REKLAMA

Pierwszy niepodległościowy rząd powołany 100 lat temu. Rząd Ignacego Daszyńskiego

Światopodgląd
Data emisji:
2018-11-07 15:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:08 min.
Udostępnij:

Historyk dr Wiktor Marzec opowiada o pierwszym polskim rządzie niepodległościowym, powołanym sto lat temu przez Ignacego Daszyńskiego, który potem przekazał władzę Józefowi Piłsudskiemu.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agnieszka Lichnerowicz, 100 lat temu, proszę państwa w Lublinie powstał tymczasowy rząd ludowy Republiki polskiej, na czele którego stanął Ignacy Daszyński. Połączyliśmy się przez Skype'a z dr. Wiktorem Marcem, historykiem związanym z Centrum badań historycznych High School for Economics, dzień dobry, dzień dobry. Rozwiń »
"Do ludu polskiego i robotnicy włościanie ich żołnierze polscy i noc krwawią i umęczona ludzkością wschodzi Zorza pokoju i wolności w gruzy walą się rządy kapitalistów fabrykantów i obszarników rządy militarnego ucisku i społecznego wyzysku mas pracujących wszędzie lud pracujący dochodzi do władzy i nie zaświtał lepszą dolę nad narodem polskim, jeżeli rdzenie olbrzymiego większość lud pracujący nie umie swoje ręce budowy podwalin naszego życia społecznego i państwowego" - pisali manifeście członkowie tymczasowego rządu Ludowego Republiki polskiej, których jak wiemy rządził tylko kilka dni, bo zaraz przekazał władzę Piłsudskiemu.

Ale my może, gdyby mógł pan opowiedzieć przypomnieć słuchaczom no, skąd w takim radykalnym chciałoby się z dzisiejszej perspektywy powiedzieć, że mu język tego manifestu i też rozumiem aspiracje tego rządu ten, który tak bardzo podkreślał to może ta przyszła Republika demokratyczna niepodległa Polska ma się też skupić na wyrównaniu niesprawiedliwości wobec chłopów czy robotników, a ja nie jestem do nich przekonały się jak ten język jest aż tak bardzo radykalny biorąc pod uwagę kontekst awans weszło zostało napisane zostało wypowiedziane jest to bardzo specyficznym momencie, a w momencie, w którym kończy się pierwsza, chociaż jak on do czynienia z ogólnoeuropejską ALU, a demokratyzacji, a i dość radykalnych programów politycznych, a oznacza również na konserwatywne reżimie polityczna, a ulegają daleko idącej demokratyzacji zwiększa się rola parlamentu zwiększa się generalnie rola naszych domowych, które jadą tzw. można bez daniny krwi w trakcie tej wojny, a złożyły na rzecz swoich państw narodowych HR i dlatego mocno, więc rząd zdaje sobie sprawę, że należy coś zrobić, aby te grupy społeczne, które do tej pory nie miały tak szerokiego udziału, a ścianą dźwięku, a w procesie politycznym jakiś sposób, a on łączyć, a aż 4 nagród 6 i dotyczy także ziem polskich, na który ich natury oczywiście kontekst jest znacznie bardziej skomplikowany, ponieważ mamy do czynienia ściema desperackim klubami Odrodzenia, a częścią polskiego, a ich tym właśnie kontekście realnych też Tomasza k wiedziano także w dniach od bardzo dużej radykalizacji oraz społeczny, a jest moment, kiedy już o 3, a ponad roku, a wiadomo co stało się, że Rosji radzieckiej już wówczas o nim nie wiem o tym jak ona przebiegała ewolucja, a październikowa co działo się właśnie się na naszą otrzyma od łączki w Polsce też on dokonuje się duża organizacja, a w Rogoźniku szkło puszki, a którzy także upominają się o życiu jego kapłani, którzy upominają się na jakiś udział w nowo tworzonym właśnie na ich w tym kontekście niezwykle istotnym, a one niezwykle istotną rzeczą jest to, że do tych grup społecznych, a Jasną skierowano ten komunikat mówiąc Zięba nowa Polska będzie także odpowiadała na nasze potrzeby, a zatem Annie muśnięcie, a po gałęziach n p . Jeana różnego rodzaju ani robotniczym Niczyje, a komunistycznymi antykomunistycznymi, a grupami politycznymi, które także próbował robotników chłopów wówczas 2 no właśnie, bo działacz PPS Mieczysław Niedziałkowski stwierdził, że w Lublinie 7 listopada 1918 roku zadano cios śmiertelny komunizmowi w Polsce, że to jest to na co zwrócił pan uwagę, że z 1 strony, że też chodziło rozległo zjednoczenie, żeby nie powstawały w różnych miejscach ich na ziemiach polskich jakieś niezależne od siebie rządy jedne bardziej komunistyczne mniej drugi mniej komunistyczne, że to jest tak naprawdę, a pierwszą formą władzy jest rząd Daszyńskiego Lublina, która zadeklarowała już w pełni suwerenne przejęcie władzy, a na ziemiach polskich i aktorskie wcześniejsza królem i w jaki sposób uznawały jeszcze pozostałości władzy, a państ w imperialnych, która wcześniej dokonał nikt, a za mało, owszem, ana Polski, a i Romy i sposób łączą się z nimi układać tak też pierwszy moment, kiedy ktoś mówi tak my przejmujemy władzę, a tak stanowią nowe państwo polskie góry będzie wyglądał taki dach będzie aż do spychania innych grup społecznych także kierował się boją, że to jest 1 moment rzeczywiście grał tak jak na powołanie właściwie suwerennej władzy w Polsce, choć oczywiście, że rząd Daszyńskiego nie kontroluje pan się zmienić całego obszaru oraz późniejszej Polski na dno, a jungle jeszcze głos i działa rada Regencyjna fachowej dna z drugiej strony jest to jasne powiedzenie na klauzulę, że to Polska nie będzie polską, a rad robotniczych nie będzie polską komunistyczną, ale będzie od ogółu, a w demokracji w Rumunii, a to jest 1 kierunek i 1 wektor o działaniach, ale drugi nie mniej, a nie mniej ważna być może najważniejszy jest powiedzenie to Polska nie będzie polską arystokracji nie będzie polską w ziemskiej, która już przebierały nogami do tego, że gdy, a on powołać jakiegoś rodzaju konserwatywny układ polityczny zabezpieczą ich przywileje, a ich własność, ale nikt nie będzie Polska kontrolowana właśnie przygodowego z firmą, która wprawiła w dno właściciel exposé, którą polityczną także środowisk, a szerokie dojdzie to jest znak, ale nie to jest właśnie ten niesamowity moment, bo rozmawiamy w rocznicę powołania tego rządu Daszyńskiego, który wywalczyła ośmiogodzinny dzień pracy o prawa powszechnie równe prawo wyborcze w, a świętujemy dzień niepodległości, gdy właśnie organizacyjna przekazała władze Piłsudskiemu ta rada Regencyjna, na którą ci z rządu Daszyńskiego wskazywali jako właśnie przedstawicielstwo arystokracji ziemiaństwa i kościoła i Boga rząd Daszyńskiego również przekazał władzę na ręce Piłsudskiego 11, a więc tutaj chętnych można go z Odrą z różnych stron jego znak x orzekł na umyśle na ten moment natomiast rzeczywiście 11 listopada jest moment kampanii ostatecznej konsolidacji, a o znacznie wcześniej mamy do czynienia z równoległymi ośrodkami władzy jest zarówno kontrolującymi inne obszary tak rogale gęsina w królestwie polskim rząd Daszyńskiego, a bony na danych obszarach badanych obszarach, a na ostrzeganie o jedno jak i jak i kanalizacji oglądam politycznym a, ale pamiętajmy, że w pierwszym momencie po jedenastym do pana to właśnie Daszyński miał być, a premierem, który już na dniach zlecenie, a Józefa Piłsudskiego miał rekonstruować rząd, w który miałby stanąć aż cieszył, ale sił politycznych, a Piłsudski zdawał sobie sprawę, że w rękach, a na Andrzeja w jaki sposób ma zapewnić stabilność tego nowego o tworu politycznego, jaki miał być państwo polskie i niezwykle trudnych warunkach geopolitycznych społecznych musi niejako powiązać interesy różnych sił społecznych i w jaki sposób dogadać się też mam nic, a banki i z tego względu AAA no właśnie Ano cha ten nowy rząd, a miał być ona tworem, który uwzględnia szczerością cieszą zmiany sił społecznych oraz Daszyńskiego na Dekalogu narodowej demokracji nie zrezygnował, a obciążenia naszego rządu -li tworzył je go uroczyście i Działoszyński, któremu przecież także 1 z ministrów rządzie Daszyńskiego, a że pierwsze rządy również później pod kierownictwem no taki mniejszy angielskiego nasz były de facto ona rządami, a bardzo postępowej w IAB w zlotym tydzień robotnika pisał 7 listopada 3007 . roku ten tekst wznowił przypomniał portal lewicowo PL pisał wtedy tak manifest rządu Ludowego stał się zapowiedzią polskiej nowej Polski robotników i chłopów wszystkie knowania zmierzająca do zachowania kicz monarchii czy rządów Szlachetko fabrykanckich zostały przekreślone powszechne prawo wyborcze stało się fundamentem odrodzonego państwa ośmiogodzinny dzień pracy ustawodawstwo socjalne przyniósł manifest jako niezniszczalne zdobycze mas pracujących i wszystko to związało się raz na zawsze z imieniem Ignacego Daszyńskiego wieńcząc te chwile triumfu niezmordowany jego prace dla sprawy Robotniczej dla sprawy wolności albo pan oceni to znaczy czy rzeczywiście miałem tylko te postulaty ran i też ta wizja Polski i rządu Daszyńskiego tego pierwszego kilkudniowego MD zrealizowała się w drugiej RP czy jednak trzeba mówić o przegranej, a może tak ja generalnie nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem rocznic jak oni interesują, a pewne szersze tło częściej niż konkretne wydarzenia, ale ma to miastu kochaj rzeczywiście mam takie wrażenie mam takie, że omawiany a, że to jest taki moment historyczny, gdzie bardzo wiele rzeczy jest dość przygodnych, a i tak naprawdę nie wiadomo co się z nami od 7 listopada 900 osiemnastego roku bardzo wiele no i wariantów późniejszego rozwoju historii politycznej Polski wciąż ma równie jak długo po i może zajmować autach odkryłby, że mam bolszewickiego przez socjalistyczny po wodę to po jakiś taki bardziej konserwatywne, a może nawet on ustala endoskop od Republiki rad i jej przystąpienia do związku Radzieckiego po jakiegoś rodzaju monarchii, a być może konstytucyjną jednak bardzo konserwatywną społeczni i jest to moment, kiedy pomnażać zostają rzeczywiście zdefiniowana i odwrotu już nie tak nie ma, ale mimo tego, że ten rząd działa kilka ani tak naprawdę nie ma jeszcze wszystko ma coś takiego nazwijmy to instytucjonalnej w ich kontroluje bardzo ograniczone obszary, a od szarej albo terytoria terytorium UE to jednak by bardzo jasny sygnał akryl dzika Polska będzie regulować państwo polskie będzie republiką parlamentarną i będzie uwzględniało, a na różnego rodzaju prawa pracownicze i będzie w jaki sposób uwzględniało także polityczne, a ich społeczne interesy, a klasy ludowej tak robotników Jagiełło i ten bardzo ważny sygnał, który powoduje, że tak lub audio mają się Jean lan i właśnie parlamentarną republiką i jednorodną władzę w, a w Polsce to nie jest żaden sposób ten oczywiście cały czas mamy do czynienia z dość wysokim stopniem radykalizmu politycznego różnego rodzaju ośrodkami władzy różnego rodzaju pomysłami na to, jaką Polskę urządzić, tyle że w numerze zapominamy o tym jak inaczej mogli oglądać w nas trochę grania właśnie takie małe przesunięcia, ale zdefiniowały późniejsza, a proces to jest tak właśnie dam się takie wydarzenia, ale i później, a my oczywiście, a może coś takiego jak, więc z punktu widzenia nasza nie wiem, a również socjalistów, a międzywojennej Polsce oczywiście wiele zleceń, a obietnic wiele ZOZ i walki o ruchu socjalistycznego nie zostało zrealizowanych jak globalny druga w RPA była cały czas jestem bardzo rażące niesprawiedliwości społecznej, a reformy rolnej de facto niezrealizowaną część to jego końca jej istnienia OUN bardzo wielu spraw, a nie rozwiązała się natomiast z drugiej strony nie możemy też zapominać, że to co udało się zrobić tak, a zatem rzeczywiście wprowadzić ośmiogodzinny dzień pracy lub później wprawdzie nagradzany już określ kryzys, niemniej jednak jakiegoś rodzaju kodeks pracy w miarę prosta powódź MO, że Republika parlamentarna, a także rok później została zdemontowana po zamachu majowym, ale jednak, a była to bardzo ważna świadczenia, a on demokratyczne Angulo ma go u licha, a uniwersalne prawo wyborcze i t d. tak hojnej to są rzeczy żaden sposób tego 7 listopada 1918 roku nie było oczywiście o iść tym względzie wydają się, że żal powinniśmy, a uznać bardzo istotne znaczenie tego tego rządu i tej daty także, którego i bardzo rzadko tamto no właśnie o Ignacym Daszyńskim, który ciągle jakoś wypada rządzącym z tej listy ojców założycieli czy ojców narodu bardzo dziękuję dr Wiktor marzec historie związane z centrum badań historycznych High School wykonamy współ e-państwa gościem w rocznicę setną powstania tymczasowego rządu Ludowego Republiki polskiej niezależnego rządu w przyszłej Polski wraz z
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA