REKLAMA

Czy zwykły użytkownik dróg jest w stanie zapamiętać wszystkie odpowiednie przepisy?

Skołowani
Data emisji:
2018-10-20 09:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem audycja Skołowani. Dziś proszę państwa pierwszy odcinek nowego cyklu w Skołowanych, będziemy go robić raz w miesiącu, mianowicie przepisy prawa ruchu drogowego od deski do deski. Oczywiście te przepisy niejednokrotnie się pojawiały w Skołowanych, ale postanowiłem, że raz w miesiącu będziemy omawiać od początku do końca wszystkie przepisy ruchu drogowego, głównie oczywiście, jeżeli chodzi o ustawę prawa o ruchu drogowym, bo to taki w Polsce, w Polsce nadrzędny dokument, który określa zachowania na drodze. Jest dużo więcej tych ustaw i dużo więcej aktów w ogóle prawnych, które określają właśnie te przepisy ruchu drogowego.  Rozwiń »
No i z tym będziemy się mierzyć tak dogłębnie oczywiście zachęcam państwa do udziału będzie można wpisać się na adres mailowy z holowaniem auta to krok razem z holowaniem auta to krok razem na profilu Skołowanych na Facebooku zwolnić nie będzie można jednak przyjęliśmy takie założenie, że najpier w ja z moim gościem będziemy rozmawiać za chwilę go przedstawia z Anną o tej ważnej tematyce ewentualnie, jeżeli będzie dużo pytań do jakiegoś zagadnienia to w następnym odcinku będziemy odpowiadać na te w nos wszystkie pytania no właśnie zawsze jest także sam tu nie jestem w studiu i to nie ja głównie oddala tę robotę zawsze jest jakiś ekspert i tym razem również Adam Jasiński ekspert prawa ruchu drogowego tematyki przepisów ruchu drogowego dzień dobry dzień dobry zaczniemy tak się umówiliśmy z naszym ekspertem, że zaczniemy od zarysowania całej tej materii, z którą będziemy się mieszać mierzyć i trochę historii, jeżeli chodzi o przepisy ruchu drogowego, bo jest tego jest tego sporo przed wejściem na antenę mój gości i państwa powiedział, że te przepisy te sięgają Kosowo 2 × w 2 tysięcy lat, a tam bagatela 2000 lat temat tych samochodów nie było, ale był o ruchach był ruch w taki jest zdrowy, że wynalezienie koła już pojawił się ruch pojazdów, a wcześnie oczywiście był ruch wierzchem na Times, że na obronę i Piasta to 2 i Wiesława Zych z elementarza teraz bardzo często zapomniane i wielu uważa, że wręcz są trzeba wrócić do tego ruchu pieszego i to w dużym stopniu w 2000 lat temu tak w 2000 lat temu, ale to wtedy już było można powiedzieć jakiś taki właśnie dokument albo nie wiem z PiS jakiś podstawowych takich zasad źródła podają, że pierwsze regulacje pojawiłby się, choć n p . w Japonii i chodziło o to, że w zwyczajowo Samuraj nosił go mieć po lewej stronie, więc te dukty ówczesne były dość wąskie i chodziło o to, aby 2 samurajów, którzy się mijają jadąc na koniach wierzchem, aby tymi mieczami sieją nie zahaczać, więc wprowadzona w lustrze i oczy widzą oczywiście, ale to w wówczas właśnie wprowadzono tzw. ruch lewostronny no no właśnie, żeby ten miecz wystawał poza poza dzisiejszy obrysy jezdni, bo tak bym powiedział no to słusznie słusznie to jest założenie, że oni oczywiście były węższe w Moskwie nie było takich dróg jak dziś lekarzem niania nowych właśnie on by była to przytoczyłem przykład, ale oczywiście to też to też nie jest nie jest jedyne miejsce, gdzie indziej już regulacji pojawiały szczątkowe pierwsze również pierwsze znaki drogowe, o ile za takie uznać drogowskazy już wtedy się pojawiały jakieś tabliczki wskazujące jak i dokąd można dojechać samą drogą to bardzo ciekawa, ale tak naprawdę te przepisy ruchu drogowego to zaczynają się pojawiać, kiedy właśnie jazda wierzchem już takie pełne Karo c to trochę później to znaczy kto to jest jeszcze na tym etapie to jeszcze były umowy jednak nie jest jeszcze jak nie było samochodów i nic, czyli przełom osiemnastego dziewiętnastego wieku to jeszcze wtedy głównie te znaki drogowe przepisy ograniczają się do znaków drogowych, ale drogowskazów pierwsze znaki przy pojawił się na przełomie osiemnastego dziewiętnastego wieku z to, jeżeli chodzi o takie pierwsze konkretne gatunki nazwę aktami wzorowany 1910 . dziewiętnastego dwudziestego normatywne akty to się pojawiają w momencie, kiedy ten rozwój motoryzacji następuje i zaczynamy poruszać się samochodami tak tak tak tak generalnie rzecz biorąc i to czas powiedzieć, że w poszczególnych państwach Note regulacje były na nowo na tyle zróżnicowane, że ta społeczność międzynarodowa z już na początku dwudziestego wieku, czyli w 1926 roku tak została uchwalona została wydana została po ratyfikowaniu przez państwa pierwsza konwencja międzynarodowa czy taki traktat międzynarodowy umowa międzynarodowa jest konwencja paryska w 1926 roku i one już kompleksowo regulował problematykę ruchu drogowego, ale oczywiście to jesteś taki byt są to jest taki fundament natomiast państwa strony, które przystąpiły do tej konwencji mogą sobie pewne szczegóły we własnym zakresie regulować, czyli część przepisów to miała charakter ich dzisiejszym językiem prawniczym powiedzielibyśmy Juliusz dyspozycje WUM i części ius cogens, czyli część przepisów była sztywna, gdzie państwa nie miał żadnych możliwości musiały przystępujące, dziękując konwencję musiały przyjąć jak można być dobrodziejstwem inwentarza, a część była taka, że państwo samobójcy stąd regulować testy pierwszy akt 18002006 . roku konwencja paryska, którą Polska ratyfikowała w 1903 DJ dwudziesty dziesiątym tak 2009. 10 lat później wojna najpóźniej oczywiście wojna po wojnie była kolejna konwencja KON konwencja AGN genewska z 400 dziesiątego roku też ratyfikowaliśmy konwencję to jest oczywiście później konwencja ta najnowsza konwencja wiedeńska sześćdziesiątego ósmego roku, która od ludzi dziennie obowiązuje co ciekawe te pierwsze konwencje te wcześniejsze też nie do końca zostały one one jeszcze swoim życiem żyją to nie jest tak, że one mają tylko wartość historyczną, ale pewnie o tym, będzie mógł w domu musimy o tym od razu powiedzieć, bo ta konwencja paryska te kraje, które nie podpisały innych konwencji np. tej ostatniej wiedeńskiej, choć teoretycznie, gdyby takie były to trzeba sprawdzić to ich obowiązuje, a w Paryżu nadal są tak powiem tak dojrzale w wyroku z 2006. rok to jest tak ona jest takim dno dość specyficznym językiem na dzisiejsze czasy napisana no ale wiadomo, że język ewoluuje i 2006 . roku, gdyż inaczej inaczej się mówiło inaczej się pisało i inne był zwyczaj też była inna kultura prawna legislacyjną w UE, ale ta konwencja została w 3009 . w sześćdziesiątym ósmym w konwencji wiedeńskiej w artykule uderzyć ten jest tym ósmym napisano, że te państwa, które do konwencji wiedeńskiej przystępują do pomiędzy tymi państwami jest wcześniejsza konwencja, gdyby nie obowiązuje natomiast, jeżeli jakieś państwo będące stroną konwencji wcześniejsze nie przystąpiło do tej do tej nowszej no to pomiędzy tym państwem a, a drugą stroną obowiązuje ta konwencja starszy od analizy przykładu np. Stanów zjednoczonych, gdzie prawda to Bielawska palenie jest taki tutaj mamy sytuację taką, że np. stany Zjednoczone przystąpiły do konwencji genewskiej czterdziestego dziewiątego roku natomiast przystąpiły nie ratyfikowały konwencji wiedeńskiej sześćdziesiątego ósmego stąd też pomiędzy polską np. to właśnie Stanami Zjednoczonymi jeszcze postanowienia konwencji 1 igraszki są wiążące na gruncie prawda no dobrze, jeżeli 1 z krajów podpisał konwencję wiedeńską ratyfikował ją z, a innych krajów z, który poprzednio tę konwencję poprzednią konwencję ratyfikowało no ale umowa pomiędzy nimi obowiązywała tak to z automatu pomiędzy tym krajem, który podpisał nową konwencja tym, który jeszcze nie podpisał tej nowej konwencji to te prawa normujące, że jest ze mną o rywalach konwencja nowa konwencja w tym art. 40 Mucha mówi, że jeżeli jeżeliby 2 państwa przystąpiły do nowszej konwencji do tych z wiedeńskich 1008 . roku to postanowienia, a w poprzedniej uważa się za nas jest 1 z nich nie przystąpiło podany jest to wcześniej się to krok dalej UOKiK dlatego mamy tutaj taki swoisty dualizm, bo mówi Polska jest jest dodatkową kwotą 60 ósmego roku konwencję wyrachowany Zjednoczone stany nie i wówczas tamten traktat mamy obowiązujący pomiędzy polską stanowi także, by dać przykład tej są aktów prawnych, które obowiązują to np. związane z prawem jazdy możemy mówić o międzynarodowym trawa po wyjeździe, które dostaniemy w Polsce w stanach Zjednoczonych i na odwrót tak tak tak tak prawo jazdy krajowe amerykańskiej nie ma to jest prawo jazdy międzynarodowe amerykańskie, tym bardziej ważna oczywiście pod pewnymi warunkami ono traci tę swoją ważność w sytuacji, kiedy ktoś się tam przeniesie przebywa w Polsce na okres dłuższy i t d. trwać po dość ciekawa tematyka przyznają państwo sporo tego do mówienia, ale po skrócie informacji, które już zbliża się prze jedziemy do bliższej ciału koszuli, czyli naszych przepisów i powiemy właśnie o tej ustawie prawo ruchu drogowym, która wcale taka stara nie jest jako akt prawny, który obowiązuje, bo raptem 97 rok, ale przepisy, które w niej są to są zaciągnięte właśnie sprzed bardzo bardzo dawna nie wszystkie, ale część i o tym, właśnie bowiem Adam Jasiński ekspert specjalizujący się w przepisach ruchu drogowego skrót informacji po nim wrócimy do rozmowy druga część audycję skołowani Krzysztof Woźniak przed mikrofonem w studiu Adam Jasiński ekspert do sprawców prawa ruchu drogowego Nobla zajmujący się tematyką ruchu drogowego mogę tylko powiedzieć, że z panem Adamem widzieliśmy się chociażby na pracach w podkomisjach, jeżeli chodzi o pierwszeństwo pieszych, którzy jeszcze nie są na przejściu dla pieszych dopiero na nie wchodzą to było kilka lat temu tego przepisu nie udało się niestety wprowadzić plan, ale prawo ruchu drogowym obowiązuje jest kilka tych aktów prawnych w pierwszej części mówiliśmy o tych międzynarodowych konwencjach różne były pary skandynawska teraz taka najbardziej aktualna i do której przystąpiło naprawdę dużo krajów to konwencja wiedeńska również mają teraz ratyfikować dziś ma ona jest z sześćdziesiątego ósmego roku proszę mi poprawić, ale tu głos pamięć mówi mec dają w 1980 ósmy roku ratyfikować źródle formalnie był okazało się to faktu mieliśmy wtedy oczywiście inną konstytucyjną i też w ówczesnej konstytucji też nie było źródeł prawa inaczej to było wszystko było poukładane jeśli chodzi o źródło prawa natomiast rzeczywiście w latach osiemdziesiątych ona została opublikowana w naszym symulatorze to co dzisiaj na gruncie konstytucji powiedzieliśmy, że warunek sine qua non do tego, żeby obowiązywała taka umowa międzynarodowa tego typu to jest właśnie publikacja Noto US w latach 80 została opublikowana z do nas pisuje to międzynarodowe reguły i tak są jeszcze zastanawiam się, z czym na początku i teraz to nasze wewnętrzne przepisy ustawowe to one są zgodne z tą konwencją czy zdarza się, że jest to niektóre przepisy woda w bardzo co ja powiem tylko w ten sposób, że notują mamy sytuację, że chodzi o to ostatnio aktualną aktualnie nos wiążącą konwencję wiedeńską no to ta konwencja była kilkakrotnie nowelizowana, ale tu jest rzeczywiście dość ciekawe zjawisko na gruncie naszego prawa ja nie kojarzę, żebyśmy mieli podobne przypadki, o czym mówią, a mówią o tym, że ta konwencja została kilkakrotnie nowelizowana, a te stanowią te nowelizacje poszczególne nowa, ale nie zostały oficjalnie u nas przetłumaczone i opublikowane w Dz. U . tak jak powinno mieć miejsce to jest to jest delikt Konstytucyjny i o to od lat, bo te nowelizacje były w latach, o ile duże, by tam dziesiąty trzecim 2001 później 2006 bardzo istotne nowelizacje i mamy teraz sytuację taką, że w tym naszym tekście polskim Dz. U . jest to brzmienie chciało się godzić w pierwotne na częste nowelizacje, które w, które weszły mówią ich nie ma i musimy się, jeżeli już chcemy to się musimy posługiwać się publikacją algi anglojęzyczną ewentualnie chłopcu francuską, ale czy to oznacza, że jeżeli nie zostały one przetłumaczone na łyżwach to no i teraz i teraz, jaki jest problem jest problem jest także Nemo nasza konstytucja, mówi że warunkiem wejścia w życie tych umów międzynarodowych detali to mój art. 80 tych 8 konstytucji jest czy dziesiąty nie tańczą w w każdym razie warunkiem wejścia w życie jest ich publikacja każdego aktu prawnego powszechnie obowiązującego prawa w, a jest to akt oczywiście powszechnie wiążący, który w hierarchii źródeł prawa z tak tego typu umowa międzynarodowa tego typu traktat, czyli ratyfikowana za zgodą w ustawie i t d. no to on jest finansistą Dukała można w liceum soli do czołowej dziesiątce najwyżej od polskich usta w prawo ruchu drogowym obecnie prawo o ruchu drogowym jak gdyby musi być ono w na tej drabince jest szczebel niżej od tego typu umowy, ale co to oznacza ono te przepisy traktatowe też mają różny charakter mówię im to co wcześniej wiem część jest tylna część jest nim ius cogens już dziś pozytywną i teraz oczywiście nasze prawo stanowione w Polsce, czyli nasza ustawa nie może zawierać norm, które byłyby sprzeczne z tą z taką konwencję to oczywiście natomiast nasza ustawa tak dobrą sprawę i w powtarzał wiele zapisów, które są w konwencji i tak jeżeli, by przyjąć z drugiej strony można było się zastanawiać się sama konwencja o niej opublikowana w Polskim Dz. U. jest źródłem prawa powszechnego, który stosuje się bezpośrednio nie mnie nie trzeba by był już na dobrą sprawę w przepisach polskiej ustawy nowa no ale no tak, ale myśmy tak konstytucja nasza obecna jest stosunkowo młoda i wówczas, kiedy myśmy w 80 latach tutaj była publikacja tej konwencji wiedeńskiej no to wówczas też inaczej się odbywało i to było przypisywane były tam nie było źródeł prawa im mniej wtedy to było do polskiego, a to przypisywano zostało jak zostało ono tak tak dużą ustawą z Nadarzyna, ale co z tym tłumaczeniem ozdoby powinniśmy odnowa proc obligacji przez browar jest czy nie tu jest problem, dlatego że wśród prawników z Mielna prawniczych studiach uczono, że czek, o ile dobrze pamiętam, choć dzisiejsze zastanawiam czy dobrze nauczono, ale z tak mamy czas dobrze proszę państwa jako w ten sposób ja uważam, że jeżeli Polska ratyfikowała konwencję sześćdziesiątego ósmego roku i w tej konwencji tam bodajże w artykule chyba czterdziestym był dziewiąty chyba jest zapis taki, że w przypadku, kiedy będą zmiany do tych do konwencji to państwa strony mają pół roku na ewentualne zgłoszenie sprzeciwu byłyby zaproponowania żadnych uwag zmiany i t d . tak dalej, jeżeli państwo stroma bis taka miała zaprawdę, proponowana wprowadzone, jeżeli te pół roku mija i nie zgłaszamy sprzeciwu to stać, a z automatu stajemy się stroną tych zmian w Italian notujemy akceptujemy czy to jest tzw. milczące przyjęcie tych zmian i skoro myśmy nie zgłosili tych treści tego zastrzeżenia żadnego dlatego też automatycznie nastąpiło milczące przyjęcie i te zmiany anglojęzyczne czy francuskojęzyczne w tej chwili na gruncie prawa traktatów rozwiążą, ale mówi prawo traktatów to jest to jest swoisty swój porządek, a z, a nasza konstytucja jest naszą konstytucją i teraz na gruncie prawa traktatów czy na my jesteśmy związani postanowieniami, a nasza konstytucja, mówi że warunkiem obowiązywania takiego aktu również takiego w konwencji takie umowy międzynarodowej jest jej publikacja jest warunków to, więc tak trochę nam się to mówiąc szczerze mówiąc rozjechał trzeba było zrobić porządek oczywiście od Rosji jest pytanie czy do tych zmian wśród prawników to zdania są podzielone czy do tych zmian ne trzeba było robić ale by powtórnie całą całą procedurę dużej ratyfikacji, czyli znów do każdej do 1 były wyrwy zgoda wyrażona w ustawie i t d. cała ta procedura no ja stoję na stanowisku, że nie, bo jeżeli myśmy jest ciągłość państwa instytucji, więc jeżeli byśmy przystąpili do tej pierwszej to już, a priori wyraziliśmy na pewne zasady zgody i jedno z tych zasad jest właśnie torze, że skoro pół roku mijanie zgłaszamy zastrzeżeń to jesteśmy stroną, a czy tak dla czystości dla Świętego spokoju nie lepiej było to procedurę przejść czy to zależy ona jest dosyć skomplikowana, bo oczywiście można udać, ale można to można, by było, ale ja ja nie sądzę, żeby była taka potrzeba mu rozumna, ale skoro nie ma z wśród prawników nawet spójnego zdania na ten temat to czy to nie jest nic w pewnych momentach nie może być wytrych przy sprawach sądowych ma przy no tak w ogóle trzeba się zastanowić tak dobrą sprawę z tą konwencją trochę, gdy jest tak troszeczkę je ona ma trotyl po po trosze taki charakter, gdyby dzisiejsze dyrektywy unijnej prawda, czyli czy można powiedzieć dyrektywa unijna wiadomo nie obowiązuje co do zasady nie obowiązuje wprost bezpośrednio tylko stos jest wymaga implementacji prawda w dużych, ale po trosze te przepisy mają też tam są też takie przepisy o takim charakterze który, które mają już moc sprawczą i generalnie z naszą konstytucją mówimy można stosować wprost, więc jeżeli, jeżeli tekst prawny takich umów międzynarodowej mówi nam, że państwa strony mogą i t d . coś tam coś tam NATO wtedy to mamy taką układ dyrektywę, że za państwo może chce wprowadzić do porządku krajowego i jaki zapis animusz jakichś rozwiązań i tutaj mówiono o tym, właśnie przepisach że, że chcielibyśmy wprowadzić część ciężkie, ale ogólnie zasada jest taka, że jednak ta konwencja nas obowiązuje jesteśmy tak sygnatariuszami Dario Castrillon nadal mamy tak stroną tego aktu, więc w razie czego możemy gdzieś szukać w niej szczegółowych informacji, chociaż wcale taka bardzo szczegółowa ta konwencja wiedeńska znowu nie jest już raz była pożegnaniem, a poza tym akty prawne są opisane wszystkie akty prawne są opisane dość specyficznym jest pamiątką na studiach prawniczych nigdy nie lubiłem trasa Międzynarodowego publicznego, bo jest specyficznym językiem ciała tak samo jak Europejski i ten język Polski aktów prawnych się czyta zupełnie inaczej, a tam to ratio legis, czyli sens duch przepisu trzeba wyciągać często z postanowień preambuły jest był jakiś uzasadni rokowań tak dalej no nie jest sprawą prostą my też są te kwestie, o których właśnie mówiliśmy tłumaczeń, że z Jerzym dobrze mi właśnie znowu powracam do przepisów związanych z przejściami dla pieszych to z tej pierwotnej naszym tłumaczeniu tam nie do końca dobrze się tłumaczono te kwestie związane z pierwszeństwa mi inną prężnie działamy tak próbowano uregulować jej nie było woli politycznej, więc jest zrobione zrobiono nosa w no dobrze to skoro konwencję wiedeńską czy to prawo międzynarodowe mamy za sobą no to powiedzmy od tych naszych polskich przepisach, bo tutaj jest jeszcze ciekawiej z pozwolę sobie obecnie obowiązuje ta nasza ustawa prawo o ruchu drogowym ona jest z dziewięćdziesiątego siódmego roku jako akt prawny no ale przepisy tak jak mówi dziś ma częściowo z konwencji wiedeńskiej wpisane, a częściowo z tych poprzednich jakiś naszych wewnętrznych przepisów drogowych, jakie to było straszne, że tak generalnie rzecz biorąc jak po byłym popatrzymy też na to historycznie i na te wszystkie konwencje począwszy od 2006 . roku konwencji paryskiej później po gen skończył duńską do innych rewolucji, jeżeli chodzi o problematykę ruchu drogowego rewolucji jakiś taniej nie było, dlatego że na wszystkie akty niemal wszystkie akty prawne mówią o zasadach ruchu i te zasady są mu nie może my bardzo podobne jak jest kosmetyczna drobne zmiany w mówią też o uprawnieniach o dzisiejszych prawa jazdy i t d. oczywiście zmieniał się jakiś wzór dokumentu zasady wydawania i t d. tak, by żadna z nich nie jest to rewolucja tak, jakbyśmy powiedzieli szczerze, że wywrócenie kota ogonem tak do góry nogami do wszystkich przepisów i dziewięćdziesiątych siódmy rok chodzi do prawo o ruchu drogowym do rewolucji nie ma to poco była to zmiana w takim razie, o co chodziło głównie chodziło o uporządkowanie było było sporo zmian chodziło o napisanie tej ustawy o nowo, żeby ona była nie wiem czy tenisa, żeby to było, bo rzeczywiście, ale akt prawny w jakimś sprawą ruchu drogowym jak prześledzimy te TOK legislacyjny wszystkich zmian do tych zmian jest naprawdę tak dużo, że powiem szczerze trzeba się naprawdę natrudzić, żeby się w tym wszystkim połapać w i to ciągle trwa i ciągle trwa takie się bez mała 30 lat tą problematyką można powiedzieć zajmuje i i powiem szczerze, że jak ktoś, mówi że on znała z kodeks drogowy, chociaż nie jest tylko kodyfikacja rozumieniu prawa tak nie jest na to ja się śmieje włączyli i gratuluję mu dobrego samopoczucia woja tyle lat jak mówił 11 książek spod mojego pióra wyszły komentarzy do kodeksów i Wroniej i Budny z naprawdę sporo publikacji i podziemną twierdzę, że ja tego prawa i drogowego nie znam dobrze, dlatego że aktów prawnych w chociażby wykonawczych jest taka ogromna ilość wejść n p . tzw. czerwoną książka los itu mamy już ma chodzić priorytet stąd tak to co to są rozumu uzna braki techniczne Elana z sygnałów drogowych, ale to są też istotę rzeczy kwestia znak drogowy jest przepis, że sprawa tylko wyrażony w takiej formie, jakiej zrażony czy graficznej, ale to też jest przepis prawa administracyjnego sensu Largo i wtedy i jest istotne, kiedy można i Yakiza, gdzie postawić jak nie można, więc do tego ludzie w ogóle nie zaglądają do niego w zasadzie nic z tych, jakie są zainteresowane tym co oznacza dany znak przede wszystkim prawa tak tak szybko patrzeć z tą naszą ustawę prawo ruchu drogowym i widzę, że z tak w dobrze ze 150 artykułów jest różnych plus punkty podpunkty i t d . i t d . i t d. sporo tego tekstu jest i wymaga się tego od wszystkich uczestników ruchu drogowego, żeby znaleźć inną może może nie słyszy, ale w, ale połowę sali trzeba było zdać tak, ale zwróćmy uwagę, że przecież ta ustawa urodziła dziecko w międzyczasie dzieło zarząd firmy z danych o kierujących, gdybyśmy dalej mieli taki stan sprzed ustawy o kierujących to 3 cała materia byłaby w ustawie prawo ruchu drogowym i ona już miałaby niebotyczne rozmiary, więc tak na dobrą sprawę cały problem cała problematyka nabywania uprawnień szkolenia egzaminowania tak daleko zrodziła się kończy tak ona no ona się kontroli, jeżeli chodzi o kierowców tak nie mniej kontroli ruchu drogowego, bo to jest kont i też kontroli, lecz całego procesu szkolenia jest dla nas tak nam tak całe szkolenie to się przyniosło do tej ustawy córki no i zostało w sprawie ruchu drogowym zostało to zostało zamiary i zamysł był też taki, żeby z tej 1 ustawy prawo ruchu drogowym czy zrobić przerwę przed jeszcze ustawą o kierujących 3 ustawy to znaczy prawo ruchu drogowym okrojone zasady ruchu głównie ustawa o kierujących to co mamy dzisiaj i trzecią ustawę to jest ustawa o pojazdach prawda, czyli warunki techniczne pojazdu dopuszczenie homologację i t d . te dane tech no ale póki co jeszcze to drugie dziecko się nie narobić, ale rozporządzenia mamy przecież mamy, a rozporządzenia, ale to są akty wykonawcze do poszczególnej do ustawy w tym momencie prawo ruchu drogowym to jak to jest z tymi rozporządzeniami i czy n p . przy n p . w rozporządzeniu może być bardziej konkretnie opisana dana sytuacja na drodze, a jeżeli nie ma w przepisach prawa ruchu drogowym to czy te rozporządzenia obowiązują czy nie to, bo w skrócie informacji o polskość informacji Adam Leszczyński prawnik specjalizujący się w przepisach ruchu drogowego rozmawiamy o tej bardzo trudnej tematyce szczerze mówiąc tak jak zresztą pan mój gość powiedział nawet nie ma konsensusu, jeżeli chodzi o środowisko prawnicze jak dokładnie czytać przepisy prawa ruchu drogowym Myślenice nie tylko prawa o ruchu drogowym, ale próbujemy próbujemy skrót informacji po nim wrócimy do rozmowy w część audycji skołowani Krzysztof Woźniak przed mikrofonem w studiu Adam Jasiński prawnik specjalizujący się w temacie prawa ruchu drogowego i o tym, właśnie rozmawiamy nakreśla my troszeczkę historie z aktów prawnych prawa ruchu drogowego niektórzy nazywają kodeksem drogowym, choć tak jak tutaj pan powiedział to nie jest charakter normatywny nazwy takiego nie było kodyfikacji nie jest taki kodeks etyki mamy mamy po prostu akty prawne, które mają swoją nazwę moich zgodnie z przepisami oficjalnie tak to trzeba nazywać przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym tak to się nazywa to pięćdziesiąty siódmy rok wcześniej oczywiście były Jona pojawił się również ZUS w tej nowej ustawie nowo napisanej nowo przyjętej część tych przepisów jest przepisana z konwencji wiedeńskiej o tym, również mówiliśmy prawo ruchu drogowym tak jak ja powiedziałem 150 parę artykułów zmalała też ma kilka załączników, więc sporo tych stron jest do przeczytania nie wiem czy jest ktoś jest, kto naprawdę przeczyta łobeskiego bardzo dużo aktów wykonawczych jest właśnie znowu wraca czar wracamy, pomijając to, że jest ustawa prawo ruchu drogowym mamy też tą ustawą o kierujących pojazdami, która określa cały proces przygotowawczy i egzaminacyjny kandydatów na kierowców są procesy nauczania czekamy na nowelizację tej ustawy proszę państwa podobno ten akt nowelizujący już jest gotowy ze w ministerstwie infrastruktury gdzieś tam leży z agencji rządowej, ale jeszcze się nie pojawił oficjalnie, więc czekamy czekamy na le Mans aktów wykonawczych tzw. rozporządzeń w błoto i właśnie oznakach i sygnałach i też, gdy warunki techniczne i obowiązkowe wyposażenie pojazdu znowu jest masa masa tego trzeba to spamiętać nie za dużo no jest rzeczywiście sporo ja myślę, żebyśmy tak czy akty wykonawcze do ustawy prawo ruchu drogowym wydrukowali to będą to 1000 stron 1000 stojące tam bombie całe szczęście jest im dach nad jezioro Drużno tak jest no tak jest 1 akt wykonawczy tynk najobszerniejsze są to załączniki do rozporządzenia w sprawie z warunków technicznych znaków sygnałów drogowych i to jest potomkiem 700800 stron tego będzie wszystkie załączniki, a Legia to jest jednak wykonawcza aktów wykonawczych jest całe multum co są tysiące stron po prostu to jakieś do sądu aktu wykonawczego lub po mój Boże delegacji ustawowej de w ustawie delegacji do wydania rozporządzeń jest chyba nie pamiętam 343130 pewnie będzie tak czy ponad 30 ponad 3 różnych aktów prawnych to znaczy to są wszystko rozporządzenia wykonawcze na góralu też są przepisy prawa w aktach Nor blin jest luz to są przepisy należące do źródeł prawa powszechnego, a ustawy rozporządzenia więcej i testy są takie ważne bardzo ważne akty jak np. właśnie rozporządzenie w sprawie znaków sygnałów drogowych, które jest bezpośrednio adresowane dla użytkowników kierowców pieszych kierujący pieszych, dlatego że na jedno znak drogowy to mówię to są podstawowe przepisy no dobrze to teraz zadam takie kwestie pytań czy w tym z, który pojawia się gdzieś tam 3 w rozporządzeniu możemy do regulować zasady panujące na drodze, których nie ma w sprawie o ruchu drogowym, które to zależy, ale generalnie rzecz biorąc może, jeżeli a, jeżeli Nate mamy jeśli chodzi o np. znaki drogowe to mamy mamy w art. 5 w ustawie prawo ruchu drogowym jest jest ustalono też hierarchia, gdyby tych dla kierowcy jej dla pieszego jest hierarchia tych norm to znaczy zasada jest taka, że po pierwsze, stosuje się do poleceń wydawanych przez osobę kierującą ruchem tak, czyli mamy tego policjanta czy tym mamy inną osobę, która jest uprawniona daje sygnały i do tego się u siebie musimy stosować, jeżeli nie ma tej osoby na to stosujemy się do sygnalizacji świetlnej, jeżeli sygnalizacji świetlnej nie ma on dostosujemy się do znaków drogowych natomiast, jeżeli znaków drogowych nie ma to dopiero do ogólnych przepisów no tak, ale to nie do końca o to chodzi czy w rozporządzeniu możemy regulować jak mamy się zachować wdanej sytuacji jak widzimy ten znak z, jeżeli nie jest to opisane w sprawie ruchu drogowym jak wybrać, bo to oczywiście ja rozumiem to sytuacje, że jeżeli np. jest znak ustąp pierwszeństwa na przed skrzyżowaniem droga od podporządkowana no to musimy stosować się do tego znaku ani do zasady prawej ręki itd to jest jasne tak to jest jasne, ale czy w tych opisach znaków drogowych możemy regulować jakiś pewne zasady za zachowania na drodze niemal wszystkie niemal wszystkie te przepisy dotyczące znaczenia znaków już w domu uczestnikom ruchu drogowego reformują pewne zakazy nakazy i de facto jest sposób, który wynika z tego sposób zachowania się poprzez poszczególnych uczestników i o to tak dopytuje specjalnie, bo w następnych odcinkach już w tym bardziej szczegółowo będziemy omawiać poszczególne artykuły prawa ruchu drogowym to niejednokrotnie może państwo pojawić się pewien dysonans pomiędzy tym co jest w ustawie prawo ruchu drogowym, a w tym co jest właśnie w przepisach rozporządzeń m. in. do znaków sygnałów drogowych, więc proszę być cierpliwym do wszystkiego wrócimy dziś ta audycja taka rodzajem wstępu chciałbym z panem jeszcze w tej części porozmawiać z o potrzebie znowelizowania tych przepisów są niejednokrotnie coraz częściej coraz częściej się pojawia taki argument, że te przepisy z racji tego, że jest ich bardzo dużo są rozsiewane po różnych w tych aktach właśnie prawnych niejednokrotnie jak wiele osób wskazuje są sprzeczne lub dające bardzo duże pole do interpretacji tych przepisów powinny być takie to rzeczywiście no to jest problem odwieczny, gdy co do jasności przekazu w te normy prawnej to jest rzeczywiście problem, z którym się mierzymy, bo od praktycznie zawsze no i częstokroć przy stosowaniu wykładni tych przepisów, czyli przy ustalaniu sensu jak powinien być realizowany dana dana norma prawna Ano trzeba sięgać do uzasadnień, żeby ustalić ratio legis, czyli tego ducha ustawy była 7 rozporządzenia to trzeba sięgać do uzasadnień i uzasadnienia do PIP na podstawie uzasadnienia to oczywiście stosować jednoczy tak dużo pewnie nie no na pewno nie no i postulat jest taki, żebym mogła prawno sformułowana w taki sposób, żeby adresaci byli jasno poinformowani, jakie mają obowiązki, jakie uprawnienia i t d . no niestety jedno LO zawsze było także, że interpretacja prawa bywała różna i oczywiście to też zależy od kultury prawnej od świadomości ludzi społeczeństwa i t d. oto myślę, że dostał pan powiedział, że nie jest możliwe, żeby poznać wszystkie przepisy prawa ruchu drogowym i je stosować skoro i tak do końca nie poznaliśmy tak rzeczywiście raz, że jest oraz 3 raz, że jest problem z ZUS z zapamiętaniem tego drugiego no niestety no nie da się nie tyle stron zapamiętać, ale no myślę, że jak człowiek wie, gdzie i jak, jakim kluczem się posługiwać, gdzie szukać stosuje polać tak, by było wszystko jasne to by prawnicy nie będą potrzebne no, więc właśnie chodzi, a czasami HSV jest ja poszedłem na studia prawnicy albumie wszyscy z lek. Włodzimierza córka i powiem szczerze tamten był zawód jeśli jest bezpieczniejszy żalem powiedzieć za dużo proszę to jest szansa wyborcy tak naprawdę nowy dom właśnie teraz musimy jakoś uważać z tym, ale nie możemy zapominać, że jednak analitycy z całą noc w lotach na miarę talent ale gdy nie można faktycznie tych przepisów, które są niezwykle ważne, bo w momencie, kiedy wychodzimy z mieszkania i zmierzamy gdziekolwiek to już wchodzimy właśnie tą tematykę ruchu drogowego i przepisów wrocławianom zrobić zdajemy sprawę, że będąc pierwszym uczestnikiem to też tak nogi nie o to kto to jest to w ogóle jest dziś znają niektórzy nie wiedzą, że tam też są regulacje odnośnie ruchu pieszego no właśnie, więc jeżeli są tak trudne te przepisy bardzo bym takim prawniczym językiem niejednokrotnie też spotykam się z z głosami, że po prostu nie rozumieją ludzie co co tam jest napisane jak to interpretować to jak mamy zacząć w ogóle uczyć dzieci czy też szkolić nauczycieli, jeżeli oni tego nie rozumieją zapisu prawniczego, a oni przekładać to muszą one jeszcze najmłodszym no skoro jest taka sytuacja nie powinno być tak żeby, żeby od początku napisać te przepisy zdecydowanie łatwiejszym językiem czapek w ten sposób, że z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli mamy jakąś ustawę i są pewne mechanizmy sprawdzone w tej ustawie to wywracać pisać zupełnie coś na nowo powiem szczerze to jest znów ryzyko, bo przy pisaniu projektów jak ja projektów ustaw sporo napisałem teście przeprowadzanym przez cały proces legislacyjny przez Sejm Senat w swojej pracy w komisjach w w posiedzeniach plenarnych też i powiem, że my i jeżeli jest przepis, jeżeli jakaś konstrukcja normy, która jest sprawdzana jest dokonywanie zmian brzmienia, a w tej poprzez napisanie nowej ustawy jest ryzykowne, dlatego że tych błędów na etapie projektowania i uchwalania tych błędów nie widać dopiero jak się ten mechanizm uzupełnią uruchomi ten cały zegarek to te poszczególne trybiki zaczynają pracować i widać, który pracuje dobrze, a który pracuje źle jest ja jestem zwolennikiem, że jeżeli możemy coś zrobić to poprośmy, a nie wylewamy dziecka z kąpielą nie wracajmy wszystkiego oczywiście czasami jest potrzeba trzeba miarkować czasami potrzeba taka, żeby rzeczywiście coś napisać odnowa, bo jeżeli tych zmian mielibyśmy wprowadzić ogromną ilość to rzeczywiście jest wprowadzanie do zasady techniki prawodawczej są takie, że że, jeżeli mamy dziś np. art. 5 chcemy też nowelizować to co robimy dodajmy 5, a później 5 bez CIT wart Tadas byty są takie przepisy, gdzie już wprowadza 5 ABC IZ coś to dlatego już niemal na pomysł alfabetów i wtedy coś robi mało czytelne mało czytelne, bo posługiwanie się takim aktem prawnym rzeczywiście mało czytelne i wtedy istnieje potrzeba przypisania tej ustawy na nowo, ale przypisania poprzez techniczne zmiany numeracji tak dalej na tym zostawienie tych mechanizmów, które się sprawdzi ile z tych mechanizmów, które się sprawdził obecnie, które warto było zostawić, które trzeba było zmienić, bo ja mam wrażenie, że prawo strony, by zostawiono jasne jasne, ale to wynika z konwencji wiedeńskiej też n p . np. albo, więc te, chociaż konwencja wiedeńska daje możliwość, ale Mozilli używanym w akcje możemy przejść lewostronną tak przeżyliśmy, ale jednak nową większość krajów Unii Europejskiej w naszym środowisku ma ten prawo strony, więc to, by dało, która Norah, żeby n p . Czesi wjeżdżając do Polski, ale w rękach do 3009 . roku był u nas UKS ruch lewostronny ruch był już jest dziewiąty w Szwecji teraz za długo to prawda z jednak nie chodzi o to, że coraz częściej pojawiają się te głosy, które mówią, że jest powinno się od nowa jakość napisać, ponieważ tych właśnie aktów prawnych, które powinny być zmieniane, które są niejasne dająca pole do interpretacji jest tak dużo, że w rezultacie tak naprawdę nie wiemy na podstawie czego się poruszamy i czy na oba na pewno 1 uczestnik ruchu drogowego ma dokładnie pierwszeństwo nawet przed innym czy scalenie ja powiem panie redaktorze ja powiem w ten sposób bardzo się podoba mechanicy jeśli chodzi o prawo podatkowe w sensie takim jak odpowiedź, jakie mechanizmy rządzą się tak tak rozszerzeniu śmiać mechanizm w postaci interpretacji z ulgi jest w ustawie zapis prawda i ona ta interpretacja, gdy niemal swoją moc prawną i od 3 określa skutki prawne i gdybyśmy ten mechanizm też prowadzi np. do prawa ruchu drogowym w ogóle do aktów terroru tak, gdy coś takiego, że można zapytać urzędową interpretacji uprawniony organ w odpowiednim trybie jest komisja analizuje UR i udziela odpowiedzi no to wtedy mielibyśmy sytuacji o wiele łatwiejszą, dlatego że obywatel miałby dostęp do urzędowej pewny dostęp do interpretacji do wykładni, a dzisiaj mamy sytuację taką o wejściu np. też np. dróg i Sądu Najwyższego grono, że jeżeli wyrok Sądu Najwyższego jest wydawane nawet mamy uchwałę 7 sędziów tak dalej tak naprawdę, jeżeli on może tylko Sąd Najwyższy NATO, ale ten wyrok odnosi się do konkretnej sprawie nie można w kongresie jest tak tak konkretnie można wznosić wyroku sądowego na inne sytuacje bardzo podobne, ale właśnie tu mamy pewien problem moglibyśmy wprowadzić pewne mechanizmy, które pozwalają na NATO, żeby obywatel miał możliwość sięgania do takich pewnych interpretacji, bo dzisiaj nie wiem wyjdzie pan je profesor 1 proc co drugi raz wyjdzie prawnik były poda swoje stanowisko, ale te stanowiska się bez rozjeżdżają i ten obywatel no to w Cetniewie, w którą stronę, której słuszne której, a tu w ustawie, gdyby zapisać coś takiego, że jest w przypadku wątpliwości tak dalej jest możliwość cofnięcia jest komisja decydująca o VAT jest o o określaniu tych przepisów albo, żeby dokładnie to oczywiście taka komisja, bazując na konstytucji muszą być też wnioskować, że ta powinna być powołana w ramach innej ustalenie nie wymienię, ale chodzi o to, że chodzi o to, że wie, że jeżeli jest w trakcie tego zgłoszonego pytania doszłoby do wniosku rzeczywiście przepis jest naprawdę niejasne dwuznaczne no to ona nie powinna wtedy wydawać opinii tylko powinna rozpocząć zainicjować proces legislacyjny, a jeżeli przepis jest jak tylko wzmaga jakiś tam, gdy Inter jest do interpretowania i t d. to wtedy mogłoby wydawać, że w interpelacji no i ciekawe, jakby to było, gdyby ta komisja jednak podjęła decyzję, że tak dużo tych przepisów właśnie, które potrzebują nowelizacji, że najlepiej, by było zmienić całą ustawę jest to znane w Europie na Słowacji bodajże kilka lat temu zmieniono te przepisy dość znacznym stopniu w, więc no i drogowe drogowa domowe tak drogo walały się mówi po tej nowelizacji, która wprowadziła też drakońskie kary no dobrze, ale zrobiono coś co mają skutek był nowi generalnie lepiej było racja PL w ten sposób jego prawnicy studiach uczono tam się do państwa des Flandres mówił, że nie surowość kary tylko jej nieuchronność i szybkość represji jest najbardziej pożądanym w prewencji nieskutecznym narzędziem do jazd na torze ochrony praw w drugą stronę n p . we Francji teraz są prace nad przepisami, które np. obniżą wysokość mandatów dla rowerzystów, bo policja mówi, że jeżeli będą niższe te kary za jakiś tam drobne wykroczenia to częściej będą dawać, więc więcej osób dostanie no bo bolą palce, gdy taki mają taką mają wizję, więc coś w tym jest nie kończymy na dzisiaj taki odcinek wprowadzającym myślę, że w przyszłym tygodniu uznaje zajmiemy się konkretnymi przepisami zrobimy to od początku, bo też powiem państwu, że chodzą głosy, które mówią, że tak naprawdę najważniejsze artykuły dotyczące ruchu drogowego to są na początku reszta to jest tylko taka, która doprecyzowuje pewne zachowania, ale wcale nie musi być, bo najważniejsze jest to, żeby zachować ostrożność i nie powodować zagrożeń, które mogą wpływać na to bezpieczeństwo danych, ale ogólny przepis w tym art. 3, ale to każda gałąź prawa ma taki bezpiecznik taki ten bezpiecznik jest bardzo ważny jest pomijany w ogóle fundusz wprawie cywilnym art. 5 i to się bezpiecznie od tego artykułu lub też mamy 1 jedno czy zaczniemy od art. 1, ale do tego trzeciego będziemy na pewno szybko dojdziemy Adam Jasiński ekspert odprawa ruchu drogowego bardzo dziękuję zatem rozpoczynające cykl odcinek niezmiennie jest skłaniam Nisko również jak Krzysztof Woźniak do usłyszenia za kilka minut informacje Radia TOK FM pani dr Dorota Sumińska wierzę zwierza
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SKOŁOWANI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz z rabatem 40%. Wybierz pakiet Standardowy z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA