REKLAMA

Nie ma odwrotu - za prąd trzeba będzie płacić więcej

Data emisji:
2018-10-30 12:40
Audycja:
Raport Gospodarczy
Czas trwania:
13:42 min.
Udostępnij:

Aleksandra Dziadkiewicz i Aleksandra Gawlikowska-Fyk rozmawiają o tym, jaki wpływ na polską gospodarkę, a także na przedsiębiorstwa i prywatnych odbiorców będzie miał wzrost cen prądu, który właśnie następuje.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Raport gospodarczy. A a w raporcie gospodarczym teraz zajmiemy się prądem, energią, prawem energetycznym. Ze mną w studio Aleksandra Gawlikowska-Fyk z Forum energii, dzień dobry, dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. No i na początek chciałabym panią zapytać, czy rzeczywiście tak to jest, czy nie ma od tego odwrotu, że za prąd naprawdę wszyscy będziemy musieli płacić więcej? Rozwiń »
Wydaje się, że psie to co przez lata z różnych stron eksperckich, ale także, ale także rządowych, które komunikat, który płynął, że wreszcie w którymś momencie ceny energii elektrycznej pójdą w górę aż w tej chwili ziścił i od tego rzeczywiście nie ma odwrotu w tym sensie, że jesteśmy zbiera się kilka okoliczności, które na tę cenę energii elektrycznej szczególnie w Polsce wpływają negatywnie w tym sensie, że powodują jej wzrost i przede wszystkim trzeba by było odróżnić, że mówimy cały czas na razie o rynku hurtowym i ewentualnie cenach, które przekładają się dla odbiorców, ale tych przemysłowych, dlatego że ceny dla nas wszystkich indywidualnych odbiorców są regulowane, więc tego wzrostu jeszcze nie widzimy także tak powiedziała Anna jest nieodwracalny

Jeżeli przemysłu i w ogóle przedsiębiorczość jako taka będzie musiał płacić więcej miało duży biznes to jedno, ale zwykli ludzie, którzy mają swoje zakłady czy sklepy mniejsze, nawet jeżeli oni będą musieli płacić więcej za prąd to pewnie może się spodziewać, że część tych kosztów przerzucą na ostatecznego odbiorcy, czyli zwykłych klientów jest, nawet jeżeli my jako odbiorcy domowi nie zauważymy rachunkach jakieś dużej zmiany, bo tutaj właśnie nie spełniała norm URE stoi na straży nie powinna zbyt duże zmiany nie pozwoli mu to jednak być może w produktach, choć musi zapłacić więcej 

Myślę, że to już się dzieją, ale informacje o tym, że rosną koszty dla Penna przemysłu już są wszędzie podawana z ulg są dramatyczne wzrosty niektórzy mówią 60 % 70 % więcej niż w tym roku trzeba było płacić i jajek kosz tak wewnętrznie zwróciłam uwagę na inne informacje, które są budowane przez Emmę komunikację miejską w różnych miastach no to nie jest rzecz, której nie zobaczymy zobaczymy wszyscy, tym bardziej że mówiąc o czystym powietrzu zależy nam tak, żeby zwiększać dostępność do komunikacji miejskiej i przystępność cenową 6070 % przy tramwajach no to jest to jest to jest gigantyczny wpły w więcej, ale to jest oczywiście tylko 11 malutki elemencie no tak nudno mówi się jednak o tym, że ceny energii elektrycznej są doskonałym substytutem doskonale substytucyjne one wpływają na wyścig na wszystko mu ciężko sobie wyobrazić coś na co nie wpływają także tak zobaczymy natomiast jeśli chodzi o odbiorców indywidualnych inna sytuacja wygląda także, że te taryfy, a dla nich są dla nas są regulowane natomiast co ważne i co prezes URE, o którym przed chwilą też rozmawiałyśmy jeszcze przed wejściem na antenę często podkreśla ustawa jest dość precyzyjna prezes URE ma nie chronić gospodarstwa domowe, ale równoważyć interes gospodarstw domowych w tym sensie je chronić, ale równoważyć ciemne z interesem przedsiębiorstw, więc też energetycznych, więc strasznie nim ciężko sobie wyobrazić taką sytuację, że prezes URE teraz powinno dobrze inni przedsiębiorcy przedsiębiorstwa energetyczne inne mają wyższe koszty to ja teraz ich nie uwzględnia ono bardzo niezdrowo jest wprost sytuacja w tej rozgrywki trasa była między URE, a ministerstwem energii, bo sam minister Tchórzewski raz, mówi że podwyżek cen prądu dla gospodarstw domowych w ogóle nie będzie czyli jakby to ministerstwo blokuje ewentualny wzrost kosztów i potem, mówi że może na 5 %owa za chwilę wchodzi narracja o rekompensatach dla gospodarst w domowych jest muszę poczekać aż zobaczymy ostatecznie te taryfy, które zostaną przygody zostaną przygotowane i o tym, jaka będzie reakcja ze strony ministerstwa, ale z drugiej strony jest już reakcja w postaci projektu ustawy, który pewnie za chwilę będziemy mogli zobaczyć reakcję dlatego przemysłu dużego, który jest rzeczywiście energochłonnej mówi się, że tutaj będą rekompensaty za to, że ten prąd zdrożeje aż do Time jest za to przestrzeń chociażby w budżecie są rzeczy bez tego też nie da rzeczywiście obejść się, by te przedsiębiorstwa przetrwały na rynku i t d. tym taki system o takim systemie rekompensat dla przedsiębiorstw tych energochłonnych, które też są, jakby obciążone systemu handlu Anne uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, czyli są, jakby też dodatkowo po poza tymi wzrostami, które widzimy też się są, jakby odbiorcą rozwiązań unijnych i tej rosnącej ceny co 2, o której twarz mówi się w kontekście bardzo mocno mu się w kontekście rosnących cen na rynku energii elektrycznej to jest troszeczkę inna historia przede wszystkim same unijne przepisy dopuszczają możliwość rekompensaty taki przemysł energochłonny jest ich też chroniony przez tzw. ucieczką emisji stąd darmowe prawa i t d . tak dalej w tej chwili pojawił się projekt ustawy mówiące o takich już bezpośrednich rekompensatach i Anny tam inne koszty mają być pokrywane przychodami właśnie seminaria są ciemne emisja nowa gala nagród z emisji z przychodów z emisji dwutlenku węgla które, gdy jak cena co 2 rośnie no to z 1 strony oczywiście cena energii elektrycznej rośnie, ale z drugiej strony rosną przychody budżetu państwa, więc senne projekt ustawy mówi o tym, że do 25 % realne przychody z tych uprawnień mogłoby posłużyć na rekompensatę, ale i to jest rzeczywiście element, którym o, którym warto dyskutować natomiast realne mimo wszystko no to jest trochę tak w leczeniu problemów, których nie rozwiązaliśmy do tej pory, dlatego że przede wszystkim TMT przychody senne emisji ze sprzedaży tych uprawnień nie powinny być przeznaczane co najmniej 50 % przychodów na modernizację Anne sektora mnie, ale trener z sektora energetycznego w związku z tym, jeżeli byśmy trochę się bardziej, a chyba z dopingowali wcześniej przedstawili wizję tej naszej energetyki, która stoi jest u progu transformacji nie tylko z powodu polityki klimatycznej Unii Europejskiej, ale po prostu, dlatego że jest to sektor, w którym majątek wytwórczy jest już bardzo stare my musimy budować nowe moce, jeżeli byśmy o tym, myśleli w kontekście rozwiązywania problemów całego sektora to może dzisiaj ten problem rekompensat byłbym mniej, paląc natomiast rzeczywiście ten problem jest i no i to jest tak skomplikowana sprawa kogo teraz wspierać no tak to jest nudno mamy te historie, że tej pani wspomniała to, że droższe są to uprawnienia do handlu co 2 to właściwie zwiększa przychody budżetu, ale też były senator teren przedsiębiorstwa, które potrzebują dużo prądu atutem pogrążony jest czas z tym sam minister Tchórzewski polityczne do komisji Europejskiej w walce z tymi emisjami co 2 zrobiła jest też to niewiadoma to się jeszcze ne będzie rozstrzygała gestów, które system naczyń połączonych sił w 1 miejscu Górka drugim miejscu domek gościnny tak po prostu zrównoważyć no dobra no to zostawmy to na razie, bo tutaj mamy projekty, ale nie mamy gotowych rozwiązań, a my porozmawiajmy o innym projekcie, który został opublikowany przez ministerstwo energii Otóż duży właściwie projekt zmian wprawie energetycznym teraz czy to jest ważny dokument tak zdecydowanie rzeczywistość Anna i jakby rewolucja, która się dzieje w tej chwili nim inne na rynku wojenne energetycznym jest tak szybko, że trzeba uwzględnić te zmiany przede wszystkim chodzi tutaj o takie rzeczy, która któreś odżyją, które nie są zbyt odzwierciedlone w ustawie to są np. ktoś np. wprowadzenie jednolitej definicji magazynów energii elektrycznej kiedyś stało było rozwiązanie przyszłościowe trochę futurystyczna niezwykle drogie w tej chwili magazyny są coraz powszechniejsze, jeżeli mówimy o, jeżeli Polska ma wielkie ambicje zimna w obszarze elektromobilności i także rozwijają rozwijania przemysłu bakteryjnego naturalną konsekwencją jest uwzględnienie tego również w ustawie prawo energetyczne są również przepisy zmieniane na poziomie unijnym słynny pakiet zimowy, który też implikuje pewne rozwiązania na poziomie krajowym i one jeszcze mimo mimo tego, że ten pakiet nie obowiązuje widać, że w tej noweli ustawy już są to są bardzo dobre rzeczy i chyba tak należałoby na tę ustawę ocenić, ale jest oczywiście kilka przepisów, które wzbudziły duże kontrowersje np. na to przepisy dotyczą przede wszystkim trybu powoływania prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także zakresu i jakby celów polityki energetycznej na nich zwracamy właściwie do pewnego porządku to znaczy tak jak wspomnieliśmy o prezesie Urzędu Regulacji Energetyki i o tym, że ono swoją misję do wypełnienia, czyli z 1 strony ma chronić odbiorców prądu, żeby nie widzieli zbyt gwałtownych zmian cen energii z drugiej strony musi patrzeć na to co dzieje się po stronie tych, którzy ten pan produkują sprzedają to jest urząd absolutnie niezależny przemy do tej pory tak było on był absolutnie niezależny kadencja dziesięcioletnia prezesa więcej, by nie, gdyż pięcioletnia tak właśnie 10 lat od 2 lat więzienia kadencja prezesa, więc długa Daniel ta kadencja my teraz za chwilę pan prezes Maciej Bando nieprawdopodobny stanowić prezesom, że kadencja skończy my teraz nowy pomysł na to jak euro ma wyglądać to są jakieś siły bym tzw . które mogą wpłynąć na niezależność tego urzędu to ja bym jeszcze wróci do tego jak było wcześniej, dlatego że ta niezależność nie była taka oczywista, tym bardziej że sam Urząd Regulacji Energetyki to Antoni to jest w miarę nowa rzecz w tym trój podziale władzy dochodzi jeszcze do tego niezależny regulator, ale tę niezależność formalnie zagwarantował trzeci pakiet energetyczny, który został wprowadzony do polskiej ustawy ma rzeczywiście tam kadencyjność widoczną, czyli 5 lat takiego stabilnego regulowania i równoważenia tego interesu odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych plus szarak multum innych zadań i tak jak mówię to jest gwarantowane na poziomie unijnym Anne w związku z tym tutaj Kanta kadencyjność, gdy zostajemy milionami tej panowali nie dotyka natomiast dotyka trochę trybu powoływania niezależność oznacza niezależność od przedsiębiorstw energetycznych, ale również niezależność od zarządu taki jest pomysł na funkcjonowanie regulatora tak jest pomysł unijne są trochę też przeszkadzają tylko w Polsce, ale w alei Willie Walsh oczywiście jedynym tak także, godząc się politycznym polityką może przeszkadzać to, że jest ktoś te ostatnie zależą tak to to znaczy no i jest to pewne przesunięcie kompetencji troszkę, gdzie indziej co więcej regulatorzy energetyki mają obowiązek stosowania się również do przepisów czy wszyscy mają obowiązek stosowania się, ale jak brania pod uwagę celów unijnych, więc tu jest szereg kompetencji, które trochę różnicują cele co naturalne Góra, a celem rządu i ta niezależność przeszkadza również naszym sąsiadom Niemcom bardzo długo tutaj mieli problemy z tą niezależnością komisja Europejska to się przygląda w tym w tej chwili jest szereg innych innych krajów, które raczej nie NIP cały czas są dyskusje o tym jak ta niezależność ma wyglądać natomiast no to jest takiej myśli nie powiedziałabym, że dochód może za mocno, ale jednak paradygmat trzeciego pakietu i podejścia do regulacji unijnych euro unijnych regulacji i powierzanie teraz jakby wyboru prezesa URE rządowi na poziomie ministra energii do budzili duże obawy o to czy jest zgodna z trzecim pakietem energetycznym w po to, jednak, że to jest inny to w jaki sposób będzie powoływany prezes URE i kim będzie 1 potencjalny nowy prezes Urzędu Regulacji Energetyki, ale to pewnie na razie trochę mniej dotyczy już do ostatecznych odbiorców prądu czy zwykły to oczywiście to nie jest droga jest dzisiaj jasne no dobra, ale co w takim razie jest w tym w tej nowelizacji co może rzeczywiście dotyczyć każdego z nas, bo czytam o tym, że rząd będzie obowiązek zainstalowanie inteligentnych liczników prądu jak rozumiem to jest coś co jednak, że z kilku odbiorców prądu będzie dość istotną zmianą taktyki metod to też nie jest żadna nowość wraz z powodów troszkę troszkę właściwie tak było, bo jeżeli mówimy o tych o tych pędzących zmianach na rynku od tej decentralizacji digitalizacji dekarbonizacji, żeby wymienić te wszystkie sale nada, ale przede wszystkim digitalizacji w tym momencie to zdalne liczniki energii elektrycznej są czymś pożytecznym i wreszcie w ustawie znajduje się taki harmonogramy były zalecenia unijne były takie, że już do 2020 roku, a inne państwa powinny wprowadzić realne inteligentne liczniki pod warunkiem, że na uzasadnia to ocena kosztów korzyści na mnie nie do końca tak wszędzie było, bo to jest droga sprawa cały czas natomiast ta forma tym ten harmonogramy torze to się pojawia szum należałoby pozytywnie ocenić w kontekście tej ustawy, w czym mamy nowe prawo energetyczne, które będzie teraz dyskutowane właściwie już jest dyskutowane, bo trwają konsultacje publiczne konsularny no zobaczymy w sumie takim też kształcie ustawa potem trafi inny już pod obrady rządu po tych konsultacjach no cóż za prąd ceny energii to jest temat, który będzie zawsze obecna no niestety teraz coraz bardziej związku z tym, że wszyscy się bowiem wzrostu cen zbliżał się jeszcze nieraz będziemy się spotykać właśnie o tym, rozmawiać, ale dziś już dziękuję bardzo dziękuję za spotkania Aleksandra Gawlikowska-Fyk z forum energii, bo moim państwa gościem
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

POPULARNE

DOSTĘP PREMIUM

Zabierz TOK FM na wyjazd - teraz 30% rabatu na każdy z pakietów Premium. Słuchaj TOK FM gdzie chcesz i kiedy chcesz!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!