REKLAMA

Schizma w prawosławiu? Konflikt między Moskwą a Konstantynopolem jest polityczny

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2018-10-21 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
18:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
inny akt Karolina Głowacka przy mikrofonie w naszym studiu pan prof. Tomasz stryjek dzień dobry panie profesorze pan profesor jest historykiem pracuje w Polskiej Akademii Nauk oraz Collegium Civitas w kościele prawosławnym poważny rozłam bardzo różne są komentarze mocna mówi się o trzęsieniu ziemi czy nowej wielkiej schizmie, dlaczego tak się mówi Otóż rosyjska cerkie w prawosławna zdecydowała o całkowitym zerwaniu stosunków kanonicznych z patriarchatem Konstantynopola to Rozwiń » jest odpowiedź na uznanie przez patriarchę Konstantynopola Bartłomieja niezależności ukraińskiego kościoła prawosławnego jak tu mówi w pewnym uproszczeniu dlatego poproszę pana teraz panie profesorze nakreślenie na takiej mapy układu sił politycznych również inny jeśli chodzi o kościoły prawosławne na terenie Ukrainy jak to było tuż przed tą całą awanturą na pewno jeśli chodzi o cerkwi prawosławnych jest 3 na Ukrainie to znaczy istnieje cerkiew ukraińska i patriarchat Kijowski takim oto hasło w moskiewskiej dobrze, a więc przede wszystkim patriarchat moskiewski to znaczy to jest to, bo tak, że ta cerkiew istniała w państwie carskim potem bolszewicy zniszczyli, ale Stali pozwolił egzystować od drugiej wojny światowej i w związku z tym całe terytorium imperium rosyjskiego od związku Radzieckiego było w tej tercji, która patriarchatu moskiewskiego i dziesiątym pierwsze roku, kiedy Ukraina powstała niepodległa w zasadzie tylko ta cerkiew była na Ukrainie, ale właśnie wtedy po raz pierwszy 1002 . roku podjęto próbę autu grywalizacji, czyli usamodzielnienia wszelkich Ukraina Ukrainę i ten nastąpił rozruch wystąpiła część tej tercji w 2 przypadkach patriarchatu moskiewskiego ripostował ukraińska cerkie w proszona o 14 kijowskiego mamy już jedno 2, ale nie można ani przez pomoc pieniężna, a nie wszystko kandydat po dniu na atmosferę haker jest najniższa to jest cerkiew aut, gdy autokar liczę NATO w nazwie utrwalić czy niezależna ona powstała w czasie rewolucji ukraińskiej siedemnastego dwudziesty pierwszego roku, czyli przy pierwszej próbie budowy niepodległość Ukrainy, ale wiemy, że ta nią nie utrzyma się to próba i dyrygenta cerkiew i chyba tylko na emigracji ukraińskiej w okresie dwudziestego wieku i powróciła jako do ojczyzny tak po dziewięćdziesiątym pierwszym roku poznanym proporcji to na początku niepodległości Ukrainy to było także do pomorskie scania absolutną większość jej w granicach 34, ale na początku ta Kijowska tam jakąś 15, a dosłownie parę procent stał alkoholiczki, ale to się to się zmieniło było od 2 ile nastroje czternastego roku po rewolucji mamy do czynienia z tym rzeczywiście fundamentalnym zerwaniem tożsamościowym Ukrainy z Rosją i w konsekwencji nastąpił następuje przechodzenie wiernych czy jakby w przenoszenie tej identyfikacji z cerkwi patriarchatu moskiewskiego patriarchatu kijowskiego i obecnie sytuacja trochę lepszy i badania socjologiczne ukraińskie są niezbyt precyzyjny to nie jest tak jak u nas kościół rzymskokatolicki każdy z października tego października co róg ulicy przed kościołami ile osób weszło nam się ile osób było przystąpił do komunii to dane są dość takie jest jednoznaczny pewne jest tam monity badania socjologiczne są prowadzone na zasadzie, którą czeka się identyfikuje już dziś okazuje się po już 3 lata po siedemnastego roku dane 3 lata po tych euromajdan nie, że z tą moskiewską styk okna już identyfikuje tylko 24 % do nas dramatyczny z angielską 40 %, a reszta prawosławnych i zwykłych Rosjan w ogóle z, czyli koszt przezbrojenia Wrangler podział monetą czasem wpadną w tej cerkwi PW Trójcy świętej i taka próba, więc zlituj się z przewagą, ale i tak nastąpiła ta przewaga, ale pod względem infrastruktury organizacyjnej toczyli z parafii ducha ciasto moskiewską przewagę, bo jest o 8000 oraz ich bardzo dużo tylko w nich jest coraz bardziej pusto w tych serwisach do nas w ostatnich latach i i co więcej jeśli wziąć ten moskiewski patriarchat cały, czyli całe terytorium byłego związku Radzieckiego tam wyjątki są Gruzja Estonia, ale Rosja Białoruś Kazachstan ten obszar no to ta cerkie w ten kiosk ten apel część ukraińska patriarchatu moskiewskiego stanowiła około 40 % w ogóle diesel Andrzejak ona teraz, gdy się zjednoczyła stąd w przypadkach na kijowskim klanem Autokefaliczny jedyną cerkie w na Ukrainie to cerkiew rosyjska traci w granicach 3040 % w parafii i czystek największy na świecie i to jest i to jest i na trasie jest fakt, że prymat nad wśród wyliczanki prawosławny wie, jaka jest relacja między Moskwą, a Konstantynopolem ta relacja jest to czy można tak powiedzieć, że patriarchat moskiewski i jest właśnie Autokefalicznego w stosunku do Konstantynopola a, ale on też długi czas pozostawał w konflikcie oto Konstantynopol, czyli sytuacja, bo to się taka sama jak teraz stracić prawa Kijów konflikcie z Moskwą o tą samodzielność to tak samo Moskwa głasków się z Konstantynopolem o samodzielność swojej cerkwi, ale to miało miejsce między latami 40 dni piętnastego wieku, a dokładnie 1500 osiemdziesiątym dziewiątym, czyli końca szesnastego przez około 1,5 stulecia było tak, że ten wie, że dawny patriarcha Kijowski akcji w kioskach pierwsze państwo wschodnich Słowian dawnych patriarchat Kijowski w związku z tym, że nastąpiło zniszczenie Kijowa na skutek najazdów mongolskich potem pojawią się wielkie Księstwo litewskie opanowało ten obszar innymi słowy róż przestała być w tej części deski wróci do centrum suwerenna prawda nasza podlegać innym państwom wtedy ten patriarchat Kijowski trafił do Księstwa moskiewskiego, którego potem się rozwinie Browna cara imperium rosyjskie i one i one tytułował się to czas patriarchą kijowskim i przez 1 , 5 stulecia Konstanty wolny uznawał tego typu uznało patriarchy kijowskiego w wielkim Księstwie litewskim jak o tym, właściwego tylko kontynuatora tradycji ruski no ale w końcu zaakceptował to, bo to jest bardzo charakterystyczne, że mamy ten model ścisłej zależności władzy duchownej od władzy świeckiej w prawosławnych to jest rzeczywiście ta zasadnicza różnica z światem łacińskim, że też rzecz jasna mówisz o Sojuszu ołtarza tronu w historii klubu dali też kusił Laszuk opieki państwa lub, ale i ten wchodził w rozmaite kompromisy żółtą ochronę uzyskać, ale jednak mamy to tradycje przeciwstawiania się władzy świeckiej też i jedno słynny spór cesarską papieski najlepszym dowodem tego co prawda o prymat ten Proszowianki takich zjawisk nie było to, aby była to zależność od władzy świeckiej i ich stąd to się tak to czymże innym świecie w kręgu prawosławnym w historii powstają kolejne silne państwa kolejne centra władzy określimy swoje centralne kościoły partie tak i na początku 2 sam Konstanty owo cesarstwo bizantyjskie prawda to cesarstwo bizantyjskie 15 wieku uległo futbolowi tureckiemu toczyli muzułmanów i kiedy Moskwa wyrasta na główne centrum prawosławia i żąda tego tygodnia odstawali od Konstantynopola WIOŚ ciągle przez 1 , 5 stulecia prawda dopiero 1,5 stulecia akceptuje tak uznał, że to oznacza, że uznaje cara za głównego protektora prawosławia w końcu szesnastego wieku tak, a potem dwudziestym wieku powstała i imperium rosyjskie się rozpada zaczną powstawać państwa, które mają prawosławny dotychczas należący do cerkwi rosyjskiej Estonia Polska do żądania autokefalii nowo w Elanie chwały państwami prawda i one będą udzielały tych protekcji tej swojej cerkwi i w okresie międzywojennym 8 lat Polska i załatwia to samo co teraz Ukraina załatwia w Konstantynopolu do swojego kościoła w 2 posłów, ale kim w takim razie jest patriarcha Konstantynopola to u niego trzeba załatwiać w PRL on ma władzę jak coś jest Boże mój syn taki Primus inter pares tak to znaczy nie nie ma tych papieskich właśnie edycji zwierzchności nad ich hierarchicznej dyscyplinarnej pełnej trudno tego nie ma natomiast jest Uber to jest nocną w centrum tej wschodniego chrześcijaństwa prawda, bo rozpad chrześcijaństwa na wschodnich zachodni, który notujemy ostatecznie 11 wieku krótka i w Konstantynopolu będzie centrum tej wschodniej części od tego czasu i też prymat honorowy pierścień to 1 z licznych odwołaniach i w związku z tym z nim się cały czas w świecie prawosławnym wszyscy liczą, ale jak się okazuje są sprawy, kiedy no i przestają liczyć tak to znaczy dla Moskwy dziś dla patriarchatu Moskwie to jest na tyle dotkliwe utrata Ukrainy na co się zanosi, że właśnie zrywa zerwała stosunki z Konstantynopolem, więc to oznacza, że czeski przesilenie w tym kręgu prawosławnym, które też osłabia prymat Konstantynopola Realem co to znaczy np. dla wiernych, bo mówi się o tym, że nie będą mieli dostępu do świętej góry Athos m. in . Zaczyk później pojawiły się komentarze że, owszem, mogą tam jeździć, ale nie mogą uczestniczyć w rytuałach religijnych no tak to znaczy, bo no właśnie tutaj jeśli chodzi o Altus to jest taka specyficzna prawda sytuacja to z Grecji Broda to jest taki właściwie to okres skarży się jednak eksterytorialnej sytuacja w pewnym sensie tak ma 3 takie taki jak będzie ich włości tak no i cerkwi prawosławnej, której istnieją klasztory z różnych krajów prawosławnych tam ufundowane serbskie greckie rosyjskie właśnie w równej 1, gdzie szkody nie wpuszcza nie są sami mężczyźni oraz duchowni mnisi i t d . i ona rzeczywiście trzyma się tego chcieli tego założenia, że Rosja jest centrum prawosławia tempa i Góra Athos prognoz, czyli nikt nie wie jak to będzie tak, ale rzeczywiście może być tak, że wierni, którzy przejdą do idei zjednoczonej utrwalić ukraińskiej będą podlegali, jakim się je restrykcja ponosi Rosja w odpowiedni nacisk, czyli 1100 lat środowisko, a więc może tak być, ale to jest dość dotkliwe oczywiście, bo to jest najbardziej ograniczą takie święte miejsce dla prawosławnych zgłosi wszystkich krajów, ale jednak nie sądzę, żeby to powstrzymało przed zjednoczeniem, a skąd ta decyzja po patriarchy Konstantynopola, żeby nadać autokefalii oficjalnie ukraińskiemu prawosławiu większy to jest po prostu wyciągnięcie wniosków z sytuacji politycznej to znaczy, o ile właśnie Kiedis tym patriarchat potrzebował nawet 1 , 5 stulecia, żeby zaakceptować zmian w pole zmianę polityczną, której o tyle teraz potrzebował jedno trzeba liczyć od dziewięćdziesiątego drugiego, kiedy po raz pierwszy go o to poproszono, czyli 20 kilka lat potrzebował, ale już od 14 to tylko 3 ,5 roku minęło już zdecydował program, czyli mną najzwyczajniej i ważne jest to kto udziela jak i jaka władza Państwowa realnie może udzielić protekcji cerkwi prawosławnej, czyli o innym udziela państwu ukraińskiemu się ostatecznie oddzielił gros patriarcha Konstantynopola robi to z interesu prawosławia tak w tamtym czasie prawosławia od 1000 też otrzymał odpowiednie tutaj i ten patriarcha wynagrodzenie czy państwo greckie wysupłać atutami są również państwo polskie zapłaciło 2005 . roku no to w kościele wnoszonych środków uznaniowo, ale są tam ich cała kategoria albo nawet najmniejsze kwoty tak mogą, więc to trwać ta ma aspekt grozę, ale przede wszystkim jest to potwierdzenie stanu rzeczywistego, który oni skonstatować, iż jest nieodwracalny, a kolejna płyta tak i od Rosji i w związku z tym nie ma sensu się upierać przy tym, że Rosja jest inny i 1 Protektor, ale też usług nie bardzo sobie trochę wyobrażam taką zmianę jeśli mamy mówi pan 8000 parafii gminy na terenie zielonym, a jeszcze niedawno w kilka tysięcy wyznał parafii, które są numerem pod władzą moskiewskiego patriarchatu no to nadanie autorka fali Ukrainie przecież nie spowoduje, że nowo stosunki własności wobec tych budynków, jakimi słonce razi no to się zmieni to znaczy one jak będzie bardzo dobry publicznej jak to działa to znaczy nie mogli kupić nie, ale to, że to chyba to 10 tys także to decydują sami wierni tak to znaczy dysydenta wspólnoty wiernych i i to nie także rosyjska cerkie w może blokować steki niż prawny nie jest prawdą, że nie to zdecydowany na którąś z odtworzoną biskupi i tylko tej długo patriarchatu moskiewskiego na Ukrainie i to będzie decydujący o niż zachowują ostrożnie i wydaje się, że będą uczestniczyć w tym procesie, choć być może nie wszyscy to właśnie źródło tego konfliktu, że nie jest tak drudzy inaczej mogą zachować, ale jest sytuacja taka, że oni sami zdali sprawę z czternastym roku, że wybuchła wojna, a że Rosja w tej wojnie fakt, iż uczestniczy i że to jest sprzeczne z inną misję i nauczanie przyzwoita trudno im oni od czternastego roku nie zajmują pozycji jednoznacznie prorosyjskiej tylko 1 pozycję, a propos kolorów i bardzo mocno zabiegali też szukaj z punktu widzenia chrześcijaństwa co nie robią można powiedzieć podczas gdy ta głupota kijowskiego wyraźnie pro Państwowa taka patriotyczna oglądamy się o wiele bardziej angażuje i i ten metropolita Onufry, który stoi na czele moskiewskiego patriarchatu na Ukrainie on tego od 14 października, kiedy prezydent Ukrainy właśnie inne i tak uroczyście ogłosił to on -li tam odpowiednio wysłał tych biskupów matą myślę prawda i na to spotkanie rozegrane zostanie także o nich to to może nastąpić jakiś Rusnak Szczęch przystąpi jako część nie ich i pozostanie w związku z tym cienki ten ma patriarchat moskiewski na Ukrainie tylko rząd będzie na pewno znacznie mniejsze czy Białoruś będzie następna jedno 3 to zależy od gry, bo jak widzimy to z żadną polityczną i jedno ton to nie zależy od od zmian, jakby nowy rząd chodzi o doktrynach i to jest tak to i tak na pewno nie chodzi o doktrynalne kwestie, a nazywano je na Białorusi na pewno nie zanosi praktycznie nie mamy żadnych przesłanek twierdzić, że to, że Białoruś nie będzie chciała się tekstowe realizować w stosunku do Rosji wiemy, że to wymagałoby zmiany sytuacji rewolucyjnej równa i za którą mogłaby dopiero pójść ta zmiana cerkiewne, czyli autokefalii, a więc nie sądzę, żeby ktoś dołów przewidzieć ani chwili obecnie inny, ale rzeczywiście no poza tym, że są prawosławnymi w poza Rosją Białorusi i w Kazachstanie Matuszczak wszelkich poza Rosjanie nie funkcjonuje co to znaczy z perspektywy rosyjskiej cerkwi rosyjskiej władzy Państwowej i tożsamości nie dziś mogę tak uprościć Rosjan jednak tego w tej wiary ciągle w rosyjskim Russkij Mir jak to się mówi rosyjski porządek rosyjskie interesy żony rządy takie pozytywne, bo tak to się, że ich zauważają, że ten rosyjski świat tak z ruskimi tutaj oszukiwano przestrzeni cerkiewnej Adam Szerszeń język nigdy się rozpada uważa ona no w tej kwestii tej części ukraińskiej jest zagrożona tak z perspektywy Moskwy można tak powiedzieć, że z punktu widzenia prawa Międzynarodowego ogrania i Sopocie suwerennym państwem i Rosji nic zrobić nie może tak nikt nie ma pojęcia stref wpływu mocarstwa, a międzynarodowe brata Tommy z punktu widzenia może to one do kanonicznego to to można było nadal twierdzić, że to jest jakiś jej państwo, które musi być sojusznicze musi być braterskie tak musi być blisko Rosji, ponieważ jest nasze terytorium kanonicznym patriarchatu moskiewskiego i teraz, kiedy ktoś dostanie stracone to jest bardzo poważna strata kulturowa tożsamość i konsekwencje polityczne dla Moskwy i dlatego ona protestuje, ale ona może i jakby powoływać się tylko na takie cierpienie między sobą świata takie przypadki, gdyby rzeczywiście prawa i tych wiernych cerkwi moskiewskiej na Ukrainie były gwałcone i gdyby oni byli zmuszani do ty i do tego przejścia prawda, gdy zakazywano np. używanie rosyjskiego i wkrótce się na Ukrainie języka to, ale tego myślę, że nie będzie tania myślę, że żal i w związku z tym Bona możesz poważna prawa człowieka w tym prawa do wyboru religii pełne ratusz może poeta Szymon to powoływanie się tez kanoniczne terytorium to sfera uprawnień zawodowych żołnierzy narodowych to w nim państwo nie interesuje pana zdaniem jak poważna to bez zmian na koniec należy jak jest poważna zmiana się, że to jest taka zmiana, która przyniesie punkty procentowe prezydencie Poroszence w kampanii wyborczej to w dużej mierze chodzi, ale trzon dzięki temu wygra nie wiem w każdym razie postawiono te sprawy właśnie język promocja języka ukraińskiego bardzo wyraźnie widać go niedawno w Kijowie billboardach różnic kampania no i właśnie tu Zjednoczeni w serwisie to się nie powiodło się klientowi Krawczykowi Kuczmie Juszczence on dokończy, budując państwo narodowe na Ukrainie Władimir Putin niezły przewodnik jest jedno nokaut jest zły, chociaż myślę, że chyba najważniejsze są jednak te wpływy medialne wojskowe surowcowe prawda, a to jest tylko w oprawach ceny tych wpływów i prof. Tomasz stryjek historyk z polskiej Akademii nauki Collegium Civitas dziękuję bardzo panie trochę zaś Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA