REKLAMA

Dwie komisje w jednym obwodzie wyborczym - co nie zadziałało?

Analizy
Data emisji:
2018-10-29 18:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
24:21 min.
Udostępnij:

Gościem Agaty Kowalskiej jest komisarz wyborczy Rafał Wagner, który jednocześnie jest sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie. Wspólnie rozmawiają o przebiegu wyborów samorządowych w Polsce.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Audycja Analizy, Agata Kowalska przy mikrofonie. Pewnie większość państwa już przebolała przebieg wyborów. Nie mówię oczywiście o wynikach, mówię o sposobie przeprowadzenia głosowania, tego, co się działo w komisjach wyborczych i lokalach wyborczych. Ja jakoś jeszcze nie mogę przeboleć, bo mnie zastanawia, czy wyciągnięto wnioski i są planowane jakieś zmiany, żeby te pandemonium, które działo się w niektórych częściach kraju, się nie powtórzyło. Ze mną w studiu pan Rafał Wagner, komisarz wyborczy w Warszawie, a na co dzień sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, dzień dobry, dzień dobry pani redaktor. Rozwiń »
Proszę państwa, będziemy wspólnie rozmawiać o tym co się wydarzyło i właśnie w dniu wyborów samorządowych ale zanim o tym w czoło panie sędzio ja znalazłem taką informację, że pan rok temu uczestniczył w uwaga uwaga symulacji rozprawy sądowej i był tam sędzią orzekającym, czyli symulował pan sędziego w czy zgłoś się do pana rzecznik dyscyplinarny nie zgłosił się w takich symulowanych rozprawach z uczniami uczestniczyłem w drewnie blisko setce około 1,51000 uczniów z odwiedzała nasz sąd podano, że mam nogę w trakcie tych symulacji zarówno ja nosiłem tak, jakie uczniowie naszej drogi na podstawie tych to m. in. poznawali zawody prawnicze chodzi nam o przybliżanie sądu jak najszerszym gronem odbiorców akurat te spotkania, które pani wspomnienia, bo dla dorosłych to dzień otwarty na sądzie zorganizowane natomiast głównie jesteśmy tej na kierowanie na młodzież stukrotnie pan przeprowadzał symulacji rozprawy sąd orzekł, że jestem bliski eteryczna w no to ja wiem co z panem będzie, ale nie sądzę, że coś dobrego rzecznik dyscyplinarny będzie miał pozwany mnóstwo roboty do rządu poczekajmy jak pan rzecznik zgłosić do pana, bo okazuje się, że takich sędziów jest sporo i ręce ma pełne roboty, a na razie zmiany wróćmy do wyborów do przebiegu dnia głosowania co, gdzie przez komisarza wyborczego była pana rola komisarz wyborczy jest uczestnikiem tego postępowania całego procesu wyborczego nadzoruje one przebieg głosowania do komisarza wyborczego trafiają wszystkie protokoły z komisji obwodowych za pośrednictwem komisji terytorialnych i komisarz wyborczy za sprawdza te protokoły, a następnie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów, ale czy pan za mąż tylko dokumentacją czy też wciągu dnia tej niedzieli na niesławnej też pracował jej wiek od kiedy do, kiedy pan o tym, monitorował to co się dzieje, że w Warszawie z komisji od samego początku, bo jej komisarz wyborczy również powołuje członków komisji obwodowych jeszcze w sobotę dobrze ponad setkę osób nowych próbowaliśmy to komisji obwodowej, a były też przypadki, że w niedzielę do komisji nocnej tych, które miały liczyć się głosy były powoływane osoby z listy rezerwowej z uwagi na rezygnację wcześniej powołanych osób również odwiedzałem lokale wyborcze, w których odbywały się wybory m. in. byłem na Powiślu o godzinie dwudziestej pierwszej w momencie zamykania lokalu, kiedy jeszcze pod tym lokalem było około 200 osób w kolejce w kolejce oczekujących na dolna oraz, bo jest ono mogło oddać głos tak one mogły oddać głos z one otrzymały karteczki ze stemplami komisji obwodowej tak ażeby tylko te osoby, które stawiły się do lokalu czy w tym przypadku pod lokal z były uprawnione do głosowania, żeby to osoby, które później przyjdą, a też były takie osoby, które z okiem patrzyła już kolejka mniejsza przed dwudziestą trzecią schodziły na dół chciały oddać głos ma oczywiście one już, że nie mogły wziąć udziału w głosowaniu hełmów wspomniał pan o mnie w dobieraniu kolejnych osób do komisji do składów komisji, skąd się wziął ten problem, dlaczego brakowało chętnych ustawodawca przewidział dziewięcioosobowa komisje obwodowe po raz pierwszy tym razem już do czynienia z 2 komisjami w 1 obwodzie komisję, która zbierała głosy i nocną komisję, która miała jak te głosy liczyć ażeby postać dziewięcioosobowa komisja to kandydatów na członków tej komisji musiały zgłosić komitety wyborcze, jeżeli nie było zgłoszeń komisarz wyborczy mogą stworzyć jedynie pięcioosobowe komisje i dlaczego nie było chętnych jest stawka wynagrodzenie dla komisji obwodowej zarówno w dużych miastach jak na prowincji, bo taka sama 300 zł i te pieniądze zupełnie co innego znaczą w dużych miastach, a co innego znaczą, gdzie jest, gdzie jednak życie jest tańsze wartość pieniądza, czyli on doświadczenia wynika, że głównie problemy z zapełnieniem komisje były w dół właśnie w dużych miastach zdecydowanie w dużych miastach pod delegaturę warszawską nie podlegają również powiaty wokół Warszawy 8 powiatów i w nich takich problemów nie było pojedyncze były sytuacje sam, bo uzupełniać skład no jest jeszcze 1 różnica jak się przyjrzeć się w inny frekwencji to wie kilku co najmniej dużych miastach ona była rekordowa, czyli członkowie komisji nie tylko zarabiali stosunkowo względem tego miasta małe pieniądze, ale też mieli bardzo dużo pracy składa się w Warszawie w stosunku do poprzedniego w 2014 roku frekwencja wzrosła o 20 % to dla 1 lokalu wyborczego było około 500 wyborców więcej, czyli w konsekwencji w 2000 kart więcej do policzenia w związku z tym nakład pracy w tym tych mniej licznych komisji był zdecydowanie większy niż w innych częściach kraju zatrzymajmy się w takim razie na tych kilku problemach, które do tej pory padły co pan rekomendował jako zmianę jest sądowi przede wszystkim jednak zastanowić się nad tą koncepcją podziału komisji 1 na 2 komisje w okazało się, że zarówno sposób funkcjonowania z uwagi na brak chętnych do pracy w komisjach, jaki ten etap przekazywania po zamknięciu lokali wyborczych urny po rozliczenie się pomiędzy komisją dzienną, a komisją nocną pod wodą wał bardzo wiele problemów jest, ale tutaj w tym zakresie jedynie ustawodawca nie może się wypowiedzi, ale zarazem zaś po nim powody ustawodawca stwierdził, że komisja dzienna tak to będzie przez cały dzień jak się okazuje wydawać setki setki setki kart do głosowania będzie zbyt zmęczona, żeby jeszcze potem liczyć głosy, iż w przypadku gminy lokali wyborczych, gdzie frekwencja sięgała 70 paru procent przewijały się przez nią już setki ludzi no to rzeczywiście mogło być prawdą jest wtedy przynajmniej teoretycznie ta druga komisja, która przybywa po dwudziesty pierwsze na ratunek wydawało się dobrym pomysłem wydaje się dobrym pomysłem natomiast praktyka funkcjonowania 1 komisji duże i 9 osobowej wygląda w ten sposób, że członkowie tej komisji ratowali się na czym przychodzili z rana ostemplował wali karty następnie w Sydney w momencie, kiedy miało pojawić się więcej wyborców byli w komplecie po południu rozchodzili się tak ażeby 23 komisje pozostawało w lokalu i ta część wygasa renta mogła przejąć schedę przejął w tym roku przecież te pieniądze chyba nie zmniejszyły czy nie zmniejszyły się jednocześnie zmniejszyły nabór był podobny, czyli komitety wyborcze mogą wyznaczać chętnych do udziału w komisji nagle zabrakło jej z braku ludzi wcześniej nie brakowało z sądów to jest szerszy problem ponieważ, jeżeli prześledzimy chociażby liczbę w Warszawie rejestrowanych komitetów wyborczych to 8 lat temu jeszcze było ich około 804 lata temu 500 teraz niewiele ponad 300 komitetów wyborczych w związku z tym w ogóle to zaangażowanie w cały proces wyborczy wydaje się być coraz mniejsze stąd też inni pewnie problemy komitetów wyborczych ze znalezieniem kandydatów do pracy w komisjach no to Drew no to jest z problemem, który nic nie wiem jak ustawodawca miał odpowiedzieć mu względną po oprócz podniesienia stawek rozumie to zawsze to działa jest to 1 z argumentów należy się zastanowić nad tym, iż do kogo komu zaproponować tę pracę w komisjach ja widziałem wiele osób w obwodowych komisjach o kulach widocznie niepełnosprawnej jest 1 z takich pań się spotkałem natomiast nie wiem czy jej nie powinniśmy bardziej wystąpić do ludzi młodych, które w teście tym beniaminek namawiam do wzięcia udziału w pracach komisji może do studentów wydziałów prawa socjologii nauk politycznych psychologii dla nich byłoby to bardzo ciekawej ważne doświadczenie zawodowe nie chodzi o pieniądze, które zarobią w czasie temat tygodnia w za chwilę wrócimy z rozmową przyjrzymy się kolejnym problemem, który wystąpiły Ewcia w ciągu dnia głosowania i temu jak na to odpowiedzieć znaczy co zrobić, żeby po pierwsze, najbliżej z 22 tura wyborów w niektórych miastach przebiegły bez kłopotów, chociaż tu oczywiście warunki będą dużo lepsze łatwiejsze jednak dużo mniej liczenia no przede wszystkim co zrobić przed kolejnymi seriami w tym wyborów, które nas czekają najbliższy przez najbliższe 2 lata zaraz po informacjach wracamy w naszym studiu pan sędzia Rafał Wagner komisarz wyborczy w Warszawie w audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną w studiu pan Rafał Wagner komisarz wyborczy w Warszawie w Wenezueli sędzia w Sądzie Okręgowym rozmawiamy na temat tego co nie zadziałało w dniu głosowania w czasie wyborów samorządowych i na bieżąco pan sędzia przedstawia w kolejne rekomendacje kolejne pomysły na to co mogłoby się zmienić zresztą bardzo spójne z tym co mówiło mówili nasi goście eksperci w zeszłym tygodniu w analizach m. in. autorzy społecznego monitoringu przebiegło w EU głosowanie spieszy część naszej rozmowy wynikło kilka rekomendacji 1 to po podnieść stawki, zwłaszcza dużych miastach, gdzie te 300 zł to było za mało, żeby zachęcić do innych do innych po prostu brania udziału w nowy Dwór dołączenia do komisji druga to, żeby nowo przeprowadzić wśród ludzi młodych studentów tak, by mieli siły i sprawności Betty wielogodzinne z zadania wypełniać nie dba o to wprost pana ustalę czy pani za tym, żeby jednak zrezygnować z tego w koncepcie 2 komisji w nocnej dziennej wydaje się, że pojawiło się wiele problemów, które mogłyby przemawiać za tym, że ponownie rozważyć ten pomysł najważniejszy jest z perspektywy analizy samego przebiegu już formalnego wyboru ów wniosek jest taki, że została zerwana trach odpowiedzialność jest na przebieg głosowania pomiędzy 2 komisjami jednak komisja pracowała zbierała głosy, ale ona nie sporządzać tego protokołu końcowego to, żeby wszystkie pozycje w tym protokole zgadzały się też były problemy komisji nocnej tej, która liczyła głosy i ona miała wyjaśnić, dlaczego n p . w spisie wyborców jest mniej podpisów niż później wyjęto karty z urzędem może nie była przy tym 1 grudnia była przy tym powstawał taki protokół przekazania natomiast tam też nie wszystkie informacje muszą być zawarte i trudno było wymagać od tych, którzy po ataku na końcu sporządzali, żeby oni mieli pełną wiedzę i byli w stanie wyjaśnić co takiego szczególnego zeszło się zdarzyło się w ciągu dnia, a nie przełożyło się np. na braki w kartach do głosowania czy rozbieżności pomiędzy tymi kartami, których powinniśmy się spodziewać się z urny wyborczej, a tym co faktycznie, więc w nosie szukam szukam cały czas kogoś, kto uchwalił, by ten koncert 2 komisji poza samymi autorami pomysłodawcami nie może naprawdę solidnie staram się od niedzieli w wyborczy śledzić to to wciąż nie znalazłam nikogo kto by w tym temu pomysłowi przyklasnął jest za wolno słuchać z Milanówka, który pełnił rolę w członka tamtejszej komisji wyborczej i powiedział, że czytam nie do końca zrozumiałą, że w ich lokalu wyborczym uwagi komisji dziennej nie znalazły się w protokołach końcowych komisji nocnej, czyli de facto w protokołach ostatecznych co to może być kłopot co to za problem w podam przykład, gdy komisja dzienna stwierdziła, że przy rozliczeniu po zakończeniu wyborów brakuje im ponad 500 kart do głosowania jest prawdziwy przykład, bo aż znów lać to jest prawdą przykład jedno okazałoby się, że w momencie przyjmowania jeszcze w sobotę karty do głosowania nie policzyli i 1 dużej paczki jest piękna jest liczbą około 500 kart i te informacje zamieścili także w protokole przekazania, czyli w tym dokumencie podpisywanym przez obie komisje i następnie otrzymamy protokół już końcowe ten sporządzony przez drugą nocną komisję nie tylko adnotację, że rozbieżności w liczbie kart do głosowania wyjaśniła komisja idzie na jotę każde dziecko to jest i wraz z happy endem raz jeszcze komisja dzienne odkryła dla tak już źródło odkryła natomiast co jest istotne będą dostępne w internacie skany wszystkich protokołów tutejszej komisji obwodowych nocnych te, które liczyły głosy natomiast pozostawienie tylko takiego odniesienia do dokumentu wewnętrznego protokołu przekazania powodowało, że dla osób, które bez przyglądały taki protokół tak wiele pań Veneto szokujące byłyby rozbieżności i zapoznam się z tym zatokę ością w sporządził notatkę tak tak ażeby również ci, którzy będą czytali ten ostateczny protokół mieli, więc skąd taka rozbieżność się pojawiła, czyli w przypadku Mirosławca zmianą w kata mogą być również tak, że uwagi komisji dziennej zostały rozstrzygnięte czy ich coś jakiś kłopot w tym gronie żyć uwaga w związku z tym nie wpisano tego druku protokołu końcowego sądzę, że tak, bo to jest mniej niż w przypadku jakichkolwiek rozbieżności to powinny być w uwagach wyjaśnione przyczyny tych rozbieżności nie chodzi tutaj o warunki pracy czy nakład pracy tej komisji dziennej natomiast chodzi o to, żeby przebieg wyborów można było zweryfikować to, że pani sędzia komisarz wyborczy nie ma dostępu do karty do głosowania, ale w tej chwili są zapakowane pudła w przypadku protestu wyborczego one trafią do sądu, który zweryfikuje na podstawie materiałów z 2 Gorzów, ale i bezpieczeństwo słuchaczy do idea znamy się, jakie Toma znaczenie to znaczy czy ktokolwiek kiedykolwiek podaje ile kart do głosowania zaginęło w trakcie wyborów w całej Polsce albo w ile tego typu niejasności złożyło się na jakiś salonie sanie duży problem zwykle państwa komisja wyborcza podaje wyniki wyborów podaje liczbę głosów oddanych głosów nieważnych na dobre zniknie skupia się na tym co tak zajmował Ghana i wszystkich członków komisji, czyli tymi wszystkimi nieścisłości ami jakimiś rent z zaginionymi kartami i t d . i t d . więc właściwie czy to może wpłynąć kiedykolwiek na los tych wyborów tak, ponieważ te dane pozwalają zweryfikować prawidłowość przebiegu wyborów co się pani te 3 miesiące do czynienia z wyborami samorządowymi, gdzie kilka kilkanaście głosów może zaważyć o wyniku wyborów i teraz porównanie danych ile komisja przyjęła kart ile wydała poprzez podpisy na spisach wyborców ile w związku z tym kara powinna zostać wyjęte z 4 i biorąc pod uwagę pozostałe karty, które nie zostały wykorzystane te liczby powinny dawać się bilansować się dawać wzywa, jeżeli pojawiają się rozbieżności jest pytanie, dlaczego one powstały w sytuacji, kiedy pojawia się proces wyborczy sąd na podstawie tych dokumentów jest w stanie zweryfikować, dlaczego np. wyjęto więcej kart niż z podpisu czy komisja się zagubiła po mszy przyszło więcej ludzi do lokalu wyborczego i której członków przestał zbiera tak pokwitowania na spisie wyborców, a może jest tak, że była sąsiednia komisja wyborcza inni wyborcy z tamtej komisji, gdyż nie jest pomieszczenia i wrzucali do drugiej komisji oczy, że takiej sytuacji do czynienia z kartą nieważną, bo jest pieczęć innej komisji obwodowej, ale faktycznie każdy będzie wyjątek więcej do głosowania niż powiat z doniesień to wszystko można ewentualnie sprawdzić, a ty, a wracając do tego co można poprawić tak jak mówią zbliżają się kolejne wybory w Polsce taki cały sezon wyborczy przed nami and co jeszcze w pana rekomendował przede wszystkim warto zauważyć, że w najbliższych 3 wyborach do parlamentu Europejskiego Sejmu Senatu i w wyborach prezydenckich łącznie w tych 3 wyborach komisje będą miały do policzenia porównywalną liczbę kart do głosowania głosów jak w tych jednych wyborach w związku z tym, czego się za nami zdecydowanie tak i zmiany legislacyjne powodują, że nie za 4, a za 5 lat z tym problemem się spotkamy zresztą wtedy nastąpi zbieg wyborów parlamentarnych i samorządowe także te najbliższe kolejnym wyborze powinny przebiec dużo spokojniej dużo mniej czasu będzie wyborca sporządza spędza w lokalu woda będzie dostawał 1 maksymalnie 2 karty do głosowania w związku z tym nawet te niedogodności związane z małymi z mniejszymi lokalami wyborczymi nie będą tak zauważalne potem proces będzie się tu dużo sprawniej na pewno musimy zwrócić uwagę na liczbę komisji to kto w niej zasiada wymóg jest bardzo prosty wystarczy mieć 18 lat skończone i mieć czynne prawo wyborcze na te na terenie województwa, w którym funkcjonuje komisja, do której zgłasza się dana osoba i jej druga rzecz właśnie przygotowanie samych lokali wyborczych, aczkolwiek zawsze jest to spór z administratorem zarządcą na poważnie nie możemy pan wyjaśni pewnie wielu z państwa miał tego typu doświadczenia w wchodzę do lokalu wyborczego nawet obejrzałam zdjęcia jak głosował pan prezydent Lech były prezydent Komorowski też i tam tak pięknie w tych komisjach było 15 sami głosowali w uśmiechnięta komisja nic natomiast to co się działo w lokalu wyborczym moim przypisanym w tą było pandemonium wszędzie byli ludzie komisja w zwłoce rozwiane i potem na czole powiewała gdzieś tymi wpisami wyborców wszyscy sobie siedzieli na głowach żadnej tajności głosowania mowę, gdy łącznie było w jedyne co smutne powiewało obwieszczenia wyborcze w i LPR i 1 z kłopotów, gdy fakt, że to szkolną stołówkę, w której odbywała się wybory podzielono płuc w i musieliśmy się do 2000 z ponad 2000 mieszkańców, ale tam zmieścić i my co z tym można zrobić jest sąd, że tutaj istotny wpły w mają świadomość dyrektorów tych, którzy odpowiadali za te budynki użyteczności publicznej to najczęściej przedszkola szkoły, że te wyliczenia te głosy będzie trwał dłużej z uwagi chociażby na powstanie 2 komisji i dyrektor z tyłu głowy muszą mieć się to, że szkoła zacznie funkcjonować przedszkola 0708. Wanda i gdzie ta komisja musi pracować natomiast placówka musi zaczynać się normalnie funkcjonować z drugiej strony jak pani była dyrektorem szkoły i miała nowe parkiety na sali gimnastycznej to niech pani tak chętnie zaprosiła 2000 ludzi jesienią przy niewiadomej pogodzie, żeby ten parkiet za chwilę zadeptali jak zmieniały się do pana do komisarza wyborczego Warszawy sprawą dodatkowo obwieszczenia wyborcze proszę przynieść kapcie w nos w Himalaje oczyszczalnia nie jest takie muzea, a także kapcie dostali się, że tak i tak można go, ale oczywiście rozumiem, że parkiet to ważna sprawa natomiast tym z drugiej strony nie ma no to szkoły służyły zawsze za lokale wyborcze i ich mamusie muszą jakoś współpracować z PSL są koncepcją w ogóle jest przez wprowadzenie wyborów w szkołach tutaj rzeczywiście tak nie było tak zauważalne w poprzednich wyborach 4 lata temu, ale mieliśmy 20 % powiedziałem wyższą frekwencję to jest 500 osób więcej tak nawet średnio na lokal co pół minuty do lokalu przychodziło wyborca PiS zakładającą równe przez 14 godzin pracy komisji napły w wyborców w sytuacji, gdyby ta frekwencja była trochę niższa tego byśmy pewnie nie zauważy może wydać dużo mniejszej skali natomiast to dobrze, że wyborcy zdecydowali się pójście do głowy i obowiązkiem organów wyborczych jest takie przygotowanie tych lokali ażeby również z wszystkich na Wilanowie 75 % było wyborców w loterii można było przyjąć na czerwone inne podobieństwo niektórych ministrów zdrowia nie zniechęca ludzi do udziału w wyborach ci z kolei zniechęcają do korzystania ze służby zdrowia, twierdząc że po prostu za dużo się leczymy i dlatego są kolejki w, więc jednak rozumiem, że w tej audycji nie będziemy namawiać, by zmniejszać frekwencję wyborczą dla dobra w UE komisji przebiegu całego procesu liczenia głosów następnie w Koeln i nie wspomnieć w ogóle o pułapie i o kłopotach z tym związanych czy ma pan jakąś rekomendację dla ministerstwa cyfryzacji w tej sprawie można wiele wiele poświęcić czasu kłopotom tych wyborców, którzy zdołali się skorzystać z opcji złożenia wniosku o rejestrację przez ePUAP ePUAP niewątpliwie utrudnia też prace komisja, którą muszę ciągle ustala czy ktoś je prawidłowo nie znajduje się w spisie wyborców natomiast proszę mieć świadomość tego, że uproszczenie procedury zmiany miejsca głosowania może, zwłaszcza w wyborach samorządowych prowadzi do sytuacji w komisie w pierwszej wojnie światowej z listy tam tak z wożeniem ludzi i chodzi tutaj o to ażeby jednak weryfikować każdą zmianę miejsca głosowania czy wyborcy rzeczywiście jest związany z miejscem, w którym chce głosować tak, ale rozum że, że po prostu też sobie gminy nie poradziły znam napływem chętnych, którzy nagle wznowili po iluś latach dopisać do spisu wyborców w miejscu zamieszkania, a 3 lata nie było wyborów i teraz te zaległości z 3 lat wyborcy postanowili uzupełnić w ciągu ostatnich 3 dni sąd problemy i brak możliwości tak naprawdę rozpoznania wniosków w kończymy w liście na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować za bardzo ciężką pracę, którą wykonali członkowie komisji obwodowych i terytorialnej oto dzięki ich pracy możliwe było ustalenie wyników wyborów, a obserwatorzy w swoich raportach wskazywali na to, że te wybory były przebiegły bez większych incydentów, które miałoby wpływ na wynik wyborów także bardzo serdecznie państwu wszystkim dziękuję no dla mnie jednak ważna jest to, że bardzo wiele osób morderczo pracowało nam po prostu to była zbyt ciężka praca i taki los przygotował ustawodawca w tym osobom im po prostu liczy na to, że następnym razem to już nie będzie musiał przebyć taki sposób, że trzeba będzie poświęcać siebie swoje zdrowie, aby tylko wybory przebiegły prawidłowo na pewno nie w ciągu najbliższych 3 wyborów mamy 5 lat zastanowienia się jak kto lepiej zorganizować przodków, bo w samorządowych najpewniej na 4 lata i pół roku przed zacznie się zastanawiać Rafał Wagner komisarz wyborczy w Warszawie na co dzień sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie dziękuję za spotkanie
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA