REKLAMA

NSA: dzieci dwóch ojców mają prawo do polskiego obywatelstwa

Analizy
Data emisji:
2018-10-30 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:13 min.
Udostępnij:

O dzisiejszym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zadecydował, że dzieci dwóch ojców mają prawo do polskiego obywatelstwa, rozmawiają Zuzanna Rudzińska-Bluszcz z biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Agata Kowalska.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Audycja Analizy, Agata Kowalska przy mikrofonie, dzień dobry państwu. Dzisiaj w analizach porozmawiamy m.in. o ważnej inicjatywie związanej ze stuleciem niepodległości: 100 prezesów na stulecie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej - tak świętuje rząd Polski tę ważną rocznicę. Wyliczeń dokonał dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej i będziemy wspólnie przyglądać się temu, kogo wymieniono na kogo, aby w do 11 listopada 2018 roku doszło do tak spektakularnej liczby jak stu prezesów spółek skarbu państwa na stulecie niepodległości. Jeśli państwo mają komentarz w tej sprawie, albo inne jakieś poglądy czy wrażenia czy komentarze dotyczące tego, jak Polska się przygotowuje do tego ważnego dnia, to proszę pisać: analizy małpa.tokfm.pl. Rozwiń »
W ogóle dużo ciekawych rzeczy w komentarzach, ale zaczynamy od pewnego sądowego zwycięstwa zemną w studiu pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz z biura Rzecznika Praw Obywatelskich, dzień dobry, dzień dobry.

Naczelny Sąd Administracyjny po raz drugi w ciągu kilku tygodni zajmował się sprawą tęczowej rodziny, w której która walczyła o pewne prawa dla swoich dzieci, dlaczego Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się tą sprawą Rzecznik Praw Obywatelskich rzeczywiście zająć tą sprawą podobnie jak sprawą sprzed kilku tygodni ta sprawa dotyczyła potwierdzenia obywatelstwa Anny kilkorga dzieci urodzone w stanach Zjednoczonych w rodzinie homoseksualnej w aktach urodzenia wpisane jest w 2 ojców Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się tą sprawą 1 z nich jest Polakiem tak 1 z Chorzowa 1 z ojców jest Polakiem Rzecznik Praw Obywatelskich też się tą sprawą tak jak i innymi podobnymi sprawami dotyczącymi rodzin tęczowych, dlatego że chodzi w nich o prawa dziecka o prawach dziecka, która jest obywatelem polskim i jakoś zostało urodzone z rodzica, który ma polskie obywatelstwo zobowiązuje tzw. zasada krwi no dobrze czy mamy 2 mężczyzn, którzy mają dzieci to teraz może powiedzmy troszeczkę więcej o tej rodzinie jak to jest możliwe, żeby 2 mężczyzn miało, a dzieci tak przede wszystkim trzeba powiedzieć, że dzieci ta urodził się w stanach Zjednoczonych, gdzie dopuszczalne jest subrogacja, czyli ERM kobieta, którą ci mężczyźni zawarli umowę urodziła dla nich dzieci, a w akcie urodzenia zostali oni wpisani jako rodzice kobieta ta matka zastępcza nie jest wpisana ani, zmieniając nazwiska to zależy od stanu w Stanach Zjednoczonych Ameryki wynik, który w stanach wpisuje się po prostu adnotację, że jest to matka zastępcza i wpisuje się i ojca w niektórych Stanach wpisuje się po prostu 2 ojców jak korek tak było w tym przypadku to druga opcja była w tym przypadku tańszym no dobrze, ale subrogacja tego typu nie jest w Polsce dozwolona, więc czy to nie zaważyło na sprawie, o której dzisiaj rozmawiamy, że z bessy z punktu widzenia Rzeczypospolitej polskiej ta rodzina nie miała prawa istnieć tak rzeczywiście ten argument był podnoszony przez organy administracji na etapie postępowania administracyjnego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny również dzisiaj przez reprezentantów ministra spra w wewnętrznych i administracji natomiast na szczęście nie został podzielane przez Naczelny Sąd Administracyjny rzeczywiście argument dotyczący surogacji, które podniosą podnieśli przedstawiciele MSW jak brzmiał skoro surogacji ja nie jest legalna w Polsce skoro nie jest legalnie jest legalne rodzicielstwo tęczowych rodzin to w związku z tym przyznanie obywatelstwa takiemu dziecku oczy takim dzieciom jest sprzeczna ze podstawowymi zasadami porządku publicznego w Polsce, że tak pewnie większość państwa rolet w naszych słuchaczy też remont redukuje można się z tym oczywiście nie zgadzać, ale polskie prawo nie pozwalała derogacja nie ma możliwości formalizacji związków jednopłciowych nie ma możliwości adopcji przysposobienia dzieci przez pary jednopłciowe bije toczy się walka nawet o coś tak prostego jak obywatelstwo bez punktu widzenia tych wszystkich argumentów rzeczywiście sądy powinny wyrokować na niekorzyść rodziców na niekorzyść dzieci nawet właśnie chciałam powiedzieć, o czym jest sprawa, bo właśnie w tych sprawach na to zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich nie mówimy tutaj zupełnie o dopuszczeniu do porządku prawnego ani partnerstwa osób homoseksualnych ani zalegalizowania ich rodzicielstwa w porządku prawnym w Polsce ta wymaga zmiany w żyłach jezuita złotego nie sformalizować działalność ta nie jest wymagane zmiany pewnych ram prawnych natomiast mówimy tutaj o podstawowych prawach dziecka o prawie do obywatelstwa oprawie do bezpłatnego bezpłatnej edukacji w Polsce do prawie do bezpłatnego dostępu do świadczenia opieki zdrowotnej, czyli po prostu dopuszcza do lekarza dzieci, które nie mają potwierdzonego obywatelstwa, które nie mają dowodu osobistego i numeru PESEL nie mogą korzystać z tych podstawowych praw tego dotyczyła poprzednia sprawa, o której mówiłyśmy tam w oko chodziło o 2 matki i też sąd rozpoznał Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że dziecku należą się te wszystkie prawa jako obywatelowi polskiemu w, a jest obywatelem, ponieważ 1 z matek jest Polką i takie są przepisy no ale itu znów powtórzy ten argument, który się często bywa w tych dyskusjach to jest wprowadzanie tęczowych rodzin do porządku prawnego i tylnymi drzwiami furtką za pomocą na plecach dziecka jeszcze dotąd tak publicystycznie na szczęście Naczelny Sąd Administracyjny i w tej sprawie SC przed 3 tygodni i w tej dzisiejszej sprawie zupełnie tak tego nie postrzega ponownie z punktu widzenia prawa Naczelny Sąd Administracyjny odwołuje się do konwencji oprawach dziecka i mówi konwencja jako ratyfikowana ustawą umowa międzynarodowa ma pierwszeństwo przed ustawami, a konwencja mówi przede wszystkim dobro dziecka przede wszystkim zakaz dyskryminacji dziecko nie może ponosić negatywnych konsekwencji wyborów swoich rodziców nie może ponosić negatywnych konsekwencji tego, że jego rodzice są takiej ani innej orientacji seksualnej też dyskryminacja no tak no tylko ja bym wróciła jednak do tego tematu związanego z wprowadzaniem pewnych rozwiązań tylną furtką do tego, że wiemy dobrze, że w tym wszystkim, by być zwycięstwo środowisk LGBT polega na tym, że jednak to rodzicielstwo 2 mężczyzn czy 2 kobiet zostało w jaki sposób rozpoznany mamy oto orzeczenie to kolejny i to nie byle jakiego sądu tylko Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wprost mówi no widzi te rodziny nie odmawiaj pewnych praw oczywiście mówimy o prawach dziecka, ale jednak nikt mnie nie bez odniesienia do faktu, że rodzice tych dzieci czy dziecka są nie heteroseksualni, ale pamiętajmy, że uznawanie prawne, czyli akt urodzenia, w którym są wpisani rodzice homoseksualni nie nie może być uznany w Polsce czy nie niemal nie może być sporządzony w Polsce taki akt urodzenia to wszystko dzieje się za granicą co się dzieje np. w stanach Zjednoczonych, gdzie w niektórych Stanach dopuszczalne są i małżeństwa homoseksualne i rodzicielstwo homoseksualne nagrodzie też formalnym takie wyroki NSA niestety nie zmienią stanu prawa w Polsce, ale zupełnie nie zmieniają nie dopuszczają ani surogacji ani ani sporządzenia aktu urodzenia ze wspólnie z pisaniem nie hetero normatywnych rodziców natomiast słusznie zauważają, że takie dzieci są takie dzieci również mają obywatelstwo polskie, jeżeli są urodzone ze rodzica Polaka i trzeba, iż te prawa zapewnić statystyka jest coś na zawsze jest zimą audycje dotyczące społeczności LGBTQ, że te dyskusje toczące się bez przerwy o tym czy pozwolić gejom lesbijkom przysposobić dzieci czynie pozwalać czy to jest w porządku nie w porządku zupełnie pomijają fakt, że do rodziny realnie istnieją tak i to jest termin rzeczywiście nam nawet nie napisała na Facebooku dzisiaj, bo uderzyła mnie tarza ta sprawa przypomina też sytuacje tęczowego piątku tak samo jak istnieje młodzież, że nie hetero normatywne w szkołach i nie możemy zamykać na to oczu i po prostu musimy podjąć ten temat, żeby ta młodzież czuła się częścią tej społeczności nie czuła się osamotniona nie czuła się wykluczona tak samo jest z dziećmi, które co urodzone w rodzinach homoseksualnych za granicą, które mają obywatelstwo polskie i po prostu organy powinny zacząć dostrzegać te dzieci i przyznawać im ich podstawowe prawa to, że zaneguje my ten fakt, że odwrócimy, o czym cytując książka Justyny Kopińskiej nie spowoduje, że takie sytuacje nie będą tak, bo te dzieci będą ich problemy będą tak w, a ja to formalnie NSA rozwiązali czy w ogóle poinstruował jakoś urzędy co w takim razie ma być wpisane, bo rozumiem, że trzeba trochę próbować ten akt urodzenia do 2 zlotego nie dotyczyła sprawa nie dotyczyła transkrypcji i tylko z ta sprawa dotyczyła potwierdzenia obywatelstwa polskiego, czyli nie ma tego tego co było w tej poprzedniej naprawie, gdzie trzeba było ustalić co wpisać w formularzu skoro jestem tylko ojciec matka nie mamy miejsca na drugą ma tak to jest zupełnie inny tryb Administracyjny ta sprawa przeszła przez wojewodę, a następnie przez ministra spraw wewnętrznych i administracji aż do sądów administracyjnych tutaj chodzi o samo potwierdzenie, że taką getto konkretne dziecko te konkretne dzieci są obywatelami polskimi sprawa wróciła teraz do wojewody, ponieważ Naczelny Sąd Administracyjny uchylił i wyrok WSA ING odmowną decyzję po kolei podwójny, tak więc te decyzje organu administracji i zawarło bardzo konkretne wytyczne przede wszystkim wskazał, że potwierdzenie obywatelstwa polskiego jest zgodne z polskim porządkiem prawnym w tym z konstytucją no to jest bardzo ważne zdanie, które wskazuje, że nie można powoływać się na to klauzula porządku publicznego, ponieważ potwierdzenie obywatelstwa w takiej sytuacji jest zgodna z konstytucją, dlaczego dlatego, że konstytucja chroni dziecko art. 7 dziesiąte drugi, dlatego że wiążąca Polskę konwencję oprawach dziecka przede wszystkim nakazuje chronić dziecko, ale zakazuje dyskryminacji dziecka w jakikolwiek przedtem, ale dla mnie osobiście takie kluczowe zdanie ta było zdaniem, ale Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekł nie ma znaczenia w jaki sposób dziecko się rodzi się rodzi się z matki są rogatki czy rodzi się z n p . poprzez komórki jajowej dawczyni, bo też, że niektóre ustawodawstwa dopuszczają prawda taką donacji komórki jajowej ważne jest, że przychodzi na świat istota ludzka obdarzona godnością godnością nienaruszalną i żeby zapewnić zgodność temu dziecku należy mu już w chwili urodzenia przyznać m. in. prawo do obywatelstwa zaraz wrócimy z rozmową przyjrzymy się bliżej tej sprawie, dlatego że Niemcy państwo usłyszą elementu naprawdę mówimy o istocie praw człowieka w rozwijamy ten wątek w drugiej części za mąż, który cały czas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz z biura Rzecznika Praw Obywatelskich, który dołączył do sprawy w 2 ojców ich dzieci, którzy chcieliby, żeby te dzieci miały obywatelstwo polskie tak jak każde inne dziecko urodzone z polskiego ojca matki, ale od 2, choć w po informacje zwracam audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną w studiu cały czas pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, która w imieniu rzecznika towarzyszyła sprawie 2 ojców, z których 1 z Polakiem i którzy chcieli, aby ich dzieci MP miały polskie obywatelstwo spotkali się jednak z oporem tu pewnie żadne zaskoczenie i organy administracji urzędy i Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówiły takiego obywatelstwa dzieciom z ojca Polaka same dziewczynki urodziły się poprzez subrogacji, która w stanach Zjednoczonych jest legalna tuż przed informacjami powiedziała pani Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że sposób poczęcia i urodzenia dziecka nie ma znaczenia mają znaczenie to, że w momencie urodzenia jest on istotą indywidualną, której towarzyszy to pojęcie godności i w pełni praw Janusz Zarzeczny trochę bliżej przyjrzał tej myśli, bo rozumiem, że w tym samym tym samym Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że to dziecko należy traktować odrębnie jako niejako własności do państwa czy to jego rodziców lub ojców tylko trzeba rozliczyć jego sytuację rozpatrywać niejako w oderwaniu od tego kim są jego rodzice i w jakim państwie przydział może być i t d . tak dalej co się wydaje koncepcja tam w bardzo bliska po temu czym są prawa człowieka jest dość trudna do takiego zrozumienia w świecie codziennym świecie, który postrzegamy pomoc społeczna mocno oparty na koncepcję rodziny, a tu co mówi Osuch my te sprawy na chwilę przyjrzymy się samemu 1 dziecku tak wydaje mi się, że rzeczywiście to stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego z bardzo bliskie konwencji oprawach dziecka, bo konwencja, mówi że nie można dyskryminować dziecka na jakiejkolwiek płaszczyźnie dziecko nie może ponosić negatywnych konsekwencji ze względu na kolor skóry swego rodzica jego orientację seksualną pochodzenie wykształcenie dziecko jest niezależnym autonomicznym podmiotem swoich praw swoich praw i Naczelny Sąd Administracyjny też dzisiaj powiedział, że we współczesnym świecie może mówić właśnie o prawie do obywatelstwa jako 1 z tych praw, które przysługuje tej w istocie ludzkiej od urodzenia no tak, ale wielu możliwych przeciwników praw człowieka, ale tych, którzy nie do końca zgadzają się z filozofią w ten sposób, jaki jest realizowana jest pierwszym wieku powie tego typu rozumowanie rozbija fundamenty społeczne fundament, jakim jest rodzina rodzicielstwo władztwo rodziców nad dzieckiem, a szerzej strukturę społeczną w łuk, na którym opiera się władza też w państwie w społeczeństwie, gdzie są pewne połączenia ich hierarchii między obywatelami obywatelkami i ich dziećmi, więc mówić jak to jak w jak mogą odpowiedzieć na dno to obawę, że przecież traktowanie bardzo indywidualnie tego dziecka może w najgorszym wypadku zniszczyć nasz nasz świat taki, jaki znamy, ale tak rzeczywiście jest mi o tyle ciężej jakoś się odnieść do tych argumentów, że zupełnie nie podzielam osobiście natomiast Relax zanotuje Jaros owych Wa Han ne dla miast natomiast MMS próbuje spróbuje odpowiedzieć na te argumenty rzeczywiście jest tak, że nasza rzeczywistość prawna często nie nadąża za zmianami społecznymi myślę, że w takich wypadkach jak subrogacja jak nawet dawstwo komórek jajowych prawo nie potrafi sobie poradzić i uregulować tych wszystkich kazuistyczne tych wszystkich sytuacji, które się pojawiają i dlatego mamy takie ogólne akty prawa również Międzynarodowego jak np. konwencja prawa dziecka, żeby w razie wątpliwości odwoływać do tych zasad generalnych takich jak n p . zakaz dyskryminacji dziecka rzeczywiście te argumenty, o których pani redaktor mówi pojawią się również na dzisiaj na sali sądowej np. ochrona macierzyństwa, bo jeżeli mamy surogat KE, a wprawie polskim przecież, że macie matką jest kobieta, która dziecko urodziła to być może prawa o wejściu rogatki są naruszane, jeżeli uznamy inne wyłącznie pochodzenie tych dzieci tego dziecka od duchowych ojców na ile w ogóle co z mężem owej rogatki, jeżeli takowego posiada przecież domniemanie wprawie polskim istnieje, że ojcem dziecka jest mąż matki matka wał jest osoba, której dziecko urodziła czyli, sprowadzając na argumenty już ad absurdum można, by uznać, że matką jest surogatem na gruncie prawa polskiego, a ojcem jej mąż zareagowali 2 mężczyźni są 2 obcymi jest, ale zaraz jak sobie NSA poradził z tym nawałem argumentów właśnie, odwołując się tej koncepcji gry ja mówiłam koncepcji rodziny w takim rozumieniu jak w Polsce dominuje koncepcji społeczeństwa tak jak wiele powszechnie jednak wciąż rozumiem NSA zupełnie nie wszedł w te zawiłości prawne i prawne powiedział, że mówimy tutaj o potwierdzenie obywatelstwa i jesteśmy na gruncie prawa publicznego i na gruncie konstytucji i odniósł się do koncepcji obywatelstwa, czyli tej szczególnej więzi między jednostką, a państwem i stwierdził, że skoro obywatelstwo stosunkiem publicznoprawnym między państwem, a jednostką i możemy mówić o prawie do obywatelstwa to musimy uznać ten akt zagraniczny akt stanu cywilnego za wiążące też na gruncie kodeksu postępowania cywilnego, który zrównuje moc dowodową aktów zagranicznych jak to w polskich i uznać, że skoro ojcem jest obywatel Polski to dało dziecku po prostu na gruncie prawa publicznego na gruncie konstytucji na gruncie ustawy o obywatelstwie polskim przysługuje obywatelstwo polskie koniec krok w wspomniała pani, że w pierwszej części rozmowy o klauzuli porządku publicznego myśmy już o tym, kiedyś rozmawiałem, ale chciałam, żebyśmy do przypomniały co to jest argument na czym on poległego rozumieć innych oczywiście klauzula porządku publicznego jest to one taki wytrych, którym posługują się w podobnych sprawach i organa administracji i sądy administracyjne nie, zezwalając m. in. właśnie na transkrypcji aktu urodzenia dzieci i urodzonych w związkach nie hetero normatywnych albo odmawia tak jak w tej sprawie potwierdzenia ważne co się kryje za tym pojęciem ustawa mówi, a o tym, że można np. odmówić transkrypcji albo można odmówić stosowania prawa obcego, jeżeli są one sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku publicznego w Polsce nie ma definicji podstawowych zasad porządku publicznego myślę, że pani redaktor się nie zdziwię, jeżeli powiem, że sądy czy organa administracji w tym wypadku w pierwszej kolejności powołują się na art. 18 konstytucji z art. 18, który mówi, że Rzeczpospolita Polska szczególną ochronę zapewnia małżeństwo jako związkowiec kobiety i mężczyzn m. in. Arnold Czech z Rogerem macierzyństwo i t d . natomiast ja zawsze lepiej rozumiem że, gdy tu też zróbmy pauzę rozumiem, że organom administracji publicznej traktują ten artykuł konstytucji jako definicja tego czym jest małżeństwo jest jako zatem za i zarazem jako regułę porządku publicznego obowiązującego w Polsce tak nagle realia w Irlandii w nabrzeże w zupełnie nie podzielam tego zdania nawet jakbym chciała nie mogę nawet znaleźć argumentów, bo rzeczywiście art. 18 brzmi Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę możesz wykorzystać 2 kobiety mężczyzny, ale co to ma do prawa dziecka urodzonego n p . w stanach Zjednoczonych w związku homoseksualnym absolutnie tak przecież w ogóle nie da się nie zdoła gra w grę przeci w niemu mogłaby to strona rzecznika użyć, a te zbędne służy doradztwem w tej zacnej grupie zespołowi rzecznika, który na pewno sobie radzić świetnie beze mnie, ale ten artykuł można, by przywołać po tej stronie sporu, mówiąc że Rzeczpospolita Polska szczególną opieką o szczególną ochroną obejmuje rodzicielstwo, a mówimy właśnie o rodzinie mówimy o ojcach dzieci 1 z nich jest Polakiem z bardziej z tego można, by wywnioskować, że w dziesiątym należy się obywatelstwo jej redaktor kodeks rodzinny i opiekuńcze jasno definiuje rodzice jako kobietę mężczyznę nie ich, więc dziękuję dziękuję, ale nawiedzone domy mają dziś ten argument może być odrzucony, ale ja chciałam powiedzieć, że nie może poprzestać na art. 18 konstytucji nie możemy zawęzić na rzecz zasad porządku publicznego do art. 18 Puyol Dalego pójdźmy dalej mamy art. 34, który mówi, a o obywatelstwie o tym, że nie można go pozbawić nie można pozbawić obywatela polskiego obywatelstwa art. 7 dziesiąte mówi o ochronie praw dziecka i wydaje mi się, że musimy spojrzeć na te zasady porządku GU publicznego w Polsce całościowo chaos, ale zaraz zajdziemy tego kodeksu rodzinnego skoro on rzeczywiście definiuje rodzicielstwo jako związek kobiety mężczyzny i dzieci no to dlaczego znów wracając do Naczelnego Sądu Administracyjnego zgodził się on z faktem, że ojcowie są rodzicami tych dzieci czy też w obronie odnośnie do tego drugiego mężczyzny w mojej ocenie ta sprawa nie powinna być rozpatrywana na gruncie ustawy z polskiej mamy akt urodzenia dziecka amerykański akt urodzenia dziecka jest stała dokument urzędowy ze Stanów zjednoczonych Ameryki zgodnie z polskim ustawodawstwem takie dokumenty mają moc dowodową równą polskim dokumentom urzędowym w związku z tym po co to jest moc dowodowa moc dowodowa to znaczy, że stwierdzone w nim zdarzenia należy uznać na gruncie prawa polskiego, jakie zdarzenia są stwierdzone aktem urodzenia motorze, kto jest rodzicem tego dziecka oraz jakie obywatelstwo ma mają ci rodzice tak można Lewis aktu urodzenia no skoro mamy Polaka jako ojca to zupełnie nie nie możemy przechodzić na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i sobie niezależni ustalać tego rodzicielstwa tylko musimy się trzymać tego aktu urodzenia, które mam coś jeszcze sam możnych tego hasła klauzula porządku publicznego, bo ja rozumiem, że to jest taki wytrych pani, że tak słaby to wytrych, ale też to jest taka świetne statystyki świetne pojęcie, które w, którą można żyć różne rzeczy, ale Tomato jest też miecz obosieczny, bo rozumiem, że równie dobrze sondy mogą na nowo definiować to, o czym jest porządek publiczny, kiedy są zagrożone i jak to od odczytuje na gorąco dzisiaj tą decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego zaczęła się trochę nowa era w tym orzecznictwie czy państwa zdaniem też październik 2018 przejdzie przejdzie do historii jako mam nadzieję jako nowa era w interpretowaniu zastosowania w ogóle tej klauzuli pamiętajmy, że to, że w Polsce nie ma co rok racji to nie znaczy np. surogacji czy park na małżeństwa par w g ryby zakazane było ich walut całkowicie tak też sprzedaż to nie znaczy, że dzieci z zrodzone z tych małżeństw homoseksualnych mają nie mieć obywatelstwa polskiego trzeba naprawdę podjęli dyskusję podejmiemy po dyskusji nie bójmy się tego co to są te zasady podstawowe zasady porządku prawnego Nobel to bardzo dobry wyrok był też, że sprzed 3 tygodni dotyczące właśnie transkrypcji, gdzie sąd powiedział, że w ogóle nie może być mowy o zastosowaniu tej klauzuli porządku publicznego, jeżeli dziecko, które jest obywatelem polskim ubiega się o dowód osobisty i transkrypcje jest obligatoryjna w takim wypadku w ogóle nie możemy skoro ustawodawca stwierdził, że trzeba teraz kreować zagraniczne aktu urodzenia to jak później organy mają mogą stosować ten wytrych i odmawiać tej transkrypcji, odwołując się znamy nałożonych zadań porządek publiczny i będziemy wracać do tej dyskusji, bo jak widać w naszym sądzie administracyjnym jakaś nowa era nastała, a takich spraw nie będzie mniej Zuzanna Rudzińska-Bluszcz z biura Rzecznika Praw Obywatelskich, który dołączył do tej sprawy bardzo dziękuję za ich wyjaśnienia oraz zachęcam do pisania z pytaniami z komentarzami analizy małpa to krótka FR my do tego tematu naprawdę będziemy wracać, bo tęczowe rodziny istnieją istnieją w Polsce czas na informacje
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA