REKLAMA

''Pani profesor Kasia'' - rzeczywistość kobiet w nauce na podstawie raportu o polskich politożkach

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2018-10-28 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
18:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Karolina Głowacka przy mikrofonie w naszym studiu pani prof. Agata Włodkowska badany dzień dobry pani profesor dzień dobry pani profesor jestem z uniwersytetu Jana Kochanowskiego i razem z prof. Małgorzatą Winiarczyk Kossakowska z bramy Uniwersytetu pedagogicznego w Krakowie autorką raportu kobiety w Polskiej politologii od diagnozy do współpracy to jest raport zbadań prowadzonych od stycznia 2017 roku do stycznia 2018 roku to ważny raport bo, choć skupia się na 1 dziedzinie nauki Rozwiń » to widać się w nim pewną prawidłowość obserwowano również w innych dziedzinach, a nawet tak sobie myślę w wielu obszarach życia zawodowego społecznego publicznego jako takiego, kiedy zabrał się panie pani profesor za to, żeby przygotować taki raport to z jakim wyobrażeniem panie podchodziły do tego problemu, bo już coś tam pewnie wstępnie było wyobrażenie, iż było, ponieważ od lat pracujemy na uczelniach, więc stykamy się z różnymi problemami tak naprawdę to były inspiracją czy to jest także mężem stykam się z tymi problemami te problemy, gdy są jedynie czy dany akt czy to mało to są umowy nawet nie tylko problem, ale pewne wyzwania, z którymi mierzą się naukowcy nie głównie polskie politolożka, ale i potem się okazało, że to nie jest problem tylko politolog rzeka, ale generalnie problem naukowy dzień czy też pań pracujących w w tych targach dowiedz się może pokrótce on mnie na podstawie czego będziemy rozmawiały to znaczy jak Berek była metodologia badań raport kobiety w Polskiej Polak politolog i diagnozy do współpracy RM powstał w oparciu o tych 3 etapów tak, czyli od dna w pierwszym etapie miałyśmy nic przeprowadziliśmy taką analizę danych zastanych, czyli przegląd stron internetowych baz ludzie nauki, żeby w ogóle się zorientować się jak wygląda sytuacja, kto w ogóle może być włączone do tych badań, czyli test minimum stopień doktora w naukach społecznych z zakresu nauk o o swojej nauki i nauk o polityce, a w drugim etapie przeprowadziłyśmy Anny 45 wywiadów pogłębionych z 45 politolożka ami i trzeci etap to były badania ilościowe, czyli ankieta wysłana do tej bazy, którą stworzyłyśmy właśnie na podstawie przeglądu tych stron internetowych baz z rodziną, kiedy czytałam ten raport to on wydaje mi się, że można opisać takie 3 zasadnicze Polak 1 i pojawiają się te różne dysproporcje kłopoty związane z płcią, czyli to jest na uczelni bezpośrednio czy w Inflantach, o czym pani mówiła w domu w przestrzeni prywatnej rodzinnej koleżeńskiej oraz, że tak powiem wewnętrznej to znaczy samooceny chciałem, żebyśmy w ten sposób potem rozmawiałem może zaczniemy od tej strefy najbardziej profesjonalny, czyli te, od której oczekujemy, że tak powiem ślepoty na to 3 dane naukowiec jest kobietą czy mężczyzną, a jednak tutaj są jakieś jakiś różnica, więc jak wygląda ten obraz na polskich uczelniach różnice słuchają, chociaż całe szczęście się to zmienia, bo u nas, ale ma politolog orzekł środowisko jest coraz więcej zdobywamy Anna stopni tytuły naukowe, więc też nasz głos jest coraz silniejsze natomiast z badania wynika, że one np. kobiety muszą się wykazywać większymi osiągnięciami niż mężczyźni, żeby merem zostać dostrzeżone czy docenionym czczą słowo docenienie też wtedy w tym projekcie w tym badanie się bardzo często czy brak docenienia w zasadzie bardzo często się nie sprzyja, lecz to jestem mówi pani teraz o obrażeniach politolog Jacques czy to widać w liczbach w papierach jak wygląda właśnie to docenienie Centertel to kwestia docenienia bardziej płynne, że tak kolokwialnie powiem wychodziła nam wywiadach pogłębionych, że w państwie twierdziły, że muszą wykazać większą liczbą publikacji np. większą liczbę uczestnictwa we ma konferencjach naukowych, ale niższy niż mężczyźni w ankietach może w mniejszym stopniu, bo banki te dotyczyły bardziej jakich wymiernych kwestii my to, o czym też, że panie wspominały i to zarówno w ankietach jak i wywiadach pogłębionych to to, że my idziemy bardziej dotyka kwestia stereotypów torze mimo na rzecz dużych osiągnięć naukowych przewyższających czasem osiągnięcia kolegów to jednak te stereotypy takie pomniejszanie ich roli zwracanie uwagi na kwestie inne niemerytoryczne odgrywa wciąż wciąż znaczenie jeśli chodzi o sprawy kierownicze to pojawia się taki wątek że, owszem, kobietom czasami powierzane są te stanowiska kierownicze, ale jakoś tak się składa, że one bardzo często są związane z tym co kulturowo kojarzymy z rolą kobiecą, czyli to są prodziekan ds. studentów np. logistyki społeczne rzeczy ale, żeby np. z finansami zarządzać już niekoniecznie tak jest to to wychodzi dodał też z badań el większość się kobiet na stanowiskach dziekanów prorektorów czy dyrektorów zastępców to są inne to są panie zajmujące się tymi obszarami rzeczywiście stereotypowe kojarzonymi z Sowietami ds. studenckich opiekunki roczników studenckich, ale także kwestie związane z dydaktyką et 3, które są obciążone te stanowiska są obciążone większą taką mrówczą pracą Robbie przysłowiowym robieniem tam Benek w UE poza tym to jest też stereotypowego jest skojarzenie pani nauczycielka właśnie wykazały panie, że spośród 26 wydziałów prowadzących kierunki politologiczne funkcję dziekana pełnią tylko 3 kobiety, dlaczego tak jest po pierwsze to jest kwestia sprawowania władzy stereotypowo mężczyźni, choć władza jest kobietom Rh to jednak o nagminnym stereotypowo mężczyźni kojarzeni są z władzą z podejmowaniem decyzji no taka jest stereotyp, który dziś tam wisi w powietrzu, ale jak się ucieleśnia co takiego się dzieje, że jednak mamy takie liczby, jakie mam wydaje mi się, że wśród badań i w rozmowach przede wszystkim wywiadach pogłębionych to było słychać to sąd taki tytuł dyski stoi kilka kwestii po pierwsze to jest trochę taki brak odwagi kobiet, żeby starać się zgłaszać swoje kandydatury na funkcje te wysokie funkcje dziekana tej sprawy wewnętrzne na naszym druga rzecz to jest też taka obawa w głosowaniu na na kobiety żona sobie może nie poradzić poza tym, ponieważ w większości na większości wydziałów politologicznych większość jednak stanowią mężczyźni to jest też prawdopodobnie spowodowane tym, że mężczyźni mają większą skłonność na głosowe do głosowania na innych mężczyzn oczywiście nie jest regułą, ale z jakiegoś powodu te kobiece też wszelkimi szykanami nie zostają trzecia kwestia to jest też ze mną też takie obciążenie innymi sprawami rodzinnymi, ale też naukowymi czy innymi obowiązkami, które nam zabierają dużo czasu, a kobietom inni chcą wciąż obawiają się, że marzenie spełnią tych cech tych wymagań, bo były takie badania niektóre wykazywały, że rodzicielstwo spowalnia karierę naukową kobiet, ale przyspiesza często mężczyznę, ponieważ pojawia się taki wątek no musisz zarobić na rodzinę to w takim razie może tutaj delikatnie więcej jakoś się ci pomożemy w przypadku kobiety istoty biologiczne naturalne spowolnienie w inny kariery czy to się potem czy to po pierwsze, wyszło również w pani badaniach to 1 rzecz, a druga czy do Moskwy reperkusje na kolejny lata tak wyszło w badaniach pani często zwracały na to uwagę pań, które miały być mają dzieci zwracały uwagę, że po prostu mają fizycznie realnie mniej czasu na prowadzenie badań w Bostonie wyspanym, bo są obciążone tą pracą domową szczególnie w momencie, kiedy ci te dzieci są na druga kwestia jest taka, że rzecz bardzo ciężko przeskoczyć nagle z przysłowiowych pieluch do analiz teoretycznych to jest czasem po prostu niewykonalne natomiast sytuacja zmienia się w w momencie, kiedy dzieci są już starszy odchowane widać wzrastającą aktywność to też wynika zbadań nie tylko naszych, ale także innych autorek autorów, że wzrost aktywności naukowej zawodowej w tym większa odwaga i chęć pełnienia funkcji przypada nam ten okres, kiedy dzieci są już odchowane ale kiedy kobiety zdobywają tytuły stopnie naukowe, kiedy mają 50 plus wtedy z kolei ta aktywność zawodowa naukowa mężczyzn ona trochę spowalnia czy u kobiet też ten organizacyjny know ho w się przejawia nagle to lata organizacji między domem, a uczelnią, kiedy odpada część obowiązków zostaje wykorzystywane no dobrze tylko jest 50 lat, ale już nie zostało tak dużo czasu na zrobienie tej najpoważniejszej powiedzmy karierę uzyskania tych najwyższych funkcji, bo przecież nowa ustawa niestety na emeryturę drogie panie kwestie, które je rozmawiamy w w gronie koleżanek, ale i kolegów, że my rzeczywiście to będzie duże wyzwanie nie tylko dla mężczyzn, ale właśnie dla kobiet mężczyźni szybciej zdobywają stopnie tytuły naukowe no bo właśnie nie są obciążeni w dużej mierze tą pracą domową kobiety później Night to jest coś musimy się zmierzyć LM mamy kilka pomysłów my rozmawiamy na ten temat, ale na razie jest jeszcze FF w takiej fazie bardzo pierwotne, a 3 mamy do czynienia z jawnym seksizmem komentarzami niepotrzebnymi mnie nie eleganckimi czy ręczną nielegalnymi Lotte jest ważne pytania i z tym, iż w tym mierzymy się w zasadzie na co dzień obserwujemy, że w gronie kolegów młodszych 30 proc 40 plus ten tt to taka sytuacja, gdy seksizm to niepotrzebne komentarze są coraz Żak 3 większe problemy mamy, że tak się wyrażę ze starszymi kolejnym to są pewnie dojdzie komplement, jaki taki komplement dziki, które niekoniecznie chce mu słysząc, iż to jest w zasadzie jest to spotykamy się na na porządku dziennym codziennie w pracy na konferencjach i te są te niepotrzebne komentarze dotyczące urody dotycząca ubioru rozgrzewa języka, bo panie zwracają uwagę na to, że potrafi się pojawić takie sformułowania jak pani prof. Ania i o tym, właśnie się wspomnieć, że to jest tak tak to takie drugie tło na niby mamy te stopnie i tytuły naukowe natomiast często na konferencjach mamy pana prof. Kwiatkowskiego i panią prof. Agatę albo czasem panią prof. Agatka i panią osobiście spotkałem kiedyś tak pewnie nieraz mam jeszcze takie niefortunne imię Gervais zdrobnienie UE brzmi dosyć infantylnie i to jest taka próba infantylizm akcji mam wrażenie kobiet znajdujących się na rzeczach, o których mówią ostatnio byłam też na konferencji, w której uczestniczyli w 1 panelu 2 panowie profesorowie i ekspertka think-tanku, która wypadła świetnie merytorycznie natomiast my też, że podziękowano panom profesorom i pani Hani i pani na to reaguje, gdy jak to zrobić, bo to jest rzeczy, która mu niewiele kobiet spotyka taka sytuacja, kiedy schodzą z tej sceny kończy się panel kończy się ich wystąpienie publiczne tego typu rzeczy to nagle myślą sobie już za drzwiami ach, mogłam tak powiedzieć mogłam tak zareagować znowu nic nie powiedziałam jest jakaś taka nudna wtórna wiktymizacji, że znowu ja tutaj nie zareagowałam teczek trzeba jak pani sobie z tym radzi to też to ewoluowało o mnie pani zapewnił, że nie nauka jest bardzo mocno zhierarchizowana my jesteśmy w systemie zależności w momencie, kiedy byłam młodą panią dr to co prawda jest taka, że raczej nie reagował, bo jeszcze habilitacji, a on, bo mógł być może zmiana miejsca pracy w momencie, kiedy MON zdobyła Anna ma dach czy zrobiła habilitację wierzę, że niezależność na nauru liczy, że sytuacja się zmieniła, ale i nie mam oba w zwrócić uwagi w sposób grzeczny kulturalny żonę np. zdrobnienie mojego imienia bardzo mi przeszkadza i proszę o używanie tej formy przymusu ani na poważnie analizuje pani np. żartu, że pan prof. Piotrek to wtedy Piotruś to wtedy Piotr Annie mimo bólu, dlatego że mam czasem oczywiście używamy używam żartu natomiast staram się przed najczęściej jednak tak spokojnie wyjaśnić, dlaczego mi to przeszkadza, jakbyś ty się czuł, gdyby tak ktoś na forum uczciwie powiedział do trojga ewangelizacja i muszę powiedzieć, że tak w większości przypadków takie spokojne wyjaśnienie pokazanie na czym polega ten problem i to nie tylko mój problem pomagam wśród kolegów, więc rzeczywiście ta sytuacja się nie powtarzają przy najeźdźcy są dumni pech wygląda to sytuacja w domu, bo wiemy, że jest także jeśli chodzi o liczby większość kobiet jest ze studentami więcej studentek niż studentów później na doktoracie też mniej więcej wyrównuje, a potem sukcesywnie spada także profesorem inny zdaje się w skali ogólnej kraju z 30 % 70 % my teraz tak czy to jest także w domu nagle słyszą panie nauk w czynie politolożka i słuchaj to teraz ja będę robił karierę laty Note ci tutaj dobrze idzie w domu to już Zastal to chyba też Struś nie mów, ale w wielu wypowiedziach i w ankietach, ale i wywiadów Vogue w wywiadach pogłębionych panie podkreślały takie ogromne wsparcie swoich partnerów UE może, gdyby nie to z Tarnowa gra zdecydowanie wyższy natomiast oczywiście też pojawiał się takie wypowiedzi, że innym w rodzinie jest brak zrozumienia no to zarząd już to tylko czytasz książki zarabia się, iż groszowe kwoty to może lepiej Zostań w domu i zajmij się nie zajmie się dziećmi zajmie się domem i ich czegoś więcej, więc sytuacja wygląda wygląda różnie w inne jest jeszcze sprawa tych autostrad typów, o czym mówiłyśmy takiego myślenia, że może to jeszcze nie nadaje może niekoniecznie to może kolegach przykłada się wypowie nie ma śmiałości do tego, żeby kandydować na najwyższe stanowiska tak jest tak panie to obserwują tak obserwujemy to rozmawiamy o tym, staramy się też w tym wspierać i dodawać sobie wzajemnie odwagi innym to jest celem winno efekt socjalizacji takiego wychowania dziewczynek w naszym społeczeństwie nie tylko w naszym społeczeństwie trzyma w nie wierzymy we własne możliwości to jest też ten syndrom oszustki my wątpimy w swoje umiejętności wątpimy w swoje w kompetencje czy to jest to obraz, który można odnieść do innych dziedzin humanistycznych w ogóle nauki jako takiej życia publicznego zdecydowanie zdecydowanie tak to wielokrotnie w rozmowach z innymi naukowcy dniami w taki stres nie podały, że to nie jest tylko te nie są nasze wezwanie programy Hell coś co szerszego w raporcie są też rekomendacje rekomendacje dotyczą m. in. języka np. rekomendację dla władz uczelni, żeby promować zmiany języka w ogłoszeniach o pracę np. zakup zatrudnimy wykładowczyni specjalistka analityczka nie tylko wykładowcy specjalistę inny i analityka np. zapewnienie dostępu do żłobków i przedszkoli w miejscu pracy, ale postulują panie również inne parytety i kończąc już BMW to jest rzecz 3, która cały czas budzi kontrowersje, bo znów chciałbyś, żeby to nauka była właśnie ślepa na to jaki ma kolor skóry płeć wygląd wszystko naukowiec na Górczynie prosto z danymi badaniami a, proponując parytety to nauka nie jest wtedy ślepa jak pani wytłumaczy to jest znowu temat rzeka w minioną, ponieważ często padają takie argumenty no ale to my retoryka jest najważniejsza oczywiście, że tak tylko bardzo często jest tam dochodzi do takiej sytuacji, że jak się tworzy panele te otwierające konferencje to organizatorzy dzwonią po swoich znajomych, ponieważ najczęściej jak przyjrzymy się komitetom naukowym konferencji większość stanowią mężczyźni dzwonią w pierwszej kolejności ze swoich kolegów Ernsta panele są nieważnie złośliwie tylko w soboty jest o winie chyba nie zwracają nawet uwagi na to, że rząd może tych kolegów jest za dużo, a koleżanki też mam w natomiast po takim pozytywnym zjawiskiem jest to, że jeżeli to jest kwestia los ostatniego Kongresu politologii podnoszona była sprawa, że kobiety są nie do reprezentowanych w panelach otwierających i jednak zaletą reprezentantom reprezentacje zwiększono, więc też sytuacja się zmienia mam nadzieję, że ktoś będzie praktycznie koniec optymistką na przyszłość tak jestem optymistką pani prof. Agata Włodkowska Bagan Uniwersytet Jana Kochanowskiego współautorka raportu kobiety w Polskiej politologii od diagnozy do współpracy mogą państwo znaleźć w internecie ten raport polecamy lekturę dziękuję panie bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA