REKLAMA

Goście: dr Małgorzata Krzysztoszek i dr Marek Rozkrut

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-10-25 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
25:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Ekonomia, kapitał, gospodarka. Magazyn EKG część druga, Maciej Głogowski, dzień dobry, a w naszym studiu dziś pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek wydział nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Towarzystwa ekonomistów polskich, dzień dobry, dzień dobry, pan dr Marek Rozkrut partner i główny ekonomista w firmie Iłaj, dzień dobry, dzień dobry. Na ile powinniśmy tutaj, siedząc nie tylko w studiu w Warszawie, ale w przebywający w Polsce, będąc konsumentami, podatnikami martwić się tymi wielkimi spadkami na giełdach, giełda amerykańska wczoraj bardzo słabo to wyglądało, potem to tak będzie wracać przez Azję do nas, teraz WIG 20 na minusie 0,8. Rozwiń »
Myślę, że dopóki nie mówimy o zmianie stron przy naszym drugim mówimy o korekcie, a mówimy o orgiach no właśnie wjeżdża się do czego nie wiemy, ale o to, żeby też na pytanie co jest po prostu korekta silniejsza mówi też może dłużej trwająca czy też już giełda zaczyna słabnąć właściwie tak naprawdę, wyprzedzając osłabienie siły koniunktury gospodarczej na świecie no to czas pewniejszy chwilę poczekać zobaczyć tak właśnie trwałe są do osłabienia silne są ważne osłabienia, a także maleją też ci, którzy mają ulokowane pieniądze na giełdzie inna coś trwałego, czyli zainwestowali w specjalnie jakiś firmę, widząc perspektywy rozwojowe w specjalnym przejmować, bo są inwestycje warto się na długoterminowym natomiast były ci, którzy spekulują na giełdach to wiedzą co mają robić, więc myślę, że nie potrzebujemy tutaj nikomu dorastać no dobrze, ale jak bardziej pytamy oto 3 to są jakieś na tyle istotne wydarzenia to co pokazują rankingi rynki, że coś dzieje się w ekonomii świata w gospodarce takiego co powinno nas jakiś sposób zainteresować nią mam nadzieję nie będziecie państwo straszyć, ale jeśli jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć to proszę powiedzieć to teraz, żebyśmy wiedzieli, że codziennie wszyscy tak, jakbyście o tym w mówią o tej niepewności zresztą kolega wcześniej też o tym nie powiedział w wcześniej ciśnieniu zachęca do Kleczy dolnej sygnalizował, że jest w serii rozmów w dużo ważniejszy kanał wpływu na polską gospodarkę, dlatego że wzrosną średnio same rynki kapitałowe na wymiarze makroekonomicznym dla Polski nie mają tak dużego znaczenia w szczególności Giodo oraz post malutka oczyszczą to też te przepływy na rynkach światowych dotykają Polski również pod kątem wpływu na kurs złotego, ale to też często są krótkookresowe wahania, jeżeli popatrzymy na ostatnio wiele miesięcy kwartałów złoty wciąż jest walutą relatywnie stabilną natomiast w zakresie w jakim te sygnały odzwierciedlają zmiany w globalnej koniunkturze np. obawy związane z ograniczeniami w handlu różnego rodzaju nasz napięcia geopolityczne w samej Europie niepewność co do brexitu Włochy i t d . te czynniki również odzwierciedlone w oczekiwaniom wielu przedsiębiorców i ograniczenie ich aktywności inwestycyjnej to oczywiście mają dużo większe znaczenie dla polskiej gospodarki, dlatego że myśmy pamiętać, że dla nas popyt zewnętrzny to co dzieje się na świecie ma kapitalne fundamentalne znaczenie dla wzrostu gospodarczego dla koniunktury w Polsce i w tym zakresie już teraz sygnał wskazujący na spowolnienie, aczkolwiek nie załamanie to jasny chcę podkreślić mówimy o spowolnieniu czy mówimy dalej o wzroście gospodarczym, ale już nieco wolniejszym to one mają oczywiście już dla nas kapitalne znaczenie dlatego na te rynki zewnętrzne światowe powinniśmy patrzeć w TOK kolejna, która wraz z 7 proc, ale mogę jeszcze inny tu wydarzeń minęło już żaden dowód wątku związanego z inwestycjami to też górscy podał informację o tym jakie są na razie decyzje przedsiębiorstw dotyczące planów inwestycyjnych na przyszły rok i tak jak w tym roku w granicach 70 % firm inwestowało to deklaracje mówiące o tym, że będziemy inwestować przyszły rok są znacznie niższe, a ja myślę, że to też jest równie dobry barometr jak giełdowy barometr właśnie wyprzedzający barometr tego co się może wydarzyć się, więc także polscy przedsiębiorcy wyraźnie czują, że coś się zaczyna działać co może powodować obniżenie popytu na ich towary usługi, a więc, mimo że te inwestycje cały czas otwarcie 3 lat są w obszarze w małych firm kompletnie wystarczające to w dalszym ciągu nie będą rosły w stopniu, a może nawet przy bloku na mało tego nie wiemy w stopniu punktu jest potrzebny polskiej SA, ale jeszcze raz proszę mi czas wyjaśnić my dobrze rozumiem GUS opublikował wyniki takiej półrocznej ankiety tak na temat planów inwestycyjnych przedsiębiorstw i co konkretnie z nich wynika, dlaczego ono nam ta wiedza służy proszą panią od ceny to Targ do oceny tego jak Hel 2019 rok widzą przedsiębiorstwa inwestycje są inne taką decyzję w przedsiębiorstwach, która wychodzi poza ponad wychodzili z ponadprzeciętnym ryzykiem chodzi ponadto ryzyko, który jest zwykłym normalnym mer operacyjnym ryzykiem, a zatem, że może dotyczy konieczności wygenerowania środków finansowych, które tę inwestycję sfinansują, czyli w bardzo wielu przypadkach pożyczenia pieniędzy to oznacza także inne ocena przez przedsiębiorców potencjał rynku popytu na tym rynku w przyszłym roku jeśli są inwestycje i są deklaracje, że będziemy inwestować, że ten popyt na rynku będzie rósł natomiast jeśli firmy mówią Mucha roboczy więcej firm, mówi że nie będzie inwestowało niż to było 2018 roku to oznacza, że na obawiają się podjąć to ryzyko, bo obawiają się tego co się może wydarzyć się na rynku, że koniunktura jednak będzie zdecydowanie słabsza i to ich zaangażowanie pożyczenie pieniędzy wyasygnowanie własnych środków na inwestycje w inny może spowodować się dno często utratę płynności finansowej, czyli brak możliwości realizacji własnych zobowiązań wobec partnerów biznesowych mówimy to dużej różnicy w marcu w firmy w sektorze przemysłowym wskazywały, że planowane na ten rok wzrost inwestycji ma wynieść 6166 , 7, a teraz pokazały 2 dziś jest największa rewizja dotyczyła przedsiębiorcy z dużych w dół których, w przypadku których dane cząstkowe, które w ciągu roku się pokazywał wskazywał, że tam to odbić inwestycyjnej jest silne dobremu zaskoczeni, że już mało jest gorzej teraz widzimy, że tak duże redukują również to dla mnie kwestia wyraźny wniosek do muszę tam też dyskusję czas mówimy konsumpcja ciągnie polską gospodarkę i będziecie mieli sporą popularnością głośno musimy pamiętać, że to tylko spojrzeń strony popytowej konsumpcja nie pociągnie gospodarkę w dłuższym okresie ponieważ, jeżeli nie zwiększymy moce produkcyjnych, które wymagają inwestycji to wówczas ta konsumpcja będzie oznaczała po pierwsze, coraz większy udział importu w tym konsumpcję, czyli dóbr produkowanych poza polską coraz większe zadłużanie się tak naprawdę panie doktorze, jaki wniosek z ciętych wskaźników, o których pan wspomniał, że w marcu jeszcze mówili o tych przedsiębiorcy ankietowani na tych inwestycjach prawie 7 teraz nieco ponad 2 co to znaczy no to oznacza, że nie jest to z długą okresowe średniookresowej perspektywy wzrostu polskiej gospodarki obniżają się z punktu widzenia możliwości produkcyjnych naszej gospodarki tutaj też są bardzo ważne powiedział ważnym czynnikiem ta niepewność, której rozmawialiśmy, bo ona ma fundamentalne znaczenie dla zachowania inwestorów jak również na koniunktura u naszych partnerów tutaj pan pytał, na które kraj powinniśmy patrzeć że, choć spowolnienie gospodarcze przede wszystkim gospodarka Niemiec z rozwojem tych planach wczorajszych nie jest to dobrze pani doktor chciałam dodać do tego, o czym mówi pan, który rozpędza się ich tak, bo tu padła 1 rzecz mój pamięci Henley inwestycji firmy powinny inwestować nawet wtedy, gdy ZUS-owi nie my gospodarcze szczególnie w tym okresie panowania, w którym jesteśmy, a mianowicie były cała gospodarka go globalna kompletnie się zmienia, a czy tak szybko i drastycznie wręcz wchodzą nowe technologie, że inne nawet jeśli będzie słabsza koniunktura to firmy muszą inwestować nie o to, żeby mieć więcej informacji w Mierzynie twórczych tylko o to, żeby na aparat wytwórczy, którym dysponują był aparatem opartym właśnie nowe, ale też typ maszyny urządzenia, żeby to były oparte o nowe technologie nowe nowe rozwiązania, bo inaczej produkty, które będą wytwarzane w oparciu o te stare maszyny urządzenia po prostu przestaną być konkurencyjne na rynkach zewnętrznych, a także przestaną być konkurencyjne na rynku polskim, więc to jest naprawdę byłyby inwestycje są takim element niebywale ważnym barometrem miały mniejszą znacznie bym przykłada wagę do tego co się dzieje na giełdzie, bo ona zdecydowanie bardziej wrażliwa i bardzo ultra wręcz krótkoterminowa Warrior żołnierze rodzeństwo dowiedzieli się natomiast zdecydowanie ważniejsze jest to zachowanie właśnie przedsiębiorstw ich decyzje inwestycyjne to ostatnie pytanie na koniec w tej sprawie, ale to pytanie pewnie będzie powracała ona za chwilę przy innych tematach in to dla państwa słuchaczy przypomnienie wyszłyśmy od tematów giełdowych, ale mi jak mówili nasi goście jak n p . bardzo ciekawym wskaźnikiem, jakim barometrem czy być może prognozą jest wynik omówionej przez naszych gości półrocznej ankiet na temat planów inwestycyjnych przedsiębiorstw skoro państwo powiedzieliście, że te plany inwestycyjne nie są takie jakich byśmy oczekiwali albo wręcz przedsiębiorstwa jest zmieniają na niekorzyść to to potencjalnie niższe tempo wzrostu gospodarczego co będzie oznaczało tak w praktyce jak już o to pytamy wiem, że uparcie wracam do tego pytania czy mamy w Polsce bać się wzrostu bezrobocia czy wyłącznie bać się tego, że mnie będziemy dostawali już w takiej skali podwyżek jak dostawaliśmy przez ostatnie kwartały z całym szacunkiem wiemy być może niektórzy teraz się denerwują, bo właśnie dostali taki podwyżki, ale musimy jakoś na ogólnych danych o złocie co to oznacza, jeżeli chodzi o sytuacji na rynku pracy to jedne z krótkim okresie uważa żona wciąż będzie bardzo dobra to nie jest kwestia oczywiście bezrobocie, nawet jeżeli wspomniane czynniki sezonowe, bo bezrobocie wzrośnie powiedziałbym w miesiącach zimowych artysty po oraz natomiast sama kwestia bezrobocia niestety teraz podstawowym problemem raczej możemy mówić o dynamice zatrudnienia, czyli Najda samozatrudnienie będzie rosnąć i rzeczywiście na ile sytuacja na rynku pracy będzie wspierać podwyżki o mnie samozatrudnienie tylko zatrudnienie na ile będzie rosło, bo ktoś mu się, że chodzi o moje założenie działalności generalnie o tutaj o wzrost zatrudnienia, ale musimy pamiętać, że z drugiej strony mamy też silnik o kwestię popytu i która wpływa tutaj na sytuację na rynku pracy z punktu widzenia potrzeby i osłony przeci w zatrudnienia z podnoszeniem wynagrodzeń, ale musi badać też o czynnikach podażowych, czyli mam jednak sytuację demograficzną, która przez dziesiątki najbliższych lat będzie skutkować ograniczeniem zasobów potencjalnych pracowników w szczególności tych o dobrych kwalifikacjach trzymamy się nie bać o pracę będzie tak mało dziś każdy rząd będzie badacze byli musimy się patrzeć na zróżnicowanie rynku pracy będzie z narasta zróżnicowanie między sytuacją pracowników o wysokich kwalifikacjach, którzy potrafią się dostosować i ich zdolności są wykorzystywane przy zastosowaniu nowych technologii natomiast inna sytuacja może wyglądać inaczej moja sytuacja będzie wyglądać w przypadku pracowników, którzy wykonują powtarzalne czynności, które mogą podlegać procesom automatyzacji handlu to co zrobili mogliby oni uczyli się zgodzić Ależ byłbym naczep chce wiedzieć, że zbudowaliśmy bufor, więc w przyszłym roku nawet niż mniej będzie my zatrudnienie nie rosła może nawet spadało nie sądzę, bo nie są takie osłabnie to mamy bufor bufor w postaci pracowników z zagranicy tak jak ratowali nas w sytuacji tych pracowników nam brakowało może się okazać, że to będzie działał też wodę w drugą stronę, czyli będziemy potrzebować mniej pracowników, więc niewykluczone, że pracodawcy będą decydować się na rozwiązywanie umów z pracownikami chińscy poza Polski, aczkolwiek pan teraz pod Topolami ochronie danych co należy już dzisiaj już w ostatnich miesiącach można powiedzieć, że wzrost zatrudnienia w Polsce wynikał tak naprawdę dzięki właśnie zatrudnieniu cudzoziemca z krajów, choć jego skala się w ostatnim czasie, a ta dynamika też nam się zmienia, gdy kończymy drugą część magazynu dekadzie, a w części trzeciej grupie 880  000 Polaków, którzy pracowali w 2017 roku, ale co z tym, ale po informacjach ekonomia kapitał gospodarka to jest trzecia część magazynu lek. Maciej Głogowski dzień dobry jest dziewiąta 43, a w naszym studiu dziś pani dr Małgorzata Starczewska Krzysztoszek i pan dr Marek Rozkrut na początek tej części krótki przegląd rynkowe dla tych z państwa, którzy nie mogą śledzić w tej chwili informacji narodowych no i także, dlatego że w tutaj mamy taki kącik, który nam podpowiada, że zawsze warto patrzeć na złotego ani wiedzieć co to słuchacze euro 4 zł 31 USD 378 frank 379 funt 488 za chwilę informacje także z giełdy giełda już rozmawialiśmy no i tak jak można było się spodziewać na razie WIG 20 ma 9 traci dziewięćdziesiątych, chociaż ten spadek był chyba chce jak któryś z filii tego krótkiego dnia jeszcze giełdowego nawet nieco wyższy 2000 może być wyższy spadek w Czechach w Rosnieftu nie muszę to przemyśleć tatuś poza anteną wtedy najwyżej 3 psy jeszcze, ale to chyba nie będzie dobrze widziałem, że głębsza taka w 2125 punktów ma w tej chwili WIG 20 teraz zastanawia się czy powinienem tymi wątpliwościami robi się dzielić z tymi językowymi 113 traci indeks szerokiego rynku WIG mWIG 422 % na minusie niestety K 2 w dobrze rozmawialiśmy o spowolnieniu gospodarczym rozmawialiśmy z rynku pracy o tym jakie mogą być konsekwencje inwestycjach tak brakuje inwestycji dalszemu rany i skradł nam się tam dziś także temat, który powinniśmy, do którego powinniśmy za chwilę wrócić, czyli dane z zagranicy wczoraj mieliśmy taki dzień popatrzeć na wstępne odczyty indeksów firma z Niemiec z ze strefy euro co tam słychać, ale ja jeszcze powiedziałem te 880  000 Otóż, o co chodzi Główny Urząd Statystyczny nie opublikowało raport w okresie od stycznia do grudnia minionego roku siedemnastego liczba osób, które wykonywały prace nie rejestrowano przynajmniej raz wyniosła 880  000 w odniesieniu do ogólnej liczby pracujących w Polsce wg GUS wg kryterium stosowanego w 2 przepraszał w BAEL zbiorowość ta stanowiła 5 i 4 %, a dr Rozkrut to zdanie, w którym było tyle jakichś dziwnych wskaźników są znaczne to oznacza, że część osób, ale w ujęciu międzynarodowym nie jest to tak duży odsetek wykonuje pracę, która nie zarejestrowano, czyli praca nie jest opodatkowane nie widać jej oficjalne to również musimy pamiętać to nie oznacza, że to osoby pracują 40 godzin w tygodniu i wykonująca ciasnym prac zawsze pomiaru oczywiście ten jest trudne tutaj badania aktywności ekonomicznej ludności jest najlepszym wyznacznikiem do zidentyfikowania części osób, które właśnie wykonują prace nie zarejestrowano, że w wielu krajach także w gospodarkach rozwiniętych ten odsetek jest dużo wyższe chociażby we włoszech nie mówiąc, że to jest bardzo wysoki odsetek wśród osób młodych we włoszech, ale w krajach państwa azjatyckie mówi Indie Pakistan nie mówiąc w krajach afrykańskich to czas COS więcej niż 50 proc, czyli u nas jest także lotniska w Szlemie większym problemem jest w rodzinie zarejestrowano praca jest powiedziałbym niezarejestrowany dochód, czyli osoby, które pracują formalnie są zatrudnione część wynagrodzenia otrzymują w tzw. kopercie, ale jak to czy jest to przecież to dotyczy każdej z tych 880  000 wskazanych w tym badaniu to są osoby, które nie zapłacił składek ten, który zaczął tonąć zaliczane były należnych składek na ubezpieczenia społeczne nie zapłaci ona jest on zapłacił podatku, a ja zapłaciłem za jak najbardziej mogły chodzić może być także część tych osób oprócz tego gdzieś jeszcze ma formalne, ale za tamtą pracę za nami coraz mniej płaci składek, ale również inne osoby, które są zatrudnione w forum formalnie czy nie są wśród tych 880  000 osób część z nich w szczególności w firmach najmniejszych otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie, którego również nie widzimy za część tej pracy i to powiedzmy w Polsce na tle innych krajów tam, gdzie takie badania są prowadzone jest zjawiskiem bardziej powiedziałbym tak kino jest poważniejszym jest problemem większym niż sam odsetek osób pracujących na szarej strefie tylko dodam do tego, o czym pan dr Ross Future mówią o CIT w tym wątku, że być może to była tylko jakaś dodatkowa praca 400880  000 praca główna w tej grupie 420  000 osób praca dodatkowa 480 jest dziś jest ono zresztą chciałbym podkreślić to nie oznaczają, że mówimy, że 54 % osób wykonuje pracę w szarej strefie to wcale nie oznacza, że szara strefa w Polsce wynosi 54 proc i znaleźli nowy to kilkanaście te szacunki są różne możemy to oszacować czas około 1215 % nie wiem czy gorzej to niedobrze w nodze gorzej niż różne kategorie wierne spełnienie nie mówmy do tego, że lepiej, bo odsetek osób pracujących w szarej strefie Lazio rozgrywała w rozumieniu PKB, lecz niezarejestrowany wartości dodanej, czyli tej części produkcji czy wartości dodanej, która wytwarzana w Polsce, która jest wytwarzana w sposób niezarejestrowany w zupełnie inne kategorie pani dr Krzysztof artystycznie ważne jest to co zdecydował pan za głosem przed chwilą, czyli że ± 3050 % z tych 880  000 to są osoby, które w tym, dla których ta praca w szarej strefie jest główna praca i to z 3 zdecydowanie większy problem i dla ludzi i dla z punktu widzenia makro tak wpływów do do systemu ubezpieczeń społecznych czy inne wpływy z podatku inne natomiast w druga część tych 880  000 to jest grupa osób, które dla tych praca ta praca to co dodatkowo 8 EWG powinno być pracy w szarej strefie, ale myślę, że jakby jeśli tam większość pracowała 5 dni w roku szarej strefie 5 dni i mniej to w tej grupie 880  000 osób przepraszam, że pani przerwałem tys 244  000 osób i tak, czyli ma 91 dni więcej tylko 60  000 i to wysoko 6 tak inni niespełna 6 fauli przeliczając 36 %, więc ci, którzy wytrwale się poddajemy trwa, ale są w szarej strefie jest relatywnie wg tych badań mamy relatywnie niedużo natomiast to są jakieś dorywcze inne prace zresztą były to badania Guzowski pokazują, że tak naprawdę był głównie w budownictwie mamy cenne prawda, że pamiętają, że w tej grupie obcokrajowców mają żal, ale chciał, że to musi pamiętać jednak sporo obcokrajowców, czyli może co pasuje finalistek gorzej byłoby gdyby, ale i baloników tzw. nierezydentów praktycznie nie ma nie ma znaczenia i wynieśli zakładamy, że mieli bez pozwoleń wydanych na ile mamy zarejestrowanych osób, które pracują na umowy ma o prace testujące 500150070  000 obcokrajowców, a w zeskanowanych oświadczenie jest gdzieś blisko 2  000 000 na, toteż pokazuje, że jest przestrzeń do tego, żeby je głębszej częściowo to osoby zatrudniać w szarej strefy chodzi mi tylko chcą mieć na obcokrajowcach, ale czy tych państwa odpowiedzi pokazujące, że właściwie w całej masie to to nie jest tak duża grupa ma nas utwierdzić przekonanie, że no trudno to już nie pracują już tak musi być musimy to akceptować nowych myślę, że szara strefa kiedyś była zdecydowanie większa, więc jest jazy poprawa idziemy to także trend jest dobry, ale też zawsze tak dobrze się dobrej koniunktury mamy zdecydowanie mniejszą szarą strefę co nie oznacza, że się nasz system ma godziny należy każdy powinien iść razem na ziemię zatrudnionym w legalnie, żeby móc płacić podatki wszystkim składki ubezpieczenia zdrowotnego rząd Erdogana, że w orzekaniu rozgrywany będzie tylko robi się wydaje, że ważniejszy na razie jest tworzenie warunków, które sprzyjały zarejestrowanie przede wszystkim nierezydentów, czyli mówimy o tych zagranicznych pracownikach którzy, którzy mają nie będą napływać do Polski, żeby jak największy odsetek z nich pracowało legalnie wolego, ale do tego potrzebujemy też namawiamy rząd, ale nie widzimy tutaj polepszenia przyspieszenia procedur, które pozwalają osiągać wydawać te pozwolenia, a także to kończymy ten wątek, choć jak państwo słyszeli było niezwykle ciekawy mogę jeszcze dodać, że jakoś dają ciekawostka na koniec, że wg struktury pracujących w szarej strefy, czyli tej grupy 880  000 osób po połowie rozłożyło się o połowę miasto połowa wieś no, a jeśli chodzi o płynie płacz nad trzecią wieczności tak jest i teraz nie wiem jak to powiedzieć na korzyść na niekorzyść, bo to nigdy ani nie ma korzyści mnie kozła pracuje w niej, choć mniej kobiet w tej grupie tak jest K2 jeśli tak in syntetycznie gminnych państwo powiedzą, ale na tyle ile trzeba co z tymi wskaźnikami kolejnymi danymi z zachodniej części naszej Europy z Unii Europejskiej danych i na odczytach indeksach 5 najsłabszych jeśli powiecie państwo w miarę szybko to jeszcze będzie zdziwienia, że bardzo, bo okazały się słabsze my nie mamy się martwić no i patrzę na to Niemcy, zwłaszcza że myśmy też widzieli w swoich danych o produkcji przemysłowej, że ta część eksportowe, które tam wysłane nieco gorzej sobie radzą tu kolejny taki sygnał po pierwsze, powiedzą, że wie wskaźniki i my dotyczące aktywności i w przemyśle w usługach w szczególności innym teraz klub wciąż przekraczają poziom 50 co oznacza, że wciąż mamy do czynienia ze wzrostem aktywności gospodarczej, aczkolwiek ten wzrost je było dużo niższe aniżeli oczekiwania rynkowe na to wskazywał to oznacza, że było rozczarowanie tymi danymi w znacznym stopniu musimy pamiętać nie wiem na jakim w zakresie oczekiwania uzgadniały pogorszenie wskaźników niemieckim było związane też sytuacją przemysłu motoryzacyjnego, ponieważ ze względu na wprowadzenie tzw. nowych emisji nowych norm mnożących się z sali mieliśmy bardzo duży wzrost aktywności rejestracje samochodów w sierpniu po to, żeby można było jeszcze wg starych przepisów te samochody dalej sprzedawać niewiele żyją z kolei jak zresztą eksperci rynku motoryzacyjnego przewidywali zna znalazł odzwierciedlenie w słabych danych wrześniowych jakich październikowych zapewne też mimo wszystko zakładam, że oczekiwania w jakim stopniu uwzględnił te dane nie są dobre, a co szczególnie niepokoi to na pewno spadek również zamówień eksportowych dla Niemiec muszą pamiętać, że eksport Polski z silnie skorelowany w ogóle z eksportu strefy euro na to wskazuje też np. raport monitor konwergencji publikowanych przez Ministerstwo Finansów, ale i więcej, ale tak jak powiedziałam da aktywność eksportowa naszych partnerów handlowych i jest silnie powiązana z naszą aktywnością eksportową, która znowu ma bardzo duże znaczenie dla naszego wzrostu gospodarczego, więc to jest ten sygnał, na którym powinniśmy patrzeć również w kolejnych miesiącach szczególnie, jeżeli pani jest 1 rzecz wiszą obrazy zdziwienie, dlaczego to tylko byłyby niemożliwe nie wypada z o zatrudnienie na razie jeszcze, więc sądzić, że możemy mówić o tym, że te sygnały z 2 maja są negatywne bardzo to musimy się dostać sygnał mówiący o tym, że przedsiębiorstwa nie chcą zwiększać zatrudnienia, a on też inne realia zachodnie przedsiębiorstwa energii oraz Helios oraz ciągi brakujących tradycyjnej ważne przypomnienie czym jest inny wspierali to jest indeks mówiący o tym jak oceniają przedsiębiorcy z obszaru przemysłowego perspektywy w najbliższym czasie dotyczące zamówień na rynku wewnętrznym lampa zewnętrzna zagadnienia cen i tak da dlatego my obserwujemy, bo jednak ciekawą rzeczą pokaz na jego liczymy dni to jest koniec nie jest John Mayall więzienie czas wciąż zajęli się, że najważniejsze chorąży taki można powiedzieć, że dziwi ta liczba nie jest spełnieniem obietnicy wyborczej tutaj danej państwo jest brak polityki tak dalej dziękuję kończy rozliczymy was jest oczywiście, kto zakupów w sieci to się wstrzymał dziękuję pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek wydział nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Towarzystwa ekonomistów polskich dziękuję bardzo wiele są dr Marek Rozkrut partner główny ekonomista w firmie była bardzo dziękuję dziękuję miłego dnia życia to był magazyn EKG kolejne wydanie jutro po godzinie dziewiątej dzisiejszy magazyn EKG przygotowali Katarzyna Murawska i Tomasz Kąkol realizowała jasnych teraz informacje po informacjach audycja Owczarek Cezary łasiczka Maciej Głogowski do usłyszenia ekonomia kapitał
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA