REKLAMA

Donald Tusk zeznaje przed komisją śledczą ds. Amber Gold

Program Specjalny
Data emisji:
2018-11-05 10:00
Czas trwania:
02h 29:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jesteśmy już w Sejmie, przesłuchanie Donalda Tuska przed komisją ds. Amber Gold. Rozwiń »
Wymogi proceduralne obligują mnie do zadania pytania czy zrozumiał pan treść pouczenia także wywiad zgodnie z treścią art. 11 c ust. 12 oraz art. 17 ust. 1 ustawy o sejmowej komisji śledczej połączą pana następujących sprawach, które panu przysługują uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie mogłoby narazić pana lub osobą dla pana najbliższą rozumienie art. 115 § 11 kodeksu karnego na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe odmowy zeznań, gdy jest on osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa pozostającego w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot postępowania albo gdy za to przestępstwo został pan skazany żądania, aby przesłuchano pana na posiedzeniu zamkniętym i jeżeli treść zeznań mogłoby narazić na hańbę pana lub osobą dla pana najbliższą rozumienia art. 115 § 11 kodeksu karnego w odmowy zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ciążący na panu obowiązek zachowania tajemnicy ustawowo chronionej w przypadkach określonych przepisach ustawy o sejmowej komisji śledczej zgłoszenia wniosku o zarządzenie przerwy w posiedzeniu komisji zwrócenia się z wnioskiem o umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się w objętej przesłuchaniem sprawie w zwrócenia się z wnioskiem o uchylenie pytania, które pana ocenie sugeruje też odpowiedzi jest nieistotna bądź niestosowne złożenia wniosku o dokonanie czynności, które komisja może albo ma obowiązek podejmować z urzędu złożenia wniosku o wyłączenie członka komisji w trybie art. 5 albo art. 6 ustawy o sejmowej komisji śledczej przypominam, że przebieg posiedzenia jest utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięki obraz i o czym został pan poinformowany i poprzedzone wezwaniem w dalszej kolejności na podstawie art. 112 ustawy o sejmowej komisji śledczej zwracam się do pana z pytaniem czy ustanowił pan pełnomocnika tak stanowi komisja dysponuje pełnomocnictwem świadka IQ i pełnomocnik lamy oraz Romana Giertycha komisja nie wnosi zastrzeżeń co do przerwy nie ma jest takie 3 ważne, bo chce uczestniczyć w przesłuchaniu bez pełnomocnika tak jak już powiedziałem pełnomocnik pozostaje do mojej dyspozycji, ale na razie nie widzę takiej potrzeby proszę o podanie imion nazwiska wieku i zajęcia Donald Franciszek Tusk 61 lat przewodniczący rady Europy w oświadczam, że dane dotyczące miejsca zamieszkania znoszą komisji znajdują się w aktach sprawy przybył on prawomocnie skazany za składanie fałszywych zeznań lub oskarżenia nie próbuje proszę wszystkich powstałych zgodnie z treścią art. 11 ustawy o sejmowej komisji śledczej nastąpi teraz odebraniu pana przyrzeczenia proszę za mną powtarzać świadomy znaczenia moich słów świadomy znaczenia słów w i odpowiedzialności przed prawem i odpowiedzialności prawnej przyrzekł mu uroczyście przyrzekał wreszcie, że będę mówił szczerą prawdę, że będę mógł się o prawdę niczego nie ukrywają tego nie ukrywając z tego co jest mi wiadomo z tego dziękuję bardzo panie premierze przysługuje teraz panu prawo do swobodnej wypowiedzi oczywiście może pan skorzystać z tego prawa w taki sposób zaatakuje pan, że on zaatakuje pan prawo i sprawiedliwość byliśmy już w takim tutaj do czynienia, ale ja liczę na to, że pan premier przyszedł tutaj wyjaśnić sprawę, że pan premier potrafi jeszcze czuć się sytuacja ludzi skrzywdzonych w ubogich ludzi, których ta afera być może postu pozbawiła środków do końca życia oddaję panu głos skoro pani poseł wygłosiła swoistą świadczenie to ja rezygnuję z tego uprawnienia dziękuję dziękuję bardzo panie premierze ja mam taki pierwsze pytanie do pana premiera czy pan premier w 2, kto zgodnie z przepisami okresie dla Gabora Straki lata interesują 20092012 inna wzorował w Polsce służby specjalne trwanie przewodnicząca czy możecie z wnioskiem formalnym panie pośle, ale pytałam przed tym czy są inne propozycje pan poseł adres wniosek dotyczący prowadzenia przesłuchania w końcu miesiąca ma taki zwyczaj, że posłowie PiS -u zadają pytania przez 1 , 5 godziny chcielibyśmy zaproponować pewien porządek już państwo posłowie po 15 pod Torwarem minut umowa jest on rozliczyć się w porządku tego, że zaniechania, które ustalimy i wierzy pani honorowo będzie również przestrzegać tych reguł, które panowie zemną liczono, że Tusk obiecuje wam, że będę pilnowała tego, aby każdy miał do pół godziny przechodził głos dalej natomiast pozwólcie państwo, aby pan premier zechciał odpowiedzieć na pytanie, kto w ówczesnym okresie nadzorował służby specjalne w Polsce o tym, decydują konkretne przepisy w tym przepisy ustawowe jest to rola premiera cytowana w takie jak w moim przypadku na koordynatora ds. służb specjalnych, ale oczywiście polityczny nadzór nad ustawowy nadzór nad siłami specjalnymi w notowaniach premier panie premierze proszę powiedzieć 3 przepisy zezwalają na to, aby premier ściągnął z siebie to odpowiedzialność, jeżeli nie ustanawia ministra koordynatora nie ma poczucia ściągania z siebie, że zacytuję w panią poseł jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z powyższym pytanie wracam do pytania 3 w ówczesnym okresie czasu wobec faktu, że nie było ministra koordynatora pan w pełni nadzorował służby specjalne w Polsce stan prawny w tych latach opisują szczegółowo dokumenty i przepisy w prasie korzystać z tego, że jest lojalny to biologia przepisy znam to panu pomogę np. pierwszy z rzędu ustawa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego art. 3 ust. 2 szef ABW pisze, a w AWF i podlegają mu w bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów jesteśmy zgodni ja nie mam zamiaru polemizować z zapisami ustawy o cieszy się bardzo drogie moje pytanie jest takie panie premierze proszę powiedzieć, kto zgodnie z przepisami o wczesnym okresie bezpośrednio nadzorował komisja nadzoru finansowego w tu także proszę posłużyć się zapisami ustawowymi do tego typu kompetencje nie wynikają z interpretacji tylko z precyzyjnych w Afganistanie czy pan premier wie po okresie, kiedy był premierem, kto nadzorował komisja nadzoru finansowego to także jest zapisane precyzyjnie w dokumentach dostępnych w komisji pani poseł są pewni panie premierze spokojnie pryszcz tylko pytam pana premiera czy pan wie co pan nadzorował wczesnym okresie, więc ja zapisy ustawy nie tylko znam, ale ma mieć ze sobą, a ja pana pytam czy pan wie, która instytucja była przez pana nie pośrednio, czyli za pomocą ministrów, aby bezpośrednio nadzorowana jest wynika to jednoznacznie zapisów ustawowych przepisów, które są, czyli rozumiem, że pan premier zna art. 3 ust. 3 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym nadzór nad działalnością komisji nadzoru finansowego sprawuje Prezes Rady Ministrów w ocenie pani poseł za to przyp w ja znam to pytanie czy wszyscy znają lub znali ówczesnym okresie panie premierze kolejne moje pytanie jest takie czy pan wie komu bezpośrednio podlegał urząd ochrony konkurencji konsumentów to wynika z przepisów ustawy, ale czy pan premier wie, ale nie uczestniczy jak sądzę w bliżej wydają się pani poseł ma do dyspozycji pełną dokumentację w tym ustawy i one bardzo precyzyjnie opisują zakres odpowiedzialności poszczególnych organów Wells proszę pana zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie konkurencji konsumentów sprawuje premier sprawuje bezpośredni nadzór nad urzędem ochrony konkurencji konsumentów panie premierze, zanim oddam głos dalej kolejnym osobom czy pan o tym, wiedział, sprawując funkcję premiera wydaje się to pytanie jest nie tylko, że nieuzasadniona, ale też niestosowne dziękuję bardzo oddaje głos panu posłowi Krajewskiemu dziękuję bardzo proszę Świątka panie przewodniczący dziesiątek pomięta on od kiedy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła działania w sprawie firmy Amber Gold OLT Express świadek pamięta tak sformułowane pytania będą odwoływały się nie tylko do mojej pamięci, ale także wiedzy, która wynika z obserwacji tego co się dzieje w ostatnich 3 latach ze sprawą Amber Gold prosiłbym w związku z tym dla przejrzystości także moich odpowiedzi uznać, że wiedza, którą dzisiaj dysponuje jest syntezą tego co pamiętam tamtych czasów, ale jest także wiedzą wynikającą z cząstkowych obserwacji tego co w komisja nic w tej sprawie o nie przedstawiał publicznie, a także co były obecne w wielu mediach dlatego rozumiem chciałbym tylko dla czystości sprawy uświadomić wszystkim, że wiecie państwo nie pytali o moją pamięć dotyczącą tego co się działo 378 lat temu to jest to pamięć, której złożono także z 2, w którą nabyłem oczywistych względów także w ostatnich miesiącach tygodniach pani to jest dla mnie o tyle istotne pozwoli pani poseł, że do końca, że poleganie na pamięci w odniesieniu do wydarzeń sprzed 6 lat może być bardzo mocno nieprecyzyjnej niedoskonałe zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności prawnej w tym karnej w 2 z umową ze składania nieprawdziwych zeznań i stąd moje wyjaśnień w związku z tym przystąpię teraz do odpowiedzi na pańskie pytania, ale proszę mieć świadomość, że będą moją kosze na jakich konkretnie odpowiedział na umorzenie, bo jeżeli świadek nie pamięta to ja pomogę, bo jestem przygotowany, żeby świat odpowie również przypomnieć o panie premierze proszę panie premierze doświadczenie 28 miesięcy prac komisji pokazało rzeczywiście pamięci zlot ma, więc komisja pozwoliła na dzień dzisiejszy przygotować sobie materiałów, które będzie odtwarzany w trakcie przesłuchania, aby pan premier mógł wrócić do tamtych faktów i precyzyjnie się do nich ustosunkować dziękuję to będzie na pewno bardzo pomocne natomiast długość mojej wypowiedzi będzie zależała wyłącznie od moich możliwości intelektualnych chce być precyzyjny co tam będą to krótkie odpowiedzi czasami dużo rzeczy świat zwolnienie z list nie potrafię powiedzieć proszę świadka cudu za tak sformułowana, aby na tak sformułowane pytanie nie ma nie jestem w stanie odpowiedzieć może powiedzieć coś się inż. Żylicz wypowie dzisiaj wiemy na temat rozumie, jaki wpływ na zarazem, że dzięki pracy sejmowej komisji śledczej dzisiaj ta wiedza jest pełniejsza, ale chciałbym również okazję zgrać się odpowiedzi na szereg ważnych z punktu widzenia prac komisji pytam chciałbym przypomnieć wypowiedź ministra Jacka Cichockiego w sejmie 30 sierpnia 2012 roku w i tutaj zacytować pewien fragment Otóż w marcu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczęła czynności analityczne ustalenie owe w związku z uruchomieniem krajowych lotów linii lotniczych OLT Express chciałem pokazać, że te czynności najpier w analityczne rozpoznawcze, a jeżeli informujące najważniejsze osoby w kraju i wreszcie procesowe toczone były od marca tego roku koniec cytatu, czyli od marca 2012 roku z ustaleń komisji śledczej wynika, iż dysponujemy stosowną dokumentacją, że czynności operacyjno-rozpoznawcze podejmowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego również w 2011 roku i w 2010 roku również tym w tych dokumentach to jest dokument z 29 sierpnia 2011 roku, a to jest kolejny dokument z października 2011 roku, gdzie pojawia się w ówczesnej niejawnej informacji o zdanie dotyczące, że może chodzić tutaj o zalegalizowanie środków pochodzących z nieznanych źródeł w kontekście Amber Gold OLT Express od tych faktach świadczy również osi czasu sporządzona przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub, której znajduje się wyszczególnienie czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez ABW od 2009 do 2012 roku mamy tutaj czarno na białym pokazane, że ABW podejmą po takiej czynności operacyjno-rozpoznawcze również w 2011 roku w droższej Świątka zadam teraz konkretne pytanie, dlaczego 30 sierpnia 2012 roku w występujący w imieniu polskiego rządu minister Jacek Cichocki wprowadził w błąd Polaków, twierdząc że ABW prowadziła czynności operacyjne wobec firm Amber Gold OLT Express, a dopiero od marca 2012 roku jak pan to wytłumaczyć wydaje się, że spadnie precyzyjnych informacji zawartych w pańskim pytaniu jeśli dobrze zrozumiałem także cytowany przez pana wystąpienie ministra Cichockiego mówił on OLT jeśli twierdzi pan, że ABW zajmowało się kwestią, ale też w 2010 roku na to jest to najlepszym wypadku nieścisłości w żadnym wypadku to nie jest nieścisłość, dlatego że w Amber Gold zajmowało się firmą Amber Gold ABW zajmowała się na przełomie czerwca lipca 2010 roku i komisja ustaliła to jednoznacznie bezspornie, jeżeli chodzi o nie przez rok 2011 i pojawia się informacja dokumentacji zgromadzonej poprzez czynności wykonywane czynności operacyjno-rozpoznawcze dotyczące Amber Gold OLT Express i Marcina OP i dla mnie najistotniejsze, żeby świadek odpowiedział na pytanie, skąd pojawiła się w jej informacja na temat podejmowanych czynności ze strony ABW dopiero od marca 2012 roku czy przed to była wypowiedź ministra Cichockiego za zgodą i wiedzą pana jako byłego premiera, a wtedy prym Prezesa Rady Ministrów tak jak wtedy tak dzisiaj nie mam dostępu do tajnych akt kontrolowanych dokumentów na czas związanych z operacyjną działalnością jakikolwiek zespół w związku z tym nie potrafię i nie komentował nawet gdybym miał taką wiedzę publicznie operacyjnych szczegółów ABW nie posiadałem w związku z tym żadnej wiedzy dotyczącej operacji ABW, o których pan poseł mówi panie premierze to może ja to pytanie sformułuje inaczej proszę powiedzieć kiedy i jaką wiedzę i która służba przekazała panu na temat piramidy finansowej oraz na temat linii lotniczej jeśli chodzi o służby podległe bezpośrednio lub pośrednio premierowi to pierwszą taką informację, która do mnie dotarła wpier w za pośrednictwem ministra Rostowskiego ministra arabskiego i jeśli poprzez oferowanie i natychmiast po tym poprzez ministra Cichockiego, który na poziomie z notatką Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kiedyś to było koniec w sam koniec maja początek czerwca ruszy 2012 wiedzieć, gdzie w, jaki informacje przekazał wtedy rozumiem pan minister Cichocki czy pan minister arabski administracji poinformował mnie tylko o tym, że wpłynęła taka notatka -li, że dotyczy ona kwestii potencjalnej piramidzie finansowej i że z tą notatką precyzyjnie zaznajomienie minister Cichocki poinformował także, że nie nie z notatki nie wynika potrzeba jakichś natychmiastowych działań ze strony premiera kilka dni później minister Cichocki przedstawił tę notatkę z jednoznaczną rekomendację, owszem, wspomniał, że z notatki wynika także jednoznacznie, że odpowiednie służby na odpowiednim poziomie sprawą się zajmują panie premierze to teraz przejdźmy do 2009 . i 30 sierpnia 2012 VIP do debaty sejmowej, której zabierał pan głosu oraz poszczególni pana ministrowie proszę powiedzieć jakich informacji nikt, kto udzielił panu na temat aktywności, a dokładnie o początku aktywności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tej sprawie nie ma w pamięci tego typu precyzyjnej informacji to co pamiętam dziś dotyczy tej notatki, o którą byłem pytany na mini i to pytanie skomentował to ja odczytam panu 1 z wielu dokumentów oświadczenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 30 sierpnia 2012 roku w tej agencji, która zgodnie z ustawą z konstytucją i podziałem podlegała bezpośrednio panu i miała być przez pana zadaniowa masz koordynowana na przełomie marca kwietnia 2012 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podjęła czynności analityczne ustaleniu owe związane z pojawieniem się nowej linii lotniczej OLT Express wynika z ustawy, która nakłada obowiązek sprawdzania firm m. in. wchodzących w skład sektora lotniczego wtedy okazało się, że właściciele mini spółka Amber Gold od tego momentu funkcjonariusze z własnej inicjatywy rozpoczęli wnikliwe sprawdzanie spółki proszę powiedzieć czy taką informację ktoś panu przekazał, że od tego momentu czyli martwa i Wiednia, by funkcjonariusze z własnej inicjatywy rozpoczęli wnikliwe analizowanie spółki do sierpnia 2012 roku, czyli do czasu, kiedy sprawa stała się już publiczna w pełnym wymiarze łącznie z informacjami ministrów w sejmie i także kontrolami to do tego czasu wydaje mi się, ale jestem prawie 21 no i informacją taką nowym dokumentem, jaki do mnie wpłynęła informacja ze strony ABW, czyli notatka, z którą zapoznali się w czerwcu 2012, ale ja pana pytam, kiedy on albo sam zapytał pana gen. Bondaryka, bo pan gen. Bondaryk panu powiedział od kiedy ABW ma wiedzę w tej sprawie na adres my jeśli w ogóle tego typu informacja nie miały miejsce, ale nie mam tego w pamięci dostał pewnością już to, bo w tym publicznej w publicznym wybuchu całej sprawy no i po rozwiązaniu problemu poprzez upadłości aresztowanie pana wcześniej tego typu informacji od pana gen. Bondaryka mielczanie premierze czy pan dzisiaj wiele od giełdy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w posiadała napływające regularnie informacje o szykującym się przestępczym biznesie Marcina po, kto miał w nim uczestniczyć na czym miałby polegać i z czyich pieniędzy miał być finansowany nie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego niezależnie od mojej formalnej pozycji premiera, który nadzoruje służby nie tylko, że nie ma obowiązku, ale nie powinna informować o tego typu kwestiach operacyjnych premier jak pan pytanie jest inne czy pan dzisiaj już wie od kiedy agencja podejmowała miała wiedzy i podejmowała jakieś działania nie nie jest zapoznanie miałam możliwości dzisiaj nie ma tego typu tytuł, aby zapoznawać z dokumentacją i też nie śledzę szczegółowo na tyle szczegółowe państwa praca dom w tego typu kwestie mógł znać też nie mam żadnego kontaktu z władzami byłymi aktorami ABW w tej chwili w tej chwili to znaczy od pana 4 lat panie premierze to proszę powiedzieć jak pan się dzisiaj czuję z tym faktem, że pana ministra na mównicy sejmowej w pana obecności okłamał wszystkich Polaków i wszystkich pokrzywdzonych mówiąc to co ja od czytałam, że wnikliwe działanie sprawdzanie zaczęło się od marca kwietnia w podczas gdy prace komisji pokazały, że mocna wiedza mocno wzmocnił źródeł dobrze bym powiedziała udokumentowana to jest lipiec i sierpień 2011 to jest delegatura Gdańska zaś jeśli chodzi o wiedzę delegatury stołecznej to jest styczeń 2012 proszę powiedzieć jak pan się dzisiaj czuję z tym jako premier 38 milionowego kraju, który nadzorował te służby, jeżeli w pana obecności pana podwładny po prostu mówi ludziom nieprawdy mało pan też tego złego pan im w tym momencie powiedział, że takiej wiedzy nie miał skoro zarzuca pani byłemu urzędnikowi państwowemu kłamstwo to jak rozumiem w związku z tym też podejmujecie państwo konkretne działania to nie jest temat komentowania pewnych kroków, ale sądzę, że państwo takie prawne kroki podejmiecie zarzucenie kłamstwa bez poważnego uzasadnienia byłoby czymś na tak nieprzyzwoite może nie podejrzewam pani przewodniczącej o tego typu intencja jest bardzo ciężki zarzut w PRL po drodze do pytania panie premierze jak pan dzisiaj się psuje raz jako osoba nadzorująca osoba koordynująca i sprawdzająca prace służb specjalnych w tym od ABW, a jeżeli stał pan jako premier w sejmie, a pana minister informacje niezgodne z dokumentami i podawał zrozpaczonym ludziom, którzy przed chwilą stracili swoje pieniądze dają się pani poseł, że dostają się z jasnym niezbyt brutalnie powiedzieć co sądzę o takiej metodzie insynuacji, jaką w tej chwili państwo stosuje się jeśli państwo zarzucacie kłamstwo panu ministrowi Sikorskiemu to podniesie oczywiście przedsięwzięć określone kroki w charakterze prawnym ujawnionym przez mojego doświadczenia nie jestem w stanie skomentować tej sytuacji jak państwu powiedziałem po pierwsze nie znam precyzyjnie zacytowanej wypowiedzi pana ministra nie mam zaufania do państwa w interpretacji tych zdarzeń znam pana ministra Cichockiego od lat jest ostatnią osobą trzymanie się zaczyna standardy dzisiejszy życia politycznego w Polsce jest ostatnią osobą, w którym zarzucił kłamstwo panie premierze filmu pan w swoim exposé w 2007 roku powiedział tak ja jako premier będę wyznaczał służbom zadanie i rozliczał z efektywności tak, aby były one sprawnym narzędziem zapewniania bezpieczeństwa Polaków powiedział pan również takie zdanie memu rządowi dedykuje ze szczególną determinacją, że zagwarantuje skutecznym jak najlepszą ochronę prywatnej własności naszych obywateli panie premierze proszę powiedzieć w takim razie jak pan ocenia swój nadzór choćby w zakresie tego, że służby specjalne działały, a w zasadzie miało pełną wiedzę 9 miesięcy wcześniej nic z tym nie zrobiły no to już może powiedzieć bardzo wyraźnie, że mija się pani z prawdą pani poseł ud i strona jest ono eleganckie mi się rząd przewodniczącego rady Europejskiej pewnie spodziewalibyśmy się od drugiej nie ulega korozji ani w Erywaniu pozwoli świadkowi dokończyć pani przewodnicząca staram się używać sformułowań możliwie delikatnych i prasie to moją ocenę, że mija się pani w tej chwili sprawą potraktować jako możliwie delikatna recenzję tego co państwo robicie Otóż sformułowanie, że w sprawie Amber Gold służby państwowe niczego nie robiły jest nieprawdziwe z gruntu od początku do końca i państwo o tym, wiecie, ponieważ tak, że wasza praca jako komisji udokumentowała to w sposób jednoznaczny ja nie będę państwa o nakłaniał pewnie nie wyrazić zgody do tego, abyśmy odczytywali setki stron zeznań świadków w tym szefów różnych instytucji, którzy bardzo precyzyjnie państwu wyjaśniali, jakie z, jakiego typu działania zostały podjęte, ale nie wypada tak najzwyczajniej w świecie tak w sposób tak oczywistym wbre w prawdzie twierdzić, że instytucje państwa nic nie robił w tej sprawie dziś ponad dalej pan nie rozumie na czym polega nadzór nad służbami dalej pan nie rozumiem tego, że pan wyszedł czy jako premier 38 milionowego kraju po prostu podawali szczelnie prawdę nieprawdy w tym zrozpaczonym ludziom dalej po 6 latach pan tego nie zrozumiał starałem się przed chwilą możliwie delikatnie sformułować i oczywistą tezę, że mija się pani z prawdą mówiąc to co pani mówi jak rozumiem jest pewne intencja polityczna, aby tę nieprawdziwą tezę powtarzać w nieskończoność ja mam wrażenie, że kampania się skończyła i że nie ma takiej potrzeby możemy naprawdę analizować fakty, a nie oświadczać w nieskończoność nieprawdziwe niezgodne z prawdą tezy, których jedynym zadaniem jest oczernić służby państwowe działające w tamtych latach mam taką uprzejmą prośbą czy gdy jest państwo albo Rz, że oddam głos poszukamy ma ten fragment, w którym pan minister Cichocki 1 z najbardziej wychwalany i zaufanych premiera Orbana premiera Donalda Tuska mówił to co czują przed chwilą powiedział, że przypomnę pani przewodniczącej, a może ściany są zależne od przedstawicieli porozmawiał dzieliły rosły przed regionem w Europie zaś sami płacą Marsjanie ciągle działa na jedno 420 i one, że świadek to, że nie potrzebował pełnomocnika brak lub obrazów, które stanowią wrota Romana Wąsika no, chyba że groźba wykluczenia wtedy z komisji okazało się, że to, że próbowali się wtedy pomogliśmy straci chciałam kontynuować odczytuje, ale chciałem pokazać, że te czynności najpier w analityczne rozpoznawcze, a później informujące najważniejsze osoby w kraju i wreszcie procesowe toczone były od marca tego roku to było w pana obecności, którą notatkę panu pokazać, że wiedza była pełna aut z 2 lipca sierpnia 2011 to BMW przez pana nadzorowanym wydaje się, że właściwie głowę, gdy pani poseł przeczytała dłuższy fragment poprzedzający wydanie w Szanowna pani Siwa oczy potrzebują mogę panu udostępnić nie jestem prawo dla wystarczające dla pana komfortu możemy panu udostępni cały ten myślę, że poradzę sobie z skwerem do źródeł też jako historyk z wykształcenia chodzi mi o sposób interpretowania pewnych zdań wypowiedzi wydaje się, że minister Cichocki z najlepszą wolą i najlepszą wiedzą poinformował o tym od kiedy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmowała się konkretnie problemem OLT tak wciągnął w dobre też zdrowy rozsądek towarzyszył interpretacją pewnych zdarzeń minister Cichocki był pierwszą osobą wówczas, w której interesie byłoby powiedzieć, gdyby miał taką opinię i wiedzę w ABW zajmowała się tymi kwestiami o wiele dłużej niż wynikało z jego wypowiedzi w związku z tym nie przyjmuje państwa oceny interpretacji tego z, a tu nie chodzi o ocenach oddziaływania przemysłowej ochoty wywołałem rewolty chciałem dokończyć oddajemy wywiadu prośbę pani poseł jeśli to z czysto techniczną, ponieważ często się zdarza, że mówicie państwo równocześnie wielu z was jacy naprawdę nie słyszy czy masz pytanie, kto wie, że posłowie panie premierze insp warto pora zrozumieć, że data i czynność to nie jest ocena interpretacja to jest fakt, iż ten fakt albo jest prawdziwy, który był wygłaszane na mównicy, że to jest dopiero od marca albo jest nieprawdziwy jak pokazały dziesiątki dokumentów zgromadzonych i pisemnych i zeznania świadków pokazały na komisji i to nie podlega interpretacji jeśli razem ze mną takie zdanie no to oczywiście podejmiecie państwo czynności prawne i modernizacja Cichockiego, ale nie sądzę, żebyście mieli rację w tej kwestii jeszcze 1 rzecz oddaje głos panie premierze to jest dbać, aby rzecz niebywała na byłego premiera, że pan tylko rozporządzeniem o pewne uprawnienia ministrowi Cichocki Emu, nadzorując bezpośrednio służby co wynika od konstytucji przez co do art. 3 ABW, a pan dzisiaj tym człowiekiem się zasłania zamiast odpowiedzieć na pytanie o to pan nadzorował te służby oddaje głos panie pośle, Kryju dziękuję bardzo jak rozumiem, podsumowując to co świadek zeznał w tym zakresie rozumiem, że świadek nie miał innej wiedzy niż tą, którą przedstawił minister Cichocki 30 sierpnia w sejmie na dzień 30 sierpnia 2012 roku nie nie ma w pamięci całe dnie wymienione działania pana rozmowy ministra Cichockiego, więc w prasie rozumiem to przejdziemy dalej, ponieważ z ustaleń komisji śledczej wynika, że 24 maja 2012 roku gen. Krzysztof Bondaryk jako szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazał do 6 najważniejszych osób w państwie w tym do pana poufną notatkę, w której znajduje się informacja, że działalność Amber Gold oparta jest zamach w mechanizmie tzw. piramidy finansowej potencjalnymi pokrzywdzonymi może być kilkadziesiąt tysięcy osób znajduje się dodasz w tej notatce informacja, że Amber Gold wyprowadza środki finansowe poprzez działalność grupy OLT Express mam świadka jedno pytanie, dlaczego świadek jako jedyne 6 adresatów tej niejawnej wówczas notatki szefa ABW nie zapoznał się osobiście z tą notatką tak wynika ze zgromadzonych dokumentów przez komisję śledczą zaznajomią się z treścią tej notatki innych nie będę w tej chwili zrekonstruował sekunda po sekundzie samego samej tej operacji nikt nie jest to możliwe po 6 latach, ale w sposób czytelny jednoznaczny od ministra Cichockiego odpowiedzialnego w moim rządzie za te kwestie otrzymałem pełną informację po pierwsze o tym co zawiera tę notatkę i po drugie, o tym, że istnieją notatki z jego wiedzy wynika, że odpowiednie służby państwowe sprawą się wg przywiązują się potwierdza główny świadek fakt, że zreferował mu świadkowi treść tej notatki i dokonali tego ministrowie arabski Cichockiej, ale świadek osobiście z całą treścią tej poufnej informacji szefa ABW nigdy się nie zapoznał ta nie potwierdzam tego i niepotrzebnie pan poseł do sugeruje powiedziałem, że nie jest lideruje w jachcie la nie może się do pani euforia nie tylko Azja wdziera mu pomogę niewiarygodnie, ale wyłącznie z biurem zarządu, ale z krytyką uznano je na to pytanie w Legii przesłuchaniach muszę także arogancję i agresja nie nie zastąpią wnikliwości i kultury przeprowadzanie przesłuchania jeśli chce ono wynieść odwiedzić czegokolwiek to musi pan uszanować to, że mam prawo dokończyć choćby zdanie oczywiście jako świadek w ziemię zjeżdżają nie w debacie być równocześnie występuje jako świadek przed komisją śledczą jest zobowiązany podejmować działania zgodnie z kodeksem postępowania karnego i ustawą z sejmowej komisji śledczej w odludne, jakiej podstawie stwierdziłem Otóż komisja śledcza dysponuje dokumentami, w której znajduje się tutaj zacytuję fragment z analizy urządzeń ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej KPRM wynika, że dokument nie został doręczony do rąk własnych Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska pana Donalda Tuska za pośrednictwem kancelarii tajnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z pełnej dokumentacji wynika, że z tą notatką zapoznał się bezpośrednio wszystkie pozory wszyscy pozostali adresaci nigdzie nie ma, ponieważ był to dokument niejawny śladu o tym, że pan jako Prezes Rady Ministrów zapoznał się z pełną treścią tej notatki to pytałem myślę, że pytanie zrozumiałem, że teraz umożliwi mi pan dokończenie zdania, że dla nas będzie pan bardziej usatysfakcjonowany moją i choć moją satysfakcję tylko wyjaśnienia afery Amber Gold w nowo jeszcze szacunków, bo za każdym szkoda, że nie wasza on kilka lat temu podejmować działania może dzisiaj nie mówilibyśmy o aferze Amber Gold czy ja panu gratuluje przenikliwości Alejach i filmów o tym, że się państwo w 1001 odpowiedź nie może pan bez przerwy przegrywać nie odwołuje się do dobrych manier tylko do roszad po ekonomii i tego spotkania w tym jest spotkanie z przesłuchania przed komisją śledczą proszę odpowiedzieć tak jak już odpowiedziałem Niejestem wstanie zrekonstruować technicznych okoliczności w rutynowej stanie się w w praktyki rządzenia czynności, jaką jest zaznajomienie z treścią notatki rozumem teraz chciałbym przytoczyć fragment wystąpienia w pana w sejmie 30 sierpnia 2012 roku proszą o przedstawienie fragmentu wystąpienia pana Donalda Tuska w sejmie 30 sierpnia Otóż pan twierdził oczywiście zadanie wania ABW miałoby sens wtedy, gdyby nie to, że w tej notatce pojawiła się też jednoznaczna informacja, że ABW w tej sprawie zadaniu ja się samo czy potwierdza świadek przytoczono wypowiedź tutaj świadek też ma wyświetlono, żeby mógł zapoznać się z tymi słowami czy świadek potwierdzał w nie pamiętam, ale nie powie masz zaufanie no nie sądzę, żebyście państwo dostanie list do manipulacji decyzja w tej sprawie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zadaniu woła się sama z całą pewnością działania opisane opisany w notatce wynikały nie z mojego polecenia ja otrzymałem informację o tym co z jest efektem aktywności ABW, która wówczas odebrała informacje i wiele, jakby przetwarza je przekazała ja rozumiem, jaką stronę może zmierzać to pytanie mówią o zdefiniowanie słowa zadania w Aninie nie upraszcza się nie niepokoić jeśli udałoby się tym razem dokończ zdanie to może byłoby to z korzyścią dla przesłuchania zalaniem premiera ktokolwiek w tym premierem jest nie jest zadaniowa ani ABW w taki sposób jak to państwo kilka razy w czasie przesłuchań starali się przedstawić wicepremier nie może nie powinien w żaden sposób ingerować w działalność operacyjną ABW zadaniowa, a nie i to jest opisany nie tylko przepisami prawa, ale też oczywistą praktyką dotyczy ogólnych zasadniczych kierunków działania służb jeśli chodzi konkretnie od 2 lata w jest rzeczą oczywistą i chyba nie czuje się pan zaskoczony tym cytatem, że ta notatka nie wyniknie nie nie była wynikiem mojego nakaz, żeby coś w tej sprawie się stało tylko była informacją o działaniu ABW jak ta podjęła w związku z pewnymi zdarzeniami faktami nie wynikało to z moich bezpośrednich poleceń nie mogą, bo chciałbym przytoczyć zeznania świadka Jacka Cichockiego byłego ministra pana rządzie na proszą o przypomnienie zeznań świadka Jacka Cichockiego ja pytałem pana ministra, kto zadaniu Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego świadek Jacek Cichocki premier ponownie pytałem premier jest on pewne świadek Jacek Cichocki oczywiście jak wyjaśnił świadek zatem sprzeczność, że z 1 strony świadek twierdził w sejmie, że ABW w tej sprawie zadania wała się sama wbre w temu co twierdzi minister Cichocki, że to premier zadaniu je ABW to sprawy z wyjaśnieniami wydaje się, że ona jest oczywista dla każdej kompetentnej osoby, która zajmuje się tymi kwestiami to kwestia na czym polega zadanie wania ABW jest ono jest elementarzem Unii mnie nie sądzę, żeby muszą państwo do tematu gwoli ścisłości jedynie w tej informacji z 24 maja 2012 roku nie było tam ani 1 zdania, że ABW zadanie jeszcze sama, ponieważ myślę, że trzeba byłoby znaleźć podstawę prawną do tego, że to nie premier zadanie je ABW ABW zadanie się samo kontekst wypowiedzi Małgorzaty w kawie i zadałem pytanie jest zmiana myślenia uznała, że panie są notowania zaraz zadam pytanie chciałbym, żebyśmy Stali z reguły gry wielu kuriozalnych zwaloryzowania dziś jest porozumienie spokojnie zadam pytanie nie ma powodu, że wydawał na jaw, że bał się w tym momencie i bardzo dobrze bawi, ale myślę, że miliony Polaków, które straciły zaufanie do instytucji państwa i 1000 osób, które straciło oszczędności swojego życia się, że mają zgoła inne zdanie wie pan, że kwestia ta nie wywiązać się tę tezę, iż trasy zeznawał świadek wiążące wytyczne szefowi ABW w sprawie Amber Gold, korzystając ze swoich ustawowych uprawnień pani poseł albo będziecie szanowali fakt, że kiedy ja zaczynam odpowiadać to by słuchacze a kiedy wypytać ja słucham albo to przesłuchanie straci sens był bardzo proszę panie pośle, aby mu, aby w w czasie, kiedy staram się wyjaśnić pewne kwestie w nie przerwał mi pan, a przede wszystkim, żeby nie zaś to pan rzeczy, które nie nie mają miejsca z wzajemnością taka prośba panie przewodniczący z nerwów nie jestem tutaj od tego, żeby oceniać najlepsze to z państwa w komisji się bawi i życzył sobie na takie uwagi nie pozwolił jej panie pośle, nie życzę sobie, aby tego typu uwagi pan kierował pod moim adresem Szanowni państwo odpowiedziano mi państwo się poddać się pani proszę się oczywiście może pan skończyć odpowiedź na każde pytanie i naprawdę spokojnie proszę się nie denerwować mamy dużo czasu będzie pan mógł swobodnie się wypowiedzieć nikomu nie będzie przerywał pan poseł kontynuuje jeszcze raz powtórzę myślę, że dość proste zrozumiałe pytanie czy świadek w sprawie Amber Gold wydawał wiążące wytyczne szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie czy po uzyskaniu informacji od ministra Tomasza arabskiego 28 maja 2012 roku o zastrzeżeniach ABW, że firma Amber Gold piramida finansowa podjął świadek bezpośrednie działania w celu koordynacji pracy służb specjalnych w sprawie Amber Gold o jakimś czasie pan mówi po dwudziestym 8 maja 2012 roku wtedy, kiedy po raz pierwszy świadek miało być poinformowany przez ministra arabskiego ne, że firma Amber Gold piramida finansowa mówi o tej notatce dwudziestym czwartego moja 2012 roku po otrzymaniu informacji od ministra arabskiego poprosiłem ministra Cichockiego, który zreferował klub przedstawił, bo jak stwierdziliśmy nie techniczne okoliczności mu tego i prezentacji nie pamiętam, ale w karierze zapoznał mnie wstyd z treścią tej notatki i barwy jednoznacznie na moje pytanie czy jest tutaj przestrzeń i potrzeba aktywności urzędu premiera odpowiedział, że w także z tej notatki także z jego wiedzy i wystawy wynika jednoznacznie, że sytuacja zajmują się służb i prokuratura nie ma tutaj przestrzeń dla aktywności premiera i pan to rozumiem już się niepokoją do końca trzymał się tego, że premier nie ma tutaj nic do zrobienia dach bardzo wyraźnie trzymają się zasady jako premier, który potrzebuje 3 zdań wyjaśnienia nie spytacie państwo często moje intencje 3 powody, dla których zrobiłem nie zrobiłem czegoś i to wymaga dosłownie 3 zdań wyjaśnienia myślę, że pani poseł będzie tutaj najbardziej wykwalifikowaną osobą, żeby nie, żeby przyjąć wyjaśnienia są 2 szkoły obiady krakowski w jaki sposób działa władza politycznej premier z prokuraturą mówię obie krakowskiego Enionu prezentował Jan Rokita też jest znany pani poseł wtedy, kiedy się ze mną współpracowali zgodnie z nią prokuratura jest ciałem w pełni niezależną władzę polityczną i że jest to intencjonalne patrzeć jak bardzo pilnowałem tego jak i nie tylko jako zasady, które wówczas obowiązywała obowiązywała ustrojową ustawowo, ale też głębokiego przekonania, że dla państwa lepiej, kiedy prokuratura jest w pełni niezależne od władzy wykonawczej polityczne jest druga szkoła Krakowska noc też reprezentowana przez przez panią politycznego przyjaciela pana ministra Ziobrę i dzisiaj realizowane w praktyce w windzie prokuratura jest w pełni zależna od władzy politycznej nie jest moją żoną tutaj recenzować szturmowali właściwszym, bo 1 model ma swoich wyznawców i drugi na swoich wyznawców w ustroju, do którego ja mam przekonanie i w czasie, kiedy byłem premierem ta zasada była zasadą świętą, żeby pozwolić prokuraturze bez żadnych nacisków politycznych także, wykorzystując służby nie śpi w pracy prokuratury działacz nie zważając na jakiekolwiek zlecenia czy sugestie ze strony polityków i wydają się jest do dzisiaj niezależnie od słabo różnych słabości tego systemu jestem zwolennikiem tego systemu, bo wydaje się na to mamy też dowody, o których będę miał okazję dzisiaj mówić, że system ten drugi system krakowski, którego państwo jesteście zwolennikami, gdzie prokuratura jest podległa władzy politycznej w pełni kontrolowana przez władzę polityczną ma różne wady niestety ma także uwagę, że nie wszystkim jest skuteczne, ale o tym, będzie się okazja na pewno teraz mamy w związku z tym potwierdzam o tej notatce podobnie jak przed tą notatką uważałem i dzisiaj także tak uważam, że rolą premiera i władzy politycznej wykonawczej nie jest sugerowanie prokuraturze przysługują służbom specjalnym jak postępować tego typu sytuacji w jak możemy kontynuować po tym, wywodzie ponieważ, aby temu ustawowe uprawnienia premiera w i w związku z powyższym mam jeszcze jedno pytanie czy świadek żądał informacji od szefów służb specjalnych w sprawie Amber Gold szczególnie od szefa ABW gen. Krzysztofa Bondaryka nastąpiło spotkanie latem z generałem podarunkiem Iniesta będzie to był lipiec i sierpnia na pewno już, bo to po na tych działaniach, które zakończyły i de facto działalności Amber Gold i to było spotkanie w jakim sensie post factum, ale ono także nie polegała na tym, że ja tu sugerowane gen. Bondaryk owi co ma robić ABW albo w jaki sposób powinna działać prokuratura, bo zdania także wówczas nie zmieniłem to nie było pole aktywności dla premiera, a wręcz przeciwnie byłoby uzasadnione, aby przysłuchiwać się nie tutaj przed komisją śledczą, gdybym zaczął podejmować kroki jako władza polityczna, które miałoby jakikolwiek sposób wpłynąć ukształtować działania prokuratury lub służb jest zapytam inaczej co takiego się wydarzyło, że w sprawie Amber Gold nie wykonywał panu ustawowych obowiązków premiera wobec obydwu polegających na żądanie informacji od szefów służb specjalnych oraz wskazywaniu wiążących wytycznych dla służb specjalnych rozumiem, że jeśli mówimy o sprawie Amber Gold to jedyne żądanie informacji od szefa ABW to było to jedno spotkanie z generałem mądrych informacji wynika z dokumentacji zgromadzonej przez komisję o informacje od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako premier otrzymały również opony informacja przepraszam przerywam, ale czy rząd zjadają formacji otrzymałem informację od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i w planach jest chyba dość oczywiste także dla państwa, że założenie, że jeśli ABW postanowiła mnie poinformować nie tylko mnie, ale także pozostałe mu kluczowe postaci życia politycznego o tej sprawie NATO poinformowały o tym, o czym wiedzą dziękuję bardzo za to odpowiedź warto tutaj też przypomnieć, ale panie przewodniczący obiecał pół godziny, a już przystępuje do trzeciej tury to jak może w Chinach inna niż żelków w Będzinie denerwuje ja swojej, której nie mam w chodzę ewentualnie powód podobno będą w pytaniach zakres przypominam panu, że w Częstochowie w mojej mamy już kończę, żeby nie przedłużać panie premierze pan przed chwilą wygłosił taką mowę na temat modelu takiego 3 państwo jest silne i bierze odpowiedzialność za swoje działania czy też takiego modelu, gdzie premier nie w nic nie wie nic się nie wtrąca, ale w związku z wyższym ją do pana takie pytanie czy kiedy pan powiedział prawdę ci dzisiaj przedstawiam stan model czy w exposé, kiedy powiedział pan jako premier będzie wyznaczał zadania obok ich rozliczał służby zda efektywności, aby one były sprawnym narzędziem zapewnienia bezpieczeństwa państwa w bardzo spójny przekaz na 3 jedno i drugie stwierdzenie jest są spójne ze sobą i powiedział nawet więcej ja mam przekonanie i to przekonanie mogę także obudować faktami i diagnoza sytuacji nie tylko w Polsce, że model, o którym nie mówię, który ja preferuję, a więc model niezależnej wobec władzy politycznej prokuratury per saldo jest bardziej efektywny niż model, o które pani od określiła taką dość słodką definicją, że państwo bierze na siebie pełną odpowiedzialność, gdyby tak było pani poseł, że te 2 modele, bo wydaje się, że to jest bardzo tanie bo kiedy pan prawdę mówił ja staram się nie tylko w życiu publicznym mówić prawdę i wyłącznie prawdę i gry i to mi wychodzi pani poseł pozwoli, że do końca, bo sprawa wydaje się szczególnie z punktu widzenia opinii publicznej, a komisja jest także o to, aby opinia publiczna oceniła co się zdarzyło ja wówczas i dzisiaj miałem przekonanie, że prokuratura niezależna i niekontrolowana przez władzę polityczną może skutecznie, a często skuteczniej niż rok to prokuratura zależne od polityki wykonywać swoje podstawowe funkcje i wiem, że ta teza także wy brzmiała ona w pani pytaniu pani poseł, że lepiej jeśli państwo bierze na siebie pełną odpowiedzialność, że wtedy prokuratura skuteczniejsza to nie znajduje potwierdzenia w faktach znam sprawy z ostatnich kilkunastu miesięcy mówi Get banku, gdyby przyjąć ważą logiczne rzeczy panie premierze, gdy jestem teraz wyjątkowo duży czy szczególnie dobrze przyjąć logikę, jaką państwo stosuje się w sprawie Amber Gold to muszę powiedzieć, że zgodnie z tą logiką i zgodnie ze sprawą getbacku, gdzie mówimy o wielokrotnie większych nadużyciach w wyłudzeniach i także wielu tysiącach poszkodowanych w to panowie Morawiecki premier i jego ojciec wg waszej logiki powinny być przesłuchani wskazani i spaleni na stosie, ale ja też mogli kamera obserwuje to dzisiejsza władza i w relacjach prokuratura władza panie premierze i płyną wraz z kont wracamy do tematu jeszcze mogę to udokumentować jeśli państwo sobie życia nie wymierzył sam ich ufność, że wracamy do tematów w derby nie były, jeżeli taka 1 uwaga my wszyscy wiemy o tym, że to był czas, kiedy była prokuratura rozdzielona od ministra sprawiedliwości zresztą nawet panu powiem więcej wszyscy wiemy z taśmy nosowej jak pan minister Sienkiewicz, mówi że sami żeście mówili, że to potworek i tragedia, ale nie o to chodzi my nie pytamy pana w ogóle o działania prokuratury zdający z tego sprawę, ale pisze pan nie, chociaż ja mam taką nadzieję że, choć już po 6 latach pan powie, że służby specjalne działają w albo w uprawnieniach operacyjnych albo na zlecenie prokuratury o uprawnieniach śledczych i my w ogóle pana premiera nie pytamy o to co zrobiła prokuratura in na jej zlecenie służby my pytamy pana jako szefa jako osobę nadzorującą zgodnie przepisami jako osoby koordynującą i zadając to służby, jaką ma jak zachowywały się służby, które pan bezpośrednio nadzorował w ramach swej istoty powiem panu jeszcze 1 rzecz chyba mi się, że dla nas oczywista, ale mogę dużo czytać jeśliby tak było w samym komunikację Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która przygotowała jest takie zdanie wprost, że sektor lotniczy podlega bieżącemu monitoringowi służb specjalnych i jest naturalne w dużym europejskim kraju i my o to pytamy nie o prokuraturę oddaje głos pan poseł Krajewski dziękuję bardzo mu czy pan relacji długu pytanie, że Joasia, jakby rozważy pani po nie zadam pytanie pani, bo w Braniewie może tak nietuzinkowym zażartować, a my jako zadający pytanie czy, ale ja chciałbym odpowiedzieć na pytanie pani poseł Jerzy Adamczyk do niej wtedy proszę do pytania się ustosunkować mam nadzieję, że pan minister na to pozwoli pech chciał, żeby wiedzieć na pytania pani siedziała chroniącą ich chyba, że to nie były pytania chciałbym się zorientować, ponieważ pracujemy wszyscy w trybie określonym w kodeksie postępowania karnego, jakim charakterze pani poseł wręczająca zabiera głos czy zadaje pytań świadkowi Fulara tworzy się, że przewodniczącej oddaje głos panu posłowi kreski dziękuję bardzo nie denerwować czy na środku ciążył obowiązek koordynacji pracy służb specjalnych chciałbym jeszcze raz zorientować w jakim trybie państwo się wypowiadają się z tai-chi Gdynia, bo dla mnie to jest bardzo istotne biorąc pod uwagę wagę spraw, jakimi się zajmujemy 13 obowiązują ponadto obie strony przepisy zgodnie, z którymi komisja śledcza powinna pracować ja jestem tutaj przygotowany, że państwu przedstawić obowiązki, jakie nakładane są nie tylko na świadków, ale także na przesłuchujących świadków i nikt nie chce nie jestem wprawnym autorytetem z tą pewnością szczególnie dla dla pani poseł znanego prawnika, ale dlatego mogę się posłużyć jednoznacznymi wskazaniami choćby Sądu Najwyższego, jakie uprawnienia, ale także obowiązki i ograniczenia ad rem świadek mógł odpowiedzieć na zadane pytanie zobowiązują także członków komisji śledczej Trzemeszno wdrożyć pytanie czy związek wie, że w związku, ale drugiemu po drugie, pani świadek odpowiedział na pytanie pani poseł Jan naprawdę stają się być miastem jak sądzę bardzo spokojnie pani szósty raz sugeruje, że jestem zdenerwowany znam tę technikę, ale proszę nie stosować, bo sprawa zbyt poważna lecimy w Chinach bardzo proszę, aby pan podział na pytanie pana posła i kontynuujemy przesłuchania równie dobrze mógł obejrzeć rozumiem pani Villas, ale nie powinno wpływać na przebieg dzisiejszego postępowania ośrodek mógłby teraz odpowiedzieć na zadane pytania jeśli pan poseł był łaskawy powtórzyć to pytanie oczywiście czy ciążył na świadku obowiązek koordynacji pracy służb specjalnych krzyczał, że krzyczą Orzeł czy ciążył myślę, że to jest pytanie zrozumiała jako do byłego premiera nieobecnego to fakt w zakresie opisanym ustawowym, czyli rozumiem, że świadek w tym zakresie potwierdza warto tutaj wspomnieć zadania ministra Cichockiego, który przed komisją śledczą powiedział miałem uprawnienia wspierające premiera w koordynacji służb koniec cytatu, czyli rozumiem, że nie zastępował premiera, czyli świadka, a jedynie wspierał wiemy o tym jak działała lub nie działała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ponieważ to wynika z zeznań wielu świadków złożone przed komisją śledczą prosiłbym o przypomnienie zeznań świadka nr 6 zabytkowych 11 stopniach Plato uważa Michał owo imperium chór lotnisko i Białorusinów itd mu rower, w którą w latach 2 Unia HarryPotter i Bernackim w latach 2 albo inne spółki, bo dotąd uważano, że w barwach ROW Rybnik 08 zlotym brutto taka kołderka po prostu dziękuję bardzo chce nam teraz kluczowe pytanie przypominam, że świadek zeznaje pod rygorem odpowiedzialności karnej czy było z panem uzgadniany, że funkcjonariusze delegatury gdańskiej ABW nic nie zajmować się wątkiem współpracy pana syna z OLT Express nie w żadnym wypadku, a czy świadek miał wiedzę na temat tego zakazu zajmowania się przez funkcjonariuszy ABW wątkiem pana syn nie nie miał takiej wiedzy a kiedy pan uzyskał taką informację, że był faktycznie taki zakaz zajmowania się wątkiem współpracy pana syna z OLT ex nie ma także dzisiaj takiej wiedzy czy nawet dzisiaj do momentu przesłuchania przez komisję świadek o tym nie wiedział to nie wiem czy to prawda w nie tylko, że nie palenie tytoniu sprawy mamy zeznania świadka pod przysięgą była przeprowadzona również przez komisję śledczą konfrontacja, która jednoznacznie potwierdziła, że taki zakaz zajmowania się wątkiem Michała Tuska obowiązywał funkcjonariuszy z wydziału Operacyjnego delegatury gdańskiej ABW czy jest fanem jest tajemnicą, kto wydał taki zakaz, bo to zaś jest żona chciała, żeby ich zeznań świadków wynika, że taki zakaz wydał ich przełożony z delegatury gdańskiej ABW jak zatem wytłumaczyć świadek dzisiaj, że w państwie rządzonym przez Donalda Tuska funkcjonariusze ABW, którzy mieli ścigać przestępców, którzy chcieli pozyskiwać informacje w sprawie Amber Gold OLT Express usłyszeli zakaz zajmowania się pod zarzut pod zarzutem utrudniania śledztwa, jeżeli będą zajmowali się zbieraniem informacji po co potrzebny był Marcinowi po do współpracy syn premiera nie ma takiej wiedzy i wydaje się rzeczą absolutnie kluczową, aby wiedzieć, kto tego typu jeśli tego typu zakazy miały miejsce to tego typu zakaz wydał całą pewnością nie mam z tym wspólnego, ale czy świadek potrafi wytłumaczyć jak to było możliwe, że funkcjonariusze ABW, którzy zbierali szereg informacji usłyszeli od swoich przełożonych, że w tej konkretnej sprawie mają nie zbierać informacji ponieważ, jeżeli będą to uczynić to zostaną zarzuty za utrudnianie śledztwa nie wiem panie pośle, ale mogę posłużyć się tutaj najzwyczajniej w świecie też udaje się niezdrową logiką mój syn był zawsze do dyspozycji organów państwa w tej sprawie w tym prokuratur prokuratura za czasów umownie nazwijmy to moich racji, kiedy byłem premierem umorzyła postępowanie wiem, że trochę innej sprawie zaraz do tego, by bolesnego syna, ale to samo stało się za prokuratury, które pod nadzorem ministra Ziobry mój syn także miał procesy sądowe państwo wiecie, który wygrywał, które przeciwko tym, którzy inicjowali jakąś winę czy przy winę mego syna i autorytet także procesy sądowe w jego nie stało nic na przeszkodzie nie wiem nie znam tej sprawy wydaje się nieprawdopodobne ja nie mam z tym nic wspólnego, bo w moim oczywistym interesie było to, aby sprawę mojego syna wyjaśnić od początku do samego końca w każdym najdrobniejszym szczególe jak pan dlaczego, bo ja bardzo dokładnie wiem, że jest osobą uczciwą w 100 % i ich nie chce w tej kwestii, bo jak się państwo domyślacie jako ojciec zawsze był też sprawę przeżywa szczególnie, kiedy słyszę, że z tej strony mówi sagi fantasy wielokrotnie padało, czyli ten taki takie Echa różnych insynuacji i takich nieprzyjemnych sugestii, ale chciałbym, żeby ta sprawa też opinię publiczną była oczywista rządzicie państwo ponad 1000 dni minie 10 dziennie są w nim nie było żadnego problemu mój syn nigdy nie wyjechał, żeby go w tej sprawie także w tej, którą państwo w tej chwili jakoś insynuuje się, żeby go przesłuchać nie było żadnego problemu macie ponad 1000 dni pod pełną kontrolą służby i prokuratur, bo staram się na każde wezwanie prokuratury czy komuś nakaże bez wyjątku przez te ponad 1000 dni nikogo nie przyszło do głowy, że mnie przesłuchać w tej sprawie, dlaczego państwo udajecie, że chcecie znaleźć jakąkolwiek prawdę w tej kwestii co moja rodzina jest do dyspozycji od początku tej sprawy do dziś włącznie nikt tak, że wasza prokuratura przez 3 lata nawet nie kiwnęła palcem w tej sprawie więc, dlaczego teraz sugeruje się, że coś się w rzeczy trzeba było to wyjaśnić niż wszystkie instrumenty w tej sprawie ja wiem, dlaczego MON jest potrzebna ta komisja wam jest potrzebny ten spektakl, żeby co 2 tygodnie co 2 miesiące powtórzyć insynuacją na temat także moich dzieci z mojej rodziny macie przecież narzędzia ustrojowe, żeby tę sprawę wyjaśnić do końca czasami sprawy trwają długo, ale jeszcze nie zrobili nic 0 ani 1 ruchu i może na to pytanie państwo nie mnie oczywiście wad jestem o to odpowiedzialnie do zadawania pytań, ale może opinia publiczna to pytanie będziecie potrafili odpowiedzieć, dlaczego od 3 lat chcemy mieć różne brzydkie rzeczy na temat mojej rodziny, ale nie uruchomi jeszcze żadnej istotnej operacji, gdy kre w już odpowiadam, bo wie pan na czym polega problem problem polega na tym, że nikt nigdy nie kwestionował faktu, że pana syn jest porządnym uczciwym człowiekiem tak mam inne wrażenie Radler należąca cytował rozegrania list z Rz promem z mężem, ale sama cytaty z pani wypowiedź na temat emocjonuje się o zwrotnych realizowane są Rosjanie przerywać pracę pana uwagę panie premierze nikt tego nie sugerował mówił pan na czym polegała pana problem i na czym polega problem poszkodowanych problem polega na tym, że dziewięciokrotnie karany oszustwa założył linie lotnicze, a 9 miesięcy służby specjalne nie potrafiły zrobić z tym porządku ale jakby mało tego było do zakładania tych linii lotniczych dziewięciokrotnie karany oszust wykorzystał pan syna i to jest problem, że zrobiono z pana syna podczas gdy pan nadzorował służby sułtana i to jest problem, że służby specjalne przyniosły panu notatkę 2004 . mówiącą o tym, że jest piramida finansowa mówiącą o tym, że są linie lotnicze, które palą pieniądze tylko nie przyniosły panu informacji, że syn urzędującego premiera od kilku miesięcy w sobie dlatego dziewięciokrotnie karanego przestępcy prawdopodobnie nie mając świadomości wciąż uczestniczy, bo żadne służby w tym kraju nie potrafiły za pana rządów zadziałać, żeby ochronić nie tylko pana dziecko, ale też 18  000 Polaków i w tym jest problem ani w tym, że ktoś nęka pana dziecko dziękujemy, ale ja przyjmuję część argumentacji z państwami też było bardzo przykro, że mój syn okazał się bezbronny w główki w trakcie tych kilku miesięcy natomiast o noc z przykrością stwierdzam, że nie będę państwa do muzeum, ale pani poseł także uczestniczyła w, formułując takie nie fair oceny, gdyż zdaniem w pokonywaniu przystąpiła pani do przesłania każdemu temat mojego syna, ale zostawmy to by to jest kwestia mody być może różnych poziomów wrażliwości reż Jacek Krajewski kontynuuje dziękuję bardzo w rodzinnym stole zdenerwowanie, bo sam jestem ojcem, ale jednak wrócę do tematu jeśli chodzi o kwestie związane z tą wypowiedzią rozumiem, że świadek do dzisiaj nie miał wiedzy o takim zakazie zajmowania się tym wątkiem oględnie mówiła nic więcej na temat pana syna tylko pytałem o ten zakaz, który dostali funkcjonariusze ABW użyła także pani przewodnicząca sformułowania słup dla pani minister pani poseł był bardzo ostrożny z taką nomenklaturą ona stała się głośna, ale w związku z zupełnie innym premierem i wolałbym, żeby tego typu epitetów pod adresem mojego syna nie używać czy mógłby świadek odpowiedzieć na pytanie czy powtórzyć to pytanie dziś mówi pan powtórzyć, ponieważ byłby zobowiązany powtórzę to pytanie, ponieważ ona jest istotne czy do dzisiaj świadek nie miał wiedzy o zakazie zajmowania się sprawą współpracy pana syna z OLT Express przez funkcjonariuszy delegatury gdańskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie nie miała wiedzy i całą pewnością miałby też takiej intencji nie pytano intencją, ale na działania mówi nie tylko nie nie oceniam intencji ja jak mogę tylko panie przewodniczący, bo zakładam, że ta sprawa ujrzała światło dzienne dzięki pracy sejmowej komisji śledczej myślałem, że kiedykolwiek pan jako były Prezes Rady Ministrów miał pan taki sygnał w taki nie nieodmiennie miał dziękuję bardzo w przychodząc do poufnych końcówki pytań chciałbym zacytować pana słowa wypowiedziane na posiedzeniu Kolegium ds. służb specjalnych w dniu 18 września 2012 roku dysponujemy protokołem fragmentem protokołu i stenogramem IES pana powiedział to jest dokument odtajnione i mamy zgodę na upublicznienie tych słów prosiłbym o przedstawienie elity tego fragmentu pan twierdził nie zawsze władze państwowe począwszy od premiera rządu nie zawsze otrzymują informacje, które mogłyby zapobiec wielu zdarzeniom w przypadku Amber Gold o tyle dotkliwe, bo jesteśmy w stanie sobie wyobrazić co chyba pokażemy w związku z akcjami wobec aktualnie istniejących piramid, że można oszczędzić zgryzoty ludzkiej, bo tak naprawdę ten przypadek pokazał że, gdyby była tutaj, że ten najszybsza informacja prawdopodobnie bez używania takich represyjnych narzędzi można, by zlikwidować w zarodku niektóre tego typu zdarzenia w związku z tym sam prosi świadka, żeby świadek odpowiedział na pytanie czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego działała prawidłowo w sprawie Amber Gold jest teraz musimy wrócić do kompetencji poszczególnych organów instytucji w tej kwestii mamy w okolicach tego samego zdarzenia mówią o czasie podobne zdarzenia, gdzie zgodnie z ówcześnie panującym ustrojem i przepisami udało się praktycznie w zarodku zdusić pewne groźne zjawisko mówię tutaj o innych giełdach finansowych, których u nas teraz już nikt nie pamięta, bo na Śląsku i wywraca się dobrze pamiętam, gdzie procedura, jaka obowiązywała także wobec Amber Gold była identyczna tylko, że nie zawiódł wówczas prokurator problem polega na tym, że to nie jest tylko moja ocena to wynika także z IT jest też efekty pracy państwa komisji pani tam byli na szatnię ten fragment, kiedy zeznawał szef KNF jako minister Jakubiak, że jeśli prześledzimy akurat tak się zdarzyło, że w tym samym czasie podobne przestępcze przedsięwzięcia miały miejsce tam, gdzie zadziałało KNF z informacją o kilka metrów i gdzie ta współpraca nie była narażona wszyscy opieszałość albo złą wolę prokuratorów tam udało się zdusić 2 piramidy praktycznie w zarodku bez większych strat dla ludności w przypadku Moody ego jest oczywiste że, gdyby poszczególne ogniwa tej procedury, która jest opisana w przepisach, o której minister Jakubiak mówił bardzo precyzyjny, gdy one zadziałały tak jak powinny to prawdopodobnie udałoby się uniknąć nowych lwiej części strat, jakie ludzie ponieśli związku z inwestowaniem w samych, dlaczego o tym, mówię bo ja zdaję sobie sprawę, że państwo chcecie w związku z tym, że szukacie mojej odpowiedzialności teraz proszę mnie nie irytować, bo one dołączają też do powiedzenia nie bez bez żadnych pretensji do państwa, więc szukacie państwo roli, jaką powinna w kwestii Amber Gold odegra służba taka jak ABW, ale przecież dobrze wiecie podobnie jak ja, że zgodnie z prawem wówczas obowiązujący i dodatku prawem skutecznym jesienią zawodziły konkretną osobę te procedury były wystarczające to znaczy rozpoznanie przez KNF, że mamy do czynienia co najmniej z niesolidnym w tym podmiotem jeśli nie wręcz przestępcze ci piramidą później zawiadomienie przez KNF do prokuratury później odwołanie się do sądu w momencie, kiedy prokuratura umorzyła później list pomagający, ponieważ prokuratura działa opieszale później także te listy dzieci niestety utknął i ja w diagnozie państwo wiedzieli, że to was bardzo boli ich ci prokuratorzy, którzy ewidentnie za to odpowiadają ci, którzy jakoś praktycznie w ogóle nie są obiektem państwa zainteresowanie awansowali teraz pana ministra Ziobry, a przecież w tej sprawie w dzień po dniu miesiąca po miesiącu wszystko jest oczywiste jak on jest złożone pytanie dążyło do złamania lub naruszenia tych procedur dzięki czemu Amber Gold mógł rozkwitnąć na krótkich deszczach w jak nasz rozwój wsi naiwne pytanie w niewoli w sejmie czy świadek i odpowiednio zrozumiał czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego działała prawidłowo w sprawie Amber Gold takie było konkretne pytanie nie usłyszałem odpowiedzi w 2 czy świadek może konkretnie stwierdzić czy ABW działała prawidłowo czy te zastrzeżenia, które miał pan w sierpniu 2012 roku pan również otrzymuje do niej były zastrzeżenia do praktycznych działań ABW, chociaż wydaje się, że w sytuacji, w której ABW miało podejrzenia, a prokuratura zrazu wydawało się wówczas dość oczywiste nieadekwatnie reaguje na te zagrożenia, że być może ABW powinno powinno, jakby energiczniej starać się naświetlić ten problem, ale szczerze powiedziawszy ten problem wziął na siebie z działającą niezwykle energicznie komisja nadzoru finansowego, więc ja pani wówczas ani dzisiaj zastrzeżeń co do konkretnych post konkretnego postępowania czy decyzja ABW nie wnosiłem ja stwierdziłem, że dobrze byłoby w przyszłości mieć służbę i o tym, także bowiem w raporcie, który przedstawiał w sejmie służby tak, aby Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która skutecznie w stanie informować zapobiegawczo bowiem zjawiskach z MUKS bogatszą informacją Lee, a nie poniesie dublować, jakby n p . kompetencje o charakterze śledczym rozumiem odpowiedź to jeszcze już kończąc, kiedy został pan poinformowany o najbardziej przełomowym w ustaleniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wg gen. Krzysztofa Bondaryka, że w Amber Gold nie ma złota na pokrycie lokat wydaje się, że ta informacja była zawarta czy to sugestia jeśli na tacy jak ma pamięć, ale ja nie łączyłbym państwo możecie odczytać notatkę miętę z końca maja, ale my wydaje się, że w tej notatce już bardzo wyraźna była obawa, że nie ma tam pokrycia czy świadomie nie wiedzą wydaje się obawa o 2008. mają również była to informacja o tym, że znają Mazura w Amber Gold cena po trzecie lokaty w tej notatce z 24 maja w 2012 roku, ale pan o tej notatce dowiedział się 28 maja od 28 maja przez kolejne 2 , 5 miesiąca nieświadomi zagrożenia klienci Amber Gold wpłacili na tzw. lokaty złotowe prawie 120  000 000 zł i chciałbym na koniec też zapytać ostatnie pytanie, kiedy świadek uzyskał informacje, że w materiałach operacyjnych ABW pojawia się osoba pana syna Michała Tuska jako współpracownika OLT Express firma nie miała dostępu do takich materiałów agitacyjnych nie on nie ma jak został pan poinformowany nie pytałem czy miał pan w Londynie poinformował mnie syn poprzez wywiad w Gazecie państwo w intencji pasze z wywiadu dowiedziało się wybaczyć, ale ta możliwie pełna informacja pojawiła się w wywiadzie, jakiego synodzie wtedy byłem za granicą nie służbowo w Gazecie wyborczej nalot jeszcze w czerwcu też w podobnie jak w marcu kiedy, ale pewnie państwo wrócicie do tego wątku, kiedy rozmawiam z synem to miałem świadomość, że w marcu, że ma zamiar chciałoby, a w czerwcu, że jakiś charakter współpracy nie pracy etatowej współpracy z OLT w związku z pracą na lotnisku w złe, że podjął, więc to było moje, jakby źródło informacji ABW nie przedstawiła mi w tamtym czasie trudno mi teraz powiedzieć w związku z raportami kontrolami naszą informację w sejmie nie chce nikogo chwalić błąd, ale na pewno do tamtego czasu ABW nie przedstawiła mi informacji dotyczącej mojego syna w dziękuję bardzo dziękuję również świadkowie zatem dziękuję obowiązuje już tylko z skończy pewne wątki przekazuje post dalej panie premierze to 1 słowem czy pan uważa, że służby specjalne, na który mi pan Bóg kierował rekordowe pracę zachował się sprawie Amber Gold dobrze czy źle czy ta skala jest trudny gatunek szkolnej skali nie zdradzę, bo prawidłowo nie realnie nie stosuje, ale pamiętam moją ocenę, bo i Polakom raczej na ocenie, którą wygłosiłem w sejmie jeszcze jako premier, bo chyba wydaje się istotniejsze niż dzisiaj po 6 latach moja ocena jako byłego premiera i ja tam starają się ocenić możliwie nawet precyzyjnie wszystkie instytucje służby w tym wystąpieniu sejmowym także jeśli państwo pozwolicie to proponowałbym, abyśmy polegali na tamtej serii używane to proszę powiedzieć w takim razie się Polakom, zwłaszcza pokrzywdzonym jest, że państwo wykres wpłat na lokaty Amber Gold proszę popatrzeć, kiedy są największe wpłaty kwiecień 17  000 000 to jest przepraszamy niż 17  000 000 tak 17  000 000 maj czerwiec lipiec przeżywana proszę powiedzieć o rzekomo w marca Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmuje się sprawą od końca maja wie o tym, premier proszę powiedzieć Polakom, którzy w tych miesiącach po serii największe pieniądze, jakie były w co zrobiły służby specjalne, żeby uratować te pieniądze i czy ktokolwiek uratowały po pierwsze, ale i ta sprawa wydaje się zasadniczo ponieważ od tych kilku lat pisze, że będą w opozycji, a także dziś będącą władzy forsuje tezę kłamliwą tezę rozumiem, że bardzo użyteczną politycznie, że Polacy nie zostali ostrzeżeni przed inwestowaniem wam tego Otóż nie tylko zgodnie z przepisami nie tylko zgodnie ze zdrowymi zasadami, ale znajdziemy w największą starannością instytucja do tego powołane ostrzegła Polaków przed inwestowaniem w Amber Gold w wale w przepisach państwa wtedy i dzisiaj nie ma miejsca na spontaniczną oświadczenia ministra premiera posła, który miałby oceniać, która spółka giełdowa jest Warta inwestowania, która instytucja finansowa jest Warta inwestowania aktualnie, które banki parabanki są warte inwestowania lokowania swoich oszczędności lub nie to nie jest zadanie dla polityków to jest zadanie precyzyjnie opisane w ustawie z komisji nadzoru finansowego komisja nadzoru finansowego to zadanie wykonała tak jak należało i umieściła Amber Gold na liście publicznie dostępnej liście ostrzeżeń Puyol nie skończyłem pani powieść z żaby nie powstało wrażenie, że ta lista to jest jakiś poufny tajny dokument, który leży w szufladach urzędników nie ta lista jest powszechnie dostępne, a informacja, że Amber Gold jest instytucją co, do której KNF, a więc instytucja do tego powołana odradza inwestowanie swoich oszczędności ta informacja pojawia się w mediach wielokrotnie także fakt, że nasza Amber Gold zaskarża KNF co uczyniło całą tę sytuację dość głośno, dlaczego o tym, mówię współczując bardzo tym wszystkim, którzy zainwestowali w Amber Gold, bo są to oczywiście ofiary tego paskudnego procederu chcę powiedzieć, że ostrzeżenie, że jest to związane z bardzo dużym ryzykiem było powszechne i publicznie dostępne niestety często tak się zdarza, że ludzie są gotowi podjąć ryzyko większe wtedy, gdy są większe procenty to nie jest tylko Polski fenomen niestety tak tego typu proceder i właśnie dlatego funkcjonują w każdym zakątku świata zdarzały się też sytuacje, bo ludzie często uznają, że są gotowi zaryzykować mimo ostrzeżeń, ponieważ jest szansą na zrobienie większych procentów naprawdę współczuję tym którzy, jakby dali się nabrać Amber Gold owi chcę powiedzieć, że ostrzeżenie tak jak, jakie powinno być wystosowane zostało wystosowane jeśli państwo uważacie, że rolą premiera jest publiczna występowanie ostrzeganie przed inwestowaniem w Hawanie oszczędności w budzących wątpliwości i instytucjach to zostanę w waszej wyobraźni o jakiej instytucji powinniście powiedzieć dziś bardzo głośno, bo kosztowała podatników już 4 , 5 miliarda złotych już nie mówiąc o tym, że stawiacie państwo w paskudnej sytuacji pewnie mu Morawieckiego w związku ze wspomnianą przeze mnie aferą Get banku nie słyszałem w publicznych oświadczeń, zanim sprawa wyszła na jaw, zanim aresztowano osoby w to zaangażowane, aby ktokolwiek z rządzących publicznie ostrzegał inwestorów w tej sprawie wręcz przeciwnie jeśli dobrze pamiętam to banki pozostające pod waszym nadzorem były zaangażowane w ten proceder jasnego powodu nie odważyłbym się formułować jakieś dwuznaczne wnioski pod adresem ofiary w tym przypadku jak sądzę, czyli premiera Morawieckiego nie tylko państwu uświadomić jak niebezpieczną ścieżką kroczy się na końcu tej ścieżki jest potężny problem dla waszego rządu nie dla byłego rządu Platformy utrzymuje wracam do pytania panie premierze skoro wracamy do kolejnego pytania, by pan Wojciech pani wybaczy, ale w Jaworznie państwo to jest porozumienie szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz szefa komisji nadzoru finansowego z 2008 roku jak państwo pamiętacie o swoje pytania do byłego premiera rozpoczęłam od konkretnych ustaw, które mówią o tym, że zarówno kieruje koordynuje na czele agencji jest tutaj siedzący w ówcześnie pan premier oraz to samo dotyczy komisji nadzoru finansowego w teraz przeczytam panu panie ministrze pan minister czy pan premier wie o tym czy szef KNF skorzystał z drogi z możliwości, jakie daje do porozumienia w premier polskiego rządu w tym także ja nie stoi na czele KNF jak pani to sformułowała i nie stoi na czele ABW jak tak sformułowana i proszenie formować w ten sposób o nieprawdziwych definicji, bo wiemy co mają zasugerować, więc prosiłbym, aby pani precyzyjnie używała ustawowych sformułowań z całą pewnością żadna ustawa nie formułuję tego w ten sposób natomiast wrażenie pozostaje taki, jaki pani z Orlando Magie czy komisja nadzoru finansowego skorzystała z podpisanego porozumienia w sprawie Amber Gold komisja nadzoru finansowego działała nie tylko zgodnie z przepisami, ale tak jak należało i to nie komisja nadzoru finansowego odpowiada za to, że do dzisiaj bliżej nieznanych powodów kilku prokuratorów działało w sposób nie tylko opieszałe, ale bardzo zagadkowy na końcu, uniemożliwiając de facto skuteczne postępowanie panie premierze czy wolno robić, choć sieci prokuratorowi w miesiącu tutaj panie premierze to odczytam panu pismo, które nam, by stworzył pan na podwładny pan gen. Bondaryk 28 sierpnia 2012 rok pismo skierowane do pana ministra Cichockiego komisja nadzoru finansowego nie powiadomiła Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o tej sprawie dla porównania ABW wielokrotnie otrzymywała informacje o wątpliwościach KNF dotyczących nieprawidłowości np. w skokach w po to tylko tak wie pan na marginesie, a propos tych 2 instytucji które, która po nadzorował podejmą kolejne wydanie w związku z tym, że pana pan powiedział o tym, że w ABW ocenił pan pozytywnie w sejmie już wszyscy wiemy, że notatka 2004 . jest znana panu prezydentowi i 4 pozostałym ministrom proszę powiedzieć czy uważa pan, że to powodem może być mocno jest mniejsze w głowie to nie mieści, że użył w 38 milionowym kraju na czele, którego stoi pan 28 czerwca Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na zapytanie kancelarii Senatu czy OLT może wozić senatorów oraz innych VIP-ów odpowiada w chwili obecnej nie posiadamy informacji mogących świadczyć o zagrożeniach terrorystycznych tyle osób chronionych przez BOR w przypadku korzystania z nowych polskich linii lotniczych OLT Express 4 dni po tym, jak w trybie art. 18 gen. Bondaryk postawił na nogi pana prezydenta i 4 najistotniejsze w tej sprawie ministrów Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyjeżdżało do departamentu zwalczania terroryzmu takiej odpowiedzi udzielane na zakup 3 Vive mogą latać z Marcinem po proszę pana, że będzie pan się czuje, pod jaką się czuje dzisiaj patrząc ludziom, którzy stracili te pieniądze w oczy jak i jeżeli pan nie był w stanie nad niczym zapanować nawet często czymś takim, że od 4 dni pan już wie ABW, które panu podlega okres potężną służbom pisze coś takiego, jakby panie mogą zajechać pytanie moje samopoczucie, bo czuję się lekko skrępowany nie jestem z wizytą u lekarza tylko przed 1 z komisją śledczą wydaje się, że to odpowiedź wskazuje wyraźnie na to, że osoby odpowiedzialne w ABW za zagrożenie terrorystyczne ocenimy to jest moja interpretacja, ponieważ nie jak się pani domyśla, że premier nie zajmuje się tego typu, jakby dokumentami decyzjami na tym poziomie, ale w, ale zdrowy rozsądek podpowiada, że prawdopodobnie osoby, które ABW odpowiadają za zagrożenie terrorystyczne w tym konkretnym przypadku nie dostrzegł zagrożenia terrorystycznego nie wydaje się, że można, by wszystkie złe cechy przypisać temu przedsięwzięciu, mówi że Amber Gold OLT, ale chyba akurat rzeczywiście zagrożenie terrorystyczne jest ostatnim jakie by mi przyszło do głowy być może stąd ten z to pismo nie sądzę też żeby, żeby ten ta ocena o zagrożeniu terrorystycznym w wpłynęło w jakikolwiek sposób na to ilu Polaków zdecydowało się zainwestować pieniądze Bamber wiązanie tych kwestii takie bezpośrednie wydaje się lekkim nadużyciem w cieniu premierze bez tych naprawdę fascynujące trzeba powiedzieć to jest odbył pan oczywiście wiedział o tym, że jako premiera nadzorujący ministra spra w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz aby była powinien pan powiedzieć, że te procedura jest taka, iż BL idzie zapytanie do ABW czy zdalnej tak jak w tym przypadku linii lotniczych można korzystać i ta opinia decyduje czy będzie poza innymi czynnikami czy nie widz mógł korzystać z linii lotniczej dziewięciokrotnie karanego przestępca, ale panowie mają więcej to rzeczywiście nici ze strasznie ciekawa aż 4 dni po tym, jak w trybie art. 18 pan gen. Bondaryk poinformował pana prezydenta o zagrożeniu dla bezpieczeństwa państwa polskiego z wydziału z departamentu teraz rozmowy chodzi takie pismo, ale mogę pana uspokoić kilka dni później ktoś zorientował napisał, że bardzo przepraszam oczywiście absolutnie z tej linii wolno korzystać to jest to jest kolejna rzecz i ostatnie moje takie pytanie, jeżeli chodzi o to w ogóle wydaje się to prawidłowa reakcja takiego nie leży na marginesie jesienią na bardzo spóźnioną, ale nie wydaje mi się żeby, żeby Senat dochodzi w latach, żeby Senat podpisał umowę, więc staw jest jeśli nie to chyba nie wyklucza, że ja proszę państwa mniemać polega spóźnienie w kryzysie państwa 24 maja szef ABW wysłał pismo do premiera Donalda Tuska i innych 5 najważniejszych osób w państwie, które mówi o tym, że jest piramida finansowa, że poszkodowanych może być kilkadziesiąt tysięcy Polaków paliwo lotnicze mają służyć do tego, aby wyprowadzić im pieniądze przypominam państwu, że art. 18 ustawę ABW, z którego skorzystał szef ABW mówi szef agencji przekazuje niezwłocznie Prezesowi Rady Ministrów informacje mogące mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej polskiej, a pan premier chce powiedzieć, że w służbach, które pan nadzorował 4 dni później wychodzi pismo, iż loty prace przy bramce senatorowie i inne osoby objęte instrukcją herb mogą latać dziewięciokrotnie karany przestępcą świata człowieka przywracać do kamery i w prasie opinii publicznej bezpośrednio tak wiemy, że błąd lub panie premierze w tłumie może raczej w pani poseł wydaje się jednak, że zagrożenie terrorystyczne, bo wydaje się, że tego dotyczyła ta notatka Janie czuję się zobowiązany, żeby bronić no tego dokumentu, ale tak na zdrowy rozum odpowiedź, że mu widzi zagrożenia terrorystycznego no bo do tego się tą sprawą wydaje się im docentem ta opinia prawna wydaje się tylko jak bym zrozumiała, bo pewnie zagrożenia terrorystycznego w sumie nie było i to, że kilka dni później inny funkcjonariusz zareagował czy inny dział zareagował prawidłowo wg pana posła z opóźnieniem wg mnie nie miało to wpływu tak, bo tak usłyszałem, że wg pana to było za późno czy z opóźnieniem Europy i że nie wydaje mi się aby ta procedura, którą pani opisała ABW, żeby sprowadziła na kogoś jakieś szczególne zagrożenie albo, żeby spowodowała większe straty finansowe Polaków akurat debata konkretna sytuacja nie miała wpływu o tym, mówić dlatego ten gorący manifest polityczny do kamer w tej kwestii wydaje mi się w lekką przesadą warto tak właśnie dzień w tych dniach były pan poseł Żukowski dziękuję bardzo pani siedząca ośrodka panie premierze czy w okresie od listopada 2011 do lutego 2012 roku rozmawiał pan z synem Michałem o złożonej przez Marcina propozycji podjęcia przez niego współpracy ze spółką lotniczą OLT Express tylko daty, gdy on powtórzył pań początek listopada 2011 do lutego 2012 ten czasokres nas interesuje marzec Jakub świadek zaznaczył, którzy zęby inna historia w DAG smalcu na pewno Novotel marząca o filmie uwierzy martwi na pewno warto było projektem tyle razy pytani także przyłączono do 201112 i 5 gęsto mam to mamy jakby my pamięciach ułożone w NATO, że to było przedmiotem wielokrotnie dociekań i opinii, ale tak, że mój syn chciałby pracować na lotnisku i zrezygnować z pracy w Gazecie wyborczej mogą się pojawić, ale nie dam tutaj sobie obcięcie ręki no bo mówimy o czasie sprzed 6 lat i wówczas o rozmowach prywatnych przy rodzinnym stole, więc nowy byłbym niepoważny, gdybym powiedział, że pani tam któregoś dnia, o której godzinie przy obiedzie czy przy kolacji w GM synem o o jego pracy, ale nie można, ale nie tylko z odżywianiem pytam o dokładną datę i godziny na postanowiono 3 pomoc w razie była ogólna rozmowa nie mogę tego wykluczyć, ale nie miała ona charakteru takiego rozstrzygającego dlatego oni prawdopodobnie nie została w pamięci to znaczy dopiero w marcu wtedy, kiedy syn właściwie informował mnie, że zdecydował się na prace nalot 9, ale ja tylko chce wytłumaczyć skąd, skąd ta moja wątpliwość to wtedy poniosło, jeżeli on jest zdeterminowany, żeby zrezygnować z pracy dziennikarza i trafić na lotniskach ustąpiła w pamięci, bo my to trochę zabolało, ale niewykluczone, że ten wątek pracy dla lotnisk lub współpracy z Nowin liniami lotniczymi pojawi się wcześniej tylko wtedy nie wywołał we mnie jakiś szczególny właśnie o to chciałbym zapytać o świadka czy w tym okresie, czyli listopad 2011 im luty 2012 świadek odradzał lub zabraniają synowi współpracy z OLT Express o zabranianie umowy nie ma mowy mój syn prawdopodobnie państwo się też zorientowali też po przesłuchaniu nie ta teza nie wymaga udowodnienia jest osobą samodzielną czy jest dojrzałym mężczyzną wtedy także nie mam wątpliwości i o nic sobie zawsze podejmował samodzielne decyzje do gazety z dnia dowiedział się, że w Gazecie wyborczej napisał pierwszy artykuł miał ma zasady nie konsultowali ze mną miejsc pracy, kiedy pojawiła się ta idea, że będzie pracował na lotnisku w świadka jak bardzo proszą o decyzjach o Boże przepraszam, że poza słowo, ale czy w tym okresie, o którym pyta powtarzam po raz kolejny listopad 2011 luty 2012 świadek sugerował, żeby syn nie wchodził do współpracy z konkretnym podmiotem nie pytał lotnisko w tych jeśli będą tylko oni OLT Express stalowymi niewłaściwa lub wyjść z wyborcami blisko nas interesuje tych firm, bo to mało, kto jest bezpośrednio związane, tym bardziej że wówczas w dzisiejszej perspektywy wydaje się, że kwestia OLT była już w centrum uwagi publicznej, że w związku z tym ogniskowa także moją uwagę mówimy o początku roku 2012, a to byłaby delikatnie mówiąc przesada w obrocie ziemią w głowie wówczas inne priorytety, ponieważ nie mamy sygnałów, że grozi jakaś katastrofa ani jeśli chodzi o LTE ani sieć Amber Gold mówią o katastrofie przede wszystkim ludzkich oszczędności, więc mogę tylko powiedzieć, ale proszę traktować jako założenie jak mówią z najlepszą wolą, że jeśli rozmawialiśmy o tym, jeśli pojawi się też wątek przed marcem to na pewno razem z i ja pamiętam lepiej moją relację na ten temat, jaką wygłosiłem później o wiele wiele później, że w, kiedy się pojawił po raz pierwszy w umowie taka możliwość sugestia, że mój syn będzie współpracował z tymi nowymi liniami lotniczymi, które miały złe przeczucia one związane były z tym poziom takim odorem w oczy takiemu taką co najmniej dwuznaczności wówczas kilowatogodziny przez odór, który dotąd były te liczby publikacji, czyli coś co powiedzą wisiał powiedz, że firma co, do których no plus oczywiście KNF i rozszerzenie publiczne, że firma, która delikatnie nas nie budzi mojego zaufania może być więcej i to w celu nie będę używał może tak brutalnych sformułowań jak premier Belka, kiedy był przez państwo przesłuchiwany, ale kiedykolwiek gdziekolwiek w przeszłości czy w przyszłości słyszałem usłyszałby, że ktoś oferuje niż oprocentowanie sześciokrotnie większe niż poważny bal w danym kraju w tym samym czasie to bez żadnych powodów w sensie formalnym bez żadnych dokumentów bez żadnych ostrzeżeń wszystko w duchowym mówiła ja raczej nie skorzysta w związku z tym nie odtworzy teraz godzin czy konkretnych dat rodzinnych rozmów z nimi synem wówczas, ale mogę potwierdzić, że kiedykolwiek miały miejsce i kiedykolwiek temat się pojawią na pewno byłem najdelikatniej mówiąc sceptyczny wobec pomysłów na zmiany w tę zawodową zmiany w tym stylu iście do petentów kredą rzeczywiście mogę posiada powiedział na temat opinii właśnie z tego okresu którymi interesuje listopad lub o Amber Gold SA co wówczas świat wiedział na temat OLT Express niewiele jesienią i w przeciwieństwie do mojego syna nie jestem pasjonatem tych szeroko pojętej logistyki transportu, więc w w tym czasie nie sądzę, że właśnie pomysł mego syna, aby zacząć pracę na lotnisku w ich kupon w pracę lub współpracy z nowymi liniami lotniczymi OLT wydaje się, że to był pierwszy moment, kiedy mówię kiedy, jakby to oni właśnie tutaj jestem pierwszą, który pamięta, ale w całą pewnością czy poprzez media czy mogę o tym, wiedzieć, ale pewnie nie przywiązałem się do tego szczególnej wagi w środek ma ma, więc w tej chwili, że te rozmowy z synem świadka toczyły się od listopada grudnia 2011 roku viatoll wiem, ale dziś właściwie pochwa post factum rozumiem, że jakby to, że mój syn zamierzał zmienić pracy i wiązać z liniami lotniczymi w liście do z panią po wywiadzie jesienią 2 listopada jeśli tak w 2012 roku po wywiadzie przeprowadzonym z Jarosławem Frankowskim o Dmowskim Steam do gazety w sprawie tych nowych barw Chabówki boją się tamtego grożą żadne Allena jeśli mogę właśnie rzeczony pan Jarosław Frankowski przesłuchany 27 września 2012 roku przepisy prokuraturą Rejonową Gdańsk-Wrzeszcz zeznał w Polsce to mogę ewentualnie okazać, że świadek potrzebował w opcji efekt rozmowy był taki, że Michał powiedział, że zastanowi się i odpowie, bo dużo podczas spotkania, że jest zainteresowany, że jest to ciekawy projekt nie ma chorej szansę stać wielkim po kilku dniach zadzwonił do listy i powiedział, że jednak nie wg relacji BU data mu nie pozwolił koniec cytatu co świadek powiedział na temat zeznań pana Jarosława Frankowskiego ów ówczesnego dyrektora zarządzającego OLT Express co do lutego szczegółowe okoliczności tej wypowiedzi nic nie mogę wejść nowe, ale miesiąc oddaje atmosferę w domu dodać delikatnie mówiąc braku satysfakcji mojej strony, że Michał chce zmienić pracę w NATO być może to jest interpretacja tego samego stosunku do tutejszej tego zamiaru, prosząc go w przyszłym o krok dalej, czyli kwestia już marce czy miał świat wie, że syn Michał od marca 2012 inne podjął współpracę z OLT Express, zakładając własną działalność gospodarczą, świadcząc usługi na rzecz tej spółki lotniczej do czerwca 2012 roku jednocześnie został zatrudniony od kwietnia czy świadek przypomniał w porcie lotniczym w Gdańsku tu Europa i pamięć, ale nie zmienię nie wiem czy w nowej do końca precyzyjne raczej miałem, gdy takie wrażenie, że świadomość, że miał rację na lotnisku i że w związku z tym pewnie współpracuje także z tym dużym przedsięwzięciem, ale co do szczegółów konkretów nie, a w, którym momencie świadek dowiedział się, że syn założył działalność gospodarczą, a z tym kontrahentem jest OLT Express, bo tutaj nie myśli sąsiadują z fachowych zaleceń jak bazy nie należy tego, że z Diabłami szkoda tej pracy dziennikarskiej mojego syna to chyba z nowym marzenie z ulgą Alex, ale uznałem, że praca na lotnisku no bo tego świadomy nie jest nie jest jakimś szczególnym problemu, gdyż wydawała się z blachy mało rozwojowa naczyń nie mnie nie sądziłem, że dla Michała dla mego syna to będzie jakaś przestrzeń do do do wielkich przygód to, że pracując na lotnisku współpracuje z LTE wydawało się naturalne, ale naturalne staje się miejsca pracy, ale nie było to przedmiotem naszej rozmowy to, że ta współpraca ma charakter umów-zleceń wynik mógłby wynikało chyba z tej naszej późno wiosennej, czyli rozmowy są gdzieś w czerwcu, czyli w, którym momencie świat dowiedział się od precyzyjnie, że są prace na lotnisku związana jest także z umowami zleceniami do LTE tak naprawdę precyzyjnie to z tych publikacji prasowych, które mu mój syn był w jakimś sensie inicjatorem nieprecyzyjnie w czasie tej rozmowy wczesno Letnicy poziomy sędziów co jakiś Resovia w imieniu czerwcową podeszła do precyzyjnej daty, czyli dosyć późno, a ci co do tego konkretnego takiego formalnego przywiązania tak oni nie rozumiem, ale nie nie dosłyszał g była diagnoza nie wyobraża ty masz kontakt z racji pracy w mojej pracy on nie był aż tak intensywnie regularne niezależnie od tego jak bardzo się kochamy jak bardzo jesteśmy zobowiązani także w czasie, gdy byłem premierem nieładnie, ale nie nie było wcale taki rzadki, że widywaliśmy się raz na miesiąc raz na 2 miesiące niestety z racji wnuków i ja się koncentrowałem na trochę innych sprawach generalnie myśmy nie tak często rozmawiali o sprawach zawodowych, szczególnie że dominującym tematem byłaby zawsze polityka, a ja tego w domu starają się unikać to zrozumiał policzyć wrzutka meczy na okoliczność współpracy z synami hałas OLT Express rozmawiał świadek z panem Tomaszem Laskowskim prezesem portu lotniczego w gdańskiej czy mógł osobiście zna świadek tych pana prezesa Rostowskiego nie rozmawiałem z prezesem lotniska na temat pracy mojego syna nigdy nie mam wrażenie, że w ogóle kiedykolwiek rozmawiał, chociaż nie chcę tu być nudno, bo wpadną w tym dość oczywiste jako premier bywam na lotniskach także nowy, by emocje raz ostatni wraca, więc nie wykluczam, że przepisowi idealnej sytuacji moim rozmówcą nie musi do niej był prezes Kloskowski albo już że, że miałbym dzisiaj kłopot z identyfikacją nawet psy z wyglądu, więc nigdy nie był moim rozmówcom, że agentem, ale nie mogę wykluczyć nowej dacie państwo czasami pewnie posłużyć się też w czasie dzisiejszego przesłuchania, że zdjęcie na stadionie Lechii na widowni Nowiny w, więc ja nie wykluczam, że kiedyś na moje wyrazy prezes się pojawił, ale nie jest w żaden sposób osobą znaną przestają rozważa też takiej rozmowy z całą pewnością Zenek nie był proszą też ja poproszę teraz pana Krzysztofa opuszczenie 3 materiałów, które są zarejestrowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2 do pełni w obliczu tych osób w dobrych chęci w 2 ostatnich 2 młodych ludzi chętnych było to jako drużyna w te w pewnych swobód w ich partnerów w ich już kolejny w 2 proc i dotknął piłkę na jedno miliard EUR, czyli od 1 w jakimś na tej włodarz Tarnobrzega lub w innym wymiarze tylko niepojęte kurde, kwot, jeżeli chodzi tu byłem przekonany o tym, tylko w nogach połowy kwietnia, bo przecież, gdyby rząd ich aż o w pubach w oparciu o i ostatni fragment od Marcin Cichy impet chyba w kraju energii w i 5 Jakub Gil w BWA i po powodzi w rzymskie dziękuję bardzo mocny róż tam, zanim zadam pytanie jeszcze przywołam 1 rzecz mianowicie przeczytam fragment maila, który wysłał pan Marcin po przywoływanego tutaj pana Jarosława Frankowskiego 27 grudnia 2011 roku cytuje Jarek myślałem o Michale Tusku wydaje mi się, że lepiej pozostawić nasze relacje w takim kształcie jak są teraz on może pomóc w alei zaszkodzić, klikając cytatu pozdrowienia od pana Marcina panie premierze czy pana syn Michał Tusk nie stał się ofiarą elementem parasola ochronnego nad Marcinem po ci ja znam tę tezę Jona mogłaby być nawet w jakimś sensie wygodna w Chile mego znaczy dla mnie nowa lepiej być w takich sytuacjach ofiarą, ale nie wydają się, żeby ona była do końca uzasadniona logicznie rzecz biorąc pod uwagę czas w jakim działał w marszu po i nie mówi o tych wcześniejszych, za które były wskazywane w kwestiach, ale inni mówią Amber Gold i OLT wydaje się, że ten krótki czas końcowych miesięcy istnienia jego pseudonim imperium, czyli mówię teraz o czasie, kiedy mój syn współpracował z LTE to tak jakby raczej czas, który czasem finału tego przedsięwzięcia chcieliby założyć, że o współpracę mojego syna na lotnisku w tym miała stanowić parasol ochronny no to trudno by było wytłumaczyć, dlaczego zanim, czyli w marcu 2012, zanim mój syn pojawił się na lotnisku i szkół we współpracy z LTE w to raczej do tego momentu mamy problem i tu wrócę znowu do nie, dlatego że się jakoś szczególnie uwziął na prokuraturę, bo jak wysoko oceniam prokuratora generalnego Seremeta jego starania wówczas przez cały czas nasz zespół praw słów, ale jest wiele danych, które wskazują, że udawało się Marcinowi c długo funkcjonować tam nie było mojego syna czyli jakby taty za, że Marcin po mógł uznać, że jest nie do ruszenia, ponieważ z AZS we współpracy mój syn ona w tym sensie nie trzyma się logiki, bo warto przyjść o tym, pamiętać, że kłopoty Marcina zaczęły się dokładnie wtedy, ale nie wiązałbym tych faktów tylko kiedy mój syn współpracował z i ta współpraca nie została rozwiązana także w czasie, kiedy już było tak ta łączy, kiedy był aresztowany w związku z tym jeśli nawet ktoś, by chciał uwierzyć w to, że w obecności mojego syna na lotnisku i współpracy z LTE była tarczą ochronną nowe fakty temu dziurawe trzecią po pozwolę sobie się nie zgodzić prosi świadka na przywołane celowo korespondencję z dwudziestego siódmy 2 grudnia 2011 roku, czyli ponad pół roku przed ogłoszeniem upadłości przez Amber Gold, gdzie podczas rozmowy Marcin Perz ze swym najbliższym współpracownikiem odnośnie firmy OLT Express panem Jarosławem Frankowskim rozważają różne Pańskiego syna, czyli syna ówczesnego Prezesa Rady Ministrów w tym przedsięwzięciu działań sondują, że może lepiej zostawić te relacje na takim etapie, jakim są w tej chwili, czyli rok relacji dziennikarz 2 przedsiębiorców było oznacza to pewne zagrożenie, po czym jednak syn mojej ocenie staje się ofiarą przede wszystkim Marcina wkłada w to Orbita osoby dziewięciokrotnie skazany za przestępstwa związane z obrotem gospodarczym, a cała Polska przed chwilą świadek mogli usłyszeć co panowie podczas rozmów zarejestrowanych na przełomie lipca sierpnia robili z pańskim celem tak duża, że traktowali go jako swoistą swoiste wytłumaczenie wszystkich nieszczęść, które na nią spadły expressis verbis Marcin Plichta mówi dopóki był z nami nic nam się nie stało opuścił nasz dom grupę, bo tak się stało w lipcu co również zeznawał przed komisją Pański syn zaczęły się problemy gorączkowe szukanie maili rozmów z wiedzy na temat ewentualnych działań niezgodnych z prawem Pańskiego syna pokazuje, że pana asy z wielkim bólem się odpowiedzialny był zbyt wykorzystywany przedmiotowo przez sąd lub tylko nie bardzo się wiążą niektóre fakty są pana przytoczone w logiczną całość, a także o 3 generacje po pierwsze i to pani poseł Wassermann z tego w jakiś bardzo istotny wątek nie wracam tutaj do przemówienia ministra Cichockiego w sejmie i pani poseł Wassermann bardzo stanowczo stwierdziła, że pan minister Cichocki miał się z prawdą, bo przecież ABW zajmowało się tą sprawą od dłuższego czasu w związku z tym jeśli mówimy teraz bawią mnie o tym co powiedział Marcin Pa w podsłuchanej rozmowie tylko o faktach jak zachował się państwo to ja nie mam wrażenia na żadnym etapie od powstania Amber Gold, bo upadek mądrego, aby odpowiednie służby uznawały, że mają zaniechać czegokolwiek poza tą nieszczęsną prokuraturą to raczej tymi przypadkami z prokuratorami, bo one są ciągle kompletnie niewyjaśnione to jest moja piosenka to logiczne wydaje się, że w tej chwili zadanie pytania wzlotu służby i wzorową służbę, że syn ówczesnego Prezesa Rady Ministrów pan Michał Tusk zostaje wynajęty przez osoby dziewięciokrotnie wskazaną, która inwestuje środki finansowe z piramidy finansowej przedsiębiorstwa z branży lotniczej i dlaczego to nie znajduje odzwierciedlenia w tej słynnej notatce 2004 . maj 2020 łamiącym się pani, bo sam szacunkiem Panny premier był wówczas pierwszą osobą z punktu widzenia ciężaru organach konstytucyjnych państwa i pana bezpieczeństwo to jest również bezpieczeństwo państwa polskiego, a pana o bezpieczeństwo jest bezpieczeństwo pana najbliższej rodziny i niestety podległe służby moim zdaniem nie wykonał swoich zadań panie pośle, to jest dokładnie problem, z którym w bloku, w którym domaga się wyjaśnień lub jak w Rosji zjadą się zajmujemy ważne wyjaśnienia jak ja akurat nie mogę wiele pomóc walczyć ja wolałbym, żeby służby poinformowali o zagrożeniach dotyczących mojego syna natomiast chciałbym, żebyśmy wykluczyli albo, bo mamy wtedy kilka tez, które wykluczają się nawzajem nijak nie są od tego przecież, by pomagać ci nie logiczne myślenie oczy przy konstruowaniu jakiś prawu prawidłowych testy w ich państwa zadań, ale musieliśmy się zdecydować ci na użytek tej mojej odpowiedzi na jakąś tezę to znaczy czy mój syn został wynajęty, żeby ich nieświadomie chronić ten interes Marcina, ale wtedy wydaje się rzeczą oczywistą byłoby to powszechnie znanym faktem już tu zjawią się, jakbyśmy tu zostawił je włączyć wątek tego co skłoniło 12 stronę, ale jestem, bo od regionalnej nocą ominiemy to teraz skupmy się tylko właśnie na organach państwa tak skupmy się na Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego tak ważne jest, aby to pytanie możliwe, by zwiedziliśmy cały szereg funkcji ruszył łącznie z szefami zastępcami szefów ABW, którzy informują opinię publiczną i komisję, że dopiero w sierpniu 2012 roku z prasy dowiedzieli się o tym, że syn Prezesa Rady Ministrów no w pas odbite bardzo niebezpiecznego środowiska co zagrażało realnie to bezpieczeństwu państwa problem polega na tym, że czy to jest oczywiście ma pan panie pośle, absolutnie rację to jest pytanie o to czy służby powinny o tym, poinformować wydaje się, że tak i pytanie, dlaczego nie tym nie poinformowały w nie wydaje się, że miał jakikolwiek powód, żeby to zataić przede mną, a czy zataić przed własną ocenę tego faktu, ponieważ fakt, że mój syn pracuje na lotnisku i współpracuje z LTE nie był ani faktem powszechnie znany ani tajnym to znaczy nie ja nie mam wrażenia szczególnie jak obserwuję to co państwo wyjaśniać, ale także to co mój syn wyjaśnił wielokrotnie również publicznie nie mam wrażenia, żeby w jakimkolwiek momencie współpraca mojego syna na lotnisku SLD była tajna to znaczy jakość ukrywana niezależnie od od Józefa Bąka tak, bo miał mu się wydaje graczom nie wydaje się, że przesłanie mego syna mimo różnych emocji temu towarzyszących wyjaśnią chyba wystarczająco wystarczający sposób, że zastąpi wnosił, by ta metoda na ukrycie faktu, że współpracuje z ARP i na nie wydaje się, że z charakteru tej współpracy na kilkadziesiąt osób na lotnisku o tym, wiedziało to jest bardzo dobre pytanie, dlaczego w fakt współpracy, ale jego syna zajęte ani specjalnie nagłaśniany ani poufnych czytajmy powiedziałbym taki banalny, gdyby nie dramat mówi i związany z działalnością Amber Gold, dlaczego nie stał się przedmiotem zainteresowania służb oczy, ale kolejek na formalne zobowiązanie nadal był informowany przez swoich funkcjonariuszy ABW o współpracy syna tak jak już wspomniałem zaś to pytanie dzisiaj padło ja nie mam w pamięci żadnych informacji ze strony służb do czasu, dopóki nie rozmawiałem z General Hyundai Kia chyba się tutaj niestety albo jak, bo Ford po wszystkim Biś dodał mam nadzieję, że państwo rozumiecie ten kolokwializm i szczerze powiedziawszy nawet w tej chwili nie wiem czy to gen. Bondaryk nie, o czym poinformował, że jak poinformował też w VAT o tym w nos dwuznaczności tego faktu, że służby nie w tej w tej sprawie nie działa tak jak być może powinny, chociaż Janina nie miała dla wyobrażenia precyzyjnego co służby powinny w tej sprawie zrobić, a w związku z tą sytuacją na tym, ponieważ tak źle, bo w tym momencie post factum w środę podejmą jakieś działania, aby do takiej sytuacji w przyszłości nie doszło w prokuraturze mój syn podjął pracę na lotnisku i współpracy z LG Wouter, kiedy oczywiście lotnisko w miejsce pracy etatowej, ale także, w który współpracował na umowę-zlecenie były w sieci zdjęciami z punktu widzenia prawa legalnymi i tak jak powiedziałam mu się nie czeka bardzo samodzielną i zasadniczym jest kierowanie Jeff własnymi opiniami ocenami dopóki tak, by nie było tej jednoznacznej jednoznacznego stwierdzenia, że mamy do czynienia z przestępczym procederem oni też widział powodu żeby, żeby to było jakimś jakoś dobrze się w Jerozolimie w chwili, kiedy środek zajmował tak istotne z punktu widzenia organów konstytucyjnych państwa stanowisko to kwestia bezpieczeństwa najbliższych członków rodziny ta kwestia również bezpieczeństwa państwa i nawet w sytuacji ewidentnego blamażu organów państwa polskiego, że jednak w tak bliską orbitę osoby dziewięciokrotnie skazany za przestępstwa związane z obrotem gospodarczym wpłat syn urzędującego Prezesa Rady Ministrów, jakie wnioski zostały z tego wyciągnięte na przyszłość, aby podobna sytuacja nie miała miejsca chodzi przede wszystkim działania kontrwywiadowcze m. in . w to było moją intencją, kiedy mówię w sejmie jako 1 z wniosków po sprawie Amber Gold to moje przekonanie, że dobrze byłoby, aby jedno ze służb możliwie intensywnie koncentrowała się na informacji wyprzedzającej takiej informacji ostrzegawczej może sprzyjać prewencji i ograniczenie tego typu zagrożeń, a mniej już na śledczych, bo dość wpra w śledczych mamy wystarczającą ilość służb to była 1 z moich wstępnych konkluzji po całej sprawie dotyczącej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 50200 osób lub mogące dobrze poproszone o 2 kolejne to skończyło poważne pytania czy po premierze ja dość precyzyjnie zadaję pytanie, jeżeli umowy o datach to znaczy, że tak jest, więc jeżeli pan ma wątpliwość co do tego od kiedy służby wiedziały o sprawie Amber Gold o tym co się szykuje Fed drukuje powinny szybko pierwszą przeglądarkę 29 sierpnia 2011 Marcin wykorzystuje samolot do lotów na terenie Niemiec, przewożąc do Hamburga znacznej ilości gotówki w Brukseli czy tylko dodatek jest dużo opinii osób zatrudnionych w Cheder nie można wykluczyć z zamiarem nowego inwestora będzie zadłużenie spółki lub legalizacja środków pochodzących z nieznanych źródeł kolejny, bo te notatki muszę panu powiedzieć wpływały do ABW regularnie jak zeznał funkcjonariusz regularnie wkładali do biurka pod takie dostał zalecenie, ponieważ ceny przykład panie premierze następne to z kolei 11 października 2011 poważny w opinii osób zatrudnionych nie Jet Air nie można wykluczyć z zamiarem nowego inwestora jest zadłużenie spółki legalizacja środków pochodzących z nieujawnionych źródeł, że panu powiedzieć, że nie ma ani 1 ani 1 informacji, która mówiłaby o jakimkolwiek innym przeznaczeniu nowo powstałej linii, bo pamiętacie państwo wiem czy pan premier pamięta, że linie zaczęły latać dopiero od kwietnia 12, ale proces ich przygotowania to jest czerwiec 2011, więc powiem panu, że całkiem sprawnie źródła ABW przynosiły skoro rozmawiamy tak jak w tym przypadku sierpniu informacje problem był z tym jak były zarządzane i jakie były priorytety skoro te notatki zamiast doczekać się wszczęcia sprawy operacyjnej oczekiwało się układania kartka po kartce do biurka to 1 pan chciał mi zarzucać nieprawdę, a propos daty, kiedy nie daj włos nie będziesz się, że jesteśmy panie premierze zgodnie druga rzecz jest także na takiego zdania był nie zaryzykował, że jesteśmy w zgodzie natomiast jeśli tylko dla ułatwienia zrozumienia i wody, bo w dzień przerwy ani też i ja nie chcę trzymać go po pasie jeśli tak w możliwościach sieci jeśli nie to oczywiście zrozumiale chciałbym dopytać w tej kwestii jeśli pani poseł pozwoli tak wydaje się kluczowe, szczególnie że jesteśmy obserwowani przez publiczność byłoby chyba istotne stwierdzenie, że mnie nie zawisł w powietrzu podejrzenie, że zachowałem tu do czynienia z takiej sugestii ja bym bardzo proszę się też możliwe też mniej to może ułatwić późne odpowiadanie na dalsze pytania, kto wydał zalecenie autor notatki, żeby schować do szuflady, bo na razie tylko na uczelni naczelnik przyszedł to jest może pan sobie otworzyć, bo to było na posiedzeniu niejawnym do funkcjonariusza ABW zaczęły wpływać te informacje rolą szefa w tym wypadku naczelnika, bo pan pewnie to wie czy strat będąc premierem, że ABW jest instytucją mocno zhierarchizowaną i tam decyzje i są od idą od szczebla do szczebla powinien wydać polecenia wszczęcia sprawy operacyjnej, a zamiast tego powiedział, że sprawą się zajmuje policja więc, żeby się tu specjalnie nie zajmować i ten kwasy i został przesłuchany czy to znaczy Marek Rząsa daleko zwiewne ona kierowało Chile mamy zawiadomienie prokuratura się tym zajmują się lojalnie nie mam wiedzy lata działania naczelnika premierze Ali wywarł on, mówi że niema wiedzy, bo i może jednak otworzy panu ten fragment jak pan dał obietnice Polakom, że one sprawę wyjaśnimy z powodu, więc jak pamiętacie państwo pan też pewnie Falenta zaufanie zaufanie zaufanie Polacy zaufali najpier w, że pan panuje nad tym, a potem zaufali drugi raz, że dał pan słowo, że pan sprawę wyjaśni, a pan w tym momencie pan się o tym co się działo w ABW dowiadują o poziomie funkcjonariusza naczelnika oczywiście tak, że pan chce pani powiedzieć pani poseł, bo niestety znowu zamiast pytań mamy oświadczenia, które mają kilka osób nowo nie mogę się doczekać Niemena z panie premierze w związku z tym wie pan nic nie oczekiwał od pana, że pan będzie stało w treść notatki, ale chyba każdy oczekiwał, w czym w ramach procedury wyjaśniania premier zadaje pytanie od kiedy ABW ma biec od tej sprawy wtedy pan by się dowiedział, że nie od marca tylko co najmniej od wakacji rok wcześniej to jest teraz, ale teraz, choć nie daj pan powiedział, że pana syn wedle pana i nie stanowiło problemu czy dla instytucji działających, a w zasadzie niedziałający w tej sprawie żywą przypadek, że 17 lipca 2012 pana syn pryszcz pisze maila do tego sztuce zdawanego dyrektorom, którym prosi o rozluźnienie współpracy, a 18 lipca po raz pierwszy w tej sprawie zostaje sformułowany wniosek o założenie podsłuchu nie wiem czy to jest przypadek jest głównie przypuszczam, żeby był jakikolwiek związek między 2 tymi sprawami rozumiem też insynuacje zawarł w tym pytaniu, ale wydaje się, że wszystko co w tej sprawie było do powiedzenia mój syn zeznał przed komisją panie premierze ostatnia kwestia, gdybyśmy przeszli się tak skrótowo o kalendarzu myślę, że nie ma pan dokładnej wiedzy, jaka jest ocena naszej komisji dotyczące prokuratorów skrajnie negatywna skrajnie negatywna każdego prokuratorowi każdego prokuratora, który stanął przed komisjami nie tylko również w tym zakresie poszły wnioski do prokuratury, że pan miał świadomość także tych zaawansowanych prokuratorów każdego prokuratora, który tutaj stanął i miał po PRL tą sprawę, że został przez komisję skrajnie negatywnie ocenione, ale wróćmy do prokuratury Ferenc dali jej górską awansowany przez pana Ziobry bez słów Szanowny panie czy pan słyszał moich ust, aby miał pochwaliła sposób prowadzenia tego postępowania, ale już jest panem dyskutują ten sam pochwaliła panie ale gdy już, ale nadają się to fenomenalny moment w tej chwili w obradach jazzowego października pani to jest proszę pozwolić wiążą się na to pozwolić pani panie premierze Polfa SA z panem posłem jest za wymowę głos chcieliśmy w pewne drobne kalendarium 30 października 2009 komisja nadzoru finansowego wpisuje Amber Gold na czarną listę od lipca 2010 Amber Gold pozostaje w operacyjnym zainteresowaniu komendy wojewódzkiej policji nie mylić miejską, która pracowała dla prokuratury warte podkreślenia odpowiada za policję pana zaufany człowiek Jacek Cichocki od listopada 2010 sprawą zajmuje się UOKiK co warte podkreślenia zgodnie z ustawą, jeżeli chodziło o nadzór nad łąki sprawuje pan następnie od wakacji 2011 delegatura Gdańska wie o szykującym się o przestępstwie w zakresie tanich linii lotniczych Szanowny panie następna sytuacja jest taka od stycznia 2012 wie o tym z kolei delegatura warszawska następnie mamy sytuację, w której wymienia linie lotnicze podlegają pod Urząd Lotnictwa Cywilnego na czele, którego stoi bliski panu człowiek Sławomir Nowak linii lotniczych, które nigdy nie spełniały przez moment wymagań do tego, aby mieć koncesji na każdym zestawie każdego dnia istniała podstawa do tego, aby im są koncesje zabrać następny urząd, którym z kolei kieruje pan przy pomocy ministra Rostowskiego to są urzędy skarbowe dojdziemy do szczegółu wiata z wędrownym kalendarium z grubsza mówiąc Marcin, by grupa jego spółek nie miała zwyczaju w ogóle płacić podatków w ogóle składać deklaracji podatkowych ani sprawozdań finansowych rzecz niebywała, zważywszy na to co spotyka normalnego Polaka 1 miesiąc zapłaci VAT lub ich teraz ile policzyłam tych instytucji Dyba 537 jest wszystkie te instytucje podlegają panu premierowi albo bezpośrednio tak jak np. ABW KNF człowiek albo pośrednio przez ministrów minister Cichocki minister Nowak minister Rostowski panie premierze w obliczu tego wakacji 2011 syn pana nawiązuje kontakt przestępcom od października 2011 pozostaje w bieżącym kontakcie Mendla my mailową mijają kolejne miesiące, kiedy nieudolnie instytucje państwa polskiego niepotrafiących poradzić z Marcinem PE, a na oczach tego wszystkiego pana syn podpisuje osobiście z Marcinem, a umowa proszę powiedzieć panie premierze czy pan uważa, że pan dobrze zarządzał państwem polskim myślę, że sformułowania w rodzaju kursy nawiązał kontakt z przestępcą są materiały znad nich niech nie ma za to marża na to żadnego materiału żądał, by my korespondencja mailowa jest w posiadaniu komisji nie ma na to żadnego materiału, że mój syn nawiązał kontakt z przestępcą są oczywiście ogólnie dostępne informacje, że mój syn jako dziennikarz gazety wyborczej chciał mi wywiadu z osobą, która zakłada w Gdańsku linie lotnicze i dobrze pani poseł wie jak różnie brzmią te 2 komunikaty i może będzie jeszcze okaże, kiedy będę stara się uświadomić pani poseł ile język filmu celowo używane w sposób tak jak pani torowi i ile cierpi może przysporzyć pani sama oczywistość tego w życiu nieraz doświadczyłam, więc dla pani miejscu uważałbym bardzo na tym na pewno tych sformułowań panie premierze w tej sprawie było dużo cierpienia jak one bowiem tak najpierw strach potem rozpacz jeszcze później straszny wstyd, że tak się dali podejść i w końcu ogromny żal, że żadna Państwowa instytucja nie powstrzymała Amber Gold przed tak bezczelnym oszustwem w 2 Batata napisał pani Renata kim Newsweek pana pytam, ale pytani o swoje tak jeszcze raz niech pan jeszcze raz muszę zaprotestować przeciwko takim sformułowaniem, z których wynikało, że Instytut radio TOK FM pierwsze radio informacyjne trwa przesłuchanie Donalda Tuska przed komisją ds. wyjaśnienia afery Amber Gold mamy jakiś problem techniczny jest dźwiękiem zaraz postaramy się wrócić z tonu i transmisję to przesłuchanie trwa od godziny dziesiątej przewodniczący rady Europejskiej odpowiada na pytania członków komisji wygląda na to, że to przesłuchanie będzie trwało dzisiaj bardzo długo mamy już chyba w oczywisty jak i to potwierdzili także państwo jeszcze bardziej się, że pani poseł potwierdziła to teraz przed kamerami, że prokuratorzy, którzy doczekali się awansu od pani kolegi Zbigniewa Ziobrę ocenić to w kontekście Amber Gold zostali dramatycznie źle mam nadzieję, że to wszyscy słyszeli na czele z pań kolegą ministrem Ziobrą Emperia ostatnie pytanie, zanim oddam głos panu panu przewodniczącemu Żukowskiemu pan i w czasie mównicę w czasie debaty dzisiaj pan już wielokrotnie mówił o tym, że Polacy byli ostrzegani tylko ono w chęci tego wielokrotnego zysku nie mówię tego nie mówię tego nie ani dobrze wie o tym, rynek nie powiedział, że nie każdy wziął pod uwagę to, że każdy się pod uwagę, a jemu takie pytanie proszę powiedzieć czy pan się zgadza ze słowami pana ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który dwudziestego przebrnąć 4 września 2012 powiedział, że określił osoby, które złożyły lokaty jako ryzykantów motywowane rządzą wysokiego zysku czy zgadza się z taką oceną ludzi, którzy stracili swoje pieniądze to sformułowanie brzmi dość brutalny czy pan zgadza z tym co nie nie jesteśmy Katarzyny wysłuchiwać moich ocen się opinii na temat tego co powiedział kiedyś były prezydent Komorowski nie sądzę, żeby to było przedmiotem śledztwa komisji śledczej oddaje głos pan poseł Szymon prośby pani poseł PiS stąd możliwe jest czysto techniczna przerwa nie wnikając szczegóły nowych 15 minut wystarczalności możemy też wątek filmu może z końcową tych krzewów możemy panie premierze też mowa w dobrze, choć tych dóbr w Rejonowym w wybranej technice dowody pana premiera czy chciałbyś się zapoznać ewentualnie z mediami, które były już 2011 roku między Marcinem Michałem Tuskiem przejrzeć w środę podało w wątpliwość te maile nie okazać niższe linie jednotorowe chronią przed prosi świadka ja trochę poproś o puszczenie materiału mianowicie zarejestrowanej rozmowy z 29 lipca 2012 roku między panem Marcinem, a panem Emilem raptem, a następnie panem Pawłem Kuna chodzi czym, po czym zabrał mnie kilka pytań bardzo proszę, żeby nasz klub rozproszy kolejną rozmowę z panem Paweł Rochowicz pan nie ma 2 panów chętnych, aby kontrahent i w północnym u dzieci aby tak, by wymyślić jeszcze gotowy bardzo dziękuję bardzo dziękuję prosi świadka panie premierze w kontekście tych nagrań czy został on poinformowany przez jakiegokolwiek funkcjonariusza publicznego o takiej rozmowie, gdzie przestępca dziewięciokrotny przestępca Marcin rozważa zwrócenie się do Konstytucyjnego ministra w tym przypadku ministra w pańskim rządzie ministra spraw wewnętrznych i ministra koordynatora służb specjalnych 1 osobie o ewentualne zainteresowanie jego śledztwo w sprawie Amber Gold nie palę wiedzą, która post factum pojawiła się w mediach czy opinia publicznie wygłaszanych nie miał takiej rozrywkę czy taki obowiązek spoczywał obowiązek oczyścić mówi o poinformowaniu Prezesa Rady Ministrów na szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub informacji taki powinien udzielić panu prokurator generalny wówczas Andrzej Seremet nie wie, kiedy oni mieli tę wiedzę poza tym to są materiały, żeby wyjaśnić materiały z podsłuchów procesowych na wniosek prokuratury wykonywane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego za zgodą Sądu Okręgowego w Gdańsku tak dalej dysponentami gułagi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i na schodach prokuratura co do zasady dobrej zasady premiera ministrów nie informuje się o zawartości materiałów operacyjnych jeśli z tego miałoby wynikać, że pojazd pojawi się znowu nazwisko ministra Cichockiego, że może to w stworzy jakiś problem czy nieufność NATO w lesie możemy być zasadne, że ci, którzy prowadzili operacje nie informowali ministra Cichockiego, ale to jest tylko mają w toku są lojalni i spodziewam się sytuacji taki, że prokuratura czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformuje ministra Jacka Cichockiego, który zdaniem Marcina PiS osób z nim współpracujących może pomóc w dojściu do informacji o toczącym się Szwecja bardziej spodziewałem się takich działań ze strony poważnych organów państwa jak szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy prokurator generalny, że poinformują Prezesa Rady Ministrów, że środowisko, wobec którego fanom bardzo zaawansowane czynności dochodzeniowe prowadzone są podsłuchy procesowe wykazują, że te osoby chcą pozyskać do ewentualnej teoretycznej najdalej w tym rządy ostrożny współpracy ministra Konstytucyjnego ministra spraw wewnętrznych temu podporządkowane są wszystkie służby mundurowe, a jednocześnie ministra koordynatora służb specjalnych w normalnym państwie szef największej służby specjalnej powinien po prostu o tym, poinformować Prezesa Rady Ministrów tak samo jeśli taką wiedzę normalnie funkcjonującej w prokuraturze pozyskały prokurator generalny powinien bezpośrednio poinformować o tym, Prezesa Rady Ministrów, a z tą wiedzą już Prezesa Rady Ministrów powinien zrobić to co jego zdaniem powinno się uczynić albo poprosi o wyjaśnienia ministra albo po prostu zwrócić uwagę konkrety służbom, aby konkretne działania podjęły w związku z tą wiedzą, że jest pan ocenia natomiast oczywiście fakt natomiast domyślam się, ale domyślam się, że w ocenie czy szefa służb czy prokuratora prowadzącego sprawę lub prokuratora generalnego jeśli uzyska taką wiedzę to ich ocena spowodowała, że nie został o tym, powiadomiony trzeba by spytać na jakiej podstawie formułowali taką ocenę tego my tego faktu uznali za mało istotny i nie albo niezgodny z prawdą władcy do wyjaśnienia czy też uznali, że premier nie powinien tego wiedzieć nie znam powodów, ale wydaje się to pytanie można zadać prosi świadka na funkcjonariuszy delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku, utrwalając treści rozmów sporządzili z tej rozmowy także notatki mija wbrew swoją drogą przepisom w wobec tego od treści rozmowy powinien zostać poinformowany szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego gen. Krzysztof Bonda w związku z powyższym niedopuszczalne byłoby szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie miał wiedzy o treść rozmowy dotyczącej urzędującego ministra spraw wewnętrznych na tym samym fakcie nie poinformowania Prezesa Rady Ministrów itp to pokazuję państwu opinii publicznej są 2 stenogramy nie miała prawo przygotować Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ta kopia była w sposób niezgodny z obowiązującym prawem przygotowana wyłącznie dla celów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ona powinna znaleźć się na biurku szefa ABW i z tą notatką się z tym stenogramem powinien udać się w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do Prezesa Rady Ministrów normalnie funkcjonującym państwie rozumiem, że świadek z tym stenogramy musi zapoznać nie ma tu z 2 ostatni wątek prosi świadka jej oddajemy głos w kolejnym członkom komisji prosi świadka przyznano była świadkowi sieć powiązań tzw. układu trójmiejskiego znam ten publicystyczny inż. Koch włącznie od strony publicystycznej analityczną ocenę polityczną tak nie mnie nie przypominam sobie, aby A3 świat był informowany przez szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przede wszystkim trenera Krzysztofa Bondaryka następnie jego następcę, czyli Anna Dyner autorka o tym, zjawisku o podejrzeniach postępowaniach, które w tej sprawie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi nie przypominam sobie takiego faktu i wydaje mi się w związku z tym to mało mało prawdopodobne, ale żyć w kraju czy świadek zapoznawał się z prezentacją przygotowaną przez funkcjonariuszy nie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązują już tak, że to ośrodek będzie mógł ewentualnie zapoznać się z materią w tej chwili jawnej czy świadek miał wiedzę od podległych mu służb, bo od takich podejrzeń o takich czynności, jaką przekaże kruszyć zarówno bogaci będą zobowiązani jeśli mogę pani poseł Beata bardzo prężnie warrantów praw mogą wrócić do tej prośby o tych panów wystąpi dla nich wielką Brytanię w ich jako środek ewentualnym zarzutom prezentacji czy była ona okazywana przez trenera Krzysztofa Bondaryka niedziela wyborcza nie chciałbym no tak po powierzchownej ocenie nie są one zresztą, żebym sobie dzięki temu przypomniał o nich nie jest prawie do więzienia, ale zdaje sobie sprawę z religii w sprawie nic nie chciałbym my, ale nie sądzę, bo pragniemy niezachwiany ostatnie moje pytanie czy świadek był w stanie odpowiedzieć nie zrozumieć sytuację, że w czerwcu 2013 roku ówczesny szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego gen. Łuczak w zabronił dalszego rozpoznania sprawy dotyczącej układu trójmiejskiego my pod nieformalnym naciski ze strony ministra spra w wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza właśnie to jest owoc lub części tych funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy krzyczą powiązania trójmiejskich, który przejawia się ewidentnie wątek związany z przedmiotem prac komisji został nagle przeciętym nie może ten zespół dosyć sporo informacji wiedzy na temat sieci powiązań różnych środowisk samorządowców polityków funkcjonariuszy służb specjalnych funkcjonariuszy policji wymiaru sprawiedliwości prokuratury to wszystko jest tam zawarte, a przede wszystkim nowe zorganizowanych grup przestępczych, które mają charakter międzynarodowy trudno mi też o wydanie wyjaśnień MF zamiany z tym nic z tym materiałem tak jak dziś wspomnianymi 2 wydaje się mało prawdopodobne, aby dany minister Sienkiewicz z tak zeznali świadkowie przed komisją, że zespół specjalnie powołany w ramach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jeszcze przez gen. Krzysztofa Bondaryka, który wyjaśnią wszelkie okoliczności najpierw wyhamował w styczniu 2013 roku po odejściu gen. Bondaryka, a następnie w czerwcu został praktycznie nie ma w tej sprawie żadnej wizyta w Rzymie nie pomogły one nie rozumiem bardzo dziękuję też, aby nie wracać do wątku róbmy przerwy czy pan wiedział o tym czy służby specjalne podjęły cały wątek związany jest współpracą i przecieku z ABW do Marcina po jego środowisk w nie oczywiście ta sytuacja okazała się później publiczną naczynie nieważne w jakim momencie dostał się też przedmiotem z publiczną spekulacji, ale w czasie, kiedy byłem premierem nie w Gnienie nie widzi pan o tym, gronie był przedmiotem moich wie pan obaw, że do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego delegatury gdańskiej przyszły informacje i Marcin mnich, w których są różne, ale m. in. poinformował, że posiadał wiedzę odnośnie czynności prowadzonych przez agencje w stosunku do niego co najmniej od grudnia 2012 roku takiego materiału jest dość duży ja pana pytam czy w ramach wyjaśniania sprawy co zawiodło uzyskał pan wiedzę na ten temat, że również w istniało prawdopodobieństwo, że Marcin, ale miał przecieki ze służb specjalnych nie takiej wiedzy nie miałem jestem przekonany, że od czasu, kiedy ta wiedza się pojawia jest przedmiotem badania w odpowiednich Ewa Mizdal, która żyje w związku z wyższym ktoś prowadził postępowanie w tym zakresie we wbijaniu mnie nie otrzyma takiej wiedzy, więc nie było używana a kto powinien takie polecenie w taką jest tak poważnej sprawie wydać sprawą od tamtego czasu zajmować się prokuratura więc, o czym ja czytam o wewnętrzne przecieki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w połączeniu w swym nazwiskiem pana ministra Jacka Cichockiego wydaje się, że wymienione w taki na zdrowy rozsądek Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego była najbardziej zainteresowany, żeby tę kwestię wyjaśnić, jeżeli agencja tego nie zrobiła to znaczy, że zachowa się prawidłowo wydaje się, że to jest pytanie przede wszystkim do dzisiejszych szefów, ale agencji bezpieczeństwa w naszej obronie mogą ocenić zarówno działania poprzedników, jaki swoje własne rolą premiera o 38 milionowego kraju, który odpowiadał za tych instytucji i który złożył obietnicę Polakom 30 sierpnia to wielkość populacji ma relatywnie niewielkie znaczenie co do treści tej rozmowy ja rozumiem, że może pani teraz powtórzyć jak wielka jest Polska jak wielka spoczywa na mnie odpowiedzialność, ale nie zmienia to faktu, że czynności wewnętrzne ABW powinni przeprowadzić odpowiedni ludzie odpowiedzialni ABW zarówno wtedy jak dzisiaj myślę, że pani jest łatwiej niż mnie w tej chwili dowiedzieć się na jakim etapie śledztwo wyjaśnienie tych samych zmian o tyle łatwiej Jerzy Janowicz kody wprowadza w komisji może tutaj było tyle dokumentów, że pewnie w tym pokoju, by się zmieściły się nad tym panuje całkowicie w Toruniu i ogłaszam przerwę proszę państwa do trzynastej chcecie państwo przez Duńczyków są w niej się może do 13 do trzynastej dziękuję uprzejmie dziękuję
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PROGRAM SPECJALNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA