REKLAMA

Jakie jest dziedzictwo endecji?

Analizy
Data emisji:
2018-11-09 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Audycja analiza, Agata Kowalska przy mikrofonie. Zaczynamy, a skończymy na Rybniku, przeniesiemy się tam po 18:40, dlatego że tej nocy w Rybniku normy zostały przekroczone o 830% albo już czujniki nie dały rady, jak jest, jak się żyje w Rybniku i co robią, bo kolejny raz zmieniły koncepcję władze Rybnika, żeby przeciwdziałać smogowi, o tym wszystkim po 18:40 w Analizach. Wcześniej o osiemnastej przyjrzymy się sporem prawnym i organizacyjnym związanym ze niedzielą, z 11 listopada.  Rozwiń »
Wiemy już, że sądy uznały za zakazy marszów za nielegalny marsze narodowców mogą się odbyć we Wrocławiu i Warszawie czekamy jeszcze na drugą instancję natomiast gdy wciąż mamy tą inicjatywę prezydencką w rządową stworzenia od nowego marszu, który ma przejść trasą marszu narodowców jak z tego wybrnie policja jak z tego wybrnie miasto, gdzie w tym wszystkim jest podstawa prawna to wszystko będziemy rozstrzygać po osiemnastej z Patrykiem fachowcem analitykiem prawnym Ford, ale zaczniemy analizy od rocznicy 100 lat niepodległości Polski 1 z nazwisk, które bez przerwy są wymieniane pojawią się na uroczystym znaczkach będą wręczone będą składane kwiaty w jest Roman Dmowski pomyślałam, że w to dobry moment, żeby przyjrzeć bliżej temu co 2018 roku pamiętamy i bierzemy jakieś dziedzictwo endecji narodowej demokracji w samo studio Michał Sutowski z krytyki politycznej dzień dobry dzień euro no i słyszę w państwach pomruki jak to jest możliwe, że o endecji będziemy rozmawiać z przedstawicielem w lewicowe go środowiska, dlaczego pana interesuje endecji naszego kandydata PiS, bo to jest bardzo ważne ruch polityczny w historii Polski, które w, którego niektórzy może najwybitniejsi przedstawiciele mieli też wg mnie niekwestionowane zasługi dla państwa polskiego we wspomniany Roman Dmowski 11 listopada osiemnastego roku 2 ba jeśli w niepamięć i w Paryżu, ale pracował w tamtym czasie na to są bardzo konkretną sprawę to znaczy granicami przez zachodnimi granicami Polski i potem nad tą umową i uznaniem polskiego po polskiej państwowości to jest ruch, który ma nawet jeśli nie rządził nie był u władzy specjalnie długo ze względu na no i specyficzne rozwój wydarzeń w 2 Rzeczpospolitej w jak wiadomo była krajem będą przez krótki okres tylko w demokratycznym to wpły w na kulturę polityczną Polski i na na ideę panująca wśród opinii publicznej na pewno pewne ramy myślenia to wszystko są sprawy, która endecja ukształtowała w sposób mądrze pełni kluczową rolę i na pewno była autorów, który przed wojną był 1 z 2 w najważniejszych w 1 z 3 można je ważniejszych obok Piłsudczyków i ludowców i to z przykrością jako przedstawicielowi Tomasz Lis mogę powiedzieć, że socjaliści byli to raczej na czwartym miejscu w stosunku do tych 3 pozostałych można, by powiedzieć, że uda się obronić tezę, że to endecy mieli na jej starsi jak najbardziej masowa zaplecza społeczna no i ta akcja i bardzo dużo wymyślania opolscy przetrwało w US w polityce kolejnych epok kolejnych dziesięcioleci co ciekawe inni zawsze po stronie, której od, której można, by tego oczekiwali narodziny pomyślałam polskiej Rzeczpospolitej ludowej da się odnaleźć pewna istotna bardzo wątki myślenia endeckiego tak o tym, pomyślano też zastanawiam się nad tym jak w błąd, używając współczesnych kategorii ująć koncepcję państwa i odze w społeczeństwa którą, którą popierali Anzelm endecy i zastanawiam się nad tym na ile ona gdzieś się pojawia w programach politycznych w koncepcjach bardzo różnych środowisk politycznych obecnych i historycznie rzecz biorąc to auto tak zaczyna ewoluowały, dlatego że w Wenecji jako ruch był bardzo szeroki była też zróżnicowana to były bardzo ostry podział wszystkim pokoleniowa inie, o ile to pierwsze pokolenie Polek, które wprowadziło amnestię w niepodległość pokolenie najstarsza, która miała doświadczenie parlamentarne przede wszystkim w parlamencie Austro-Węgier, a także w rosyjskiej Dumie, w którym zasiadał Roman Dmowski to byli ludzie jednak przyjął sceptyczni wobec demokracji masowej przydomka, zwłaszcza do wielkiej bardziej liberalnym wydaniu, ale jednak jakoś przywiązany do parlamentaryzmu do względnego podział władz, bo jednak ograniczenia zakresu ingerencji państwa w życie społeczne także życie gospodarcze to się też bardzo zmieniało endecy na początku byli dużo bardziej liberalni niż to niż to możemy stwierdzić w latach trzydziestych z PiS już kolejnego kolejnego pokolenia i to oczywiście są to idealne też ewoluowały w reakcji na wydarzenia, który miał miejsce w Polsce mówi, o ile w roku dwudziestym 2001. 0602 . takimi jak kluczami do ogrodu doktryny endeckiej jest o czym kości istotą osiemnastki z duchem polskiej większości włączona mówi wprost używa obywatela nie polskiego pochodzenia w domyśle czerskim nie rządzi, ale nasz drugi właśnie Ukraińcy nie zmieni Niemcy oni powinni mieć wpływu na kluczowy bieg kluczowych spraw politycznych na poziomie prawa wyborczego i biernego na poziomie prawa wyborczego czynnego oczywiście konstytucja stanowiła inaczej jedno w związku, z czym to forma narracji była ordynacja wyborcza dwudziestego 0602 . roku wybory się do godnej postawie, która Street okręgi były tak specyficzny sposób ułożone, że miały one osłabić zarówno mniejszości narodowe przy wszystkim mniejszość to, że partie żydowskie inne partie lewicowe robotnicza, który miał duży zaplecza w miastach wynika z połączenia krajów kawałków okręgów miejskich zadań na złożoność od koncepcji parlamentu, w którym do, którego są wybory i rozumiem tak tak znani jak i Andrzej Massel ten pomysł się nie udało, ponieważ mniejszość narodowa żydowska ukraińska niemiecka białoruska nie zawarł pakt stworzył blok mniejszości narodowych uzyskał całkiem przyzwoity wynik, który potem pozwolił im m. in. współdecydować o prezydenturze Gabriela Narutowicza no ale nie ta doktryna i to wskazuje w toczonej przez nie zaś roku książce Paweł Reszczyński wciąż są gotowi na przemoc okoliczności zamachu na prezydenta Narutowicza ta doktryna endecka ona wygrała to znaczy to przekonanie, że kluczowe sprawy np. wybór prezydenta nie powinien rozstrzygać się głosami mniejszości narodowych potwierdzenie zostało tak naprawdę zalać litrem zwane w kolejnych latach demokracji parlamentarnej w Polsce, czyli de facto do 2006 . roku ono obowiązywało też do tego, że z tego szóstego narodowcy Ns związek Ludowo-Narodowy też nazwało mniejszości jest ze ścieżki jedności narodowej to to partia współtworzyła rząd no i warto przypomnieć, że zamach majowy był wymierzony w rząd właśnie z udziałami z udziałem endecji potem nastąpił zamach majowy i wszystko się zmieniło, bo zmieniły się warunki prowadzenia polityki to różne dywagacje na temat Szkotom donacji wyborczej stało się ono nieco o nieco abstrakcyjna i ich wtedy też zaczęto myśleć o nas dziwi się podzieją meta w polityce tak poznasz też o tym w jaki sposób inne niż po prostu poprzez kampanie wyborczą w ramach obowiązującego prawa wpływać na nasz bieg polskich wpraw dziwie polskim rynku, ale czy jesteśmy zdania otworzyć tu, jakiemu stosunek endeków do zamachu majowego ja rozumiem, że jego skutkiem było m. in. represje polityczne i nie tylko polityczna wobec samych działaczy, ale za element na ile oni jak i traktowali to ustrojowo, że to następstwo tego też zamachu na leki w jakiej biedzie państwo przez rząd, chociaż żaden też kontekście naszych nie można tak po prostu pewnych reguł ustrojowych oderwać od tego kto je wciela w życie po i tutaj to było kluczowe więź od słów tak naprawdę roku osiemnastego roku dwudziestego piłsudczycy byli przede wszystkim postrzegani przez wszystkich zastrzeżeniach, które mamy dzisiaj jako siły lewicowe jako siły w narracji endeckiej no ku temu sprzyjający Żydom masonerii i niebędącą taką fasadą dla żydowską masońskich rządów nad polską także, że nawet, gdyby przyjąć, że tam taki pomysł, że ma rządzić pana elita prawda elita trzymali za zasługi prawda ma rządzić narodem ani obywatele wg zasady 1 obywatel 1 basen, o ile sama zasada ogólna mogłaby gdzieś tam nawet być traktowana jako coś na zasadzie słusznego czy czy pożądanego i podobnym pomyśle nie znajdziemy później w pismach kolejnych przedstawicieli kolejnych pokoleń narodowych Demokratów cóż nie na rynku narodowców o tyle nie da się tego oderwać od po prostu nic nie składa i spadł na wschód rozumiana elita, która w zamach majowy przeprowadziła, więc stan najkrócej mówiąc o stosunek był jednoznacznie negatywne i odpowiedzialna na zamach majowy jest mało zasadnicza zmiana jest z dna polskiej scenie opery narodowej, czyli utworzenie dawnego obozu wielkiej polskiej, które tworzy Roman Dmowski, ale raczej już jednak z udziałami młodszego pokolenia narodowców dużo bardziej radykalnego pokolenia, która dla, którego doświadczeniem formacyjnym były nie czasy konspiracji ciociu ciociu czy w branży cieczy czy działalności jawnej w parlamencie Galicyjskim tylko doszła do świadczeń służby wojskowej roku dwudziestym 2 zetknięcie z armią zacznie się z jej hierarchię tutaj pomysłem na organizację życia społecznego życia politycznego narodu zaczął się pojawiać takie bardzo konkretna, w których no wskazywano na potrzebę zniesienia pluralizmu politycznego ostatecznego odniesienia pluralizmu politycznego tajnych najdalej oczywiście idąc takim pomysłom były było to co zaproponował Bolesław Piasecki młode twórca obozu Narodowo-Radykalnego potem lider jego najbardziej radykalnego odłamu, czyli ruchu Narodowego ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga drugi działał, ale został zdelegalizowany podobne powstały już już nielegalnie działał z ONR Falanga no i tam taki pomysł na organizację polityczną narodu Tosię nazywało i tu było to faktu Mono partia, która była z ZUS klejone, a z państwem, która podporządkowała całość życia społecznego gospodarczego rodzinnego uwaga również zadaniem wyznaczonym przez dany rynek ma możliwość teraz będziemy rozstrzygać czy możemy mówić, że ONR i ówczesny ONR i ranni i właśnie ruch Piaseckiego Falanga to są red to jest część and część endecji w OSP międzywojnia zaraz wrócimy z rozmową i dyskusjom będziemy się temu przyglądać, bo to jest kluczowe korzyści chcemy później przenieść do 2013 roku uznano studio Michał Sutowski z krytyki politycznej po informacjach wracamy audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie razem no to już cały czas Michał Sutowski z krytyki politycznej i rozmawiamy o endecji i o tym co z niej z jej dziedzictwa z jej działalności z jej piśmiennictwa warto wspominać z obecnie warto pamiętać o, wyciągając pewne wnioski i tuż przed informacjami Michał Sutowski mógł sobie taką też teza czy raczej ona właściwie stała się elementem jego wypowiedzi, że częścią tej międzywojennej endecji MF ne było ruch Narodowo-Radykalny i wreszcie mówił pan o tym, że MF, ale to co następnie proponował już Piasecki w swoim ruchu Falanga, gdy to jest też kontynuacja wcześniejszej endecji Dmowskiego znają tutaj jakby trochę zmian w fundusz czułam hasło stop no zna się na ile to jest uczciwe, ale jest tam, gdzie są co są mniej, ale to nie są rozłamowcy, którzy od tego co proponują zbyt wąski odeszło 3 z rzędu tak, że kiedy przeczytałem pismo z tamtego okresu publicystów związanych czy to z ONR Falanga czy pozwana ABC czy to ze Stronnictwem Narodowym, czyli tą legalnie działającą partią po prostu będącą kontynuacją związku Ludowo-Narodowego to on się nawzajem atakują bez pardonu bardzo brutalnie zresztą co bardzo zabawne bardzo często używają argumentu, że drugie Stronnictwo jest świadomość, iż to narzędzie w rękach Żydów tak naprawdę nie jest prawdziwie prawdziwie narodowe, ale widz w związku z tym może być oni bardzo mocno się, by krytykowali teraz mamy bardzo poważna i ona to nie jest tak, że to jest dom może to w skład służby 1 worka, a zarazem motorze ich pieniędzy wspólnie z dość oczywista, bo tak jak powiedziałem mieliśmy do czynienia z łomami pokoleniowej i ci polityka tych, którzy je Stanisław Gumiński 33 Marian Seyda czy Stanisław Stroński, którzy dominowali w związku Ludowo-Narodowego, czyli będąc jeszcze na początku lat dwudziestych ich po ich programy czy myślenie polityczne w pewnym sensie się zdezaktualizowało no w momencie zamachu majowego tak, bo to było do życzenia śle parlamentarne to co oni robili może mieć różne zarzuty do ich do ich pra w do polityki no ale nie niewątpliwe zostali na gruncie parlamentaryzmu i z pewnymi zastrzeżeniami liberalnej demokracji to zastrzeżeń dotyczy właśnie mniejszość narodową wewnętrzną demokrację dla prawdziwych Polaków przynajmniej w 2 doby do docelowo natomiast potem to obóz wielkiej Polski czy tak zaskoczenia równolegle do partii politycznej powstaje założona nie przez jakiegoś marginalnego rozłamowcy tylko przez Romana Dmowskiego, a więc mógł tak naprawdę twórca ideowego największego ideologa i najzwyklejszą postać, iż chodzi o polityków o polityków tego tego nurtu obóz wielkiej Polski po 5 latach zostaje w tym przepraszam po 2006. powstał wielki Polski z dystansu Stronnictwo narodowe jako partia o wielkiej Polski 0403. został zdelegalizowany oni część jego członków został zdelegalizowany organizacji powraca do Stronnictwa Narodowego i tam w współtworzyć wzmacnia to stąd to fakt poznał młodego młodego pokolenia bardziej radykalnego, a ci najbardziej radykalni odchodzą tworzą obóz narodowo radykalny czy tak to są rozłamowcy oni odchodzą od głównego nurtu, czyli Stronnictwa Narodowego, ale jednak, ale jednak nie pochodzą z tego z tego pnia i to takie myślenie o przede wszystkim wątek żydowski kluczowy w myśleniu jest inna jest wspólnym wspólna jest wrogość wobec lewicy liberalizmu wszystkich partii, które są postrzegane ludzie prawie wszystkie te co prawda jako ekspozytury różne międzynarodowe źródło w mieście tu choćby na nie tylko o partię komunistyczną co marginalnych przecież w Polsce bardzo komunistów na wnuczka też chadecki von Morgen z drugiej połowy lat trzydziestych to również są uważane za ekspozytury masonerii zachodniej tym razem nie mówiąc oczywiście o osobistą czytamy sanacji, która jest uważana za ich już wspomnieliśmy wcześniej fasada dla rządów żydowską masońskich kazałby mi między tymi różnymi frakcjami już nie pokolenia są istotne różnice dotyczą po pierwsze, tego, jakie są granice dozwolonego pluralizmu to znaczy kto tak naprawdę ma prawo uczestniczenia w życiu publicznym Piaseckiego to jest naprawdę bardzo wąska grupa bardzo ściśle zhierarchizowana i co bardzo zabawne wskazuje na to poseł Andrzej Friszke w takim w nieco zapomnianej niesłusznie się co w osobie podległe im nie gdzie tak naprawdę mocno postulowane jest uwaga dyktatura inteligencji, dlatego że awans naz w kolejnych stopniach hierarchii i umożliwiających zajmowanie coraz wyższe stanowiska jest tak naprawdę możliwe za sprawą zdobywanie wyższego wykształcenia bądź bardzo długiej pracy na rzecz narodu argo jeśli ktoś nie ma skończonych studiów to dopiero po pięćdziesiątce może zajmować bardzo bardzo wysokie stanowiska, toteż nie do końca kojarzy w takim potocznym oglądzie dyktaturą inteligencji, ale tam mieli rządzić ludzie bardzo wysoko wykształceni z natomiast oczywiście z innych odłamach jest raczej myślenie o tym, że, owszem, państwo rządzone tylko przez Polaków, ale jednak dopuszczony ma być pewien zakres pluralizmu politycznego społecznego np. samorząd jest tutaj jednak takich miejsc, które o, które spierają się utrata równane Piasecki twierdzi żadnego samorządu wszystko hierarchia wszystko od góry wodne ABC czy Stronnictwie Narodowym już jest jednak założenie, że wręcz jest cenna, aby ten samorząd istniał, bo tam wtedy obywatele mogą swoją energię chęć wpływu w sposób bezpieczny i racjonalne analizować jeszcze 1 rzecz biorąc też do tego, że to się pojawia za każdym razem, kiedy w rejestrze klisze jak święto jakaś uroczystość państwową i pojawia się inicjatywa złożenia kwiatów pod pomnikiem Dmowskiego w zawsze wtedy część opinii publicznej jestem oburzona tym znam się na ile my możemy pójść choćby właśnie w 11 listopada oddzielić Romana Dmowskiego walczącego o polską niepodległość od Romana Dmowskiego, który nienawidził Żydów był rasistą i nie był do tego jego pogląd, ale część jego myśli politycznej e-maile z gry możemy powierzyć po ich oddzielić ten grzech ksenofobii od dokonań człowieka znaczy jeśli ktoś pisze biografię niewolniczo oddzielać 701 i drugie prawda to znaczy, że zanotował fantastyczny występ na konferencji w Paryżu i rzeczywiście polityka komin konto Narodowego polskiego w Paryżu miałam za duże pozytywne znaczenie dla chociażby kształtu granic Polski, bo po osiemnastym roku pop po dziewiętnasty roku po traktacie wersalskim jednocześnie tak czy należy pamiętać, że antysemityzm nie był jakoś taką powiedzmy no i marginalnym elementem marginalnym wątkiem wiadomości tylko było centralnej to nie jest kwestia jego już nasilający się w podeszłym wieku obsesji czy przy sobie, ale to jest esencją jego myśli także z czasów, kiedy ta myśl, bo ona żywsza taniec jest poradzić, że ojciec niepodległości Polski 1 ze to antysemita rasista żniwo oraz niepodległości co mówi Wilno osoba zasłużona dla dla państwa polskiego w numerze możemy rzeźba jest zrozumiałe można zresztą wprost w ten sposób jak sobie z tym poradzić no bo trzeba uwzględnić, że w panteonie wybitnych postaci są również postać bardzo kontrowersyjnej nie można tłumaczyć tego epoką mówić, że antysemityzm był ENA nie może nie może go dla żołnierzy oczywiście antysemityzmu nieporównanie bardziej rozpowszechnione niż dziś to jednak po pierwsze nie wszyscy byli antysemitami i to bardzo istotna siła, bo sanacja, zwłaszcza w osobie Józefa Piłsudskiego na zdecydowanie ten opór opór stawiany bardzo wyraźnie antysemityzmu nie wspominając o oparł się czy o Czopa zaś wyzwoleniu oczyszcza organizacjach nie czuć formacje polityczne mniejszości, ale także żona to było antysemityzm, który po pierwsze, przekładał się czuły na stosowanie przemocy w Olsztynie były naprawdę abstrakcyjne rozważania o kulturze, która musiała się w nich bardziej podobać to był to było wzywanie do rozprawy fizycznej tak mało to z historii wiemy o getcie ławką do jego pobicia studentów na czy Uniwersytecie warszawskim czy to na Politechnice Lwowskiej 13 o masie innych uczelni przy bierności również władz państwa i władz uniwersyteckich ciasta czasem nawet przy przyzwoleniu władz uniwersyteckich, ale to są historie, które związane z dużo wcześniej to znaczy mamy rok 1919 i pierwszy rząd Moraczewskiego i już w tym czasie zaczynają się zamieszki inspirowane przez przez fundację pomyślałam, że w NATO pytanie było błędnie postawionej my wszyscy sobie stawiamy to pytanie w taki sposób, który na, który nie da się dobrze odpowiedzieć być może w problem nie wynika z tego, że Dmowski jednocześnie miał zasługi dla polskiej niepodległości i był antysemitą rasistą tylko problem wynika z samego konceptu pomników i tego, jakie traktujemy upamiętniania, który służy temu, żeby w tym wyłącznie podnosić to co dobre i w tym, że wtedy dostać stajemy w takim konflikcie uczciwości historycznej, a jednak tej chęci ich cieszenia się czy czczenia zagrał oczywiście można też powiedzieć, że część prac wybitnych prezydentów stanowią one jeszcze nieraz niewolników odwołania zmieniono nazwę Scan dale, a żeby zrobić, a jednocześnie byli ludzie nie zasłużył na nasz atut stworzenia amerykańskiej konstytucji podobnie z Józefem Piłsudskim, ale potem realizatorem, których oczywiście posiada rozległy się do jego prostsza sprawa, bo tutaj można rozdzielić okresy w Magnacie, ale nikt nie robi pod pomnikiem w grach można zbudować taką powie, że utonęły Piłsudskiego Polek Martyna niestety z różnych powodów przestał być przestał być moherem mówi za dobrze wracając na chwilę jeszcze do gminy do endeków w sobotę, czyli jutro w nasz gość Ujazdowski będzie nim miał spotkanie z publicznością w teatrze nowym w nowym teatrze w Warszawie i tamto spotkanie zatytułowane z ulicy na salony narodowa demokracja w Polsce międzywojennej nie ukrywam, że to była żona inspiracją dla tej audycji, dlaczego z ulicy na salony wróćmy na chwilę jeszcze żywych jest dość silnie pełna opowieść o narodowej demokracji, bo Roman Dmowski był politykiem salonowym jak najbardziej nowoczesnym wydaniu w tym między posłem do do dumy rosyjskiej natomiast wymiana myśli przede wszystkim, tym bardziej radykalny odłam związane z młodym pokoleniem to znaczy oni faktycznie zaczynali od polityki ulicznej najpierw dość niezorganizowany i chaotyczne jak głoszą roku 2002 . po wyborze Gabriela naród po wyborze jeszcze przed zamachami na prezydenta Narutowicza wtedy brakowało i struktur i wodza i poparcie również stary handlujący z Elbląga uliczną polityka uliczna to są już najlepszym razie demonstracje manifestacje w najgorszym zachowania natury programowej tak jak miało miejsca właśnie po wyborze prezydenta Narutowicza w Warszawie to znaczy Bitona ulicą ludzi zaczadzonych wygląd także nową inwestycją to on również w normalnych miejscach w miejscach publicznych no i słynna scena filmu śmierć prezydenta, w której Gabriel Narutowicz został rzucony w mieszkaniach kamieniami przez publiczność zgromadzoną i przejazd do Pałacu do Belwederu musi utorować przyrząd do parlamentu musi mu utorować oddział Kawalerii to są, jakby to przeja w najbardziej najbardziej może charakteryzuje naraz podważam z kolei to hasło na salony czy kiedykolwiek oczywiście nie można ani innych teraz mówimy o równe każdy powie ktoś powie przecież oni siedzieli bracia Carlos łaźnie to prawda siedzieli, ale do pewnego momentu, ponieważ po śmierci Józefa Piłsudskiego obóz sanacyjny zaczął szukać nowych źródeł legitymacji swoich rządów, które wyraźnie osłabła po utracie charyzmatycznego przywódcę na takim 1 z takich pomysłów niestety antysemityzm u niej zaczęto o wykonywać różne próby dogadywania się z ruchami narodowymi niszczono tego czynić zostaną rację zresztą Sandecja też nie była specjalnie zainteresowana natomiast młodzi przede wszystkim właśnie Bolesław Piasecki nie okazali się tymi, którzy no decydowali się na pewne pewne nieformalne w dużej mierze układy i oni przesuwali ten obóz rządzący na stronę prawicową u nas krótko mówiąc obóz sanacyjny and zaczął w UE jeśli chodzi o wszystkim podejście do mniejszości narodowych praktycznie rzecz biorąc bojówki ONR Skin zapewniają bezkarność całkowitą na egzaminach z rządu teza jest kontrowersyjna można się z nią spierać jutro czternastej nowym teatrze spotkanie z Michałem Sutowskim dotyczące mediacji w międzywojniu, ale nie będą też wątki związane ze współczesnymi narodowcami zaproszone i dziękuję za spotkanie
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA