REKLAMA

Polskie reżyserki w drugim szeregu

Kultura Osobista
Data emisji:
2018-10-18 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:56 min.
Udostępnij:

Dlaczego jest tak mało filmów wyreżyserowanych przez kobiety, w sytuacji gdy jednocześnie większość osób piastujących stanowisko asystentów/asystentek reżyserów to kobiety? Co oznacza deklaracja 50/50 do 2020 roku? Rozwiń »

Patrycja Wanat rozmawia z dr hab. Moniką Talarczyk z Państwowej wyższej szkoły filmowej i telewizyjnej o tym, co podpisano w Gdyni konkretnie? Jak tłumaczy Dr. Talarczyk, w tej inicjatywie chodzi o wyrównanie szans kobiet w kinematografii. 50/50 to idealna sytuacja, gdy dzielimy się po równo. Dr. Talarczyk mówi też, że podobne deklaracje podpisano już m.in. na festiwalach w Wenecji, Cannes czy Locarno! Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Kultura osobista. Patrycja Wanat, dobry wieczór, rozpoczynamy Kulturę osobistą - kolejną kulturę osobistą prosto z Warszawskiego festiwalu filmowego, z naszego studia Radia TOK FM w kinie Kinoteka w Pałacu kultury i nauki. Moim gościem, moją gościnią jest dzisiaj dr hab. Monika Talarczyk, historyczka kina, badaczka kina kobiet, wykładowczyni Państwowej wyższej szkoły filmowej i telewizyjnej. Rozwiń »
W magazynie będziemy pochylać się z 1 strony nad festiwalem filmowym w warszawskim festiwalem filmowym, na którym oglądamy tutaj filmy, ale będziemy również rozmawiać o w innej sytuacji kobiet w branży filmowej przede wszystkim w Polskiej branży filmowej, ale pewnie nasza dyskusja zahaczy też Wood Niewiem dobra albo niedobre praktyki NN z zagranicy, a z skłoniło mnie za, żeby zaprosić do studia skłonił skłonił mnie twój raport, który przedstawiła się podczas ostatniego festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni z tamy odbyło się takie spotkanie, na którym zresztą też w radiu TOK FM opowiadaliśmy NN spotkanie kobiet zorganizowany przez kobiety w filmie i została w Gdyni podpisana deklaracja, która skróci w skrócie nazywa się 50 na 502020 tym, zanim porozmawiamy o warszawskim festiwalu filmowym, zanim porozmawiamy Senna o sytuacji kobiet w na rynku filmowym no to powiedzmy co byłoby w tej Gdyni w takim razie zostało konkretnie podpisane co to znaczy 50 na 502020 to zacznę od raportu, który wspominasz już była druga edycja tego raportu proszę taka aktualizacja w stosunku do 2016 roku w, kiedy po raz pierwszy ten raport prezentowała przed sztuką środowiskiem polskim filmowym, ale także w obecności urzędniczek z funduszy unijnych za Rymarz i wtedy po raz pierwszy próbowaliśmy porównać sytuację w Polsce sytuacja w Europie w i porozumieć się zaczyna wiązać się głośnym, więc się współpracy z tymi inicjatywami, które są podejmowane właśnie na szczeblu w unijnym szczeblu europejskim jesteśmy członkiem Unii, dlaczego mielibyśmy pozostawać tutaj, by poza kręgiem zainteresowania i teraz słynny w Gdyni to było już można być ukoronowaniem tych wysiłków, które podejmujemy od kilku lat prawdę mówiąc początkowo jako społeczność kobiet z filmu o myślałyśmy ta konferencja w Gdyni sądziliśmy, że będziemy dopiero apelować do środowiska, żeby włączyć się do tej ponad europejskie właściwie się inicjatywy 50502020 roku w ale chyba jest też coś takiego jak energia, a nie tylko kobiet filmowa też energia festiwalu i festiwale są w i nie są takimi wizowy wy izolowanymi wydarzeniami kulturalnymi tylko mam się taki cały festiwalowy rock i pewne tendencje pewne napięcia oczekiwania narastały wraz z każdym kolejnym festiwalem od połowy roku w przeważał od początku roku listy w połowie roku o możliwości dobrze tak dynia jest we wrześniu bo, gdybyśmy tak np. zaczynali festiwale filmów fabularnych w styczniu to może jeszcze 2 inne presja, która szła z Europy ta fala kobieta, która szła za euro w nie dotarły ale, gdybyśmy mieli zwłaszcza, przygotowując się tylko to potem konferencje nasze postulaty się z każdym tygodniem dowiadywaliśmy się kolejnym festiwalu, gdzie taka deklaracja została podpisana myśmy za sobą Wenecji Locarno San Sebastian aneksji Kan, więc naprawdę jak się później mojego życia dziś brak wyliczenia mogą być bardzo mi obojętna, chociaż zaznaczam, że to jest też mówił o tym, Renata czarnkowska listach nasza liderka, że te festiwale, które do tej pory wymieniłam to jednak są festiwale o zasięgu międzynarodowym gdyż, a ten nasz gdyński jest jednak jest ważnym, ale lokalnym festiwalem dla mnie polskiego kina w, więc mógłby się oprzeć tej tendencji, ale widać mamy taki sam mam jednak takie ambicje, żeby do winy tych festiwali dorównać i teraz, o co chodzi w tej inicjatywie ten impuls przyszedł ze Stanów zjednoczonych, ale przecież nie zastał nas tutaj zupełnie bez czynnymi tak jak wspominałam te spotkania i w ogóle taka konsolidacja środowisk odbywa się już wcześniej, bo o kobietach filmu pewnie nie mogli słuchaczy zobaczyć usłyszeć już w związku z akcją wokół PiS-u, kiedy staraliśmy się podkreślić, jakie wspaniałe efekty przyniosła dekada PiS, kiedy w nie PiS był broniony przelać przeciwko takim próbom upolitycznienia instytucji wtedy kobiety filmu w pokazały się na czele tego środowiska się skonsolidowały, ale wcześniej już od 2014 roku myśmy pracowało w niej mniejszym gronie w stowarzyszeniu kobiet filmowców itd to są właściwie to postulaty cały czas się powtarzały chodziło o wyrównanie praw kobiet i szans kobiet w kinematografii teraz 5050 tys oczywiście idea taka idealnie zbalansowana sytuacja, kiedy dzielimy się po równo, a rok 2020 miałby być takim czasem, kiedy będą widoczne widoczne te pierwsze rezultaty to nie jest matematyka oczywiście nie sposób, by mu równo podzielić równo wszystkich, żeby go aż do zoo do zawodów nagród uprzywilejowanych tak dalej chodzi o to żeby, żebyśmy wspólnie podzielali dążenie do wyrównania w praw kobiet i teraz ten dokument tajemniczy dokument, który podpisaliśmy podpisali dyrektorzy Gdyni nie festiwal filmów fabularnych w Gdyni w naszej obecności kobiet z filmu, ale tak powiedzieć tak jak powiedziałam początkowym miał być takim postulatem ostatecznie doszło do podpisania i teraz nie wiem ile osób miało ten dokument w rękach szczęśliwie byłam tam, że niewiele myśląc o chodzenie w, więc chciałam państw korzystających z tej okazji przeczytać teksty te deklaracje dżinsy dokument nosi tytuł tego deklaracja równości płci i zwiększania reprezentacji kobiet na festiwalach filmowych 50502020 w UE i tutaj mamy, zanim przeczytam te konkretne punkty dopowiem, żebyśmy się w ogóle mogli posługiwać takim nie dość mówi Paszta Gim 52502020 to musiałby być to musiał być właśnie zapisy w tym brzmieniu nie mogą być zmieniane nie mogło nie mogła być taka lżejsza lokalowe sygnał, że nie chcą musieliśmy respektować przepisy, a więc brzmią one w dyrekcjach festiwalu zobowiązuje się do przygotowania harmonogramu i trybu wprowadzania zmian mających na celu równość płci we wszystkich ciałach decyzyjnych festiwalu w, czyli w radzie programowej w zespole selekcyjny w zespole kwalifikacyjnym i żyli w drugi punkt c chodzi o kontynuację polityki transparentności, czyli dalszy upublicznianie nazwy zespołów selekcyjnych kwalifikacyjnych w celu monitorowania udziału kobiet w trzeci punkt prowadzeni udostępnianie statystyk dotyczących płci w LM innych autorów filmów zgłoszonych do selekcji i ostatni punkt przedstawieni podczas 40 do czwartego festiwalu filmów fabularnych w Gdyni rezultatów przedsięwziętych działań na rzecz równego traktowania kobiet w branży filmowej przez władze festiwalu filmów fabularnych festiwal polskich filmów fabularnych w Gdyni i to jest właśnie ten kraj wart dokładnie dyskutowano do tych bardzo ważnej bardzo się cieszę, że przeczytałam właśnie te punkty, bo tu nie chodzi proszę państwa o to, że w konkursie ma być połowa filmów reżysera Jacka połowa reżyserów to zupełnie nie o to chodzi tu nie chodzi o przyjmowanie filmów do konkursu, który na to nie zasługują n p . dla zostały zrealizowane przez inne kobiety tu nie chodzi o żadne psucie poziomu konkursów festiwali filmowych tylko o to co jest zaznaczone tu chodzi o ciała decyzyjne oto o oto, kto wybiera filmy do konkursów, bo w no cóż do tej pory są jednak te ciała decyzyjne czy selekcyjne zdominowane właśnie przez mężczyzn, którzy oczywiście mają swój głos wypierając powie jest bowiem taki mają swój dorobek, ale mają swój punkt widzenia chodzi o to, żeby nam to świat trochę urozmaicić to znaczy, że jest, że jeżeli kobiety są tak utalentowanymi twórczynią i są ponad połowa widowni, dlaczego nie miało byśmy wspólnie z mężczyznami podejmować decyzji co dalej z polską kinematografię w dni my nadal jesteśmy za tym, żeby to kryterium jakościowe, czyli dobrego kina było w decydujące, tyle że byłyśmy w stanie nieco inaczej zdefiniować jakość w i rozłożenia wzięła się nie ośmieliła się w ich nie ośmieliła się sama wie, gdzie do tej pory, kiedy mówią kryteria jakościowe związane z takim przed konsulem poczułam, że jesteśmy tutaj takie to trochę, jakby szantażowane w taką wysoką poprzeczką proszek to jest zdolny jest w podskoczyć tak wysoko może wchodzić do tego w do tej skarbnicy na to wziąć do historii kina sięgać po najwyższe nagrody już tak mówią, że mógł wysłać, a to poprzeczka dla kobiet jest w Wiśle w innym miejscu jest wyżej tak jak szklany sufit w branży filmowej wisi niżej są dla reklamy dla kobiet w stosunku do mężczyzn, więc widziałam to kryterium jakościowe straszy troszeczkę się śmierci nierównością i tak naprawdę przykrywała pewne takie ma trudności systemowe, na które napotykają kobiety i teraz ta konsolidacja środowiska sprawiła, że kobiety mogą się zorientować, że nie jest to ich indywidualny przypadek ich słabości albo ich braku talentu tylko na statystyki pokazują, że taka systemowa sprawa, a teraz, jeżeli chodzi o to kiedy jakoś się stała się dla mnie takim pojęciem, którym i innych chętnych, których chętnie wprowadza na powrót do dyskursu no właśnie wtedy, kiedy ją rzeczka inaczej zdefiniujemy tutaj nie ukrywam, że nasze koleżanki z miast ze szwedzkiego i sosnowieckiego Instytutu filmowego, który był obecny w Gdyni na konferencji bardzo w tym pomogły w taki mój jest prostym hasłem, które po angielsku brzmi bardzo dobrze dlatego tak tak zacytuję i Płowieckiej i z polityki równości z jakością dlatego, gdybyśmy te jako zdefiniowały Nanovo to wówczas okazałoby się, że za dobre wysokiej jakościowo filmy uznamy te, które są Pozbud pozbawiony uprzedzeń wobec kobiet, które nie, pokazując świata stereotyp Storm stereotypowych ról płciowych, które nie są zagraniczne, które nie są seksistowskie, które nie są homofobiczne, bo tu nie chodzi tylko kobiety, ale o PIT o o mnie także o medale mniejszości seksualnych wśród już wykreślić połowę historyjki no i teraz pytanie co będzie robić tylko poprawne politycznie filmy Otóż nie możemy pokazywać zjawiska, ale nie w sposób afirmatywny tylko w sposób krytyczny nieczynny bez uprzedzeń pożytki dla rozrywki dla szerokiej widowni Otóż tutaj chodzi jeszcze ta równość mogłaby być przewożą ta jakość mogłaby być rozumiana w taki sposób, żebyśmy dbali o toby podział pracy w branży filmowej i nie był tak strasznie tradycyjny, jakby to było medium nie wiem osiemnastego dziewiętnastego wieku nie dwudziestego 2001. i tutaj też stos są te statystyki nam w pokazują, jaki jestem podział obowiązków na planie już tam, owszem jest mnóstwo kobiet, ale niekoniecznie znowu w tych punktach decyzyjnych wizjonerskich artystycznych najbardziej prestiżowe no właśnie tutaj wracamy do tego, czego zaczęłaś, czyli do raportu, bo tereny w tym raporcie, który przedstawiła się w Gdyni raporcie na temat udziału kobiet w tym rynku filmowym w mnie one duże jest szokujących zaskakujących danych może takich danych, o których my wiemy czy przypuszczam żonę tak wyglądają, ale jak widzimy to czarno na białym w grafikach usługach no to wtedy faktycznie to bardziej wyraźnej bardziej na bardziej nas dotyka, ale n p . by jest taka 1 nierówność, która zwróciła moją uwagę, bo oczywiście możemy się domyślać, że najbardziej sfeminizowane zawody to charakteryzatorka scenografka i t d . tak dalej, ale ma pokazać w swoim raporcie jak niewiele ciągle z kobiet reżyserek gotowy jest tam kilka naście procent czy kilka procent, ale one nieważne też proszę bardzo mało, a za to jest mnóstwo większość większa zwięzłość asystentek reżyserów, czyli te kobiety, które ciągle stoją w drugiej linii, mimo że mają predyspozycje do tego, żeby w tej pierwszej linii stanąć w iście doprecyzowując te dane tam są te slajdy, które wspominasz te dane nie dotyczą liczby osób tylko liczby z filmu Liban, bo chodzi nam tutaj o filmy, bo to trudno zebrać wszystkie reżyserki wszystkie asystentki w biednym badaniu natomiast kiedy bierzemy pod uwagę realia filmowe zrealizowany film zdobyte dane są nieprzejrzyste ja wybrałam, ponieważ to był raporty prezentowane w Gdyni, więc zająć się tylko firma filmami fabularnymi i też film fabularny po prostu pokazują największe dysproporcje w nieco inaczej w dokumencie lepiej nieco inaczej animacji nie wiem czemu ty to czy nie jest to moment na naturze to komentować natomiast fabule dysproporcje są ogromne zasoby w badaniu uwzględniła nam filmy fabularne wyprodukowane w ostatnich 12 latach czy dekada PiS plus te 2 lata do 2017 łącznie z 2017 i wówczas okazało się, że tylko w 14 % tych filmów było wyreżyserowane przez reżyserkę i samodzielnej głównej funkcji nie no i to mogłoby się wydawać ach to rzeczywiście niewiele być może kobiety nie nadają się do zawodu reżysera tak dalej w małych i reżyser nie robi nigdy tego sam w erze i kiedy wziął pod uwagę nie informacje z napisów początkowych dotyczące współpracy reżyserskiej drugiego reżysera reżyser obsady wówczas okazało się, że tych wspierających reżysera funkcjach w pionie reżyserskim aż 74 % filmów zrealizowanych w 12 ostatnich latach miało w tym gronie kobiety, czyli osoby o kompetencjach reżyserskich tylko bez tej pełnej odpowiedzialności za całokształt za całokształt filmu 34 to znaczy, że one tam są i jakaś jest bariera, żeby wyrównać te proporcje Sebastian Dudek chce wreszcie trojki w mrowisko, ale ta bariera jest tylko zewnętrzna czy też wewnętrzna, czyli ciągle mamy właśnie problem po prostu z postawieniem się w tym pierwszym szeregu to bariera jest ich wewnętrznej zewnętrzna to znaczy po prostu kultura, w której żyjemy w głośnym twierdzi, że przenika z równie głęboko jak nasza biologia to znaczy chce, żebyśmy stoi też czy też chciałam przekonać słuchaczy słuchaczki, że nie myślę o płci tylko w kategoriach biologicznych, a nawet bardziej myślą o niejaką kostką Strug czy kulturowym coś na co się umawiamy jak się ubieramy jak się zachowujemy co 1 płci nie wypada z za nie wypada doczeka się nadaje do dróg nie to są wszystko przekonania kulturowe społeczne to niema nic wspólnego z biologią właściwie poza naszą rozdzielczością w karmienie dzieci cała reszta należy do sfery kultury, więc tutaj w to takie przekonanie o tym, Uwe bardzo głęboką wewnętrzną na przekonanie, że się w zasadzie nie nadajemy tegoż być głównymi reżyser g głównymi reż setkami w nie to jest przekonanie kulturowej teraz też mógłbym oczywiście powiedzieć i ja mam to argument przed oczami czy mam te wybitne kobiety, które dawały radę czy nie by nie było problemu dla Agnieszki Holland Małgosi Szumowskiej dla Barbary Sass tak dalej no to były jeśli to są jednak osoby o wyjątkowych charakterach zdeterminowane w sposób niewiarygodny i teraz pytanie czy kobiety mogą się przedostać się w inny do tej oczy mogą znów funkcjonować w takiej roli dopiero wtedy, kiedy będą miały po są bardzo grubą skórę i ogromną pewność siebie no chyba nie sądzę, żeby wszyscy mężczyźni spełniali kryteria, a wykonujący zawód, więc z nowym w ich potrzebował, by potrzebowałby wsparcia potrzebowały też ma jej taki sposób nasze ekspertki z zagranicy wskazywały tak można zmienić Otóż trzeba pomóc młodym dziewczynom wyobrazić sobie siebie w tej roli i żeby nie widział, że to są wasze tylko te pojedyncze się niewiarygodnie silne kobiety tylko, że to jest coś co można zrobić tak coś co może coś co można sobie na wczesnym etapie swojej maszynie dorosłości wyobrazić bardzo ważne jest to też o tym na co opowiedział się tym wsparcie usłyszałam od 1 reżyserki w też bardzo bolesne bardzo szczere słowa, że ten pierwszy film byłby każdy film dla kobiety musi się udać się być bardzo dobry Team SA go później nikt już nie zaufa mężczyzna może zrobić 1 film, na który nie wyjdzie realne, ale znajdzie pieniądze na kolejnych kilka kobiecie trudniej go prostu wtedy odzyskać zaufanie i to powiedziałaś o pewnej młodej reżyserce tymczasem taką opinię powtarza też Agnieszka Holland, więc ona uczyła też depresja szkolna emigracji, że każdy kolejny mniej z danych nie nominowanymi nagrodzony film obniża jej pozycja w branży nic to też są co będziesz to nie jest jakaś tylko lokalna tutaj specyfika, że to jest tak zglobalizowanej biznes, że może tak wzdycha dystrybucja nie działa tak dobrze jak i uprzedzenia wewnętrzne przekonania coś po prostu co wisi w powietrzu to jest absolutnie globalnej teraz nie chciałbym, żebyście państwo odnieść wrażenie, że tutaj przyszłam do studia tylko w noże ponarzekać gromić w też nasze spotkania z ekspertami Zachodu czy porównywanie naszych badań z badaniami amerykańskimi dowodowo dziś u nas to jeszcze nawet nie jest tak strasznie wszedł tylko mniej, skąd taka dysproporcja, że oni tam czy w stanach Zjednoczonych na Zachodzie chętniej podejmują badania takie instytucjonalne inicjatywy których, które mają na celu monitoring tej sytuacji niż powierzają te prace kobietom natomiast u nas jak i odwrotnie to tradycja na świat zajmował się do tej pory kinem Polski ludowej w ich gdzieś tam było dużo szans tworzonych dla reżyserek może mówić o panienkach nie reżyser z rzeczy Stali w Polsce mniej fabule i w dokumencie i te dane były już w latach siedemdziesiątych, kiedy po raz pierwszy pojawiło takim hasłem kino kobiet to u nas te słupki z aktywnością kobiet były wyższe niż na Zachodzie tylko wtedy jakby nie kultywowano tej myśli o znaną jest naturalna część socjalizm, że kobiety są równouprawnione, ale też wiemy, że to nie była w pełni spełniona utopia to ciągle pozostawała taka postawa wizją to, w którym daleko od doskonałości no i jeszcze na pewno nieraz będziemy wracać do do ADO tego tematu będziemy też sprawdzać co tutaj się zmienia, ale na koniec chciałam wrócić do Warszawskiego festiwalu filmowego, czyli po tej biblioteki, w której teraz jesteśmy w 2 oglądamy filmy Monika jest również członkinią składu jurorskiego w jej treści w tym roku, więc oglądać bardzo dużo filmów tylko filmy kobietę oglądasz mnie moje jurorka Krystyna zobowiązana mamy mamy swój program oglądamy wszystko jasne to tak w okno śmiem twierdzić ogromną pracę wykonuje na rzecz praw kobiet poza tym festiwalem pozach i treściwie to zdaje sobie nie odpuściłam i jest to tak jakby nową z etatem ogląd sytuacji jest taki z balansowanie nastawione na ostrych tez feministyczne społeczna nie cele, ale jest też tak, że mi się ten gen serwilizmu w ten ze w feminizmu wyłącza, kiedy widzę, że sytuacja jest w miarę zbilansowane jak nie przyjechałam znikną, a moi oponenci mówią czasami zniczy byłem w Rejowcu istnienie jest nieprzypadkowa tego katalogu w poszukiwaniu reżyserek bo kiedy one być naturalnie przed moimi oczami te nazwiska pojawiały się uspokaja zrozumiałam, że jestem w takiej sytuacji, w której kobiety są na festiwalu obecne w elektrycznych, a nawet Star Wars liczyła w momencie nie mam szans, bo tych danych, ale tam jest bardziej się może nawet po wyborze 30 % stąd wzięły udział reżyserek jest to trafienie z 550 ale, ale fakt, że tych filmów jest całkiem sporo historii opowiadanych przez kobiety 16 nikt z nas nie stanie obejrzeć wszystkiego no bo z dań nikt nie będzie miał to po tej pełnej miary ja mogę powiedzieć, że w tym ma w tej sekcji, którą może zajmę się presji czy my wybieramy najlepszych firm spośród pierwszego lub drugiego filmu z Europy Środkowej wschodniej co się okazuje dużo trudniejsze, bo mało, który z tych filmów jest wyprodukowany tylko przez fundusze z 1 kraju to są zwykle koprodukcje z mamą można powiedzieć, że mamy pakiet filmów z komponentem w Środkowo mnie i wschodnioeuropejskim wszystkiemu 15 animacje dokumenty filmy pełnometrażowe chciwości w ciągu tygodnia można to swobodnie obejrzeć z żoną nie wiem tak rozmawiam z jurorami więcej niż 3 filmy dziennie jesteśmy w stanie tego przeżyć, bo to nie są filmy o rozwagę człowieka obojętnym przed chwilą płakałyśmy na dokumencie rumuński szalenie poruszający i mądry, ale w Gruzji w Rosji tak działać w oczywisty my oczywiście woli sam reżyser będzie jutro naszym gościem proszę bardzo państwu polecam, żebyście zdążyli zobaczyć taki film ma się przekonanie, że film może zmieniać świat i że z jeszcze tyle miejsca, które do, których nikt nie dotarł z kamerą także córka kapitalna praca znana nam przed sobą w swoim notesie pomyślałam także i jakością ziemi zapytasz reżyserki dlatego chcemy własne do tego sobie wymiotowałam jesteśmy w połowie oglądania filmów, więc nie mogę powiedzieć, że broń szczególnie obstawiam ale dlaczego się, dlaczego spokojnie przystąpiłam do obrotu zobaczyłam, że wśród pełnometrażowych filmów fabularnych, które mamy do oceny nie mamy z debiut ukraińskiej reżyserki Bułgarskiej rosyjskiej estońskiej 0102 . był drugi film Irina nad jej konserwy z Bułgarii istotę świata Rosjanki Natalii mieszkaniowej w, kiedy padają drzewa Marysieńki tu z Ukrainy zresztą ze zdjęciami Michała Englerta, więc matki Polski akcent zdecyduje się liny ten odcinek, który będzie prawdopodobnie estońskim kandydatem do Oscara, więc w tym momencie czuje, że ten, czyja immunitet, kiedy jest przeczucie tego balansu nie musisz go wyliczać im się egzekwować one tam są, ale takie sprawami wyborczymi dla kobiet w pójdziemy głosować w niedzielę, ale te prawa nie spadły nam z nieba i raptem minęło 100 lat jest to, że te kobiety się znalazł teraz tym konkursie myślę, że z efektem tej pracy, którą działaczki feministyczne zaistniały sojusznicy podjęli po prostu kilka dekad temu wsi i tego nasilenia tych prób nasilenia tej problematyki ostatnimi czasy niestety w związku ze skandalami jak kiedyś ropień po prostu trzeba było przeciąć mam nadzieję, że nie za późno w naj na pewno sprawdzimy za rok też jak gdyński festiwal czy wywiązał się na swojej podpisanej deklaracji bardzo dziękuje dzisiaj ZDM za rozmowę takiego wiedział na pewno będziemy jeszcze nieraz do do sytuacji kobiet kinematografii wracać no a teraz już odsyłany z powrotem do kina chętnie mandaty kolejne pokazy dr hab. Monika Talarczyk historyczka kina badaczka kina kobiet była z nami się być bardzo dziękuję docent
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KULTURA OSOBISTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA