REKLAMA

"Mamy tak skonstruowane przepisy, że nie wiemy, czy marsz rządowy jest ważniejszy od marszu narodowców"

Analizy
Data emisji:
2018-11-08 18:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Audycja Analizy, Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną w studiu teraz już 2 marsze narodowców, obydwa zakazane, ten wrocławski i ten warszawski, z tym, że już znamy decyzję Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który uchylił postanowienie prezydenta Wrocławia. Uznał, że zakaz marszu narodowców we Wrocławiu jest nielegalny i nie opiera się na prawie, na tych przesłankach, które przewiduje prawo o zgromadzeniach. Czekamy na decyzję Warszawskiego Sądu Okręgowego w sprawie z kolei zakazu marszu narodowców w Warszawie, będziemy też komentować. Rozwiń »
A ze mną w studiu gość dr Piotr Kładoczny karnista wydział prawa i administracji na Uniwersytecie warszawskim członek Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry panie doktorze dzień dobry dziś państwu czekając na warszawski sąd przyjrzymy się temu co postanowił sąd wrocławski ocenił ona ponad 15 stronach 2 stronicową decyzję prezydenta Wrocławia, który zwraca uwagę, że marsz narodowców ma być zorganizowany przez pana Piotra Rybaka, osobę karaną w osobie, która organizowała 8387 zgromadzeń we Wrocławiu ścierwo, a za 1 jedno z nich zostało rozwiązane z powodu ataków na kontr manifestantów, ale sam pan Piotr Rybak został skazany za spalenie kukły Żyda i uczestniczył w zgromadzeniach, w których używano w petard rac świetlnych dymnych i także w przy przelewie na agresję werbalną i AMD taką na transparentach w związku z tym w zebra wszy te wszystkie dane w państwie teraz zmieniłam organ gminy stwierdza, że może dojść do nałożenia na naruszenie przepisów karnych i naruszenia przepisów ustawy prawo o zgromadzeniach zakazuje tego marszu 

Czy sąd jak sąd rozprawił z tą argumentacją prezydenta Wrocławia 

To po pierwsze, dokładnie przeczytał to co pan prezydent decyzję napisał w uzasadnieniu i właśnie punkt po punkcie taką tezę tę tezę prezydenta Dutkiewicza obalił, że to, że już zaczął od tego, że to jest tak dalej najdalej idący środek zakaz takiego dnia takiego zorganizowania zgromadzenia, że jeżeliby się coś co ty tak koło i słusznie moim zdaniem przyjął taką interpretację właściwie jedynie możliwą, że nie może zaczynać od najdalej idącego środka po pierwsze, jeżeli, by się wydarzyło coś co wskazywałoby w trakcie marszu już ich 7 bardzo szumnie trwało i podaży zdarzyło się jakieś, jakie się z ekscesy, które by pozwalały na rozwiązanie zgromadzenia to w sali obrad zostały zatem czy nie rozwiązywać i czy rozwiązywać natomiast zakładać hipotetycznie, że zdarzy się coś w przyszłości mimo pewnych postaw, bo powiedzmy sobie szczerze, że pan prezydent Wrocławia nowym z obserwacji wcześniejszych mógłby wywnioskować, że np. osoba organizatora tego zgromadzenia nie daje gwarancji body chory nie wydaje się, że nie dawała zdaniem pana prezydenta w każdym razie takiej gwarancji, że wszystko pójdzie dobrze natomiast nie bardzo można raczej nie można, ale podstawy, że ktoś kiedyś, a był karany albo toczy wyczują postępowanie karne albo nawet organizował już takie zgromadzenia czy marsze z ich były one z punktu widzenia mieć na temat prezydenta władz nie władz miasta niepoprawne niedobra niezgodne z przepisami to im zabronić o przyszłości tego nie może mieć takiej pewności, że skoro raz drugi strzał ósmy jak pan prezydent zdaje się liczy, że może osuwisk kilka takich w taki marsz zorganizowany w to ona zasady będzie tak samo niedobre nie mam przekonania tego nie nie nie nie sprawdzałem czy wcześniejsze marsze np. został rozwiązany nie rząd szykuje właśnie w ludziach jest on, że 1 z tych 8, której nawet ostro ocenia, że nic w tym przypadku, tym bardziej nie można uznawać, że dochodzi jakiś razem klient jest w stałej stałej postawy mamy znacznie więcej jest ten problem, że pojedyncze ekscesy, które się mogło zdarzyć i tak myślę, że trudno wyobrazić, że w ogóle nigdy nie zdarzyło w żadnym marszu nie mogą się przesądzać o tym, że przyszłość tego rodzaju marsz podobny organizowany przez tą samą tę samą osobę marsz Momo musi być zakazany, ale o tym, sąd tak, że w ostro traktuje prezydenta Wrocławia, dlaczego tak ostro nakazuje, by rozważyć inne metody zwalczania nienawiści przemocy zamiast po prostu podzieli zdanie, że zakaz ułatwi z rozprawy, bo po prostu to zgromadzenie się nie odbędzie żył tak strasznie chroni dom wolność zgromadzeń i myślę, że wolność zgromadzeń jest jedno Przemyśl to jest w konstytucji określony wyraźniej Europejskiej konwencji czeka również jedno z podstawowych praw człowieka w razie w formach wyrażania swoich poglądów stworzyć inną rzeczą obrzydliwą to tak no ale to jest zawsze też mój studentom więcej i państwu powiedzieć, że spokojnie za cmentarz brodata oczywiście nic nie jest spokój i związku z tym ministerstwo i specjalnie poglądów nie wyraża dyskusji wszyscy byli cisi spokojni niestety spocząć w taki jest pewne, że ludzie mają różnego rodzaju emocje można go za poglądy chcą je manifestować trzeba postawić, dlatego że sprzeciwiają i władzy mają inne poglądy niż władać przeciwnie wręcz chcą popierają władze chcą to on też manifestować to jest zupełnie naturalne co więcej myślę, że nawet jakimś sensie Moore tworzy wentyl bezpieczeństwa korzeni pudło wykrzyczał co myślał, że manifestują cieszą się bardzo mnie z tego, że mamy stulecie odzyskania niepodległości np. BOŚ w marcu jakimiś jakiegoś rodzaju szykanami, której zdaniem państwo toleruje n p . jeżeli chodzi o nie inny, jakiej grupy mniejszościowe załóżmy, że to w takim razie są to powiedzieć ci moja też cenna debata publiczna wiedzieli, jakie problemy z w społeczeństwie istnieją, jeżeli ktoś jedzie się nie damy tego manifestować pobierze nie będzie mógł Boscha to co właściwie się dzieje w głowach ludzkich i czego ludzie chcą na wszystkim jednak podstawową kwestią czasu, że to musimy wolność są tutaj pisze o tym, że niewolno opierać się na ogólnych przypuszczeniach bądź prognozach, że należy bardzo ściśle zastosować ustawę prawo o zgromadzeniach, odnosząc się do faktów i to bardzo konkretnych jako przesłanki zakazu nie można, ale ogólnie podejrzewać jak to zrobił prezydent, że dojdzie znów do powtórzenia właśnie jakiś rodzaju ekscesów ale dlaczego to tak jest, że mimo, że trzeba stosować w bardzo ściśle tę ustawę i to co ona mówi o przesłankach pozwalających na zakaz zgromadzenia, toteż powtórzę to wróży, że nie jest to wolność konstytucyjna wszelkie ograniczenia wolności konstytucyjne muszą być traktowane jako wyjątek nie jako reguła w związku z tym, jeżeli zakładamy, że ludzie mają prawo manifestować to musimy te pozwolić to zrobić, a jeżeli się okazuje że, że w trakcie tego tak też tej manifestacji demonstracji czy przeczy marszu czy razem ze zgromadzenia dzieją się rzeczy, które mogło spowodować zagraża życiu lub zdrowie ludzi, a to wyraźnie życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu jak podaje ustawa o znacznych rozmiarach no to wtedy dopiero możemy rozważać kwestię rozwiązania to realizuje wygląda na to, że w Polsce jednak zakazać prewencyjnie żadnego, ale prewencyjnie absurd uważa, że nie należy zakazywać jakiegokolwiek marsz, ale to w jakim przypadku, których nie muszą się odbyć marsz, który już wszystko przy zgłoszeniu ogłaszał, że zamierza strzelać do ludzi albo łamać innego rodzaju przepisem takie marzenie są zgłaszane w wiec po co w ogóle ustawa przewiduje takie możliwości skoro generalnie jak widać już kolejny raz już Wilson przesądy są odrzucane w nas jednak się udaje, że nie możemy moglibyśmy żyć na pewno warto, żebyśmy się zastanowili nad tym czy takie cele nie były zgłaszane wtedy, kiedy nie było zakazu rozmowy dobra mogę wyobrazić sytuację, w której ktoś no tak, jeżeli władze zakazu w zakres możliwości odmowy odmowy takiego marszu to mogły zgłaszać wprost zamierza robić rzeczy zupełnie nielegalne to wprost oczywiście to jest pewnie jakaś drobna drobna drobna grupa może z zdarzeń byliby gdyby, gdyby była, ale nie, ale nie ruszać musimy coś więcej jednak od 1 rzeczy powiedział to, że Piotr Rybak został skazany za spalenie kukły Żyda i torze organizował wcześniej jedno zgromadzeń został rozwiązany nie może to być traktowane w UE jako odebranie mu prawa do organizowania tego tegorocznego marszu narodowców dziś tak, bo każdy może zgłosić się mechanicy ze swojej zorganizowania zgromadzenia i torze, żeby skazany wprost tego nie wyklucza i rzeczywiście nie ma nie ma powodu, że wykluczało, bo każdy nie poparł pan Piotr Piotr Tutak Rybak jest oskarżana, a jednocześnie na środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych albo jakieś inne środki te zakazywały mu zgłaszania serio mówiąc po ludzku przestępca też może zorganizować w Polsce demonstracje to każdy może ktoś o każdy z tartaku tak tak mówi konstytucja, że każdy może zorganizować brać udział oczywiście, że nie jest uzbrojony i t d. jeżeli chodzi o to, aby przebić do rad bezpieczeństwa bezpieczeństwa przez zgromadzenie za chwilę wrócimy z rozmową przyjrzymy się bliżej jeszcze temu co mu postanowił sąd we Wrocławiu czekamy na orzeczenie postanowienie sądu w Warszawie sprawy zakazu raz tutaj stolicy znaną w studiu dr Piotr Kładoczny karnista i po informacjach wracamy audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie donosu docencie dr Piotr Kładoczny karnista z uniwersytetu Warszawskiego i Helsińskiej fundacji praw człowieka przyglądamy się temu jak w Polsce traktowana jest prawo do zgromadzania się czy wolność zgromadzeń uwaga wolność zgromadzeń prezydenci Wrocławia i Warszawy uznanie, że koniec tego dobrego w i po latach takiej samowolki jeśli chodzi o zachowania na marszach narodowców postanowili położyć temu kres i to dosyć NL jedno na inne możliwe na ostrzejszy sposób ich, zakazując prewencyjnie marszu we Wrocławiu i marszu w Warszawie i już mamy opinię sądu na temat tego wrocławskiego w przypadku, czyli wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który uchyla decyzję prezydenta Dutkiewicza stwierdzając, że przesłanki, na które powołuje są mu Pm niedostateczna, żeby zastosować aż tak ostry środek, jakim jest zakaz całego zgromadzenia w ich w całym mieście 1 z wnętrz zwrócił uwagę panie doktorze tutaj sąd stwierdza, że to rolą policji czy w ogóle służb oraz gminy jest, by zapewnić bezpieczeństwo w czasie takiego marszu w i nie można uciekać od odpowiedzialności poprzez właśnie w pełen zakaz dotyczy to jest w porządku, żeby sąd tego typu odpowiedzialność przenosił na policję i na władze gminy skoro on próbował coś zrobić zakazać sąd powinien nie wprost pod ten ma się powinien odbyć tylko wy pilnujcie, żeby tam nie doszło do przemocy czy ekscesów, ale na tym właśnie polega wolność, o czym pani datą wiedziała zgromadzeń, że jeżeli komuś wolno się zgromadzić i przejść trasą n p . w marszu do MEN powinien się czuć kimś w tej wolności swoim niespokojnej bezpieczne, gdy między po to po to jest policja, żeby zabezpieczyć taki marsz i np. roztropnie działać, kiedy napełni się kontr marsz albo jacyś ludzie, którzy byliby niezadowoleni z dnia przy władzy z haseł głoszonych przez maszerujących i do tego służy policja i w tym, że w tym wypadku droga z treści opisu jest oczywista dla was oto mamy już kontrmanifestacji, która próbuje zaatakować temp pokojowej spokojny marsz to jest sytuacja lubelska, ale mamy teraz zupełnie inny przypadek Wrocław Warszawę marsz narodowców, które same w sobie sama dla siebie stanowimy zagrożenia w Warszawie mamy tutaj dotykamy kwestii pokojowego z Agro ma zgromadzenia się prawda wyraźnie konstytucja im nie Europejska komisja praw człowieka również mówi o pokojowym zgromadzeniu się w gromadzeniu się i w związku z tym norm czasu, by powiedzieć, że jeżeli ktoś przestaje być pokojowe albo w swoim zamyśle pokojowym nie zamierza być im mówi wyraźnie albo mamy bardzo daleko idące przesłanki uważa ten marsz nie będzie pokojowy to rzeczywiście można było go zakazać natomiast nie bardzo można domniemywać, że pokojowy nie będziemy dzielić przestanie być pokojowo, bo zaczną się pojawiać materiały pirotechniczne broń czy jakaś inna jest zakazane przedmioty niebezpieczne dla życia lub zdrowia to wtedy oczywiście jest niemożność rozwiązania i Anieli interwencji policja tak to co pan mówić sąd wspaniale brzmi, tyle że prawda jest taka, że od lat w Polsce odbywały się marsze narodowców, gdzie były race Wulff w Warszawie to wygląda, jakby płonęły ulice i policja nie reagowała z różnych względów, więc rzeczywistość jest inna władze i służby tolerowały tego typu zachowania, chociaż zakazane przez przez prawo, a teraz nagle użyły tej broni atomowej, czyli zakazu do trudno jest zrozumieć ten teren wyczyn taki nagły przeskok tak, bo taki w prostej logice nie ma oczywiście jak kocia pogrzebowej, że widzę pewną analogię między ich ukaraniem sprawcy przestępstwa połączenie siłą rzeczy, a nie zatrzymywano go, bo może coś zrobić przyszłości dla tych tego rodzaju analogie się na nasze wojsko jest najciekawiej przestępca przez lata kradł nie robiliśmy nic, a kwota ta będzie mógł wiemy, że będzie znowu gdzieś wybiera im zakazuje my tego ruchu, bo wiemy, że wcześniej kradł, ale nigdy wcześniej, bo nie zaś nie zgaśnie nigdy nie wpadnie rozwiązywaliśmy na jakich badano Bestu desperata, ale po co, więc z tego dla logiki opowie wielkiej nie ma, ale za rok we Wrocławiu poradził sobie z tym pana zdaniem on zrobił sądzę, by tak jak moim zdaniem powinien czyni powiedział co jest wolność zgromadzania się przesłanki, które przez co przedstawił prezydent nie są wystarczające, żeby zakazać to było zakazanie prewencyjne i w związku z tym, jeżeli co się wydarzy to w takim razie będzie interweniować policja może taki marsz rozwiązać przenosimy się do Warszawy pamiętajmy o tym, że jest to to, że ktoś takiego marszu zakazie nie zaś 8 będzie z deszczami tego świadomość wykładał też mogłoby tak zależy mimo zakazu, gdybyś otrzymał za Dutkiewicza nasz ulubiony ordynator pewnie by móc tak tak takie takie zgromadzenia zorganizowała wtedy uśmiech ten sam problem na poziomie legalności jak policja musiałaby interweniować tylko wtedy miałaby już jasne, że z nielegalnych działań i na czysto jasno, że zwracają też inna kwestia jasny wiemy na razie prezydent Dutkiewicz chce się od tego uchylenia zakazu odwołać, czyli walczy do końca może będzie ją teraz już lepsze argumenty niż w tej pierwszej decyzji, które moim zdaniem jesteśmy jakoś po prostu słabo przygotowana, zważywszy na to, że mówimy o środowisku wrocławskim w i aż dziwne, że tak niewiele policja przygotowała jeśli chodzi o ewentualne zagrożenia w ale może nabrzeży sam bezpiecznie we Wrocławiu, który przenosi się do Warszawy, gdzie prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zakazała marszu narodowców jest zupełnie innego w świata użyła argumentów tutaj problemy nawet nie są sami maszerujący tylko brak odpowiednich zabezpieczeń ze strony policji lub też prośba o zabezpieczenia ze strony miasta, które zdaniem pani prezydent świadczą o tym, że zagrożenie jest duża i stąd prośba o leki dodatkowe bariery o miejsca w szpitalach policja też nie znalazłam osoby krowy była kontaktowa dna już w czasie samego marszu w ich zdaniem pani prezydent to są wszystko przesłanki, które świadczą o tym, że bezpieczny ma się odbyć nie może i zakazała oraz część przesłanek nie jest rzeczkę Anny przesadzona i na wyrost, bo te panie ratuj powiedziała przygotowanie miejsc na okna dana okoliczność, gdyby coś miał wydać izba raczej normą i mniej, a nie wskazuje na to, że najem jest policja spodziewa się gwałtownego natarcia czy przy gwałtownych zamieszek po prostu moje zdanie musi mieć takie miejsca na wypadek, gdyby co się wydarzyło byłoby to nieodpowiedzialne, gdyby o to nie wnosiła, jeżeli wnosi o zabezpieczenia co rozumiem, że stara się wsiami w jakim sensie zapewni bezpieczeństwo Tomaszowi być może innym innym osobom z abolicji mówią, że w zeszłym roku proszono dokładnie to samo źle wydaje, że to, więc nie jest niezrozumiałe normalne normalna działalność przed marszem, którym to spodziewamy się różnego rodzaju ekscesy, ale fani rozum ponosi też inny argument związany z nie dostępnością dostatecznej liczby policji, bo trwa proces policjantów odchodzą masowo na L 4 na urlop i t d. i czy to może być odpowiedni moment, żeby władza no cóż poddała się stwierdziła nie dajemy radę nie będziemy w stanie chronić wolność zgromadzania się i demontaż tego co się orientuję te czytałem to uzasadnienie pani prezydent to ona sama do NATO, że mówiąc wprost spadła, że tak może się zdarzyć policja nie jest mnie nie jeździła tak, że nie będzie w stanie zabezpieczyć wręcz przeciwnie te wszystkie działania, które podejmowała nos szły w kierunku zabezpieczenia tego marszu policja na antenie deklarowała Komenda stołeczna policji, że zabezpieczy masz jeszcze będzie trzeba pani prezydent wnioskuje z doniesień medialnych i właśnie fakt np. nie my nie znalezienia łącznika kontaktowego między miastem, a policją w czasie marszu moment właśnie dlatego myślę, że to jest może być słaby argument, ale oczywiście nie rozstrzygamy zaś sąd natomiast mogli argument dość słaby, bo rano z domu hipotetyczny to, że jestem trochę mniej trochę mniej mniej policji w danym momencie nie znaczy, że nie można tego nie jest koncentrować na ochronie drewno na ochronie konkretnego zdarzenia w danym miejscu im się wydaje, że to nie jest dobre nie jest dobrym argument natomiast swoją drogą jest to inny to co obserwujemy w ramach tzw. ruchu L 4 w policji no wydaje się, że to jest dosyć dziwna sytuacja, gdy państwo właśnie przestaje funkcjonować i c i traci swoje podstawowe właśnie funkcje, które dodadzą Rebis inna rozmowa tak jak zazwyczaj, a to się co się wiąże z nagrodami inspiracją jest jednak to orzeczenie z Wrocławia, dlatego że tak sąd wyraźnie wskazał, że władza publiczna nie może abdykować i stwierdzić, że nie potrafi i że nie ma środków albo czegoś nie wie i nagle uznać, że skoro ona nie umie to zabiera obywatelom ich prawo dokładnie dlatego sąd ogłasza, że są bardzo to trafnie trafnie argumentował no rzeczywiście konstytucja przewiduje pewne prawa w 1 z nich da się wolność wolność zgromadzeń i gromadzenia się w związku z tym nie możemy powiedzieć niestety nie dać się nas na to nie stać to tatuaże albo konstytucja jest najwyższym prawem albo możemy powiedzieć żartowaliśmy w tym wypadku proszę się to zrozumieć policjantów nie ma prawda, ale po pójdźmy dalej z tą argumentacją przecież dlaczegóż, by władza za każdym razem zgłaszamy się o informuję, że będziemy mieli demonstrację nie mogą mówić niemal zrównane ze skosami mówi mówi właśnie z tego względu, że nie nie możemy zapewnić bezpieczeństwa w grupie, która chce się demonstrować maszerować to w takim razie nie odmawiamy czy zakazuje zakazuje my zaczynamy nie będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwa to właśnie to rozumowanie też przewijać jak ciasto to nie jest nowość tech no ale wracając jeszcze do Warszawy i do faktów prawda jest taka, że co roku przez Warszawę przechodzi marsz narodowców kiedyś było bardzo brutalnie i niebezpiecznie teraz jest trochę lepiej, ale wciąż niezbyt wesoło ten bilans i Sopot dzień w tym bardzo wiele osób opuszcza stolicę, że będzie miał przerwać tego co się wyprawia w najem, gdyby teraz nagle pani prezydent wyciągnęła wnioski stwierdziła, że skoro psuła przez lata tego typu praktyki to teraz ostatecznie z tym koniec byłoby lepiej, gdyby wcześniej np. podejmował decyzję o rozwiązaniu marszu, czyli dawała szansę na to, żeby marsz przeszedł spokojnie np. Niemiec w zeszłym roku 11 listopada siedemnastego roku, a jeżeliby stwierdziła, że oto odpalono race w ilościach przemysłowych w to jednak to z naruszeniem naruszenie ustawy i reaguje, bo tak coś robić dziwna dziwna niekonsekwencja rozdał nie mamy jednak żadnej reakcji ze strony miasta są na policję wszyscy są zadowoleni, że nie ma takich rozmów jak powiedzmy kilka lat wstecz prawda, bo policja interweniowała, ale to znaczy również, że państwo mówi mimo tego, że obserwują władze publiczne mimo tego, że obserwujemy naruszenia wolimy nie interweniować, bo tak będzie lepiej cel to jest takie dni to audi A6 ruchu Krystiana Matyska aktom opowiada się ludowo i na koniec jeszcze 1 rzecz co jeśli sąd uzna, że decyzja o zakazie jest jednak nie prawna IAM zezwoli na marsz narodowców w tym samym miejscu czasie ma się odbyć się teraz marsz prezydencki elity, kto ma tutaj pierwszeństwo tego nikt nie wie co mamy tak skoszone przepisy, że nie wiadomo by, ponieważ nie ma żadnych przepisów dotyczących marszów nazwijmy to państwowych uroczystości państwo, że w państwowych, a to duży ogień z uroczystości państwowych odbywa się nie na podstawie prawa to fenomen moim zdaniem próba tego osiedla jest niestety to wiązało się jak przygotować z mam wrażenie, że ze względu na osoby szczególne uprawnienia straży ochrony państwa tam, gdzie znajdują się osoby chronione te wszystkie organy państwowe samorządowe powinny żyć ze służbą ochrony państwa współpracować, jeżeli jej pozwolić nie w takim razie NATO, żeby nas mona, bo zapewni bezpieczeństwo takim takim osobom no bo przyszłość prezydenci mogą już premierzy również obcych państw młodo przyjechać musi być jakaś daj z wyłączeniem innych zasad, żebyśmy mogli to niebezpiecznie ludzi, ale jest wnoszona poprawna wyrzucona wznosi się działaniu ustawy prawo zgromadzenia nie no nie znosi się oczywiście ma się tu jest problem, że nikt nie ma nigdzie mowy o tym, które z tych zgromadzeń nasz wzrost zgromadzenie czy inni już państwo ma pierwszeństwo w zakresie co więcej konstytucja mówi o tym, że każdy, czyli każdy obywatel ma prawo do demonstrowania czy do zgromadzania się u nas nie władza w najlepsze marsz narodowców jest imprezą cykliczną co jeszcze dodatkowo szczególnej daje uprawnienia teraz mają one wszystkie bez jak rozumiem pode pytany, o ile są w Warszawie zgodzi się sądem we Wrocławiu również w uchyli zakaz wydany przez prezydenta Warszawy sam fakt bycia z cykli istnienia władzy cyklicznych jest dosyć kontestowane jako chyba naruszenie konstytucji o tym, iż nikt nie pamięta dr Piotr Kładoczny karnista z Helsińskiej fundacji praw człowieka i Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję za całą na
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA