry wieczór. A w studiu jednoosobowym mobilnym, tym razem krakowskim, ale mogłoby być przecież poznańskie, nowojorskie, jakiekolwiek, no bo nowoczesne technologie... redaktor Witold Mrozek, Gazeta Wyborcza, dobry wieczór. Mam nadzieję, że mnie słychać. Doskonale, doskonale Rozwiń » słychać.

Jerzy Urban został skazany wyrokiem wprawdzie nieprawomocnym w I instancji no ale jednak mimo wszystko na 120 na zapłatę grzywny w wysokości 120  000 zł oraz uiszczenie opłaty będące zwrotem kosztów sądowych w wysokości 28  000 zł za no właśnie o obrazę uczuć religijnych, a w szczególności za publikacją w tygodniku nie takiej karykatury czy jakieś jego rysunku, który w sposób dość osobliwie frywolny przedstawia postać Jezusa czy to dobrze, że Jerzy Urban został skazany na 120  000 ton jest o handel Lee Richard Branson jest dla nas Olek nie jest wolny czas na wszystko, by to poczciwe rysunek przedstawiający długowłosego mężczyzna wraz ze zdziwionym wyrazem twarzy, które sąd raczył uznać, że zacytuję mało inteligentny ten rysunek nie jest sam w sobie jakąś w deszczową, która nie jest sam w sobie utworem moim zdaniem jest on opisany znak zakazu ów poczciwy wyglądający człowiek dodaje taka jest ilustracja do tekstu o tym, że w Polsce narasta ilość apostazji nie jest to samodzielne dzieło sam w sobie ten rysunek nie był go niejako hołd internowanym, gdyby ukazały się dalej kiedykolwiek czy nie David Musial głównie o jasno samo funkcjonowanie w bagażniku, z którego wskazane co prawda nieprawomocnie został Jerzy Urban uważam za nową kuriozalne mu w Puławach upada w ustawie tak powstanie uczelni dlatego spodziewa się, gdzie 100 dziewięćdziesiąty szósty kodeksu karnego będziemy o nim jeszcze tu zapewne rozmawiać Justyna Melonowska co ty uważasz tak ja myślę, że trzon ten problem spojrzeć szerzej to znaczy w ogóle do mnie ta kwestia od cła pewnie do tego dojdziemy prawda do takiej relacji między PRL nie tyle między religią, a prawem, a między właśnie tę przywołano kategorią uczucia, a prawem oraz symboli religijnych MR symboli religijnych naprawę jeśli zgodnie z moim przedmówcą, że element ten rysunek byłem w wcale nie musi być odczytywane nie jest tak agresywne jak można, by się spodziewać po piśmie nie w niczym z pewnością nie przypominam także z kultury satyrycznej np. PiS w Warszawie do, więc tutaj jest parę poziomów czy paręnaście poziomów niżej, więc w tym sensie możemy pewnie rozmawiać uważać ten wyrok za bardziej dyskusyjne niż, gdyby dotyczył czegoś bardziej ostrego przedstawienia tym niemniej przypomnijmy, że to nie chodzi o zdziwiony wyraz twarzy Jezusa, bo to logicznie to oczywiście jest tak samo w sobie zabawne, bo przeczyłoby przed wiedzy, którą doktryna chrześcijańska przypisuje Jezusowi Jezus miał doświadczał wszelkich Stanów emocjonalnych, które zna człowieka, a wiemy, że proces piękne zdanie Ewangelii Jezus zapłakał w natomiast chyba rzeczywiście nie dziś ruch w wiosce można powiedzieć, że to jest, że to jest inna swój sposób, że nowa Oriental naczynie z Polic nie można zatem starych zdjęciach natomiast tak naprawdę problemem tutaj jest Elon jest kult Najświętszego serca Jezusa prawda, który 10 starciu z drogą na szacie dni i tutaj właściwie do tego sąd się odwołał, czyli tutaj mamy już do czynienia z wchodzimy w obszar symboli religijnych to właśnie bo, bo w istocie takim przedmiotem właściwym naszej dzisiejszej dyskusji jest ów art. 196, na które który dotyczy właśnie owych uczuć religijnych, by to on rzekł bym cokolwiek tajemniczego, bo czym właściwie te uczucia religijne miałyby być Witold Mrozek nie wiem uważam, że jest to artykuł tak już bowiem kuriozalny konfrontacja ze społeczeństwem, które ma wiele światopoglądów opiera się na wielu głosach wielu idealnych w UE opiera się na wolności myśli ciągle narażona na nasze uczucia moje uczucia intelektualne polityczne każde światopoglądową w społeczne są umarzane codziennie od spra w życia w Polsce i nie ma paragrafu, z którego n p . u się na to poskarżył się nie upominam się taki bałagan tylko chciałbym, żeby szanse były wyrównane, bo właśnie większość gmin oraz bardzo bardzo wiele głosów w Polskiej debacie publicznej zarówno po stronie konserwatywnej i liberalnej narusza moje uczucia Niewiem filozoficzna jako lewicowca jako osoby świeckiej jako osoby wierzącej w równość wolność braterstwo i miękkich i mogę sobie o tym jak napisać post na Facebooku natomiast o nie mogę pozwać o ani dziennikarze tygodnika uważam, że ani dziennikarza tygodnika Newsweek Moto sho w urażona moja uczucia światopoglądowe i chciałbym, żeby działo obie strony chcą to właśnie, bo wyobraźmy sobie taki mały eksperyment myślowy, gdybyśmy np. rozmawiali tutaj o karykaturze nie wiem Platona załóżmy albo karykaturze Fryderyka niczego albo karykaturze jakichś postaci albo fakt Mahometa to jest analogia, który zresztą Witold Mrozek urzędów o swoim krótkim tekście gazety wyborczej takie od komentarza z takim komentarzu do tego zaraz wróci na nowym nie mówię właśnie o postaciach, które nie są obiektami kultu religijnego tylko te są ważnymi postaciami historii kultury twórcami nie wiem istotnych tekstów wcześniej z tego paragrafu została skazana Doda n p . za tą swoją wypowiedź na temat Biblii też uznano, że jest to obraza uczuć religijnych, gdyby coś takiego powiedziała nie wiem o dialogach praw miejskich albo fenomenologii ducha to nie byłoby w ogóle takiej rozmowy tymczasem wszystkie te uczucia wszystko to co powiedzieć można także o istotnej kulturotwórczej roli Biblii można także powiedzieć o istotnej kulturotwórczej roli dialogów platońskich można także mieć rozmaite uczucia, które towarzyszą kontemplacji religijnej tych biblijnych tekstów w odniesieniu do tych tekstów filozoficznych albo literackich i wówczas w ogóle nie ma takiej rozmowy co to jest § 1 Justyna Melonowska i czy to nie jest przypadkiem po prostu narzędzie symbolicznej dominacji instytucje instytucji kościoła katolickiego w Polsce i myślę, że ta kwestia jest teraz postawiona przez pana bardzo ciekawią jest postawiona w taki sposób akademicki, który jest bardzo bardzo bliski, ale ja myślę też odpowiedział akademickie mają taki potencjał łączenia prawda i wyjaśniania nie tylko dzielenia i jątrzenia w tym niemniej chciałabym najpierw odpowiedzieć mojemu przedmówcy z takiego poziomu nie akademickiego prawda, bo na mentalną Czuchnowski z zwrócił uwagę z innym, że jakby jego uczucia nie są one nie są chronione jest coraz bliżej przepraszam z Chin w podróż drogą, a wraz z własnym terenie zaznaczyła mówiąc to, że właściwe dla jego redaktorem Czuchnowskim w niedzielę rano z jazd włącznie z Pabianic w HOKEJ na ME było 3 lat jak w LO im nie zobaczy takie się zajmuje studiami gabinetowym niż rzeczywiście nie nadążają ze strachu zarząd Ganta względnie w życiu publicznym natomiast nadążał na tyle, żeby np. wiedzieć, że elementarna obrażona feministka obrażona słowem zdeformowana zażądała od dziennikarza odszkodowania i zostało mu dziennikarze w wysokości 100  000 zł, a jest zupełnie coś na sekundę, a pan twierdzi torba ceniono, ale nie proszę mi przerywać ja nikomu nie przerywam chciałem spokojnie dokończyć swoją oraz Borys tematem zgłoszonym przez mojego rozmówcę było to, że jego ideologią nie jest chroniona prawda oraz, że jego uczucia związane z ideologią, którą wyznaje nie są chronione w Jaworznie próbuje argumentować, że liberałowie próbują bardzo brutalnie wykorzystywać prawo do obrony swojej ideologii mam drugi argument albo nie było nic ideologicznego zarysy osobisty, a tak po prostu elek inaczej nie wiem co, więc jak dotąd jesteś oraz zięciem podejdziemy do tego co jest osobistym, a tak było to rzecz bardzo wtrąca, że nie było powiedziane, że nie wiem, ale państwo pani ideologii jest zdeformowana albo idee, które pani głosie są zdeformowane albo nie było na karykatury tych danych innym designera nie mieszajmy problemów ja się odnośnie do kwestii tego czy uczucia wynikające z wyznawanych ideologii są czy nie są szanowani chodzi o cudzie moment są w odpowiedzi sąd tutaj w odpowiedzi, a wskazał, że feministka liberalna, która się angażuje w debatę publiczną narzuca pewien rodzaj dyskursu musi się liczyć z konsekwencjami, czyli w odpowiedzi sąd de facto odwoływał się do ideologii w drugim przypadku Edelman kontra Piekara zażądano skazano notabene człek Tatry w ogóle nie być już toczy się przeciwko niemu proces na 500  001 na pół 1 000 000 zł grzywny prawda ten wyrok upadł w apelacji teraz ja rozumiem państwa zastrzeżenia, ale w Elle kiedy, ale nie zgadzam się stwierdzeniem po pierwsze, że wasze uczucie, że nie próbujecie liberałowie będą używano, której używał na razie tej drugiej formie, że ich do tego panowie nie nie nie zawarto z nią protestujecie to sobie pozwolę na nas na takie do tego polaryzacji kraju względem Evans to znaczy tak nie zgadzam się z tezą, że nie używać prawa, iż prawo wam nie służy do obrony inne ideologii i uczuć Pawłaszek, którym stąd wynikały one wynikają z tej uprawy urażony i darowizn lub zgłoś to jedno albo oczywiste czekam tak proszę bardzo fair podstawowa różnica, kto może pani mówię względem tego, o czym mówił na szkodę w przypadku banan czy klubach i szybszy przy próbach cenzurowania sztuki jej z paragrafu o ochronie uczuć religijnych jest dość ciepłym esencja ona dotyczyć tego, że mówimy itd to, o czym pani mówi dotyczy kodeksu cywilnego to znaczy każdy z nas, jeżeli poczuje się urażony albo poczuję, że każdy każda z nas poczuje się urażone zostały jego jej relacje jego jej ważne nie wiem, bo była Monika ja i t d. może wystąpić z protestami przed sąd natomiast jeśli chodzi o uczucia religijne, ale są objęte kodeksem karnym w Polsce i sankcję prokuratorską tak, ale projekt wstępowanie do nich rusza do spółki nie zgłosi się osoba poszkodowana tak, ale tak to działa to znaczy, jeżeli nie ma osoby poszkodowane przez organa nie działają, ale ja znam ekspertyzy prawne, które NATO, które na to wskazują, ale może inne tak jak chciał po prostu zaoponował przeciwko tej tezie, że prawo złodzieja badana moim zdaniem bardziej analog, ale np. trener Andrzej wszystkich którą, ale i dobrze powiedziałbym tak w demokracji liberalnej oczywiście istnieją takie obszary, które w podobny analogiczny sposób są chronione, ale akurat nie powiedziałem, że to co pani tutaj opowiedziała się do tego stosuje, bo jak powiedziałem czym innym jest nie wiem dobre imię godność osobista jak ktoś może w sposób bardzo niewybredny brutalne np. odnosić się do nie wie mojej aparycji albo do mnie po prostu jako do osoby i to oczywiście zupełnie coś innego niż to, że ktoś twierdzi, że nie podoba mu się finał znaleźć dla mnie to nostalgiczna Donald Tusk nie jest etyczne, bo nie ma ważną lekcją 1 rzeczy powiedzieć prawo dotyczące np. nasze negację Lis miał na negacji oni znów odniesień do Holokaustu to jest analogia rzeczywiście David Irving został skazany za twierdzenie, że Holokaustu nie było jest to rodzaj czegoś co jest podobne moim zdaniem Girl on zatkać panowie, bo to się pojawia bardzo dużo wątków zdaniem za daleko, chociaż raz, ale dobrze, że wzrost jest moja bliska, bo to sprawa, że za takimi przykład podaje czas i dobrze, ale może wrócić do tych kwestii, bo wcześniej mieliśmy taki problem wokół euro religijnych prawda czynione są np. ich w jakiej relacji mogą pozostawać do prawa, więc ja bym ten problem prawa jeszcze na chwilę odsunęła ana razie chciałam się z panami zastanowić jak właściwie jest istota istota tych uczuć religijnych możemy oczywiście te jak mnie nie uchylają od nauczycieli innych jest taka przepraszam, że brak wiary, ale nowo istota uczuć religijnych po drugie, od każdych innych uczuć wszyscy mamy uczucia polega na tym, że to jednak tylko uczucia są chronione w Polskim prawie sankcją karną nikt nie doli moich uczuć jako od sądzonego kochanka nikt nie bronię moich uczuć jako osoby w DPS i nikt nie boli moich uczuć jako osoby, która musi konfrontować się już głupotą polskiej prasy dba o uczucia religijne akurat są bronione przez lokalne to jest jednak zupełnie inna dojazd na Okęciu i Justyna Melonowska proszą o CIT ma co ja myślę, że będziemy mieli w tej rozmowie taki problem, że do mojego rozmówcę bramek kroku tora ten problem religijny jest problem całkowicie zewnętrznym w i teraz jeszcze muszę jakoś dostać prawda na czele, bo inaczej będziemy rozmawiali jak teraz 7 kolorach albo, ale jest wychowany, że spółka albo liczba jest pomoc prawną jest mowa w euro na antresoli ma lekką dozą, a zima w taką tezą, że rozumie, że to jest taki rodzaj uczuć i ja też do ucieczek dziś miałem zdziwieni, ale ja chcę pochwalić rozumiem, dlaczego akurat to jedyne miały być bronione przez lokalne w Polsce to jedyny punkt prawa karnego w Polsce, który nie może albo nie jest to auto dobrze zaraz wrócimy do tej kwestii prawnej tylko spróbujmy na razie domknąć to, o czym w ogóle znaczy jak to wygląda od strony może obrońców czy osób, które wybroniły tego rodzaju wyroku czy wyroków podobnych porządku ja sobie myślę, że gdzieś w tym wszystkim gubimy MSZ ten wymiar te osoby to znaczy punkt może jeszcze w ogóle cofam się w ogóle wolałabym, żeby polskie prawo stanowiło, że chronione są symbole religijne ani uczucia religijne, ponieważ symbole religijne są też oba w są wymierne prawda o oszczędzili byśmy nie musieliby się do dzisiaj wieczorem spotykać i zastanawiać się tym, o czym właściwie będziemy rozmawiać rozmawialibyśmy o tym co jest jasne dla wszystkich i wymierne o symbolach religijnych, ale mamy prawo jak i jaki taki, jaki mamy mamy tam opcje mamy kompost uczuć religijnych i na dni musimy się trochę w debacie nomenklatura pochylić mianowicie wydaje mi się, że oponenci przeciwnicy tego rodzaju wyroków czy w ogóle tego zapisu prawnego nie rozumieją, że w gruncie rzeczy chodzi tam o osobę to znaczy, że dla wiernego chodzi o relacje bardzo głęboką osobistą relacje wyznacza osobę i musi być osobista relacja, ale o osobę Boga osoby Jezusa Chrystusa osoby Maryi osoby świętych osoby poproś osoby otoczone były otoczone kultem, więc jest to taka więź miłości czcili wdzięczności i nie ma w tym nic dziwnego, że próbuje to osoby chronić innymi słowy źle rozumuję meczu źle biegnie nasza rozmowa, kiedy sądzimy, że to moje uczucia mają być chronione tak jak pan powiedział jak Konopko dajmy NATO zdradzona i kochanki prawda to nijak jestem chroniona tym prawem tym prawem są chronione osoby, które kocham i osoby mniej najbliższa i teraz spotykamy się ciągle to, bo tam przez istnienie tych osób jest mało znane z uwzględnieniem ich rozwoju jest problematyczna, więc eros oraz najlepszym razie problemu możemy tam znaczek jest dla mnie nie jest tak i teraz pytanie, dlaczego ma przyjąć Pański punkt widzenia nie pan mundial konstruujemy przestrzeń można wsunąć w oparciu o interes ba aktywność komórek no bo leczył interesu bierzesz pewność co z pominięciem, ale jak dotąd przepraszam, ale nie mówi Marianna i żal, że 1 obok zwiększonego o grze oraz za jakość musimy to uporządkować działanie mogą wszyscy razem z synem Allanem on już za już dobę za chwilę zamilkł i zostawia głos swojemu rozmówcy tylko tutaj chcę powiedzieć, że ilekroć śledzimy kiedyś pewien konflikt wokół tej sprawy czytamy coś takiego no ludzie w nie muszą iść na klątwę, jeżeli nie chcą prawda czytałam, że Urban po wyroku mówi, ale przecież to nie katolicy się ustawiają w kolejkach do kiosku, żeby kupić, niech więc co ich to do Jasnej ciasnej obchodzi to jest mniej więcej taki argument, jakbyśmy komuś powiedzieli, że za drzwiami będzie gwałcona jego matka w ale on nie musi brać w tym udziału prawda w Londynie van den Haag jest, ale absolutnie nas informacja jest mocno wierzyli, że strażacy nie, ponieważ to, że jeżeli ktoś jest nękany i nie dziwię jak pobiegł po prostu do panów do trzeciego to wytłumaczyć te ta sfera groźnych dla innych rolach głównych regionach duże ani mówić o osobach, które z perspektywy człowieka, który nie podziela pani światopoglądu w po prostu nie istnieją albo, jeżeli ono możliwe, że to jest taki metodologiczne problemy oczywiście rozumiem, dlaczego całe społeczeństwo i wszystko ludzie, którzy podlegają prawu cywilnemu i karnemu w trzeciej Rzeczypospolitej mają się do tego odnosić dla pytają o wolontariacie oraz dokonuje go kontrolować oczywiście może się podwoić pokończyli 2 oczywiście, że jeżeli bowiem, że Boga nie ma, jeżeli Jezus Chrystus nie żyje Jan Paweł był w ich również nie żyje to, mimo że jest Janem PAM świętym Janem Pawłem drugim wielkim ojcem świętym tak dalej, bo naruszamy uczucia religijne milionów Polaków, ponieważ uczestniczy świętych obcowaniu łuk nie nagrano posługuje się argument ma do absurdu, ale myślę, że wystarczy minimum dobrej woli ich od oczu, bo władza ja bym chciał zrozumieć coś innego jest coś w tym podejściu liberalnym, którego nie rozumiem i może pan mi to wytłumaczyć, dlaczego państwo daje uważa się jednoczyć ja bym rozumiała, że pewien zasób np. zasób symboli w zakup zasób nawet powiedziałabym oraz osób prawda która, które są otoczone czcią czy kultem, że to jest w pewnym sensie użyję tego słowa oczywiście tylko w takim znaczeniu potocznym luźnym własność pewien pewnej wspólnoty religijnej, dlaczego państwo, jakim prawem dajecie sobie prawo do najeżdżania el tych dóbr i traktowania ich jako własny do czego i, że jeśli można zżymać się od nich dalej teraz moja pasja może bowiem wybaczam, ale odpowiem domków dla nikogo do końca przy barze po pierwsze dlatego że, dlaczego prawo do obejmowania ochroną nadzwyczajną ochroną prawną z kodeksu karnego ma mieć w Polsce papież, bo to papież decyduje o tym kto jest świętym, ale myślę, że oni wydłuża tłumaczyła od strony prawnej tylko od strony ludzkiej proszone są w 2, a proszę o 1 odpowiedź, z której nie, podnosząc go problemu prawnego i ich nie nie będzie takiej wypowiedzi, ponieważ jestem obywatelem Polski no i zoo obydwa mecze były w Polskim porządku, a bank proponuje wejście na metę poziom to nie rozmawia z prawnikiem o, ale panie z obywatelką pani podlega Paul jest również filozofem interesują programy dla religii oraz akwakultury i chciałbym się nad tym też prognozom liderów list grana przez popkulturę i dlatego też tak samo, jeżeli ja no się pani uczucia religijne i też będą ścigane przez prokuraturę dlatego w naszych realiach pana posła powinno dobrze albo, jeżeli na oswojenie ktokolwiek w ze słuchających audycji w tej chwili mamy nadzieję, że to chwyt jest tanie, ale proszę o rozwoju jest, więc jednak ponieść, ale przepraszam, ale szybko jeszcze jedno zdanie zauważmy też łaskawie, jeżeli można, że w Polsce mimo wszystko mimo tej gigantycznej ilościowej przewagi kościoła rzymskokatolickiego są też inne wspólnoty wyznaniowe niektóre z nich również mają bardzo złe kanonizacji np. kościół prawosławny, który uznaje cara Mikołaja długiego na Świętego w 2 i czy np. złe wyrażanie się o carze Mikołaju drugim również powinno podlegać pod Bagdad o ochronie uczuć religijnych poszczą odpowiedź dziękuję, że znajdziesz już co daje głos, ale chciałem jeszcze raz 2 rzeczy powiedzieć po pierwsze, wyjaśnić analogie związaną z przykładem Davida Irvinga i paragrafu zagrają zakazującego negacji Holokaustu Otóż analogie jest tylko taka, że istnieją w liberalnej demokracji ograniczenia wolności słowa i nie jest także mamy do czynienia wyłącznie z taką absolutnie wolną przestrzenią tylko także się ogranicza wolność słowa ze względu na różne kwestie można z tym dyskutować ja np. uważam, że takiego paragrafu być nie powinno i że to jest niewłaściwe, że istnienie takiej taki zapis i że powinna być akurat pełna wolność słowa w tym zakresie także natomiast druga, że 3 w odniesieniu do tego co są Justyna Melonowska mówiła nie można czynić analogii pomiędzy osobami z obrażony mi pomiędzy tymi ideologicznymi postaciami, w które niektórzy ludzie wierzą, a inni nie, ale nie mamy żadnego powodu, że żona przepraszam, ale ja muszę dokończyć nie mamy żadnego sposobu na to, żeby sprawdzić czy rzeczywiście te osoby, o których pani wspomniała istnieją niektórzy ludzie twierdzą, że uważają, że tak natomiast nie ma żadnego żadnej możliwości, żebyśmy to ustali ile, a i nie można cięcia wagi pomiędzy takimi postaciami, a postaciami realnymi żyjącymi rzeczywiście ludziom doświadczającym przeżywającymi spore emocje żywymi ludźmi innymi słowy nie ma tak takim takiej analogii, gdybyśmy postępowali konsekwentnie i traktowali te figury wyobrażone te obiekty kultu religijnego jako osoby rzeczywiście istniejące tobyśmy doszli do jakiegoś zupełnie inne absurdalnego kodeksu prawnego, który musiałby uwzględniać postacie wyobrażone byty domniemane i t d . i t d. na niemal w ustach i społecznego, by Mikołaj Długosz flet świętym drugiego co do wielkości wyznania chrześcijańskiego w Polsce też prawda my no, więc właśnie przewodzącej bardzo ważną, a propos cara PL tutaj mamy rzeczywiście bardzo ważną kategorią to też prawda Otóż tak długo jak oceniamy działalność, ale nie wiem tego czy innego Świętego może to być Car Mikołaj poruszamy się w kategoriach prawda fałsz prawda i tutaj nie możemy domknie nie może być jakoś ograniczana zaczyna się są do danej postaci nie mogą być ograniczane natomiast tam ciągle jest Państwowa, a tak działo chodzimy przepraszam spróbuję skończyć wątek dobrze tam, gdzie wchodzimy w taki obszar, gdzie wychodzimy poza LM prawda fałsz, owszem, bluźnierstwa np. tam nie ma prawdy i w Auschwitz jest po prostu bluźnierstwo no to to jest prawda to jest działka to on wyłącznie na emocjach i Segunda i jeszcze coś się na moment odnieść do tego co powiedział redaktor Ernesta Wilczyński ja rozumiem, że dla pana nie został z nim więcej tak samo jak Zeus prawda nawet różnicą może być ona też jest niewielka, ale różnica polega na tym, że taki wóz był postacią historyczną i Maria i nie ma żadnego nie wiem, że możemy się surowego są ogromne kontrowersje inni o Janie znam, ale jego melancholia, ale nadal jest, ale dalej i zmniejsza rocznego czy tak uznamy go czy nie zależy nam go, ale on nie przynoszą, ale nie stać go, że chodził zachodziła taka aleja tylko jedno zdanie sprostowania postać z Ewangelii tą, którą znamy z dyskursu religijnego i Jezus historyczne to są jednak 2 zupełnie różne postacie tacy badacze w Jaworznie wraz z odnalezieniem zwłok zwierząt Ada Szulc z graczy jacy badacze zgadzają się zna np. 1 z najwybitniejszych badaczy historyków, którzy ujęli 3 z nich twierdzi, że VAT zwolniony z Rosji wywieziono na zjeżdżała jak rodzic jest jedno znakomite z lepszych teologów dwudziestego wiem wiem to efekt wizualny rzuca autorytet inż. Hartman nie wynika, że mundial, a potrzeby ponoszenia z tego żadnych autorytetów dlatego właśnie wolę prawo, ponieważ na podporze pewne stabilne kategoria łatwych w Chinach i jakby uważam, że po prostu żadna postać uznana nie chodzi otoczone historyczna czy mityczna jestem dno oka Józef Flawiusz pisze jodły szare rozległe nie chce wchodzić do poziomu nabrał znajdę jakiegoś podwórkowego ateizmu i rozmawiać o tym czy Jezus był postacią historyczną czy nie był w ogóle nie o to mi chodzi ja szanuję uczucia ludzi którzy, jakby Jezus Chrystus jest wadami zbawcą też, by taką osobą kiedyś myślę, że jakby go Okaj natomiast no problem polega na tym, że wiele osób w Polsce są otwarte do losu i feministyczna ani środowisko tygodnika powszechnego Kopunek konkretne środowiska politycznego, które szantażują wyżej wymienionych stanowiskach próbują doprowadzić do tego, że pewna grupa la imiona i de facto jest chroniona inaczej niż inna grupa imion i dlaczego mam tutaj mamy bronić akurat z nie wiem Jezusa Chrystusa Jana Pawła II ojca Kolbego od kogokolwiek nie ma Andrzeja Kremera urządzenia mówi pan, bo te i inne ja trochę nie wiem jak na inne jedni i retro rzeczywiście test taki problem prawda, że pan ma w niej poczucie, że rozmawia z maja Zana w dodatku literat dłużej ją takie takie samo euro, czyli w ogóle móc LT to się cieszy natomiast Real i testowanie naprzeciw MON felg o Monte, bo ja myślę sobie, że musimy zrozumieć po pierwsze, że nie ma czegoś takiego jak prawa nieograniczony tak to znaczy po prostu nie można nauczyć prawa są ograniczone zawsze prawami innych osób oraz powinny być ograniczone czymś takim jak moralność publiczna tu też panowie mogą ze mną nie zgodzić na to ale kto decyduje o tym, zespole z MDM o prawa nadto no no właśnie, kto decyduje ja bym powiedziała wie pan, że kiedyś wieszcza np. zakładał to Emil w swoim klasycznym liberalizmie istniało coś takiego jak obyczaj to znaczy istniały rzeczy co, do których ludzie się zgadzali i dlatego np. nie mógł napisać, że wolność jednostki musi być ograniczona do tego stopnia, by nie sprawiała przykrości innym, ale co ciekawe on też mówił o czymś takim, że należy oddać honor każdemu bez względu na jego opinię, kto spokojnie rozpatruje i uczciwie wyłuszcza opinię swoich przeciwników nie przesadzając niczego z ulgą dla nich nie ukrywając niczego co przemawia lub mogą przemawiać na ich korzyść i powiedział coś takiego się, ale nasz region nadal nie stanie taka jest prawdziwa moralności publicznej dyskusji, choć często jest gwałcona z przyjemnością stwierdzam, że wielu polemistów w dużej mierze jej przestrzega, a jeszcze więcej usilnie do niej dąży czy te słowa i postulaty Miloseski m. in. wolności słowa, które dzisiaj jest tak naprawdę dowolnością słowa, gdy tak naprawdę zakładały pewien ruch Elana okazu zakładały bowiem stelaż obyczajowy zakładały pewien konsensus społeczny co do tego co można, czego nie można co wypada, czego nie wy nie, czego nie wytyczy co nie wypada dzisiaj po prostu człowieka wychodzi to co najgorsze w normalnie jak panią kompletnie nie zdawałam chociażby, dlatego że mógł się zgodzić z tym co wszystkim co pani mówi, gdyby nie to, że 1 ze stron debaty publicznej posiada konkretne instrumenty prawne dawno, ale na odległe, których nie posiada druga strona druga gwiazda, choć Wilno, ale to nie jest symetryczne jest mniej jest o, tyle że Jarek mówiłam, żeby zadziałało prawda prawo karne w tym obszarze, który nas interesuje musi być osoba poszkodowana bez osoby poszkodowanej po prostu to nie rusza proszę sobie przybyło, ale jest jednak o różnicach procedury karnej cywilnej, jeżeli np. powiem pan Bóg nie żyje albo Jan Paweł II rozłożył się chorobie i pani mnie pozwie o to, że to właśnie powiedziałem na antenie dużego medium w Polsce w to, jeżeli np. zostanę skazany i nieważne, że z oskarżenia prywatnego, ale z kodeksu karnego to n p . nie mam dostępu do urzędów publicznych w tym kraju, jeżeli pani powie, że nie wiem jestem jakąś marksistowską połączą wierzy pan tak nie powiesz było jasne natomiast, jeżeli pani mnie pozwie z kodeksu cywilnego w to to jest zupełnie inna sytuacja prawna my nie możemy abstrahować od porządku prawnego, ponieważ to jest jedyne co jako państwo twardo mamy oczywiście w zamian za ile się dalej, bo taki argument rozumiesz jak oddać tylko jednak zdania jest Anna Baranowska jedno zdanie i kończymy nie stać z kim Nowak chłopaka na wojnę z jakich media publiczne Górzno redaktor pół publicznych mediów prawicowych no momentami wręcz faszystowskich byłam pytano spektakl klątwa i za każdym razem o odczytywano niska, bo bluźnierstwa nie ma w Polskim prawie kategorię bluźnierstwa to jest jakiś potworne zło, na które pozwoliliśmy, że język religijny wyniku do języka dyskusji prawnej nie ma bluźnierstwa fani w APK modela Louisa w czwartek i syna Allana z dnia o 2 ostatnie ostatnie słowa no ja bym chciała, żebyście się tylko o chodnik ucho jak chciał, żebyście państwo przystali na to, że są racje szczególne, że są racje święta i chciałem, żebyście potrafili powiedzieć o kraj, a trzymamy się tego z daleka warany moc tego dlatego też cudzą świętość i tyle ja mogę współczuć liderom, że w Mrzeżynie maczety świętości prawda i że może stąd wynika teraz to protekcjonalne schematyzm tak nie będzie i może dlatego potrzeba tyle energii na to, żeby po prostu tak żerować na cudzym dorobku na tym co jest szczególnie bliskie ich wiem to teraz tylko wyjaśnienie, bo już pani wcześniej o tym, mówiła Otóż jesteśmy wszyscy dziećmi tej samej kultury, że tak powiem ja mam jako ateista takie samo prawo do tych symboli religijnych chrześcijańskich jak pani katoliczka, ponieważ wyrośliśmy we wspólnym środowisku kulturowym zasada dyżur pełnić swą symbole, do których to nie jest tylko dzieło tortury, ale wiedzcie nie szkodzić może tak jak malarz bardzo wam go noga może panią zauważać, a ja uważam, że Alek natomiast w ramach naszej Natalii ze swoim tylko nie napastować mnie wiara w ich zeznania absolutnie natomiast, że każdy z nas ma prawo się twórczo krytycznie odnosić do symboli w kulturze istnieje państwo rozumiecie jest religia taka jest konkluzja z naszych opcji no dobrze się w Polsce mamy już od komentarza dziękuję bardzo zimno Malanowska Witold Mrozek dziękuję bardzo w
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA