REKLAMA

Dr Wyżnikiewicz: Spowolnienie gospodarcze wydaje się nieuniknione

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-11-08 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
28:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Ekonomia, kapitał, gospodarka. I to jest druga część magazynu EKG, Maciej Głogowski, dzień dobry. W naszym studiu dziś od mojej lewej pan dr Bohdan Wyżnikiewicz, prezes Instytutu prognoz i analiz gospodarczych, dzień dobry, dzień dobry i pani dr Anna Czarczyńska z Akademii Leona Koźmińskiego, dzień dobry, dzień dobry. Rozmawialiśmy w części pierwszej magazynu EKG o koniunkturze gospodarczej o prognozach Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju dla nas na rok przyszły. No i chwilę chciałbym jeszcze z państwem porozmawiać o tym, jak tę najbliższą przyszłość gospodarczą widzi Narodowy Bank Polski, który opublikował wczoraj właściwie w kolejnych dniach poznamy już pełną projekcję inflacji, tę najnowszą. Natomiast, zanim, to świętujemy: jest ustawa przyjęta w poniedziałek, podpisana, 12 listopada tego roku jest dniem wolnym od pracy. Rozwiń »
No tak musi być on musi być wolna oczywiście świętował na sklepy też jednak zamknięte jak święto święto szneka z refleksją z tym związaną to by myślę, że szkoda, że tak późno, bo rzeczywiście można byłoby świetnie sobie zaplanować skąd, więc w tym momencie mamy trochę działania ad-hoc i po prostu zmieniamy plany ma tutaj niestety jesteśmy bardzo monotonnie w mam wrażenie w tym studiu, bo zawsze mówimy o jakieś przeciwwskazania o tym, że należy dostosowywać to są to koszty Ernst takiej zmiany informacji po stronie firm organizacji, ale rozumiem, że to jest nie tak istotna w zlote jak świętować ja nie wiem czy to nie jest tak istotne no ale korzystają z obecności pana prezesa Ziemkiewicza to ja myślę, że usłyszymy zaraz ile prawdy jest w tym, że da się wyliczyć policzyć oszacować jakiś potencjalne straty dla gospodarki, a może pan doktor powierzona będą i tak nieznaczące, bo tylko 1 dzień roboczy i może później go nie zobaczymy, chociaż zazwyczaj GUS publikuje dane i później mniej oglądam mato produkcji takiej innej to zwracamy uwagę na te różnice w dniach roboczych i i t d . w przypadku produkcji przemysłowej tak się patrzy z Iloną w ogóle w produkcji w jakim sektorze natomiast jeśli chodzi o wpływy z RM wolę 1 dnia mniej pracy w roku to on jest zauważalny w taki sposób, że tutaj może taką stawkę zrobię jak w latach dziewięćdziesiątych miałem okazję współpracować z takim niemieckim Instytutem badań gospodarczych, gdy ich i z broni dam pokazywali w jaki sposób niż się zabierają dużo kwartalnych prognoz PKB, kto to jest to było w tym czasie to była nowość tego nie to nie nie było praktykowane ich i mój Instytut był był pierwszą organizacją, która w Polsce pod tym właśnie pod ich wizytach w Niemczech w Berlinie za zaczęła prognozować PKB twarda i tam początek wszelkich rozważań zaczynał się od oglądania statystyki czasu pracy to był wstęp do dalszych PRL problem w tym rozdaniu programu Otóż ubytek tych tam 8 godzin czy iluś to oczywiście w skali kwartału wpływa na wzrost gospodarczy w skali roku to już ten wzrost gospodarczy mógł może być mniejszy w przypadku czysto arytmetyczny mierzyli co może one zaważyć o jakimś dziesiątym miejscu w którymś z po przecinku, ale generalnie na pewno z powodu krótszego czasu pracy będzie ubytek we wzroście gospodarczym przy czym nie będzie taki stan dramatycznie zauważalny od tak lub ułamkowej no właśnie plan, a więc jeśli chodzi o tak ogólne ujęcie statystyczne to pan być ułamkowe tynk tak to może nie będziemy się rzeczywiście przejmować się bardziej będziemy się przejmować tym, o czym my mówimy dosyć często 3 zlotym zaskakiwani nas różnymi zmianami teraz mam z tym problem, bo czym jest nasza nawoływanie rzezią zaskakuje np. niepewnością dotyczącą podatków i systemu podatkowego w 2019 roku, bo dopiero chwilę temu zostały przyjęte ustawy n p . o tym jak będą firmy rozliczały tam auta, a przecież chodziło październik listopad czym to jest w porównaniu ze ustawą przyjętą na 4 dni przed tym potencjalnym wolnym to jest dopiero zaskoczenie i mogą być jakieś pozytywne zdziwienie oraz Żuk proszony jest dla mnie 11 listopada jest po prostu treningiem elastyczności firmy muszą być przygotowane na wszystko w każdym momencie w związku z tym proszę bardzo 3 dni wcześniej należy zreorganizować całą działalność firmy w tak krótkim okresie jest można powiedzieć, że to tylko wprawka tak dobrą sprawę, bo za chwilę będziemy się przygotowywać do kolejnych treningów takiej czystej elastyczności w zarządach się, mówi że firmy muszą z mieszanką cech Agile, czyli muszą być bardzo takie sprawne umieć przechodzić przez tor przeszkód nowy tor przeszkód mamy zapewnione natomiast by trening sprawności NATO chyba już mamy na co dzień na dobrą sprawę, choć z drugiej strony sama idea tego, żeby świętować w ten wyjątkowy rok pewnie byłaby interesująca i Groclin Zgierz na tym można, by było zarobić, gdyby to dobrze zrobić mu ważne, bo wpływy z organizacją takich imprez masowych to też jest duży impuls dla gospodarki wszyscy, którzy pracują przy eventach tzw. wiedzą, że to są na ogół ogromne pieniądze w związku z tym zrobienie takiej rzeczywiście masowej ilości fajnych imprez, które mogą zaangażować Polaków to trochę zabrakło, bo chleba już mamy dużo w + 500 + 300 i parę innych rzeczy natomiast może igrzysk w tym momencie zabraknąć tej kalkulacji w notach, tym bardziej że w sposób oczywisty najczęściej dyskutowany był zakaz handlu, który ma obowiązywać w ten poniedziałek zresztą my także tutaj odbyliśmy w tym tygodniu rozmowy z przedstawicielem na takiej organizacji zrzeszającej galerie handlowe co to dla nich będzie oznaczało na jej wiadomo to jest ta wydłużona przerwa w dostawach w związku z tym no bo w niedzielę i tak tych dostaw być nie może teraz nie będzie może być nie będą mogły być realizowane w poniedziałek, więc trzeba tam trochę rzeczy poprzestawiać ludzi i t d . ale wyobraź sobie jak Polska długa szeroka są jakieś budowy prawda, gdzie też jawnie chyba trzeba będzie na tych ludzi na razie na tę budowę w poniedziałek nie wpuścić ja śmiem wątpić w jego zaraz dalej będą po pierwsze w nie wyobrażam sobie, żeby tzw. sektorach kreatywnych ludzie przestali pracować, bo to jest myślenie w kat w naczyniu na zasadzie w prawie 24 na dobę nad konkretnymi projektami rozwiązania niezamożnym rozruch magazynu EKG ONZ i poniedziałek zamknięte, więc jak na tacę niż próba złożenia rewizji natomiast ta, która rzeczywiście w jak jest włączona w modzie z tego obrotu na usługi są do ponad dnem na czym no bo on problematyczne w tym sensie, że z usług trudno je zastąpić tak od nas część produkcyjna z czasem się za kilka lat możemy sobie robi 121314 listopada i tak to podstawowe funkcje produkcyjne zastąpią nowe roboty w związku z tym w ogóle nie będzie mieć takiego problemu pani redaktor proszą nas w poniedziałek oczywiście dwunastego po dziewiątej magazynu EKG będzie prof. Balcerowicz przyjął zaproszenie na ten symboliczny dzień będzie, ale chyba, że ta poranna audycja o szóstej 40 będzie będzie wręcz znakomicie omal nie być nie nie moja mama Budzik nastawiony na 340 to znaczy po godzinie radio Budzik panią Aleksandrą Aleksandra Dziadykiewicz po będzie będzie już bez wieści przed szóstą 40 będzie pierwsze śniadanie w toku drodzy państwo Narodowy Bank Polski wczoraj nie podwyższy stóp procentowych czy rada polityki pieniężnej co nie jest jakimś wielkim zdziwieniem ale dlaczego warto porozmawiać chwilę o tym, o czym mówiła wczoraj na sferę swojej konferencji, o czym mówili przedstawiciele rady polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, dlatego że przedstawiona była projekcja dotyczące inflacji PKB to nie jest nic nadzwyczajnego cyklicznie bank centralny przygotowuje taką projekcje i Stali projekcji zaprezentowanej wczoraj wynika, że mamy mieć w najbliższym czasie nieco wyższą inflację i nieco niższy wzrost gospodarczy dobrze mówi pani doktor k, ale co właściwie nasi słuchacze powinni wiedzieć o tej projekcji coś tam bank takiego rewolucyjnego powiedział mamy się czegoś bać czy wręcz przeciwnie nie ma się, czego bać, bo w kryzys spowolnienie gospodarcze, o czym zresztą w poprzednim w poprzedniej części była mowa wydaje się nieuniknione, a lato są różnego rodzaju symptomy już dzisiaj widoczne chociażby to, że w strefie euro mamy wzrost gospodarczy się obniżył w trzecim kwartale w porównaniu z poprzednimi Ależ było bardzo ładnie wygląda wydawał na to wyglądało na to, że już będzie coraz lepiej tymczasem nastąpiło zatrzymanie myślę, że również w Polsce mamy takie same objawy jak się patrzy na wskaźniki koniunktury wskaźniki wyprzedzające to tu też one pokazują, że już tak wysokiego tempa wzrostu nie będzie żoną spowolni, więc to jest coś, czego bym coś, czego należy oczekiwać co jest typowe dla cyklu koniunkturalnego w gospodarce rynkowej, że następuje faza spowolnienia koniunktura w Juracie nie powinna przekształcić się w recesję, bo po takich oba w w ogóle nie ma prawa natomiast mamy sytuację dosyć wyjątkowo jeśli chodzi o wzrost cen mianowicie na bank zapowiada, że ta nie inflacja nam nawet czasowo może w najbliższym czasie przekroczyć cel narcyzów i Narodowego Banku Polskiego ja przypomnę cel w Polsce z punktowym 2 ,5 % z możliwością z pasma odchyleń, ale cel jest punktowy 2 , 5 i tutaj z tej projekcji wynika, że on z, że inflacja może być powyżej tego celu, ale jak znam na razie do PE nie widzi z tym problem takich graczy w NMP, gdyby nie widzi, bo było trudno, że wierzy w NBP straszyło ludności natomiast pracującą pracujący miast wsi natomiast z tego co widać w mediach rodzące się pojawiają komunikaty to najprawdopodobniej zadziała ten czynnik najbardziej cenotwórczych, czyli ceny energii i w związku z tym, jaką właściwie rozplanować, by nie mógł reagować tak dostał się nie walczycie walczymy o jedno to jest konsekwencja naszej ligi gospodarczej, której energetyka jest oparta na węglu i tutaj są i koszty wydobycia coraz większej liczby różnego rodzaju inne komplikacje poza tym jest sprawa opłat za za zanieczyszczanie środowiska za emisję dwutlenku węgla, czyli MOP przyznaje to przed czym bronić się rząd za to ceny energii w Polsce muszą rosnąć Sęk w tym tak, bo one, jeżeli one zaczną dotkliwie dotykać biznes wszelkiej na ten biznes nie ma wyjścia pub będzie musiał podnosić ceny usług poza tym samorządy różnych towarów dla towarów tam, gdzie się ceny swoich produktów wszelakich moment przepraszam jeszcze raz wejdę słowo, bo muszę pamiętać, że dla nas konsumentów, którzy płacą rachunki za tę energię za prąd to ceny są regulowane i być umorzone w znaczący sposób się nie zmienił zmienia się tak, bo tam są różne części tych taryf, w którym opłacana jest zobligowany, by taki nieco wyższe jak stawki zobaczymy w przyszłym roku, ale przecież, jeżeli dla gospodarki te ceny będą rosły opóźnienia to zobaczymy w swoich rachunkach Tang tak to co to będzie realny koszt pośredni nie bezpośredni nie bezpośrednio do okienka pośrednio poprzez ceny tego co się nabywa w handlu czy gdziekolwiek indziej natomiast tutaj i inni w nowo w innych jest z drugiej strony dobra wiadomość, że od pewnego czasu zmniejszają się ceny pali w w NATO jest trochę zaskakujące, ale mamy, jakby tutaj przeciwwagę na nas na procesy cenotwórcze prawda, że pewne czynniki pchają w górę elektryczność, a paliwa jak byli i w drugim kierunku, czyli Gil byłaby NATO w technologie rozwiązują ten cenny dla aut, ale w broń oddał myślę, że nasze stacje pali w też wcześniejsze, którzy będą musiały, choć trochę te ceny obniżyć i myślę, że w tutaj trzeba się dobrze przyglądać temu co się dzieje w świecie, bo moje doświadczenie w życiu nie moje decyzje obiektywne ostrzegłem, że i kierunki koniunktury gospodarczej światowej wyznaczają stany Zjednoczone warto też mamy na to wiele historycznych dowodów i nie musimy przekonywać nie musi przekonywać Otóż z najazd czytałem ostatnio kilka testów, gdzie są obawy co do utrzymania utrzymywania się tego wysokiego tempa wzrostu w stanach Zjednoczonych i jeżeli można o tym, chciał tutaj nawiązać do informacji po posiedzeniu rady polityki pieniężnej, gdzie jest m. in. argumentacja utrzymania stóp należy mieć w niezmienionym poziomie jest powiedziane, że w stanach Zjednoczonych wzrost gospodarczy nie znacznie przyspieszył co potwierdza, że koniunktura w tej gospodarce jest wciąż bardzo dobra Otóż jako statystyk z zamiłowania pozwoliłem sobie zerknąć do statystyk amerykańskich i zobaczyć czy rzeczywiście tak, by się wydawało w pamięci miałem, że jednak tam się w stanach Zjednoczonych trochę pogorszyło i co stwierdzam, że w trzecim kwartale ta wstępna ocena wzrostu gospodarczego wzrostu PKB w stanach Zjednoczonych to jest 32 % podczas gdy kwartał wcześniej było 4 i 2 proc utrwaliły się nieco obniżyła bito, ale myślę sobie przecież Narodowy Bank Polski no i nie wpuściłby takiej nieprawdy w bo każdy może sprawdzić jak to jak to jest rzeczywiście inni zerknąłem do komunikatu miesiąc wcześniej, gdzie znalazłem wyjaśnienie w jaki sposób Narodowy Bank Polski przeprowadzał rozumowanie co do wzrostu gospodarczego w stanach Zjednoczonych mianowicie porównuje wzrost z kwartału do takiego samego wzrostu w analogicznym kwartale rok wcześniej to była letnia tron to błędne musimy kończyć, więc miałem tak chcę usłyszeć koło w sensie to jest kontrowersyjne tak powiedział krótko mówiąc nie można jednoznacznie powiedzieć, że w stanach Zjednoczonych nastąpiła poprawa wzrostu gospodarczego moim zdaniem spowolnienie taki komunikat się patrzy na trening poszedł świat i kręgi biznesu w stanach Zjednoczonych i droga podłączyliśmy się do tej statystyki pod koniec drugiej części magazynu EKG i słusznie Intraco teraz słuchamy informacja po informacjach mamy jeszcze kilka ciekawych tematów, bo będziemy musieli porozmawiać o wielkiej gospodarczej międzynarodowej polityce i wielkim wydarzeniu, które właśnie miało miejsce kilka minut temu mam nadzieję, że ze zniecierpliwieniem państwo oczekują cudu za wydarzenie, by usłyszeć to za wydarzenie, a ja o tym, oczywiście powiem po informacjach ekonomia kapitał gospodarka trzecia część magazynowa kadzie dziewiąta 44 Maciej Głogowski dzień dobra w naszym studiu pani dr Anna Czarczyńska Panek darmo mówi pan dr Bohdan Wyżnikiewicz to co rynek walutowy króciutko euro 4 zł 29 gr frank 473 przepraszam przepraszam 374 nie wiem, dlaczego z drugiej strony chciałem czytać i 374 proszę się nie niepokoić dolar 3 zł 75 jeszcze funk do tego cenę zestawu 4 zł 92 gr K 2 ta umowa, o której chciałam powiedzieć to jest umowa dwudziesto czteroletni kontrakt, jaki został podpisany między polską, a Stanami Zjednoczonymi Stanami Zjednoczonymi, a polską, a konkretnie między spółkami, które albo dostarczają gaz LNG albo go odbierają, czyli amerykańska spółka dostarcza nasza spółka go odbiera chodzi o polskie Górnictwo naftowe gazownictwo z naszej strony i firmę Basia niesie to czyta ze strony amerykańskiej podjęliśmy wspólnie zastanawiali się tym będziemy odbierać gaz do 2020 na odwrót od 2019 roku przez kolejne lata mamy realizować ten kontrakt, ale co oznacza, że od 2023 każdego kolejnego roku kupimy około 2 miliardy metrów sześciennych gazu już po ran ne re gazyfikacji no bo to najpierw w tonach, ale nie zostanie dostarczone potem przerobione wpuszczono do systemu i luty 2 miliardy to pewnie przy 1415 zużywamy no ale to jest stała umowa, którą PGNiG podpisał nawet tutaj widziałem dzisiaj zdjęcia z podpisywania tej umowy wciąż wierzy pan widział, a pani doktor jak ja mogłem wiedzieć ceny jak to na pewno jest tajemnica kontraktu to zresztą pan Piotr Woźniak prezes zarządu PGNiG powiedział uzgodnione warunki umowy w tym konkurencyjna cena są w pełni satysfakcjonujące dla Kamila Siedlarz gwóźdź, ale mocno zadzierać z 24 lata chcą się nie da się uda Gryf Piast Tuczempy, a polsko-amerykański Sojusz gospodarczy rozmawiać, a państwo co nadal bardzo dobre są już dla stron to w viatoll wzrośnie poziom marż cały komentarz dotyczący wielkich umowną jedno dobrze się bardzo cieszy, bo mamy wsiami co świętować LM wind energia czy ryzyka w mniej więcej 15, które w tej chwili zużywane to nie jest jakiś pożytek, bo duża część natomiast nadaje pewną szansą na dywersyfikację tak nie jesteśmy uzależnieni od 1 kierunku chciałbym tylko chce wiedzieć jak się mają kontrakt katarski, które też były przecież na mamę realizuje on, więc w tym momencie okazuje się, że właściwie jesteśmy w stanie zdywersyfikować kierunek rosyjski jak rozumiem też przygotowujemy się do renegocjacji tej umowy w związku z tym szykujemy sobie karty do gry natomiast mimo wszystko jako odbiorca gazu ceny też interesują, a no dobrze no ale przecież to nie jest tak, że każdą formułę cenową jest też ocena upublicznia się tak jak odbieramy gaz od Gazpromu, a przecież mamy go przestać go odbierać wraz z wygaśnięciem kontraktu jamalskiego no to my wiemy, że podobno płacimy więcej niż na Zachodzie na przejściu do każdego złotego to tajemnic handlowych nikt nic nikt nikt nam nie ujawnia był oczywiście można podejrzewać, że jak ten gaz on musi przepłynąć z tych Stanów i trzeba go później tam zalega z psychiką jest już on może być trochę droższe, ale z drugiej strony prezes Woźniak mówi nie znaczy to my i tak i tak będzie wybrać te są w Rosji nie mamy innego wyjścia czy to będzie gaz, który będzie tłoczony przez Niemcy czy z innej strony no to i tak trudno sobie wyobrazić, żebyśmy te minimum 15 miliardów metrów, ale czy umowy, które różnicują dostały rozumiem są pozy jak najbardziej jest także i to się w towarzystwie podpisana pana prezydenta, o czym nie zdążyłam powiedzieć, bo pan dr Wyżnikiewicz z tarczą tutaj jest ich bagatelizować Williama jest wprowadzany na rynek oraz pana prezydenta równocześnie, ale chciałem zauważyć ja przyjmuję przeprosiny chciałbym zauważyć, że po pierwsze bardzo dobrze, że mamy zdywersyfikowane źródła zaopatrzenia w garść Jaco prawda płacę miesięcznie czynsz co 2 miesiące 20 parę złotych, bo gaz używany wyłącznie do kuchenki tam inna, która specjalnie wdrożenia gotujesz w domu natomiast jeszcze jest w rezerwie możliwość oraz liczne linie wdzianko Biziela zdrowej diety trochę ciepła do czasu się zwieść tak tak budujecie państwo, bo to jednak coś tam też rolę w wodę podgrzewamy elektryczność sięgają rzymskie jedno w każdym razie, ale drugi budynek jest ogrzewany bardzo wydajnym piecem na gaz z innym szwedzkim inne co kilka lat jest nowa wersja tego pieca i przez to nie chodzi mi jest ona kryptoreklamy już nie może, więc to też była nazwa też właśnie do dzieci w ogóle nie mając na niebie miał bardzo dobrze trochę pieniędzy wydaje się, iż w każdym razie ten rejs nie jest ważne ta dywersyfikacja, ale również no ja osobiście uważam, że to jest bardzo długi okres na wypisywanie takich, ale takie umowy podpisuje się długoterminową ja rozumiem, ale co się stanie, kiedy odkryjemy złoża gazu, gdzie w Polsce i będziemy jakimś innym tutaj bajkowym królestwem Wilka w planach ma tutaj na czas w Izraelu surowca, który tego ani nie może zamarznąć zostały jednak w tak długim terminie, bo będą nowe techniki wierceń, a tam wiadomo co jest należy rozważyć może w podziemiu długoterminowy kontrakt to właśnie wpływa na konkurencyjność ceny, która jest w nim zawarta niż na takim krótko terminowym poza tym jest długoterminowe zabezpieczenie być może powoduje, że mamy łatwiejszą pozycję negocjacyjną, negocjując inne kontrakty, bo ktoś z kim negocjujemy wie, że my nie jesteśmy w sytuacji przymusowej przymusowej na nowym ja się na tym nie znam, ale wydaje mi się, że to nie jest nic nietypowego z NFZ znów nie to do tej pory nie było nic nie typowo handlowej w Łodzi perspektywy dwudziestego wieku tak natomiast biorąc pod uwagę to jak szybko się w tej chwili zmienia światłem świadczy również w zakresie nowych technologii to podejrzewam, że do 25 lat jest troszkę 1 z okresu dobrze no ale podpisane pragnie kiszenie podpisali się podpisali przedstawiciele dzisiaj nie umowę dwudziesto czteroletni kontrakt na dostawę amerykańskiego LNG do Polski ruszyć dostawy mają w roku i społeczeństwo może się czuć bardziej bezpieczne dzięki temu w ekonomia kapitał gospodarka to była puenta w pana Artura Zienkiewicza w tej chwili na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie powiem państwu co dzieje się, zanim zapyta naszych gości zdziwienia punkt procentowy plus indeksu WIG 22  288 punktów ma w tej chwili indeks szerokiego rynku WIG 60 tych na plusie i mWIG 4080 tych zyskuje co państwo dziwi pani doktor pani dr Church on nawiązać do klienta z opublikowanego w ostatnich dniach solarek Czaplinek z dniem czy pan redaktor już miał okazję o tym, wspomnieć mianowicie o to na ile płacę w Polsce gonią ten wzrost gospodarczy, który mamy no i okazuje się, że tak szybko na jego okładce gonią wzrost gospodarczy wzrost gospodarczy w Polsce w lewo w stosunku do roku 2000 to jest prawie 150 % wzrostu te duże tarasy tak Noel klaszcząc w euro gnie w samego PKB natomiast prace na nasze płace w średnim oczywiście, bo na razie mimo takich średnich i wiem, że nie są doskonałe wartości natomiast my tu następuje pewne rozwarstwienie, czyli wysokość płac w Polsce nie idzie tak szybko jak wzrost PKB i tutaj uchwałę w to jest dobry temat statystycznych jest na ten temat możemy chwilkę porozmawiać dla pocieszenia powiem, że na Polskę, jeżeli chodzi o wynagrodzenie na pracownika zajmuje ósme miejsce od tyłu w Haiti i jak, grając z tejże Unii Europa istniała, więc w tym momencie nie jest to najlepsza ze kategoria ale, żeby się dobrze poczuć zarabiamy 2 × tyle co Bułgarzy, bo średnia dla pracownika w Polsce w euro została obliczona na 982 EUR natomiast w Bułgarii tylko jedno w Mennicy kopułą wyższej cenie kalejdoskopu Fitch oraz mierzymy rok 2018 odnosimy do 2000 i w tym czasie o 150 % tak zrozumiałem zwiększyła się wartość naszego PKB w latach 1000 EUR pisze Zwara jest dla nich aż 80 tych, a płace tym samym okresie czasu już panu mówiłem to średnie zarobki się z West White były na poziomie dwudziestym roku to było 23 ,5 % średniej unijnej w tej chwili mamy 34 i 4 średniej unijnej dobrze, ale czy, gdybyśmy jakieś inne państwo za przykład wzięli to te dynamiki są lepsza tak znowu co do czegoś co robi się na wykresy PKB urośnie o psy 2000 roku szybciej niż rosną płace czy następuje takie rozwarstwienie taki nóż w Polsce robią tak, a w innych państwach to te nożyce też występuje czasu dynamika jest bardziej wzmocni skorelowana ze wzrostem PKB Czech i wraz ze wzrostem PKB to płace szybciej te wartości płacą oczywiście nominalnie dużo wyższe jak też nie przeceniałbym wartości, bo tutaj pojawia się znowu kwestia ewentualnego wejścia do strefy euro i pamiętamy takie zapowiedzi, że wejdziemy do strefy euro wtedy, kiedy będzie mieć płace tak jak w Niemczech wg takich prostych statystyk staje się, że pan prezes Aegon wg tych prostych do tych znanych z dnia 1 z prezesem wszyscy jest bardzo ważnym w regionalnych to ludzie zawsze dziwiłem po nich nie to w rozmaitych to może następnym prezesi prezesi po ponad 70 latach wg nas ćwiczenia dynamicznego, więc na to bym nie liczyła natomiast z rzeczywiście mamy też do po mówił w pierwszej części o tym, że ta przewaga wynikająca tylko włosy z niskich płac nam się musi stanąć skończyć dobrze to to było pierwsze zdziwienie pani doktor czeczeńskiej ciekawe to badanie przy okazji wspomnę tylko, że lider opozycji poranne przewodniczący Schetyna wczoraj na spotkaniu partii i wybitych zgromadzonych w Europejskiej partii ludowej mówił, że jeśli rozegrają wybory wygrał wybory opozycja to Platforma będzie proponowała dyskusję i program wprowadzenia w Polsce euro to Tomasz Siemoniak działacz związku tak zaborczy polityczne, ale pan dr Wyżnikiewicz jeśli nie ma pan zdziwienia no to proszę spróbować, bo właśnie powinniśmy kończyć, ale może króciutko mam takie zdziwienie, że nie jest dobre samopoczucie od oficjalnych ocena sytuacji na rynku pracy mianowicie jest to jednostronne spojrzenie ograniczone wyłącznie do stopy bezrobocia w naszym regionie zawsze mówimy, że potrzeba na zatrudnienie natomiast problemem jest niedobór siły wykwalifikowanej, który w takim sektorze jak budownictwo hamuje wręcz produkcje mam budowę naprzeciwko tam, gdzie mieszka mi, widząc dam się dzieje, bo nie ma komu wykończyć tego budynku, który chce jeszcze pewnego czasu zresztą w statystykach wyraźnie widać, że to jest rosnący problem nie tylko budowniczy innej działalności w, a z drugiej strony noszą różne ruchy na rynku pracy jak takie to w Warszawie z bardzo widoczne, że widać i pracowników z Azji i o, o którym się właściwie głośno nie mówi, ale to jest firma Uber i wiele innych 1 na ulicy już nowalijek w Krakowie słychać części język obcy nie mniej niż nasz rodzinny na szkodę rzeczywiście, że dodatkowo jeszcze nie rozumieliśmy nieco szerzej o tym w budownictwie chciałem przywołać tutaj to badania SGH o koniunkturze w budownictwie w czwartym kwartale tego roku pogarszającej się i obawach, które są, ale tobym powiedzmy tzw. następną radzą jak przemówi następnym razem rozmowę pani dr Anna Czarczyńska dziękuję bardzo dziękuję pan dr Bohdan Wyżnikiewicz bardzo dziękuję, że do magazynu EKG audycji przygotowali Karolina Topolska i Tomasz Kopka realizowali Jacek i Krzysztof Woźniak oraz informacje po informacjach audycja Owczarek Cezary łasiczka Maciej Głogowski usłyszenia osób handluje ekonomia kapitał
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 20% rabatu, wybierz pakiet i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA