REKLAMA

Pięć książek nominowanych do Nagrody im. prof. Kotarbińskiego. Polecamy!

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2018-11-03 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
10:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Dwudziestego piątego listopada zostanie ogłoszony laureat lub laureatka nagrody imienia Kotarbińskiego, mówiąc precyzyjniej nagrody za wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych imienia pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego. To bardzo prestiżowa nagroda. Łączymy się teraz z prof. Tadeuszem Sławkiem z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z członkiem kapituły tej nagrody, dzień dobry panie prof., dzień dobry. Czego szukacie jako kapituła, co was interesuje szczególnie w ocenianych publikacjach?  Rozwiń »
Szukamy mądrej książki przyczyny tkwią w ta mądrość, którą nam chodzi to jest dotowanie tych znalezienie takiej Śląskiej, ale od jej uhonorowanie, która byłaby tylko krótką bardzo wyraźnie, zaznaczając tą swoją kompetencję pewnych specjalności, a przecież mamy ich rzetelności w dziedzinach humanistycznych bardzo wiele z nich wymuszana z 1 strony kompetentnych specjalistów i wielospecjalistyczną, ale szukamy też książki, która potrafiłaby w tej specjalistycznego pnia rozgałęzień Litwie w ten sposób, że owa specjalistyczna w 1 reflektorów posłużyła byli w spojrzeniu na to co się dzieje wokół nas dookoła szeroko rozumianym świecie także, kiedy byli sobie zadać pytanie do jego dotknie odpowiednie elity teoretyka, bo często tu w Lublinie humanistyczne są dyscyplinami podstawowym zakresie badań teoretycznych Pekin częściowo teoria faktycznie mylić się lub dalszym planie rozprzestrzeniać się na praktykę życiową na to jak żyjemy wspólnie ze sobą razem, jakie wartości wyznajemy jak nowatorskich zmieniają należały no właśnie na takich ciąż, która wyłączyła te 2 sprawy, a także potrafiłaby bardzo trudnym zagadnieniem to znaczy umieszczona wewnątrz tej specjalności otwarciem bramy na taką szerszą refleksję nie wolno występować będzie retoryczne, bo to nie jest proste badanie jak Pytel rzecznik dyscypliny, która ma swój specjalistyczny język terminologię całkowicie zrozumiałe jak przemówić do ludzi takim językiem, którym potrafiły ich nie prowadzić torebek na starcie Polak tak największym, choćbyśmy mógłbym określić dylemat, przed którą kryje inny dylemat realnymi bardzo trudny dylemat przed grą Stali Filip z pozwolę sobie wymienić nominowane prace gminy są to na książki jest pani Moniki doba jako samo w sobie jako technologia władzy studium Zantyr powagi politycznej książka Adama dyrygent spory teoretyczne prawo zna z 2 perspektywa holistycznego pragmatyzmu książka Andrzeja Friszke sprawa 11 uwięzienie przywódców NSZZ Solidarności KSS Kor 19801984 publikacja Piotra Madej czeka marzenia o narodzie doskonałe między geopolityką, a etno polityką oraz książka Nataschy szuter czy istnieje coś co zwiemy moralnym charakterem i cnotą, lecz te publikacje czy to poprzedziła niż ostra dyskusja na kapitułę, żeby wyłonić właśnie te 3 mieli państwo jednak inne względną zgodę na dysku handlowcy, tym bardziej, że to już czwarta edycja nagrody imienia prof. Tadeusza Kotarbińskiego i jeżeli uzmysłowi im, że z roku na rok liczba zgłoszonych książek rośnie, bo między poprzednim rokiem, a tym samym wzrostu ± 20 książek mieliśmy niespełna 8  000 000 EUR zostało zgłoszonych w kulturze czy też nie drażnić, że ta dyskusja nie jest łatwa i wreszcie realnych różne poglądy, ale także różne poglądy tylko co do wartości konkretnych książek, ale także do oceny, która z tych książek miałaby największe szanse właśnie w tej chwili na rynku, ale takich rozrywek szerszego czytelnika bowiem to taki nasz dylemat natury te 5 książek, które pani wymieniła one bardzo różne dyscypliny reprezentują panie wymienia w porządku alfabetycznym, a może będę mówił o nich krótko tak jak i leżą mi przed osiągnięciem proszę wybaczyć będę śledził, ale Duda tańcu Delhi akustycznym wrażeń jakich narzędzi, które z wszelkimi środkami odsunęli na temat tych książek rozmawia w Fordonie Moniki głęboko i o ich Homofobii i książką, która oczywiście tytuł mówi bardzo wiele odnotowano byli Bartosz polega także na embrionach hymny, które bardzo ważną ostrzegawczy sygnał drugiego stopnia nasze uchybienia nawet nie muszą być uprzedzeniami wywołanymi przez konkretne wydarzenia, ale do, jakiego stopnia wystarczy samo potencjalny możliwość wydarzenia, aby uruchomić pewne bardzo rzeczywiste mechanizmy -li krótko mówiąc coś się nie wydarzyło może spowodować niezwykle bolesne dotkliwe reperkusje rzeczywistość co może nie bez przyczyny może być skutek reakcji dlatego bardzo ciekawy początek tej książki, kiedy pani Bobak rozpoczyna od niedzieli miały de facto instalacje artystyczne jak pani Joanna Rajkowska bardzo wybitna Polska artystka autorka palmy na placu tego na ile dobrze pamiętam próbowało bronić w Poznaniu mianowicie metropolitarny miał być meczet miał być znakomite lato symboliczną pokój dobrze pamiętam starego komina stojącego pośrodku drogi między byłą synagogę, a kościołem taki gest symboliczny i kilka ono podwójnie nie zaistniał BOR w ogóle nie powstał ten projekt odważny miał być tylko takim założeniem symbolicznym dla mnie miał być faktycznie żadnego meczetu to wystarczyło jednak do uruchomienia trwały lawiny poglądów no ne Limie dyplomatycznie osobliwym, a więc książka pani Moniki Nowak co dalej mamy książkę pana Andrzeja pana prof. Andrzeja Friszkego znamienitego historia współczesność od prawie 11, czyli o sprawie protestu, jaki wytoczyły lidera po ogłoszeniu stanu wojennego osiemdziesiątym pierwszym roku nowa jedenastka nie wymienia środki na tych lepszych zapewne słuchacze i Bacha będą wiedzieli, że chodzi o grupę związaną z Jackiem Kuroniem Karolem Modzelewskim z Adamem Michnikiem lider Śląska oczywiście niezwykle bogata jeśli chodzi o archiwa i PSL do Leszna przyzwyczają do tutaj niezwykle wysokiego warsztatu i poziomu tej sprawy natomiast jest jeszcze 1 ważna rzecz w tej książce oprócz w tej chwili szczegółowych studiów bardzo przydatny mianowicie taka, że tą książką siada myśliwych taki ważny sygnał ostrzegawczy do jakiego stopnia mosty przeciętny jedno i zależą od wewnętrznej w porów w obozie była bardzo wyraźnie cele tej książki m. in . taka, że losy nowej powojennej mówią o stanie wojennym Solidarność w dużej mierze zależało od tego jaka frakcja, którą wcielała się w obozie władzy, która brała konkretnie Gurbiel taka ważna najlepsza droga przed mechanizmami władzy i sposobem w jaki mogłaby się przekłady Puszkina życie każdego z nas Lille książka pani Nataszy wkrótce ci, którzy moralnym charakterem no to rzecz bardzo interesująca także, dlatego że niezależnie od dokonań dokonania tego krzyku przeglądu szkół filozoficznych na temat tego kim jest nota ta książka no gór dodaje bardzo praktyczne pytanie mianowicie wydanie takiego, jakiego stopnia na zbyt wielka, że decyzje w sprawach moralnych to zawsze efektem naszej idei Libera Fiat, jakiego stopnia one są efektem społeczne ogólnie wpływu, jaki ma otoczenie sytuację i to są istotą rzeczy oczywiście podstawowej wagi do takich chociażby, że oczywiście nikt z nas nie w moralnie całkowicie jednorodny nigdy nie możemy założyć, żebyśmy założyli zachowali jakich sytuacjach gdy, których do tej pory nie cor są tacy odważni są tak uważają, że z biznesem córkę, która każe nam się zastanowić czy miernota i premier podczas robót wiadomo człowieka dotkliwego bez rozdawania tutaj żadnych cenzurek ich córka pana Adama k Redy i teoretyka i filozofa prawa z Krakowa o sporach teoretycznych Borno w 2, której kolej tak praktyczny ostrzeżenie to praktyczne dylematy polegałby na tym, że lekkiego stopnia my obcują z prawem, które to prawo je, w jakich mieli zawsze jakiś kąt scenariuszem Danone, który sędzia będzie ostatecznym rozrachunku wydawał swoje postanowienia do jakiego stopnia prawo stanowi właśnie płaszczyznę, na której toczą się rozmaite spory rozmach interpretacyjny najogólniej biegając między owym, by pozytywizm prawniczy, który mówi liczę się tylko norma, a to normalni musi mieć nic wspólnego, jakim nie mógł mieć wiele wspólnego z moralnością, a lekkiego stopnia wchodzą tutaj właśnie subtelniej odczytania porządku moralnego i żelazna zbiera dzisiejszym świecie od Darłowa no i wreszcie mamy książkę pana Piotra Madej trojga marzenia na razie doskonałym między geopolityką, ale polityka to rzecz niezwykle wielkich aktualne one się myli z założenia powiedzmy od pierwszej początku kilka lat swojego bloga to ona albo totalitarny system dwudziestego wieku tych wszystkich tematów, które rządziły ekipy władzy, która urodziła się uprzedzeniami itd strachem przed tym co przed tym, kto inny nie tylko rasowo, bo tak ogromnej części Jerozolimy, ale także przed tym to społecznie niedostosowany przed tym, kto jest, gdy uważano Brazylią w lutym 2 groźny, czyli krótko mówiąc krótko mówiąc książka o niebezpieczeństwach szeroko rozumianej idei inżynieria społeczna sami państwo słyszą jak znakomite książki zostały wyróżnione, kto dostanie to jeszcze ważniejsze wyróżnienie to będzie pierwszy wśród najlepszych czy też pierwszą dowiemy się 25 listopada wtedy będzie ogłoszenie laureata czy laureatki nagrody imienia Tadeusza Kotarbińskiego opowiada prof. Tadeusz Sławek Uniwersytet Śląski w Katowicach członek kapituły dziękuję panie profesorze dziękuję
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SOBOTNI MAGAZYN RADIA TOK FM - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA