REKLAMA

Ujazdowski po aferze KNF: Praktyka rządzenia jest całkowicie sprzeczna z tym, co PiS deklarowało w kampanii wyborczej

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2018-11-15 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:48 min.
Udostępnij:

Kazimierz Michał Ujazdowski w TOK FM komentował między innymi aferę KNF: - Praktyka rządzenia jest całkowicie sprzeczna z tym, co PiS deklarowało w kampanii wyborczej. Stąd też była moja decyzja o opuszczeniu partii.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Poranek Radia TOK FM, studio Strasburg i Kazimierz Michał Ujazdowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, dzień dobry panie pośle, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dawno, dawno temu, gdy jeszcze był pan w obozie Prawa i Sprawiedliwości w tekście przed pierwszym zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości w 2005 roku mówił pan o projekcie odbudowy państwa, którego instytucje służą dobru wspólnemu, nie zaś interesom partykularnym. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość powtarzało to przez kolejnych kilkanaście lat aż do zwieńczenia do exposé Beaty Szydło 16 listopada 2015 roku: "dziś w tej izbie musimy jasno powiedzieć: polska polityka musi być inna. Pokora, praca, umiar, roztropność w działaniu i odpowiedzialność przede wszystkim, słuchanie obywateli - to są zasady, którymi będziemy się kierować się". A tymczasem mamy aferę KNF i co ona oznacza dla PiS-u i dla opozycji? Rozwiń »
Przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość nie MO nie spełniła tych zobowiązań, które tak mocno wybrzmiały w kampanii wyborczej i pierwszy w przemówieniu pani premier Szydło, który pani zechciała cytować tak to znaczy praktyka rządzenia jest całkowicie sprzeczne z tym co o to ugrupowanie deklarowało przez tyle lat Moskwa wyborcy mają w związku z tym, że celowo zaczęli tam też moja decyzja o opuszczeniu prawa i sprawiedliwości trudno mówić o w w zachowaniu wszystkich wyborców na pewno część z nich jest już krytycznych ukrócić tego zdania o o prawie sprawiedliwości przez ten czas PiS pozyskał innych wyborców, więc dojść już to wszystko i jeszcze naznaczone ciągłą zmianą na właściwą właściwą rywalizacji z takich jak po politycznych takich warunkach 

Natomiast my niestety ani jakość instytucji się nie zmieniła nadal widać też, że ta wymiana kadry czy nawet pewien rodzaj wątpliwości na stanowisko które, który jest podstawą wymiany kadr na żadnym razie nie nie oznacza ich poprawy tak to znaczy ci ludzie nie mają żadnych w żadnym razie lepszych nawyków tak jak najlepszych nawyków nie są ani bardziej kompetentnie i bardziej pokorni jak deklarowała to pani premier Szydło w cytowanym w wystąpieniu, a brakuje też mechanizmów instytucjonalnych ja byłem zawsze zwolennikiem silnych kontrolnych uprawnień parlamentu stąd idea pakietu demokratycznego

Ale także z UE uważam, że w Polsce trzeba stosować te rozwiązania, które istnieją w Europie zachodniej w Niemczech komisja śledcza nie jest czymś nadzwyczajnym jest właściwie zwoływana czy ustanawiana z inicjatywy opozycji, bo 14 składu Bundestagu może wdrożyć procedury ustanowienia komisji śledczej uraz komisja śledcza zależy od większości parlamentarnej nawet gdyby ona była pokonała ustanowiono w tej sprawie NATO będzie kontrolowana przez obóz władzy komisja śledcza ma sens wtedy, kiedy jest autentyczna tak

Ale to po to, wymaga poważnej zmiany ustrojowe i w Timesie, że póki PiS rządzi takiej zmiany ustrojowej nie będzie

Czy jest po stronie opozycji im takie oczekiwanie nadzieja, że skoro afera Rywina doprowadziła do upadku SLD afera podsłuchowa przyczyniła się do końca rządów Platformy Obywatelskiej polskiego Stronnictwa Ludowego to może ta afera afera KNF lub będzie tym momentem, kiedy PiS potknie się sam o własne nogi?

Trudno mi powiedzieć śledczym czy jest taka nadzieja natomiast 

Pytam pana, bo mam wrażenie, że od 3 lat obserwujemy po stronie opozycyjnej taką nadzieję, że PiS w końcu sam doprowadzi się do takiego kryzysu wewnętrznego albo zewnętrznego, że upadły pod swoim ciężarem 

Jest to trochę prawda o historii politycznej wolnej Polski ktoś powiedział, że w Polsce nie nie wygrywa się wyborów tylko przegrywać wybory więc tak taki pogląd odpowiada rzeczywistości ale, ale jak pomyślę o tym w kategoriach w strategii wyborczej tylko takich całkowicie naturalnych i zrozumiałych praw opozycji parlamentarnej do tego, by tego typu kwestie konsekwentnie wyjaśniać, bo jakiś sens demokracji parlamentarnej taki oto, że większość polityczna powinna skutecznie i dla dobra publicznego rządzić opozycja jest w roli powinna być w roli adwokata opinii publicznej taka takiego kontrolera ze względu na interes publiczny bardzo trudno trudno trudno się dziwić ugrupowaniu opozycyjnym, że chcą z tej funkcji skutecznie zdać egzamin z boku moglibyśmy moglibyśmy krytykować opozycję za to, że jest bierna w takich sprawach chodzi o to, że jest czymś absolutnie nie po ma absolutne prawo także obowiązek względem opinii publicznej do do bardzo aktywnego zachowania w tych kwestiach młodym brak brak energiczny opozycja jest przyzwolenie na korupcję przyzwolenie na niską jakość rządzenia, więc opozycja ma prawo, a czy tak to zdecydują o o wyniku wyborów to zobaczymy nad rywalizacją demokratycznym współczesnym świecie zależą od tylu czynników także od czynników, które sobie dzisiaj nie jesteśmy w stanie wyobrazić, chociaż wybory europejskie są co parę miesięcy ta, a parlamentarne za rok to dobre trudno wyrokować nie wiemy co czeka nas za zakrętem, ale wiemy już parlament Europejski panie pośle, jest za przyjęcie rozwiązania, dzięki któremu budżet Unii Europejskiej na najbliższe lata będzie związany z mechanizmem praworządności wiemy także, że jutro odbędzie się wysłuchanie ze strony komisji Europejskiej strony polskiego rządu przed Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie ono dotyczyć wyłącznie zakazanych środków tymczasowych, które Trybunał zastosował wobec nas 19 października, czyli ponad 20 kilka dni temu te działania zostały rzecz jasna wdrożone przez Sąd Najwyższy Naczelny Sąd Administracyjny sędziowie wrócili do pracy pracują natomiast cały czas rząd analizuje jak po tej decyzji z UE miałby się zachować je dochodzą takie słuchy, że być może kolejny projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym pojawi się w najbliższych kilku dniach zastanawia się co strona rządowa zaprezentuje jutro przed Trybunałem skoro do tej pory nie zrobiła nic i w dodatku krytykuje jeszcze działania podjęte przez Sąd Najwyższy Naczelny Sąd Administracyjny mu dobre pytanie tak mało błędów być może będzie kontynuowała tę linię, która do tej pory jest realizowana przez przyrząd tak to znaczy tworzenia pewnej alternatywnej rzeczywistości w praktyce i przekonywanie już reforma wymiaru sprawiedliwości odpowiada standardom europejskim tak, bo do tej pory rząd prezentował takie stanowisko takie rzeczy udawał, że udawał, że nie dochodzi do destrukcji cywilizowanych zasad, ale być może będzie to skorygowany ja wiem co jest w interesie Rzeczypospolitej w interesie Rzeczypospolitej stałby to orzeczenie Europejskiego Trybunału sprawiedliwości uznać i doprawdy niepotrzebne są żadne kolejne nowelizacje ustawy o Sądzie Najwyższym wystarczyłaby mocna deklaracja Prezesa Rady Ministrów już to orzeczenie uznała jej, że wszystkie instytucje będą je wykonywać w poniedziałek było posiedzenie rady ds. młodzieży także można można dyskutować nad nad interpretacją zasad państwa prawa ona nie jest nie jest jednoznaczna, ale i tak na pewno do ich rdzenia do czegoś absolutnie znajdującego się poza dyskusją należy nie usuwają dość sędziów przed osiągnięciem wieku emerytalnego i zakaz arbitralności władzy wobec sędziów mianowanych, więc rząd stoczył z Pulsu europejskim Trybunałem sprawiedliwości jeśli chce to będzie dalej poczuł nagle na polu, którym nie można wygrać tak, bo to nie jest spór o luźnej interpretacji zasady my praworządności tylko pokoje o jej rdzeń tutaj, że rząd Polski nie ma po prostu pola manewru bardzo źle się stało to w z niekorzyścią dla polskiego interesu, że Lothara, że ta zmiana polityczna w sądownictwie miała tak drastyczny charakter doprowadziła do do orzeczenia TSUE tak było do orzeczenia zabezpieczającego Frans Timmermans w poniedziałek mówił w rozmowie z dziennikarzami, że bardzo go martwi, że zdaniem polskiego rządu do wykonania postanowienia z UE w sprawie Sądu Najwyższego potrzebna nowelizacja ustawy panują w interesie Rzeczpospolitej i tutaj oczywiście jest tak rozgorzała w dole jest rzecz jasna decyzja nie będzie interesują my, ale nikt do końca panie pośle, czas prawo i sprawiedliwość mniej ni kieruje się moim skromnym zdaniem interesom Rzeczpospolitej w tej sprawie tylko interesom prawo sprawiedliwość pytanie czy przez przypadek interesy Rzeczpospolitej nie będzie zbieżne przez najbliższe kilka miesięcy z interesem prawa i sprawiedliwości, bo podsycanie tej narracji czy właściwie zarysowanie jeszcze grubszą kreską tej linii, którą wylosował ostatnio Donald Tusk, czyli podział na polexit owców i pro unionistów nie jest na rękę prawu i sprawiedliwości, więc może zdecyduje się na krok w tył być może to znaczy na wszelkie wszelkie akty, które UE i łagodzą konflikt w tej sprawie są po prostu korzystne z punktu widzenia Rzeczypospolitej, bo skala tego konfliktu jest ogromna Polska już teraz jest bez istotnych wpływów z Unii Europejskiej wskutek izolacji, a taki frontalny zderzenie z europejskim Trybunałem sprawiedliwości opowiadanie o wypowiadaniu poglądu, że to orzeczenie nie będzie wykonany wprawdzie nie nie mówią tego liderzy prawa i sprawiedliwości, ale to się pojawia to jest zwiastun bardzo głębokiego konfliktu niekorzystnego dla Polski w każdym wariancie realia zakładam, że dojdzie do zmian politycznych w Polsce, który jesienią dziewiętnastego roku, ale bardzo trudno będzie naprawiać szkody które, która po drodze zostały wyrządzone, więc wszelkie decyzje, które ten konflikt było zgadzają są po prostu korzystne dla Polski bez względu na to jaka jest strategia wyborcza, jaka będzie strategia wyborcza prawa i sprawiedliwości być może pani radzi też względów ze względu na strategię polityczną na dno obawy, że Polacy w końcu zorientują się sztuką piłkarz będzie bardzo dużo kosztować i i nie tylko wyborcy dużych miastach skorygują czy zmienią swoje stanowisko z względem prawa i sprawiedliwość być może ta obawa będzie i istotnym czynnikiem, ale bez względu na to z jakich powodów PiS zmieniłby maleć swoje stanowisko względem Unii Europejskiej to po będzie to korzystne dla Rzeczypospolitej brytyjski rząd poparł projekt umowy dotyczącej brexitu uzgodniony z Unią Europejską czy to oznacza panie pośle, proszę krótko na koniec, że to wychodzenie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie będzie się odbywać po partyzancku no bez to oznacza przede wszystkim, że zatamowali krwawienie tak było twardy Brexit byłoby byłby już w dalszym ciągiem krwawienia i takiego nie niezwykle intensywnego to jest po prostu dobra wiadomość z punktu widzenia europejskich brytyjskich interesów i nadzieja na to, iż w zupełnie nowych formach Unia Europejska będzie konkurowała z wielką Brytanią jest to potrzebne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Europy i interesów geopolitycznych starego kontynentu, więc to jest szczęście w nieszczęściu Kazimierz Michał Ujazdowski poseł do parlamentu Europejskiego dziękuję bardzo dziękuję panie pośle, również dobrego dnia w Strasburgu informacje ze źle Szanowni państwo po informacjach komentatorzy Bianka Mikołajewska Krzysztof Materna Michał Szułdrzyński o poranek Radia TOK
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA