REKLAMA

Kto zarabia na globalizacji? (powtórka)

Godzina Filozofów
Data emisji:
2018-10-30 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
45:23 min.
Udostępnij:

Tomasz Stawiszyński razem z dr hab. Renatą Włoch zastanawia się, czym tak naprawdę jest współczesna globalizacja? Rozwiń »

Problemy z jej określeniem mamy już na etapie samej definicji, ponieważ, choć większości ludzi się zdaje, że wie, czym globalizacja jest, to jej dokładniejsze określenie już nie jest takie łatwe. Jak mówi dr Włoch, jest bardzo wiele definicji tego zjawiska, na przykład inaczej będą ją definiować politologowie, a inaczej chociażby socjologowie.

Czym więc tak naprawdę jest globalizacja? O tym w programie Godzina Filozofów. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Godzina filozofów, Tomasz Stawiszyński, w studiu dr hab. Renata Włoch, Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Digital economy lab, również Uniwersytet warszawski, dobry wieczór, dobry wieczór. Będziemy rozmawiać o globalizacji. To jest pojęcie, o którym jak sądzę wszyscy myślą, że doskonale rozumieją, ale zapewne jak ktoś się przygląda z takiej perspektywy po wnikliwej naukowej, bada procesy związane z globalizacją, no to ma jakąś bardziej rozbudowaną, Rozwiń » skomplikowaną definicję. Może zacznijmy od definicji.

Zgodnie ze starą dobrą z katolicką tradycję, ale stara dobra Sokrates skała tradycja w tym wypadku może zawieść Górze w definicji globalizacji być może nie ma tylu ile jest definicji kultury, ale jest bardzo wiele, ale i też inaczej są ponoszą globalizacja będą definiować się politolog Gowin inaczej socjologowie jeszcze inaczej ekonomiści, których globalizacji jest to bardzo dużo i lekarza tora próbuje definiować globalizację w inny sposób mnie najbliższa jest to definicja, którą wypracowali AM elki na grę Norbi zdobył 20 lat temu Romów, że globalizacja, a my Zacisza relacji między ludźmi intensyfikuje jej przyśpieszono jednocześnie tworzy zupełnie nowe relacje władzy pomiędzy wcześniej oddalonymi od siebie jednostkami instytucjami państwami narodowymi organizacjami międzynarodowymi, czyli zwrócenie uwagi na zmiana charakteru relacji pomiędzy jednostkami grupami społeczeństwa ani, ale z drugiej strony zwrócenie uwagi na to, jakie relacje władzy się tworzą go w tych nowych relacjach z innymi rozumiem, że mamy do czynienia z procesem, który no z pewnością jakoś eksponuje w dwudziestym wieku z RAŚ, zwłaszcza w drugiej połowie dwudziestego wieku i na początku 2001 . z powodu rozwoju technologii informacyjnych i też technologii transportowych natomiast czy pewnego rodzaju takiej charakterystyki, które do tego pojęcia globalizacji się stosuje sięgają jakichś wieków wcześniejszych nie wie na świat od Krzysztofa Kolumba się tłoczno są, gdzie można mówić o globalizacji już w starożytności to również mieliśmy związki pomiędzy oddalonymi społeczeństwami natomiast zasadniczo, jeżeli chcą mówić o tym, o tym pojęcia globalizacji takim ma bardziej współczesnym wydaniu to dobrze jest ich, bo od władz to wojną i Manuela ule z kina młoda i do jego koncepcji i 1 000 000 wskazuje na to, że to właśnie kolonizacja przez kolonizacji proces podbijania świata był to co nie usług globalizacji są w zglobalizowanym światem, że to sprawę potworek językowy było jednak dobrze opisuje istotę rzeczy do obrotu mówi się pewnych fazach globalizacji do fazy globalizacji opisujesz jako faza zarobkową nosi właśnie zaczął pod koniec piętnastego wieku gra właśnie z wielkimi odkryciami umownie trwa mniej więcej do osiemnastego wieku później mamy 2 fazy fazę początkową fazę startu i to są to faza, która napędza z kolei rewolucja przemysłowa można powiedzieć takie marki Soski poszukiwanie nowych rynków ma potem mamy okres walki o hegemonię to jest okres 2 wielkich wojen światowych dni reżyserzy taką cezurą była dla globalizacji rok 1945 wtedy następuje przyśpieszenie ekspansji korporacji międzynarodowych jeszcze pod koniec lat czterdziestych liczba takich korporacji, które można było uznać za faktycznie międzynarodowe z oczu polował na międzynarodowych rynkach międzynarodowych filia można było policzyć na palcach 2 rąk na rok jest w tym momencie oczywiście są różne statystyki żalą się, że to jest liczba sięgająca od 60 kilku tysięcy korporacji międzynarodowych no i obecnie obecną fazę globalizacji dochodzą cyfrowo powoduje, że w tą sferą międzynarodową zaczynają wchodzić również firma, a które nie są tak naprawdę korporacjami firmy niewielkie nawet start-upy, które od razu Born Global, czyli od razu w momencie swojego powstania tak naprawdę nie kierują się na rynki lokalne tylko od razu wchodzą tego obrotu Międzynarodowego trzymam ma niesamowity zwielokrotnienie liczby aktorów, którzy obracają się na tym poziomie międzynarodowym oczywiście ma też nałożyło również sho w w sposób bardziej uporządkowane proces dekolonizacji i powiększenie liczby państ w tak czy tych aktorów, których z kolei politolodzy uważają za głównych aktorów stosunków międzynarodowych albo politolodzy raczej będą mówili właśnie w stosunkach międzynarodowych -li ne o polityce międzynarodowej Unii ten wymiar ekonomiczny, który pani mówi to jest 1 z takich zasadniczych wymiarów globalizacji wielkie korporacje na globalizacji korzystają oczywiście te same są takimi czynnikami napędzającymi globalizacja, ale też oczywiście inne wymiary naszego życia doświadczenia nie Skotan związane z rynkiem z ekonomią w istotny sposób globalizacja zmienia np. tożsamość, a no tak to często mówi się o chociażby taki krok izolacji kulturowej, że tak naprawdę nie do końca wiadomo, które elementy tożsamości, którą my uznajemy za naszą głęboką geologicznie tożsamość kulturową oraz tak są takie faktycznie, że duża część naszej tożsamości jest tożsamością napływową tożsamością, którą właśnie bierze się z wielu wpływów kulturowych moją ulubioną była przykładem jest to co się stało z tożsamością brytyjską na wyniku właśnie tych rozmaitych wpływów globalizacji mych imigracyjnych, bo Brytyjczycy jeszcze pod koniec lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku byli narodem, który w zasadniczą miał dość uwspółcześnioną kultura dość spóźnioną religie dość spóźniona, a może powiedzieć również o kwestie rasowe natomiast w tym momencie na stronie ambasady brytyjskiej można znaleźć informację, że głównym główną potrawą narodową brytyjską stary i po prostu prysznic Vichy, a w 100 proc ich realizacji są rzeczywiście bardzo interesującą no przypominam się taka książka napisana zaraz na początku lat dziewięćdziesiątych, czyli dość dawno temu, ale jak się okazuje bardzo proroczo autora, którego często tutaj przytaczał, bo go po prostu bardzo lubię Christophera Masza, której nazwa bunt elit to jest jego ostatnia książka, w której właściwie przewidział to co dzieje się od pewnego czasu w Europie w stanach Zjednoczonych, czyli taką falę populizmu im powrót takich jak bardzo konserwatywnych posta w i nurtów politycznych Ion sam pisze właśnie w tym 9 roku, że jego zdaniem bardzo specyficznym procesem jest globalizacja i w Europie w stanach Zjednoczonych taki mianowicie, które właściwie objął realnie ze wszystkimi swymi konsekwencjami także tymi modyfikacjami związanymi np. z poczuciem tożsamości, które już jest zakorzeniona w takim lokalnym patriotyzmie Narodowym tylko jest właśnie kosmopolityczna, że to dotyka to dotknęło właściwie i objęło elity, ale ludzie, którzy gdzieś tam się lokują w takich obszarach poza elitarnych tzw. zwykli ludzie jeśli z takiego w ogóle to są ludzie, którzy właśnie żyją poza globalizację de facto to znaczy mają pewnego rodzaju konsekwencje czy korzyści płynące z tego, że nie wiem rynki są międzynarodowe różne towary do nich docierają z takich części świata, z których wcześniej, by tych towarów pozyskiwać nie mogli natomiast, jeżeli chodzi o o różne inne dobra i styl życia to właściwie tylko elity się zglobalizowanym, a społeczeństwo w takiej szerokiej masie nie co pani myślowych też myjemy się żona jest jednak dość uproszczone nie bierze pod uwagę również Stali o ekspansji kulturowej Mass mediów, a która się obecnie dokonuje myślę, że niemal każdy nastolatek na świecie w kącie legalnie albo nielegalnie obejrzą już Avengers to było w dziewięćdziesiątym roku, więc park bez względu na to czy ktoś mieszka w Katmandu uczyła w Nairobi Ewa wie kim jest biomasa też muszą, więc są tam poziom takiej unifikacji kulturowej na pewnym poziomie jest bardzo wysoki, ale w kącie być może on będzie się wydawało wasz test Grassa to nie jest gra z tamtych kochanków naraz się osiągnąć się kwestia ta mi fundamentalistów religijnego, który wydawałby się, że jest bardzo mocno zakotwiczona właśnie w tym takim ekologiczna bomba w głębokim poczuciu tożsamości religijnej narodowej, a tak naprawdę jak było prowadzono badania dotyczące tożsamości osób, które np. zaangażował się za ataki na samobójczy terrorystyczna okazywało się bardzo czas zarzuty były osoby, które były dość mocno włączone wszystkie sieci globalnej z tą globalną kultura i np. w zachodni styl życia w alei żartami fundamentalizm wynikał właśnie z takiego bardzo krytycznego negatywnego u refleksji imienia globalizacji i był czymś w rodzaju alter globalizacji to miasto tonie było także to było już dziś WeChat tożsamość zachowana bez wpływu głowa zaraz bardzo ciekawe bo, bo to jest jakaś teza bardzo pokrewna przecież temu co żyje kapel pisał w książce zemsta Boga i słynnej książce, która między już do remodelingu piłam no właśnie ta także, że myślimy czy mamy skłonność ta sama do ruchu się definiują o różnego rodzaju takich konserwatywnych fundamentalistycznych ugrupowaniach sądzić żona są właśnie wynikają z jakiegoś ruchu powrotu powrotu powrotu do jakiejś tradycji czystej nieskażonej nie zepsuł tej przez nowoczesność, a tymczasem są właśnie produktem nowoczesności oto cała tradycja, do której rzekomo się obnoszą jest konstruktem późno, bo ta jest tradycją mój styl co wynaleziono zresztą robią już kolejną dygresję skoro Lublin odegra w tym programie w ogóle sam terroryzm międzynarodowy, gdyż z pewnym w pełnej mierze produktem globalizacji tak naprawdę to rodzą się umiędzynarodowieniu w momencie, kiedy wystrzelono pierwszego z tych torów okołoziemskich go, który potrafił szybko przekazywać obraz telewizyjny z 1 miejsca świata na drugiej okazało się, że może oddziaływać po prostu no całe społeczeństwo za pomocą bardzo telewizyjnych scenariuszy dla radnych, gdyby nie globalizacja, gdyby nie to światowe media, a to w ludzką świadomość nie wbiło się tak mocno nie wbił się tak mocny obraz samolotów bijących się jak masło w 2 wieża prawda, więc sam terroryzm można powiedzieć bardzo wiele zawdzięcza, a mówiąc ironicznie globalizacji miasta jeszcze tak na moment ocen zupy gulasz, żeby go trochę obronić to ja też może jakoś uproszczony sposób zrekonstruowała tutaj, ale rozumiem tę tezę naczelną w taki sposób, że powstała pewna taka grupa czy klasa społeczna właśnie elit z polityków biznesmenów, którzy funkcjonują na międzynarodowym rynku na lekturze budzą się w nowym Jorku ławą idą spać w Paryżu nieustannie są w ruchów podróży, których tożsamość jest właśnie właściwie całkowicie oderwana od jakiegoś takiego 1 konkretnego miejsca bądź postrzega jako obywatele świata w UE i czerpią z tego duże korzyści dużo zadowolenia zarazem na trasy istnieje cała ogromna grupa też rzesza ludzi, którzy jednak funkcjonują cały czas wewnątrz tych swoich wspólnot i w 1 miejscu no i dla nich jakby czy ich tożsamość jest po prostu zupełnie inna aniżeli tej na tej zlokalizowanej elit, ale to pewnie też się zmieniło tak jak pani mówi od tego czasu by jakoś Laszuk mówi bardzo podobne rzeczy do tych, którym mówił Bauman w swoim króciutkim książek co p t. globalizacja, która ma być równie wielu zwolenników co ich wrogów, ale Bauman globalizacja też mówiło takich dziedzińcach globalnych właśnie, którzy tu z kolei, odnosząc się do Marka może poruszać pomiędzy 1 nimi sama drugim miejscem manna i tworzą właśnie taką globalną elita i faktycznie mamy do czynienia z taką globalną elitą można powiedzieć, że mamy też do czynienia w tym momencie z taką bardzo specyficzną klasą średnią w oczy takimi cyfrowymi dowodami, którzy nie są przywiązani do ważnego miejsca żyją sobie na wygnaniu wymógł na jakiś indonezyjskiej wyspie inflacyjną dla globalnej korporacji umów dane o ulgę Economic forum mówią, że na świecie jest około 40  000 000 takich osób, które w Niszu większym stopniu uprawiają właśnie taki styl życia z centrum seniora Groupon, a do tego trzeba doliczyć również studentów tak, którzy po prostu przepływają pomiędzy pomiędzy uczelniami koneserzy chodzi oto grupa tych tubylców można powiedzieć to w tych różnych państwach, którzy po nim, którzy nie mają styku z globalizacją krzyżem być może nie mają styku w Kuusamo globalizacji i być może nie mówią o globalizacji miast upchnął w strukturach procesach globalizacji innych, bo to co się dzieje na międzynarodowych rynkach finansowych to co międzynarodowe korporacje realizują w swoich strategiach to zmienia, a sposób w jaki ludzie pracują i zmieniała i praktyki życia codziennego i psują się, że nikt nie jest w stanie obronić przed globalizacją, ale i z tego też powodu znacznie w oknie trafniejsze pojęciem jest pojęciem lokalizacji, czyli po prostu łączenia tych procesów globalnych i lokalnych jak tu pani patrzyła w tym kontekście na stan o zwrot populistyczne to znaczy na tą popularność dyskursów, które właściwie są anty globalizacja i inne to znaczy nie bezpośrednio może zawsze, ale w każdym razie odwołują się do tych wartości, które stoją w sprzeczności z etosem globalizacji tak to nazwijmy nowo akcentują właśnie to co lokalne sprzeciwiają się ekspansji Międzynarodowego kapitału to akurat nie chyba nawet jest korzystna, że sprzeciwiają no te tożsamości lokalne narodowe wzmacniają akcentują dumę związaną właśnie z przynależnością do niewielkich wspólnot, a nie do jakiejś społeczności światowej i t d . i t d. wygląda to na taki Bakalarz po prostu trochę rzeczywiście ma coś takiego co jest w reakcji na nadmierne ne rozwój globalizacji to bodaj Anthony Giddens używa jakieś takiego określenia, że jesteśmy przed globalizacją pani, że to już, jakby przeciążenie nastąpiło globalizację tylko, że wtedy faktycznie utożsamiamy to globalizację oraz za liberalizacją przed amerykanizacją tak jak ją pojmował, a Fukuyama czy 5 lat, które mówiło m. in. o Kalifornii w akcji naszych potrzeb osób wspomina amerykański model życia, a który jest przekazywany przez co robi się kulturą masową wbija nam się w głowę upojony winem Malika śpiewał zespół Laibach tak burd czy rowerzysta witraż w piśmie z festiwali Osucha Kalifornii z racji, bo AM not oraz możemy też mówić o globalizacji w takim bardziej etycznym wymiarze w jakim znacznie częściej mówią socjologowie tak socjologowie rano Szkocja Krasowski ASA z sosem czy ulic bak, którzy wskazują również na fakt, że globalizacja to jest stała interkonektor z, czyli większe połączenie może też włączyć się swym ukształtowanie się kiszki globalnej świadomości, ale nie tylko w taki świadomość polegający na refleksję i już żyjemy w 1 miejscu to są stara dyskusja jeszcze z lat siedemdziesiątych statek kosmiczny ziemia tak jesteśmy wszyscy współodpowiedzialni na, ale to też są na taki dyskursu, który zwracają uwagę, że jesteśmy współodpowiedzialni za tych ludzi, z którymi jesteśmy połączeni 1 głosem, ale i one są może powiedzieć znacznie bardziej humanistyczne i humanitarnych jest kurs i może powierzyć te wszystkie dyskusje właśnie alterglobalistów trzyma te wszystkie protesty za którymi m. in . stoi Naomi Klein zima raczej Manuel Valls, który też popiera ten nowy sposób ujęcia to właśnie ten alterglobalistów jest 1 z odsłon można powiedzieć dyskursu globalizacji nie jest z nim sprzeczne, z czym jest, jakby wynikiem przejawem tego procesu bank ma pani namyśli tak to ona myśli, że jakby alter globalizm też jest efektem świadomości globalnej i po tyle żona jest charakterystyczna maszyn dla pewnych grup osób tak, ale który też mogą już ponad granicami łączyć, tworząc może rodzić nowe plemiona zgrupowane wokół pewnej idei czy to będzie idea walki z globalnymi korporacjami czy to będzie idea walki o z plastikiem z piaskiem w oceanach to jednak one się grupują funkcjonują też dzięki rozmaitym globalnym możliwości z globalnym powiązaniom skądinąd znowu grasują proszę bardzo skromnie co bardzo interesujący jest też to w jaki sposób rozmaite ruchy protestu się instytucje realizują, ale w tym momencie w Gollobie realizujemy taki pro, która nazywa się Chain Reaction dystrykt, który realizujemy z Wiki rajd może godzić Wikielec stos no może nie WikiLeaks ale aby coś się organizacja, która Obama podobno logika z Cambridge czy rejs taką organizacją rozważ opon Corporate i to polega na tym, że próbujemy zbudować ogromną bazę danych następnie Platforma, która pozwala badać łańcuch dosta w wielkich korporacji co umożliwia to umożliwią faktyczne transparentność oraz tych korporacji skupiam się w tym momencie na przemyśle odzieżowym i pozwala on sprawdzać skuteczność praktyk w ramach tych łańcuchów dosta w i może powiedzieć, że to jest taki bardzo krytyczne podejście do UE ubocznych skutków globalizacji rozumianej jako liberalizacja, ale też wykorzystaniu sieci międzynarodowych powiązań wykorzystywanie instytucji Międzynarodowego finansowania, które w tym momencie zapewnia Unia Europejska, żeby zbudować pewną instytucjonalną strukturę pozwalającą no radzenie sobie z tym skutkami ubocznymi stylami jak Rosja logo to jest interesujący wspomniała pani od tej liberalizacji amerykanizacji jako takich syna nie ma globalizacji możemy ją z tymi procesami utożsamiać a jakie jeszcze synonimy można, by tutaj to właśnie pojęcie globalizacji więzią koło Biecza kończą studia po raz byłam wówczas socjologię stosunki międzynarodowe to wszędzie mówiło się o Samuel Huntington nie jego wizji, bo Kamil Jaros świata lepszy co pewien czas, bo popularna, a Huntingdon proponował, żebyśmy nie myśleli o świecie w kategoriach państw narodowych tylko, żebyśmy myśleli w kategoriach 78 wielkich cywilizacji, które tak naprawdę oparte są, a na, a w kulturze zakorzenionej zakotwiczonej bardzo głęboko w Wood tradycji religijnej w alei wg niego to wielkie cywilizacje współpracują ze sobą, ale znacznie częściej się ze sobą zderzają, a i to wizja to się takiej lokalizacji globalizacja Kubą organizacji po pewnym czasie doszło do lamusa zarzucono Hamiltonowi zresztą, że ich stroną posłuży członkiem amerykańskich interesów, że amerykańska machina wojenna muszą się znaleźć wroga po prostu po po upadku związku Radzieckiego do łez w tym momencie my, gdy rośnie konflikt chińską amerykańskim, gdy Chiny się za pomocą twórca tego mówić na początku za pomocą rozmaitych cyfrowych również technologię zaczynają walczyć o hegemonię, a do tego dyskursu, bo kolonizacji go badacze globalizację zaczynają powoli powracać czy pokazują, że dajmy na to internet nie stanowili 1 całości zimą może mówić o wielu internetowych w tym momencie Szkot Chiny bardzo skutecznie zbudowały sobie, że ma być taką ścianę odgradzającą we wnętrzu chiński internet od innych internatów już budują się lokalna postu banki internetowe w ramach, których tworzą się też był zupełnie inna mechanizmach obrotu informacji tworzenia się rozmaitych społeczności tak dalej, zwłaszcza niesamowicie ciekawe przepraszam, że wtrąca się z małą dygresję właśnie Otóż rozmawiamy jeszcze z domu da Grasso murarz Korfanty z takim medioznawca amerykański Neo w Polsce mało znane, ale bardzo ciekawa postać lektury napisał w latach dziewięćdziesiątych taką książkę, która się też okazać promowanie Bytom kapel niczym to kapel nazywa się Cyganeria ta książka, której nikomu nie chciał wydać te wybory uznawano, że z tym internatem West przesada nic kompletnie z tego nie będzie za parę lat to niż ten nie będzie ekscytował sprawa zostanie niszowa tak dalej no bo Raszków tam wieszczył właśnie globalny rozwój internetu, ale rozmawiałem z nim nie miałem okazję jakiś czas temu i powiedział, że pewnym zaskoczeniem takim niewątpliwym dla niego dla w ogóle całej grupy osób, która w internecie wtedy jeszcze na początku, kiedy on się zaczął rozwijać widziała taką szansę właśnie na stworzenie globalnej sieci globalnej świadomości, która przekroczy te wszystkie tożsamości lokalne, jakby właśnie będzie takim motorem napędowym procesy globalizacyjne na bardzo wielu poziomach, że okazało się, że właśnie internet tak powiem w tej chwili po całej tej komercjalizacji, jakiej w pewnym momencie uległ absolutnie wspierała jak najbardziej partykularne fochy funkcjonowania jest taki no właśnie składa się z takiej z takich grup baniek z oznaki wsobny tak pot z zespołów, a nie stanowi właśnie tej powszechnej we wsiach obejmującej sieci to interesujące i na osobną goście pewnie analiz w zeszłą Nate skandale z Cambridge Analytica pokazuje jak łatwo tym procesem dużą rezerwą internacie sterować tak do własnych korzyści, a przykłady chińskie, które odnoszą się pokazują jak może wykorzystywać wszystkie mechanizmy cyfrowo do kontroli własnych obywateli też są bardzo interesująca też pewnie na inną dyskusję jest w jakim stopniu Chiny budują trasy w rodzaju cyfrowego o nowe totalitaryzmu niebawem się użyć tego słowa, bo pewnie część słuchaczy słyszał o tym, że Chiny budują coś rycerskiego z kręgu obywateli to może za przestrzeganie reguł prawa może dostać wyższy skok wzwyż dostęp do pewnych usług w publicznych można też okazać się złą wolę zdradził biologia jest taki rodzaj spełnionej wystąpi w twarz ma powiedzieć tak w tym wystąpi, która może godzić dzisiaj miękko, a to oznacza ona się dziś dzieje w tle my tego nie zauważamy dopiero o tym, pewne ruchy być może na takim poziomie strukturalnym o pół widocznie ją nam to uwikłanie w np. w takie auto etnografii socjologa zauważyłam to swoje uwikłani to jak bardzo konsumpcja, której dokonuje w sieci z pozornie darmowa się przy okazji RODO w sensie momencik zacząć czytać faktycznie te wszystkie zgody, który był mi podsuwane i czytać listę partnerów marketingowych, które wchodzą w poszczególne strony, z których korzystamy od strony dla naukowców, choć były zbierane moje dane jony, bo po prostu przekazywana jako obróbka i 8 dla marketingowców tak być może do profilowania jak mówią te informacje lepszego produktu dla mnie, ale też pod moje dane były wykorzystywane w sposób, który jako socjolog też chciałbym, żeby była wykorzystywana no i toteż też jest bardzo interesujący mechanizm to prawda wróćmy do globalizacji cyfrowej globalizacji w przypadku tak to jest to stoi bardzo ciekawa, że trzeba w jakim my być może da z tych wątków, które warzą piwo podnieść się jak ostatnio zmieniła się to się struktura władzy to przykład, jeżeli chodzi o korporacji Szczaksy poszlibyśmy na listę tych najbogatszych najbardziej wpływowych korporacji 10 lat temu to tam dominował były firmy, które wydobywały ropę naftową i firmy, które prowadziły sprzedaż detaliczną, ale taki np. jak amerykańska sieć Walmart zapamiętam ją, bo pamiętam, że szczyt parę lat temu przytoczono przykład studentów oraz studentom jako firmy, która ma większe roczne obroty niż wynosi dochód Narodowy Polski w ciągu w ciągu roku miasto momencie ma w tej pierwszej dziesiątce blokuje się większość firm, które właśnie obracają danymi albo stanowią Platforma biznesowa, a ITS może powiedzieć wyższy, odnosząc się do innej głośnej książki oraz strój masce logiczną wyobraźnią do McDonald za oficera jest wprowadzenie takich pewnych żelaznych klatek być wożeni biurokratyzacji oraz racjonalizacji, które sterują znowu naszą pracą, ale również praktykami naszego życia codziennego tak, że ktoś z nas używało rozmaitych narzędzi Bugla gotowi dzielić na czym polega ta wyuczona w zasadzie nieudolność przepisania się do innego systemu tak bardzo szybko się przyzwyczajamy do tego, że żadne z tych systemów korzystam, ale tez znowu trochę paradoks może umorzenia nie wiem pytam no bo na tym rynku mamy też do czynienia z takimi procesami monopolizacji to znaczy te giganty w postaci choćby wymienionego Googlea czy ME jest ona znaczy Ubera, który też trochę w tym sektorze tak naprawdę funkcjonuje no to są wszystko o takie potężne podmioty, które właściwie tam, gdzie się pojawiają tam zasysając wszystko monopoli zwój o rynek wysysając co się da ne i Tesco powiedziałam też trochę w sprzeczności z duchem, który towarzyszył takiemu początkowemu rozwojowi rozmaitych w takich właśnie przedsięwzięć popiersia po drugie do internetu jako pewnej sfery także, w którym można właśnie tego typu inicjatywy biznesowe realizować zarząd firmy w tym momencie bardzo często się Facebook Google Amazon Facebook czasy się, że tych firm po prostu cóż aktorami geopolitycznym fakt, że Mark Zuckerberg jest przesłuchiwany w tym momencie przesłała instytucje europejskie o takim najwyższym poziomie władztwa też jest wiele znaczących tak dla nich to jest w zasadzie równoznaczna partner do rozmowy, które może bardzo wielu aspektach funkcjonowania obywateli Unii Europejskiej zadecydować od, tak więc to jest to bardzo istotny obszar władzy, która to współczesna cyfrowa globalizacja kształtuje Nałęczowskiej mówi pytanie o to kto rządzi światem jest źle postawione trzeba zapytać, kto posiada świat na własność no kto posiada ten rządzi światem i oczywiście wielkie korporacje amerykańskie taka jest od połowy w trochę wpły w przekręcając FOT poeci są bardzo czekała, kiedy zacznie mówić rządzą nią wielkich korporacji chińskie i a w tym momencie szkody, jeżeli patrzymy na technologiczne start-upy, a które wymyślają rozmaite Innowacyjna technologie to stany Zjednoczone nadal dzierżą prym, ale Chiny bardzo szybko gonią, a jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji to Chiny zbudowały sobie bardzo rozsądną strategię, która wspierana przez państwo, które wspieramy również przez duże Strumień finansowania ze strony państwa i wcale mi się nie zdziwiła, gdyby za kilka kilka dosłownie lat po Powsin absolutnie zdominowały świat pod tym względem tak no, a wiadomo, że jesteśmy w tym momencie już siłą społeczeństwa, które żyją władz algorytmów i algorytmy myślę, że całkiem niedługo będą również dyktowały chińskiej korporacji, które będą zajmowały się danymi, tym bardziej że on w przypadku Chin, a Chińczycy testują bardzo wiele takich rozwiązań, które w Europie, ale dopiero wchodzą do obiegu Szkot w Chinach dokonują się w tym momencie rewolucji, jeżeli chodzi np. o płatność to rozmaite Platformy e-commerce Sowa tak Alibaba ani PiS wszystko zęby zintegrowane w ramach 1 płatności Chińczycy, którzy znam takich struktur, którzy jadą do Stanów zjednoczonych nie mogą uwierzyć, że nie mogą Szkot płaci za pomocą telefonu fakt im z zawałem to myślę, że my jeszcze cały czas tkwimy w takich pełnych parkach myślowych, które mnie, jakbym nie pozwalają dostrzegać tych procesów, które zachodzą w naprawdę bardzo szybkim tempie to bardzo ciekawe co pani mówi o Chinach tam też jest oczywiście cały ten sektor związany z nauką bardzo intensywnie rozwijający się dotowane z biotechnologią, która też tam właściwie rozwijać, żeby rozmaitych etycznych obostrzeń ani nudna i barier, która istnieją w Europie czy w stanach Zjednoczonych, więc rzeczywiście taki aktor nowej międzynarodowej arenie, który staje się coraz potężniejszy, a tak wyszło bardzo dobrze widać się w takich miernika, który wydaje się dość kołem od nich są rzucane są obiektywne, ale dość rozsądna tak to unijna, a jeżeli chodzi do Szkotów publikacji międzynarodowych czasopismach dusza nie patrząc na podział dyscyplin Chińczycy zaczynają też urasta dziś o potęgi, a jeżeli chodzi właśnie publikacji międzynarodowa co bardzo dobrze też świadczą o ich takiej próżności naukowej ogólnie to, dlatego że jest ich tak bardzo duże z nie z Gnie nie odsuwał go na bok tego czynnika fakt, że z Chin Chiny mają wielki prężny, że nagła wnętrz oraz szybko rozwijającą się klasą średnią powoduje, że oni bardzo wiele tych rozwiązań mogą dostawać się najpier w u siebie, a ich też rynek jest wystarczający do tego, żeby np. eksplodować to start -up, która w, które tam powstają tak chwali PiS i stał się założony kilka lat temu przez nowego chińskiego nauczyciela, który w tym kara w tym momencie należy go w bogatszych najpotężniejszych ludzi na świecie, więc to faktycznie jest to przestrzeń to potencjał do tego, żeby testować siłę to innowacyjne rozwiązania, które podpowiada rozwój technologiczny jak to pani zdaniem zmieni to międzynarodową scenę to znaczy wciąż jeszcze wiodące Remo i mający taką może bardziej symboliczną niższy o faktyczną pałeczkę lidera stany Zjednoczone też w sposób taki dość chyba intensywne w tej chwili za pośrednictwem trampa, który wprost o tym, mówi się szykują, bo takiego wyścigu globalnego mu palma pierwszeństwa w nas na to znowu wtrącił staram się bardzo wiele okienek usłyszeć w Pałacu w NATO pytanie bardzo wiele odpowiedzi, ale zahaczył tylko 1 rzecz stany Zjednoczone mają coraz większe problemy z taką podstawową infrastrukturą w i infrastrukturą przemysłową infrastrukturą społeczną i myślę, że to bardzo dużej mierze będzie grozić, jeżeli chodzi o dotrzymywanie tylko o, a tego wyścigu ba myślę, że jeszcze przez pewien czas zła stany Zjednoczone nie dadzą sobie odebrać paczki pierwszeństwo domy z całą pewnością będą czuły gorący oddech konkurenta na plecach tak jak mówię Chińczycy mają kilkukrotnie większy rynek wewnętrzny, ale tak jak pan zauważył brak bardzo wielu aspektach tych ograniczeń, które są prowadzone w krajach zachodnich to, jeżeli chodzi właśnie o prawa pracownicze raczej, że chodzi o inne kwestie etyczne najtęższe powiedziałbym w całym tego meczu ważyła 90 % produktów, których używamy są produkty wyprodukowane w Chinach niezależnie od tego, jakiej narodowości w cudzysłowie są korporacje, które dają markę logo nowości wszystko jest Made in Chinatown leży bardzo symptomatyczne tak chyba tak jest taniej, ale tam stanie no ale Chiny znający sprawę z tego, że inni udają się w miarę rozwoju tej klasy średniej nie uda im się utrzymać się przewagi opartej tylko wyłącznie na taniej sile roboczej, że muszą inwestować noża Clinta strategia rozwoju cyfrowej gospodarki gospodarki opartej na znanych sztucznej inteligencji świadczą o tym, że oni sobie całkiem nieźle do przemyśleń w wyjściowym, żeby Polska miała w równym stopniu, a dobrze przemyślana myślę, że w oczy się winnej skali, ale jesteśmy krajem, który znajduje się stoi przed podobnym dylematem to znaczy pułapka średniego dochodu Toy Story to trwało może na słowo uwierzyć, ale nie będziemy w stanie konkurować ciągle wysokością naszych pensji tym sensie u nas stanie się produkuje, ale rosną mamy ambicje społeczne w związku czuł, by nie uda się utrzymać nasze przewagi, więc śmiało budować przewagę czymś innym, ale to naprawdę nie mogą być siła autonomiczne samochody w te to kraje, o których mówimy to znaczy w szczególności Chiny rzecz jasna tu jeszcze coś trzeba by o Rosji powiedzieli zapewne w tym układzie, ale Rosja ma dobrych programistów to jak robiliśmy badania deweloperów to wyszło, że mają dobrych programistów osoba co chce walczyć o takiej sytuacji, która wiąże się z 1 strony z ekspansją ekonomiczną i z takim niesamowitym rozwojem takich krajów rekiny n p . a z drugiej strony jednak z autorytarną polityką, którą uprawiają rządy takich państw myślę, że to jest jakiś, że jeśli te ten bagaż populistyczne będzie się pogłębiał to może to być pewnego rodzaju trend przyszłościowy to znaczy z 1 strony właśnie autorytaryzm z drugiej strony wolność gospodarcza ekspansja gospodarcza mam mamy takie przykłady historie oczywiście był bywały takie 2 takie kraje wcześniej Nowe Miasto to być może jest coś takiego symptomatyczna go jak ta globalizacja wtedy będzie wyglądała się one znowu do wspomnianego tutaj Anthony ego Giddensa, który twierdzi z kolei, że te procesy globalizacyjne związane z liberalizacją przyrostem wolności indywidualnej prawami kobiet z prawami gejów i t d . tak dalej to wszystko co uważamy za zdobycie Zachodniego liberalizmu, że to jest pewne dobro, które jest oczywisty sposób związane z globalizacją i że te procesy globalizacji, która właśnie wiążą się z liberalizacją są nieodwracalne to znaczy, że choćby nie wiem ilu etapów przyszło tam potrząsa mało albo jakiś innych polityków, którzy którzy, którzy stosują takie bardzo autorytarny narracja to tak naprawdę, ponieważ u źródła liberalizacji są znacznie głębsze niż tylko właśnie dziś takie proste polityczna organizacja to jest już nieuchronnie zdobycz cywilizacyjna, której nie utracimy chciałbym pomilczeć to moment cena waha, ale był już coś powiedzieć dla mnie to jest zbyt daleko posunięty optymizm w sensie do bardzo wiele mogę przytoczyć przykładów na to, że w rozmowach podkreślam, że mówimy o człowieku, który też były niejasne interesy, jakby z reżimem Kaddafiego był uwikłany, więc być może należy ostrożnie pewne jego wypowiedzi traktować wydaje mi się, że to cyfrowe narzędzia, bo one do po prostu z uporem godnym lepszej sprawy wraca do kwestii proszę 6 testów możemy nowego powiedzieć dzisiaj aż do cyfrowe narzędzia naprawdę mogą stworzyć Real w bardzo prosty sposób są bardzo przerażającą dyktatura rzut to nie jest także one są droższe o niej Wilna to narzędzia zeszyt narzędziom bardzo łatwo można wykorzystać siłę i MBA w zgodzie z rozmaitymi ideologiami, a i przykład Chin bardzo dobrze to pokazuje, ale w tym momencie przeskocz do innej kwestii czy waszym tej kwestii danych, bo od toż to co w tym momencie bardzo duży spór to znaczy do kogo należą dane, które my produkujemy, ale im się, że my na tym przede wszystkim powinniśmy się skupiać również w wymiarze globalnym, dlaczego dlatego, że w tym momencie produkujemy dane, poruszając się po internacie, korzystając z naszego smartfona widziałam się badania, że każdy z nas dotyka smartfona w 2000 × dziennie przynajmniej, więc jesteśmy ze smartfonami w tłum stałym związku na alei już całkiem niedługo cała nasza rzeczywistość będzie obliczona czujnikami sensorami każdy nasz ruch będzie po prostu śledzono, ale i to będą rzeczy ten internet rzeczy, które będzie przenikał całą naszą rzeczywistość, który będzie bardzo łatwo można wykorzystać politycznie do kontroli grup społeczności, które będą niezgodne z wizją władz, ale i wg mnie tu po może być taki czynnik drutem optymizm Giddensa zakusami nie było wolno, a nie byłabym skłonna podpisać się pod takim jego oświeceniową racjonalistyczne przekonanie, że postęp globalizacji są o Annie powstrzymano właśnie w tym takim liberalizacji innym Universal styczną wydaniu to może być też jest wizja Brytyjczyka, który pewnie nadal ma w sobie takie poczucie, że pomnik stoi kaganek oświaty Anna inna na inne narody i być może być mocno jest związana z tą szkołą żydowską też wizją praw człowieka, która w bardzo wielu aspektach jest przecież negowana i i podważono właśnie ten wątek bardzo jest interesujący związane z narzędziami cyfrowymi, które mogą zostać użyta w sposób nie do końca zgodne z nawet z pewnymi intencjami, które przyświecają producentom takich urządzeń ma tu wspomniała pani o tym w smartfonie dotykamy tysiące oraz członków UE w ciągu doby to też jest kwestia cyfrowego kapitalizmu to znaczy tego, że właściwie towarem najbardziej pożądanym w tej chwili jest uwaga na, że to wszystko pracuje na rzecz tego, żebyśmy byli nieustannie mnie zaangażowani i nieustannie jakość koncentrowali się właśnie na urządzaniu te badania różnego rodzaju psychologiczne badania, które pokazują, że w tej chwili funkcjonujemy bardzo często już z takim deficytem koncentracji taką niezdolnością do skupienia się na jakimkolwiek dłuższym takim ciągu przekazie, że to po prostu jest faktycznie dość przerażają tak znakomita książka Nicholasa Karo pudli u nas któraś krotna opisuje, ale faktycznie tak to jest start są też takie badania, które pokazują, że 80 × na szkodę wypływamy swój telefon tak w ciągu dnia stok średnio 12 minut to wychodzi, bo leczy się nawet ci, którzy użytkowym użytkują Androida niż iPhone, a arcyciekawa no ale by ten smartfon staje się po prostu też stałem w smartfonie jest właściwie cała globalizacja i bardzo zaoferowały dostęp do całego świata wszystkich informacji jakich chcemy możemy oglądać Live jakieś rzeczy, wdrażając się na drugim krańcu globu to też niesamowite lub też ciekawe czy właśnie tworzy się tą wspólnotą losu, o której piszą socjologowie bardziej zaangażowani etycznie tak czy fakt, że my wiemy, a od tych wszystkich wojnach w katastrofach nieszczęścia, które się dzieją powodują, że my mamy ochotę przykuwać ma działanie wycieraczek oglądał razem z Ula afro beat Band gwiazdą z kim jest nie myślę, że niewiele na to wskazuje faktycznie, że to jest raczej proces takiego postrzegania tego przez pewien filtr właśnie tego urządzenia tego narzędzia, a on, czyli to jest raczej coś takiego co nas w zasadzie zobojętnienia, a nie wprowadza w jakiś taki rodzaj właśnie poczucia obowiązku moralnego albo co wzmacnia naszą wrażliwość jest raczej czymś co po prostu powoduje, że nie oglądamy to nam to powszednie od faktycznie ich chorób zmieniają się technologie intelektu to znaczy tak samo nie jesteśmy się w stanie wchłonąć skupić na długim tekście MO to dotyczy musi nie tylko młodych ludzi żona jak widzą również po sobie w końcu jestem naukowcem, który powinien być przyzwyczajony do przerzucenia mas tekstu tak podobnie te technologie intelektu oddziałują się na naszą uwagę w odniesieniu do umowy ponosi tego globalnego losu innych ludzi mówi też wydają się, że ta globalna świadomość robić coraz bardziej fragmentaryczną, choć szeroko to znaczy, że szeroka, ale coś, o czym jest w konsekwencji zmalała wiemy o bardzo wielu wydarzeniach natomiast nie układamy tego wspólną narrację, która skłania, aby nas do podjęcia jakiegoś działania, ale i też nie potrafimy wpisać sobie tych wydarzeń, a w nasz los jednostkowo Stróż bardzo dobrze widać się chociażby na przykładzie serwisów informacyjnych w tym momencie niektóre gazety podejmują taki wysiłek może właśnie więcej świata zaczynają więcej tych międzynarodowych OOM wiadomość dostarczać tak naprawdę przeżyć powstało serwis informacyjny w Polsce to my się skupiają włącznie na naszym lokalnym Narodowym rynku idei gospodarczych kulturowych politycznych pastorowi dostrzegają tego co się dzieje poza tym albo jest może też, że trochę Polska specyfika to znaczy to jest serwis jednak w innych krajach z jej treścią jej peryferyjne skądinąd nie mają takiego nie mają takiej obsesyjnie koncentracji wyłącznie na stokach założyły, na których serwisach mówiłby, że Szkot mówiło BBC trudno uznać się BBC za o meczu brytyjskie wydłuża ponad połowa widzów BBC to są ludzie spoza Wielkiej Brytanii, więc był Reszel dostosowana do grupy docelowej tak natomiast w przypadku dajmy NATO Francji tu też zresztą widać bardzo duże skupienie na to co się dzieje na naszym własnym postępu, lecz ku i doznać procesy, które świadczą o no właśnie pewnego rodzaju na koniec zapytam Bakalarz to znaczy myśli pani, że to jest mu, że to jest wynik no pewnego rodzaju właśnie przeciążenia takim takimi informacjami, które do nas pędzą do wszystkich stron i która nas osaczają i od, których chcemy się jakoś się odizolować może kwestia tego, że faktycznie my nie mamy struktur pasiaki myślowej, która pozwoliłaby nam to priorytet zachować walczymy tak naprawdę nigdzie nie ma, ponieważ właśnie tych informacji z całego świata dociera do nas tak wiele i u nas są tak już struktury zwana na co powinniśmy zwrócić uwagę Nate można go jest trochę przewrotnie właśnie dlatego być może, bo powinniśmy przemyśleć, jaka jest rola akademików i ekspertów w ogóle w tej współczesnej rzeczywistości tego panteonu dróg wokół mediów społecznościowych czy faktycznie rola interpretatora tej rzeczywistości staje się coraz ważniejsza, ale i były to badania dotyczące automatyzacji zawodów akurat zawód nauczyciela akademickiego w dół 1 z najmniej zagrożonych automatyzacją właśnie z tego powodu, że priorytety z ujęcia informacji pralki czy wiedza może tego jest potrzeba bardzo dziękuję dr hab. Renata Włoch Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Digital ekonomii klap również Uniwersytet warszawski dziękuję
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA