REKLAMA

"Lepiej, żeby TK nie wydawał wyroku w sprawie wniosku Zbigniewa Ziobry"

Analizy
Data emisji:
2018-10-31 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie w tonuje taka zgoda w rządzie jeśli chodzi o stosunek do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, że co chwila któryś z członków rządu z pojawia się w mediach i tłumaczy, że panuje zgoda w rządzie co do stosunku rządu do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc można podejrzewać, że jednak istnieje jakaś rozbieżność, o co chodzi, czego dostrzec czy ten ewentualny spór o to, żeby napytać Małgorzata Rozwiń » Kryszkiewicz z Dziennika gazety prawnej dzień dobry dzień nabrać zaczęło się wszystko od wniosku Zbigniewa Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego, w którym streszczając pan minister to prokurator generalny podniósł co podniósł znaczy zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego, żeby ocenił przepisy, a właściwie to jak rozumieją polskie sądy, a konkretnie Sąd Najwyższy przepisy, które pozwalające sądom kierować pytania prejudycjalne do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej chodziło o to, żeby w domyśle oczywiście, żeby Trybunał Konstytucyjny powiedział, że Sąd Najwyższy, kierując pytania odnośnie ustawy o Sądzie Najwyższym mówię tutaj o przepisach, które obniżało wiek przechodzenia sędziów stan spoczynku, że Sąd Najwyższy przekroczył swoje kompetencje, pytając o to właśnie przepisy Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej w to właśnie to ten wniosek trafił do Trybunału jeszcze przed wyborami w, po czym w zdrowe było zamieszania wielu mówiło, że to taki sygnał, że w rząd sprzyja polexitu owi nawet z kont kontestujących traktaty i przepisy unijne, ale coraz mniej ciekawie niż fakt, że pojawiła się również w tej procedurze w tym przed Trybunałem opinia w Ministerstwo Spraw Zagranicznych i to dopiero się zrobiło ciekawie i właśnie o tym, sporze czy też ewentualnym sporze z UE, gdy będziemy dziś rozmawiać premier Morawiecki powiedział dzisiaj nie ma żadnej rozbieżności pomiędzy ministra sprawiedliwości, a ministra spra w zagranicznych co do interpretacji w możliwości kierowania zapytań o decyzję do naszego Trybunału Konstytucyjnego w zakresie przepisów traktatu Unii Europejskiej nie ma rozbieżności czy jest to znaczy tylną oponę jeśli chodzi o on o kwestie polityczne to wydaje mi się, że nie ma rozbieżności tutaj rząd akurat nie idzie się tak powiem prostą drogą twierdzą, że psuła nie ma w ogóle prawa wypowiadać się w kwestiach wymiaru sprawiedliwości poszczególnych państw UE natomiast, jeżeli chodzi o kwestie prawne no to ta rozbieżność czy nastąpiła właśnie z momentem, kiedy gmina Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało do Trybunału Konstytucyjnego pismo, w którym co prawda nie stwierdziło w razie expressis verbis, że to Sąd Najwyższy może zadawać pytania prejudycjalne tak, że ani Żyda, więc tak, mimo że prokurator generalny nie mógł nie powinien, a trybuna jest kierować takiego wniosku do Trybunału, a Trybunał powinien umorzyć to postępowanie pas wprost takie męki takie sformułowanie nie pojawił się tam z prostej przyczyny z takiej, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie jest takim uczestnikiem tego sporu, żeby formułować takie stwierdzenia ono może przedstawić jedynie jak to widzi na gruncie przepisów prawa unijnego i to właśnie zrobiło to, czyli wtedy to jest bardzo, gdy jest ważna rzecz, że dawny Spomasz nie pojawił w tym piśmie w ogóle nie powinny się pojawić, ale co ważniejsze w ta opinia wydaje się być wzorcowym byli też bardzo dobrze napisane moim zdaniem bardzo klarownie wykładem na temat tego w na czym opiera się instytucja pytania prejudycjalnego w jaki sposób sądy mogą z niej korzystać z prężnym takie słowa jak w niezależne sądy i niezawiśli sędziowie to jest po prostu wykład o tym jak traktować z pytaniem prejudycjalnym prawda tak i to jest takim mini wykład, który sprawia wrażenie a jakby napisany był przez Emmę przez ludzi prawników, którzy sprzyjają mówiąc w skrócie dużym opozycji ktoś wyjął to zbiórka pani prof. Gersdorf prawie, że chętnych do Wilna i dane klarownie z szerokimi cytatami z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego z bezcelowe jeśli zawarto jeszcze zwrócić uwagę, że Trybunał podkreślił tutaj znów prawo sądu do kierowania pytań, a nawet obowiązek kierowania pytań prejudycjalnych i t d . tak dawno można było się, że ktoś zrobił głupi dowcip rządowi tak na dodatek proszę zwrócić uwagę, że minister Czapla to w licznym piśmie poszedł o krok dalej realnie niższy Pm swego czasu zrobiła to Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sporze również dotyczącym traktatu lizbońskiego tam Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie sformułował tezę wówczas oczywiście byłem ministrem spra w zagranicznych Radosław Sikorski, ale tam Ministerstwo Spraw Zagranicznych niż formułowały tezy, że Trybunał Konstytucyjny w ogóle nie ma prawa badać traktatu nie wprost przeciwnie w i ten traktat wówczas Trybunał Konstytucyjny zbadał, więc skąd taki zwrot i to jeszcze ostatnie oczekiwanej konfiguracji jeśli chodzi o osoby panów ministrów trudno jest za niesamowite passus my niestety nie mamy czasu, żeby wszystkie przytoczyć, ale ten moment, w którym w tym w tej opinii MSZ pojawia się argumentacja, że oto w trakcie przystępowania do Unii Europejskiej zgodziliśmy się na pełne instrumentarium i tym samym zbadanie zgodności z konstytucją umowy akcesyjnej było potwierdzeniem, że owe instrumentarium zgodne z naszą konstytucją w związku z tym nie ma potrzeby, żeby ponownie to badać dno moim zdaniem wspaniałe tylko, że to jest troszkę gol do własnej bramki, ale ale, ale dzisiaj pojawiło się stanowisko MSZ, które oponuje, ponieważ i dziennik Gazeta prawna Gazeta wyborcza i inne media opisały całą sprawę i to ten ten niesamowity spór w rządzie i teraz MSZ głosi tak opinia MSZ -u, o którym mówimy nie zawiera konkluzji ani wniosków jak sugerują niektóre media w szczególności nie kwestionuje ona dopuszczalności wniosku złożonego przez prokuratora generalnego i nie polemizuje z tezami zawartymi w tym wniosku prawda czy nieprawda po części prawda po części nie znaczy, jeżeli czytamy to literalnie to tam rzeczywiście tak jak powiedział na początku nie ma stwierdzenia, że Zbigniew Ziobro prokurator generalny nie miał prawa złożyć takiego wniosku absolutnie nic takiego stwierdzenia tam nie znajdziemy no ale każdy, kto potrafi czytać wraz ze zrozumieniem, a przypuszczam, że n p . Trybunał Konstytucyjny, do którego było w pisane kierowane to pismo potrafi je czy też właśnie rzeczone media potrafią wymiotować się nie takie wnioski, jakie zostały wyciągnięte ja rozumiem, że to pismo, które pani redaktor teraz przytoczyła też po prostu pismo czysto polityczne w tym sensie, że nam minister życia Kotowicz próbuje obronić swoją pozycję w rządzie na IT dla gasi się jakiś pożar, który wybuchł w ten no dobrze, ale to rozstrzygniemy teraz na zawsze to w końcu Trybunał Konstytucyjny powinien ten, kto sprawę badać mnie już niezależnie od tego jak by orzekł czy też umorzyć wniosek, że między po pana prokuratora generalnego ze względu NATO, że nie mieści się to w zakresie Trybunał, a proszę powiedzieć czy rozmawiamy o Trybunale Konstytucyjnym tym konkretnym czy Trybunale Konstytucyjnym, jaką o zdanie, które gwarantuje nam też mamy czujnych dorośli dobrze nie brak zaufania widać, że Trybunał Konstytucyjny funkcjonuje tak jak dawniej funkcjonował czy jest legalnym w pełni konstytucyjnym organem to wtedy jak to wtedy po pierwsze, że powinien tę sprawę zbadać się zebrać się w pełnym składzie nie, dlatego że we wcześniejszych latach już również badałem traktaty unijne i wówczas orzeka w pełnym składzie więcej taka zasada, że powinien to również zrobić teraz w takim składzie w terenie po drugie mamy wyrok z 2010 roku wyrok bardzo znaczące, które odnosi się do traktatu lizbońskiego właśnie, w którym tom in na Trybunał powiedział użyłem pełnym traktat lizboński, a korzysta z Chin ze szczególnej ochrony konstytucyjnej domniemania konstytucyjności tak, dlaczego dlatego, że traktat lizboński został ratyfikowany przez prezydenta po udzieleniu zgody przez Sejm Senat w trybie art. 10 konstytucji art. 90 konstytucji mówi nam o tym, że, aby prezydent mógł ratyfikować umowę międzynarodową, która oddaje część kompetencji naszych organów na rzecz organów lub organizacji międzynarodowych musi zostać uchwalona ustawa, którą musi przyjąć najpier w Sejm większością 23 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów i takiej samej większości kwalifikowanej musi się wypowiedzieć Senat na 1 o tej ustawie i proszę zwrócić uwagę, że te wymogi wymogi podpisania przez prezydenta takiej umowy międzynarodowej są wyższe niż dla zmiany konstytucji polskiej, ponieważ konstytucja Polska wystarczy, że zostanie zmieniona przez ustawę uchwaloną przez Sejm, gdzie rdzenni, gdzie głosuje kwalifikowana większość posłów, ale scenariusz może tę ustawę przyjąć większością zwykłą no, a skoro tak i skoro prezydent, podpisując ten traktat lizboński nie skorzystał z możliwości skierowania go najpier w do Trybunału Konstytucyjnego, zanim podpisał Dolny Śląsk uznał go zakon w walce z Lucyny przypomnę zresztą, że wówczas prezydentem był świętej pamięci Lech Kaczyński, a więc, jeżeli spojrzymy na to w ten sposób jeśli założymy, że Trybunał Konstytucyjny nie będzie religii z tym Trybunałem, który jednak szanuję pewną linię orzeczniczą szanuje pewien dorobek no to wydaje się, że nawet jeżeliby się zająć tą sprawą to pewnie doprowadziłoby to do umorzenia postępowania co dotyczy to ma znaczenie czy w pełnym składzie czy w second wtedy to już bardzo na różnice jeśli argumentacja jest tak zielono przygotowana jest m. in . przez polskie MSZ ta argumentacja, a teraz wróćmy do rzeczywistości traci Trybunał, jaki mamy pod dzielnym przewodnictwem sędzi Julii Przyłębskiej skład na pewno przy tej sprawie będzie ustawiony odpowiednio no to wtedy to wtedy jak możemy spojrzeć na tę konkretną historię NATO wtedy możemy tylko plan modlić się bądź też chętnie bym z prosić opatrzność trosce o to, żeby Trybunał Konstytucyjny jednak uznał, że lepiej jest tę sprawę przeciągać tak jak to robi z wielu innych kwestiach i inni wydawał wyroku dlatego SLD takie ważne miasto żyło, gdyby Trybunał przychylił się do wniosku Zbigniewa Ziobry i uznał, że Sąd Najwyższy w błędny sposób stosuje trakt traktaty jest błędny sposób korzysta z prawa do zadania pytania prejudycjalne w nocy z trudnym pytaniem, bo on wszystko zależałoby wtedy od tego jak dało do kwestii takiego wyroku potrzeby Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej tego tego oczywiście nie wiemy i ja mam taki cały przyrost liczby Sowietom włosach, ale przede wszystkim na listach, żeby prawda jest taka, że Trybunał zapewne bym się pod uwagę w jakim stopniu były takie orzeczenie przecież sądu Konstytucyjnego państwa członkowskiego natomiast zalew wziął pod uwagę nocny, w którym jest wzrost rent znaczy dla mnie, ignorując pytania prejudycjalne mnie nie potrafię nie potrafię odpowiedzieć teraz znane nam na to pytanie natomiast no nic tutaj znowu wracamy do dołu do początku tego sporu i niestety jest także ta walka ta była no cóż można powiedzieć może nieco bliżej przegrana, ale dużo straciliśmy, kiedy Polska, kiedy pozwoliliśmy na to 5 unijne na organy pozwolił na to, żeby stał się stymulantów co się stało, bo to obecnie jest taki właśnie Wencel bezpiecznie bezpieczeństwa dla dla rządu, który ciągle jest wykorzystywany Thomas Allen wciąż trzyma się troszkę zatkał właśnie teraz to obserwujemy skoro i pan premier dziś wystąpił już mamy kolejną wystąpienia z Jacka Czaputowicza w tej sprawie i to przez śmierć na oświadczenie MSZ tu wyraźnie widać, że nawet kierowanie kolejnych wniosków Trybunał przestał być taką idealną bezbłędnie działającą maszynę być może natomiast mi się wydaje, że ciągle to jest tak tam nam po prostu próba rozgrywania cel tej kwestii na własnym podwórku tak to próbuje robić rząd natomiast prawda jest taka, że na mleko już się rozlało to ten spór wszedł na poziom unijny na poziom międzynarodowy i inni choćby nie wiem jak się starali obecnie dygnitarze sprowadzić go z powrotem do na nasze podwórko tutaj cóż to nie uda czy po prostu cierpliwie poczekać na to co powie psuła tego nie wiemy co powie i el po prostu rząd nie chce bronić jak może przed innym w postępowaniu, które toczy się właśnie przed Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej dobrze koc, by na koniec dodać, że chyba rząd nie chce czekać cierpliwie się Gazecie wyborczej można przeczytać wywiad i z Iwanowem z pana ministra war holem, który mówi, że wprawdzie samo Ministerstwo Sprawiedliwości nie pracuje nad żadną ustawą, bo to jest kwestia rządu i pana premiera, ale trzeba przygotować nowelizację ustaw, żeby wdrażać te postanowienia zepsuła, więc chyba cierpliwie czekają tylko pracowicie pytanie tylko kto tam pracuje mówi pani może coś po pani redaktor o tym, ze jedno pracują, choć na pewno tęgie głowy na pewno pracują ludzie z Ministerstwa Sprawiedliwości dzisiejsza Rzeczpospolita donosi, że mają być 3 ośrodki z tego co wiem to po prostu są konsultowane konsultacje prowadzone przy właściwie każdych ważnych ustawach z różnymi ośrodkami, ale nie ma takiego 1 centralnego o Jaskółki w ciekawe czy będą 3 ośrodki 3 ustawy mimo wszystko jest możliwe w pod tym kierownictwem kończymy odsyłam państwa do do lektury na strony Trybunał tam naprawdę można się wiele dowiedzieć nauczyć w Małgorzata Kryszkiewicz z Dziennika gazety prawnej była państwem moim gościem dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA