REKLAMA

Najpotężniejsza dynastia średniowiecza

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-10-29 22:20
Prowadzący:
Czas trwania:
49:26 min.
Udostępnij:

Gwelfowie kontra kontra Gibelini. Starcia na polu bitewnym. Abruzja, koniec sierpnia, szczęk oręża. Gwelfowie chcą definitywnie wyprzeć święte cesarstwo rzymskie z Włoch. Gibelini chcą niemiecką władzę w Italii utrzymać. Andegaweni kontra Hohenstaffowie. Rozwiń »

Dwie dynastie: jedna już potężna, druga w siły dopiero wzrastająca. Konraden kontra Karol. Konraden von Hohenstauffen ma 16 lat i pełne prawa do sycylijskiego tronu. Karol I Andegaweński ma na Neapol ochotę i papieskie błogosławieństwo. Zdążył już wkroczyć do Italii i koronować się, a nawet pozbawić życia Manfreda, uzurpatora do sycylijskiego tronu. Papież bije brawo. Nasz najdroższy syn Karol włada w pokoju całym królestwem, a w jego mocy są również gnijące zwłoki człowieka, który był źródłem wszelkiej zarazy oraz żona tego, dzieci i skarbiec. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Gwelfowie kontra kontra Gibelini. Starcia na polu bitewnym. Abruzja, koniec sierpnia, szczęk oręża. Gwelfowie chcą definitywnie wyprzeć święte cesarstwo rzymskie z Włoch. Gibelini chcą niemiecką władzę w Italii utrzymać. Andegaweni kontra Hohenstaffowie. Dwie dynastie: jedna już potężna, druga w siły dopiero wzrastająca. Konraden kontra Karol. Konraden von Hohenstauffen ma 16 lat i pełne prawa do sycylijskiego tronu. Karol I Andegaweński ma na Neapol ochotę i papieskie błogosławieństwo. Zdążył już wkroczyć do Italii i koronować się, a nawet pozbawić życia Manfreda, uzurpatora do sycylijskiego tronu. Papież bije brawo. Nasz najdroższy syn Karol włada w pokoju całym królestwem, a w jego mocy są również gnijące zwłoki człowieka, który był źródłem wszelkiej zarazy oraz żona tego, dzieci i skarbiec. Rozwiń »
Ale stronnicy Manfreda przegrupowuje siły jednoczą się wokół nowego kandydata tym razem w pełni praw potomka Fryderyka Barbarossy Konrad no właśnie to zatem bitwa wracamy do Gruzji 2 pierwsze kursy Karola zostają pokonany przeciwnik dopada taborów rabunek na placu boju zostaje Konrad z niewielkim oddziałem dokończy dzieła, ale wtedy Karol daje rozkaz do ataku wciąż ma bowiem w odwodzie Hufiec trzeci element zaskoczenia dysproporcja sił i Karol triumfuje jako radny rzuca się do ucieczki wkrótce zostanie podstępnie pojmany i wydany Karolowi musi umrzeć, by władze Karola nigdy nie zagrozić zatem najpierw pokazowy proces, a potem publiczne ścięcie na rynku w Neapolu miasto przyozdobiono na tę chwilę w purpurę wykonano także prototyp gilotynę, zanim spadnie głowa ostatniego przedstawiciela dynastii Szwabski kat pozbawił życia jego przyjaciele towarzysze Fryderyka buddyjskiego nadworny Trubadur tymczasem niezmordowanie opiewa swego zwycięskiego monarchy król Karol zostanie panem największej części świata należy ona bowiem do niego i dla niego zostało stworzonych jest 29 października 1200 sześćdziesiątego ósmego roku z Radia TOK FM z nami jest już oczywiście prof. Jerzy Pysiak Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego mówi oczywiście zawsze, kiedy poruszamy się po rocznym, choć pan profesor poniesienia godzi w średniowieczu UE antygen wynik Andy gaszenie najpierw hrabstwo potem ta podniesiona do rangi Księstwa położona w zachodniej Francji na dolnym brzegiem Loary wydała numer bardzo interesującą dynastie, która sięgnęła po władzę w różnych rejonach Europy po zaczął się podobno prostego wojaka, który został wniesiony do rangi wice hrabiego przez 1 z Caroline głów króla łysego dobry wieczór tak Karol pierwsza naga żeński jest przedstawicielem założycielem trzeciej dynastii Andegawenów takiej przedtem były jeszcze 2 właśnie ta, o który w początkach pani mówi i nawet i założyciel owej pierwszej czyni Indie inteligentni z 1 w Indiach billingów tak czy inteligentów nawet i nie mówi cecha biorą tylko miał tytuł w zorganizowany był konsulem miasta o drzewa i będącego stolicą całego kraju o korzeniach, który przyjęło, dla którego wykształciła się nazwa Antiga veni potem oni rzeczywiście przyjedzie tu w Czechach wioski w końcu hrabiowski nośnik siły z dnia po upadku autorytetu władzy królewskiej w zachodnim w zachodniej części imperium franków to dynastia Inga geo wydała kilka postaci strasznych jak tylko czarny n p . z zwalił z Różą tak za nieróbstwo rządu była to rzeczywiście dynastia przerażająco, ale wygasła w Ozimku jedenastym i na ich miejsce weszła kolejna dynastia skądinąd bardzo dobrze nam znana dynastię Plantagenetów czyta Kanta Dennett TUW jeśli ktoś chce my z angielska, choć nas i przy przydomek, który stał się nazwiskiem jest francuski innymi słowy dynastia, która panuje w Anglii ponownie Manaus, ale jest również pochodzenia francuskiego rodem z Andegawenów i właśnie w, a trzecia dynastia TM tak, którą założy Karol pierwszy w UE jest również dynastii Andegawenów komu z tego powodu, że król Francji Filip August na samym początku w pierwszych latach wieku trzynastego pozbawia bandaże Onetu w większości z nich dziedzicznych księstw położony w królestwie Francji w tym właśnie ich Narodowego Księstwa w jeszcze hrabstwa wtedy Antiga veni PIA i jego najmłodszy z jego wnuków Karol najmłodszy brat Ludwika Świętego rada otrzymuje następnie FOT Anna Gaweł nie najpierw włączono do domeny kapitańskiej jako hrabstwo apanaży czyni Lenny hrabstwo, które w, którego ma czerpać dochody następnie Karolowi pierwszemu udaje się zawrzeć mariaż stulecia w Europie zachodniej to znaczy poślubia 1 z córek ostatniego hrabiego Prowansji z dynastii aragońskiej czy zima już 2 krainy ma już 2 krainy w 2 różnych zakątkach Francja to rzeczywiście jest mariaż stulecia ostatni hrabia Prowansji popłoch w poprzedniej dynastii Rajmund Brenda piąty miał 4 córki wszystkie świetnie po wydawał za mąż 1 z nich została królową Francji dogadani została królową Anglii trzecia z nich została granatową cesarza króla rzymskiego czwartą najmłodszą oddał Karolowi i tej najmłodszej właśnie zapisał hrabstwo prawdopodobnie, wybierając ją właśnie na dziedziczka po to, żeby w Prowansji zachowała niezależność od potężnych królest w zachodnioeuropejskich listy ma on udziela trudno nazwać szaleństwem, ale z tym dorobkiem tak Karol pierwszy otrzymał intratną propozycję papiestwa otrzymał intratną propozycję od papiestwa i bez wątpienia było to nie bez związku z faktem, że był bratem ówcześnie najpotężniejszego króla w Europie zachodniej w mojej głowie trzynastego wieku z całą pewnością w całej Europie czyni króla Francji i mógł liczyć na jego poparcie miału własne rozległe domeny terytorialne, z których mógł czerpać dochody i po torze władał Prowansję również było istotne, ponieważ Prowansja położona w południowo-zachodniej Francji sąsiadująca z Włochami wyżej dieta była tak jest bardzo dogodną bazą wypadową do Italii tak jak z Radomia lepiej lecieć do północnej Afryki tak, bo jest bliżej niż z Gdańska to po pierwsze, sąsiadowała z ważnymi portami morskimi n p . z Marsylią czy sportem Egmont oraz czy martwe wody założonym przez Ludwika Świętego kilkanaście lat wcześniej sąsiadowała też zginęło, a czyni tak nie tylko republiką włoską, ale też takim wielkim amatorem i a z najemcą w zloty dla różnych chętnych potęg IT co więcej Prowansja to slang chowała w na swoje położenie geograficzne niejako blokowała dostęp do Italii od strony cesarz od strony Niemiec trzeba w innym przypadku trzeba było do Italii z Niemiec wyruszać albo poprzez Wenecję albo poprzez Alpy, ale celem papiestwa jest w połowie trzynastego wieku całkowite pozbycie się dynastii Hohenstaufów będąca jej wrogami papiestwa dopiero co w latach czterdziestych trzynastego wieku mamy do czynienia z takim ostatnim PAOK synem bardzo silnym, ale nie walki jajko Anny, bo ten ostatni nastąpił za czasów konfliktu Filipa pięknego Bonifacy mówiono, o którym kiedyś rozmawialiśmy, ale ostatnim bastionem walki cesarstwo papiestwo po tym, ciosie, jaki zadała w imieniu papiestwa Staufów on, ale również politycy cesarskiej we włoszech, a politycy zmierzającej do tego, żeby cesarz rzymski pamiętajmy, że mamy do czynienia z królem niemieckim cesarzem rzymskim niemieckim no cesarz rzymski chce panować również we włoszech Otóż po tym, ciosie, który Karol pierwszy zadał Horsta von ME mimo kilku prób, z którym Krym to przeciwstawiali się zresztą również potomkowie Karola pierwszego nigdy już cesarstwo, a do końca średniowiecza nie osiągnęło to w poprzedniej pozycji we włoszech nigdy już się Ardo SA go Guillaume, a w gruncie rzeczy w 15002007 . roku, kiedy Karol piąty w kat z wojskami niemieckimi do Italii nigdy do końca średniowiecza cesarze królowie niemieccy nie będą fanami Włoch i Karol pierwszy pan profesorze tak naprawdę został inny wynajęty albo inaczej poproszony były prowadzone negocjacje co ma zrobić i co za to otrzyma tak, dlatego że papiestwo uważało królestwo Sycylii i tu trzeba dać się objaśnienie kolarza Sycylii to zajęło dniowa część zwłok tak jest nie obejmuje tylko wyspy tylko całą południową część Włoch na południe od lat firm, czyli od prowincji rzymskiej cała dolna część buta tak jest w napis uważało całe lato terytorium za to, iż ziemie należące do papiestwa i Królestwa Sycylii powstało w roku 1000 trzydziestym euro, kiedy potomkowie normańskich dynastii Good Will znany we włoszech, ale ta willa zjednoczyli oni wcześniej podbić całe południe Włoch z błogosławieństwem papieskim zresztą 1 z jej potomków zjednoczył te wszystkie Księstwa w jedno królestwo nazwanego królestwem Sycylii jako taki uznał się tuż za zwolennika papieża skądinąd Królestwa Sycylii po wygaśnięciu owej normandzki dynastii, ale ta willa sztabowcom przekazał sam papież tylko, że czynił to w sytuacji, w której stał bowiem utracili tron królewski w Niemczech pierwszym Stauffer panującym na Sycylii i był Henryk szósty, ale największą sławę zyskał jego syn wydaje błonnik, czyli ojciec Manfreda i dziadek konar Dynamo, który toczył zajadły spory z papiestwem, którego papież Innocenty czwarty na soborze w regionie zwołanym specjalnie w regionie oto, żeby było tam bezpiecznie to znaczy, że muszę czuć bezpiecznie przed przemocą cesarską ewentualną zdetronizował ich wyklął IR kolejni papieże tempo nie tylko on kontynuowali, dążąc do całkowitego usunięcia Staufów zarówno z tronu cesarskiego to częściowo je tracą ton cesarski po śmierci Fryderyka drugiego rok 1200 pięćdziesiątym, ale utrzymują się jeszcze przy pretensjach do Korony niemieckiej utrzymują się jeszcze przez najbliższe blisko dwudziestolecie w królestwie Sycylii właśnie tt papież prowadził rozmowy z USA na temat usunięcia Staufów skórę Francję i z królem Anglii każdemu z nich, proponując koronę Sycylii dla 1 z nich młodszych braci ostatecznie wybór padł na Karola andegaweńskiego, bo choćby z tego względu, że po prostu było bliżej, ale też ze względu na tradycyjne tradycyjny od daty Ion trio z ciągu pokoleń Sojusz Francji z papiestwem, a Karol andegaweński okazał się niezwykle skutecznymi brutalnym politykiem uchodzi za najbardziej nie tyle za najbardziej znanego Cezar i jedynego SB Racing, bo ludzi Święty miał kilku braci 1 z braci, który charakteryzował taką bezwzględnością okrucieństwem przy jednoczesnej wielkiej pobożności to jest zjawisko to, które obserwujemy nie jedyny raz w inny w jego przypadku tak i rzeczywiście udało mu się nie tylko zbrojnie podbić pani jak to na początku wspominała o kilku najważniejszych wydarzeniach w z czasów tego podboju zbrojnego wydarzenia zbrojnego stał von Południowej Azji grać po prostu z wojskiem szedł naprzód tak zajmująco to jest zamki, ale trzeba też pamiętać o pani o tym, też mówiła na wstępie, że Włochy ówczesne są podzielone pomiędzy 2 Stronnictwa gwelfów gibelinów to są u nas wywiedzione od stronnict w politycznych w Niemczech we Lwowie dostojnicy elfów dziś byli inni dostojnicy Staufów zapewne od nazwiska rodowego zamku Wajdy Indian TIL państewka na północy Włoch na północ od państwa papieskiego były również podzielone to znaczy niektóre z nich sprzyjały cesarzowi czyni były to państewka targi berlińskie niektóre z nich były inne z nich były gryfickiej, czyli niektóre trzeba było zdobywać w niektórych bramy było otwarte, a w niektórych nie tylko ubrany był otwarty, ale one również wspomagały Karola, ponieważ we Lwowie we włoszech, a są sojusznikami papiestwa i Karolowi pierwszemu nie tylko udało się zostać królem Sycylii czyni z panem całej mu monarsze obejmującej całe południe Włoch, ale też przywódcom federacji nie w sensie formalnym federacji, ale takiego związku politycznego włoskich państewek gryfickich na północy innymi słowy w gruncie rzeczy udało mu się rozciągnąć swoją władzę bezpośrednio lub pośredni zwierzchnictwo nad cały Półwysep przy czym pod sam koniec z życia spotkała go poważna klęska, a mianowicie o zbuntowana przeciwko bardzo twardym wojskowym rządom w naj częściej niż Francuzów, bo rzeczywiście z Karolem przyszła cała nowa elita polityczna i wojskowa arystokratyczna częściowo z Francji to znaczy zaangażowani dobrze, ale i, ale surowo, ale w większym stopniu z Prowansji miło, ale bywa soczysty w wieku 13 to nie są Francuzi mówią innym językiem chociażby no ale dla sycylijczyków wszyscy zdobyli Francuzi ludność Sycylii zbuntowała się przeciw go w porę sycylijskie tak jest dzwon nieszpory, czyli wieczorne nabożeństwo stanowił sygnał do powstania i zbuntowani Syryjczycy pod wodzą miejscowej arystokracji wezwali na pomoc i do objęcia tronu Sycylii króla Aragonii i rzeczywiście Flota Golińska rychło przypłynęła i Afgańczykom udało się zająć Sycylię król Aragonii ogłosił się królem Sycylii to w ciągu następnych dziesięcioleci bywało różnie albo króla Aragonii był królem Sycylii jednocześnie albo Koreańczycy Kolscy króla Sycylii był młodszy brat króla Aragonii z czasem wykształciła się osobna linia, a Golińska królów Sycylii, a teraz mówił już o wyspie tak tak teraz mówimy już wyspie, bo mimo desantu na sam Półwysep Anna Gaweł ojciec i wasal czy z stawili na kontynencie twardy opór inie udało się go Afgańczykom przełamać, ale w SP z Sycylii, ale Duńczycy zdobyli tam się ustaliło już pod władzą dynastii aragońskiej odrębne królestwo, które od zyskać próbowali do końca życia Karol pierwszy i przez znaczną część swojego panowania jego syn następca Karol drugi zwany kulawym w bitwie za Duńczykami dostał się zresztą do niewoli, w której przebywał 4 lata i w no w końcu mu w roku 1200 osiemdziesiątym dziewiątym został zawarty traktat na mocy, którego Afgańczycy zatrzymywali wyspy Sycylię, ale bez tytułu króla Sycylii natomiast Andegawenów wie zatrzymali tytuł króla Sycylii, ale bez wyspy niektórzy twierdzili, że KOV nieszpory sycylijskie to była kara Boska dla Karola pierwszego za zamordowanie Konrad, na który miał pełne prawa do sycylijskiego tronu tak były takie twierdzenia, choć u tys, a może jest to ogólnie kara za wszelkiego okrucieństwa zdzierstwo trzeba pamiętać, że Karol pierwszy miał ogromne plany polityczne np. Bizancjum np. Bizancjum inni też nie wyszło istnieją bardzo poważne domniemania oparte na wymianie poselstwo w, że do powstania nasyceni w znacznym stopniu przyczyni się również Rapallo głowie, czyli dynastia panująca w Bizancjum Kały pierwszy miał zamiar doprowadzić do przywrócenia cesarstwa łacińskiego na Wschodzie, do którego tytuł odziedziczył po równie francuskiej dynastii kontenerów on sam zresztą tytułował się również królem Sycylii jako dziedzictwo Fryderyka drugiego, czyli jako Dziedzic kształtów ów, ale jeśli chodzi o owe pełne prawa Konrad Dynamo no to zależy jak na to spojrzeć z punktu widzenia Staufów ich stronników Konradem jako wnuk Fryderyka drugiego dziedziczył prawa do wszystkich jego ziemi i tytułów z punktu widzenia papiestwa i z punktu widzenia, a to oni ustrojowej Królestwa Sycylii ta powstała jeszcze w wieku 12, którą aresztowano folie kontestowana linii co prawda, ale nie mogli unieważnić panem Królestwa Sycylii był papież, a zatem mógł w każdej chwili tak jak seniora to pozbawić Staufów Królestwa jako Lennona to uczynił innymi słowy mamy tutaj do czynienia z konfliktem 2 racji prawnych czy mamy do czynienia z monarchią dziedziczną czy mamy do czynienia z ze swego rodzaju kontraktem polityczno prawnym zawieranym przez 2 podmioty polityczne przez 2 w przerwie instytucje państwowe lub kwas państwowe Quazi państwo ma namyśli oczywiście papiestwo jak angaż pani Anny zdobyli tron węgierski, bo to jest cel bardzo szybka już historia mówiliśmy o Karolu pierwszą Andy Grove niskim o jego synu Karolu drugim, a już syn Karola drugiego Karol Martel zostaje tytularnym królem Węgier jak to się stało, a to skądinąd wozić przez chwilę uwagę na to imię Karol Marcel co oznacza Karol młot innymi słowy najstarszemu ze swoich synów kawał drogi nadał imię wielkiego protoplasty dynastii Karolingów i twórców i potem Karola młota Karola młota taki jest de i jeśli mówimy o Węgrzech to należy przypomnieć tym, którzy lepiej znają się nie wiecie opowiedzieć tym, którzy mapy średniowiecznej Europy nie mają przed oczyma, że średniowieczna Wendy są państwem nieporównanie bardziej rozległym niż współczesne Węgry nie są państwem śródlądowym tylko dzięki trwałej Unii pomiędzy królestwem węgierskim królestwem Chorwacji mają dostęp do morza do morza Adriatyckiego i są znaczącym graczem politycznym w ba w północnym basenie morza Adriatyckiego a Karol Mattel jest synem Karola drugiego TFI i jego żony królewny węgierskiej Marii Otóż w roku 1300 pierwszym z mięsa pierwsza to jedyna rodzima węgierska dynastia opat iPadów wymienia linii męskiej inna sukcesja w linii męskiej to w 95 przypadkach na 100 świecie średniowiecznym jest jedyną liczącą się sukcesem trzeba bardzo wyjątkowych sytuacji, żeby uznawać kobiety zarówno uprawnione w dziedziczeniu, zwłaszcza władzy monarszej wkrótce będziemy mieli taką sytuację w Polsce Jadwiga andegaweńska zostanie królem Polski tak jest, ale będzie mieć taką sytuację im na Węgrzech też Andegawenów czeskich i w Neapolu też Andy Grove niskie i po wymarszu po śmierci ostatniego męskiego, a opadów i co zgłasza się po koronę węgierską cały szereg pretendentów powinowactwo one za opadami poprzez małżeństwa Habsburgowie przemyśli Jim no, a także Andegawenów i Sycylijczycy czy, żeby być teraz bardziej precyzyjny, choć niezgodnie z oficjalną tytuł lato neapolitański symbol stolicą Królestwa wizyta samego początku jest Neapol to do walka o tron węgierski, a do twoich kilka kilkanaście lat sam Karol Martel nie zdołał opanować we mnie udało się to dopiero jego synowi Karolowi obrad o wolnym, który w roku 1300 ósmy i obejmuje tron węgierski, ale do tego, żeby na tym tronie zasiadać w sposób bezpieczny nie kontestowane potrzebuje kolejnych kilku lat do roku 1300 czternastego Karl Robert koronował się na króla węgierskiego trzykrotnie i musiał stoczyć jeszcze kilka bite w ostatecznie do 1300 czternastego władza gawronów i na Węgrzech jest stabilna w tym samym czasie, ponieważ to potomkowie najstarszego syna Karola drugiego, obejmując tron węgierski to i nie mają głowy czy też być może nawet dobrowolnie w pewnym momencie zrzekają się dziedzictwo w Neapolu i tam będzie Robert pierwszy montaż i tam na tron wstępuje w najmłodszych synów też 1 z młodszych synów Karola drugiego, a wobec pierwszych wobec pierwszy, który wezwany ma przydomek mądry ma przydomek astrolog był rzeczywiście kule niezwykle uczonym zainteresowanym teologią do tego stopnia, że zdarzało się, że sam wchodził na kazalnicy i wygłaszał kazania przy tym w odróżnieniu od współczesności nie wykorzystywała owych Kazań do agitacji wyborczej, choć być może dlatego tylko, że nie było wówczas wyborów demokratycznych neoBANK pierwszy musiał to jego Life w najważniejszym dla niego wyzwaniem nie ma politycznym był Button opanowania, ale później opanowania musiał przeciwstawić się politycznie ostatniemu ze średniowiecznych cesarzy, którzy próbowali przywrócić władzę cesarską witali, czyli Henrykowi siódmemu Luksemburczyk Coffee, a co może zresztą udało, choć się koleje wojny toczonej w latach 1310312 był w bywały rozmaite ostatecznie Robertowi udało się zwyciężyć i militarnie politycznie zachować podobnie jak jego dziadkowi przywództwo polityczne nad państwami północną włoskimi i zachować to on w Neapolu, ale ponad to właśnie owym drugim największym wyzwaniem, jakie doczekało się już u schyłku jego panowania w co było brak na nie brak syna w ogóle, bo miał sen tylko, że ci tylko, że jego syn umarł przed nim i w związku z tym w skłócony z czy też w przypadku króla, którego władza była bardzo silna, a ogólnie rzecz biorąc trudno powierzyło to skłóceni, ale do rządzenia niechęcią potomstwo swoich młodszych synów wybrał na PL do sukcesji tronu w Neapolu córka córkę i wnuczka córkę swojego najstarszego syna i Anna, a oni wówczas Robert pierwszą umiera w roku 1300 czterdziestym drugim w tym samym, w którym umierała pierwsza Anny Gawrońskiej KUL sędzia kalosz Robert skądinąd żonaty z polską królewną Elżbietą Łokietka główną i LM nie trzeba nawet 52400 trzecim roku, kiedy na tron w Neapolu wstępuje dziewczyna w sytuacji, w której pełno jest w męskich przedstawicieli owej dynastii w tym jej bliskich krewnych stryjów braci stryjeczny ich i jej pozycję na tronie po śmierci dziadka nie wydaje się pewna, ale w związku z tym Joanna Joanna pierwsza, bo one do 2, bo będą 2 zawiera układ z Węgrami to znaczy głównie ze swoimi kuzynami ówcześnie panujący Ludwik węgierski jest jej stryjecznym bratem w tym układ na mocy, którego i Anna ma poślubić młodszego brata Ludwika węgierskiego królewicza węgierskiego Andrzeja, który ma również otrzymać tytuł króla Neapolu, choć realna władza ma spoczywać rękach Joanny i w ten sposób ma się dokonać zjednoczenie 2 linii Antiga afgańskich mających prawo do Królestwa we włoszech ERM składa się jednak tak nieszczęśliwie, choć nie mamy pewności czy Joanny nie ma ciała swoich palców Otóż to w zamachu na swojego męża Andrzeja tak jest, że król Andrzej zostaje wkrótce poślubia w roku 1300 czterdziestym piątym zamordowany podobno przy wejściu do komnaty, w której spała i Anna podobno tak głęboko, że nie słyszała jego krzyków, kiedy go mordowano może bardzo cicho krzyczała, a może rzeczywiście bardzo mocno spała, a może po prostu o nie chciała słyszeć zła i nadwozie Budziński Emu w stoczni w budzie w stolicy Węgier nigdy nie uwierzono w to, że i Anna nie była w spółce inną czy nawet współorganizatorką owego zamachu od tej pory zaczyna się wrogość pomiędzy węgierską, a neapolitańską linią magazynów, która w ciągu całego panowania Joanny doprowadzi do kilku wojen w tym do zajęcia całego Królestwa Neapolu przez wojska węgierskie za panowania Ludwika węgierskiego, choć nie jest to zdobyć trwała Ludwik musi się wycofać, ale zawiera jednocześnie Sojusz z boczną linią neapolitańskich Andegawenów, a z książętami była co mówią z włoska czy też mówiąc językiem współczesnym były też w Albanii, ponieważ Antiga Venom neapolitańskim udało się także opanować część prowincji zwanej wówczas, gdy pijam płynącej w dzisiejszej Albanii, którzy reprezentują tą czysto męską powiedzmy szowinistyczne grało niż dynastii po włoskiej linii dynastii Andegawenów i uważają, że to im należy się Korona również 1 z Książąt duża co Joanna, która czterokrotnie wychodziła Zamość nie miała szczęścia nie miała, tym bardziej szczęście, że żadnego z tych małżeństw nie udało jej się uzyskać potomstwa Otóż ta linia z doradcą występuje w Sojuszu z Węgrami przeciwko Joannie i Joanna w roku 1300 osiemdziesiątym zostaje wygnana znaczy też musi uciekać z Neapolu, który zajmuje jej stryjeczny brat Karol chroni się w Prowansji, którą w, której udało jej się utrzymać władzę, a w 1300 osiemdziesiątym pierwszym roku Carlos Duda co proponuje się na nowego króla Neapolu zapoczątkowując rządy młodszej linia Megaronu sycylijskich Neapolu wkrótce Karolowi i udaje się skądinąd z uchwycić Joannę uwięzić się wtedy, kiedy Joanna stara się dzięki Sojuszowi z Genuą dzielnic i wojsko z Prowansji oraz dzięki Sojuszowi ska znaleźli już Rawską Francją, w której w tym czasie zrodziła się czwarta dynastia radiowej niska, dlatego że Anna Gaweł nie, z której każdy pierwszy się wywodził drogą układów małżeńskich dostała się na powód najpierw Kapetyngów mu potem Waleriusz en i 1 z synów króla Francji na dobrego Ludwik zostaje księciem Andegawenów ni w trzeciej ćwierci wieku czternastego i Anna pierwsza nie mając własnego potomstwo adoptowała Ludwika andegaweńskiego być może właśnie dlatego ludzika, że był on księciem Andegawenów ni to byli spokrewnieni, choć było to pokrewieństwo dalekie no ale można powiedzieć, że o tak Andrzej Gaweł ich koszt Ludwika niejako przybliżała go przynajmniej symbolicznie do dynastii Andegawenów sycylijskich insp Joanna powraca do Neapolu wówczas zostaje pochwycony przez KE oraz bzdura co uwięziona i więzieniu uduszona w roku 1300 osiemdziesiątym drugi roku, a jest rzeczą interesującą przypadek, który sprawił, że tak jak w roku w latach 13421343 umarli zarówno Robert pierwszy jak Karol Robert w Neapolu na Węgrzech tak po 1300 osiemdziesiątym drugim k nie Joanna i umie po 1 z największych władców Węgier, a o Ludwik węgierski Anny Gawrońskiej te i wówczas Carlos Duda co występuje jako najstarszy żyjący w owym czasie być może jedyny żyjący męski przedstawiciel Andrzej Gaweł nów pochodzących od Karola pierwszego z pretensjami do Korony węgierskiej najeżdża Wendy, których dziedziczką po śmierci Ludwika węgierskiego jest starsza siostra naszej Jadwigi Mariana k przyrzeczona założone Zygmuntowi Luksemburskiemu tam zwycięża w całym szeregu potyczek militarnych udaje mówi się pochwycić zarówno mali jak wdowę po Ludwiku węgierskim, a Elżbieta Bośniaczka i w czasie oblężenia przez wojska Zygmunta Luksemburczyka, który przybył na odsiecz żonie teściowej i swoim własnym prawom do Korony węgierskiej, bo przypuszczalnie na nich zależało mu najbardziej Elżbieta Bośniaczka zostaje na rozkaz Carlos Duda co i uduszona, a jej ciało wywieszone z wieży w obleganej go przez Zygmunta Luksemburczyka Luksemburczyka zamku w tych czasach mamy już do czynienia tylko z trójką przedstawicieli niezwykle niegdyś zrodzonej dynastii Andegawenów ski królem czy też się być królową, a raczej królem, bo tak była oficjalnie tytułowana nic do tego panowie polscy przywódcy przy rozwiązywaniu znaczną uwagę królem Polski Jadwigą córką Ludwika węgierskiego, który też szybko umrze, a zatem to w jeszcze kilkanaście lat pożyjemy zatem prawnuczką Karola Marksa i Matela czyni prawa rapera prawnuczką Karola pierwszego Karolem z 2 lat co, który szybko w 1300 osób, które wkrótce mogą wziąć 300 osiemdziesiątym siódmym zostaje zamordowany i pozostałe osoby dwoje dzieci syna Władysława i oto mamy panującego przez następne blisko 30 lat we włoszech kula o imieniu Władysław co może się wydawać dziwaczne i paradoksalne, ale to imię Władysław został mu nadane ze względu na pretensje Karola do Korony węgierskiej w trzeba pamiętać, że nie Władysław jest na Węgrzech się w tradycyjny mieniem elastycznym w nie mniejszym stopniu niż dziś w Polsce i jego młodszą siostrą Joanną i Władysław andegaweński panuje w Neapolu do roku 1400 czternastego i przez to blisko 30 letnie panowanie nie schodził mu ani żadnego potomstwa ani męskiego ani żeńskiego jest w związku z tym, ale oni się zresztą nie ożenił jest był podejrzewany przez niektórych historyków o to, że był homoseksualistą nie wiemy nic pewnego na ten temat, ale warto zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście jak na władcę, który panował przez blisko 30 lat nigdy się nie ożenił to jest rzecz lub przynajmniej osobliwa, zwłaszcza w Gnieźnie magnetyczna nie pragmatyczna całkowicie zwolniła się przede wszystkim o to, żeby mieć o to od 100, a umiera w wieku lat blisko 40, więc w nie można powiedzieć, żeby był zbyt młody do ożenku, choć to warto zaznaczyć, że również jego siostra skądinąd starsza siostra Joanna, która po nim obejmuje tron Neapolu w wieku 43 lat jest tu również w owym czasie jeszcze panienką tak jak by temu ostatniemu pokoleniu potomków Karola pierwszego zabrakło zupełnie wyobraźni w dynastii wina dynastycznej tak ja się boi, że genealogia jest jedyna styczność rejony po wkrótce po wstąpieniu na tron wstępuje NATO jako Joanna druga zawiera związek małżeński ona również będzie miała 4 mężów z żadnego z tych małżeńst w z żadnego z tych małżeństw też nie będzie miała potomstwo i podobnie jak jej prać ciotka Joanna pierwsza i synowi przedstawiciela innej dynastii, żeby zapewnić sobie sukcesja, a także, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo bezpieczne panowanie, dlatego że władza Joanny jest słaba w toku owych walk dynastycznych w łonie dynastii Andegawenów neapolitańskich czy sycylijskich nazwijmy ich raz jeszcze zgodnie z ich oficjalną przytula, którą samo królestwo podupada samo królestwo podupada ich podupada autorytet władzy królewskiej w pierwszy z pokolenia dynastii, a zdobyta pierwszego bardzo silne leki, ale królestwo zrywają walki frakcyjne w siłę rosną lokalni możnowładcy kosz staje się w gruncie rzeczy 1 umorzenie z piątku, ale 1 z figurą na szachownicy politycznej Królestwa Neapolu sama Joanna bywała niekiedy przetrzymywana czy więziona nawet przez swoich wrogów królestwie Neapolu co więcej zagrażają jej pretensje potomków Ludwika andegaweńskiego też źródłem kolejnych ludzików ludzika drugiego potem Ludwika trzeciego potomków Ludwika andegaweńskiego adoptowanego przez Joannę pierwszą, ponieważ ci fal ci twardzi Andrzej Gaweł nowelę z antykami ani zanegować nici Andegawenów je francuscy nie uznają sukcesji Fini zgoda co ludzi pierwszy został ustanowiony przez Joannę pierwszą, a zatem uważa się za prawowitego króla Neapolu i zarówno on jak jego syn wnuk nawet 2 wnukowie walczyli o zdobycie władzy w królestwie Neapolu, a ponieważ mieli za sobą poparcie króla Francji, a trzeba dodać, że aż do roku 1401 i z tego przez cały rynek jest fakt pokój francuską angielski król Francji jest zajęta wojną z Anglią i może się angażować spory polityczne w południowych Włoszech to Joanna ucieka się do Sojuszu z Aragonią nie adoptuje, wyznaczając na swojego następcę króla Aragonii Alfonsa piątek, ale który pomaga jej zbrojnie, ale przy okazji wprowadza również swoją, a nie na teren Królestwa Neapolu, czego nie mógł zrobić wcześniej Wowy warto, a jego tylko jego przodków i sytuacja początkowo wygląda tak jak sobie Joanna druga życzyła, ale szybko staje się dla niej całkowicie dyskomfortu wapnia tak jak wcześniej była pozbawiona władzy przez potężnych neapolitańskich kalabryjskich, a policzki arystokratów zagrożona na swoim tronie przez kolejne wyprawy wojenne podejmowane przez francuskich Andegawenów tak teraz okazuje się, że nie ma żadnej władzy ponieważ, że de facto władcą Królestwa Neapolu pozwalającymi jej siedzieć na tronie dożywotnia jest króla Aragonii w tej sytuacji na drogach nie w nie wpadła na żaden lepszy pomysł jak tylko unieważnić adopcja Alfonsa piątego i usynowił swojego największego wroga dotychczasowego to znaczy księcia Andegawenii Ludwika trzeciego i la Plata Joanna druga umiera w roku 14003005 . w dość podeszłym jak nowe czasy wieku 64 lat i przez kolejne 7 lat toczy się wojna oto on Otton neapolitański pomiędzy alfonsem piątym, a francuskimi Andegawenów ami, których ostatnim przedstawicielem jest dobry kurze kolejne brat z ostatniego znanego pańskich filmach ludzików Ludwika trzeciego to wojna toczy się ze zmiennymi kolejami losu raz przeważa 1 strona oraz długa ostatecznie Antiga veni przegrywają doby Cole Renee jako przedstawiciel ostatni znanego jako ostatni przedstawiciel ostatni ze średniowiecznych Anny Gawrońskiej dynastii umierał w roku 1400 osiemdziesiątym wkrótce później umiera jego jedyny syn nie, pozostawiając męskiego potomstwa i w 1000 i do 1400 osiemdziesiąty pierwszy jest końcem wielkiej niesłychanie barwne i dramatycznej historii dynastii Andegawenów niskich to z 1, z których staram się państwu troszkę bardziej szczegółowo opowiedzieć dodam tylko już na sam koniec, że dynastia Rud Karola pierwszego, od którego zaczęliśmy naszą audycję wymiera wraz z Dianą drugą opcję 4003005. podobno pani Anny bardzo skupić na rozwój gospodarczy swoich domen, a jednocześnie byli fantastycznymi mecenasami tak to prawda, choć w ich w królestwo Sycylii czy później królestwo Neapolu do początków drugiej połowy wieku czternastego kwitnie gospodarczo znakomicie prosperuje gospodarczo te są też Prowansja do tak długo jak w niej panują Antiga veni Sycylijczycy później przyjmują przejmuje Prowansja to nowa francuska dynastii Andegawenów ska, ale też należy powiedzieć, że początki zacofania gospodarczego południowych Włoch datują się właśnie od schyłku wieku czternastego to znaczy okresu wojen domowych, a pomiędzy przedstawicielami poszczególnych gałęzi potomków Karola pierwszego jedno nie pomogły rozwojowi gospodarczemu pół po południowych Włoch późniejsze rządy aragońskiej w konsekwencji, których pod sam koniec średniowiecza na trzonie piętnastego szesnastego wieku, a go król Neapolu tak jak Sycylia staje się, bo po studiach tendencją Korony aragońskiej, a później zjednoczonej monarchii hiszpańskiej innymi słowy zarówno wielka świetność kulturalna i gospodarcza południowych Włoch ma swój ostatni akord zapanowania potomków Karola pierwszego, ale też za panowania jego potomków zaczyna się powolny, ale postępujący proces degrengolady gospodarczej i politycznej tego regionu prof. Jerzy Pysiak Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego nasz gość przed dwudziestą trzecią bardzo dziękuję panie profesorze dziękuję bardzo dobranoc państwa zapraszamy informacji Radia TOK FM i jeszcze nam się nie żegna dobranoc mówi, bo czeka nas trzecia godzina naszym gościem będzie prof. Roman Kuźniar
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA