REKLAMA

Jak kobiety wywalczyły prawa wyborcze?

Analizy
Data emisji:
2018-11-08 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Audycja Analizy, Agata Kowalska przy mikrofonie, dzisiaj analizy bardzo, bardzo, bardzo na żywo, dlatego że czekamy na orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie, który ma zdecydować czy decyzja prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz o zakazie marszu narodowców jest legalna, czy raczej jednak nielegalna. O 18 30 dowiemy się tego i będziemy tę sprawę też komentować, więc zaproszą do słuchania Analiz, pozostania z nami aż do dziewiętnastej. Po 18 20 będzie z nami dr Piotr Kładoczny, karnista, członek Helsińskiej fundacji praw człowieka. Rozwiń »
Przyjrzymy się też decyzji prezydenta Wrocławia o zakazie tamtejszego marszu narodowców i już znanej nam decyzji sądu postanowieniu o uchyleniu tego zakazu bardzo ciekawa jest internet jest argumentacja Sądu Okręgowego w we Wrocławiu wiemy też ma być odwołanie, więc naprawdę najbliższe dni to on pojedynek na argumenty prawne i faktyczne dotyczące bezpieczeństwa będziemy to wszystko starali się wspólnie z naszymi gośćmi zrozumieć i przeanalizować

Ale Analizy zaczynamy od sprawy dużo większej i sięgającej 100 lat z nami jest w studiu pani Agnieszka Grzybek z fundacji na rzecz równości emancypacji ster dzień dobry dobry i porozmawiamy trochę o tym co właściciel wydaje mi się, że w ogóle nie wzbudza w LM zainteresowania organów państwa ani samorządowych ani centralnych chodzi o ważną datę stulecie praw wyborczych kobiet czy to jest tylko moje wrażenie czy rzeczywiście niewiele się dzieje wokół tego tematu wszystko przykryła niepodległość miałam zupełnie inne wrażenia, ale może, dlatego że patrzę z tej perspektywy oddolnej Antonio żądza władzy pani miała znieść jak i obserwuję ile jest inicjaty w w całej Polsce jej nawet powiedziałabym, że zrobiła się, jakby Modana historię w was znaczenia czy historią, czyli właśnie zainteresowanie rolą kobiet w historii historią kobiecy tym, jaką odgrywał rolę, w czym się zajmowały, jakie pełniły funkcje, jakie były ich wpływ w ale też, ale już teraz wszystko jest życie zainteresowanie, które podzielają w samorządy gminne prezydenci miast w dnie MW w 2 wojewodowie i minister źle to znaczy tak jeśli chodzi o poziom rządowy no to oczywiście nie zauważyłam tutaj zainteresowania tą kwestią w UE zresztą wiem, że w inicjatywy, która się ubiegał o dofinansowanie z programu niepodległa nie otrzymały wsparcia my też miałyśmy w dosyć takie szeroko zakrojone plany różnych inicjatyw związanych z rocznicą praw wyborczych kobiet i niestety tego dofinansowania nie otrzymałyśmy, ale jeśli chodzi o zainteresowanie samorządów to sprawa wygląda trochę inaczej na to na pewno taką wiodącą rolę odgrywa poznanie m. in. z inicjatywy pani Marty Mazurek, który z pełnomocniczką prezydenta Poznania ds. przeciwdziałania dyskryminacji sporo rzeczy w Poznaniu się dzieje tam w zeszłym roku rada miasta Poznania podjęła decyzję w, aby w tym roku sprawiedliwie nadawać nazw ulicom ich również upamiętnić kobiety w ale też sporo takich inicjaty w właśnie historycznych dotyczących historii kobiet przypominania w ich udział w odzyskaniu niepodległości w ogóle wywalczenie sobie praw wyborczych bardzo dużo dzieje się w Łodzi bardzo dużo dzieje się w Gdańsku tutaj też dużą rolę odgrywa Kongres kobiet jest bardzo ważna i nie ma szans usłyszą jutro miasto zostało zmienione dlatego za chwileczkę przyjrzymy się temu co się działo w ostatnich wyborach samorządowych i proszę uważnie złość padło Gdańsk Poznań Łódź mnie zaraz zajrzymy do statystyk, gdzie kobiety mają największe szanse Wera jest także na Woronicza w Warszawie, chyba że aby nie było w Warszawie tutaj nasza kampania ulice dla kobiety zyskała wsparcie miasta stołecznego Warszawy także kampanie artykuły w interaktywną mapę z ulicami, które zostały nazwane na cześć kobiet przygotował się m. in . dzięki wsparciu finansowym miasta stołecznego Warszawy, ale nie ma deklaracji o tym, że radni zaczną wreszcie uzgadniać kobiety ta nazwa Galicja to deklaracja jest takie stanowisko rada miasta stołecznego Warszawy podjęła jeszcze w ubiegłym roku wniosek do radnej ówczesnej Paulina Piechna-Więckiewicz raz jeszcze radnym, bo trzeba było ostatnia sesja w podjęła taką uchwałę, żeby w sposób sprawiedliwy nadawać naz w ulicom natomiast my razem ze stowarzyszeniem miasto jest nasze wystąpiły Szmal do miasta z petycją, aby upamiętnić się 18 kobiet myje tak dobrał nieśmiałe w sposób przemyślany przede wszystkim szłyśmy właśnie kluczem walki o równouprawnienie oprawa polityczne prawa obywatelskie kobiet w salonie ma być uwolnienie kobiet tylko uwaga uwaga sufrażystek feministek Femando paneliści jest m. in . Aleksandra Piłsudska jest rannych jest Paulina Kuczyńska graliśmy jest Kazimiera Bujwida owa jest Maria Dulębianka wszystkie one nie mają zabójstwo Izy nie mają swoich ulic stolicy to są pierwsze posłanki, które jeszcze swoich ulicy nie mają w spośród tych 18 zgłoszonych 2 został uhonorowany w ten sposób, że zostały nazwane skwery na ich cześć swój skwer ma prof. Zofia Kurkowska przy ulicy stawki swój skwer ma Aniela Stein drogowa, która była 1 z pierwszych adwokatem w ona broniła w procesach politycznych broniła Kazimierza Moczarskiego, który był skazany na karę śmierci natomiast jest o tyle ciekawą postacią żona sama musiała wywalczyć sobie drogę do zawodu, bo był ukończony przed wojną studia prawnicze zrobiła aplikację adwokacką natomiast nie dopuszczono ją do wykonywania tego zawodu w związku z tym zwróciła się do Sądu Najwyższego Nałęczów tak ze względu na płeć i dopiero z Sąd Najwyższy stwierdził, że będzie mogła ten zawód wykonywać i przed wojną też brał udział w procesach politycznych broniła robotników w Krakowie, którzy zostali oskarżeni o to, że zorganizowali manifestację antyrządowe natomiast 16 pozostałych zostało uhonorowane drzewkami na polach mokotowskich w Warszawie rósł sad jabłoni Chyła 45 do nas należy, iż tabliczka tak zrobili i 45 kobiet jest właśnie 16 pozostałych naszych bohaterek są wykute ich biogramy także można też przeczytać, więc widzę, że coś się do udziału w finale i co ważne rzeczy, bo padło takie słowa wywalczenie praw wyborczych i to słowo, którym moim zdaniem jakoś trzeba podkreślić, dlatego że ciasto w przekazach medialnych pojawia się w wypowiedziach polityków pojawia się takie sformułowanie, że kobiety otrzymały prawo wyborcze ze stacji Shell przeszło 2018 na szczęście nie wszyscy w 1918 roku w, dlaczego pani już rosła wywalczyły dlatego, że to była bardzo długa walka, która trwała 20 latach właściwie ponad 20 lat wy no właśnie panuje takie przekonanie powszechne, że właściwie to tak samo zadziało, że z odrodziła się Polska niepodległe państwo zdecydowano się na wprowadzenie ustroju demokratycznego w imprezy rozpocznie sezon dla nas Janika konstytucjonalista był taki prezent od Józefa Piłsudskiego, który podpisał ordynację do Sejmu ustawodawczego tymczasem tak nie było oczywiście sytuacja była zróżnicowana w zaborach w ale właściwie wszędzie kobiety borykał się z tym samym zakazem, ponieważ nie wolno im było organizować się w stowarzyszeniach politycznych nie mogły działać w organizacjach politycznych w związku z tym bardzo często zakładały z organizacje edukacyjne albo charytatywnej pod płaszczykiem działalności charytatywnej w de facto prowadził działalność polityczną w le pod koniec lat właściwie od 1800 dziewięćdziesiątego pierwszego roku zaczął się odbywać, których obroty zjazd kobiet w nich uczestniczyły działaczki z 3 zaborów maszyny były awantury i proszę sobie wyobrazić, że to były zjazdy, które początkowo było organizowane w sposób tajny, a więc zaszyfrowane były w sposób zaszyfrowany był przesłany zaproszenia monet Knychała różne trudności zjazdy odbywały się też pod pretekstem nasz skład jubileuszu uczczenia działalności pisarskiej Elizy Orzeszkowej także pierwszy taki zjazd odbył się w 1800 dziewięćdziesiątym pierwszym roku w Warszawie potem były zjazdy we Lwowie w Zakopanem i wreszcie pierwszy oficjalny w 1905 roku w Krakowie w oni są o tyle ważne i w ogóle ważny jest ten rok 1909, kiedy przez Europę przetacza się rewolucyjne wrzenie w, zwłaszcza tutaj w Kongresówce w królestwie w związku z tym też zaborcy łagodzą w pewnym sensie reżim w CAL powołuje dumę, ale już do tej dumy prawo wyborcze otrzymuję tylko mężczyźni to znaczy Polacy mogą kandydować w i mogą głosować natomiast kobiety tego prawa nie mają w Galicji, gdzie autonomia galicyjska była w roku 1800 sześćdziesiątego siódmego tam Polacy mieli swój Sejm krajowy we Lwowie mniej samorządy i mogli też kandydować być posłami w ogóle austriackim parlamencie w Wiedniu natomiast znowu tego prawa wyborczego było pozbawione kobiety to znaczy prawo wyborcze, ale miał tylko właścicielki bardzo dużych majątków ziemskich w Realu one mogły głosować wyłącznie za pośrednictwem pełnomocników mężczyzna jest walka w Galicji się zaczęło z kolei po, gdy w latach dziewięćdziesiątych dziewiętnastego wieku natomiast rok 1900 piąta, którym wspomniałam mitem jest krakowski jest o tyle ważne, że wówczas na tym zjeździe przyjęto program wspólnej pracy i tam po raz pierwszy kobiety uczestniczące w tym z 2200 opowiedziały się za przyjęciem tzw. 5 przymiotnik owego prawa wyborczego czyli, żeby było powszechne bezpośrednie równe w głosowaniu tajnym, żeby się odbywało w my oczywiście, żeby było bez różnicy płci to była taka fraza, której one używały w 1908 roku moja ulubienica Maria Dulębianka zrobiła partnerką życiową Marika ma Konopnickiej w le walczyła też o to, aby kobiety mogły studiować szkoła sztuk pięknych do tego nie wolno było robić ona sama była malarką, ale twórczość artystyczną sztukę porzuciła na rzecz działalności rolniczej wypłynęliśmy na żarty Aviva oraz 1908 roku kandydowała do Sejmu we Lwowie, mimo iż właśnie koledzy o wydanie mogły tak kandydować i to było ciekawe, ponieważ razem z Konopnicką wykorzystały w to, aby nagłośnić sprawę praw wyborczych kobiet Konopnicka nawet wiec wyborczy organizowała lubiące na tym wiecu ją przedstawiła w dużo białka ostatecznie zdobyła tylko 511 głosów to głos unieważniono w ale rzeczywiście ta akcja pomogła nagłośnić kwestię praw wyborczych oczywiście też dyskutowano no o tym na łamach prasy kobiecej na łamach steru na łamach nowego słowa to było w też czasopisma feministyczna okresie ukazywało on w Krakowie w ale więźniowie z 1 ważną rzecz, dlatego że cały czas rozmawiamy o warunkach zaborów zaborów natomiast przychodzi ten 1918 rok i nam niepodległość i pani jednak upiera się, że te prawa wyborcze kobiet nie zostały darowane jako jeszcze 1 z elementów nowo powstającego państwa UE, ale jednak również 4 kobiety musiały to wywalczyć ponieważ, kiedy już się okazało, że jest duże prawdopodobieństwo, że niepodległe państwo polskie powstanie i to było wiadomo właściwie od 1916 roku, a nawet w momencie wybuchu pierwszej wojny światowej wiadomo było, że ten stary porządek świata różni się było niezupełnie wyłoni się zupełnie nowy Otóż w latach 19161917 zaczęto przygotowywać pierwsze projekty ustaw i konstytucji najem okazało się, że w te projekty nie przewidywały praw wyborczych dla kobiet i wówczas Justyna Budzińska Dicka kolejnemu jechał ulubieńca lekarka społeczniczka zaproponowała zwołanie zjazdu kobiet znowu trójwymiarowego w altanie tym razem zjechały się do Warszawy debatowały w 2 dni na ulicy Karowej w towarzystwie higienicznym warszawskim w te przyjęły programy pracy szereg uchwał w sumie późniejsze wrócił do rady regencyjnej powołały komitet w te, które później miał się zajmować już taką czystą lobbingową pracą polityczną wszak, żeby przekonać Stronnictwa do tego, iż kobietom prawa wyborcze się należą została wybrana delegacja, z którą się spotkał Józef Piłsudski to od razu powiem, że to jest taki piękny mit jak tobie z nich, choć Jagiełły jest wszakże pod nazwą handlową nie wyrok nie jest prawda Justyna Budzińska gorlicka była przewodniczącą tej delegacji, która spotkała z Piłsudskim, ale można też spojrzeć na to w ten sposób, że Piłsudski spotkał się z poważną siłą polityczną w one przedstawiły swoje racje jest jeszcze taka legenda, która mówi, że to Aleksandra Piłsudska przekonać swego przyszłego męża jeszcze wówczas był jej męża do tego, aby w podpisał ordynację do Sejmu Piłsudski podobno był przeciwnikiem przyznania kobietom praw wyborczych, ponieważ uważał, iż są one konserwatywne jedyny głosował prawicę to by no to się okazało inaczej, ale za chwilę wrócimy z rozmową Agnieszka Grzybek z fundacji na rzecz równości emancypacji ster w studiu, gdy po informacje wracamy też trochę zajrzymy do współczesności audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną świętuje stulecie praw wyborczych kobiet Agnieszka Grzybek z fundacji na rzecz równości emancypacji ster przed informacjami w ten podstarzały śmiech historię wywalczenia praw wyborczych przez kobiety i tego pilnować jak też stała długo trwało, żeby przekonać się Mn nowo powstające państwo polskie do tego, by jednak uwzględniało połowę społeczeństwa w ordynacji i rzeczywiście w 1918 roku kobiety uzyskały bierne i czynne prawo wyborcze wybory były powszechne i pozbawione wszelkich cenzusu w tym cenzusu płci w natomiast celem w tym w sadach historia i też historia poszczególnych kobiet, które często przekraczały granice Jan ranni Lwów ówczesne normy w, żeby całą tę dymisję swoją on pełnić moim zdaniem jednak nie przebije się aż tak bardzo jak powinno 1 z 1 ze sposobów Dymitra przybliżyć tę historię jest wystawa organizowana przez fundację ster na Info to na czym polega na projekt fundacji ster i przez dom spotkań z historią oraz fundacji Warszawa jest kobietą wystawa prezentowana w galerii UZ przy schodach ruchomych artysta galeria z przy placu Zamkowym Noma wybrałyśmy tak się zastanawiałyśmy jak to wystawy ująć zmieniała lokalizacji ostatecznie stanęło tam ta lokalizacja wymusiła na nas trochę zmiany pierwotnej koncepcji, ponieważ sądził się, że będziemy miały szansy pokazać znacznie więcej materiałów to jest taka specyficzna lokalizacja, ponieważ tamtędy przemieszcza się bardzo dużo osób, ale też dzięki temu właśnie to jest szansa w, żeby o tej zupełnie zapomnianej historii, której nie uczą nas w szkołach, których nie ma w podręcznikach szkolnych w, żeby tę historię przybliżyć się cała wystawa została zbudowana właściwie w w wokół 5 symbolicznych postaci myśmy wybrało 5 postaci emancypantki, którą znałyśmy za symboliczne cel w jakim sensie też symbolizują różne etapy walki oprawa kobiet wśród nich jest Kazimierza k Kazimiera Bujwida oba, która wywalczyła kobietom to może mogą studiować w rdzy jest Paulina Kuczyńska Kalisz Mitchell, która była wy dawczynie no i redaktorką pisma starych założyła związek równouprawnienia kobiet polskich i to ona właśnie bardzo mocno stała na stanowisku, że prawa kobiet powinny być traktowane jako odrębna kwestia, że nie należy tego łączyć kwestie niepodległościową, że nie należy iść na żadne kompromisy, ponieważ też to było charakterystyczne, że w partie polityczne jak potrzebowały kobiet to mówił że, owszem, ten postulat jest różna, zaczynając w ogóle nie rozmawiamy też w Tychach motywów kolej żelazna Julia zaś mierzy jak czytam te manifesty z końca dziewiętnastego wieku początku dwudziestego wieku to właściwie nie czyta współczesną w publicysty panie zapraszamy na scenę partyjną w momencie, kiedy akurat się tam dalej dokładnie taki test ciekawe, że endecja uważała, że ważniejsza sprawa niepodległość dlatego o prawach kobiet należy zapomnieć niepodległej Polsce te prawa będą, a z kolei socjaliści uważali, że najpier w należy wywalczyć sprawiedliwy ustrój społeczny już ten ustrój sprawi, że kobiety będą miały prawa wyborcze także mają one miały świadomość, że muszą prowadzić pewną grę polityczną stronnictwami politycznymi i że nawet, jeżeli panowie mówią, że są sojusznikami, ale to nie do końca tymi sojusznika mi Bailey jest Maria Dulębianka, o których mówią wciela z niej i to właśnie Maria Dulębianka mówiła samą mocą napisała z pomocą ostatni w swoim słynnym manifeście polityczne stanowisko kobiety, że nigdy się wolnym narodem nie staniemy, jeżeli połowa ludności będzie pozbawioną praw jest Justyna Budzińska Tylicki, po której mówią w pierwszej części audycji to może warto też powiedzieć żona była bardzo mocno później w okresie międzywojennym zaangażowane w propagowanie świadomego macierzyństwa była też przez 15 lat radnym Warszawy w i ona razem z Boya Żeleński i Irena Krzywicka to właśnie prowadziła kampanię i była założycielką pierwszej w Polsce poradni świadomego macierzyństwa jest droższa Aleksandra Piłsudska, którą znamy jako żony marszałka ono też oczywiście w okresie już międzywojennym właściwie wycofała się z życia publicznego to znaczy oczywiście wspierał różne inicjatywy społeczne natomiast nie była kojarzona z walką oprawa kobiet natomiast Piłsudski Cup była aktywną członkinią w organizacji bojowej PPS ono przemycała broniono groźbę zamachach bombowych na brało udział w słynnym napadzie na początku one dobrem kraju zamach, ale życzyłbym zarówno zostali Oliwia artykuł był aktywny jest w prowadzone na rzecz niepodległości w okresie pierwszej wojny światowej była komendantką oddziału zwiadowczego w UE i też jest 1 z hipotez, mówi że Piłsudski dlatego też był skłonny rzeczywiście prawa przyznać kobietom w, ponieważ ono odniosły bardzo duże zasługi w okresie pierwszej wojny światowej ten zwiad kobiecy był rzeczywiście bardzo dobry w i bitwy udało się znaleźć laur kobiet wygrywa większość zrozumiała wyróżnienia nagrodzona Orderem Virtuti Militari w tym zasłużyć, żeby uzyskać pewne prawa zaszczepi się z kobietą i teraz robimy wielki skok i przenosimy się do 2018 roku do Polski od 100 lat niepodległej, które odbywają się wybory samorządowe w IMG zerkam statystyki wbre w swej komisji wyborczych, które jeszcze przed wyborami poinformowała, jaki procent kobiet jak i mężczyzn kandyduje doradcy na różnego rodzaju gmin tak dalej i jego Leandro na stanowisko wójta burmistrza prezydenta i chciałem to zrozumieć może pani pomoże dlaczego, o ile do rad gmin stąd wystartowało 41 wśród kandydatów było 41 % kobiet i 59 proc mężczyzn, czyli niezła równowaga niemalże o tyle już na stanowisko wójta burmistrza prezydenta mamy tylko 18 % kandydatek i aż 82 % mężczyzn zaczyna się to wytłumaczyć no oczywiście, że uda się wytłumaczyć to oczywiście związane z tym, że wielu z tych kart wielu z tych kandydatów było popieranych przez partie polityczna te są bardziej skłonne może inwestować w z panów też wydaje mi się, że w, ponieważ na to są dosyć trudne wybory też w tym sensie, że kampania bywa ciężka i to się wiąże z ogromnymi trudnościami też może niezbyt chętnie właśnie kobiety myślą o tym, żeby kandydować na urząd prezydenta czy burmistrza, aczkolwiek też oczywiście zmienia w i tonie jest tak, że wśród kandydujących osób, ale nie było zupełnie kobiet one były było ich znacznie mniej w natomiast myślę, że my też co się wiąże na pewno jakimś takim aktem pewnej odwagi, ponieważ jest zupełnie czymś innym w prowadzenie kampanii wyborczej, kiedy wystartuje do rady miasta do rady gminy i startuje się po prostu na liście wyborczej prawda startuje się w jakiej drużynie w Atu można powiedzieć, że osoba, która ubiega się o prezydenta ma ona jest z tym śpi skandal z letnim zatem prawda to taką osobą w, która jest wiodąca, które z Naczelnej, która też jest wystawiona na ostrzał i bardzo często brutalną kampanię, w którą wobec niej prowadzą je przyjąć brzmi tak jakby coś mówiła w kobiety są zbyt słaba, żeby lista jest ich rywale odpowiedzieli, że są zbyt słabe natomiast się na pewno też wiąże może z mniejszym brakiem jest mniejszym dostępem do zasobów, które są potrzebne, żeby taką kampanię prowadzić w UE, ale przede wszystkim też nowi dasz tutaj od tych osobach, które kandydowały, że partie polityczne nie uznały, aby kobiety, by mogło być dobrymi kandydatkami, aby się zmierzyć z o fotel prezydenta ruszające z tą różnicą 17 do 82 % jeśli chodzi o kandydaturze kandydatki na urząd BMW burmistrza w obszarze wójta burmistrza lub prezydenta, ale teraz zajrzymy do wyników pani wykonała gest można też prace straszono owca, sprawdzając jak poszło kobietom w wyborach czyli jakie były wyniki jeśli chodzi o płacz i pamiętają państwo jak wspominaliśmy te kilka miast, w których co się dzieje wokół stulecia praw wyborczych kobiet okazuje się, że tama w czasie pokrywała z tymi wynikami czy ja trochę przesadzam pewno to jeszcze należy wymienić Koszalin, ponieważ w Koszalinie też jest ponad 40 % kobiet wśród radnych po fali sprawdziłam ile w obie te z miasta jest cel spowija, którzy wygrali wybory tak dalej sprawdzamy, jakie są psa tak właśnie kobiet w reprezentacji rad miasta sprawdziło drużyna w dużych miastach to są miasta naprawa w naprawach powiatu tych miast mamy 66 w Polsce w UE i w 3 miastach przekroczony został próg 40 % mamy Warszawę we wspomnianym już tak właściwie do parytetu, bo mamy w tej chwili 46 , 66100 lat procent kobiet następnie Poznań goni Warszawy Koszalin Częstochowa Jaworzno Łódź zbliżały się właściwie do progu 40 % w UE i wśród tych 66 miast jest 18, gdzie reprezentacja kobiet wynosi już ponad 30 % tak się przyjmuje w badaniach w ogóle z teorii też partycypacji politycznej kobiet w 330 % jestem taki próg, od którego można mówić, iż kobiety będą mogły rzeczywiście coś działać w tych gremiach, w których ważna informacja jest taka, że to nie mówi o tym, że to są jakieś konkretnej partii kobiet mówimy w ogóle o fakcie uczestnictwa kobiet te gry w Tychach oraz małych gminach prawdopodobnie tak myślimy o tym z fundacji start prawdopodobnie przygotujemy raport, ponieważ też chciałbyś sprawdzić, jakie czynniki zadecydowały, że ten rok 2018 był taki wyjątkowy dlatego rzeczywiście ta noc atak w ogóle kobiet, które kandydowały do rad był najwyższy jedno lat wyraźnie zmienia, a może na obrzeżach miast euro 41 % w ja myślę, że na pewno jednak zadziałały czarny protest i to, że w ciągu ostatnich kilku lat kobiety są ogromnie zmobilizowały do działalności społecznej politycznej te, które wcześniej nie kandydował czy w ogóle nie działały nigdzie teraz się zaangażowały one też naprawdę z ogromną przyjemnością obserwowałem w mediach społecznościowych jak kolejne mojej znajomej koleżanki w różnych miastach miejscowościach ogłaszał, że startują, że kandydują, ale myślę jednak jeszcze jedno zjawisko, które z kolei zaoferowała w swojej bańce społecznościowej bardzo dużo osób deklarowało, że wprawdzie nie przyglądał się kampanii wyborczej nie jest od tych nazwisk, ale na pewno zagłosuję na kobietach w paktu praw do rad i zrealizują NATO, ale to akurat tuż badania pokazują od lat, że często jest tak, że basie przyjmuje, że najczęściej wyborcy głosują na pierwszą osobę na list się, jeżeli nie znają kandydatów, ale też z kolei inna tendencja, że głosują bardzo często na pierwszą kobietę na liście w no i teraz jeszcze go chciałam powiedzieć o tym, jakich miejscach znajdowały się kobiety, dlatego że to, że mamy tak dużą reprezentację w tej chwili w radach miast to jest m. in . wynikiem po pierwsze, ustawy parytetowej do 35 % musi być zarejestrowany na listach i w tym roku, ale nie było suwaka w nie było suwaka to prawda, ale już ten odsetek kandydatów na listach wynosił 46 % i tyle kobiet na swoich listach miała koalicja Obywatelska SLD lewica razem i PSL PiS miał 43 % kandydatek w PE i Gdańska złożyło wojna tak dobre wyniki, ale zaserwowała znają miejsca oraz na jaki był ulokowane to rzeczywiście kobiety, które startowały z bliska Alicja Obywatelskiej one znajdowały się na wyższych pozycjach natomiast jeśli chodzi o PiS gorzej i bardzo często jest aktyw, że wśród tej reprezentacji, która jest w radzie danego miasta są np. prawie sami panowie spisów i teraz trzeba też pamiętać o jedynym mówiąc o tych wyborach, jakie znaczenie ma miejsce na liście wyborczej na uzyskany wynik w, a mianowicie, jeżeli partia cieszy się dużym poparciem w i jest także może liczyć na kilka mandatów w danym okręgu w tamto miejsce na liście wyborczej ma troszeczkę mniejsze znaczenie to znaczy, startując z tamtego cóż z tego miejsca, prowadząc kampanie można mandatu zyskać, ale jeżeli partia w cieszył się mniejszym poparciem nie może liczyć tylko na 1 mandat no to wiadomo, że największą szansę będą miały osoby na pierwszy łuk będąc na pierwszych miejscach list wyborczych i właśnie tam, gdzie PiS uzyskał gorsze wybory tam mam mniej kobiet, ponieważ kobiety nie było na pierwszych miejscach mają oczywiście to też salda dotyczy w kończymy zapraszamy na wystawę tę w Warszawie Gallery WZ, ale też w innych miastach jak wspominał nasz gość dzieje się sporo w niektórych miejscach w Polsce z okazji stulecia praw wyborczych kobiet brawo my w Agnieszka Grzybek z fundacji na rzecz praw równości emancypacji ster dziękuję serdecznie został
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA