REKLAMA

Republika Tarnobrzeska i inne alternatywne pomysły na niepodległą Polskę

Światopodgląd
Data emisji:
2018-11-09 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:57 min.
Udostępnij:

Agnieszka Lichnerowicz i Przemysław Wielgosz rozmawiają o początkach odradzającej się państwowości polskiej, między innymi o Republice Tarnobrzeskiej i innych próbach stworzenia polskich obszarów.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agnieszka Lichnerowicz, państwa gościem jest teraz Przemysław Wielgosz, redaktor naczelny Le Monde Diplomatique, w tej edycji polskiej, dzień dobry. W przededniu rocznicy odzyskania setnej przez Polskę niepodległości i trochę, zapowiadając rozumiem kolejny numerLe Monde Diplomatique, chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, jakie są tym osiemnastym roku, gdzieś jesienią pojawiały się inne Republiki na ziemiach polskich. One wszystkie przetrwały nawet kilkuset dni. I to jest rzeczywiście opowieść o tym, że umierał w jakiś porządek, pojawiają się nowe możliwości, różni działacze, czy różne środowiska chciały z nich skorzystać, żeby realizować jakąś swoją, budować jakąś swoją Polskę. Nie zawsze to było dosłownie polską i najbardziej znana jest oczywiście Republika tarnobrzeska  Rozwiń »
Ona była najciekawsza innym powiedział, że najbardziej znana z tych nieznanych, a republiką jaz Denis jest, że w świadomość na temat gry istnienia takich wysp innej alternatywnej niepodległości suwerenności podmiotowości, który pojawił się wtedy na terenach, na których później ukształtowało się druga Rzeczpospolita on albo bardzo wiele i świadomość tych norm o tych o tych epizodach jest bardzo niewielka natomiast warto sobie o tym, przypomnieć nieraz rzeczywiście były to były to wydarzenia, które bardzo mocno odcisnęły swoje swoje piętno na tym jak te pierwsze lata drugiej Rzeczpospolitej wyglądały torze rząd ludowy utworzony 7 listopada 1913 roku w Lublinie znalezienia przez Daszyńskiego, który tak naprawdę był pierwszym rządem niepodległej niepodległej Polski miał tak bardzo radykalnie postępowe demokratyczne socjalistyczny charakter nie wynikało tylko z tego, że już, że Daszyński był takim radykałem, bo wcale takim radykałem nie był on raczej mieścił się na prawym skrzydle ruchu socjalistycznego, ale wynikało z tego, że presja oddolna oczekiwania społeczeństwa szczególnie jego warstw ludowych oraz klas podporządkowanych robotników chłopów były gigantyczne nie chodzi tylko od oczekiwań ani wtedy na masową skalę na na ogromnych obszarach późniejszego państwa polskiego chłopa dzieli ziemię za rywali i ziemię pańską rozbijali urządzenia folwark również z użyciem przemocy tak miało różne warianty było to była fala rewolucyjna, która przechodziła przez cały kraj równolegle robotnicy organizowali szef rady robotnicze przejmowali kontrolę nad nad fabrykami w niektórych miejscach takich jak Zagłębie dąbrowskie udało im się przez jakiś czas powołać kontrolę nad nad administracją to był taki na jej najbardziej wyrazisty przykład tworzenia się taki właśnie klasowych form suwerenności czy też podmiotowości Robotniczej wówczas inny, gdyby nie to wszystko to pewnie także rząd ludowy nie byłby aż tak radykalny rok wcześniej mieliśmy zjazd kobiet polskich Kongres kobiet polskich, które wyartykułował żądania dobiegający z bardzo różnych stron politycznych sporów politycznych barykad, ale łączące wszystkie środowiska kobiece domagające się podmiotowości politycznej Knighta podmiotowość polityczna znalazła się w deklaracji w manifeście tego rządu podobnie jak ja tak jak reforma rolna podobnie jak podobnie jak samorządność pracownicza podobnie jak prawa pracownicze związkowe i równo, a także, ale także prawa mniejszości to jest bardzo bardzo mniejszości narodowych ty jesteś bardzo bardzo istotne dla Legii, żeby się przyjrzeć wręcz do kosztów w tym kontekście ciekawe czy Republice właśnie tarnobrzeskiej IT i księdzu Eugeniuszowi okonia liczy też mógł też jak interpretowano go komentowano powstanie rządu Daszyńskiego to z 1 strony był bardzo taki postępowy socjalistyczny, a z drugiej strony wielu uważało, że stanowi ochronę przed bolszewikami przed takim mógł bolszewicki koszt rezonansu tak mówili przeciwnicy tego efekty fali rewolucyjnej, której mówiłem tra ba wleczony po pokazowym mistrz wciąż bolszewickie w socjalizm też był w opozycji do do tych wizji bolszewickich komunistycznych tak, choć wtedy ich po i w Rosji ogarniętej rewolucją i i na terenach polskich ta wizja wypiera się kształtował tę wizję, bo to mówmy o liczbie mnogiej, gdyż ukształtowały Jonaszem, ale były po prostu wyrazem pewnych konkretnych doświadczeń konkretnych walk społecznych, które miały wtedy miejsce Night in takie wydarzenia Jakus o ustanowienie Republiki tarnobrzeskiej jeszcze przed przed powstaniem rządu Ludowego w Lublinie 3 powstania Republiki pińczowskiej, a to były takie można, by powiedzieć sztuki góry lodowej ludzie to ważna dla najbardziej się przejmować władzę na fakt początkowo mieliśmy do czynienia z wielką falą strajków Chłopskich protestów przeciwko temu nikt z tkaniny sprawiedliwemu nierównym systemowi władania ziemią wielkie nadzieje, które obudziło upadek rządów okupacyjnych upadek wielkich imperiów wielkich wielkich monarchii przedwojennych ne no zna swój Polski wyraz w domaganiu się radykalnych zmian te zmiany nie tylko nietykalny postulowano, ale po prostu je je realizowana, bo chłopi pańską ziemię po prostu dzielili oraz Mysony mieliśmy oczywiście tendencje do odrestaurowania porządków lub taras czy kwasy pańszczyźnianych tak tak było właśnie na terenach na terenach powiatu tarnobrzeskiego i okolicznej stąd wziął się wielki wielki ruch przekształcił się w OFE w Republikę przywódcami byli z 1 strony ksiądz Eugeniusz Okoń Trybus wcześniej już bardzo znanym w regionie działaczem Ludowym trwa bardzo postaci myślę, że jakaś zasługująca na jakąś książkę biograficzną i na miano 1 z ojców polskiej niepodległości tak naprawdę 1 z tobą bardzo bardzo interesujący, dlatego że zaczynał jeszcze przed pierwszą wojną światową od posłowania w Wiedniu w parlamencie wiedeńskim kim był tam wtedy związany z narodową demokrację potem bardzo gwałtownie zmienił poglądy w sposób bardzo ostro na lewo i po okresie burzy naporu, czyli po okresie krótkiej historii Republiki tarnobrzeskiej drużyny znów startował w wyborach dwukrotnie był wybrany do do Sejmu bardzo interesującą postacią niechętnie wyjeżdżają 679000 głosów na scenach krajowych i śpiewano o nim pieśni fabryk w rejonie Tarnobrzega jest nam, że teraz już mało, kto w ogóle w tym regionie nawet o tym, pamięta bardzo fascynujące są to teksty natomiast na buty ciekawą bardzo postacią w tej drugiej wojny światowej był kapelanem regionalnych oddziałów armii krajowej pomagał Żydom za co muszą się ukrywać po drugiej wojny światowej nie przyjął propozycję współpracy złożonym przez samego prezydenta Bieruta Kliniska, a także fascynująca, choć właściwie, bo można było zwrócić uwagę na to, że MDM czy Chin n p . w Republice tarnobrzeskiej LTE tata Republika została spacyfikowana siłą nowej władzy zresztą Polka no tak kara chłosty jest tak uderzająca dla tych chłopów, którzy brali udział, czyli w pewnym sensie go przynajmniej część chłopów no początkowo nie popierała tej nowej władzy z drugiej RP, który się kształtowała bardzo długo nie popierała tej władzy dlatego warto pamiętać, że to, iż w 1920 roku w obliczu ofensywy armii czerwonej na Warszawę elity polityczne zdecydowały się na przyspieszenie bardzo gwałtowne przyspieszenie prac nad reformą rolną i złożenie bardzo solennie kobiety stres oczywiście później nie zostały dotrzymane kupon po to, żeby tych chłopów jakoś się pod sztandarami państwa polskiego z zgromadzić, a to nie było przypadkiem to było, dlatego że te ogromne aspiracje podmiotowe i wolnościowe równościowe, które się wśród klasy chłopskiej zrodziły w momencie, kiedy rozpadała się okupacja niemiecka austro węgierska nie został zaspokojony spotkały się właśnie z z restauracją inną treść murze Miejskiego, który ukrył uderzał postu w interesach co pani też, że chłopi to było 60 % populacji w wówczas w Polsce przygniatająca większość z nich wygospodarowano na na gospodarstwach mniejszych niż 5 ha dlatego wybór tych grup społecznych co roku na przednówku cierpiała głód i ten głód fizyczny związany z brakiem żywności i ten głód ziemi, który był, który był przyczyną głodu fizycznego to tylko bonus nie o Zamościu tak bardzo krótko, dlatego że tam ogród, które wydarzenia wydają się trochę przypomina Hołysz to co się działo w Petersburgu w roku siedemnastym, czyli jednak zmieniała od żołnierze razem z chłopami, gdy początkowo buty z dużego rozmiaru nie miała Ależ to już było takie bardziej rewolucyjne chyba to w Zamościu w nowe mniej myślę, że 1 Republika tarnobrzeska Republika litewska i to co się działo w Zagłębiu dąbrowskim w Łodzi w Lubinie też miało charakter rewolucji jeśli może warto byłoby zacząć się myśleć o tym, okresie odzyskiwania Polski przez Polskę niepodległości, a właściwie okresie budowania niepodległościowej myślę, że nie było to odzyskiwanie tylko właśnie budowanie nowej jakości wymyślanie narodów zmuszenie państwa na nowo to nowy zupełnie podstawowych i raczej geneza tutaj tkwi, aby tych wyobrażeń, które później znalazł swój wyraz w tym państwie w 1905 roku, gdy na wielką skalę, bo w pojawiła się w Polsce Masłowa nowoczesna polityka z lewicą o niższych marż może jakoś konserwatyści czy Tottenham mecze będą sięgać z SLD pewnie tak, ale też myślę, że konserwatyści, którzy mają takie racjonalne bardziej podejście nie będą wywodzić się drugiej Rzeczpospolitej, że z Rzeczpospolitej szlacheckiej tych 2 osób zupełnie inne utwory z poznałem inne inne kategorie inna treść kryjąca się pod taką kategorię jak naród chociażby szlachecki był oparty na wykluczaniu 90 % populacji z wszelkich praw i seks z gatunku ludzkiego, czyli chłopów pańszczyźnianych to się radykalnie zmieniło właśnie pod wpływem tych lat, gdy fali rewolucyjnej jak Zambia także dzielenie ziemi reforma rolna prowadzona rękami samych zainteresowanych powoływanie oddziałów Gwardii czerwonej w Zagłębiu, a oddziałów milicji ludowej w Tarnobrzegu i okolicach, tudzież w Pińczowie to wszystko były rzeczy, które oczywiście stanowiły konkurencję dla tych ośrodków władzy, które się, które się tworzyły w w wielkich miastach zresztą trzeba pamiętać tylko Polska komisja likwidacyjna, która wysłała drugiego lidera i późniejszego lidera, ale póki co tarnobrzeskiego Tarnobrzega czyli, czyli Tomasz Gębala byłego oficera Legionów Piłsudskiego w obszarze własnych oraz w, a także próbowała kontrolować rentę Republika Republika próbowała się dogadywać się z z komisją likwidacyjną co nie doszło wtedy do tego porozumienia ze swym najnowszym mniemam, że kiedy już w grę w myśl, że w ciągu najbliższych 2 tygodni okaże się najnowszy numer wieś tylko dodam, że były oczywiście też inne takie mity o nowe państwa, choć mniejszość łemkowska coś mogło tworzyć nowe Niemcy, ale świetnie, że Rzeczpospolita zakopiańska z prezydentem Zielińskim na czele w Wielkopolsce one miały bardziej zabarwienie prawicowe, ale to już na inną opowieść państwa państwa gościem był Przemysław Wielgosz naczelny Le Monde pragmatyk dziękuję
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA