REKLAMA

RPO: rozmowy funkcjonariuszy z cudzoziemcami na granicy powinny być raportowane

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-10-31 13:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:25 min.
Udostępnij:

Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował o to, żeby rozmowy funkcjonariuszy straży granicznej z cudzoziemcami starającymi się o wjazd do Polski były protokołowane. Co to dla nich oznacza? Rozwiń »

- To może być jedyny dowód na to, co zostało powiedziane z funkcjonariuszem straży granicznej. Rzecznik domaga się, żeby w tej rozmowie padło pytanie, czy osoba jest zainteresowana ubieganiem się o ochronę lub czy obawia się powrotu do kraju, z którego pochodzi. Taki protokół odczytany cudzoziemcowi w języku dla niego zrozumiałym, podpisanym przez niego, będzie dowodem na to, co się zadziało w trakcie rozmowy - mówił Marcin Sośniak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Gość Pawła Sulika przypominał, że odmowa wjazdu do kraju ma formę decyzji administracyjnej, od której każdy ma prawo do odwołania. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
19 minut został do godziny czternastej, popołudnie Radia TOK FM jeszcze, dzień dobry, mówi Paweł Sulik. A w naszym studiu kolejny gość, Marcin Sośniak, biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, dzień dobry, dzień dobry państwu. Dlaczego Rzecznik Praw Obywatelskich chce, aby rozmowy z cudzoziemcami, które się odbywają na granicy, były protokołowane?  Rozwiń »
Dlaczego to jest tak istotne, że kiedy cudzoziemiec zjawia się w Polsce i chciałby jak rozumiem poprosić u nas ochrony o azyl chciałby otrzymać w Polsce status uchodźcy to dlaczego ważne jest, żeby takie rozmowy jedynym, który odbywa Straż Graniczna z takim stróżem smutek tak że, żeby produkować tak oczywiście nie chodzi o wszystkich cudzoziemców, którzy na granicy się stawiają chodzi o to bardzo wrażliwą szczególną grupę tych osób, ale mniejszą o wiele mniejsze tych osób, które teoretycznie nie mają możliwości wjazdu do Polski, ponieważ dysponują dokumentami, które do tego uprawniają ami wszystko stawia się do odprawy Granicznej przechodzą tzw. kontrolę drugiej linii, w trakcie której prowadzone są rozmowy przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w trakcie tych rozmów w zasadzie tylko w trakcie tych rozmów cudzoziemcy mogą zgłosić zamiar się z ubiegania się w Polsce o status uchodźcy i teraz taka deklaracja ze strony cudzoziemca albo złożona wprost albo w sposób dorozumiany, czyli opowiedziana historia, która mogłaby wskazywać na to, że cudzoziemiec szuka takiej ochrony powinna sprawić, że zostanie on do Polski wpuszczony, a Straż Graniczna na tym konkretnym przejściu w tym miejscu przyjmie wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, czyli o przyznanie statusu uchodźcy od tego momentu cudzoziemiec ma prawo w Polsce przebywać do czasu rozpatrzenia tego wniosku

Niestety tak się nie dzieje jak pokazały, iż skargi wpływające do rzecznika i wizytacji przeprowadzone na przejściu granicznym przez przedstawicieli rzecznika zdarzają się przypadki, kiedy ktoś deklaruje zamiar ubiegania się w Polsce ochronę międzynarodową mimo wszystko to Polski nie jest wpuszczany

Ale jak to sprawdzić, skąd ta rozmowa Anny takie osoby z o Rosji i Strażą Graniczną jest jak rozumiem jakąś izolowaną miejscu takie rozmowy odbywają się w niewielkim pokoju przy kilku stołach w twarzą w twarz z funkcjonariuszami Straży Granicznej bez żadnych świadków poza oczywiście sytuacjami, gdy jest tam przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich co niestety jest nie zdarza się często w i jedynym dokumentem jedynym dowodem na to jak ta rozmowa przebiegała jest zwykła notatka służbowa czy moment długo trwa tak rozumiem, że w zależności od tego ile osób się stawić do odprawy zazwyczaj trwa od 4 do 10 minutach obserwowaliśmy w czasie kontroli 2 sytuacje jedno, gdzie było około 500 osób w takiej sytuacji na przejściu próbował przekroczyć w tę granicę wtedy rozmowy trwały około 4 minut w z maja 2013 roku, kiedy powtórzyliśmy kontrole były znacznie mniej cudzoziemców podejmujących próby przekroczenia granicy około 30 osób wtedy do 10 minut takie rozmowy mogły trwać Straż Graniczna twierdzi, że większa część tych osób nie prosił o tron w udzielanie usług i rzeczywiście tak było przynajmniej w czasie tej pierwszej naszej wizyty na przejściu granicznym udało nam się zaobserwować około 80 takich rozmów i rzeczywiście kilkunastu cudzoziemców czy kilkanaście rodzin, bo rozmowy prowadzone są z całymi rodzinami zgłaszało chęć ubiegania się ochronę międzynarodową albo opisywał sytuacje, które na to wskazywały w reszta cudzoziemców rzeczywiście w tym momencie jej nic, kiedy myśmy to z rozmową obserwowali takiej ochrony już szans wytrzymać, bo pan podjąć nowe rzeczy pieniędzy to dla wszystkich jest dla mnie jest koncesją dla słuchaczy też nie czy taka osoba w tej sytuacji, które pan opowiada ten musi po prostu expressis verbis powiedzieć ja proszę o ochronę albo chce uzyskać stała, a azyl status uchodźcy czy też może np. powiedzieć oto jestem z Czeczeni tam moja rodzina była represjonowana ktoś zginął boimy się życie zdrowie, ale nie użyć takiej wypowiedzi tak myślę, że sołectwo i t d . tak tak dokładnie nie jest zresztą potwierdziły to zalecenia komendy głównej Straży Granicznej wydane jeszcze 2016 roku, że taka deklaracja ze strony cudzoziemca nie musi być deklaracja wprost tak nie każdy potrafi posługiwać się w pojęciami status uchodźcy czy bierze, więc w środku jest dla rosyjskiego czasami wystarczy, że i powinno wystarczyć opisanie sytuacji, która wskazuje, że jak ktoś opuści ukraińskiego pochodzenia właśnie w obawie przed rywalem radomian razem, ale w takiej sytuacji, kiedy mówię do o to jak moja rodzina czujemy się na zagrożenie musieliśmy po prostu ucieka się też młodsze uciekinierami z uchodźcami czy tak jak to mój po rosyjsku bierzemy sami musimy się stamtąd uciekać tak, ale mówi tylko o swojej złej sytuacji i przy okazji powie i byłoby świetnie i dlatego wierzę w opolskim goszczą tutaj pracować w 2 taksy dla nas dla obserwatorów do rzecznika praw autorskich powinno być oczywiste, że powodem opuszczenia kraju była, bo ucieczka przed prześladowaniami, a dla Straży Granicznej prawo do tego, żeby obawiać się na znalezienie się na Straży Granicznej jak pokazały obie wizytacja też odwołuje do tych stacji, bo to jest namacalny dowód na to, że rzeczywiście tak jest nie zawsze to bardzo często było takie, zwłaszcza w 2016 roku, gdy było więcej chętnych do przekroczenia granicy było tak, że nawet, jeżeli cudzoziemiec opisywał historię dramatyczną skalę swego pochodzenia był pytany o to czy jak już wjedzie do Polski teoretycznie oczywiście to czy zamierza podjąć pracę lub wiadomo, że odpowie zazwyczaj była twierdząca bardzo często to wystarczyło do tego, że w notatce służbowej pojawia się informacja ekonomicznym w celu w emigracji w walucie w testach w idziemy w świetnym zna szczegóły tej sytuacji zajmuje się pan nie od wczoraj, ale ktoś, kto tylko osób usłyszał pan to pana zdaniem się, że tak, więc o to w 2018 roku mamy na polskiej granicy latem następujące absurd osoby, które uciekają przed nieszczęściem zagrożenia swego życia i t d . i jeszcze przekaz musi być to mogę pracować tak, w które dadzą świecie w po przywitany było to świetny wspaniale to one z tego powodu, że właśnie powiedziałem i chcemy pracować to z tego powodu one nie są do Polski wpuszczane tak a gdy powiedziałem jestem absolutnie zagrożony musicie dać im pomoc w ochronę jakąkolwiek nie będę pracował już część społeczeństwa pań z zachodnimi OJ, nie będzie pracował u nas ten który, aby mówić, ale właśnie w takiej sytuacji Och, jest wielce prawdopodobne, że o 31, żeby wpuszczać do Polski w dodatkowym paradoksem jest to, że cudzoziemiec, który przyjeżdża do Polski ubiega się tutaj ochronę międzynarodową pod pewnymi warunkami i po pewnym czasie trwania procedury może pracować legalnie więc, tym bardziej jak chce korzystać ze swego uprawnienia nie powinno być tym nic dziwnego każda z nich produkować coś co zmieni krytykowanie tej rozmowy będzie jedynym dowodem na to oczywiście też nie do końca, bo to też nie załatwia 100 % zdrowy, ale będzie jedynym dowodem na to co zostało powiedziane w trakcie rozmowy z funkcją nasza Straż Graniczna elementem może być takim punktem drużyny to wyglądać także spisana rozmowa, gdzie pada pytanie, bo to też jest ważne, że rzecznik apelował nie tylko to żubra to kupa zaapelował też o to, żeby w podczas tego rozpętania padało pytanie czy osoba zainteresowana ubieganiem się ochrona albo czy obawia się powrotu do kraju pochodzenia w i taki protokół odczytany cudzoziemcowi w języku dla niego zrozumiałym podpisany przez niego będzie dowodem na to co się zadziało w trakcie tej w krótkiej rozmowy z funkcjonariuszem i teraz, jeżeli mimo, że protokół zawiera informacje o tym, że cudzoziemiec mówił coś o przymusowym opuszczeniu swego kraju, a nie dostał się do Polski podkreśla, że taka odmowa wjazdu na formę decyzji administracyjnej od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie w już wtedy w postępowaniu odwoławczym, a potem w postępowaniu przed sądem administracyjnym, jeżeli organ II instancji utrzymałby negatywną decyzję o mocy już jest jakiś dowód na to co zadziało się w trakcie krótkiej rozmowy teraz spójrzmy na całą tą będzie pan zaskoczony pewnie moją propozycją, ale chyba nie wybiegnie ze studia to chciał, żebyśmy przez minutę 2 jednak w tym w Strasburgu rozmawiali w 2 spójrzmy na to z drugiej strony o tym, o czym mam szefa MSW Mariusza Błaszczaka czy tak, gdyby on tutaj 6 osób powiedział tak dobrze w Czeczenii nie ma wojny granica Polska ściana, ale jak rozumiem on w taki niemiły sposób chce powiedzieć, że naszą ideą jest to, żeby jak najmniej osób, żeby jak najmniej osób wjeżdża na teren naszego kraju, tak więc jeśli jest zgoda na propozycję wasz wróg Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby ustalić taką listę pytań to ministerstwo będzie dążyła do tego, żeby ta lista eliminowała osoby, które miałyby wjechać w tamtych, żeby stawiała im na tyle wysokie wymagania, żeby tych ludzi, bo jak najmniej, ale o tym, przekonany tak zaradni ludzie tworzyli listy pytań chodzi tylko o to, żeby takie pytania były zadawane zresztą jest praktyką na chodnik i dobrze to ja jestem w takim razie panem Błaszczakiem mówi pierwsze pytanie podstawą tak czy wyjedziesz z Polski plenerowe pokazy jakiegokolwiek innego kraju europejskim jest pytanie z tłem taktycznym nie jest tłem zestawu to jesteś także, że część tez 1 z argumentów używanych w dyskusji z nami przez straż nieraz widzieli takie pytanie tylko zrobić krok wstecz, bo wspomniałem, że zadawanie pytań o obawy przed powrotem do kraju pochodzenia jest praktyką oczywiście muszą zapewnić, żeby nie wyłoży z praktyką na granicy, bo tam latarnie w ale w każdej sytuacji, że strażnik zatrzymuje na terytorium kraju cudzoziemca prowadzi tzw. kontrolę legalności pobytu to w takim protokole znajduje się pytanie obawy przed powrotem do kraju pochodzenia zaraz obok pytania o to czy ma współmałżonka wyniosły blisko obywatela polskiego, ponieważ to są argumenty za tym, żeby aż tak nie wszczynać albo w postępowaniu zobowiązanie do powrotu do kraju pochodzenia jest pytanie i tak w relacjach między Strażą Graniczną, a cudzoziemcami pojawia się w kotle w innym kontekście jest nie byłoby niczym dziwnym naszym zdaniem zadawanie tych pytań trochę wcześniej na granicy płynięcia, ale za każdy z nich odbędzie się na terenie zatoki branie Rzecznik Praw Obywatelskich, żeby Straż Graniczną, bo pewnie zależy nam pytanie o zdanie czy macie zamiar Czyżby był to przyjedzie do Polski ma zamiar jechać natychmiast do innego kraju Unii Europejskiej przy założeniu, że część obywateli federacji rosyjskiej narodowości czeczeńskiej po prostu dorobić w takie pytanie jak są zadawane w chwili obecnej granicy też wśród tych pytań, które myśmy odbudowali w tej krótkiej rozmowy te pytania o zamiar ewentualny zamiar wyjazdu należy wziąć pod groźnie z uprawnienia rozumiem wyjazd z pierwszego kraju tak dobrze tak liberalne niż trwać postępowanie to cudzoziemiec powinien na to znaleziono Straży Granicznej jak widzą, że ktoś wyjechać z tego pierwszego kraju, czyli z Polski to mówię nie możemy pana wpuścić na teren naszego kraju, bo pan sam przed chwilą podróże po nowe zasady nie więcej tylko, że mało tak mamy sytuację taką, jeżeli wcześniej ten sam cudzoziemiec powiedział, że chce w Polsce ubiegać się statusu uchodźcy w desek dla nas informacja wiodąca tak i dla Straży Granicznej też dokonać informacja wiodący to znaczy, że w Polsce mamy wszcząć procedurę w 2 lat, jeżeli na MSW informacja bieżąca estakad ma zamiar podjąć tę pracę, bo to dyskwalifikuje go jako uchodźca, choć nie powinno, chociaż w tej sytuacji nie powinno tak samo jak deklaracja o tym, że zaraz potem ma zamiar wyjechać zagranicę też nie powinna dyskwalifikować cudzoziemca jako osoby, które może wjechać do Polski stara się statusu uchodźcy ponieważ, gdy są mechanizmy, które mają przeciwdziałać temu tak zdarzyć cud, że rzeczywiście potem wyjechał zagranicę, a rząd deklaruje, że złamie prawo prawo mówi przyjechać do Polski jest tutaj do zakończenia całej procedury nie może wyjeżdżać do innego także, o ile deklaracja zamiar ubiegania się obrona ma spowodować konkretne czynności prawa i przyjęcie wniosku adres sama zapowiedź opuszczenia Polski powinna tak naprawdę jest co prowadzi do tego, że zostanie zespół ponadto, że nie może tego zrobić, a teraz nie można nikogo sankcjonować za to, że ma takie plany Wyry to zrobi w każdym momencie to oczywiście skutek administracyjnoprawne w postaci umorzenia postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowe czy są szanse, żeby takie parkowanie rozmowy w tej sytuacji oko, w którym mówimy miało miejsce czy gdzieś czy to jest także szereg rzeczy prowadzą nie wierzył w szansę to tak naprawdę nasza działalność była w postawiona pod dużym znakiem zapytania ja mam nadzieję, że tak naprawdę argumenty, które rzecznik użył w wystąpieniu w powołanie się na 2 konkretne wizytacje, gdzie trudno dyskutować z tym co tam został zaobserwowany w tle to sprawi, że faktycznie ten postulat zostanie usłyszany, tym bardziej że ani protokołowanie rozmów w różnych sytuacjach ani to pytanie, o którym mówiliśmy o powód to przykre wcale nie jest niczym nadzwyczajnym w innych procedurach prawnych nie ma pan wrażenia, że część oficerów Straży Granicznej słucha nas teraz myśli z naszej perspektywy codziennej roboty to też, by się przydał taki próg to protokołowanie budynkach usprawniła życie w tym się świeżym krócej jaśniej wydział, o co pytać mnie jako w pełni zapisać na pozostanie pozdrowić wszystkich funkcji, że straż będzie też nas słuchają szczególnie tych, którzy do mnie siadaj pan redaktor odpowiedzi na tak, ale nie ma przełożenia nikt ze starzeniem się jak rozumiem do szefa MSW nie napisał w lutym do artykułowania tak jak proponuje Rzecznik Praw Obywatelskich z kinem będzie łatwiej, ale myślę, że jednak Straż Graniczna ma trochę wpływu na to jak MSW jak zareaguje na naszych znów w bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę Marcin Sośnierz był z nami z biura Rzecznika Praw Obywatelskich dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo za 6 min za 5 minut godzina 14 za 5 minut informacje Radia TOK FM
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA