REKLAMA

31. 100 lat temu wiedziano, jak organizować uroczystości. Dwudziestolecie międzywojenne

Babel. Rzeczpospolita Multi-Kulti
Data emisji:
2018-11-09 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
19:04 min.
Udostępnij:

W tym odcinku podcastu autorzy mówią o wątkach muzułmańskich w Polsce i polskich w innych krajach w latach 1918 - 1939. Szczególną wydaje się być historia córki Gireja Dżabagijewa i jego żony, pochodzącej z litewskich Tatarów Heleny Bajram-Bajraszewskiej. Dżennet Dżabagi-Skibniewska może być dla wielu symbolem tułaczego losu emigrantów kaukaskich, jej historia zaczyna się od gimnazjum, w którym m.in. córki Józefa Piłsudskiego uczyła strzelectwa. Walczyła w obronie Polski, była w podziemiu - więcej szczegółów tej, i inne historie, np. Alimardana Topczubaszowa, w kolejnym odcinku "Lechistanu".

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Kolejny odcinek naszego cyklicznego podcastu Lechistan, czyli alternatywna historia Polski. W studiu Adam Balcer i Paweł Sulik, wracamy do tematu, który na pewno państwa fascynuje, a o którym już wspominaliśmy. Chodzi o bardzo ogólną ideę prometeizmu, w największym skrócie jak się ma do czynienia z dużym wielkim imperium, nad którym słońce nie zachodzi, to prosty pomysł na to jak je rozmontować jest taki, że, tu użyję cytatu z poprzedniego podcastu, po szwach narodowych, marszałka Józefa Piłsudskiego, bo przypomnijmy, że robimy audycję w kontekście stulecia niepodległości.  Rozwiń »
Tyle że jak sobie radzić w takiej toto trudnej sytuacji, że duża część nacji etno osób tworzących to wielkie imperium to muzułmanie, gdy sobie radzić no bo opowiadaliśmy w poprzednim odcinku właśnie o tych Rudy jak właśnie w tym okresie 1820 można powiedzieć pamiętają państwo w pierwszym odcinku w ogóle naszego pod kasą opowiadaliśmy Aleksandrze Suskiewicz czarnym Michał mit za atak, który okrętu, który my jak na swoim pogrzebie zaciekle był pogrzeb jego szczątków 3005 . w listopadzie właśnie w zoo z okazji rocznicy przewiezione do Warszawy 2 gigantyczne obchody 1112 wiedziano wtedy jak zorganizować w 2 tys powiedzmy taki żart nów i dawnym pijemy do sytuacji aktualnej, więc w postawiony jest jako wzór, że o Basię prowadził dżihadu dla niepodległości dżihad dla Polski jako nie mówił na jego właśnie pogrzebie i mam je, ale pokazaliśmy jak prawda te jak to wynikało z polskiej myśli politycznej tak wizji co powinno się stać się, żeby Polska niepodległość była stabilna tak, żeby nie, żeby Żyto nie może się skończy na Polsce, którzy właśnie tak jak wspomniałeś jest kwestia tego, bo poczęcia poszła w narodowych, a to co jeszcze jest bardzo ważne, żeby przejść płynnie do okresu międzywojennego to w prozie spójrzmy na chwilę na to z drugiej strony tak, czyli jak my jesteśmy odbierani po tej stronie właśnie muzułmańskiej tych muzułmanów rosyjski, bo też bardzo ciekawe zjawisko ci nasi Tatarzy jak mówiliśmy oni są bardzo atrakcyjni pozostawianie jako wzór do naśladowania i oni w wpływają na tych muzułmanów w ten sposób, że świat w maju dwudziestego roku szczyt naszej prawda tej koncepcji całej Piłsudskiego budowy tej federacji przebudowę Europy w Kijów i t d . na to rząd na emigracji to by ludzie bardzo ważną rolą gry odgrywał Dżafar esej Adamek, który był w obsłudze wcześniej na Krymie szefa MSZ ministrem wojny pełni też może powrót przez jakiś czas w obowiązki premiera de facto to zgłasza wniosek oficjalny po konsultacjach z polską do ligi narodów, żeby krem jeśli, by się udało pokonać bolszewików, żeby został polskim protektoratem tak jak był protektorat Liban z Syrią powody np. Francja Brazylia dania czy Jordania i Palestyna pod wielką Brytanią i t d. oczywiście nic z tego nie wyszło, bo wojna skończyła się jak się skończyła w tym samym mogę mniej więcej czasie przy pamiętają państwo jak mówiłem o Olgierdzie Kryczyński im tatuaże polsko litewskim, który był wiceministrem spra w i sprawiedliwości i Azerbejdżanu ją zorganizował go taką konferencję właśnie azerską ormiańską gruzińską wre niestety znowu zaraz po tym koncercie w trakcie konferencji Azerbejdżan został podbity przez bolszewików, ale to co bardzo ciekawe stwierdził, że Nokia mamy te spory terytorialne między między tymi narodami południowego Kaukazu, kto może być arbitrem za i kogo proponuje Kaczyński Polska to Polska była arbitrem, która w, który powinien rozdzielać tak to było ciekawe proszę pamiętać o tym, że tak zawsze, że są polskie diaspory mieszkającej w tych krajach i ci Polacy wchodzą tam jest mamy posła Polaka była Ewa w parlamencie azerski mamy Polaków na stanowiskach dyrektorskich w ministerstwach mamy ministra Polaka rzymskiego katolika na Krymie tak i też Polaków w administracji krymskiej, więc to jest też coś takiego, że o tym, proszę pamiętać, że nie tylko Tatarzy tam są, ale mamy też Polaków to nie na miejscu druga sprawa to jest to zjawisko ciekawe, że make my wzbudza majem są złe po prostu więzi rodzinne tak na tej zasadzie, że nie jak mamy generała filmiki ludu na decyzję Robak, który był generalną azer azerskimi i był komendantem twierdzy w Baku stolicy Azerbejdżanu no to jego żona właśnie pochodziła z rodziny Kaczyńskich tak było tatarską litewską czy przyjacielem gaz toruńskiego był Mustafa Dawidowicz LOV widać po nazwisku, że nasz człowiek Boris ba czy sera już przy stolicy dawnej chanatu krymskiego tak na Krymie tak ożenił się z latarką krymską Tatar litewski mamy coś takiego, że ci Tatarzy nasi jak mówiliśmy o Trynkiewiczu Maciej Sulkiewicz premier Krymu, a potem szef armii azerskiej to wy osiemnastym roku powstaje taka koncepcja, żeby stworzyć na froncie wschodnim przeciwko Niemcom korpusu muzułmański złożone ze wsi z muzułmanów z różnych narodów tak Rosy Rosji Lotosu Bąkiewicz zostaje dowódcą bierze sobie szef sztabu Józef bazarem Which takich dowódca artylerii Aleksander Miłkowski ta czwarta jest co jest niesamowity to jest naprawdę mała bardzo społeczność licząca kilkanaście tysięcy ludzi, ale która właśnie odgrywa taką rolę i to jest też dziewiętnastym wieku Kryczyński Leon i Olgierd bracia wspominają, że ich przodkiem był np. amura Kryczyński, który był oficerem armii rosyjskiej, ale został mianowany przez Rosjan właśnie opiekunem Baśki rów tego ludu tureckiego mieszkającego między Tatarami Kazański Michała Kazacha mi i tam trafił w tym samym czasie, a imam Szamil bohater Kaukazu, których VAT przez wieki walczy z dekady walczył z Rosjanami właśnie do uchwały w mojej gry amura Kaczyński się z nim zaprzyjaźnił tak często proszą o tym, zawsze pamiętać, że mamy cały czas takie motywy, że ci nasi Tatarzy są bardzo nad reprezentowani i my wzbudza mamy często u nich no wśród muzułmanów w Rosji na bardzo dużo też z tego też powodu pozytywną reakcję jak ten czas pierwszej damy, czyli tatarom krymskim i były minister spra w zagranicznych przyjechał na jesieni dwudziestego roku do Polski spotkał się z Piłsudskim Piłsudskiemu wtedy by powiedział Krym zawsze pracował, by połączyć nas ze Wschodem historia jest bardzo silna historia przypadkowo nigdy nie kroczy i co ciekawe i Piłsudskiego zachęca do współpracy Tatarów krymskich z Ukraińcami i c i damy dopisuje to spotkanie tych po prostu do ich można, by nazwać go piłsudczykiem no kult kult marszałka Żuka komendanta naczelnika i t d . więc mamy tu mamy bardzo ciekawą sytuację i oni, kiedy te wszystkie próby budowy państwa się nie udały no to znajdują schronienie u nas tak we Francji Finlandii to jest właśnie ten ruch Prometeusz ski w okresie międzywojennym, żeby diaspory migracyjne politycy często ważni czy też np. pisała, że mieszkają w Europie w tym w Polsce, bo Polska będzie w okresie między międzywojenny odgrywa bardzo ważną rolę wspominaliśmy o Romanie golu Tadeusza ACI, którzy właśnie w Turcji będą wspierać powstanie gra Komen koszt takiej organizacji łasi com federalistów kaukaskich, która zaraz po co nie przypadkiem po zamachu majowym przekształci się w kole koło taką organizację marszu niepodległości owców kaukaskich, która jednoczyła Gruzinów Azerów i górali z Kaukazu Północnego oni odegrali bardzo ważną rolę i oni m. in. upowszechni to pojęcie Prometeusz z tak związane bardzo sporo Mateusza z Kaukazem potem do tego ruchu prometejskiego dołączyły różne inne narody Ukraińcy np. będą odgrywali bardzo ważną rolę w ale właśnie w Polsce powstanie market Instytut wschodni 2006 . roku bardzo ważna instytucja będą wydawane czasopisma będą ci ludzie współpracować, żeby było jasne z polskim wywiadem dach Bud będzie budowana agentura od Helsinek po Harbin w Mandżurii tak bardzo duża aktywność właśnie szczególnie Piłsudczyków jedno tak bardzo po ciekawych postaci był Ajax i Siarki, który jest dwudziestowiecznej najważniejszym moją powieść pisarzem i intelektualistą Tatarów Kazański, czyli Powołże tak skazani graliśmy tam w piłkę, ale my nie wyszło to bonus strona 30 z Kolumbią w między, a ja dziś takim napisało około 60 powieści opowiadań sztuk dramatycznych dla teatralnej w różnych językach 3 tryby przekładane na różne języki i on a gdy mieszkał w różnych miejscach, ale też w Polsce był współpracował z polskim wywiadem jeździł właśnie budowa tej struktury Prometheus z 2 był wcześniej właśnie z 2 w latach 1713 krótko istniało rodzaj państwa właśnie w tej na Powołżu, gdzie byli nie tylko Tatarzy, ale czuwa się lód, który piski prawosławny Baśki obiema Chińczycy, którzy są ludem fińskim i był tam minister spra w wewnętrznych krótko istniało do państwa, bo zarówno biali Rosjanie ci, jaki bolszewicy byli przeciwni natomiast by mieszkając w Polsce napisał np. był zafascynowany Tatarami naszymi i napisał tak artykuł narodowe zadania polskich Tatarów i tutaj to zawsze czuję, że państwo pokazać, jaką sobie to wyobrażał wśród nurków, czyli tych ludów europejskich Tatarzy polscy pierwsi przyjęli kulturę Europejską nie tylko z jej strony zewnętrznej, a leci duchowej i ta okoliczność posiadania niezmiernie doniosłe znaczenie bowiem Tatarzy polscy mogliby stać się pośrednikami w sprawie rozciągnięcia nad chirurgów kultury Europejskiej stanowiącej przedmiot gorących aspiracji całego świata Piłsudskiego nawiązywanie łączności Tatarów polskich z piórkami może przyczynić do wznowienia zbliżenia świata Jureckiego i Polski, które istniało za czasów chanów krymskich i Kazański historia powierzyła tatarom polskim odegrania określonej w poważnej roli dziejowej ku chwale Tatarów i ku pożytkowi ojczyzny Polski oraz nacji piłkarskiej mamy trudno mi pewną wizję mesjanistycznych idei wielkiej syntezy Wschodu Zachodu sam, a ja dziś taki pojechał na 3 światowy Kongres muzułmański w Jerozolimie 2010 . roku był wspierany oczywiście przeze rząd Polski tam pojechał razem z Muhammadem Saida Szamila Bayem, który było został wtedy w ramach Kongres 30 zostało otrzymały z po stanowisko sekretarza też bardzo ciekawa postać on był wnukiem właśnie imama Szamila tego słuchał każdego z Kaukazu nie przypadkiem Szamil dwudziestym roku był przywódcą powstania Andy rosyjskiego na północnym Kaukazie uciekł był ranny w tym powstaniu uciekł i stopniowo bez mieszkał w różnych miejscach, ale trafił do Polski taki w latach trzydziestych będzie właśnie mieszkał w Polsce w gminach taka postać bardzo ciekawa z Kaukazu to jest na pewno postacie w 22 SA na bliżej dzioba Diego Aguirre i przypomina to ta dynastia Tatarów kazał krymskich też Kazański, ale on był potomkiem w przejęcia i głuszców przypominam im w Gruszowie to lud spokrewniony bardzo Szcze cięciami jest Inguszetii ta Republika i a jego przodek był właśnie współpracownikiem imama Szamila atak mamy to ciągłość i tak dzielić Babi było pobiera poważnie po rewolucji w Rosji stanął na czele parlamentu był też ministrem finansów w Republice górskiej Północnego Kaukazu to była ta wizja jak na południu próbowano połączyć Azerów Ormian Gruzinów to na północy te ludy Północnego Kaukazu połączyły się i próbował też wspierać w oczy współpracować, o czym mówiliśmy z no właśnie kozakami ta arteria jest teraz jak i Kuba szczególnie jego RO znalazł schronienie w Polsce i żoną została ta Tarka Polska tak znowu kolejny przykład i a było najprawdopodobniej z innym współpracownikiem wywiadu polskiego były też dziennikarzem tak to co jest bardzo ciekawe to jest historia jego córki Dżennet tak, która w Polsce się wychowałam BMW została prawda pełniła funkcję jako młoda dziewczyna przysposobieniem wojskowym kobiet w gimnazjum, gdzie jak prowadziła zajęcia ze strzelnic sław takich terenach znalazła i wśród kursantów były córki marszałka Piłsudskiego Jadwiga Wanda to była elitarna szkoła wyszła za mąż za Polaka 3009 . brała udział w obronie Gdyni przypominam, że w Gdyni został były są z szefem sądu czy wiceprezesem sądu Leon Kryczyński zamówiliśmy Tatar ten, który był szefem gabinetu premiera Krymu, a potem szefem gabinetu premier Azerbejdżanu jest jego pomnik w Piaśnicy tam przypomina filmy oglądane kamerdyner mówiliśmy o nim w dziale tam była sanitariuszką była ranna wysiedlono ją do Krakowa, bo zamienienie Niemcy prawda, gdy nie naziści w BOR w miasto gotów, a i była w związku walki zbrojnej w podziemiu, ponieważ gestapo i prawda zaczęło już, że namierzyła ją, więc została przerzucona na Węgry Islandia trafiła na bliski wschód i służyła w polskich siłach zbrojnych w drugim korpusie został oficerem oświatowe wydawało, że gazetki robię audycję korespondentem, ale brała udział w bitwie pod Monte Cassino, gdzie została z Nomura na tak wróciła do PRL-u, gdzie nie miał najłatwiejszego życia oraz delikatny jak wielu ludzi prawda z, którzy wcześniej byli na Zachodzie i Jakuba już komunizm pojechała od razu do Czeczenii spotkał się z generałem, że hale dodaje BM 1002. znowu tam pojechała na dziesiątą rocznicę śmierci swego ojca właśnie gile Jadzia Babiego i tam już zmarła tam została pochowana jest niesamowita historia, że mamy też, że to drugie pokolenie jest bardzo ciekawe tak ludzi którzy, a nawet trzecie norm tutaj powinna moja córka n p . ma w klasie Tomka fazy leje Why IT was leje to jest, bo będzie prawnuki jemy i mama Warszawy międzywojennego, który był Tatarem kazańskim właśnie z tej diaspory, więc mamy wynajętą ciągłość, która oczywiście jest jej coraz mniej, bo to był czas upływa, ale proszę też czasami przejść się też na cmentarz wraz z muzułmańskiej w Warszawie, gdzie państwo mogło spotkać też właśnie tych ludzi nie tylko naszych Tatarów pochowanych, ale też właśnie przedstawicieli tej emigracji diaspory prometejskiego i inna taka ciekawa postać to jest Alina dane, ale kabaret to Czuba szło w on był azer Ali barda to trzeba się o w był ministrem spraw zagranicznych tak właśnie azerski Demokratycznej Republiki był przewodniczący parlamentu tej Republiki jest bardzo ważna postać i co ciekawe w testamencie swoim napisało Tatarach litewskich nawet umierając tak o jako o takim źródło i źródle inspiracji dla ludów europejskich, a jego celem napisał nawet tę pracę naukową heraldycy Tatarów litewskich utrzymywał z nim stało, bo kontakty w następnym odcinku opowiemy państwu właśnie o tym od tej roli tych Tatarów w naszych litewskich w tym okresie międzywojennym ta wizja Azji oni też mieć wizję siebie taką specjalistyczną odwołujące się do Adama Mickiewicza, a ich do Dziadów i t d. do zobaczą państwo to jest niesamowite właśnie do tej roli jako synteza Wschodu Zachodu do misji, która jest powierzona kończąc tylko proszę pamiętać o tym, że i o tym, też powiem następnym odcinku żonie nie tylko otworzyli pisali, ale kilkunastu z nich Azerów i górali kaukaskich trafiło do naszych sił zbrojnych zostało oficerami kontraktowymi i walczyli za polskie 3009. roku w trakcie drugiej wojny światowej i oni też powiemy nas parę słów następnej audycji w następnym odcinku naszego spotka struktur przypomina nazywa się Lesisz stron, czyli alternatywna historia Polski przypomina proszę pisać do nas Lechistan małpa to krótka FM Lechistan oparto kropkę FM do usłyszenia za tydzień mówi Adam Balcer i Paweł Sulik
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: BABEL. RZECZPOSPOLITA MULTI-KULTI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA