REKLAMA

Między idealizacją a hiperkrytycyzmem. Jakie konsekwencje ma niepamięć o powszechnej postawie bierności świadków Zagłady?

Światopodgląd
Data emisji:
2018-10-31 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
światu podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest teraz prof. Michał Bilewicz centrum badań nad uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry klucz do lasu chciał, żebyśmy porozmawiali również o pamięć niepamięci historycznej mam nadzieję, że dojdziemy też nawiążemy jakoś do stulecia obchodów i tego jak obchodzimy albo jak nie obchodzimy stulecie niepodległości, a chciałam zacząć jednak o tyle to bardzo moim zdaniem ciekawej analizy czy w PMI Rozwiń » indeksu, który napisał pan w oparciu o swoje badania i ich jakieś doświadczenie w GM tekstu, który powstał na zlecenie analizy, która powstała na zlecenie Instytutu studiów zaawansowanych między ich realizację, a Hyper krytycyzm Polska nie pamięć historyczna i jej źródła baby w w dużej mierze tak jak w mundurze wstępie czy są fragmencie możemy przeczytać, że debata wokół kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej pogłębiła polaryzację pamięci zbiorowej Polaków na temat drugiej wojny światowej w społeczeństwo przeszacowują skalę pomocy udzielanej przez Polaków żydowskim współ obywatelom, ale z drugiej strony jest to narracja krytyczna, która bardzo się skupia na nogach polskim Polski zbrodniarz polskim z Polaków współudziale władz tych zbrodniach z notą jest w efekcie pisze pan tej pogłębiającej się polaryzacji nie docenia się tej nie oceniali nie rozumie albo za mało rozumiemy i badamy w te naj powszechniejsze postawę postawę bierności to są te tezy i teraz chcą, żebyśmy zaczęli rozwijać, więc rzeczywiście w Groznym przebada liście ileż fragment rzeczywistości wirtualnej i nie tylko, żeby przekonać się o tym, że ta debata spolaryzowane są jeszcze bardziej, ale tak w wyniku tej debaty, która miała miejsce po nowelizacji ustawy o IPN, czyli pod koniec toż to pod koniec stycznia tego roku i toczyła się w lutym marcu zauważyliśmy takim dosyć znacząca w Polsce już przed przesunięciem to przesunięcie przekonuje postaw różnych sprawach, ale czasem Menachema interesowało co te obrazy Holokaustu jak one się zmieniła jak wyglądały przed tą debatą i po tej debacie i stosujemy zarówno przednie jak taniej to jest taki okres, w którym Real mówiąc o zachowaniach Polaków wobec Żydów w czasie okupacji niemieckiej Karol i Polacy zdecydowanie chętniej mówią albo o zbrodniach dokonywanych przez Polaków na Żydach albo heroiczne zachowania czy ja tych historiach, kiedy Polacy ratowali Żydów w sposób bezinteresowny podobnie z emocjami chętniej mówią o korporacji dzisiaj chętnie mówią o współczuciu litości, ale też chętnie mówią o zawiści o nienawiści antysemityzmie trwają natomiast obojętność jest czymś, o czym pamiętać nie chcemy jej i często, gdy się nad tym zastanawiam to w co to myślę sobie taki upał niecodziennej sytuacji właśnie, gdy ktoś na ulicy zasłabnie czy lasu wtedy może z pomocą i ile osób udzieli pomocy takie osoby prawnej niezwiązanej z pytaniem Polakom się do więzienia na większość ludzi pewnie śpieszą się do pracy z Gorzowa, aby taką osobę, która będzie tam leżała pomyśli sobie pewnie pijak 1 dalej to odnosi się tym zajął ktoś inny ja się z pierwszą i brak badania, które psychologowie prowadzą na temat pomagania w bardzo różnych kontekstach w wielu krajach na świecie w stanach Zjednoczonych w Europie pokazują, że zdecydowanie ludzie nie chcą pomagać tak czy ratowanie jest to bardzo rzadkim stylistka ale gdy badamy zbrodnie do wielkiej skali do tych chodzili w różnych miejscach na świecie to widzimy, że często to osoby te są sprawcami stanowią niezbyt duży odsetek tego narodu sprawców tak i oczywiście bardzo skuteczne odsetek, ale jest ich niewiele ludzi, którzy są statystami w populacji jest też nie wiem czy tak 5 %, czyli tych ludzi, którzy odczuwają przyjemność skrzywdzenia innego człowieka, a więc wszystko tak naprawdę co wiemy z psychologii kazałoby sądzić, że najbardziej powszechną reakcją w różnych sytuacjach jest bierność jest ani nie angażowanie się działania pomocowe ani nie przyłączanie się do tych, którzy krzywdzą, a tymczasem tylko, żebym tu zacytuję dane na początku debaty wokół ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Polacy uważali, że połowa ich rodaków była zaangażowana w ratowanie Żydów podczas okupacji, a potem po tej debacie czy po po jakimś czasie tej debaty szacowali już pomocy udzielało 57 % Polaków o ich z drugiej strony w lutym Polacy twierdzili, że 22 % rodaków współpracował z Niemcami w celu zgładzenia Żydów miesiąc później 29 rodaków uważali, że 29 % rodaków postępował niemoralnie, czyli w rzeczywiście wzrosły wzrosło przekonanie o tym, że 57 % Polaków w tym przekonaniu pomagało, ale z drugiej strony, że prawie 30 % współ działało z Niemcami tak wysoki uśredniony Polak tak nasz jedyny Polak twierdzi, że tak wyglądała sytuacja nie jest uśrednienie z 2 obozów tak jak Janek jest bardzo trudno się w niedzielę ewidentnie to pokazuje, że ta debata doprowadziła do jeszcze większej polaryzacji to znaczy jeszcze bardziej wzrosło takie przekonanie, że albo byliśmy z Diabłami albo byliśmy aniołami jest odbiciem dodała, gdyby to kontekst powodują, że pisze patrz tak naprawdę to nie jest tylko przy tej debacie, że to zjawisko tego, że jak kiedyś, że kiedy 1 strona idealizuje mówi o sprawiedliwych to druga ma potrzebę od razu zaznaczyć, że to nieprawda, że nie byli tylko sprawiedliwi w ich, że takie zjawisko to mechanizm istnieje w Polsce już od co najmniej w eseju Jana Błońskiego biedni Polacy patrzą na GPW Nord nawet dużo dłużej to znaczy myślę, że to, gdyby prześledzić źródła tej idealistycznej opowieści o historii stosunków polsko-żydowskich czasów okupacji to taką analizę zrobiło swego czasu Dariusz Łubianka i opublikował na łamach pisma zagłada Żydów Antoine pokazuje, że to jest już 60 Moskwę w roku bardzo rozpowszechnione opowieść o tym, że wszyscy Polacy ratowali Żydów Żydzi dzisiaj nie chciało być wdzięczni za za to, czego też czegoś wzięte za to pomostu, który pracę, czyli w czasie okupacji to ten teren ten wizerunek tak bardzo idealistyczne on on pojawia się w w Polsce nie tylko w pracach historyków, ale właśnie Wróblew w w luźnych wypowiedziach publicznych w Piaście w popkulturze nawet od tamtego czasu do dzisiaj bardzo regularnie grać mnie jakaś odpowiedź na to odpowiedź na to bardzo trudne są to jest natomiast, przeżywając przez takie sytuacje większość ludzi zbijają na nim nic nie robi, jakie spowodował tak tak działa dyskont, że zwłoka, jeżeli próbuje się z tym polemizować wtedy od razu narzędziem eskalują swoje poglądy i wydają się tak to zadziała też też w Polsce to znaczy, że zaczęto mówić dużo częściej o zbrodniach zaczęto mówić o tym, że nie należy mówić w ogóle o ratowaniu tak pojawiło się artykuły zatytułowane czka sprawiedliwi niesprawiedliwej o tym, że sprawiedliwi tak naprawdę to nie byli ludzie, którzy spędzili wśród narodów świata byli to ludzie, którzy w NBP wydawało się że, że mówimy tutaj ludzie co robi to bezinteresownie tak naprawdę w wielu sytuacjach robi to z powodu jakiegoś interesu finansowego i t d . albo n p . nie mordowali Żydów po tym, jak i jakich startowali i to albo wydawali ci byli tak reżyserować złożonej każdy historyk, który bada to ten okres na pewno mierzy się z tą złożonością, ale teraz pistolet potem jest tym, który nagle wychodzi do ludzi potem z jakimś przesłaniem i to przesłanie założenia, że ona jest córka bardzo spolaryzowane albo to przesłanie jest takie właśnie realizujący historia albo iść do krytycznej zupełnie niezainteresowane tą całą szarą strefą, które jest młodzież nie jest symetryczna to co panu, gdyż 1 jest demoniczny dyskurs na drugi jest jakiś mniejszościom tak tak czyta to jest zwykle takich psychologii mówi Maria prezentacjach społeczności takich tym jak społeczeństwa pamiętają jak społeczeństwa myślała często z niej taki 1 dominujący sposób myślenia o różnych sprawach tak to jak jak jak społeczeństwo zaczęto badać stanie w jeszcze w latach sześćdziesiątych siedemdziesiątych we Francji jak społeczeństwo misja psychoanalizy tak, że przeanalizowano też taki facet na jest jest jakaś kozacka jest ich psychoanalityk, który kładzie tylko na kozetce kaszel tak to się wygadał mu i oczywiście odnosi się w swoich interpretacjach do seksualności tak ludzie myślą o psychoanalizie i potem jest jakaś grupa ludzi, którzy mają zupełnie inny sposób myślenia o psychoanalizie w gronie w końcu coś innego IAiR i podobnie można analizować każdy przekonanie rozpowszechnione w społeczeństwie tak jest w wypadku tego przekona tych przekonań na temat historii Holokaustu, że 11 po szkole jest demoniczny, ale potem pojawi się coś takiego co nazywamy wyemancypowana reprezentacja czy jakaś mała grupa ludzi większa na początku są naukowcy, ale i tak nudno w wspomniała pani o tym, eseju Błońskiego, ale myślę, że szczególnie NATO byli na początku właśnie naukowcy, którzy historycy, którzy badali badali te fakty, którzy chcieli o tym, mówić się, którzy zaczęli zwracać uwagę na to nie w Polsce MR bywały takie wydarzenia, kiedy Polacy mordowali Żydów w czasie okupacji bezpośrednio przednią albo bezpośrednio pani i i tutaj np. tekst Michała cichego o czarnych kartach powstania Warszawskiego, gdzie pan chciał skoncentrować na tych tych Polakach z, którzy mordowali w na terenie na terenie browaru Haberbuscha mordowali Żydów tak i to był taki też oczywiście za to spotkała go bardzo ostra reakcja ze strony tej idealistycznej opowieści o sprawy będziemy kontynuować rozmowy, bo od razu chciałbym państwu powiedzieć, że nie poruszaliśmy tego co moim zdaniem jest najważniejsza w całej tej analizie, czyli tego, że nie chodzi tylko o to, żeby dostrzec, że tak duża część Polaków była bierna za mało o tym, mówimy, bo postawa bierności też ma pewne konsekwencje, których nie rozumiem ona ma konsekwencje indywidualne, ale też społeczne, czyli pełna zjawiska kulturowe czy pewnych zachowaniach indywidualnych społeczną możemy zrozumieć, że właśnie skupimy się na analizie tej z morza i być prawdopodobnie czy być może najpowszechniejszy, ale w każdym razie bardzo powszechnej również postawił biernej wrócimy do tej rozmowy po informacjach prof. Michał Bilewicz jest państwa gościem na tę rozmowę opieramy na jego analizę między realizacją hiper krytycyzmem Polska nie pamięć historyczna i źródła ATA świat lub pod blond, a światu podgląd itp w między ich realizacją hiper krytycyzmem Polska nie pamięć historyczna i źródła to jest tytuł analizy prof. Michała Milewicza, o których teraz rozmawiamy prof. Michał Bilewicz związany z centrum badań nad uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego z państwa gościem jeszcze raz dzień dobry no i stawiam tezę taką, że w tej pamięci o drugiej wojnie światowej mamy to szczególnie dominuje pamięć albo taka idealizacja, czyli właśnie przekonanie, że większość Polaków pomagało w nos albo z drugiej strony w odpowiedzi do gmin na ten hegemonii 3 dyskurs MD jest też w debacie uczyć w pamięci silnie obecna przekonanie, że duża część Polaków jednak współ PRA jakoś działała z Niemcami podczas gdy stawia pan też, że prawdopodobnie w naj powszechniejsze albo niezwykle powszechna była postawa bierności, do której mało rozmawiamy i w efekcie też nie do końca rozumiemy jak i jakie skutki społeczne czy indywidualne taka postawa bierności my byśmy być może, więc się o sobie jako o ludziach czy jako społeczność dowiedzieli byliśmy też również te postawy badali tak rozumiem tak, gdybyśmy przestali się karmić iluzjami próbowali zrozumieć to i jacy jesteśmy i jacy jesteśmy z różnych konkretnych sytuacjach robimy w las my Polacy wszyscy ludzie naprawdę nie jesteśmy tak bardzo różnie od innych ludzi stał się, jakby tam kanalizacji z tego powodu nałożenia tego co wiemy na całym świecie o zachowaniu człowieka w różnych sytuacjach szczególnie tych sytuacjach ekstremalnych na to co prawdopodobnie działo się w Polsce w czasie w czasie 2 wojny światowej w czasie Holokaustu do nich, a także pomogą one z Ks funkcjonalne Polacy są tacy albo Polacy są tacy to znaczy, że już jednak, że Polacy są to jest tutaj wszystko o Polakach, że nie powinno się przekładać kategorii, chociaż oczywiście nie wszyscy tak robione z radiem Tomasz Gross bardzo często pokazuje przykłady innych państ w innych regionów Europy po to, żeby lepiej zrozumieć co tutaj siedziała, więc nie wszyscy autorzy, którzy się tym zajmują nawet ci, którzy są bardzo krytykowani czy traktowanie jako należący do któregoś z tych lotów nie wszyscy z nich nic tak do tego podchodzą z czystego taką pracę styka takie porównywanie różnych różnych regionów różnych ludobójstwie bardzo ważne, bo pozwala nam na wiele zrozumieć tę właśnie torze w takich ekstremalnych sytuacjach ludzie próbują przeżyć próbują przetrwać próbują chronić swoją rodzinę, jeżeli ktoś jest bardzo tym zaangażowany w to, żeby zapewnić przetrwanie sobie swoim najbliższym to naprawdę nie pozostaje wiele zasobów do tego, żeby za, żeby pomagać czy ratować swojego sąsiada i wyjazd jest nieliczna grupa ludzi, którzy tego co, żeby uratować nawet kosztem własnego życia ojca swojej rodziny korzyści z niewielu ich badania, które prowadzili psychologowie Samuel i cel, a kolejne okazje, które dotyczyły ratowania Żydów w Europie wykazały, że to po pierwsze bardzo bardzo rzadkie przypadki po drugie, Putin są ci ludzie trudno jest nawet w skali 3 specjalne cechy psychologiczne, które by determinowało ich do tego ma już są tacy ludzie czują taką z bardzo specyficzny system wartości taką głęboką, a właśnie etyka odpowiedzialności za innych są bardzo przywiązani do wartości, które wierzą i to nieważne jest wartości mogą być specjalistami mogą być katolikami mogą być ale, ale uważają, że one są tak dla nich ważne, że nawet REIT-u, choć jak się okupanci mówienie to nie jest ważne musi teraz nie wolno się przyjąć pod swój dach Żyda to oni pytanie jak ja będę zawsze wierny temu temu co głęboko wierzę, ale ludzi, którzy wierzą w Zurychu związani z tymi wartościami tak głęboko, że gotowi są nawet poświęcić życie własne, iż jest wyraźnie bardzo niewielu nie ma co łudzić iluzją, że nie jest to powszechny czy takie nie wiem n p . na niektórych pomnikach proponowali, żeby pisać o setkach tysięcy podawać setki tysięcy nazwisk Polaków, którzy ratowali Żydów dobrze wiemy, że rzecz, że to jest nieprawdopodobne to nieprawda nie tylko w Polsce jest nieprawdopodobne nigdzie na świecie, ale jak kończy 3 czy są badania czy potrafiłam już tak wskazać właśnie, jakie konsekwencje może mieć ten fakt, że tak wielu Polaków było tymi milczącym świadkami albo w ogóle świadkami zagłady możemy mówić czy to tylko spekuluje my są jakieś to jest łącznie ze spekulantami była taka interesująca książka ma Krystyna faktury pisało o o tym, że właśnie to milczenie do bycia biernym świadkiem wobec zagłady Żydów jest tym co doprowadziło potem do właśnie do tej idei tak i realistycznej opowieści to znaczy ludzie tak bardzo nie chcą być liczącymi świadkami, że później tworzą właśnie różnego rodzaju i realizacji Grzegorza wyobrażenia zafałszowania historii i że wiele antysemityzmu powojennego jego zdaniem można wyjaśnić właśnie przestał cały on używa takiej figury psychoanalitycznej mówił, że to jest wina wobec śmierci, że to jest tak jak gazety Netia traumy człowieka, który widzi, że ktoś inny na jego oczach na jego oczach, czerpiąc zapożyczył z literatury z psychologii klinicznej i przesiadki IMI możliwe, że to jest coś się CCC faktycznie wtedy miał miejsce najgorszą konsekwencją tej naszej niechęci do mówienia o codziennych doświadczeniach jest to co dzisiaj się dzieje z muzeami, które próbują to codzienność dla nas bardzo powoli za to nagrody z pochwą od tych 2 muzeów czy muzeum w Polin polskich Żydów i muzeum drugiej wojny światowej takie mam wrażenie, że to są 2 muzea, jakie spotkały się z absurdalną krytykę z obu stron tego sporu oczywiście ten zespół niestety koszt jaki zepsutej symetrii w barażach to powiedzmy w cenach globalnych nie są dywizja po drugiej stronie i mamy kim kilku ludzi z pistoletami do mniej więcej tak wygląda natomiast ostrzał był z ubóstwem w przypadku obu tych muzeów i warto o tym, mówić co z 1 strony oczywiście mamy siłę państwa, które próbuje interweniować posłów partii rządzącej senatorów tej partii rządzącej polityków telewizji publicznej, które atakowały zarówno muzeum pani, jaki to w bardzo bolesny sposób poza drugiej wojny światowej za to, że muzea te pod próbowały pokazywać historię taką, jaką ona była z tym, że brak heroizmu i martyrologii w nogach trudno tak, że jest o cierpieniu Anię martyrologii, a także Scyzory czekają też muzeum w 2 wojny światowej pokazuje uniwersalne doświadczenie cierpień w czasie drugiej wojny światowej od tych konsultujemy, czyli kobiet z kolei, które były gwałcone przez przez Japończyków aż po jeńców radzieckich w Niemcach, którzy umierali z wychodzenia z głodu w obozach jenieckich tak jak w milionach ludzi, których na co dzień w ogóle nie ma wiemy nawet lekcja historii w Polsce pokazanie Holokaustu i pokazanie okupacji i pokaz Katynia w kontekście tego się wtedy działo tak naprawdę pokazuje czym były to lata jaki, jaki to był jakiś jak straszny ból tej ideologii, które doprowadziły do tych strasznych zbrodni to uniwersalny zające podejście właśnie spotkało się bardzo ostrym atakiem ze strony tych tych ze strony polityków, którzy są zwolennikami tej tej idealistycznej narracji historycznej, ale też jak pokazuje w tej analizie pojawiło się wiele głosów na zewnątrz tak wiele dojechali, ale pojawiały się boję się ataki na 1 z unijnej światowej też kopano po dane i 5 i prof. Machcewicza, który współtworzył tę ekspozycję że, że nie mówi się tam zespoły z bardziej bezpośredni sposób o polskiej odpowiedzialności, że sposób, jakie pokazane Jedwabne czy ten stał nie są wystarczająco dosadny, ale nie tak bardzo to miał miejsce wypadku tego muzealnego upadku muzeum Polin, gdzie wydają się bardzo wielu autorów niezwykle krytycznie pisze o Poli jako muzeum, które tworzy jakość jakoś idealistycznie opowieść o historii Polski z drugiej strony mamy właśnie rząd mówi mnie nie to to muzeum Polin jest antypolski, ponieważ pojawiają się tam pojawią się na wystawie na wystawach nie wiem, jakie są kiście odniesienia do do współczesnego antysemityzmu w Polsce i t d. jest to straszne ryzyko, kiedy Kuba jakakolwiek próba opowiadania historii ta próbuje być wyważone hybryda doczekać gdzieś głębiej wejść most ludzkich motywacji próbuje zrozumieć co tobie masz właśnie to ona się spotyka z tak dużym oporem z obu stron czy podaje też pijany, że przykład Marcina Zająca jego książki wielka trwoga przecież mam wrażenie, że była atakowana z obu stron, ale też bardzo doceniona trzeba powiedzieć, jaką właśnie opowieść to właśnie Oleńka z o tym co się działo to taka jest mało chętnych myślę, że jest to niech ta książka docenione, ponieważ ona pokazuje jacy ludzie naprawdę są zawsze, kiedy czytamy, kiedy jesteśmy husarią światowej, kiedy czytam książki malizna zagramy to widzimy, że to jest prawdziwa historia, ponieważ odnajdujemy się w niej sami, ale ci ludzie, którzy albo idealizują swoje historie albo ma jedynie ekipy krytyczny stosunek nie wszyscy Polacy są mordercami nie może w ogóle nie wnikając w tym oni będą gotowi w ogóle da do rozmawiania w ten sposób bierność wobec doświadczenia, które ludzie chcą wybierać takie dni nie chcemy być bierni co jest bardzo to jest taka podstawowa potrzeba psy psychologiczna potrzeba sprawstwa chcę mieć kontrolę nad biegiem wydarzeń i badania kradzione w Niemczech pokazują, że ludzie czasami nawet chcą mieć Grecja są dobrze dobrze byliśmy sprawcami Holokaustu, bo to przynajmniej daje nam poczucie, żeby śmietniska to roszczenie rozumem, choć dotąd resort pracy nie, ale nie są ludzie są ludzie w Niemczech jest to jedno z wyjaśnień tylko opony są ławki czy jedno z wyjaśnień tego, dlaczego Niemcy chcą go w kadrze są dzisiaj tacy Niemcy, którzy wraz z sympatią odwołują się jakiś bohater ów Wehrmachtu oglądają filmy gaz, bo otrzymają wypieki na twarzy patrząc na tych swoich lasów robią to po to, Hell nie może, więc użyć ludzie walczyli z wojska wie także ci ludzie walczyli o to, żeby na świecie dokonać wielkiego ludobójstwa i wzrost tak bardzo krótkiego wskaże również wskazane, żeby zobaczyć także może, dlatego że są sprawczy także drużyna wciąż bez przyszłości chcemy mieć to czas pracy dlatego chcemy myśleć o powstaniu warszawskim Bielawa, ale może było przegrane Alone było chlubą jakieś odzyskania spraw w Chinach to jest tak tak duża potrzeba ludzi tego aby, aby czuć się sprawcami, aby czuć się osobami rzezie oczywiście ten kult żołnierzy wyklętych obecnie jest też taka TKM szczerze po wojnie nie daliśmy sobie z przez zewnętrzne siły narzucić jakieś porządku geopolitycznego to, że znaliśmy nie my próbowaliśmy sami kształtować rzeczywistość, nawet jeżeli próba beznadziejna walka tak to tylko dla jednorazowo to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo z 1 strony wydają się, że tutaj w tej dyskusji jednak wielu po to, najczęstsza odpowiedź była tak dzielnie żołnierze wyklęci zbrodniarze tylko, że byli bardzo różni, ale wynik jest tak, że najbardziej rozpoznawalni społecznie stałem taką tezę mogą być ci, którzy mają nam nic odpowiedzialni są za zbrodnie również cywilów w bardzo krótko chciał tylko, żeby pan wskazał słuchaczom aresztu już do 14 goście biorą te 2 postawy te liberalizujące to też pan tutaj była w radiu TOK FM to mówią grzebano swoistym jacyś miał narcystyczne identyfikacji narodowej też konformizmem poznawczym, czyli edukacja i co się różne zgody drugiego kształcenie w PSL czy komfort poznawczy i przywiązanie do tego co już wiem to znaczy, jeżeli się dowiedziałem szkole, czego się jak wygląda nasza historia to chce już stało wtedy będę wierzył temu i będę absolutnie negował wszystko inne co nie pasujemy do tej do tej opowieści narcystyczna identyfikacja notes takie przywiązanie do swojego narodu taki sposób tym tak naprawdę czuję, że znam jest właśnie tak czuję, że nie zawsze byliśmy wielkimi bohaterami zeznał, że zdarzały się jakieś straszne historie Adasia, który nie chce mówić, ale broń Boże nie powiem boję się, że inni powiedzą, ale z dlatego będę stają się wszystkim na świecie, mówi że jesteśmy absolutnie moralnie i absurdy nikogo nie jest przewidzieliśmy i to taka typowa narcystyczna jak i cudem się bardzo ważnej i fragment kluczowy też narcystyczny sposób przywiązany do grupy szczególnie często jest cechą osób niemających wpływu na własny ów los znów sprasowanych im większe poczucie sprawstwa w codziennym życiu tym mniej narcystyczne przywiązanie do własnego narodu w tym sensie prekariat życia codziennego niestabilność sytuacji bytowej trudność do zaplanowania przyszłości przekładają się na skłonność do idealizowania historii narodu, gdyż wzmacniają narcystyczne przed przywiązaniem do wspólnych badaniach wykryliśmy Aleksandrę Cichocką na ten temat pokazują, że faktycznie ta potrzeba sprawstwa i że nie zostanie zaspokojona to ludzie zaczynają myśleć no dobrze tak to, gdy zacznie wpadać będzie oparty na autyzm taki zaczynają się zastanawiać poza narcystyczne, więc wystarczy, że życie życie będzie bardziej przewidywalne, ale nie jest on się staje coraz bardziej spółka jest awans, ale się staje coraz mniej przewidywalne i to powoduje, że ludzie przemili chcą mieć taką jakoś wynagrodzi tak myślę, że mam przez wspólnotę narodową, które jest taka, że nie skala, ale czysta i t d. i silna z Piasta to i w ten sposób zemstą nad morze może ja tego nie mam, ale przynajmniej mój naród jest taki, by to oczywiście gdzieś tam pozwalałem trochę zrozumieć ta może, dlaczego właśnie, a Schiffer krytycyzm nagrobnych elegancką, skąd się więzią między jeziorem i brak krytycyzmu my ciągle nie wiemy do końca, ale 1 z takich źródeł jest wciąż widzimy, że osoby, które mają taki bardzo się pan krytyczny stosunek do własnego narodu zwykle mają chyba krytyczny stosunek do samych siebie każde z nas ludzie tacy, którzy bardzo często Kawka no, więc większość ludzi MAK iluzji na temat samych siebie uważam, że jesteśmy jednak moja pani że, że w takim codziennym życiu jestem mączek moralnym tak i ale są w Chinach tacy ludzie, którzy bardzo często myślą o różnych swoich własnych winach z już na własne przewinienia jakich IR wśród takich osób jest zdecydowanie więcej osób, które też podobny sposób myślała o swojej nagrodzie myślę, że no no z nami też jest bardzo nie tak znaczy, że należymy do oddania do narodu, który jest w jakiej generalny to podstawowy sposób ułomny moralnie pni to jestem też w jaki sposób zniekształca rzeczywistość, ponieważ te 2 nie dostrzegamy tej bierności i to, o czym, o czym przez MSP przejmuje czyje to co się teraz dzieje w Polsce czy przy okazji setnej rocznicy niepodległości FM banku obchodów tak jak ogrodów takie patrzeć na to tak naprawdę nic się nie nic się nie stanie w 1811 listopada ten ten dzień nic nie będzie pełen wielkich fajerwerków nie tak naprawdę tych wydarzeń bardzo mało, ponieważ jak patrzymy na tę historię niepodległości na ten moment to ten moment uzyskania niepodległości nie było wywalczony w Falun część naszej pamięci, bo też rozmawialiśmy o tym, że Wielkopolska może inaczej trochę o tym, opowiadać i w Nature to bardzo były walki tylko ten ostateczny tak coś co zostało ukartowane za stołem negocjacyjnym w Paryżu nie daje nam tego poczucia my sami sobie wywalczyliśmy i o tym jest bardzo trudna pamiętać o następną rozmowę prof. Michał Bilewicz centrum badań nad uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, bo państwa gościem więcej wyczytać w jego analizie dla Instytutu studiów zaawansowanych w, a to tyle co dziś dla państwa z Małgorzatą Wólczyńską przygotowałyśmy program realizował Adam Szulc informacja, ponieważ więcej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA