REKLAMA

"Polska musi stawać przed europejskimi sądami, z powodu błędów władzy. To upokarza Polaków."

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2018-11-16 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Dzień dobry państwu, Karolina Lewicka państwa i mój goście Michał Kamiński, Federacyjny klub parlamentarny PSL Unia europejskich Demokratów, dzień dobry panie pośle. Nie wiem czy dzień dobry czy dobry wieczór, bo już jest ciemno. Tak ja jestem zwolennikiem, że być może należy dostosowywać powitanie do tego, kiedy mówię dobry wieczór, to ktoś zwraca mi uwagę, że wciąż jest jeszcze dzień, więc dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej pomaszerowali sobie do KNF-u z interwencją poselską. Do tego oczywiście prawo daje im ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatorami i nie zostali wpuszczeni, bo jak potem politycy PO i Nowoczesnej informowali przedstawiciel KNF, który się z nimi spotkał, poinformował, że nie są organem administracji Państwowej, więc ich wpuścić nie mogą.  Rozwiń »
Ja od razu polecam tę przedstawicielowi gruby skorzystał z Biuletynu Informacji Publicznej wpisał komisja nadzoru finansowego i to od razu wyskakuje jest centralnym organem administracji Państwowej powołanym na mocy ustawy z dnia dwudziestego pierwsza Police 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym nie, wpuszczając znaczy, że się boją nic lali mnie to się od razu jako historykowi rosyjskiej rewolucji kojarzy z rozpuszcza Niemka z tytułem tym przez wartę, która powiedziała, że Warta jest zmęczona i posłowie musieli wnosić do domu i Rosja nie miała konstytucji oko straszę Rosją sowiecką to są tereny w mniej Donald Tusk mówił ostatnio bolszewika mniej takich bolszewickich analogi mamy bez liku tutaj właśnie wartownik jakiś w cudzysłowie właśnie, mówi że Warta jest zmęczona i nie wpuszcza do KNF, chociaż posłowie mają do tego prawo, ale nie tylko prawo, ale zgoła żaden z nich finansów i zgoła dzisiaj my posłowie mamy obywatelski obowiązek, by w trosce o finanse publiczne w trosce o nas kraj i obywateli, których reprezentujemy interesować się i było intensywnie interesować się tym co wyczyniają ludzie tzw. prawa i tzw. sprawiedliwości w szeroko rozumianym sektorze bankowym w sektorze finansowym, bo jest to sektory jak widzimy dzisiaj przeżarty korupcją i zepsuciem politycy prawa sprawiedliwości od 3 dni od szykują się jak mogą od Marka chrzanowskiego nikt go nie znał on niższy niż bolerioza jest w łaźni właśnie za nim już go nachwalić Adama Glapińskiego, który postanowił jednak rozmach dzisiaj z dziennikarzami unika nas skutecznie przez ostatnie dni Anny raz, że poinformował, że nie zamierza podawać się dymisji, że jest doskonałym zdrowiu w ogóle nie zakłada, ale profesora chrzanowskiego znam i z uczelni jest współpraca zawsze spełniał najwyższe standardy profesjonalne merytoryczne uczciwości patriotyzmu i wszelkie inne znaczenie dla ziemi w takim razie, że to co słyszymy na nagraniu, którego dokonał one Leszek Czarnecki z panem chrzanowskim do miały do czynienia z opętaniem w sejmie zasiada poseł prawa i sprawiedliwości, który zajmował się egzorcyzmu nami, więc być może Panny sanockiej zna ten czas został opętany i mówił nie swoim językiem tylko językiem jakieś nieczyste istoty, bo to co słyszymy na taśmach to nie są słowa patrioty człowieka krystalicznej uczciwości i wybitnego profesjonalisty, ale raczej USA radnego cwaniaczka chodzą plotki, że Adam Glapiński też został nagrany przez biznesmena jej ani nie nagrywałem ani nie byłem dyktafony, więc uniewinnienie nie jestem w stanie autorytatywnie wypowiedzieć w tej sprawie nie uczestniczyłem w tej rozmowie, więc nie wiem czy został nagrany czy nie na to, że Rydzyna nagrany to mecz dla nas była rozwojowa mecenas Giertych ja uważam, że tak czy inaczej niezależnie czy te nagrania istniejących czy nie istnieją mecenas Giertych zadał publicznie pytanie dotyczące tej rozmowy między panem Czarneckim a, a panem Glapiński inne decyzje pan Glapiński podobno jak cytował pan mecenas Giertych wypowiadał się, że sprawy dotyczące najważniejszych urzędników z 3 lub, że MZD wymiaru finansowego w Polsce instytucji finansowych w Polsce to decyduje sam mecenasem Giertychem nas na zewnątrz partyjna sprawa mówił pan Marek Łapiński, który jako żywo jako prezesa Narodowego Banku Polskiego żadnym działaczem partyjnym nie jest partyjnym działaczom nie mniej jest również przecież przy przewodniczący KNF i t d. tak dalej na tutejszą okazuje, że to jest sprawa wewnątrzpartyjna to znowu przypomina się bolszewizmu, który tak się tutaj oburza no, z którymi jak wiemy była East News istniała instytucja nomenklatury partyjnej to znaczy najważniejsze urzędy w państwie były objęte nomenklaturą partyjną niezależnie od tego czy formalnie czy nie, ale były w gestii partii politycznej niektórzy mówili patrząc na to co działo się w Polsce po osiemdziesiątym dziewiątym roku, że ta nomenklatura peerelowska była, chociaż oficjalna teraz mamy to samo tylko, że nieoficjalnie, kto znałby w porównaniu do korzystania z nieoficjalnie, bo przecież oni mówią to błąd to nasze nam się to należy przecież 1 z niewiasty zasiadających w Polskim Sejmie nawet jestem za swego czasu na czele rządu darła się z trybuny sejmowej, że nagrody jej się należały w premier Beata Szydło za działaliśmy szybciej zdecydowanie szybciej natychmiast w porównaniu do naszych poprzedników dokumentacja została zabezpieczona wszelkie zmiany personalne zostały wdrożone nowa osoba pełniąca obowiązki również została powołana w Genewie, że w krótkim tempie dążyć do wyjaśnienia sytuacji jest zarówno Mateusz Morawiecki zabrał głos w tej sprawie to jest mantra, którą słyszymy od paru dni, że oni szybko działają i znowu się przypomina pani redaktor analogia z bolszewizmem Otóż bolszewicy jak się ma już wszystko kojarzy z tym nad bolszewikami w 2 państw NATO takie zboczenie historie z chwilą był czas to pierwsza rocznica RWE oraz czerwonej aż 1 listopada, ale chce pani widzi, że co było istotą również bolszewizmu to było nazywanie rzeczy dokładnie odwrotnie Otóż jak pani doskonale pamięta w Jeleniu są do władzy pod hasłem fabryki dla robotników ziemia dla chłopów ani jego robotnicy nie ujrzeli fabryka ani ubitej ziemi tylko dokładnie było odwrotnie, kiedy Stalin wprowadził najbardziej zamordyzm etyczną my konstytucję trzydziestym ósmy roku to nazwał ją najbardziej demokratyczną konstytucją świata w i t d . i t d . i Gazeta się nazywała prawda druga główna Gazeta się nazywała wiadomości Rosjanie żartowali, że wprawdzie nie ma wiadomości w wiadomościach nie ma prawdy Izwiestia, czyli wiadomości i dzisiaj słyszymy, że oni szybko zadziałali nie zadziałali szybko 7 listopada mecenas Giertych składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na najwyższych szczeblach władzy i przez tydzień nie dzieje się nic i pana premiera niedziela przecież proces legislacyjny ustawy o niej prac oraz o ile razy i oczywiście to system realizacji Kubicki Ligue 1 telefon od odbywają się poprawki natomiast rząd nie robi w tej sprawie nic prokuratura nie robi w tej sprawie nic, a premier reaguje, bo doniesienia gazety wyborczej z całym szacunkiem, a znajdujemy się w gmachu, w którym również znajduje się redakcja GazetyWyborczej no Gazeta wyborcza nie jest organem konstytucyjnym państwa polskiego nie jest nim również skądinąd mój przyjaciel Roman Giertych też nie jest organem konstytucyjnym organem konstytucyjnym w inny prawnym to są też z premierem prokurator generalny minister sprawiedliwości i oni przez tydzień nie zrobili nic, gdyby Gazeta wyborcza nie opublikowała wstrząsające nagranie, które pokazują prawdę o tzw. tzw. prawie tzw. sprawiedliwości w stodole, by się nic nie działo, ale niczym parowóz historii znów analogia do gminy Józefa Stalina bolszewików ten parowóz historii dotyczących wymiaru sprawiedliwości pędził, by tak jak będzie dzisiaj choćby w Senacie z tymi kolejnymi poprawkami, które budzą coraz większe zdumienie i do grudnia poniedziałek od morza zalicza miała zwyczaj mówienia była kobietą z ludu i mówiła, że to już rozbój w biały dzień równej drodze i to dzisiaj się odbywało w Senacie rozbój w biały dzień równej drodze oni już wiedzą, że zostali złapani, a mimo to dalej procedując i co mi zrobisz jak w tym z płaszczem w miejscu tłumaczył ten fakt Stanisław Karczewski oczywiście opozycja zaapelowała o to, żeby pauzować za pracę w Senacie, tym bardziej że mamy opinię biura legislacyjnego Senatu, który do sanacji biuro legislacyjne powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprzed wielu lat nie można podstawowych treści do ustawy wrzucać na 13 prostej przed presją, więc jest zamożna nie można urąga inteligencji słuchaczy mówią, że to jest wdrażanie dyrektyw unijnych CEZ po pierwsze, nieprawdą po drugie to naprawdę początkujący dziennikarz sejmowy wie, że dyrektywy unijne zgoda zgoda Sejmu Sejm musi je wdrażać, ale to się odbywa na skutek Legii inicjatywy legislacyjnej rządu ani gdy poprawek poprawek zgłoszonych przez wicemarszałka Ryszarda Terleckiego 7 listopada 8 listopada posiedzenie sejmowej komisji finansów publicznych, gdzie angażuje do raka jak przyznaje do marszałka Terleckiego, żeby ujawnił billingi, ponieważ jednak jest rzeczą zupełnie mnie nie odczuć majowe nieoczekiwaną, że w czasie prowadzenia obrad bardzo ważnych obraz polskiego Sejmu marszałek bez przerwy rozmawia przez telefon jeśli to są jego rozmowy prywatne związane z jego życiem osobistym nie mniej interesuje mnie to w ale chciałbym, żeby pan marszałek Terlecki ujawnił kim wtedy rozmawiał to teraz jeszcze Stanisław Karczewski konstytucja nie przewiduje możliwości wstrzymania prac nad ustawą w Senacie wczoraj Beata Mazurek nie powoływała się na konstytucję, dlatego że nie widzi powodu do tego, żeby przerwę czy rzeczy, żeby na chwilę zastopować prace nad filarami, na których coś dodawać, że w każdej chwili można ogłosić przerwę i przepraszam bardzo to co robią z regulaminem Sejmu Senatu w tej kadencji BRE ludzie tzw . prawa tzw. sprawiedliwości pokazuje, że można w tym Sejmie robić wszystko jest naprawdę wstrzymanie w sytuacji, w której mamy rosnące wątpliwości co do motywów stojących za tymi poprawkami, w których nie politycy opozycji biuro legislacyjne tego parlamentu zgłasza swoje zastrzeżenia w Tuwim nieczystości intencją nie powinni to zrobić widać wyraźnie, że ich intencje nie są czyste po prostu na chwilę do Luksemburga zaskoczony, bo tam budzi się jej wysłuchaniem obu stron konfliktu przedstawiciela polskiego rządu i komisji Europejskiej chodzi rzecz jasna o skargę komisji ustawa o Sądzie Najwyższym za zamkniętymi drzwiami na razie bez konkretnej decyzji, ale oczywiście poczekamy do przyszłego tygodnia po stronie polskiego rządu stanęły Węgrem nasz najbliższy sojusznik naj okazuje się, że rząd cały czas stoi na stanowisku, że żadne środki zapobiegawcze nie są potrzebne, a jeśli nawet trzeba byłoby je wdrożyć to trzeba zmienić prawo i może cłem, mówi że żadna zmiana prawa nie jest konieczna trzeba się po prostu zastosować do tego są prezesi Sądu Najwyższego, z czym jest pańska wina z drogi wiem, że dla każdego Polaka jest rzeczą niesłychanie upokarzającym, że rząd tzw. prawa i tzw. sprawiedliwości rząd tzw. wstawania z kolan i obijania sobie góry głowę obuchem w głowę o parapet upokarza nas przed Europą, bo nas wszystkich Polaków to fakt, że nasze państwo musi stawać przed sądami europejskimi z powodu błędów tej władzy z powodu rażącego nadużywania tej władzy nas Polaków upokarza, bo byliśmy czempionem Europy, a jesteśmy teraz w ogonie Europy i jest naszym sojusznikiem jest i sojusznik Władimira Putina, czyli Viktora Orbana będzie kolejny projekt nowelizacji ustawy Sąd Najwyższy już w poniedziałek wtorek nie wiem wydaje mi się, że adresat tego pytania mieszka tam siedzi na Nowogrodzkiej, ale tak myśleć gość pan, iż rozwiązanie, bo zmienia się spodziewać, żeby nie poniesie można spodziewać wszystkiego nie mogą ogłosić, że w ogóle wychodzimy z Unii Europejskiej przecież to jeszcze na koniec komentarz komentarz poprosił do słów Łapa nam na premiera Morawieckiego na kongresie 592  000 w tej octavii stulecia naszej niepodległości naszego wielkiego święta chcę powiedzieć, że nas nasz Orzeł Orzeł naszej gospodarki musi się wzbić w przestrzeń i jak najwyższa izba myte są dziś szalony kaznodzieja ACo tam Morawiecki przemawia jak szalony kaznodzieja, który w już tak powiem chyba nie do końca wie co mówi no to są jakieś analogie jakiś Orła i zbija nasz cel co mówił, że troje dzieci polskie meble w stolicach zachodniej Europy, a autobusy polskiej produkcji pociągi Polski na lekcji jest bardzo dumny wszystko ma być dumą tak, że to wszystko te wszystkie filmy, o których mówi powstawały nie wtedy, kiedy rządziło prawo i sprawiedliwość w Polskim biznesie rozwijał i zyskiwał rynki europejskie wbrew prawu i sprawiedliwości nie, dlatego że prawo i sprawiedliwość od 3 lat rządzi, bo te firmy, które wymienia odnosiły sukcesy i 108 lat temu wtedy dzień dzięki wysiłkowi wielu Polaków byliśmy w Europie otwieraliśmy się na Europę i otwieraliśmy się na świat, a nie dzięki panu Morawieckiemu, który skądinąd akurat jako beneficjent prywatyzacji polskich banków dla kapitału obcego jest też przykładem tego, że byli Polacy, którzy odnieśli milionowe sukcesy na tym, że Polska gospodarka była sprzedawana obcemu kapitałowi, że odwoła się do obrony polityki tegoż rządu i tego stres szalonego kaznodziei i Michał Kamiński Federacyjny klub parlamentarny PSL Unii europejskich Demokratów bardzo dziękuję
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Z Dostępem Premium TOK FM odsłuchasz każdy podcast - bez reklam. Słuchaj wygodniej w naszej aplikacji mobilnej z pakietem "Aplikacja i WWW"

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA