REKLAMA

30. Prometeizm: "za wolność waszą i naszą". Za czyją konkretnie?

Babel. Rzeczpospolita Multi-Kulti
Data emisji:
2018-11-02 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
29:04 min.
Udostępnij:

Zamiast streszczenia: dwie epickie scenki z dzisiejszego podcastu: jak goszczący w Japonii Piłsudski pierwszy raz w życiu zakosztował sushi oraz wyprawa na Kijów... tramwajem. Anegdot autorzy podcastu proponują znacznie więcej a przede wszystkim: realistyczne i, delikatnie rzecz ujmując, wizjonerskie scenariusze odzyskania niepodległości - przez różne narodowości, przeciwko różnym państwom, w niebywale różnych konfiguracjach. Z różnymi też skutkami. Więcej - w historycznym podkaście tokfm.pl "Lechistan".

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Lechistan alternatywna historia Polski, witam wszystkich słuchaczy, wszystkie słuchaczki, wszystkich internautów, wszystkie internautki zgromadzone przy telefonach komórkowych z internetem albo z wi-fi, laptopach, komputerach albo po prostu przy jakimkolwiek urządzeniu, które jest stanie odsłuchać, spowodować, że państwo słyszą podcasty. W szczególnie 1 z nich, który nosi nazwę Lechistan, czyli alternatywna historia Polski, dzień dobry, mówią Adam Balcer i Paweł Sulik, dzień dobry, dzień dobry. Jak państwo świetnie wiedzą do nas można również pisać zapraszamy do tego bardzo gorąco: lechista@tok.fm.  Rozwiń »
Dziękujemy za wszystkie listy całą korespondencję, którą od państwa dostajemy te najciekawsze rzeczy oczywiście upubliczniane na antenie i ci, którzy byli z nami przez ostatnich kilka tygodni świetnie znający sprawę z tego, że oto stulecie niepodległości fetowany w naszym kraju on również odciska swoje wspaniałe patriotyczne piękno w różny na programie Lechistan podcast Lechistan, kiedy tylko możemy i chcemy odnosimy się do tego, że 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość odzyskanie tejże niepodległości było poprzedzony dekadami myślenia działania kombinowania Conspiracy Ania bardzo różnych grup w różnych miejscach Europy świata jak by to zrobić, żeby pomimo rozbiorów przez 3 wielkie potęgi jednak wybić się na niepodległość i zawsze w tle proszę państwa pojawiał się takie hasło rzadko na transparencie części wypowiedziach za wolność waszą i naszą i proszę państwa to jest 1 z tematów dzisiejszego wydania programu Lesisz stan, czyli alternatywna historia Polski, a mianowicie hasło to jest 1 z kilku takich i komicznych określeń czegoś co nazwalibyśmy już dziś tego określenia ich lęki stanie Prometeusz znam i pewnie część słuchaczy mówi a kto to jest ta idea przykuć Prometeusza jak rozumiem do skał Kaukazu nomen omen tak dokładnie dokładnie nie przypadkiem tam przypomnimy mity o los mi w mitologii greckiej Prometeusz jest symbolem tego w tej postaci herosa, który cierpiał został przykuty za karę ponieść wykradł bogom ogień przekazał go ludziom i taka właśnie była ta wizja samo pojęcie promy tej z mu pojawia się w okresie międzywojennym natomiast jest związany jest właśnie z naszymi o znacznym jak to się ładnie mówi obszarem zainteresowań albo terytorium mandatowym też możemy tak żartobliwie powiedzieć, ponieważ przypomnijmy, że pojawiło się najprawdopodobniej 22 ważnych działaczy Promet jest mu Roman k Noll i Tadeusza cele dyplomaci piłsudczycy związani z Piłsudskim, którzy na początku lat dwudziestych trafili do Turcji i tam właśnie zaczęli organizować współpracę z Kaukazu diaspory emigracyjnej, czyli właśnie szczególnie Gruzini Azerowie i ludy Kaukazu Północnego górale z Kaukazu Północnego i wtedy właśnie się prawdopodobnie siatce wpadł na pomysł, żeby odnieść, bo Prometeusz był znany i pojawią się też w Polski w literaturze w Polskiej poezji właśnie wśród zesłańców, którzy trafili na Kaukaz, bo nie wy RO Rosja carska nie wysyła polskich więźniów politycznych tylko na Syberię, ale też do tych takiej prawda na taką ciepłą Syberię czy na Kaukaz i tam się pojawia to 5 stwierdził dżokej nazwiemy tak cały ruch polityczny na zasadzie, że staramy się kłaść się zorganizować różne narody nie rosyjskie do walki przeciwko imperium rosyjskiego natomiast korzenie tej jak byśmy szukali źródeł to pamiętają państwo idei Prometheus nie pamiętają państwo mówiliśmy w 1 z audycji o Iwanie Maze pie, które były Hetmanem kozackim i jest prawda psy w rosyjskiej rosyjskie opowieści Ukrainie symbolem zdrajcy, bo to on właśnie walczył po stronie Karola dwunastego króla Szwecji w kluczowej bitwie przeciwko Piotrowi pierwszemu pod Połtawą i był też stał się w efekcie też sojusznikiem Polski, bo pamiętajmy, że wtedy była wojna domowa w Polsce i król Stanisław Leszczyński był związany ze Szwedami i następnie to idea rozwinął tylko olej kolej kolejny Hetman ukraiński, który co też ani trochę mówiliśmy już wcześniej i który był nawet poprzez takie dziwne, że ojcami chrzestnymi jego dzieci byli m. in. leszczyńskiej Karol dwunasty to co jest było wtedy kluczowy to ta wizja, że tak no jesteśmy na tym etapie, że Rosja dominuje Rosja jest początek osiemnastego wieku staje się naprawdę potęgą i dzieje się to kosztem sąsiadów szczegóły i którzy wcześniej już były okresy, że między sobą współpracowali mówimy Szwecja właśnie Polska Kozacy ukraińscy chanat Krymski Turcja osmańska, ale to co jest bardzo, bo ta współpraca współpraca tej osi północ-południe w różnych konfiguracjach się zdarzała natomiast to co było takim pewnym Novum to było coś takiego, że i Mazepa Joli po dostrzegli, że tu, że Rosja dokonała ekspansji przez przez nas siedemnastym wieku i kontynuowała to ekspansji w efekcie podbijała ludy nie rosyjskiej, że z trzeba uderzyć stąd tak, bo to uznawane piętą piętę achillesową Rosji czy właśnie kwestie narodową i wykorzystać te wszystkie ludy tutaj właśnie nawiązano kontakty z Baśki Rami tak też mieszkają na Powołżu z ludami Kaukazu Północnego wskazał k z kozakami duńskim czy nie tylko budujemy taki kordon wokół Rosji Sojusz państ w po jej sąsiadów, ale też współpracujemy na zasadzie z perspektywy rosyjskiej oczywiście piątej kolumny, że wykorzystujemy te ludy mieszka podbite przez Rosję no potem sytuacja się o tyle dla nas zmieniła, że my sami staliśmy się ex aequo Kozacy ukraińscy dołączyliśmy do tych ludów podbitych przez Rosję i wtedy mamy rozwój tej koncepcji mówili państwo wszystko się łączy na zasadzie troszeczkę takich naczyń połączonych tak mówić mamie i gdy owe rynny chorążego proroctwie pamiętają państwo i międzymorze to walka o wolność Turcja, która w pana przynieść wodę nurek będzie pojął konia w różnych naszych rzekach tak Rzeczpospolitej, ale w KON była też ta koncepcja rozwinięta politycznie to szczególnie, w który Karol książę Adam Czartoryski tak lider naszej Redy tej diaspory, a politycznie migracyjnej hotel Lambert we Francji ją przedstawił w dziewiętnastym powiedzie nas tego wieku, jaką koncepcję, że mamy, jakby różne takie kręgi tak, że mamy krąg wewnętrzny w ramach Rosji tych podporządkowanych przez Rosję ludów, czyli Ukraina Kozacy dońscy Łotwa Estonia potem środkowy czy Rzeczpospolita w tych granicach przedrozbiorowych Finlandia Tatarzy przypomina, że Tatarzy wówczas zaczęto stosować ten termin wobec Azerów nie tylko wobec samych dzisiejszych Tatarów kazała Kaukaz północny i Azja środkowa w mrozie po spojrzy na na ambitnym prawda jak rozmach tego myślenia geopolitycznego wzór Polak cieczą 2 bratanki, a pozwala im już 2 bratanki Polak tak też, by mieszkanie z Buchary Uzbek czyha dziki sarny 2 bratanki naj do tego mamy to on krąg zewnętrzny, czyli sąsiedzi Rosji Szwecja Austria Turcja zrobimy cała audycja Czartoryskiego pokaże państwu, że no biegło ta skala aktywności przeciwko Rosji dotyczy dotyczyła Egiptu Iranu Afganistanu wie co było naprawdę coś wyjątkowego i potem to ty do tej on i diody oczywiście odwołał się PPS Polska partia socjalistyczna z Józefem Piłsudskim, którzy słusznie też mógł kontynuować to liderzy mamy tą niejednolitość narodową imperium rosyjskiego przypomnijmy, że w spisie powszechnym jedynym, jaki przeprowadzono w Rosji carskiej w 1800 dziewięćdziesiątym siódmym roku Rosjanie stanowili 3 inni niespełna 45 % populacji, czyli większość mieszkańców Rosji nie była Rosjanami i tutaj właśnie, bo okazało się jak ważne są te kwestie narodowej tutaj ta wizja Piłsudskiego, że trzeba rozciąć Rosja poszła w narodowych tak dobrze to pokazała wojna japońską rosyjska, kiedy Piłsudski pojechał do Japonii przeciwko niemu wyruszył Dmowski i ale 1 lobbował przeciwko drugiemu tak, bo Piłsudski chciał, żeby Japończycy dali mu pieniądze dostał trochę ich, żeby liczyć na wywołanie powstania tarty przeciwko Rosji narodowi Piłsudski dostał od Japończyków nawet takiego dziękujemy wam nie palę dzwonienie takie duże, bo tu zależność także jest na jedenasty na jak właśnie Piłsudski pierwsza w życiu jak susze dla wszystkich naszych miłośników słyszy przypomnimy, że z maja dział to surowe mury we i by w zakolu brzydko w słowo w latach 2 i wódki dajcie nam został bliski, bo jednak stwierdzić na surowo tak, że nie daje rady miasta co jest istotne, że przedstawił memorandum Japończykom, który stwierdził siła Polski jej znaczenie wśród składowych państwa rosyjskiego daje nam śmiałość stawiania sobie jako celu politycznego rozbicia państwa rosyjskiego na głównej części składowe i usamodzielnienie przemocą wcielonych w skład imperium krajów i połączy oczywiście hasła rewolucji społecznej, bo mamy, bo przypomina wtedy, że pierwszą rewolucję w Rosji nieudaną, która wybuchła w Rosji wtedy tak w trakcie wojny i wyzwolenia nie Rosjan, ale też może przeżył w końcu świata będzie się można przynieść do wolności rewolucji patrzą też etnicznym Rosjanom, ale rewolucja wg niego skończy się zupełnym rozpadem imperium rosyjskiego utworzy się cała grupa niezależnych państw polsko litewskie łotewskie estońskie fińskie ormiańskie, a może tatarskie wszystkie te państwa gruzińskie tak przeraża mnie ormiańskie wszystkie te państwa utworzą związek i obręcz ta żelazna ściśnie i dusi Moskwę jak to czytamy w 1500 czwartym piąty to zapowiedzieć wariat wariat tak na wizji owych wizjoner szaleniec tak natomiast to co jest bardzo ważne, że właśnie ta idea i federacji polsko-litewski i ścisłego związku z Ukrainą i pod tym właśnie Sojusz Piłsudski Petlura uderzenie na Kijów i wizja to właśnie organizacji tych państ w między morzem i wreszcie Prometheus to wszystko się połączyło w myśli Piłsudskiego i Pepeesu w 1918 roku tak, kiedy Polska dziś mamy z tego powodu audycje przypominam, że zbliża się różnica kolej NATO, by nasza audycja będzie poświęcona jak to wygląda w okresie międzywojennym podczas tej audycji przyjrzymy się właśnie w tej walce polskiej niepodległości, jaki był wkład w jedno można powiedzieć przypominam jedno z pierwszych naszych audycji Aleksander Sulkiewicz dżihad dla Polski tak tak jakby anonimu jak pochowano w tym była uroczysta prawda przeniesienie jego zwłoki pochowanie w 3005 . roku tak w Warszawie przypomnimy postaci Aleksander Sulkiewicz sekretarz generalny PPS prawa ręka Piłsudskiego muzułmanin czarnymi, za który o, którym Ignacy Daszyński taki wieloletni lider PPS -u mówił ty pisał tak postać wprost cudowna znakomity działacz PPS osobisty przyjaciel Żuka Żuk, czyli wiemy o kogo chodzi Józef Piłsudski i takich ludzi, którzy byli im rozwiązanie bardzo ze Wschodem w Polsce i którzy byli nam się w mamy często ten prawda to naszą Kresy Kresy Kresy, ale pan przypomnimy, że Polacy prawda często trafiali dziś bardzo w głąb Rosji i aby mieli doświadczenie właśnie związane to listem paradę, zwłaszcza dzięki imperium rosyjskiego pozna imperium rosyjskim nie dzięki imperium rosyjskiemu rosyjskie przepraszam, że mogli poznać kraje, gdzie no pewnie wynik, bo raczej nie trafili np. taką fascynującą postacią był Tadeusz czołówka, który był 1 z głównych bloków romantyzmu i tercecie Piłsudskiego się urodził w Kazachstanie tak i wewnętrznie przypadkiem się też ten pseudonim konspiracyjny Kirgiz trafiła tam jego rodzina to byli zesłańcy po powstaniu styczniowym Kirgiz przypominam wtedy używano tą nazwą wobec Kazachów spokrewnione ze sobą ludy turki niskiej jak zauważył biograf Hołówki i wołowe z wers Claire tak, że właśnie w Kazachstanie tu także stał ktoś urwał się zapewne jego tolerancja i zrozumienie dla cudzych dążeń niepodległościowych oraz poczucie Solidarności z narodami uciskane mi od tego zaś bliskość było do późniejszego pragmatyzmu obozu spędził całą swoją młodość ołówka wychował się właśnie w Kazachstanie, gdzie miał kontakty regularne intensywne z Kazachami Roman k MOL, którego wspominaliśmy urodził się np. w Kijowie, tak więc mieliśmy ludzi no nikt nie tych z byłych z byłego przyszłego drugiej drugiego, że drugiej Rzeczpospolitej PiS mamy coś takiego mamy to doświadczenie i mamy drugi nasz atut, czyli tych Tatarów nasz tych naszych litewskich polsko-litewski związanych z wielkim księstwem litewskim jak mówi Mazurkiewicz było pamiętają państwo pojawiał się momentami Maciej Sulkiewicz generał spokrewnione jestem Sienkiewiczem, który był premierem Krymu i Wilda, który uzyskał autonomię właśnie wybuchła rewolucja lutowa potem październikowa w Rosji w Rosji on trafił potem do Azerbejdżanu, gdzie został szefem sztabu i tworzy armia zespół i tam został zamordowany przez bolszewików, w które kiedyś dwudziestym roku podbili Azerbejdżan i tutaj kolejny moty w takich Tatarów, którzy odgrywają właśnie ważną rolę w budowie można porównać ich trochę do Żydów aszkenazyjskich potem budujących Izrael Tatarów polsko-litewski spotkamy na Krymie, bo byli traktowani zarówno przez Tatarów krymskich, jaki Kazań niskich jako źródło inspiracji tak dla modernizacji ludów turki niski, bo od, czego oni byli świadectwem może pozostać muzułmaninem, ale przyjęcie przejąć liczne elementy cywilizacji zachodniej tak Ismail Ismail gaz Pliński postać niezwykle ważna dla wszystkich narodów turki niskich właśnie Tatar Krymski wprost pisał to jest źródło inspiracji wzór do naśladowania to doświadczenie dla nas wszystkich, bo jeśli mamy prawda przetrwać dziś mamy prawda gonić świat to musimy być zmodernizować się tak nie odrzucił własną kulturę pozostać przy islamie ale gdy prawda zmienić go, uwzględniając pewne elementy stylizacji zachodniej i w efekcie jak spojrzymy na te elity państwa krymskiego no to spotkamy tam Alexandra Matović świat jest mały można powiedzieć żartobliwie Jaś Aleksandra Matović był przyjacielem Piłsudskiego z ławy szkolnej tak, bo pochodził z oczywiście z Litwy był ministrem sprawiedliwości w rządzie Krymu potem został też ministra sprawiedliwości ze jak stworzyliśmy para państwo nazywajmy rzeczy po imieniu Litwy środkowej tak jak dziś na Litwinach wymusić federacji nie udało się do tak potem został w okresie międzywojennym senatorem wyspa oczywiście BBWR związanego z założonego przez Piłsudskiego, więc mamy coś takiego to jest 1 postać inna to fascynujące 2 postacie Leon Najman Kryczyński i Olgierd Tyczyński o Katowice jeszcze opowiemy, bo przy jego też wspaniała jest jego historia biografia jego dzieci, którzy to co jest niesamowite ten właśnie walka o niepodległość Polski, który czeczeńscy bracia, toteż właśnie ciekawy przypadek 1 z nich Olgierd z przed pierwszą wojną światową jako prawnik pracował w Azji i środkowej tak wy administruje właśnie w sądownictwie rosyjskim co ciekawe jak państwo będą dziś w Petersburgu arch. Tatar litewską Polski znowu Kryczyński zbudował ten niesamowity przepiękny meczety w Petersburgu, który jest takim przykładem sztuki prawda ataki typu prawda art nouveau albo Jugend szpil tak młodopolskiej byśmy powiedzieli też w 2 A1 i a jednocześnie jest wzorowany na sztuce muzułmańskiej Azji środkowej i czego łęczyńscy na Krymie Leon był szefem gabinetu premiera i dostać taką samą funkcję pełnił w Azerbejdżanie Olgierd został w Azerbejdżanie wycenę wiceministrem sprawiedliwości odpowiadał też za kwestie współpracy między, a Azerami Gruzinami, a nie Ormianami Bobby po przypomnijmy, że te państwa nie uzyskał niepodległość stworzyły federacje Gruzja Army w osiemnastym roku tak się zaczęło potem się niestety to nie udało przeżyć zmiana konflikty azerską ormiańskie i to to ja teraz nie żartuje parlament tej federacji zakaukaskiej nazywał się Sejm to Sejm nie parlament nie KUL tutaj nic takiego tylko właśnie Sejm po polsku, bo mamy tam wszędzie Polaków skupiska Polaków mieliśmy całą wielką audyty pamiętają państwo cykl audycji o Baku, więc przypomnijmy, że Azerbejdżan jest wtedy fascynującym krajem, bo jest pierwszą, o czym mówiliśmy demokratyczną republiką w świecie islamu świecką wprowadzającą też równouprawnienie wobec kobiet i robi to partia Musawat, na której szczycie, ale stoi, ale Mahomet much Mehmet, która raz cóż za de, który były w Baku jego nauczycielem takim gwarantem był Polak jak potem zobaczymy trafi do Polski następne edycje będziemy mówić i został ożenił się z Polką, tak więc mamy bardzo ciekawy przykład tych związków i Kryczyński ze i Leon i Olgierd w okresie międzywojennym znowu pozostawiam państwu taki smaczek będziemy zalecać jak rybki spotkamy się za tydzień będziemy o nich mówić, bo będą odgrywać bardzo wolno ważną rolę w ruchu prometejskiego w Polsce następnie mamy powstaje z inicjatywy Aleksandra ma to widziała wspomnianego ministra sprawiedliwości przyjaciela Piłsudskiego, bo powstaje dziewiętnastym roku pułk imienia Mustafa Ahmad dowiedziała, który był pułk tatarski w wojsku polskim, gdzie służą też Polacy, ale oprócz Tatarów znaczy służą też tak właśnie przedstawiciele tak górale z Kaukazu Północnego trochę Azerów Tatarów Kazań bici mamy taką w pigułce jednostki zbrojne, które można, by nazwać małą armią Prometeusz, skąd dowodzić będzie gen. Aleksander Romanowicz bardzo ciekawa postać, które potem też nawet zostanie dowódcą brygady Kawalerii i to co ciekawe właśnie ta brygada Kawalerii jako pierwsza była ofensywa armii polsko-ukraińskie dwudziestym roku ta słynna wyprawa na Kijów zdobędzie ta jednostka, która pierwsza dotrze do Kijowa Tatarzy i która będzie, w których też metro dowodzi Tatar ta i mamy taką sytuację, że wtedy nowa scena filmowa panowie dojeżdżają na przednie do docierają na przedmieściach Kijowa przyjmują tramwaj wsiadają do tramwaju nas na pętli na przedmieściach jadą do centrum miasta łapią bolszewików tylko co prawda biorą jeńców też tam taka, jakby z raz wielka bojem przejmują ich i wywożą ich na bazę wszyscy są wśród ogółu tramwaj wyskakują porwanie i wracają na pętlę tak z gmin na przedmieściach i to było w 2 jak twierdzi jednostka ta dociera do centrum Kijowa z bardzo to kolejna ciekawa postać mamy generała prawda pod wierzbami Polski co niesamowite przypomnijmy, że w ramach tej idei wielkiego Księstwa litewskiego, które Piłsudski sam o sobie mówił, że jest Litwinem prawda, o czym często zapominamy jestem Litwinem, a więc należy Dora należy adoracji więcej umiarkowany niż Francuzi Polacy, którzy są sobie podobnie pod wiele pod wieloma cechami charakteru przypomnijmy, że jego rodzina wychodzi wywodziła się ze Żmudzi tego regionu takiego bardzo litewskiego, gdzie ludzie mają to by nie było to powiedzenie ugryzła Gadzina aż o godzinach zdechła Gadzina przypomnijmy, że towar to była ten upór i taka zaciekłość nawet marszałku moi właśnie Piłsudski liczył też, że w tej federacji IBF polsko-litewski ta Litwa nie będzie tylko Litwa etniczna tego właśnie Białorusini dołączą do Łodzi może Łotysze no, więc zaczął też tworzyć siły zbrojne białoruskie, na których czele postawił płk. Hassana Konopackiego na jak widzą państwo Hasan to raczej nie i one Tatar znowu tak, które w okresie międzywojennym działacze mniejszości białoruskiej, więc mamy znowu ten wątek tatarski związane z tą wojną o nie po o niepodległość Polski powstaje też walczy bardzo ciekawa taka jednostka no bo on sam się porównywał zasadnie do call do Kmicica tak naprawdę nazwalibyśmy go ułożyć lordem tak takiej watażka klasyczne gen. Stanisław Bułak-Bałachowicz to był Polak, ale mówiący Perfekt po litewsku białorusku urodzone na tym pograniczu litewską białoruską łotewskim i jedno miał stworzyć taką na rodzaj umowy z nowo w Legii Cudzoziemskiej, którą istna istna wieża Babel, którą po zrobiliśmy z nich jakby w pamięci siły zbrojne białoruskie tylko, że jedno nie jest cel postać kontrowersyjna dennej delikatnie mówiąc to ich wiadomo, że te siły zbrojne nie były z narad czy miał charakter paramilitarny, więc popełniały te zbrodnie na ludności cywilnej, gdyż mają zdarzały się pogrom na Żydach niestety trzeba nazwać ciepłymi natomiast jak spojrzymy na te jednostki to Polski oficer łącznikowy Stanisław lizboński, który był przy niej właśnie wysłany, żeby tam ich pilnować pisał o nich tak wrażenie zupełnie odrębnego wojska, czyli zupełnie innego potęgowała jeszcze różnorodność typów fizycznych poczynając od rasowych typów Kaukazu po przez azjatyckie typy Tatarów kauczuków i Mongołów po wielką Rudzki blondy lub Białorusinów Ukraińców aż do naszych fiasko fiasko wzywamy do prawdy istną wieżę Babel, ale znowu słyszą państwo ludzie z Kaukazu i też ludzie i też Tatarzy zaczęliśmy tworzyć walczyły o naszej stronie nie tylko jednostki ukraińskie, ale kozackie i cioci przypominam Kozacy mówiący, czyli sporo, bo czasami pogańska przeważnie po rosyjsku ku bani tutaj barszcz ukraiński potem mamy wcześniejsze Don znad rzeki Don literek to już jest Kaukaz czy tereny nad Kaukazem albo już Kaukazie i i tu wtedy pojawia się koncepcja, żeby budować nawet odrębną tożsamość kozacką odrębną od rosyjskiej i wiązać się stworzyć federację z góralami z Kaukazu Północnego przypomnijmy, że oni stworzyli Republikę, w której szeregach walczyli też Polacy nawet była jednostka złożona z Polaków 1819 lat została ta Republika zniszczona przez bolszewików znali też miała problemy z białymi Rosjanami, a teraz będziemy mówić następnej audycji o emigracji politycznej właśnie, która trafiła do polskiej Izby stamtąd odegrała ważną rolę natomiast to co jest ciekawe, że nawet, tworząc jednostki tych kozaków w PE w Polsce, którzy VAT, która walczy po naszej stronie przeciwko bolszewikom właśnie to by od razu się pojawił pomysł ten jak trzeba też stworzyć dywizja złożone po prostu muzułmanów górali kaukaskich nie udało się tego zrobić, bo wojna się skończyła, ale to było to myślenie, tak więc mamy proszę o to by dać tradycje podboju Kaukazu przez Rosjan, w którym Kozacy odegrali ważną rolę, ale jednocześnie jak państwo spojrzą na strajk strój kozacki słownictwo obyczajowość daje do mamy ewidentnie bardzo silny wpływ troszeczkę tak jak prawda kultura dzikiego Zachodu kowboje 3 kort buławy w Kanadzie zmienili się bardzo pod wpływem kontaktu z tymi dzikus sami złowić znaj piwami tak to tutaj mamy podobne zjawisko dość pewnie jeszcze trzeba dodać, że wtedy jak nam jak ruszyliśmy na Kijów NATO pojawiła się koncepcja, że trzeba też, że robi rozszerzyły nam się naprawdę też w praktyce politycznej Horyzonty Piłsudski wysłał delegację dwudziestym roku o do właśnie na Kaukaz południowy do Gruzji to jest fascynujący przypadek, bo przypomnijmy Gruzja była rządzona przez socjalistów przez miesięczników i to był pierwszy tak ma ona niedawno wyszła książka Eryka -li brytyjskiego historyka właśnie p t. eksperyment tak, bo to był pierwszy na świecie przypadek, że mamy u władzy po prostu z socjalistą nie tam wspierających rząd go po prostu władzy i podpisaliśmy przy opracowaliśmy z nimi Tadeusz Filipowicz właśnie nazwie ważnych dyplomatów po takich zwolenników i promotorów idei Prometheus kij był szefem tej delegacji pojechali na początku do tych BBC opracowali plany właśnie umowy wojskowej Sojuszu wojskowego i oprócz tego, o czym zaczęliśmy rozmawiać jak razem Polacy Gruzini powinni wesprzeć górali z Kaukazu Północnego muzułmanów po to, żeby wywołali powstanie przeciwko Rosji bolszewickiej psy tej milicji pojechał do Baku Filipowi z delegacją, ale niestety tutaj stała się rzecz dla niego straszna, bo doszło do inwazji bolszewickiej zostali aresztowani udało się ich potem prawda, bo byli dyplomatami nie nie skończyli i tak nic na szczęście nie nie wzrost nie zostali zamordowania Suskiewicz, ale to dobrze pokazuje, że naprawdę wtedy Polska Obamy jest często za bardzo się skupiamy tylko na walkę z bolszewikami bezpośrednio na terenach byłej Rzeczypospolitej mamy szerszy oddech w prasie polskiej jak żartuje można powiedzieć zastali rano w głowie nam się zakręciło sukcesów albo sodówka uderzyła, ale naprawdę pojawiają się wtedy artykuły w prasie związanej z kretesem z Piłsudskim następny krok to tu orkiestra będziemy wspierać okazje wolność ludów Turkiestanu tak dobrze mówi osoba jest droga do skali zdjęli mi coś niesamowitego na koniec dzisiejszego wydania w podcaście Lechistan, czyli alternatywna historia Polski mam nadzieję, że wszyscy mają w głowach tak szerokie spojrzenie na to czym była nasza niepodległość jak wielu różnych językach, że tak wyrażę można ją opowiedzieć przypomnę, że mówimy o pomnik Prometeusz zmierza wolność waszą i naszą dowiedzieli się państwo właśnie m. in. za czyją wolność, a za tydzień kolejny odcinek podcastu Lechistan przypomnę jeszcze raz Lechistan małpa to krótka tak śmiało proszę pisać pytać komentować sugerować lesiste małpa to krótka, a ten do usłyszenia za tydzień mówią Adam Balcer i Paweł Sulik zawsze w piątek budzili
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: BABEL. RZECZPOSPOLITA MULTI-KULTI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA