REKLAMA

Jak strajkują Polacy? Czego nauczyliśmy się po strajkach w LOT?

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2018-11-04 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Karolina Głowacka przy mikrofonie, a teraz porozmawiamy o tym jak w Polsce organizuje się strajki, jakie mamy związki zawodowe, silne czy słabe, jak ta sytuacja wygląda w 2018 roku. W naszym studiu pan dr Piotr Ostrowski, dzień dobry, wiceprzewodniczący OPZZ oraz pracownik Instytutu socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ustalmy na początek czy pan się wypowiada jako związkowiec czy jako naukowiec?  Rozwiń »
Trudno rozdzielić mówiąc o strajkach postaram się mówić wcześniej i w jakim w, jakim kontekście będzie ta wypowiedź należy formułowane w 2 Piotr Ostrowski teraz studia liczy, że się panowie ze sobą pewno się pokusić się toby było ciekawe mam nadzieję, że nie będziemy jak dr Jack minister harce w bajek pan ocenia przebieg i skutki strajku w relacji przypomnimy ten strajk został zakończony, ale spór zbiorowy trwa spór zbiorowy trwa to co osiągnięto przed w nocy z 31 października na pierwszy na 1 listopada to powrót do stanu sprzed zwolnienia przewodniczącej związku zawodowe, że wezwanie do prac Moniki żelazek 67 osób zwolnionych w związku ze strajkiem uchylona zostaje naganę nałożoną przez na kap. Adama Mażysza tato też ma związek ze strajkiem lotnie będzie się domagał od organizatorów z finansów nie będzie dochodził roszczeń finansowych związku z kosztami spowodowanymi strajkiem no i od 7 listopada obie strony mają dyskutować często jak pan mówi cofamy się do sprawy sprzed strajku i sądzę, że to jest on, że to jest dobra ścieżka na teren na w kontekście rozmów na temat regulaminu wynagradzania wreszcie strony usiadły do stołu przede wszystkim strona zarządu wyraźnie mniejsze dały dostało różnie to różnie to wyglądało zarząd odmawiał spotkań zarząd raczej nie chciał rozmawiać na temat zmian w regulaminie wynagradzania, motywując to tym, że doprowadzi to do znaczących strat finansowych okazuje się, że kilka dni strajku doprowadziły do znacznie w wygenerował znacznie wyższe koszty niż te, które mógłby ewentualnie spowodować powrót do regulaminu wynagradzania, ale z 2010 w wydaniu mu nie dysponują one wiedzą, czego to doprowadzić może to być poważny problem dla spółki to znaczy no tak ale gdy rozpoczyna się akcję strajkową zarząd Management powinien doskonale wiedzieć, że im dłużej to będzie trwało będzie to generowało zyski dlatego im szybciej usiądzie się ze stroną strajkujący są do rozmów tym pewnie lepiej dla dla całej spółki tutaj ten spór rozciągnął się na wiele dni pana zdaniem związkowcy wlać mają bezwarunkową racje moim zdaniem moim zdaniem tak to wypowiem się jako związkowiec jako jako naukowiec pamiętajmy, że spółka w 2010 roku, kiedy ten regulamin wynagradzania ten sporny regulamin wynagradzania był zawieszony spółka rzeczywiście go na ogromnych kłopotach finansowych było się problemy finansowe z pracownicy zgodzili się na państwo do Zalesia nie dotrwało przecież mottem tak pewne pewne loty zostały zawieszone spółka stanęła na nogi ze zaczęło funkcjonować znacznie lepiej, ale także zaczął funkcjonować to znacznie lepiej, ponieważ sam sposób zarządzania i to w jaki sposób funkcjonowała funkcjonował lot, a z punktu widzenia relacji pracowniczych doprowadziły do tego, że to, że ta spółka rzeczywiście funkcjonowała, ale lepiej, ale doprowadzili do tego pracownicy zatem słusznie argumentowali, że mamy powrót do starego regulaminu do tego z 2010 roku jest uzasadniony, a oni też doprowadzili do poprawy stanu w ich zgranie bessa pracowników spowodowało, że firmom było 1 z elementów tego, że firmy mogą stanąć na giełdę firma odpowiada dobrze, że wrócimy do tych starych zasad wynagradzania no to już nie będzie tak dobrze to znowu będziemy na granicy rentowności co wtedy zrobimy to znak CE czy po pierwsze, tego nie wiemy po drugie, rzeczywiście trzymał ją stwierdził, że wieś trzeba usiąść rozmawiać na czarno zarząd mówi dużo różnych rzeczy i przez te chociażby kilka dni strajku także mówił bardzo dużo różnych rzeczy, które okazały się potem niekoniecznie prawdziwe natomiast o to o co przede wszystkim chodzi teraz strony powinny usiąść do stołu i tak zrobią ile powinna rozmawiać na temat tego w jaki sposób w odpowiedni sposób wynagrodzić pracowników lepiej jeśli chodzi o funkcjonowanie o funkcjonowanie spółki to zaraz poproszę odpowiedź dr Piotra Ostrowskiego jako naukowca jak się rozmawia o wypowiedź negocjuje z po takiej skali emocji po tych zwolnieniach po tych scenach niewpuszczania do budynków do mówienia, że prezes musi odejść, bo to jest najważniejsze teraz nagle mamy zejść z tych wszystkich emocji uszom nie dostał cios w ogóle możliwe z takiego punktu widzenia ważna to miłość nie jest wizją zwróćmy uwagę, że ten trend ten spór w do pewnego stopnia został zażegnany dzięki temu, że dosyć dopuszczono do rozmów osoby z zewnątrz złe z punktu widzenia zarządu ona była taka połowicznie osoba z zewnątrz, ponieważ był to przesunięta przez przesunięty członek rady na rozwój zaś trochę inne osoby te już się zaczął rozmawiać inną osobę osoby z zewnątrz osoby, które znały sytuację po, ale były jednak inni niekoniecznie związane w spór, który toczył się pomiędzy zarządami pomiędzy 2 związkami zawodowymi w locie i dzięki temu mogły sprzyjać porozumieniu sądzę, że szczególnie na początku pewnie pewnie sytuacja się powtórzy jeśli chodzi o dyskusję negocjacje z regulaminu wynagradzania jak pan jako nurek socjolog dostrzega postrzega, analizując analizuje to w jaki sposób związki zawodowe są oceniane w Polsce, bo to różnie, bywa że lato roszczeniowi, a to pana pan z wąsem siedzi na inne inni jako przewodniczący związku zawodowego i tylko z tego żyje tylko marudzi to z tekstami 1 pakiet powiedzmy obrazu związkowców drugi no to jest taki, że bronią praw pracowniczych i czy miny czy to jest także ten wizerunek jakoś ewoluuje czy w latach dziewięćdziesiątych coś inaczej patrzył na początku dwutysięcznych inaczej teraz inaczej i jakby pan oceni czy on przede wszystkim tak to nie jest aż tak duże, że te związki zawodowe są oceniane źle oceniają 2 proc ale, gdybyśmy opierali się na morzu reprezentatywnych badaniach opinii publicznej to okaże się, że Polacy raczej uznają, że związki zawodowe są potrzebne może niekoniecznie skuteczne ale, ale potrzebne nieco więcej w nieco więcej z nas ma od ów tak uważa natomiast inny jeśli chodzi o o ten o ten stereotyp to on trochę wynika z tego, że ludzie wyrabiają sobie opinię na temat związków zawodowych niekoniecznie bezpośrednio, widząc tego związkowca to jest trochę projekcja pewnego przekazu, które otrzymują z zewnątrz od kogo za media właśnie też o to pytam czy to w jaki sposób media opowiadają o związkach się zmieniło trochę się to zmienia był taki okres i socjologowie w Polsce to także badali, że taki obraz związkowca był jednoznacznie negatywne i treści i obrazy przekaz ogólnie medialne był był jednoznacznie negatywny teraz coraz większym stopniu oczywiście nie jest jakaś wezbrane fale, ale pojawiają się przypadki neutralnego albo pozytywnego nawet el opisywany strach wyleciały z pana perspektywy moim zdaniem on był rzetelnie ocenia on był on faktycznie one faktycznie ten trend ten przekaz był on był obiektywny tak byśmy to powiedzieli starał się przedstawiać się punkt widzenia każdej ze stron co mnie cieszy wyraźnie wsłuchiwania się argumenty związkowców co wcześniej niekoniecznie miał miejsce związki zawodowe w Polsce są silne Czesława i jak się do tego ma ustawa o związkach dość wiekowa w takt trwają też zmianę tej ustawy o związkach zawodowych doskonale wiemy, że ME związki zawodowe w szczególności OPZZ przez wiele lat domagał się objęcia możliwością zrzeszania się i wstępowania do związków zawodowych osób, które zatrudnione są na podstawie umów cywilnoprawnych, ale ciekawa też jest ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych po rozmawiamy nieraz miewamy rozmawiamy o strajkach dostał ustawa, która reguluje w jaki sposób dojść do strajku legalnego w Polsce i ona jest ona też jest dosyć stara u nas z 19001001 . roku z początku transformacji i ona jest aż na bita i różnymi przeszkodami, które są zastawione na nas związki zawodowe, bo to one jako jedyne mogą w Polsce przeprowadzić strajk legalnie są one są nabite przeszkodami uniemożliwiającymi dojście do tego do tego strajku wymaga się wejścia wspór zbiorowy przeprowadzenia rokowań, jeżeli one nie doprowadzą do do pozytywnego rozwiązania rezultatu przechadza się mediacje, ale póki co szczerze mówiąc brzmi to całkiem rozsądny tak, ale są pewne są pewne oczy to założenie jest taki, aby nie doprowadzić do strajku, aby te strajki ograniczać się w sposób jak najbardziej maksymalny zorientować się na poziom na poziom firm moim zdaniem strajk jako taki wentyl bezpieczeństwa jest potrzebny tak naprawdę strach jest jedynym skutecznym narzędziem w rękach pracowników takim zbiorowym narzędziem w rękach pracowników, które może może zrównoważyć tę nierównowagę, którą mamy w stosunkach pracy pomiędzy pracownikami i pracodawcą, a tworzenie ustawy czy 3 utrzymywanie ustawę, która w tak znaczący sposób ogranicza możliwość przeprowadzenia strajku legalnego inni nie służy nikomu oczu, gdy zajrzymy statystyki Głównego Urzędu Statystycznego zorientujemy się, że były lata, kiedy przekazano 1 w ciągu całego roku 1 strajk, a w 2016 roku 5 lat okaże się, że albo mamy do czynienia z krajem mlekiem miodem płynącym i powszechnej szczęśliwości albo coś jest nie tak z tym prawem do strajków w Polsce czyli gdy związki zawodowe chyba raczej słaby w Polsce, choć to też moglibyśmy pewnie długie godziny na ten temat opowiadać o generalnej reformy OFE, gdy porównujemy je do krajów zachodniej Europa, a w szczególności Skandynawia okazuje się, że one nie są znacząco mocne ale gdy porównamy je, gdy w Abbey włączymy je w obręb społeczeństwa obywatelskiego i uznamy, że związki zawodowe to także element społeczeństwa obywatelskiego i 3 patrzymy się w Polsce się odkrywa dopiero zastanawiać w jaki sposób w jaki sposób funkcjonuje społeczeństwo obywatelskie to okaże się, że związki zawodowe są najsilniejszym elementem tego społeczeństwa obywatelskiego Polacy generalnie nie przynależą do fundacji stowarzyszeń partii politycznych to trudno się dziwić, że będą jakoś masowo jak w Szwecji czy w Danii narażać się do związków zawodowych zatem po trosze niska niskie uzwiązkowienie w Polsce jest konsekwencją słabości społeczeństwa obywatelskiego jak będą tak tłumaczył i chciałby pan, żeby było jak i żeby coś zmienić tę ustawę n p . to strajkach jeśli chodzi o no tak po pierwsze, powinny naprawdę powinno się moim zdaniem dogłębnie zanalizować możliwość przeprowadzenia strajków w Polsce i tak krytycznie ocenić ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w Polsce, ale i albo chcą palić generalnie o prawie pracy, bo w przez kodeks pracy ustawa o związkach zawodowych tak dalej tak dalej ona w Polsce nie jest zła gorzej z jego przestrzeganiem i z jego znajomością to znaczy moim mojemu musimy sobie poradzić szczerze młodzi ludzie, którzy kończą szkołę i wchodzą na rynek pracy mają blade pojęcie na temat tego czym jest prawo pracy nie tylko ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ustawa o związkach zawodowych, ale podstawowe prawa przy czym jest to przykład umowa o pracę albo jakie mamy prawa wynikające z rozdziału dotyczącego bezpieczeństwa i higiena pracy na umowę o pracę to wie pan miłe marzenie na dach to jest, tak więc obecnie w szczególności dla dla osób młodych, ale też pamiętajmy, że zdecydowana większość z nas tych, którzy funkcjonują na rynku pracy te umowy o pracę w Kan dr Piotr Ostrowski OPZZ oraz Instytutu socjologii Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję serdecznie
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA