REKLAMA

Jak chronić urzędników państwowych przed nimi samymi?

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-11-15 10:00
Prowadzący:
Czas trwania:
35:31 min.
Udostępnij:

Rozmowa z gen. Markiem Dukaczewskim, byłym szefem Wojskowych Służb Informacyjnych, który odpowiada na pytania o zabezpieczanie wywiadowcze urzędników państwowych.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Czwartek, 15. dzień listopada, Przemysław Iwańczyk, kłaniam się państwu w przedpołudniowym programie Radia TOK FM, gdzie będzie dość tajemniczo, biorąc pod uwagę moich gości. Też tematy, których chcemy dotknąć, strefy cyberwojny - na podstawie książki Agaty Kaźmierskiej oraz Wojciecha Zielińskiego będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy algorytmy są w stanie wskazać sprawców, zanim dojdzie do przestępstwa? To dość ciekawe zagadnienie. Rozwiń »
Natomiast pierwszy mój gość, będzie nim pan gen. Marek Dukaczewski, były szef Wojskowych Służb Informacyjnych, dzień dobry, dzień dobry. Spróbuje odpowiedzieć mi na pytanie w jaki sposób nie ma chronić urzędników państwowych przed ich lekkomyślnością i proszę zwolnić jest z obowiązku wypowiadania swojego zdania na temat pracy pana Marka Chrzanowskiego w komisji nadzoru finansowego natomiast w morzu sprawa jest na tyle głośna, żeby zastanowić się generalnie na tym strukturą tej ochrony dla kogoś, kto pełni funkcję publiczną 

Przyznam, że jakoś trudno sobie wyobrazić pracując w służbie w administracji publicznej, że na własną rękę zatrudniam komandosów, biorę to w cudzysłów, jest to cytat ze stenogramów i z taśmy, która została nagrana w grę komandosów, którzy próbują wydłużyć pomieszczenie, w którym pracuje i przyznał, że zrobił odwrotnie zatrudnieniowym ludzi być może teraz każe się lekkomyślnością, którzy spowodowali, że to pomieszczenie, w którym przyjmuje interesantów bądź też ludzi związanych z funkcją, jaką wykonuję to tam dozwolona, lecz absolutnie wszystko nie ogłuszyć w drugą stronę to dobry trop czy też nie 3 tys pisałby się urzędnik państwowy czy raczej trzeba by mnie tutaj sprawdzić czy moja intuicja nie jest zawodna?

Oba rozwiązania są do przyjęcia, ale może zastanówmy się nad tym jak państwo organizuje sobie ochronę osób posiadających informacje, bo o takich osobach mówimy o służby specjalne, a mamy w Polsce 5 służb specjalnych 4 typowa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencja Wywiadu służba wywiadu wojskowego i służba kontrwywiadu wojskowe, które są typowymi służbami specjalnymi również do tej grupy służb dołączono Centralne Biuro Antykorupcyjne, włączając szefa CBA jako osoby, która podlega kontroli sejmowej komisji ds. służb specjalnych jest też członkiem Kolegium ds. służb specjalnych sąd wniosek, że CBA traktowanej jako służba specjalna mimo tego, że w nomenklaturze obowiązujące na całym świecie za służby specjalne uznaje się służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze, jeżeli chodzi o ochronę osób i informacji, które to osoby mogą posiadać to są kompetencje służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w naszym przypadku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i służba kontrwywiadu wojskowego w ustawowych kompetencjach służb zamieszcza się zalecenia dotyczące osłony i ochrony kontrwywiadowczej to są 2 różne pojęcia osłona dotyczy osób, a ochrona obiektów niezależnie od tych zapisów, które mówią o tym, że służby kontrwywiadowcze mają osłaniać osoby zajmujące stanowiska publiczne lub osoby posiadające informacje istotne dla bezpieczeństwa państwa przed zagrożeniami głównie wywiadowczymi ze strony nieprzyjaznych bar nam państwo od jedno razy taki trend pozwolę sobie panie generale czy KNF jest taką strukturą, która naraża na niebezpieczeństwo bądź też chronić bezpieczeństwa interesów państwa zaraz dojdziemy ustawa i niezwykle istotna ustawa, która mówi o tej ochronie informacji jest ustawa o ochronie informacji niejawnych z sierpnia 2010 roku i ta ustawa enumeratywnie wymienia osoby które nie podlegają pewnym procesom sprawdzenia owym, ale równie zaznacza, że wszystkie osoby, które mają mieć dostęp do informacji niejawnych podlegają po pierwsze, procesowi sprawdzenia owemu, ale to oznacza również, że one będą podlegały osłonie ze strony służb specjalnych akurat stanowisko szefa KNF WUP nie jest wymieniony wśród tych stanowisk, ale jeżeli szef KNF miały mieć dostęp do informacji niejawnych narodowych gorzko dotyczących systemu finansowego dotyczących pewnego obszaru bezpieczeństwa finansów państwa, a zapewne tak jest to oczywiście musi mieć poświadczenie bezpieczeństwa i sądzę na tym stanowisku to oświadczenie powinno być co najmniej na poziomie tajne czy taka osoba podlega poszerzonym o postępowaniu sprawdzającemu, które daje w efekcie jego zakończenia dokument nazywający się poświadczenie bezpieczeństwa taka osoba po otrzymaniu poświadczenia bezpieczeństwa musi przejść przeszkolenie w trakcie tego szkolenia jest informowana o potencjalnych zagrożeniach dla niej jako osoby posiadające dostęp do informacji niejawnych nie wie, jakie w przypadku szefa KNF, ale sądzę, że ze względu na zajmowane stanowisko ze względu na to, że no również jego nadzorowi podlegają banki polskie i prywatnej i banki państwowe jest odpowiedzialny za to bezpieczeństwo finansowe obywateli to takie poświadczenie mieć powinien on jest osobą publiczną nie wyobrażam sobie, że osoba zajmująca stanowisko publiczne decyduje się na jakiekolwiek zabezpieczenie pomieszczeń, w których prowadzi rozmowy bez zaangażowania w to służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa wraz z Kuby w niedzielę rano znaleziono ludzie to to tak jakby ktoś poruszał się rządowym samochodem nie mając uprawnień a bo inaczej lodu ten sam zachód na wymianę opon do do pana dziadka, który przyjmuje nową ulicę dalej dokładnie tak jest, że mówimy o samochodach, które mają odpowiednie systemy to wiadomo, że on muszą być serwisowane przez absolutnie profesjonalną obsługę ze względu na konieczność ochrony również tych zabezpieczeń poprzez montuję zgrywam autoryzowaną cieczy dokładnie tak samo, czyli że mamy osobę publiczną i słyszymy jak sami media donoszą, że ta osoba publiczna zatrudniła tzw. komandosów, czyli nie wiem co to za ludzie, skąd jakaś firma jakaś grupa ludzi, którzy po prostu w drodze kupna nabyli jakieś urządzenia zagłuszające postawi to w gabinecie trudno powiedzieć, jeżeli mówimy o odpowiedzialnej osobie zajmującej stanowisko publiczne, która z jakich względów uznaje, że rozmowy, jakie będzie u siebie prowadzić wymagają szczególnej ochronie ochronę to po pierwsze, zatrudnia zwraca się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo to jest kompetencja ABW w obszarze cywilnym pomieszczenia są sprawdzane i są wyposażone w sprzęt która, który jest za kupowane przez instytucje zlecające takie zdanie, bo pewnie będzie kupowało sprzęt, który akurat może być bardzo kosztowne, bo tak sobie zaś co za zarzucono też pytanie jest też, który budzi moją wątpliwość, jeżeli zostali zatrudnieni komandosi tzw. komandosi do tzw. zabezpieczenia pomieszczeń to znaczy, że to osoba albo prowadzi w pomieszczeniu rozmowy i ma świadomość tego, że nie ma uprawnienia do prowadzenia rozmów zawierających informacje niejawne lub wprowadzi inne rozmowy, które mają pozostać w 4 ścianach czy, jeżeli ktoś zajmuje stanowisko publiczne i wieża ma pomieszczenie do powodzenia rozmów niejawnych angażuje służby, które robią audyt bezpieczeństwa wskazują co należy kupić po doposażeniu pomieszczenie itd mam pewność, że to wszystko co się dzieje w pomieszczeniu jest pod pełną kontrolą służb za ochronę informacji odpowiedzialny, jeżeli ktoś robi taką prywatę to pojawia się pytanie w jakim celu za chwilkę wracam do naszej rozmowy gen. Marek Dukaczewski z moimi państwa gościem był szef wojskowych służb informacyjnych rozmowę o tym jak chronić urzędników państwowych w tym wypadku trzeba znów powtórzyć przed nimi samymi przed nimi samymi głównie tak informację zawsze jesteśmy przed południem w magazynie Radia TOK FM przedpołudniowe program Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłania się państwu w towarzystwie pana gen. Marka Dukaczewskiego byłego szefa wojskowych służb informacyjnych i dobrze jest teraz nowy Millera, bo w ich ja wciąż zastanawiam się oczywiście musielibyśmy rozważać urząd urzędzie w zakresie jego kompetencji, dlaczego może zależeć urzędnikowi, który zostaje powołany przez Prezesa Rady Ministrów na tym, żeby przeprowadzać rozmowy tańczy w nim, jakie musi prowadzić rozmowy z BOR musiał zostać wyburzone, kto mógł być albo kto powinien być jego interlokutora w takich w takich dyskusje jeszcze raz powtórzę ktoś, kto sprawuje takie stanowisko nie powinien i logika tym podpowiadaczy prowadzić jakąkolwiek rozmowę jakikolwiek dialog pod ścisłym nadzorem osób trzecich, a propos to, żeby uniknąć przy podejrzeniu propozycję łapówki bądź też inną propozycję, która podpada albo inne zachowanie, które podpada pod odpowiedzialność karną i dokładnie chce pan mówi, że jeżeli załóżmy, że z tym stanowiskiem związana jest związany jest prowadzenie rozmów objętych tych tajemnic w Polsce mamy bardzo wiele Adwokacka lekarska spowiedzi jest tajemnica bankowa, ale jeżeli uznajemy, że informacje tam prezentowane są traktowane Kotelnica bankowa to oczywiście to osoby są publiczne zwraca się do służb odpowiedzialnych za ochronę informacji i po mieście jest wydzielone pomieszczenie, w którym sprawdzone przeci w posłuch owo robi się stref bezpieczeństwa, do których nie wolno wnosić żadnych urządzeń są są rejestratory, które są w stanie wykryć taki urząd miasta wniesione, jeżeli zostały wniesione to można je zakłócić tak, ale tak i tu intuicja ta z Nowin podpowiadamy mu od takiego spotkania postać protokół wiślak pokonają nas kolejna sprawa, jeżeli odbywają się spotkania, które do wynikają z charakteru pracy szefa KNF Voo to muszą być dokumenty z tych spotkań nie prowadzi się rozmów na tym stanowisku prywatnych NATO stanowisko prowadzi się rozmowy, które mają swoje konsekwencje finansowe na szóstym z tego typu rozwój powstają notatki wiadomo, że w takich rozmowach nie uczestniczą tylko 2 rozmówcy, ale ktoś takie spotkanie powinien produkować lub powinna powstać notatka z takiego spotkania, jeżeli charakter spotkań jest tak, że nie ma potrzeby uczyć osoby, ale powstaje jakiś dokument, który zawiera informacje dotyczące tego spotkania co było omawiane co ustalono, jakie wnioski z tego spotkania wynika być może taki dokument powstała jak do tej pory o nim nic nie wiem nie był ani razu wracając do tych spra w tych zastanawiam czy dniom zamiaru ochoty wchodzić w niuanse polityczne to dla tej sprawy, ale może tutaj działa dziś to maksyma, że pod latarnią najciemniej czyli, a jeśli w polityce, że niezależnie, jakiej opcji udawali się do restauracji, które rzekomo miał być miejscem bezpiecznym, a tam byli nagrywani to bez tego przeprowadzić rozmowy, które być może nie są dla nas wygodne pokazali rzeczywiste nie są one w miejscach, u których które, by nas nikt nie podejrzewał, że takie rozmowy możemy tam przeprowadzić zgoda tylko nie bierze pod uwagę tego, że zawsze w każdym systemie ochrony informacji niejawnych najsłabszym ogniwem jest człowiek człowiek może coś zarejestrować może po takim spotkaniu sporządzić notatkę, która wcale nie będzie zgodna z treścią rozmowy, ale wszystko może spotkanie zarejestrować tak się stało w tym przypadku proszę powiedzieć o tym, rutynowo takie pomieszczenia powinny być sprawdzane co jakiś czas to jest tak jak nie wiem przegląd samochodu właśnie który, których też podlega specjalnemu, który zawsze matka, jeżeli są to pomieszczenia, w których pracują osoby prowadzące rozmowy niejawne to takie pomieszczenia są rutynowo sprawdzane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeciwko słowo my oczywiście one są w wydzielonej strefie bezpieczeństwa, do której można wchodzić po przejściu tam pewnego systemu kontroli oczywiście osoby, które do tych pomieszczeń wchodzą muszą podporządkować się regułom przebywania w tym pomieszczenia, więc postawią środki łączności wszelkie rejestrujące dźwięk obraz poza tym pomieszczeniem i do pomieszczenia nie wolno wnosić nic co mogłoby rejestrować dźwięk obraz wszystkie dokumenty, które powstają są osoby mają charakter niejawny są muszą być zabezpieczone, bo taki sposób chroni informacje niejawne to troską także naszą, bo ta rozmowa temu służy jest interes państwa teraz czy rzeczą absolutnie normalną jest zwrócenie się do do rozmówcy, który przychodzi do gabinetu przedstawiciele administracji Państwowej funkcji to sprawuje funkcję publiczną to pokażą co ma za sobą testy rutynowe działanie 3 czy wbre w etykiecie, gdzie nie można ze względu na powagę urzędu bądź też powagę człowieka z firm chcemy rozmawiać to czasu staram się w perspektywie tego urzędnika państwowego nie możemy go o to poprosić not Take my mówimy o 2 osoby, z których 1 osoba jest urzędnikiem państwowym, a druga osoba jest osobą z punktu widzenia administracji osobom prywatnym to tym bardziej powinna zostać sprawdzone jeśli rozmowy z naszym państwowym, jeżeli rozmowa ma mieć charakter zawierający informacje mówiliśmy objęta tajemnicą nawet nie wiemy o wydanie wiara w niedziele rano przychodzi rozmówca chce poruszyć bardzo istotne tematy, chociaż już teraz nie wnikam, kto kogo zapraszamy tu banknotu na to spotkanie to też chciałbym być bezpieczne, że ktoś mnie nie nagrywa swoje urządzenie chciałbym, żeby nagrywał to moje urządzenie oburącz całą pulę w proszku produkowała, a to z uwagi, że dosyć to jest dosyć trudna sprawa dlatego, że jeżeli mamy urzędnika państwowego to on musi kierować się tylko o tym, żeby informacje, które stały mu przekazane nie byłem pod pełną kontrolą nie sprawdzimy tego czy urzędnik państwowy NASK nie nagrywa on ma przewagę nad nami jest to jego pomieszczenie, które może być przygotowane do nagrywania i może wszystkie rozmowy rejestrować, ale te wszystkie rozmowy, które prowadzone są tylko w gabinecie podlegają ewidencjonowaniu i są zawsze dostępne dla służb rozprawę za ochronę informacji czyli, jeżeli przychodzi ktoś z zewnątrz na rozmowę do urzędnika państwowego Aten urzędnik z racji zajmowanego stanowiska i jednocześnie świadomości, że rozmowy, które prowadzi zawierają informacje niejawne może zażądać, żeby wszystko co jest w pomieszczeniu mówione było rejestrowane, ale on musi rozmówcy o tym, uprzedzić, że wszystkie co nasza rozmowa będzie rejestrowana czy pan się na to zgadza niech teraz też chciałbym być taktowny wobec pana Ronaldo, ale jeśli pan może odpowiedź na to pytanie do kosza to jeszcze nie odpowiem tak pan szefując wersji na telefon podsłuchu zapewne wyrywkowo tak, ale co to znaczy wyrywkowo, dlatego że wszystkie osoby, które posiadają dostęp do informacji niejawnych są to mogą być rutynowo kontrolowane przez służby odpowiedzialne za ochronę informacji również za służby chroniące nas przed zagrożeniami ze strony obcych wywiadów, czyli takie telefony mogą być wyrywkowo kontrolowany, żeby sprawdzić czy nie są wykorzystywane w sposób nie takie, jakie powinny być wykorzystywał pan miał świadomość, że to bezpańskie, więc się odbywało nieświadomości takiej nie miałem miałem świadomość to tak, że telefon służy do tego, żeby nasz kot ustalać jakiś terminal nie przekazywać informacji, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, bo zastanawia mnie trzeba rutynową czynnością nie powinno być też jest w zakładaniu podsłuchów tylko za zgodą osoby, które korzysta z tego telefonu, żeby ten telefon też był jakiś sposób kontrolowane nikt nie wie ktoś, kto nadzoruje banki też nie jest świadomy nie może spodziewać się, kto do niego zadzwonię w jaki sposób w jaki szef banku co zaproponuje, choć podejrzewam, że nie zrobi tego przez telefon, ale służby też miałby świadomość jak ta mapa zagrożeń wygląd dokładnie taki praktykuje się to, że jeżeli mamy chronić osoby, które są nosicielami istotnych informacji no to służby muszą mieć instrumenty, żeby tę swoją powinność wypełnić, czyli mogą profilaktycznie sprawdzać połączenia czy wchodzić nawet w treści połączeń, żeby zapobiec sytuacji następują jakieś 3 i przekazywanie treści, która powinny być chronione przez telefon problem polega na tym, że osoby, które zajmują stanowiska zarówno w administracji Państwowej jak i samorządowej 3 czy terenowej nie zawsze mają wiedzy przygotowanie wystarczający do tego jak należy chronić informacje należy dbać o to, żeby urządzenia, które mogą być podsłuchane nie przez nasze służby, ale również przez inne służby wykorzystywane były tak jak powinny być wykorzystywane nie służą do przekazywania informacji ważnych niejawnych czy rozmawiania o sprawach, które powinny być omawiane w zamkniętych 4 ścianach do tego jeszcze przy pełnych wygłuszenie pomieszczeń, ale często jest także osoby nawet korzystający z z bezpiecznych urządzeń łączności Szkot szyfrowanych telefonów służby przygotowują dla niektórych ważnych osób w państwie telefony szyfrujące, czyli rozmowa pomiędzy 2 osobami jest zrozumiała tylko dla tych osób, bo nawet, jeżeli ktoś przechwyci transmisje to ze względu na moc kryptograficzne użytego klucza nie jest w stanie w czasie rzeczywistym tej rozmowy odczytać to pewnie po jakimś czasie niech to będzie dwa-trzy miesiące, gdy rozmowa nie ma żadnego znaczenia natomiast co z tego jak weźmie pan redaktor telefon szyfrujący pójdzie do pokojów hotelu i z tego pokoju będzie pan prowadzi rozmowy z premierem czy prezydentem, przekazując mu niezwykle ważne informacje z tajnego spotkania, które właśnie pan zakończył przepraszam w Pentagonie coś z tego skoro w po fotelu pokojowe w hotelu w pokoju hotelowym są i mogą być założone urządzenia podsłuchowe, których treść pana wypowiedzi aresztują w języku, a nie w ciągu znaków trudnych do zrozumienia i po to, są takie sprawy, które trzeba decydentom mający dostęp do informacji niejawnych uświadamiać reszcie zapytano mnie wiele czasu przed informacjami na taka kontrola telefonów urzędników państwowych bądź też osób, które mają dostęp do danych wrażliwych, które mogły wpłynąć na interes bezpieczeństwo państwa te rozmowy wychwytywane są za pomocą algorytmów słów, które są kluczami czy wiesz k siedzi ktoś jak w serialu alternatywy 4 i próbuje wóz realizuje zapisy to można robić w sposób automaty z automatu zwane, czyli te rozmowy są rejestrowane są sprawdzane pod kątem jakich słów kluczowych, jeżeli się pojawią słowo kluczowe to wtedy sięgasz do treści rozmowy czy to one, że nie ma żadnego znaczenia postu nie są w ogóle rejestrowane są wymazy one, ale jeżeli, jeżeli pojawi się jakiś podejrzany się gdzieś w tekście coś wpadło to oczywiście taka rozmowa sygnalizowana, ale to daje sygnał taki, że należy mówić w sposób zakamuflowany, żeby Słowak, żebyś nie pojawiały, ale to służby decydują o tym jakie słowa kluczowe należy to akurat namierzać danym czasie ktoś kiedyś powiedział bardzo mądre zdanie rozmowy przez telefon tak, że spóźnienie wstydził się swoich stenogramów dokładnie tak za chwilkę wracam do naszej rozmowy gen. Marek Dukaczewski w moim państwa gościem ruszył w poezji kontrolować będziemy temat bezpieczeństwa urzędników, ale też osób mających dostęp do informacji wpływających na bezpieczeństwo państwa informacjach i jesteśmy przedpołudniowe magazyn Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłania się w towarzystwie gen. Marka Dukaczewskiego dzień dobry nowy szef AWS z jej rąk pani generale cały czas zastanawiam sytuacja, którą jesteśmy świadkami tych z ciąg wydarzeń wejście m. in. służb specjalnych tras do gabinetu byłego szefa KNF mu to wszystko w konsekwencji nagranej rozmowy przez szefa banków generalnie zakładam, że słuchacze wiedzą, o co chodzi, bo od poniedziałku to sprawa przetoczyła się przez polskie media i nie tylko Polski w sposób znaczący, a po to, ta służba ta wyszła za późno do tego gabinetu tak monet jak służbowe się w momencie, kiedy pan prezes KNF wówczas samolot w Singapurze czy pan nawiązuje do sytuacji, w której doniesienie do prokuratury zostało złożone mimo to szef były szef KNF opuścił kraj w dodatku wyleciał do do państwa, który nie ma umowy ekstradycyjnej tak tak no ale jak widać wrócił, ale jeżeli jest uzasadnione podejrzenie, że w jego gabinecie albo w sali, w której te rozmowy prowadził są zainstalowane urządzenia rejestrujące być może dźwięki obraz wydzielimy urządzenia zakłócające to równie dobrze mogą mieć interes zainstalowane urządzenia rejestrujące dźwięki obraz związku z tym warto byłoby zabezpieczyć dla potrzeb prowadzonego przez prokuraturę postępowania zapisy obrazu dźwięku z ewentualnych urządzeń rejestrujących Bożej pewnym zwyczajem tego pana było wprowadzenie rozwód i rozmów o dziwnym charakterze w swoim gabinecie, które niektóre z nich zagłuszał przy niektórych mógł np. włączać urządzenia nagrywające to może warto byłoby przesłuchać wszystkie nagrania i zaraz i zobaczyć obrazy, które zostały przez takie urządzenia zarejestrowany, jeżeli służby weszły już parę godzin po opuszczeniu przez niego pomieszczeń pracy to trudno będzie zapewne takie urządzenia po pierwsze, znaleźć albo z nami nasi, które zawierały informacje wydobyć walk, opierając się na podstawach i znaczne relacji medialnej to były już szef KNF nie ma świadomości, że toczy się jakaś sprawa wobec niego nawet jeśli to doniesienie zostało złożone do prokuratury przed jego wyjazdem, chyba że i to jest pytanie też do pana służby nie informują, jakie czynności przeprowadził po 7 listopada, kiedy to doniesienie wpłynęło na wpłynęło doniesienie zapewne jak też media donoszą czekano nawet pan premier jako ustami rzeczniczki swojej przekazał nie miał wiedzy o tym, że prokuratura wszczęła, że prokuratura otrzyma takie zawiadomienie co dla nich o tyle dziwne, że do premier odpowiada za funkcjonowanie wszystkich instytucji państwa i tego typu sytuacja to nie jest kradzież grabi szpadla, gdy sytuacja mające istotny wpły w na bezpieczeństwo państwa, jeżeli tak to prokuratura w momencie, kiedy otrzymuje takie zawiadomienie dno przez swojego ministra powinna powiadomić pana premiera o takiej sytuacji panie generale, a może to jest cena, jaką trzeba zapłacić za to, że jest to funkcja stosunkowo powolna stosunkowo niedawno w myśl o szefa KNF no ale to niema żadnego znaczenia z punktu widzenia razem, a co za tym idzie waga tego stanowiska nie została należycie doceniona, ale w momencie, kiedy mamy stanowisko, które ma dbać o interes każdego z nas, którzy korzystają z usług banków operujących na terenie naszego kraju ma krowa świeżą politykę funkcjonowania tych banków i sprawować nadzór nad tymi bankami notuje straty są funkcja bardzo ważna bardzo odpowiedzialna funkcja, która może być bardzo różnie wykorzystana nie sądzę, żeby problem krótkiego czasu istnienia tej instytucji był tutaj usprawiedliwieniem dla takiego unijnego działania w z reguły w poniewczasie dochodzimy do wniosku, że warto się zabezpieczać takich sytuacji moglibyśmy wracać do przeszłości był naprawdę całe całe mnóstwo jak teraz to stanowisko będzie traktowana, bo inaczej jak logika nakazywałaby, żeby było traktowane jak sposób służby specjalne powinny o sprawującego tę funkcję zadbać, w jaką wiedzę wyposażyć albo też jakieś instrukcje mu udzielić, bo zaczęliśmy naszą rozmową tego, że osoba, która sprawuje tak istotną funkcję powinna mieć świadomość tego zagrożenia, jakie wiążą się ze sprawowaniem przez niego funkcji i zwiedzą głos ma tak, bo po pierwsze nie wiemy, jakie procedury zwrotu pory były stosowane wobec osoby piastujące stanowisko kierownicze w KNF się czy stosowano takie procedury, jakie obowiązują w przypadku osób ubiegających się dostęp do informacji ściśle tajnych tajnych, jeżeli tak nawet procedury są wypracowane jako osoba jest bardzo dokładnie prześwietlana to po pierwsze po drugie to osoba po uzyskaniu poświadczenia bezpieczeństwa, czyli pozytywnym zakończeniu procedury sprawdzenia nowej jest szkolona i IT szkolenie uświadamia jej skalę zagrożeń, jakimi się może spotkać ich treść tych szkoleń zapewne została poinstruowana o tym, że nie prowadzi prywatnych rozmów w miejscu pracy, że wszystkie rozmowy, które prowadzi muszą być potem zarejestrowane udokumentowane wie o zarejestrowaniu taki, że z rozmowy powstaje dokument, że wszystkie sprawy, które to osoba rozstrzyga czy oceniacie analizuje no muszą mieć jakąś podstawę w formie polecenia pana premiera czy pojawia się też potrzeba ze środowiska bankowego i ta osoba w gronie specjalistów pewne sprawy rozstrzygali i omawiali to wszystko musi być dokumentowana, bo sytuacja, która tak bardzo rozgrzewa emocje teraz świadczy o tym, że tu mogą być załatwiane sprawy poza wszelkimi procedurami zwrotom pana jeszcze o to tu wręcz błahe pytania w kontekście całej sprawy cały rozmowy, dlaczego Sąd Najwyższy rangą urzędnicy państwowi na smartfonów i nie mają smartfonów tak, a niejaki telefony mają nie wiemy, dokąd pamiętam, że premierzy brak widzeń z telefonu w ręku to raczej stary model mniejszą firmę to raczej klawiaturą niższe niż ten, który jest teraz najbardziej popularny smartfon to pewnie warto byłoby zapytać służby, które telefony z punktu widzenia ochrony są wygodniejsze są duże stare telefony mogą być wygodniejsze i mniej funkcji w telefonie tym łatwiej ten telefon zabezpieczyć o tym, telefon ma służyć ten najważniejszy do, który przestaje się przekazuje różne informacje do tego, żeby te informacje przekazać, jeżeli mamy zamontować nakładki szyfrujące to sądzę, że tego typu telefonach prostych jest to, że łatwiej zrobić pyta o to dlatego pozostawianie 3 osoby, która to on sprawuje funkcję tzw. wrażliwą ma w ogóle życie prywatne czy 3, wstępując w ich urząd godzi się z tym, że właściwie jest w stanie permanentnej inwigilacji musi mieć świadomość tego, że jest na cenzurowanym jest na świeczniku nie tylko na świeczniku, dlatego że zajmuje stanowisko wysokie te okazy stanowiska wcale nie muszą być jakoś tam bardzo wysoko płatne, żeby budziły tak ogromne zainteresowanie, ale co pewien prestiż pewna pozycja osoba jest znana, ale też senatorom płacić za to, że jej życie prywatne i kontakty będą prześwietlane będą pod nadzorem dlatego, że ma dostęp do informacji ważne dla bezpieczeństwa państwa w pańskim zdaniem kolejny szef KNF czy to będzie w pełnił funkcję w sposób zastępczy tylko 33 czy zostanie powołany na tę drugą kadencję powinni się z tym liczyć już teraz oczywiście, że tak wszyscy wszystkie osoby, które zajmują stanowiska publiczne muszą się z tym liczyć, że podlegają osłonie kontrwywiadowczej, że pewne aspekty życia prywatnego nie tylko w związku z wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa, ale również rutynowo mogą być kontrolowane na osoby, które mają stanowić zajmie stanowisko publiczne poddają się kontroli, jeżeli chodzi o majątek, że chodzi o również kontakt o ich sytuację to podlega kontroli to są te konsekwencje przyjęcia na siebie odpowiedzialności za wprowadzenie jakiegoś działu czy odpowiedzialny za jakiś dział w systemie funkcjonowania państwa to jeszcze tak na zupełnie zakończenie naszej rozmowy zapytam pana nie spotkał pan w swojej karierze, sprawując bardzo istotne funkcje w państwie ludzi, którzy byli bardzo kompetentni jeśli chodzi o sprawowanie funkcji w bardzo lekkomyślni jeśli chodzi o tym, katalogu bezpieczeństwa spotykałem takich takich to znaczy były osoby, które przy swoich ogromnych kompetencjach jednocześnie był niezwykle wyczulone na wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, ale był też osoby, które przy wysokich kompetencjach nie do końca zdawał sobie sprawę z konieczności zabezpieczania pewnych dokumentów czy pewnych informacji i była czasem potrzeba zwracania NATO uwagi podobnie co jest kompetencją służb również, że osoby publiczne, w których otoczeniu pojawiają się inne osoby co, do których służby mają zastrzeżenia powinny zareagować na sygnały ze strony służb, że prosimy o ograniczenie kontaktów z tą osobą zaś mamy podejrzenia co do tego czy ona nie współpracuje z nieprzyjaznym inna służba w taki sygnał, którzy mają obowiązek przekazać, jeżeli mamy sygnał taki, że to osoby podlegające ochronie osłonie kontrwywiadowczej zgłasza się ktoś, kto może mieć powiązania ze światem przestępczym, aby ktoś, kto ma no i niejasne opinie związane z tym, że jest podatny na korupcję to również służy powinny o tym, ostrzec osoba, która podlega ochronie szczególnie te z najwyższych stanowisk muszą mieć pełną informację o swoich rozmów w celach i jeżeli są to osoby dla najważniejszych osób w państwie nieznane zgłaszają się to służby powinny dostarczyć pełną informację o tych osobach z uwagą, że np. zalecają ostrożność albo nie sugerują w ogóle przyjmować osoby decyzja należy do polityka zawsze służby mogą co najwyżej sugerować dziękuję panu bardzo dziękuję bardzo rozmowę gen. Marek Dukaczewski były szef ESI był moim państwo gościła rozmawialiśmy o tym jak chronić się ważne instytucje, ale też urzędników, którzy pełnią bardzo istotne funkcje w 2 też bezpieczeństwa państwa chronić przed nimi samymi, bo często trzeba chronić przed nimi samymi tak to zdaje się, że mamy właśnie do czynienia z takim przypadkiem informację za chwilkę wracamy ty znasz przedpołudniowy magazyn dziękuję panu bardzo dziękuję bardzo
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA