REKLAMA

Prof. Gładoch: o negocjacjach w LOT: Sytuacja była tak napięta, że strony nie siedziały ze sobą przy jednym stole

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-11-09 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
11:31 min.
Udostępnij:

Szefowa Katedry Prawa Pracy UKSW Monika Gładoch komentuje nagłe "ozdrowienie" policjantów, po tym jak protestujący mundurowi porozumieli się z MSWiA. Odniosła się również do dnia wolnego od pracy 12 listopada. Kto będzie mógł tego dnia pracować?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Ekonomia, kapitał, gospodarka. Jest dziewiąta 7, to jest magazyn EKG, Maciej Głogowski, dzień dobry. A dziś naszym gościem jest pani prof. Monika Gładoch, kierownik Katedry prawa pracy w UKSW i ekspertka Pracodawców RP, dzień dobry pani profesor, dzień dobry państwu. Czy jeżeli ja jako pracownik Hetman wystawione zwolnienie lekarskie, to w trakcie tego zwolnienia mogą przyjść do pracy? Rozwiń »
Nie, jest taka zasada, że ten, kto jest na zwolnieniu przebywa na zwolnieniu musi się na tyle jest rekonwalescent jest to właśnie leczyć, czyli wyleczyć, żeby było zdolne do świadczenia pracy mało tego, nawet jeżeli jestem na urlopie, a zachoruje na zwolnienie lekarskie tymczasem urlop przerwać

Czyli wczoraj zakończył się protest policjantów jest porozumienie między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i związki zawodowe ach, i związkami zawodowych zawodowymi funkcjonariuszy, ale ci policjanci, którzy są na zwolnieniu i którego termin zwolnienia np. nie kończy się w niedzielę 3 poniedziałek nie mogą przyjść w niedzielę do pracy?

Nie powinni tego robić, bo pamiętajmy o tym, że zwolnienie lekarskie działek dokument dokument urzędowy, więc mielibyśmy problem być może nawet z przestępstwem przeciwko dokumentowi

Ale musiałby to ktoś kontrolować

Musiałby, ale moim zdaniem w takiej sytuacji jedyne co można zrobić na to przynajmniej skrócić ten czas zwolnienia w porozumieniu z lekarzem czy innych miast trzeba byłoby dziś lub też do lekarza moim zdaniem tak inaczej mamy do czynienia z przestępstwem w zakresie fałszowanie dokumentów, a jeżeli ja przebywam na zwolnieniu ja jestem pracownikiem Radia TOK FM to moje zwolnienie lekarskie może skontrolować Zakład Ubezpieczeń Społecznych tak może może także pracodawca w pewnym momencie w zależności od tylu ilu pracowników zatrudnia natomiast zapewnienie zdąży tego zrobić, a czy zakładu albo właściwie nawet nie czy tylko dlaczego Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może skontrolować zwolnienia policjanta, jeżeli przepisy wprost o tym nie stanowią to wtedy nie może musi mieć możliwość w aktach prawnych wyraźnie wskazano przeczytałem, że na 1 z portali w internetowych rynek zdrowia PL wypowiedź rzecznika ZUS-u pana Andrzej Andrusiewicz, który powiedział, że przywołanie rozmowy z PAP, że ZUS nie ma żadnych uprawnień do kontroli policji w tym kraju pytany właśnie o to czy zakład może kontrolować zwolnienia lekarskie funkcjonariuszy i wyjaśnił, że wynika to wprost z ustawą o policji to ciekawa no tak nie mamy spójności systemowej na pewno Hubble, a 3 hipotetycznie, bo przecież rozmawiamy hipotetycznie czy ZUS, ale miałby prawo skontrolować tych lekarzy, którzy wystawili zwolnienia, bo rzeczywiście to tak wolno może jest jakaś plaga, ale 30  000 funkcjonariuszy na zwolnieniu i myślę, że ZUS nie, ale samorząd lekarski już mógłby się tym zainteresować mówi tak ogólnie enigmatycznie celowo i to są pewne narzędzia nowym jakieś zjawisko zaistniało zresztą nie po raz pierwszy, że pracownicy, którzy nie chcą wykonywać pracy zamiast urlopu decydują się na zwolnieniu lekarskim i otrzymują lekarze, ale wracając do początku naszej rozmowy pani zdaniem jeśli inni funkcjonariusze rozmawiamy teoretycznie nie wystąpią teraz do lekarzy o skrócenie tego czym zwolnienia lekarskiego, a obejmowałoby ono także tę najbliższą niedzielę świąteczną i poniedziałek dzień wolny, ale głównie chodzi o tę niedzielę najbliższą to do pracy przychodzić nie powinny nie powinni, ale też raczej problem po drugiej stronie, czyli zatrudni podmiotu zatrudni, których zatrudnia celowo nie mówi pracodawca, bo to jest urząd natomiast tytuł jest kłopot nie wolno dopuścić pracownika do pracy, który nie jest gotowy do jej świadczenia nie ma zdolności tzw. psychofizycznej bo gdyby powstał jakikolwiek wypadek przy pracy w tym czasie też daleko idącą odpowiedzialność na Jasną i tak naprawdę ten protest o nim będziemy jeszcze rozmawiać dzisiaj w trakcie magazynu EKG czy o porozumieniu, które zostało zawarte rozwiązuje problemy te powiedzmy dalsza, ale na bieżąco, czyli brak funkcjonariuszy w najbliższych kilkudziesięciu godzinach być może wcale nie ma już jest zupełnie inna sprawa pani profesor, kto może pracować w najbliższy poniedziałek 12 listopada, gdybym nie słyszała tego co mówiono w parlamencie co opowiadano w tzw. w mediach i co napisała Państwowa Inspekcja Pracy to bym powiedziała wszystkie podmioty wymienione w kodeksie pracy, którym wolno pracować w niedziele święta oraz placówki handlowe to nie słyszałem taras oraz placówki handlowe a kiedy czytam przepisy tych 3 ustaw, a przede wszystkim ostatniej podpisanej niedawno przez prezydenta Gdyni ma wątpliwości, że nie odniesiono się do ustawy z 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedzielę nie jest to dzień wymienione w art. 3 tej ustawy o dzień 12 listopada 2 i tutaj bym postawiła kropkę, ale niestety takie łodziami część zaś zdania, ponieważ mamy interpretację przepisów Państwowa Inspekcja Pracy i mamy przekazaną przez parlamentarzystów idee, które przyświecało tej ustawie mamy pewien kłopot i teraz w państwie prawa dziś rzecz rzecz absolutnie przeciwna bezprecedensowa, że obywatele o prawie dowiadują się z przekazów medialnych w ich przekazu Państwowej Inspekcji Pracy, czego nie mogą wyczytać w przepisach ustaw pani profesor chciał zapytać czy miodu teraz, siedząc w radiu TOK FM o dziewiątej 13 mamy taką władzę, że będziemy stanowili prawo bardzo się podoba to źle zrobił przecież czwartą władzą, ale miałem wrażenie pani, że ta rozmowa nasza może być tutaj jakiś stanowienie prawa z tego moczu w nocy na pewno w nim w pewnym sensie no tak w pewnym sensie tak bardzo się swoim autorytetem powiedzieć, kto może 12 listopada ich do pracy moim autorytetem powiem tak skoro już tak pan to określił wszystkie podmioty, które są wymienione w kodeksie pracy i moim zdaniem, ale tak jak mówię to wynika tylko zapisy ustaw również pracownicy zmian nowi w placówkach handlowych mogą iść do pracy mogą iść do pracy wedle ustawy natomiast właśnie czujesz się ciąg dalszy mojej wypowiedzi, które nie mogą bagatelizować ze względu na oświadczenie Państwowej Inspekcji Pracy nie można zupełnie pomijać tej interpretacji prawnych, a ta interpretacja prawna Państwowej Inspekcji Pracy stanowi, że handel ma wolne znicze niech za wynajem poniedziałek przeprasza w poniedziałek oczywiście nie wiem na jakiej podstawie taka interpretacja Bono nie wynika z przepisów, ale jest to nowość taka była intencja czy na podstawie intencji można uznać, że dwunastego handel nie powinien prac, ale jest to tzw. wykładni prawotwórczej, które jest bardzo niebezpieczna w systemach państwo prawa, dlaczego niebezpieczna co nam grozi co grozi, że od stanowienia prawa jest parlament i ma być to prawo i Jasnej precyzyjnej dla obywateli nie może być tak, że wychodzi ktoś, kto ma władzę i mówi tak każe interpretować prawo ewentualnie 1 organ może to zrobić Trybunał Konstytucyjny, ale tu też jest pewien problem, dlatego że trwa spór między teoretykami prawa czy w ogóle intymnym wykładnia interpretacyjna wyrok interpretacyjny Trybunału są dopuszczalne w systemie prawa w a gdyby pani była szefem sieci wielkopowierzchniowych sklepów to zarząd działa pani wolne na poniedziałek nie ryzykowała tym powiem w ten sposób wolne tak, ale ze względów wyłącznie praktycznych nie mówię tego jako prawnik mówi tego jako osoba racjonalna i myśli pani że, gdyby ktoś otworzył na taki skok im dnia przeprasza za złomowanie przywołał do prac pracowników na ten dzień nie stanął sam za ladą tylko miał pełną obsługę i szłoby przyszłaby kontrola Państwowej Inspekcji Pracy to później w sądzie to sprawa jest nie do wygrania jest moim zdaniem ryzyko jak każdej każdej sprawy, która toczy się w sądzie dlatego do tego nie namawiam biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, czyli w wodzie tak społeczną świadomość, jaki jest cel ustawy dotyczącej 12 listopada natomiast w świetle przepisów prawa, gdyby wyłączyła radio telewizję na kilka dni ktoś, by mi dał do napisania do przygotowania opinię prawną na podstawie usta w o tych 3 ustaw kodeks pracy z 22018 ograniczeniu handlu i tej ostatniej z 7 listopada domu odpowiedziała, że pracownicy zmian nowi w sklepach mogą w handlu mogą pracować, ale MEN, ale pani ostatecznie tak nie mówi radzi, by w klinice w Polsce państwo nawoływać do 6 posła po bitego ruszenia się aktu nieposłuszeństwa wobec władzy, która nie potrafi tworzyć prawo gminy natomiast co do interpretacji przepisów nie ma wątpliwości jasne, o co w nich chodzi pani prof. Monika Gładoch jest gościem magazynu EKG to i jeszcze jedno ostatnie pytanie, bo wkradło się jakiś nieporozumienia, ale to być może czegoś nie nie zauważyłem czytaniem była w czasie negocjacji tych kilka dni temu na w okolicach 1 listopada prowadzonych między zarządem, a związkami w locie czynie byłam do końca byłam przy podpisaniu tego porozumienia inny gracz słowami w imieniu związków zawodowych oczywiście na gruncie, który wcześniej został poszerzony przez nowych negocjatorów, ale negocjowałem do końca nawet na pamiątkę ręki długopis, który pod, którym podpisało się strona związkowa to dziękuję za to wyjaśnienie brzuchy miałem wrażenie, że jakaś tajemnica grobu, ale nie mnie nie znalazłem informację oficjalnie jak przebiegały negocjacje, gdybyśmy tak w 1 zdaniu jak podsumowali tuż stara sprawa sprzed kilkunastu dni miałem skoro pani była jak właśnie nie miałem tej pewności jak to się odbywało nie mogę mówić o przebiegu negocjacji natomiast organizacyjnie była to dosyć przedziwna sytuacja już w i dlaczego przedziwna organizacyjnie jeszcze raz powtórzę strony nawet razem nie przebywał przy 1 stara w trakcie tych negocjacji tak na to jak negocjowali jak nie przebywali przy 1 stole było trochę zrobiłem kilometrów po biurze chodzi o pani z 1 do drugiej sali na przekazywać tak przez 6 godzin x strona też pani mówiła pani szła z drugiej strony mniej więcej tak to się dużo, a nie dali rady usiąść przy 1 Stal niczym nie dali rady no taka była napięta sytuacja to jest taktyka negocjacyjna mieści się z taką nie spotkałam tu myśli pani, że coś z tego będzie z tego porozumienia bardzo liczy na to, bo teraz strony siedzą razem, negocjując wynagrodzenia natomiast rzeczywiście jest to sporo napięcia i dużą nieufność pani prof. Monika Gładoch z katedry prawa pracy z uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego ekspertka pracodawców RP była gościem magazynu EKG dziękuję bardzo pani wzór teraz informacje w radiu TOK FM po informacjach druga część magazynu EKG
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA