REKLAMA

Irlandzka sędzia: "Oskarżony Polak zostanie wydany, mimo że wypowiedzi min. Ziobry na jego temat są rażąco niewłaściwe."

Analizy
Data emisji:
2018-11-20 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:07 min.
Udostępnij:

Dr Piotr Bogdanowicz komentuje sprawę ekstradycji do Polski oskarżonego obywatela naszego kraju. Wcześniej irlandzka sędzia pytała Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o to, czy w Polsce będzie mógł on liczyć na rzetelny i sprawiedliwy proces. Teraz oskarżony trafi do Polski.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Audycja Analizy, Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzisiaj w audycji Analizy sami prawnicy, no prawda, od początku do końca programu. Ale to nie znaczy, że będzie nudno - wręcz przeciwnie. Po osiemnastej 40 przyjrzymy się decyzji rządu, który postanowił odrzucić porozumienie ONZ-owskie w sprawie migracji. Jak wskazano, są sprzeczne z priorytetami polskiego rządu. Jakie to są priorytety i na co chciało ONZ, żeby się zgodziły kraje członkowie w porozumieniu - o tym po 18 40 z Witoldem Klausem, prawnikiem ze Stowarzyszenia interwencji prawnej. Rozwiń »
Wcześniej po osiemnastej porozmawiamy aż z dwojgiem prawników z panią mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram i prokuratorem Parchimowiczem na temat szans sprawy, która przykuwa uwagę rzecznika dyscyplinarnego chodzi o tydzień Konstytucyjny w jest to na tyle poważna poważne przewinienie, że zajmuje się nim właśnie rzecznik dyscyplinarny w, ścigając niegdyś 1 z sędziów drugi w prokuratorów za udział w tym przedsięwzięciu co się dzieje w polskich szkołach w czasie tygodnia Konstytucyjnego w jakie to w agitację polityczną się odbywają, bo tak jest m. in. zarzut o tym, ze współorganizatorami tego efekt tej imprezy tygodnia Konstytucyjnego.

A zaczniemy w z prawnikiem dr. Piotrem Bogdanowicza radcą prawnym w i wykładowcą w katedrze prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry pani redaktor i będziemy się zajmować sprawą, która zrobiła się jeszcze ciekawsze niż na początku, choć to się wydaje niemożliwe.

Sprawa Celmer z giełdy czy pana cel mera z przed irlandzkim sądem w dzisiaj doszło do wydania orzeczenia w tej sprawie długotrwałą przykuwał uwagę w naszą prawników dziennikarzy i władz polskich no jest rozstrzygnięcie, jakie za chwilę w razie powiedz może właśnie, dlaczego ta sprawa była tak szalenie interesująca i w pewnym momencie wydawała się no i kluczowa wręcz dla oceny tego co się dzieje w Polsce trudno przede wszystkim pokazywała, że pojęcie praworządności nie ma charakteru Włosi abstrakcyjnego, że to nie jest rozmowa właśnie kwestia tak jak państwo prawa, jakie mnie kwestia podziału władz kwestia niezawisłości sędziowskiej, ale kwestia tego, że naruszanie praworządności im przez władze polskie może mieć wpły w na sytuację obywateli w no i właśnie 1 na czym polegało sprawa dotyczyła w człowieka podejrzewanego o handel narkotykami, który Polaka, który miał być sądzony w 2, który chciał być sądzony w Irlandii nie w Polsce, ponieważ twierdził, że w Polsce nie będzie mógł liczyć na sprawiedliwy proces jej na słuszną sprawę każda inna, a tymczasem ten den ta historia trafiła aż do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, dlaczego dlatego, że został wysłany Europejski nakaz aresztowania z Polski do Irlandii na nim co do zasady to jest czynność taka czysto techniczna to znaczy zazwyczaj dotąd wyglądało to w ten sposób, że organ rozpatrujący ten Europejski nakaz aresztowania to wskazywać patrzył na toczy elementy takie formalne zostały spełnione i wysyłał mnie podejrzanego o automatach na tym polega ten system na tym polega ten system tymczasem tutaj sędzia rozpatrująca nie ten nakaz opowiedziała rzeczywiście wątpliwości czy ze względu na zagrożenie praworządności w Polsce osoba, która z nich jest oskarżona o właśnie handel narkotykami udział w zorganizowanej grupie przestępczej będzie mogła liczyć na rzetelny proces no i skierowała pytanie prejudycjalne do Trybunału sprawiedliwości w jakiś czas myśleli, że Trybunał rozstrzygnie za nią to znaczy będzie ostatecznie rozstrzygnął właśnie praworządności w Polsce trochę też złudny ze względu na wypowiedzi samej pani sędzi ona m. in. mówiła w, że zmiana wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego może świadczyć o tym, że sądy nie będą działać zgodnie z UE z polską konstytucją wskazywała na krajową radę sądownictwa jako zdominowaną przez sędziów z politycznego nadania zabrała cały w całą masę argumentów przeciwko tezie o praworządnej Polsce a, ale ostatecznie Trybunał mógł znów do niej wrócił z tym zadaniem dla paradoksalnie mam wrażenie, że pani sędzia zaszkodziła sama w sobie, dlatego że kierując pytanie prejudycjalne ona przesądziła o naruszenie praworządności w Polsce raczej zastanawiała się czy w sytuacji, w której występuje naruszenie praworządności w Polsce toczy ona może ewentualnie zawiesić wykonanie Europejskiego nakazu aresztowania w konsekwencji Trybunał sprawiedliwości jako tą kwestię już się nie zajmował las zajmował się czy przyjął, że może nastąpić może ten nie może mieć do czynienia z naruszeniem praworządności i sytuacji, które mamy do czynienia z naruszeniem praworządności i czy podejrzenie tego naruszenia między praworządności może spowodować zawieszenie czy też wstrzymanie Europejskiego nakazu aresztowania w no właśnie ich sprawa wróciła do pani sędzi Eli Indonezji do wysokiego Trybunału to bilans jest taki, że taka nazwa High Court no widzisz zapadło postanowienie zaskoczyć zaskoczenie dla mnie to była dla pana myśli chyba lubimy nie zgadzać dla mnie mur dla mnie nie dominuje dość dobrze się wyjaśni dlaczego, jakie było przede wszystkim postanowień w Lupo postanowienie o wykonaniu Europejski nakaz aresztowania i pana Adrian Arthur c numer zostanie wysłany do Polski dla mnie nie było zaskoczeniem właśnie ze względu na orzeczenie Trybunału sprawiedliwości, dlatego że Trybunał sprawiedliwości jest termin odpowiedzi na pytania prejudycjalne ustanowił dwustopniowy test test ogólne IT jest szczególne przypadki kobiet oba testy, jakby muszą być spełnione, żeby wstrzymać wykonanie Europejski nakaz aresztowania test ogólny polega na ocenie systemowego zagrożenia dla praworządności w państwie i co ciekawe z tego postanowienia wynika to by w sposób jasny, że mnie, że sędzia Donny Lee uznała, że jest naruszenie praworządności w Polsce się potwierdziła swoje stanowisko tam jest nawet takie sformułowanie jest chwalebny satysfakcją pewną przyjmuje, że to jej pierwotne stanowisko było nie było prawidła do satysfakcji oczywiście nie chcemy, które w c w cudzysłowie w Altes szczególne polega na podniesieniu w sytuacji podejrzanego do nie tego naruszenia praworządności, czyli już nie patrzymy na to, że może ona być potencjalna ich potencjalne naruszenie, że niezawisłość sędziowska jest zagrożona, ale musimy wykazać jak w konkretnym przypadku to zagrożenie praworządności zagrożenie niezawisłości inny ma on ma wpły w na sytuację skarżącego, który Trybunał sprawiedliwości wskazał pod uwagę, że należy wziąć pod uwagę mieć charakter przestępstwa sytuację faktyczną wszelkie okoliczności związane z umowy z energii związane jest sytuacją skarżącego i jak popatrzymy sobie dom tego on w orzeczeniach które, która wydała sędzia dodali to tam jest dość szczegółowa analiza tych przesłanek jeśli mogę to auto to ja teraz jakby bym to będę mógł pokazać jak sędzia Donny Lee uznała to dlaczego sędzia Donny Lee uznała, że mnie, że pan Celmer może zostać wysłany do mnie do Polski od żony skupiła się na 3 innych argumentach obrońcy pana cel mera pancerne, gdyby pierwszy argument nie podał takich ze względu na stopień zagrożenia praworządności w Polsce to jest jakby wystarczające i mamy do czynienia z naruszeniem jest naruszeniem niezawisłości w związku z już z tego powodu pan cele rolne nie może liczyć na innym na rzetelnym i nie proces to tutaj jednak, odnosząc się właśnie do orzeczenia Trybunału sprawiedliwości pani sędzia doznali wskazała to nie wystarczy taki tutaj jest potrzebna szczegółowa analiza Mojżesza w związku z tym do drugiego argumentu wskazywanego przez obrońców pana z netto obrońcy pana cel mera, czyli charakter przestępstwa to może to, że termin to przestępstwo czyn, o której jest podejrzewany o cel mer jest poważne grozi mu wysoka kara nie kara więzienia znów sędzia donosiła to już nie może samo w sobie przesądzać na najciekawsze jest to trzecia linia argumentacji, dlatego że pan nie, dlatego że obrońca w pana cel mera wskazywał pan z tym pancerną nie będzie mógł liczyć w Polsce ma sprawiedliwy proces, ponieważ już w zasadzie jego wina została przesądzona klauzuli loss osiągi wprost do wypowiedzi pana ministra Warchoła pan wiceminister wpolityce PL powiedział ubolewam też było oczywiście, zanim dopadła dzisiejsza decyzja w ubolewam, że irlandzki sąd spowalnia decyzje o ukaraniu groźnego przestępcy z mafii narkotykowej ściganego po całej Europie od wielu lat czeka w Czersku Westa jest wystawiony za nim Europejski nakaz aresztowania to co zdaniem uznawano rzeczywiście dyskusji jako przesądzający obwinia jednocześnie ze zna nas to, że sprawa stała się medialną to zarazem zmieniła się sytuacja tego oskarżonego nie nie jest już zwykłym podejrzanym o handel narkotykami w danej co pani sędzia na to, że pani sędzia odniosła się bez bardzo ciekawy fragment tego orzeczenia pani sędzia odniosła się przede wszystkim do stanowiska pani sędzi bite, a więc prezes sądu Warszawskiego sędziego bądź Arka, który został wskazany jako cel ten podmiot, który będzie odpowiedzialny dalej za za wykonanie nakazu aresztowania i jest bardzo ciekawe, dlaczego sędziego Charles de Gaulle, a córce donosi RMF FM obrońca z nasion musieli go 1 z tych 1 z tych postaci, ale nawet sędzia Gąciarek wskazał słabe sam fakt wypowiedzi nie uprawiają ją wyraźnie wskazał nieuprawnionej przedstawiciela władzy wykonawczej nie oznacza, że sąd weźmie pod uwagę co więcej nie powinien sąd wziąć pod uwagę tego rodzaju winien tego rodzaju wypowiedzi oczywiście tylko rosnąć czy którykolwiek z uczestników tej dyskusji wziął pod uwagę, że to nie jest tylko traktowanie tej pojedynczej wypowiedzi jako faktu, ale włożenie jej cały system, który stworzył prawo i sprawiedliwość właśnie tego co jest reforma sądownictwa, który nagle nie tylko wiceminister Warchoł może sobie przesądzać o winie i nie wini jej braku winy tylko i jednocześnie może wpływać na to co się dzieje samych sądach połączenie tych faktów tworzy dopiero sytuacja niebezpieczna jest nam się wydaje jak nie dzielenie tego wszystkiego na punkty ani spojrzenie na całość jest uprawniona to jest problem z jeszcze możemy chodzić z orzeczeniem w sprawie Celmer do tego zważyć, dlatego że właśnie ten fakt tego ogólnego obrazu dla konkretnej sprawy dla konkretnego nakazu aresztowania jest niewystarczający on może być wystarczający dla stwierdzenia, że w Polsce jest naruszana praworządność w postępowaniu, które prowadzi komisja Europejska przed Trybunałem sprawiedliwości może mieć znaczenie z perspektywy pytanie prejudycjalne, które zostały zadane przez sądy nie przez Sąd Najwyższy się przez Sąd Najwyższy czas jest, że sądy powszechne, ale już nie w sytuacji konkretnej osoby tutaj Trybunał mówi ten gest musi być zindywidualizowane to jest niewystarczające co więcej tak jak mówiłem to bardzo ciekawy fragment tego orzeczenia nie irlandzkiego, by dieta jest wyraźna ocena też ze strony pani sędzi taka obrazowa za to jest bardzo niedokładne lizaki z branżą z innej niż one rażąco niewłaściwe to tt wypowiedzi, ale znów nie mają czy nie powinny być one wpływ to nie jest kwestia, która będzie uwzględniana przez sąd jest to pewna sprzeczność problem ja uważam, że SN nawet nie pewna sprzeczność tylko duża sprzeczność stąd moje zaskoczenie jednak 10 postanowień, ale zaraz wrócimy z dyskusją i będziemy się przyglądać właśnie temu, jakie też są skutki dla nie tyle już tego konkretnego podejrzanego, ale dla nas wszystkich, że ta sprawa irlandzka zakończyła się w ten sposób zaraz wracamy po informacjach z panem dr. Piotrem Bogdanowicza MF z Uniwersytetu Warszawskiego audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną w studiu cały czas dr Piotr Bogdanowicz radca prawny i wykładowca w katedrze prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o sprawie, która zna za swój finał w irlandzkim sądzie chodnik teraz jeszcze będzie etap Polski chodzi o tor czy wydać do Polski poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania mężczyzna Arthura c mera, któremu zarzucano handel narkotykami sprawa głośna jak mało która, ponieważ sędzia jej do linii zamiast wydać decyzję zapytała Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej czy w związku z naruszeniami praworządności w Polsce, aby na pewno powinna wysyłać estradowe do Polski tego mężczyzny, w czym aby na pewno będzie miał sprawiedliwy proces Trybunał sprawiedliwości tak jak opowiadano nasz gość pierwszej części rozmowy przedstawił pewien test po stress test można powie z tego tego, jaka jak widać, że praworządność w Polsce się utrzymuje cenę doznali przeprowadziła ten test i dzisiaj poznaliśmy wynik wynik jest taki, że Artur Celmer będzie wysłany do Polski to tutaj będzie toczył się jego proces w nędzę naszego sporu panie doktorze, ponieważ pan powiedział, że jego ta decyzja Eli do nas nie zdziwiła mnie z zaskoczyła w 100 z tego względu, że cały czas opieramy się na tym co dotyczy konkretnego tego mężczyzny i tym co się dzieje w systemie wymiaru sprawiedliwości w Polsce i dla mnie te 2 rzeczy są nierozłączne trudno bowiem wyobrazić sobie sytuacje, które będzie mieć absolutnie już jasne, że nie ma w Polsce sprawiedliwych procesów i dopiero wtedy mówić o załamaniu się praworządności w Polsce to nie to chyba jednak jest pewien on to pewny po nas zmienność w czasie, gdy nie jest niestety go białe lub czarny punkt musimy pani rektor pamiętać, że 1 z komentarzy po wydaniu orzeczenia w sprawie c, albowiem było, żeby to w tego rodzaju procedura czy w ogóle sprawa dotycząca Europejskiego nakazu aresztowania nie jest sprawą, która powinna mieć znaczenie Spears z etyki, która powinna decydować o praworządności w Polsce i być możliwe być może tak należy tłumaczyć tym w konsekwencji wyrok Trybunału sprawiedliwości, który jeszcze raz Trybunał powiedział też w ogóle nie wystarcza konieczne jest tez szczególny moment rzeka przeczytałem to orzeczenie i z 1 z Maciejem Zaborowskim o nim o nim rozmawialiśmy to domy wtedy byliśmy coś takiego to orzeczenie jest bardzo dobra tusz do § 71005. 100 siedemdziesiąty piąty § 2 czy ten test szczególnej teraz oczywiście przejście tego testu szczególnego, czego jak drugiego etapu testów szczególnego, więc odniesienia odniesienie tej sytuacji n p . w Polsce do sytuacji konkretnego podejrzanego to orzeczenie pokazuje w praktyce może być rzeczywiście trudno bo, jakiego rodzaju sytuacje sobie możemy wybrać 1 z nich był właśnie wypowiedzi te polityków w tym ministra sprawiedliwości będącego w prokuratorem generalnym niektóre jego łamały zasadę domniemania niewinności prawda z gminy może sobie wyobrazić sytuację, gdzie będzie postępowanie dotyczące polityka opozycyjnego być może tak i tutaj jest rzeczywiście sytuacja będzie chyba bardziej jasna natomiast tu mamy zwykłego obywatela i on obawia się oczywiście można myśleć to sztuczka, ale ono obawia się tego procesu w Polsce i rent i nie być może to stąd jest to moje zaskoczenie ta ma też niezgodę na tę na ten wyrok w, że chyba rzeczywiście w czujemy się wszyscy w Polsce dosyć zdesperowani brak jest narzędzi Unii Europejskiej do powstrzymania rozpadu praworządności w Polsce komisja Europejska po postępuje tak wolno, że już chyba wszyscy nadążają za nią, bo w naprawdę tam, bo jest on jeśli macie inaczej, ponieważ w takiej dziczy taka dziwna sprawa irlandzka sprawa, która może przesądzić o tym czy w Polsce dzieje się źle czy dobrze je i nagle dziś dowiadujemy się, że sędzia stwierdziła no jednak nie ma dowodów na to by obywatele byli w nie niesprawiedliwie osądzeni i na być może to wynika z tego stylu braku innych frontów osiedla fronty są, którego pani redaktor powiedziała wydaje się, że komisja Europejska nie do końca dotychczas je wykorzystywało, a dlatego, że nawet w tej sprawie dotyczącej skargi komisji, gdzie mamy to postanowienie zabezpieczające rząd Polski wskazuje nie było podsta w do wydania tego postanowienia wielka izba za za kilka tygodni orzechy, gdyby komisja Europejska wniosła skargę wcześniej to w ogóle takich wątpliwości, by nie było, gdy za przykład rada stało to się quady wejściem w życie ustawy o tym, Sądzie Najwyższym ni stąd być może taka pani redaktor mówi ta ta desperacja to też zobaczymy jak będą wyglądały te pierwsze orzeczenia na początku 2019 roku przeliczyć w połowie 2019 roku mamy takie orzeczenie Mamed nie przecież te pytania prejudycjalne między nimi sędziego tulei dotyczące postępowań dyscyplinarnych i imię i tego odczuje w sytuacji, w której przypadku konkretnego orzeczenia np. niezgodnego z interesami skarbu państwa albo niezgodnego z oczekiwaniami rządu, że każde inne przestępstwo powinno być karane z innym wysoką karą więzienia przeciwko takiemu sędziemu nie zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne czy to nie oznacza naruszenia niezawisłości oraz liczby Trybunał sprawiedliwości wiadomo na szczęście czas możemy nawet to odnieść do indywidualnych spraw, bo takich tak być wyraz sędziów do ich własnych to będzie właśnie bardzo ciekawe, bo tyle Trybunał sprawiedliwości będzie musiał po pierwsze, wziąć pod uwagę swoje dotychczasowe orzecznictwo sprzed blisko 30 lat, gdy Trybunał sprawiedliwości orzekał znane nie, jakby nie zajmuje się kwestiami psyche psychologicznymi czy 3 plus uznał ją nazwał to w ten sposób psychicznymi reakcjami sędziów na 1 przyjmowane i prawo to sprawa dotyczyła, bo to jest oburzające nie wiedziała o tym, orzeczeniu ETS oburzające, bo jak inaczej rozumieć niezawisłość sędziowską wygląda sprawa jak nie psychiczną w taką chęć postawę mocy co pozwala im niezależnie od polityków orzekać przecież wiadomo, że koniec końców to dotyczy tego jak sumienie sędziowskie zadziała to właśnie teraz trybuna z treści będzie musiał ocenić jak w szarych kogoś nie złości, bo ta sprawa dotyczyła Ernst posłała włoska dotyczyła zamówień publicznych konkretnego sporu pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym, a w międzyczasie we włosach weszła w życie ustawa, która nie wskazywała, że w przypadku pomyłek sądowych sądy będą w zoo będą odpowiedzialne są sędziowie będą odpowiedzialni sposób finansowe i tutaj jakby sędzia, który rozpatrywał sprawę wykorzystał to nową ustawę żeby, żeby wskazać czy, jeżeli ja będę mógł za swoje orzeczenie nie zostać pociągnięte podziała się finansowej to czy to nie oznacza, że co, by przypadkiem nie oznacza to ja nie jestem niezawisły Trybunał wreszcie odbyć właśnie wtedy w ten sposób nie patrzą na psychiczną brak sędziego, ale teraz sytuacja z Chin oraz syna po tych 30 blisko 30 latach tutaj mamy sytuację to, o czym pani redaktor powiedział będziemy patrzeć na konkretne indywidualne bezprawne, jeżeli mamy sędziego Tuleję, który skierował takie danie polecane przeciwko nim, któremu toczą się, by postępowania dyscyplinarne, które jeśli jest wzywany jako świadek w sprawie dyscyplinarnej ta nie może skorzystać z usług z tego też mocną stroną publiczną Maria do rzeczywistego no to tutaj rzeczywiście ten związek jednak może być rada, aby pomiędzy orzeczeniem, które ma wydać sędzia Tuleya, a inny, a jest kwestia niezawisłości sędziowskiej zobaczymy jak podejdzie do tego Trybunał sprawiedliwości jak daleko trzeba posunąć się w ściganiu jakieś osoby czy do sędziego czy obywatela wy przyszliście zaczyna odnieść Genkow prześladowaniu politycznym, żeby można było powiedzieć z całą mocą no tak to rzeczywiście może dojść do naruszenia niezawisłości sędziowskiej, bo człowiek ma swoje granice jeśli chodzi o taką działalność no to wydawało mi się CX stąd, bo to jest wszystko wynika to moje zdziwienie zdumienie wynika z mojej naiwności, że te narzędzia gdy, które chronią sędziów i chronią sądy przed naciskiem politycznym to są takie filary nie dba też nie do zburzenia, ale też wiemy, że do zburzenia, a po drugie, że one są tym szalenie szeroko zarysowany zaznacza sędzia naprawdę ma tam duże pole, po którym może się poruszać, a nie dopiero gdy jest już EMG na niego urządzone wcale polowanie propagandowo polityczne to wtedy dopiero możemy z jasno powiedzieć no rzeczywiście występuje problem zgoda, ale tutaj musimy mieć na uwadze, że tak jak pani dyrektor Rząsa pole my wkroczyliśmy na polach, które było dotychczas nieznane dla sędziów europejskich nie ma oczywiście jeśli chodzi o kwestie niezawisłości, ale tego, że dotychczas, czyli przed kryzysem praworządności w Polsce takich spraw nie brakuje, bo oni też politycy naiwnie jak ja nie spodziewali się, że możemy w ogóle tech ta dyskusja toczyć, ale to prawda moim zdaniem to prawda, dlatego że standardy, gdy cały czas pojawiają się przecież mnie koncepcja, że do ochrony praworządności ma służyć art. 7 w Czechach kompletnie nic nieznacząca nas mnie procedura polityczna, lecz niewiele przepraszam oraz muzeum tak, ale nie konkretne postępowania naruszenie oraz artykuł mieści się do głośnego skarga komisji czy 3 pytania prejudycjalne my pamiętajmy, że przecież to orzeczenie, w którym równocześnie powiedział jestem kompetentny do badania nie niezawisłość win Teresy wnioski to jest też nowe orzeczenie pada sprzed kilku miesięcy pamiętajmy, że w tej sprawie nie tylko sędziów portugalskich komisja Europejska przed Trybunałem sprawiedliwości wskazywała, że trybuna z treści nie jest kompetentny także tam się rzeczywiście wszystko ściera się wszystko zmienia nazwę i stąd tak jak powiedziałem bardzo ciekawe będą to rozstrzygnięcie Trybunału sprawiedliwości ciągle pójdą za takim kierunku to spółek z synem takiż moglibyśmy określić, które będą n p . w bardziej formalistyczne zresztą już zdrowy na marginesie, komentując ciekawe jak i polskie sądy i Europejski Trybunał muszą teraz zmierzyć się z nową rolą rolą obrońcy praworządności, którą wykuł brokuły dla nich nie tylko te rządy, które łamią SW w swoje konstytucje, ale również inne podmioty, które powinny były tu stanąć na straży i nie spełnił swojej roli i nagle jedyne pole, które obserwujemy z zapartym tchem to właśnie pole z sal sądowych absurd i pełna zgoda i tutaj zwłaszcza, gdy myślę, że jest gigantyczna wręcz Zolla Trybunał sprawiedliwości, dlatego że w przypadku komisji Europejskiej NATO mamy do czynienia z pewnym konfliktem między komisją w będącym instytucją polityczną prawda a, a rządem natomiast Trybunał sprawności jest niezawisłym organem sądowym niezależnym organem sądowym apolitycznym organu z nowym nawet jeśli jego orzeczenia w przeszłości miała charakter polityczny dodał pewnego stopnia innych więc, więc taki będzie duże znaczenie tych tych wyroków dlatego tak ważna jest też ta kwestia wykonywania postanowienia zabezpieczającego ta cała dyskusja dotycząca in respektowanie orzeczeń Trybunału sprawiedliwości właśnie właśnie, bo pan minister to Kotowicz obiecał, że tylko wyśle odpowiedź Polski rząd w tej sprawie to natychmiast potem cieszmy się dowiemy, jaka jest odpowiedź na jakość tak nie ma tej formacji nie, dlaczego nie ukrywają przecież tam nie ma żadnych rewelacji tam nie ma rewelacji, ale myślę w to może mieć to pewnego rodzaju podłoża jednak polityczne proszę pamiętać że, gdy pojawił się pomysł idea tego, żeby jednak ustawa była tym 1 z instrumentem wdrażającym to postanowienie to początkowo słyszeliśmy, że nie będzie sędziowie będą musieli przejść całą procedurę będą musieli pojawić przed krajową radą sądownictwa nowo Car ta znana co do teraz się z tego ewidentnie wycofano i słusznie natomiast myślę, że apel myśleliśmy obserwuje się jak to wycofanie będziecie po politycy prawa i sprawiedliwości rząd patrzy jak to będzie mu odebrana MF oblicza się myślę, że nie ma tej wątpliwości remisowy nie mamy sztucznej wątpliwości o charakterze prawnym raczej z MON w gra polityczna to również mniej szermując interesuje się pojawi w sho w Edyta treść i odpowiedzi polskiego rządu na dyskusję o tym, środku zabezpieczającym to natychmiast będziemy ją do państwa analizować skład tymczasem dziękuje naszemu gościowi dr Piotr Bąk Anna Bogdanowicz radca prawny w i wykładowca w katedrze prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego był państwo i moim gościem serdeczne podziękowania za ten, kto to spotkanie za sprawą czas na informacje o
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA