REKLAMA

Jest orzeczenie z poradni, są zalecenia, tyle tylko, że...

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2018-11-10 13:20
Czas trwania:
15:18 min.
Udostępnij:

Napisała do mnie Słuchaczka, której dziecko uczy się w szkole i jest problem z realizacją zapisów z orzeczenia. "Dzieci w związku z diagnozą autyzmu uczą się w klasie integracyjnej, ale niestety nie jesteśmy w stanie wyprosić dyrektora szkoły o realizację zapisów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w postaci terapii integracji sensorycznej". Czym jest ta terapia i czy dziewczynka ją jednak dostanie?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
swój problem moja sprawa w dzień dobry Anna Gmiterek-Zabłocka zaprasza na mój program twój problem moja sprawa co mnie m. in. tęczowa rodzina, ale to dopiero w drugiej części programu na początek zaś znając słuchaczki tematy dotyczące niepełnosprawnej dziewczynki w szkole ten mail przyszedł do mnie na adres problem małpa TOK kropkę Fn Joanna Wodzińska jest mamą dwójki dzieci ze spektrum autyzmu 1 z nich poszło w tym roku do szkoły pojawił się jednak problem w orzeczeniu Rozwiń » jest napisane, że dziewczynka powinna mieć zajęcia m. in . tzw. integracji sensorycznej tymczasem szkoła nie jest do takich zajęć przygotowana swój problem moja sprawa w ich dziecko otrzymało orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z zapisami szkole powinna zostać objęte 4 rodzajami terapii oddziaływań terapeutycznych psychologicznych terapią pedagogiczną logopedyczną oraz trapią z zakresu integracji sensorycznej okazało się, że jeśli chodzi o realizację tych zapisów będą trudności w szkole z tego względu, że szkoła nie ma przygotowanego odpowiedniego pomieszczenia ani nie zatrudnia specjalistę w z uprawnieniami stosownymi, aby zrealizować ten ostatni zapis orzeczenia, czyli terapię integracji sensorycznej, dlaczego dla pani córki ta terapia integracji sensorycznej jest tak ważna to one generalnie jest bardzo ważne dla zdecydowanej większości dzieci ze spektrum autyzmu z tego względu, że mają ogromne trudności z takim codziennym funkcjonowaniu w skupianie się koncentrowanie na realizację zadań jest nadwrażliwość nadwrażliwość sensoryczna pozostają zupełnie dużym problemem są n p . pod wrażliwości zakresu czucia głębokiego i tobie się w ten sposób, że dziecko nie do końca czuje dobrze swoje ciało i to powoduje takie rozdrażnienie to powoduje trudności w skoncentrowaniu się ono próbuje się do stymulować samodzielnie po prostu, poruszając się ciągle wiercąc się podskakując biegając na nie wiadomo w klasie z sali nie jest mile widziane mile widziane są to utrudnia po prostu skakać, kiedy inne dzieci uczą się skoncentrują na zadaniu to dziecko będzie wiele siatka między ławkami no właśnie Nate co się okazało jeśli chodzi o szkołę, do której trafiła pani córka wiem, że to jest szkoła, która ma tradycje jeśli chodzi o kasę telewizyjna i sama integracja jest fantastycznie zorganizowane klasy są niewielkie jest 2 nauczycieli, czyli na czele wychowawca oraz nauczyciel wspomagający, więc po to, skandal dzieci są fantastycznie zobligowana jest odpowiednie zrozumienie dla trudności dzieci akceptacja to wszystko jest, ale niestety nie udaje się zrealizować plan zajęć z zakresu integracji sensorycznej co już widać ogromne trudności emocjonalne u dziecka i tak związany właśnie z koncentracją z możliwością skoncentrowania się na wykonywaniu zadań z jakiego powodu ta integracja tata terapie integracji sensorycznej nie może być realizowana pani rozmawianie z dyrektorem ja rozumiem to, że szkoła nie ma sali głównie chodzi o wyposażenie tej sali dosyć kosztowny sprzęt to są przeróżne hamaki jakież to podwyższania takie linki do sieci skłania się do wyciskania dziecka do wykonywania różnych ruchów sekwencyjny, a cała masa takiego specjalistycznego sprzętu oraz szkoła nie ma wśród swojej kadry u specjalisty, który miałby stosowne uprawnienia się do tego rodzaju terapią realizować oczywiście to nie jest coś co można załatwić z dnia na dzień długo czeka się na NATO, żeby dostać się na taki kurs, ale w Lublinie oczywiście specjaliści są są fantastyczni specjaliści, bo dzieci moje dzieci miały realizowane tego w rodzaju zajęcia w przedszkolu, które zresztą znajduje się około 300 m od szkoły ma problem jest w tym, żeby zrealizować się tego rodzaju zajęcia poza szkołą, żeby pokryć koszty realizacji tych zajęć z subwencji, która powinna iść za dzieckiem i powinna służyć temu, żeby zrealizować drapieżcy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego pani Anna subwencja jest wysoka na dzieci ze spektrum to jest on około 5000 zł miesięcznie dla ich wydawać, by się mogło, że zorganizowanie takich zajęć z tych pieniędzy z tej kwoty tak powinno być oczywiste, szczególnie że w kosztach takich zajęć poza szkołą to jest kwota, która nawet nie dotknie 5 % tej subwencji na to co pani usłyszała od dyrektora czy od urzędników z urzędu miasta z wydziału oświaty u lub od pana dyrektora usłyszałam, że przepisy wewnętrzne nie umożliwiają mu pokrycie kosztów lub kosztów terapii w takiej wysokości w jakiej oczekuje tego terapeuta zaproponowana kwota była o połowę niższa niż stawki takie, jakie są w Lublinie za tego rodzaju terapię nowa szkoła proponowała szkoła proponowała taką kwotę tak, która jest o połowę niższa przy czym specjalista musi oczywiście pokryć jeszcze koszty wynajęcia sali, bo specjaliści, ale nie organizują tego typu salon nie nie ma takich sal tylko muszą wynajmować gdzieś czy w jakimś przedszkolu czy fama, że taka sala jest gdzie taka sala jest tak, ale pan dyrektor zaproponował kwotę, która była o połowę niższa po odjęciu tych kosztów na indeksie niewielka kwota terapeuci zostawała, ale do dyspozycji po prostu terapeuci nie zgadzają się, żeby za taką kwotę zrealizować te zajęcia nie rozumiem, że pan dyrektor ma swoje wewnętrzne wytyczne, które nie zezwalają mu na to, żeby tą kwotę przekroczyć zaś kościół da się do wydziału oświaty wychowania urzędu miasta w Lublinie z zapytaniem na piśmie czy w ten sposób jak rodzice proponują w tym wypadku, żeby terapia była realizowana w przedszkolu 300 m od szkoły, do którego my rodzice możemy dziecko zaprowadzić ich w takiej wysokości sum za taką stawkę, jaką proponuje terapeuta czy są jakiekolwiek prawne formalne przeszkody, żeby w ten sposób to zrealizować na odpowiedź nadal czekam jeszcze nie otrzymałam, ale podczas rozmowy dowiedziałam się, że w ogóle lublinian dzieci nie mają dzieci ze szkół publicznych nie mają realizowanych z innego tego zapisu orzeczenia i że jestem pierwszym rodzicem, który tak doczeka, żeby jednak to zrealizować bo kiedy szkoła informowała rodzica, że nie ma takiej możliwości prawnej to rodzice rezygnowali z tego co wiem nie tylko to pani usłyszała od urzędników tak usłyszałam, że w szkołach niepublicznych i oczywiście nie ma problemu z realizacją takiego zapisu z tego względu, że albo szkoły niepubliczne mają u siebie taką salę albo, ponieważ dostają całość dotacji dla całej subwencji, które w tym wypadku idzie za dzieckiem dysponując nią mogą zrealizować to gdzieś poza szkołą nawet dowożą nauczyciele dowożą dzieci na tego rodzaju zajęcia natomiast wygląda to ja mam taką dyskryminację tak jeśli mam bogatych rodziców stać mnie na to, żeby chodzić do szkoły niepublicznej to będę mieć w całości zrealizowane zapisy orzeczenia będą korzystać z wszelkich możliwych oddziaływań terapeutycznych, które umożliwią mi cha edukowania się w tej szkole, a Jeślinie mam wystarczająco majętnych rodziców i trafia do szkoły publicznej to musi zadowolić się tym co jest dostępne to jest o tyle jeszcze tam nie w porządku, że przecież to są środki na małe, które idą z budżetu państwa z kieszeni obywateli po to, żeby pomóc dzieciom, aby one w przyszłości już tak brzydko mówiąc nie był obciążeniem dla budżetu tak nie dołączyły do tej grupy, żebym mogła funkcjonować społeczeństwo wespół z funkcją w społeczeństwie pracować się zakładać rodziny i t d . natomiast nowe są marnowane gdzieś te pieniądze, bo jeśli oddziaływań terapeutycznych prawidłowych nie będzie odpowiednich jest duże zagrożenie pogłębianiem się tej niepełnosprawności rannej w rezultacie tego, że taka osoba trafi 1 renta, że nie wiem pojawia się jakiś ruch wtórne zaburzenia typu depresyjne zaburzenia lękowe konieczność leczenia konieczne są hospitalizacji albo zwyczajnie po prostu taka wyuczona bezradność na skojarzenie naucza w szkole niczego albo nauczę się niewiele na to, jaką pracę będą w stanie wykonywać, jaka będzie moja wartość na rynku pracy brak takiego praktycznego punktu widzenia te zajęcia z tej integracji sensorycznej dawałyby pani córce sam dawałoby możliwość wyrównywania tych trudności, które pojawiają się w związku z tym, że układ nerwowy funkcjonuje inaczej niż u dziecka Nawrot Pawlak, czyli np. rozładowanie emocji nam m. in . i tak już tak 1 z kultową tak to ułatwia jej radzenie sobie ze swoimi emocjami ułatwia jej skoncentrowanie się skupienie na nauce, ale też i skupienie się z koncentrowanie relacjach interpersonalnych jak miała te zajęcia w przedszkolu fantastycznie funkcjonowała dziecko skończyło edukację przedszkolną otrzymała dokument, który określał jego gotowość do nauki w szkole w szkole i w tym dokumencie wszystkie obszary funkcjonowania zostały opisane w świat rok świadczą światu ten dokument o tym, że dziecko jak najbardziej opanowało wszystko to co powinno było opanować na poziomie edukacji przedszkolnej pomimo zaburzeń i fantastycznie funkcjonuje jest gotowe do edukacji tyle tylko, że po 1,5 miesiąca braku oddziaływań tego rodzaju już pojawiło się trudności takie, że ta jest w stanie wykonać połowę mniej zadań niż pozostałe dzieci w klasie te zadania ma dla nich przechodzi zagramy z trudnością Emmy nie rozumiała stresuje się pojawiły się trudne zachowania główne w domu na razie pewne to trudne zachowanie związane z tym, że dziecko musi tłumić emocje w szkole przez cały dzień później w domu jakoś się rozładować, a tłumienie w szkole, dlatego że z powodu braku tych oddziaływań po prostu ten układ nerwowy Anną szaleje swój problem moja sprawa w Adam Szymala dyrektor szkoły podstawowej nr 15 w Lublinie orzeczenia są wydawane w związku z konkretną dysfunkcją szlachetną chorobą dziecka od tego roku szkolnego na zasadzie obowiązuje nie obowiązują jeszcze wytyczne dotyczące wykształcenia osób, które powinny pracować na zajęcia podczas zajęć rewalidacyjnych z dziećmi z autyzmem i na my mamy osobę, która jest po studiach podyplomowych przygotowujących do pracy właśnie jesteśmy z tą dysfunkcją poza tym wiadomo, że dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim czy słabo słyszące, toteż mamy specjalistów w tym zakresie rodzi się trochę problemy w tej chwili w związku z klasami pierwszymi, dlatego że tam, bywa że dzieci mają szczególny właśnie dzieci z orzeczeniem o autyzmie i nie mają wskazania do pracy zajęć integracji sensorycznej i nie mamy takich specjalistów poza tym do tych zajęć potrzebna jest potrzebny jest sprzęt rehabilitacyjny tego nie mamy od października w tej chwili wychowawczyni pierwszej klasy integracyjnej nie podjęła studia podyplomowe integracji sensorycznej na myśl, że w przyszłym roku uda nam się w przyszłym roku budżetowym uda nam się też powoli przygotować i sale ze sprzętem, który potrzebny jest właśnie do prowadzenia tych zajęć na dzień dzisiejszy taki zajęć prowadzić winna nie możemy także z autyzmem zespołem Aspergera tras więcej byli tak, ale nie wszystkich te zajęcia są konieczne na poziomie szkoły podstawowej większości, ale są zalecane w przedszkolach, chociaż w niektórych przypadkach jeszcze w klasach młodszych szkoły podstawowej w z tym, że niektóre dzieci z autyzmem są jednak wdzięczni wysoko funkcjonującymi czasami i intelektualnie bywa także, że lepiej funkcjonują niż dzieci bez orzeczenia co w takiej sytuacji śli w orzeczenie ma napisane, że dziecko powinno mieć zajęcia integracji sensorycznej kilka możliwości na dziś żegnać się mogę zatrudnić nauczyciela pracującego w 1 placówce idealną w tej chwili mamy taką sytuację, że rozmawiamy z przedszkolem przy wolskiej z panią dyrektor Sajna wicedyrektor i będziemy właśnie współpracować z przedszkolem przy wolskiej małe dziecko musi też mieć zajęcia może okazać się być prowadzone na odpowiednim sprzęcie w związku z tym już jesteśmy, że taka do mówienia i 1 będziemy dopinać sprawy, żeby 1 z naszych podopiecznych miała zajęcia integracji sensorycznej właśnie prowadzone przez nauczyciela z tego przedszkola i właśnie w tym przedszkolu dziecko będzie dowożona tutaj wiemy o tym, że jest propozycja ze strony rodzica, którą w jakimś sensie trzeba też im zrozumieć, bo rodzice walczą dziecko, by te zajęcia były tutaj blisko was tak, bo przedszkole na Polski jest jednak mimo blisko, ale trzeba dojechać, więc musicie państwo zorganizować dowóz z czego wynika, że to jest niemożliwe, żeby te zajęcia były tutaj na miejscu, gdzie się w okolicy chociażby z tego, że przepisy oświatowe jesteśmy placówką publiczną mówiąc konkretnie jakich nauczycieli mogę zatrudnić, jakimi kwalifikacjami i Julii mam na jakich zasadach chodzi o wynagrodzenie za godzinę pracy takiego nauczyciela, a w tym przypadku, w którym pani wspomniała chodzi o osobę, która jest specjalistą w zakresie integracji sensorycznej, ale nie ma przygotowania pedagogicznego Chrystus rodzi się pewien problem z zatrudnieniem tej osoby poza tym leży na stawkę, którą mogę zaproponować wynika z tabeli ministerialnej, więc tutaj też jest mocna bariera cenowa, jeżeli chodzi o zgodzie z nową opłatę za 1 godzinę zajęć z integracji sensorycznej Węgier, która na dowożenie nie będzie droższa niż właśnie, dlatego że Wolska od nas jest niedaleko tras są 2 przystanki autobusowe i jej tak naprawdę dziecko ma przejazd z kart darmowy już tak powiem w związku z tym, że miasto tutaj dotuje dojazdy uczniów szkół, a będzie tylko nauczyciel, który chce opiekun przepraszam, który będzie ewentualnie dorzuca tutaj jeszcze jest kwestia tego, że może ma 5 × odbierała dziecko wolnych stamtąd już mógł zabrać do domu z tych zajęć w tym, że państwa córka naszej słuchaczki ma mieć zajęcia z integracji sensorycznej w przedszkolu oddalonym kilka przystanków odszukałem tak zdecydowała szkoła wspólnie z gminą wspólnie z wydziałem oświaty mamy listopad psy te zajęcia mają się dopiero rozpocząć niestety mają się odbywać późnym popołudniem tyle w tej części programu już teraz zapraszam na kolejną po skrócie informacji Radia TOK FM, a wtedy u mnie rodzice i dwudziestą ośmioletni syn i kilkuletnia tajemnicami zapraszam za kilka chwil swój problem moja sprawa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA