REKLAMA

Czy ktoś rozmawiał ze mną o powrocie do KNF? Kluza: Nie, nie utrzymuję relacji rządowo-politycznych

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-11-21 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:11 min.
Udostępnij:

Były minister finansów i twórca Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław Kluza w rozmowie z Maciejem Głogowskim twierdzi, że sektor bankowy w Polsce jest bezpieczny i stabilny. Odpowiada też na pytanie, czy podjąłby się obecnie poprowadzenia KNF, gdyby usłyszał taką propozycję.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Ekonomia, kapitał, gospodarka. Jest dziewiąta 6, to jest magazyn EKG, Maciej Głogowski, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest pan dr Stanisław Kluza, były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, pierwszy przewodniczący komisji i jej twórca. Jaką pierwszą decyzję podjąłby pan, gdyby dziś został przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego? Rozwiń »
Pytanie zupełnie hipotetyczne mam przeczucie, że nie jest czymś dobrym wracać do tej samej rzeki, ale nigdy nie można powiedzieć nigdy nigdy nie można powiedzieć nigdy po co prawda pan nie odpowiedział moje pytanie

Ale skoro pan tak odpowiedział to bardzo ciekawe i rozmawiał też z panem z otoczenia Prezesa Rady Ministrów o powrocie do KNF nie ma obecnie utrzymuje takich relacji innych rządową politycznych, ale być może jest to brane pod uwagę jako twórca sam pan przypomniał komisję nadzoru finansowego, ale tego nie wiemy nie ma takich przesłuchań w tym po prostu nie wiem

Jak słyszy pan, a bardzo często pojawiają się takie wypowiedzi nawet tu wśród gości, którzy odwiedzają magazyny kradzieże dziś potrzeba, aby do ukarania osób przyszła osoba z autorytetem dla rynku to on ma pan takie poczucie no tak to mogło być jak było w końcu tworzyłem ten urząd 

Odpowiem na to pytanie uważam, że rzeczywiście ten kryzys, który się wydarzył wystawia obecnie strony rządzącą władzę w bardzo trudnej sytuacji wskazaniami silnego mocnego kandydata na to stanowisko uważam, że powinien taki kandydat spełniać 3 podstawowe kryteria, które poddane zostaną bardzo mocno recenzji opinię publiczną 

Proszę od razu mówić, które pan spełnia

Pierwszą jest pierwsze kryterium odnosi się do niezależności drugie exposé z kości trzecie reputacji kostiumów może, żeby nie były tylko enigmatyczny hasłami niezależności jest tutaj w szczególności odnosi się do niezależności politycznej, że taka osoba nie będzie uległa my w stosunku do pewnego rodzaju oczekiwaniem na awans Lyon chyba nie mógł pan ministrem w rządzie prawa i sprawiedliwości, że to nie jest kwestia tego czy ktoś był ministrem czy nie był Czubów takim czy w innym rządzie tylko to jest kwestia tego czy dana osoba jest na tyle samodzielna na tyle niezależna na tyle w jakim sensie niezależna w swoim myśleniu działaniu, że jest w stanie powiedzieć władzy niezbędna, ale też przypomnimy 1 z pierwszych decyzji, którą podjąłem w roku 2006 głosowałem przeciwko Jaromira Netzla owi jako kandydatowi na prezesa PZU co spotkało się z bardzo dużą dezaprobatą władzy w, czyli niezależność ten wymóg pan jako część z nich są scenariusze dla spełnia swoje nie chcę oceniać siebie niesamowici są ludzie są w tej konwencji, więc nic nie przeszkadza znanej zostałem w to konwencję, że tak rozciągnięte ale w jakim sensie nie jest konwencja, która tych, które czuły wydaje się, że są dla mnie istotna w tym momencie to znaczy drugie kryterium jest to ekspres kość uważam, że przewodniczącym komisji nadzoru finansowego powinna być osoba, która ma doświadczenie albo analityk albo prezes banku albo menadżer ryzyka albo bardzo wyspecjalizowany prawnik w rynku finansowym osoba, która przez przynajmniej kilka, jeżeli nie kilkanaście lat była bardzo aktywna w procesach eksperckich przy czym ja n p . w szczególności ceni sobie środowisko makroekonomiczne oraz osób, które zajmują się ryzykiem może, dlatego że z tego środowiska wyrasta mniej, ale nie chce żaden sposób deprecjonować innych środowisk, z których uważam, że należałoby poszukiwać takiego eksperta z odsieczą przyszedł z reputacją na jej reputację buduje się m. in. poprzez obecność w debacie publicznej poprzez to, że jesteś osobą rozpoznawalną i stosunkowo czytelnych poglądach przewodniczący nadzoru nie powinien zaskakiwać w ten sposób, że nie wiadomo w jaki sposób w pewnych sytuacjach postąpić, gdzie można troszeczkę zdiagnozować jego światopogląd jego pewnego rodzaju spojrzenie z równowagi rynkowe na pewnego rodzaju to, jakie stawia pytania albo jak ci zaś opisuje problemy dotyczące stabilności rynku finansowego, ponieważ żal, bo ŻUŻEL jest ważne, ponieważ należności do takiej osoby zbudować sobie zaufanie żony spełnić rząd, że będzie postępował właściwie pani przewodnicząca, ale to byśmy mieli już temu lekcja odrobiona i ten wątek zakończony, gdyby pojawiła się taka propozycja, a podejrzewam, że rząd prawa i sprawiedliwości poszukuje teraz osoby, która powinna stanąć na czele tego urzędu po to, by odbudować autorytet tego urzędu zaufanie do nadzorcy rynku przyjąłby pan taką propozycję dziś myślę, że trzeba rozdzielić 2 kwestie tego, że rząd poszukuje mam poczucie, że poszukuje od tego czy kogoś komu zostanie taka propozycja zostanie złożona tego po prostu nie wiem i spekulować nie chce ale gdyby była tam złożono to ty, by pan przyjął, a my dziś jest to zupełnie hipotetyczna sprawa nie zastanawiają się na tym, a panie przewodniczący co to jest władza przewodniczący komisji nadzoru finansowego na ile jest to samodzielna postać wtedy, kiedy już się obejmie ten urząd na ile musi konsultować się z całą komisją na ile musi bazować na urzędzie komisji nadzoru finansowego jako władzy masami przewodniczący zaczniemy może od ustawy z przewodniczącym gminnej komisji nadzoru finansowego ma trochę taką podwójną rolę z 1 strony jest przewodniczącym komisji komisji takie dzieła 7 osobowa obecnie są ośmioosobowa w przyszłości nie wiadomo ilu osobowa będzie, ale istnieje pewien ogląd, kto się nazywa komisja i to jest organ, który się spotykać raz na 2 tygodnie jest jakiś czas podejmuje uchwały przeprowadza istotne dyskusja dotycząca stabilności dotyczące dotyczące rynków finansowych drugi obszar przewodniczący komisji jest szefem dużego urzędu, czyli jesteście miałby dać im prezesem tego urzędu tak jakby kierownikiem tego wielkiego zakładu w w tym urzędzie pracuje prawie 1000 osób, czyli jest to bardzo duża instytucja, gdzie w, jakim sensie jest liderem, który określa jak prowadzić pewne sprawy co jest ważne, jakie badania rozpocząć się również odpowiada za jakość przygotowywanych dokumentów jakość przygotowywanych ekspertyz opinii Nigelem nie uczestniczy w tle tzw. postępowaniach bezpośrednio w Aleppo przez to, że posiada kadrę kierowniczą powinno tak kadra kierownicza w inne ciekawe, kiedy wisiał w związek się rozlicza, a jak już odbyło się posiedzenie nikt mnie w urzędzie, ale samej komisji tej, która ma 78 być może więcej członków to rola i pozycja przewodniczącego jest w jaki sposób na naturalne jest w stanie przeforsować, że trzeba, by nasze myśli, że trzeba zwrócić uwagę na 2 kwestie pierwsza kwestia wiąże się z tym, że w przypadku remisu w głosowaniu jego głos jest przeważający druga kwestia polega na tym, że on prowadzi posiedzenia jak również Manny z pewnej mierze wpły w na rekomendowanie agent takiego posiedzenia się takiego spotkania w wiadomo, że każdy może mnie to co z agendy zastrzeżenia do tej legendy uwagi my tak genetycznie stworzona pamiętajmy przez samego przewodniczącego, lecz najczęściej bierze się z rekomendacji dyrektorów departamentów wydłuża bowiem tak w urzędzie, którzy mówią ta sprawa powinna teraz stanąć tu sprawą powinniśmy się teraz zająć w metryce sprawy spływają może nie do samego przewodniczącego, ale przewodniczący w porozumieniu ze swoimi zastępcami porządkują to my w oparciu o około przygotowywane jest legendarny wynika z mojej z tego z mojej ocenie nie wynika z tego jakaś szczególna to odlatywał w no dobrze, a czy przewodniczący na co dzień współpracuje i jest zależne n p . od prezesa Narodowego Banku Polskiego zdecydowanie nie uznaje co więcej to nie współpracuje czynie zależy zawsze jest współpraca jest konieczna istnieją przynajmniej istnieje kilka takich fuzji w miejscu, gdzie ta współpraca ma miejsce w ciemno przychodził do pana z najczęściej się spotykaliśmy przy okazji tzw. posiedzeń komitetu stabilności finansowej nie chodził pan z prezesami banków do prezesa EuRoPol wymienia się nie przypominam sobie ani 1 takiej sytuacji, żebym poszedł ze z przedstawicielem podmiotu komercyjnego do ministra finansów bądź do prezesa w NBP wówczas te 3 instytucje stanowiły komitet stabilności finansowej tej nie przypomina się takiej sytuacji, czyli Marek Chrzanowski popełnił błąd to zawsze bijemy się, że to jest kwestia pytań w ogóle o standardy po pierwsze, standardy urzędu i standardy przewodniczącego bardzo ważną rzeczą, której odkryto zaczęliśmy dzisiejszą dyskusję to była kwestia tej reputacji reputację urząd się buduje w dużej mierze przez standardy, które towarzyszą pracy tego urzędu w 2 na szkodę, gdy tworzyłem urząd nadzoru ten zintegrowany z połączenia kilku wcześniejszych też do mnie dochodziły słuchy o pewnych z praktykach, które oceniłem jako nie najlepsza i najechał na pewien Leadership pewnego rodzaju Wola, którą ma przewodniczący jest taka, że on może narzucić zaproponować pewien dobry albo właściwy styl pracy pamiętajmy to słynne powiedzenie, że ryba psuje się od głowy, jeżeli dobre przykłady Dawida to konsekwencją tego będzie w mojej ocenie dużo lepsze samodzielne niezależne i uczciwsze zachowanie pracowników w szczególności kadry kierowniczej niższego szczebla to co jest dzisiaj potrzebne urzędowi komisji nadzoru finansowego i komisji nadzoru finansowego jest na poziomie takim najwyższym instytucjonalnym zapewnieniem niezależności i uważa, że ta niezależność jest bardzo dużą wartością drugą natomiast na poziomie tym co się z niżej to ten, kto będzie w przyszłym liderem tego urzędu powinien odbudować reputację ataków wizerunkowo zewnętrzną natomiast ich poziom niżej uważamy, że pracownicy urzędnicy analitycy w tym urzędzie są to osoby porządna merytoryczna są to osoby również co, do których nie miał jakichś szczególnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o ich pracy, a czytał pan dzisiaj w prasie te doniesienia o tym, że pod nominacją do po ich powołaniem do komisji nadzoru finansowego prezesa bankowego funduszu Gwarancyjnego, ale pod decyzją pana prezydenta nie ma kontrę i kontrasygnata premiera nie wydaje się panu to już naprawdę jakimś absurdem, że my mamy wątpliwość czy członek komisji jest członkiem tej komisji Lech tego komentować natomiast odpowiedzialność za skuteczne powołanie ponosi ten, który powołuje, więc jest płynny, więc myślę, że to nie jest kwestia tego, że komisja tamy na sprawdzać jakiś rzeczy jak został powołany tylko, że został powołany to my to należałoby w tym wspierać tego, który powołuje się zawiódł w sposób skuteczny panie doktorze tematem jest inny większy problem tych, która ma tu z tematem bankowego funduszu Gwarancyjnego jako członka komisji artysty to jest pytanie, na które w mojej ocenie nie ma odpowiedzi udzielonej jeszcze od bardzo długiego okresu czasu wielu lat 3 prezes bankowego funduszu Gwarancyjnego z racji tego czym się zajmuje bankowy fundusz gwarancyjny powinien być członkiem komisji nadzoru oraz w tej sprawie uważam, że istnieje przynajmniej ryzyko wystąpienia konfliktu interesów w rytm polegające na tym, że jeżeli bankowy fundusz gwarancyjny potencjalnie może być biorcą decyzji to pytanie jest czy powinien uczestniczyć w procesie ich wypracowywania czy pana zdaniem prawo i sprawiedliwość powinna wstrzymać się teraz z procedowaniem tych nowelizacji, które są kontrowersyjne w kontekście całej tej afery KNF 100 poprawek do ustaw o nadzorze i Belgię to znaczy nie chce ani polecać wstrzymania ani ani z zagranicy przyspieszenia natomiast wydaje mi się, że opinia publiczna na pewno bym potrzebowała bardzo dużej przejrzystości oraz udział też ekspertów musimy zadbać na ten temat to jeszcze krótką, bo proszę powiedzieć jest pan spokojny w tej chwili o stabilność sektora bankowego w Polsce tak uważam, że sektor bankowy w Polsce jest stabilny bezpieczny ta sprawa dotyczy nawet nie urzędu tylko pojedynczego urzędnika MON, a komisja śledcza jest potrzebna w tej sprawie jej nie ma opinii do czego są potrzebne opinie komisji jeśli śledczy do czego nie są postrzegane raczej nie ostatnia znów bliżej mu takie komisje powstają wiadomo, że dziś osoby zamieszane w Walii ma jednak to podsumował kwestię tej komisji śledczej uważa, że sprawy trzeba wyjaśnić, ale nie mamy nic mnie nie ma tutaj rekomendacji jako forma wyjaśnienia tej sprawy jest najlepsza to wiadomo, że trzeba wyjaśnić bardzo dziękuję za spotkanie pan dr Stanisław Kluza były przewodniczący komisji nadzoru finansowego dziękuję za rozmowa z kim jest dezinformacja po informacjach druga część magazynu EKG będzie o cenach prądu rozmawiać ile zapłacimy więcej w przyszłym roku
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA