REKLAMA

Zdumiewające uzasadnienie sądu ws. lubelskiego wojewody i Marszu Równości

Analizy
Data emisji:
2018-11-07 17:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
26:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Audycja Analizy, Agata Kowalska przy mikrofonie i pewnie zaskoczę państwa, ale dzisiaj w Analizach tylko krótką część programu poświęcimy decyzji Hanny Gronkiewicz-Waltz, która postanowiła zakazać marszu narodowców w Warszawie. O tym po osiemnastej 40, do tego czasu analizy małpa TOK FM czekam na państwo opinie, Wiem, że mają państwo mnóstwo argumentów za decyzją o zakazie i przeciw tej decyzji - proszę pisać. Będziemy się do nich odnosić po 18 40 i to nie będzie ostatni raz w radiu TOK FM, kiedy o tym zakazie i wczorajszym wrocławskim będziemy dyskutować. Rozwiń »
Ale analizy zaczniemy od zupełnie innej sprawy, choć też związanej z marszem i związanej z sądem wracamy do tematu marszu równości w Lublinie, w którego druga odsłona sądowa nie dotyczyło już decyzję prezydenta o zakazie tylko zupełnie innej sprawy służb wojewody lubelskiego na temat organizatorów tego marszu w, o co chodzi i dlaczego wczoraj sąd w Lublinie umorzył postępowanie właśnie dotyczące wojewody lubelskiego w o to wszystko będę już pytać naszego gościa mecenas Paweł Knut, skąd pani przeci w Homofobii dzień dobry dzień dobry

Czego dotyczyła sprawa, bo oskarżonym był wojewoda Przemysław Czarnek, kto go oskarżał i w jakim trybie?

W tej sprawie doszło do wniesienia prywatnego aktu oskarżenia przez organizatora marszu w Lublinie RM pana Bartosza Staszewskiego, który zarzucił wojewodzie lubelskiemu, że go pomówił, a w kodeksie karnym, a konkretnie w art. 212 zawarty jest przepis, który zakazuje pomagania nie wymienia osoby o takie postępowania albo właściwości, które to osobowe mogą poniżyć w oczach opinii publicznej albo urazić na utratę zaufania, która powoduje, że nie może wykonywać tej działalności, którą wykonywała dotychczas i to jest zniesławienie teraz znów przytoczę raz inni 1 i ostatni zarazem słowa pana wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, który wtedy, gdy próbował namówić prezydenta Żuka do zakazania marszu i tak argumentował m. in . Promujmy zdrowe życie nie promujemy zboczenie dewiacja i wynaturzeń to jest działanie przeciwko naszemu społeczeństwu naszym dzieciom naszemu miastu naszemu regionowi w prezydent Żuk pozwala na promowanie postaw anty rodzinny antychrześcijańskich sprzeczne z katechizmem i konstytucją Rzeczypospolitej polskiej i te słowa rozumiem organizator marszu uznał zaś zniesławiających tak Bartosz Staszewski uznał, że one z Lwem i jego konkretnie jako organizatora tego marszu PiS można wykorzystać tego środka, który tak naprawdę był dostępny jest jedyny środek, który można próbować tego rodzaju sytuacjach wykorzystywać, żeby wykazać przed sądem takie słowa powinny mogły paść w debacie publicznej czy nie a gdyby doszło nie marsz równości Comarchu AG NL gniewem wspierającego różnorodność rasową w Polsce to wtedy rożnymi inny przepis kodeksu karnego dostępne zgadza się i bardzo dobrze, że w ogóle ta okoliczność od razu na początku dyskusji nam wyszła, bo leży w kodeksie karnym mamy art. 257 i Jan zakazuje publicznego znieważania bęc można było powiedzieć, że to, o czym mówi pani redaktor ewentualnie sąd go rozpatrywać jako publiczne znieważanie Jacek 200 pięćdziesiąty siódmy zakazuje takiego znieważania, kiedy odnosi się ona do grupy ludności albo do osoby z powodu bardzo konkretnych cech dyskryminacyjnych po pierwsze z powodu przynależności narodowej etnicznej rasowej wyznaniowej albo z powodu bezwyznaniowości trzymamy rękę było łącznie 5 scen nie ma tu orientacji seksualnej wydolności płciowej nie mógł skorzystać organizator marszu równości z tego z tego z tego przepisu skorzystał z przepisu o zniesławienie i teraz tak wczoraj w sezon w Lublinie umarza sprawę w ich uzasadnia moim zdaniem to uzasadnienie jest tak porażające zadziwiające i dla mnie też niezrozumiałe wielu punktach, że postanowiłam dzisiaj w bardzo szeroko komendy cytować generalnie ceny czy to wciąż uzasadnienie tak, żeby państwo wspólnie ze mną mogli prześledzić i próbować zrozumieć TOK rozumowania sędziego w, a mam nadzieję, że pan mecenas klub nam pozwoli pomoże właśnie w tym z w zrozumieniu co nam się naprawdę wydarzyło posłuchajmy pierwszego fragmentu uzasadnienia słowo zboczenie dewiacja i wynaturzenie mają też wybitnie ujemny niezależnie od wyznawanego światopoglądu czy też poglądów moralnych lub też Ibra nie jest zatem wymagane na tę okoliczność żaden dowód powyższe nie oznacza, że oskarżony winien ponieść odpowiedzialność karną za przystępną przed za przedmiotowe występek występek zniesławienia unormowane w kodeksie karnym jest przestępstwem, który jest obecny w nowożytnym polskim prawie karnym od samych jego początków decyzja ustawodawcy karanie za słowa jest jego decyzją suwerenną, niemniej jednak podlegającą ocenie świetną wyższego rzędu, jakim są konstytucja Rzeczypospolitej polskiej oraz akty prawa Międzynarodowego takie jak m. in. Europejska konwencja praw człowieka i podstawowych wolności tak mówił wczoraj sędzia lubelski jak to zrozumieć co czytaj w powodzenie udowodnić w ja również sam problem ze zrozumieniem tego fragmentu, ale podzielę się tym jak ich jak ja rozumiem, że się wpisuje, jakby inne zawody sędziego, że niebawem tylko, tyle że na razie mamy ustne uzasadnienia musimy poczekać na pisemnej pewnie w tym pisemnym te różne rozważania będą ułożone w taki, że nie ułatwi nam będzie uzależniona jest cierpliwość ma służyć temu co wczoraj sąd powiedział będziesz z 1 strony sąd przyznał, że takie wypowiedzi mają charakter znieważający trochę jak zrekonstruował to znamię, które tak naprawdę jest bardzo ważne w tej sprawie, ale z drugiej strony pewne, że to wciąż nie oznacza, że osoba, która tak występuje w charakterze oskarżonego powinna ponieść odpowiedzialność to jest fakt, który poprzedza rozważania sądu na temat tego co jest zawarte w art. 213 kodeksu karnego, bo właśnie może jeszcze o tym, pewnie się powiedzieć że, analizując sprawę powinniśmy się czy rzeczywiście art. 212, ale jednocześnie w zestawieniu zatykanie się czasem w 2 osiemnastym 2 Gralak prawnicy zmienia art. 212, czyli artykuł o zniesławieniu znana z 16 do zalet intelektu przepis, który pozwala odstąpić zgadza się ze ścigania zniesławienia jest oczywiście bardzo wyspy w doktrynie jak ten art. 213 kodeksu karnego należy rozumieć, ale generalnie zakłada się, że wprowadza taki kontrakt, czyli takie wyłączenie, które powoduje, że mimo tego, że mamy wszystkie cechy przestępstwa to jednak sprawca tego przestępstwa nie popełnia i misie wydaje, że tutaj sędzia próbował powiedzieć, że mimo tego, że na poziomie art. 212 wydaje się, że wszystkie znamiona są wypełnione domagaliśmy zbawienia zdarza się to powinniśmy zmienić art. 213 a on wprowadza taki wyjątek, że jeżeli ktoś publicznie podnosi albo zgłasza prawdziwy zarzut, który albo dotyczy postępowania osoby, która pełni funkcję publiczną albo służą obronie społecznie uzasadnionego interesu to wtedy nie mamy przestępstwa, czyli zdaniem sądu słowa od dewiacji wynaturzenia zboczenia jako tych, które będą promowane na marsz równości mogą być prawdą opisywać rannych w związku z tym nie można za to ścigać niż wydaje, że sąd powiedział, że nie możemy w ogóle rozstrzygnąć tego czy ta wypowiedź jest prawdziwa albo nieprawdziwe, bo ona nie jest stwierdzeniem faktu tylko wyrażeniem opinii w ten sposób sąd, jakby na Alasce odstąpił od myślenia w kategoriach prawdy fałszu tego boją to jest ocena, ale zarazem dość wrażliwa marże odżyła sprawa dlatego mam wątpliwości co do tego czy dobrze rozumiem ten poeta uważani są zdrowsze będą musiały wojny ekspert zaprosić posłuchamy kolejnego fragmentu dotyczącego właśnie kwestii oceny i prawd o umorzenie postępowania nie jest formą ucieczki od odpowiedzi przez sąd swoje sprawy w niniejszej sprawy w ustalenie czy zarzuty wobec Przemysława Czarnka są prawdziwe jest bezprzedmiotowe z 2 względów, a mianowicie z uwagi na to, że oceny nie podlegają testowi prawdy, a po drugie z uwagi na to, że wolność wypowiedzi w ramach debaty publicznej dotyczy wszystkich jej uczestników w tym także polityków jak się wydaje zarówno oskarżonych i oskarżyciel praw prywatnych stronach tematycznych stanowiskach co do oceny zjawiska, jakim jest marsz równości oraz jego uczestników wartości, które prezentują wybawić Przemysława Czarnka dotycząca publicznego manifestowania seksualności dotyczy w istocie w konsekwencji oceny praktyk homoseksualnych, które w, który dla oskarżonego są zboczenie dewiacja i wynaturzeń w jakiś sąd skazywał w niniejszej sprawie zbędne jest dokonywanie oceny tejże wypowiedzi pod kątem prawnym, niemniej jednak do dalszych rozważań istotne jest stwierdzenie, iż przedmiotowe wypowiedzi wypowiedział oceną w no właśnie ja tego nie rozumiem co z tego czy to cenna czy Toruń wypowiedź o faktach wciąż może być zniesławiające i ja się również z tym zgadzam trochę to ta analiza sądu nie jest dla mnie przekonujące, a w bezdenną na to czy mamy do czynienia z oceną czy mamy do czynienia ze stwierdzeniem faktu wciąż możemy jak ocenić przez pryzmat tego czy jest ona prawdziwa czy nie dorośli możemy ocenić Rosjanie pragnienie zemsty wszelkiej logiki wychodzi sąd, o co chodzi myślę, że temat będzie znak zapytania, na której również nie odpowiem z tego względu, że na tym będzie musiał się pochylić sąd odwoławczy, do którego trafi zażalenia i sąd będzie musiał rozwikłać zagadkę mówię, że nasz protest polega na tym, że trochę próbujemy interpretować pewne rzeczy z ustnego uzasadnienia myślę, że pisemne uzasadnienie to będzie lepiej przedstawione będzie można się lepiej przyjrzeć tym argumentom w tym raz jeszcze w szybko fragment, który dla mnie jest absolutnie niezrozumiałe sąd zaczyna szukać podsta w do stwierdzenia czy homoseksualizm w ogóle istnieje posłuchajmy niewątpliwym jest, iż żadne seksualne jest obecny w sposób stały w społeczeństwie i kulturze, a przynajmniej jego obecność może stwierdzić w momencie, kiedy na danym obszarze wytworzyła się kultura będąca w stanie w piśmie czy sztukach wizualnych dotknąć przedmiotowej kwestii już w kręgu kultury judaistycznej Starym testamencie znajduje się wskazanie na rozpowszechnienie się praktyk homoseksualnych pomiędzy mężczyznami wskazują na to wyraźnie historię Levity zaimek, który gości zgwałcić mężczyznę z miasta i Beata księga sędziów czy bez historii Lota i jego długości gdzie, cytując mieszkający z zasadami mężczyźni młodzi starzy wszystkich stron miasta otoczyli dom Lota i zażądali wyprowadzenia gości aby, cytując mogli z nimi Bosa zwolnić tak księga rodzaju rozdział 19 inwestycji pierwszym jedenastego w ramach cywilizacji starożytnej Grecji Rzymu występowaniem praktyk homoseksualnych jest udokumentowany, zwłaszcza w społeczeństwie i kulturze starożytnej Grecji na pewnym etapie rozwoju określonej praktyki Chełmek seksualne stały się stosunkowo powszechny jednocześnie znalazły społecznej akceptacji i uznanie w kulturze helleńskiej rozbiła rozpowszechniła się zjawisko federacji z języka staro greckiej do miłości chłopców młodzieńców i systemu wychowania opartego na związku w tym związku o charakterze seksualnym dojrzałego mężczyzny jest za i młodzieńca RO man nosa powyższe nie oznaczała akceptacji społecznej wszelkich zachowań homoseksualnych, ale ściśle określonych praktyk pomiędzy mężczyznami dorosłymi, a młodymi chłopcami, których akceptowalny zasadniczo ogranicza aż 1 do jedynie do związku, gdzie stroną dominującą aktywną był dorosły mężczyzna, a stroną pasywną młodych o opiece i ja muszę zrozumieć po co to było wydają się, że sędzia próbował tutaj zbudować taką argumentację pokazującą, że w społeczeństwie homoseksualność jest różny sposób postrzegano to, że w ten sposób różnego postrzegania homoseksualności ma wielowiekowe tradycje brodzenia sięga tutaj do czasów jeszcze z nazwy Sodoma Gomora, więc do do zamierzchłych dziejów i dla pożyczek pieniężnych w jaki sposób uzasadnić na wystąpienie tej przesłanki tego wyłączenia, a który mówi art. 213, czyli że pewne wypowiedzi, które służą obronie społecznie uzasadnionego interesu powinny korzystać z ochrony nie powinny być analizowane wydaje mi się, że to miało służyć zbudowaniu tej argumentacji to, żeby pokazać, że taka wypowiedź może służyć obronie społecznie uzasadnionego interesu pytanie czy tak to co się stanie czy nie również będzie musiał poczekać na wypowiedź sądu odwoławczego i ja pozostaje absolutnym zdumieniu, dlaczego ten wykład o homoseksualizmie w kulturze był potrzebny zaraz po informacjach wracamy w morze otrząsną się z małego szoku i będą w stanie z razem z naszym gościem panem mecenasem Pawłem knutem kampanie przeci w Homofobii przy życiu kolejnym fragmentom uzasadnienia lubelskiego sądu, który umorzył wczoraj sprawy o zniesławienie przez wojewodę lubelskiego organizatorów marszu równości w Lublinie kondycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie i cały czas z nami studia trudne zadanie jej pomagający nieustannie z całych sił, choć czasem też skutecznie próbujący zrozumieć Paweł Knut mecenas z kampanii przeciw Homofobii w rozmawiamy o tym, trudnym zadaniem jest wczorajsze uzasadnienie lubelskiego sądu w sprawie o zniesławienie w skarżącemu był organizator marszu lub równości w Lublinie, a oskarżonym wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, który użył słowa zboczenia dewiacji wynaturzenia względem marszu i celów, jakie sobie stawia dziś o zniesławienie oskarżył go organizator marszu w i trudnością naszą nieznane to czy Przemysław Czarnek jest homofobem albo to czy marsz równości LM rzeczywiście promuje zboczenia dewiacji wynaturzenia naszą trudnością jest uzasadnienie sądu w, która jak już udało nam się nie zrozumieć w pierwszej części rozmowy w RN no w właśnie wiadomo do końca ku czemu prowadzi i dlaczego sąd umorzył tę sprawę z uzasadnienia nie jest dla nas klarowne, ale dobrze idźmy dalej w tuż przed informacjami cytowany fragment, który mam wrażenie przejdzie do annałów to znaczy moment, w którym sędzia w drugi wykład myśmy tylko cytowali fragment wykładu historii w homoseksualnym Russell homoseksualizmu w kulturze w tamtych stron wszystko łącznie z definicją pederasta jej i t d. im, że nie żyła też to pozostawimy, gdyż jest znakiem zapytania po co sąd aż tak szczegółowo z tym odwoływaniem się do młodych chłopców w Grecji w to wszystko wymieniał możemy tak, by zrobić natomiast dodam tylko jedno, że do tego dosadnie jedno zdanie, że wydają się, że zawsze w wypowiedziach sąd odwoływanie się do tekstów pisma Świętego może wzbudzać emocje społeczne, bo może wywołać takie wrażenie, że sąd, który jest organem władzy świeckiej odwołuje się do tekstów, które mają charakter religijny z komuną to za tekst kultury w sąd jasno i to przeanalizował i miał oczywiście tego prawa pytanie czy było to niezbędne do tego, żeby ten wywód był merytoryczny i przekonywał osoby, które były zgromadzone na sali, ale też obserwowały co mu cały ten wywód zawsze tak, że skoro Biblia mówi o tym, że karano za homoseksualistę homoseksualizm albo, że w w czasach Platona dozwolone było były stosunki homoseksualne między mężczyznami chłopcami to znaczy, że właściwie wszystko jest le w błędne wszystko jest ocenne i właściwie nie wiadomo jak świat się zmienia i Przemysław Czarnek za chwilę też przejdzie do Radia Zet jego wypowiedź na YouTubie do do działu kultura myślę, że dobrze, by też było, żeby taka analiza Maćka była zawsze uzupełniona też o to co się niedawno wysepka dwudziestym wieku działa w odniesieniu do osób LGBT neon Ateneum skansen dość długo był karalny homoseksualizm to była jego rezygnują też dyskryminacji mówiąca o tym, że osoby heteroseksualne również trafiały do obozów koncentracyjnych spotyka się z regularną dyskryminacją to potwierdzają raporty organizacji pozarządowych regularnie publikowane w Polsce w odniesieniu do polskich banków myślę, że wtedy ta ocena narażonej na pełniejsze, ale to nie padło dlatego mówię, że dobrze bo gdyby sąd, decydując się na przeprowadzenie takiej analizy przeprowadzają w ich przy uwzględnieniu wszystkich okaże się nie tylko historycznych, ale również tych współczesnych, które mamy miejsce tu i teraz, która co wiem coś niesamowitego dobrze zostawmy to, bo będzie z danych tylko teraz ubolewać SL k kolejny element tej tego uzasadnienia wzbudził we mnie absolutne zdumienie w po dotyczy już nie tylko tej konkretnej sprawy, ale tego jak sędzia rozumie funkcję prawa posłuchajmy masę świadomość, iż aktualnie oceny społeczne zjawiska homoseksualizmu jego obecności w sferze publicznej zmieniają się powyższe zmiany szczególnie intensywny w krajach Europy zachodniej Ameryki północnej znajdują również pewne odbicie świadomości Polaków, niemniej jednak oceny, jaką wyraził oskarżony czarnych jest w ocenie sądu oceną, która podziela część polskiego społeczeństwa sąd stoi na stanowisku, że prawo nie jest narzędziem zmiany stosunków społecznych i ocen moralnych w żądaniu ukarane dnia Przemysława Czarnka w ocenie sądu jest przejawem woli zmiany oceny z ocen społecznych za pomocą przymusu państwowego, jakie zakazanie krytyki określonych zjawisk społecznych czy pasta to nic innego jak pozostawienie miejsca jedynie nami cenie oraz afirmacja Knights pana to wydaje się, że nie zagrają, która odeszła trochę do ogrodu poziom filozofii prawa i mam takie wrażenie, że prawo czasem jest narzędziem umacniania pewnych instytucji społecznych, które funkcjonują, ale czasem też jest narzędziem zmiany tych instytucji jest też narzędziem, które czasem katalizy ja przemiany społeczne ma wrażenie mam pewność i wiele Precedensowych rozstrzygnięć tak naprawdę jest w sądowych i w Polsce, ale też za granicą stało tak naprawdę jest wzmacnianie ochrony i za polepszeniem sytuacji różnych marginalizowany społeczności czy to osób czarnych Stanach Zjednoczonych czy to gejów lesbijek w Polsce zbadają również wbre w powszechnej opinii wbre w powszechnym postulatem wydaje się, że dowód ze świadczenia przemawia za tym, że jednak prawo również pewnie takie funkcje i pytaniem, które z pytaniem otwartym znowu Sand pewnie jeszcze mecz miał okazję w tej sprawie się nad nim pochylić jest takie czy w tej sprawie powinna być trochę narzędziem prowokujących zmiany wprowadzającej wyższy standard ochrony pokazującym, że pewne rodzaje wypowiedzi nie powinny mieścić się w tzw. debacie publicznej najlepsze jest to że, pomijając już dla mnie, a przed szokującą jednak tezę, że prawo nie służy do zmiany posta w to przecież przed sekundą ten sam sędzia mówił jak to wszystko jest od celnej płynne i się zmienia w czasie i że to też odnosi się do wyroków sądów co w oznacza, że na sądy wpływa sytuacja społeczna, a sądy wpływają na sytuację społeczną za chwileczkę ten sam sędzia odcina się absolutnie od tych tez, mówiąc że prawo absolutnie nie powinno wpływać na to co ludzie myślą do tego może warto jeszcze dodać, tyle że prawo tak naprawdę nie ma takich aspiracji, żeby decydować o tym, o czym ludzie myślą, bo to coś majątkowa jest ich sprawa natomiast prawo ma czasem musi ingerować w to co ludzie robią i w tej sytuacji prawa, które reguluje, która ogranicza niektóre formy wypowiedzi służy temu, że pewne formy wypowiedzi, więc pewne działania pewne zachowania nie pojawia się w debacie publicznej i tu mi się wydaje, że prawo jak najbardziej ma prawo do tego, aby mówić, że pewnych rzeczy nie wolno po prostu robić i egzekwować w tym cieszymy się kojarzy się wycofać z osobą podziemia, którzy myślą, że jest im wolno mu, że w grze jest dopuszczalne np. mówienie o złocie nigdy więcej wynaturzenia no dobrze to jeszcze 1 ostatni już fragmenty tego uzasadnienia dotyczące znów wracamy do słów wojewody Przemysława Czarnka, w którym zarzucono zarzucał organizatorom marszu promowanie dewiacji wynaturzeń i oto co sądził wczoraj o tym, pan sędzia w 1 jednocześnie w realiach niniejszej sprawy z historią i oceny proporcjonalności użycia sankcji karnej wobec oskarżonego z jego wypowiedzi jest okoliczność faktyczna polegający na tym i zniesławiające wypowiedź została skierowana w ramach debaty politycznej i była związana z działalnością publiczną polityczną oskarżonego jak działalność publiczną oskarżyciela jako zasadę oceny naruszenia dobrego imienia wobec osób podejmujących działalność publiczną należy przyjąć zasady grubej skóry to znaczy, że ceną działalności politycznej publicznej jest również narażenie się na bardziej dolegliwą publiczną krytykę ze strony ogółu społeczeństwa dziennikarzy czy też oponentów politycznych każdy uczestnik debaty publicznej musi wykazywać większą tolerancję na krytykę tę krytykę niesprawiedliwą i ochronę dobrego imienia oskarżonego w ramach postępowania karnego stanowiłaby nieuzasadnione, bo nieproporcjonalną ingerencję w chronioną prawem wolność wypowiedzi sąd karny nie może być cenzorem debaty publicznej no i to, zwłaszcza takie podsumowanie tego ustnego uzasadnienia postanowienia o umorzeniu sprawy co do tej ostatniej wypowiedzi sędziego znowu mogę próbować zrozumieć poco mam pojawiło się te argumenty wydają się, że mogą się pojawić po to, żeby uzasadnić ten drugi wyjątek, który ma w art. 213 kodeksu kodeksu karnego, kto ma ratusz nie popełnia właśnie znieważenia osoba, która publicznie rozgłasza prawdziwy zarzut dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcje publiczne i może być tak, że decyzją przeprosił, że przez sąd stwierdzi, że nie będzie oceniał prawdziwości słów o promowaniu zboczenie dewiacja wynaturzeń nie może zastosować tego przepisu, bo musiałby ocenić prawdziwość słów najpier w przyjeżdża w nią wniosku i myślę, że my razem próbujemy zrozumieć stała to ustne uzasadnienie trochę razem się odnajdujemy razem będziemy natomiast, jeżeli mam doszukiwali się tutaj powodu konkretnego, dlaczego się pojawi to fragment uzasadnia to wydaje się, że sąd próbuje to pokazać, że jeżeli ktoś angażuje się w działalność publiczną to trochę pełni funkcję publiczną, której mowa w tym przepisie warto w takim razie przez rząd to w takim razie w ogóle nie powinno być procesów o zniesławienie, gdy osób publicznych, ponieważ wygląda na to, że skoro takie słowa mieszczą się w ramach jak to powiedział sędzia zwykłej krytyki w debacie publicznej na złość wszystko można powiedzieć, jeżeli są z pisemnym uzasadnieniu zdecyduje się, żeby ten zarzut rzeczywiście nadto powołać na ten artykuł będziemy mogli się tego na siedzibę mi się też sąd odwoławczy będzie mógł się do tego odnieść natomiast to co jeszcze myślę, że dobrze bawiła się przy uzasadnieniu tego fragmentu to jest taka rannym taka metafora, do której wydają się, że odwołuje się sąd mówiący o tym, że mamy po prostu 2 uczestników debaty publicznej ze strony mamy wojewodę malborskiego z drugiej strony mamy organizatora marszu równości, który sam w sobie również trochę tak jak 1 występuje drugi występuje angażuje się tak lepiej niż działania prowadzone z rozmową wg sądu daje mi się, że to co być może Sąd Okręgowy sąd odwoławczy w tej sprawie powinien też rozpatrzyć toto na ile to są równe głosy na ile głos przedstawiciela rządu w terenie wojewody lubelskiego znaczy tyle samo ile znaczy głos zwykłego Kowalskiego zwykły Kowalski zwykłego obywatela, który np. organizuje marsz równości ani słowa klucze tutaj ktoś bez odniósł się Jerzy wojewoda jako przedstawiciel organów państwa powinien jednak się hamować, ale to wcale nie prowadziło sędziego do konstatacji taki, że jednak jest jakiś kłopot, choć z drugiej strony pani redaktor pada też tam takie twierdzenie, że polityk ma dokładnie takie samo prawo w zakresie korzystania z wolności swoboda wolność słowa jak wszyscy inni obywatele obywatelki związku, z czym nie wolno mogą w żaden sposób ograniczony niż rejonie Włoch jest powoływanie się natomiast wydaje, że i to pewnie będzie też elementem kontroli, że jednak słowa wojewody lubelskiego osoby, która jest rozpoznawana publicznie występuje publicznie to nagranie zostało opublikowane w serwisie społecznościowym YouTube bardzo szybko stało się takim nagraniem, na którym tną drzewa tak naprawdę w świecie internetu i gorzej uważa, że do domu, ale gorzej mogło jeszcze zachęcić kolejne osoby trans nie przeżyłem szok miał dać kamienie nad naszym to są słowa, które ważą więcej nie twierdzę, że to są słowa, które zadecydowały o tym, że na marsz równości pojawi się kontra Vive demonstranci, ale być może są osoby, które inspirowały osoby do tego, żeby jednak tego dnia przyjść i wspierają wypowiedź wojewody lubelskiego wyrazić również swoją niechęć do osób LGBT i wydaje się, że to również jest okoliczność, która powinna być uwzględniona przy ocenie i art. 212213 kodeksu karnego, ale właśnie w wydaje się, że nie w tym sensie że, gdyby istniał przepis o mówienie o zakazie mowy nienawiści wobec 1 na takiej przesłance homofobicznych to wtedy rzeczywiście można, by było wskazywali, że mowa nienawiści prowadzi następnie do aktów przemocy w tym przypadku mówimy o zniesławieniu to nie jest tego rodzaju taki kaliber przestępstwa zgadza się nie ma innego wyjścia w tym przypadku to jedyne co zrobić organizator to zastosowanie tego art. 212, ale na zasadzie budowania takiego szerokiego tła i pokazywania do czego prowadzą pewną formę wypowiedzi moim zdaniem ten argument również może być argumentem pomocnym w trakcie postępowania sądowego nie przekreślałbym jego znaczenia w tej sprawie w statystykach osądzenia wskazał, że te słowa padły w pewnym kontekście właśnie tej debaty tego przygotowania się do marszu tej dyskusji o zakazie w, a jednocześnie kompletnie nie odniósł się do tego co się realnie wydarzyło następnie co nam życie ludzie, którzy uważają, że marsz równości promuje zboczenie dewiacja uznali, że warto też z niego porzucać kamieniami szkłem zgadza się to w ogóle uważam, że jest mokra bardzo mądry bardzo agresywne myślenie uwzględniający kontekst wypowiedzi zdarzają się tak chwali sędziego znajdzie się w chwale pewien sposób myślenia są rzeczy, które uważam, że w tym postanowieniu są bardzo ciekawe bardzo progresywne, które zasługują na to, żeby było rozwijane, kiedy myślimy o walce z mową nienawiści ten argument mówiący o tym, że zawsze musimy rozpatrywać Kondek wypowiedzieć bardzo ważne od pełnomocnika Bartosza Stroińskiego wiemy, że będzie odwołanie więc, tym bardziej w tym chętniej przyjrzymy się co z tym postanowieniem co z tym uzasadnieniem zrobi Sąd II instancji, a Paweł Knut adwokat w kampanii przeci w Homofobii było państwo i moim gościem serdecznie dziękuję za pomoc tym trudnym zadaniu Kingę czas na informacje
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA