REKLAMA

RPO do TK: prawo sądów do pytania TS UE jest związane z członkostwem Polski w Unii

Połączenie
Data emisji:
2018-10-17 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
09:47 min.
Udostępnij:

Jakie konsekwencje może mieć skierowanie przez Zbigniewa Ziobrę do TK pytań, czy unijny traktat jest zgodny z polską konstytucją? I jak na to może zareagować UE?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Czternasta siedem Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a ze mną studiu mecenas Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, dzień dobry, dzień dobry. No i pytanie jak też Rzecznik Praw Obywatelskich odnosi się do wniosku prokuratora generalnego, który w zasadzie sprowadza się do tego czy w ogóle Sąd Najwyższy może zadawać pytania prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To, ten wniosek został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego. Czy Rzecznik Praw Obywatelskich w ogóle może tutaj podjąć jakieś działania?  Rozwiń »
No Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał montaż do Trybunału Konstytucyjnego o zajęcie w tych sprawach stanowiska może tylko bowiem dla sprecyzowania rzeczywiście rzecznik zajął w stanowisko względem wniosku prokuratora generalnego z sierpnia 2018 roku natomiast w dniu wczorajszym wpłynęło na pismo procesowe prokuratora generalnego Trybunału Konstytucyjnego rozszerzająca ten pierwotny wniosek to własność prywatna może tak przypomnijmy w tym pierwotnym wniosku prokurator generalnym dowodził, że niezgodne z konstytucją są 2 przepisy 1 przepis art. 755 kodeksu postępowania cywilnego w zakresie dotyczącym możliwości udzielania przez sądy zabezpieczenia NFZ taki sposób konkretniej bogato mówi o tym, że zaskarżą Unię przepisy w zasadzie treści normatywne wydobyte z tego przepisu, które pozwoliły Sądowi Najwyższemu na zastosowanie zabezpieczenia poprzez zawieszenie stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących nowo wcześniejszego wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego już pełniących funkcje w zdaniem prokuratora generalnego na skutek postanowienia Sądu Najwyższego doszło do wytworzenia stały jednolitej praktyki orzeczniczej w, która nadała temu przepisowi KPC da niekonstytucyjne znaczenia w natomiast drugim zakwestionował wzięli synka bardziej po ludzku powiedzieć dość skomplikowane tak to jest skomplikowana materia, a my prokurator generalny chce, by w Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z konstytucją inne możliwości zawieszania przez Sąd Najwyższy stosowania ustawy z sytuacji, kiedy Sąd Najwyższy uważa, że ta ustawa narusza prawo Unii Europejskiej sąd na podstawie orzecznictwa Trybunału sprawiedliwości zdecydował się zawiesić po to, żeby nie doszło do większej szkody, a prokurator generalny jest temu, a przeciwne nie mają nic pewnie innych środków, choć tak na dobrą sprawę prokurator generalny czy w ogóle państwo powinno prezentować swoje stanowisko ewentualnie właśnie w postępowaniu przed trybunę wszedł właśnie co do w przedstawieniu rozumiem, że sąd, kiedy podejmuje taką decyzję o zawieszeniu ustawa o zabezpieczeniu tak na rozprawę powołuje się na prawo unijne, która jest w tym momencie implementowane do prawa polskiego to chyba nie tak dokładnie tak dokładnie taki art. 755 mówi o tym, że sąd udziela zabezpieczenia w sposób, jaki uzna za stosowne nie ma tam rzeczywiście literalnie mowy o możliwości zawieszenia ustawy natomiast możliwość wynika co najmniej kilku orzeczeń Trybunału szkodliwości takie orzeczenie Unibet jest fundamentalnym w tej sprawie i tak stawało się w innych państwach członkowskich i to państwa to możliwość szanował natomiast prokurator generalny zdecydował się także na zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego przepisu my traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w tezach typu 200 aż 67, który stanowi podstawę księgowania takich pytań prejudycjalnych, czyli pan w sytuacji, kiedy sądy mają wątpliwość co do wykładni prawa unijnego prawa traktatowego albo prawa wtórnego kierują do Trybunału sprawiedliwości takie pytanie, prosząc o odpowiedź, bo Trybunał sprawiedliwości wyłącznie tylko i wyłącznie on nie jest uprawniony do wydawania takiej wykładni takiej interpretacji nowych opinii prokuratora generalnego w ten przepis jest niezgodny z konstytucją także właśnie wtedy w zakresie w jakim pozwolił na skierowanie tych pytań prejudycjalnych udzielenie właśnie takiego zabezpieczenia zawieszenia oraz stosowania ustawy o Sądzie Najwyższym i razem to poszerzenie, jakby tego wniosku prokuratora generalnego jest teraz wywołuje reakcję ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich to k wręcz rzecznik praw autorskich został zobowiązany przez Trybunał Konstytucyjny do zajęcia stanowiska względem, ale tego nowego pisma procesowego prokuratora generalnego, która to jest nazwanego ostrzeżenie wniosku, ale w istocie można było powiedzieć, że to jest nowy wniosek, ponieważ on idzie zdecydowanie dalej zdecydowanie szerzej prokurator generalny kwestionuje w tym wniosku o niekonstytucyjności z tego przepisu traktatu o funkcjonowaniu Unii z konstytucją i Rosji z bardzo blisko chyba 10 ma przepisami konstytucji kwestionuje ten przepis jako podstawę prawną do kierowania pytań prejudycjalnych dotyczących organizacji kształtu systemu sądownictwa, a na kwestionuje także to jako podstawy dotyczącą pytań dotyczących postępowań sądowych co wychodzi już jak czytać pędzi do lutego w pisma procesowego wychodzi nawet już poza ściśle poza obszar takiego organizacji sądownictwa, ponieważ może dotyczyć uprawnień sądów w po postępowaniach dotyczących innych dziedzin i prawa cywilnego uznawanie orzeczeń wielu różnych wielu różnych kwestii wszędzie tam, gdzie będzie mi do ucznia z prawa i proceduralnym regulującym działania działania sądów co więcej prokurator generalny podważa także możliwość kierowania pytań prejudycjalnych dotyczących ważności prawa unijnego to jest zaskakujące, ponieważ w tym zakresie, jeżeli Trybunał Konstytucyjny podzielił opinię prokuratora generalnego polskie sądy przestaną być sądami Unii Europejskiej nie miałyby możliwości obrony praw polskich obywateli, którzy byliby n p . poprzez dzwoni na skutek wydanego przez instytucje Unii Europejskiej jakiegoś prawa wtórnego dyrektywy rozporządzeń i oto jest takim realistą nie powołują służy temu, że jeżeli np. była dyrektywa retencyjna dotyczące zbierania danych telekomunikacyjnych to po pytaniu prejudycjalnym sądu irlandzkiego tych możliwości stwierdził to prawda, ale wydany przez Unię narusza kartę praw podstawowych narusza prawa człowieka nie możecie ten to jest nieważne nieważna przepisy są Unii Europejskiej, jeżeli rzeczywiście uznaliby, że tempo przepisy nie mogą być podstawą pytań dla polskich sądów oto Polski sąd takiego pytania prejudycjalnego, by skierować nie mógł tak sformułowane, by ci to nie muszę powiedzieć, że oczywiście rozumiem, że zamiarem prokuratora generalnego dotyczy w obszarach sądownictwa jako takiego, ale skutki będą o wiele szerszy ma 3 czy patrząc na to by ci dom jest sformułowany w ten sposób, że odbierze w ogóle możliwość polskim sądom kwestionowania przepisów wydawanych przez Unię Europejską to Niewiem czy rzeczywiście taki skutek prokurator generalny chce osiągnąć to rzecznik NATO czy można także w podróży można go oczywiście zabierze ustosunkuje się do tego wczoraj otrzymanego nowego pisma procesowego prokuratora generalnego nastąpi to w jakiś myślę, że dosyć szybkim szybkim okresie, ale oczywiście musimy to przeanalizować bardzo uważnie, ponieważ to stanowisko jest grać bardzo daleko idące konsekwencje tylko dodam, że w opinii prokuratora generalnego to się pojawią na stronach 2223 Generali kwestionowane jest możliwość regulowania przez organizację międzynarodową czy Unię Europejską czy prawem międzynarodowym tych obszarów, które już są uregulowane konstytucją albo są uregulowane ustawami wydanymi na podstawie odesłań zawartych w konstytucji to znowu wiedząc o tym, jaki zamiar przyświeca prokuratorowi generalnemu dotyczące sądownictwa wychodzi znacznie szerzej poza poza tym to zagadnienia dziękuję bardzo mecenas Mirosław Wróblewski dyrektor zespołu prawa Konstytucyjnego Międzynarodowego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich był ze mną
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA