REKLAMA

Prawo i kryzys Rohingya. Jak kwalifikować zbrodnie?

OFF Czarek
Data emisji:
2018-11-21 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
32:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary Łasiczka, program OFF Czarek, dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Łączymy się ze studiem Radia TOK FM w Gdańsku, tam jest prof. Karolina Wierczyńska z Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk, dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję panie redaktorze. Zbliża się bardzo interesująca konferencja. O tej konferencji za chwileczkę powiem, ale to jest konferencja, w której pani profesor ty też będzie brała udział. A dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o można powiedzieć międzynarodowej reakcji na kryzys Rohindża. To jest grupa etniczna, która została zmuszona do ucieczki z Mjanmy, dawnej Birmy, kiedy miały wobec niej miejsce czystki etniczne. Rozwiń »
Oczywiście cały świat zastanawia się jak to można jak to można przeciwdziałać jak w ogóle można ująć od kwestii od strony kwestii prawnych od strony prawa Międzynarodowego i wiem, że tego też będzie dotyczyło pani wystąpienie na nadchodzącej innej konferencji i lego Architecture Office menedżerem, a krzem, która odbędzie się w Warszawie 6, 7. grudnia.

Tak zgadza się będę mówiła o kryzysie i grup etnicznych Chińczyków w w różnych kontekstach prawnych, dlatego że oczywiście możemy dyskutować o tej sprawie in biorąc pod uwagę różne rozwiązania, które oferuje prawo międzynarodowe jak skupiać się będą m. in. na gminnych w raporcie komisji, która w otchłań mniejszym, która jest, która stwierdzała, że ta czystka etniczna nosi znamiona ludobójstwa będę się troszeczkę skupiała na pomocy humanitarnej która, która jest za mało, a która jest sukcesywnie dostarczono do prawie 1 000 000 uchodźców w Bangladeszu oraz będzie skupiała się generalnie na rozwiązaniach, które może zaoferować międzynarodowe prawo karne, czyli czy w procesie przed ewentualnym procesie przed międzynarodowym Trybunałem karnym w mosznie myślę, że jeżeli chodzi o to trzeci aspekt to smutne szczególnie jest to, że kiedy mówimy o narzędziach dostępnych w społecznej w przestrzeni prawa Międzynarodowego to to to często są to narzędzia, których może niektórych z stosowanie następuje post factum tak, kiedy mamy do czynienia z kryzysem no właśnie jest jakość czystkę etniczną być może z ludobójstwem to narzędzie o prawa Międzynarodowego raczej są stosowane do tego, aby osądzić winnych, ale często wtedy jest za późno dla setek tysięcy ofiar w twarz po no tak, bo teoretycznie prawo międzynarodowe nie powinno mieszać się stosunki wewnętrzne państw można oczywiście państwo zwracać uwagę, że nie powinno naruszać danych zakazów można na państwo nałożyć sankcję prawną to jest to jest kompetencja rady bezpieczeństwa niestety nie zawsze wykorzystywano można w jaki sposób próbować próbować próbować zapobiegać, zwłaszcza że pamiętajmy, że państwo w kontekście chociażby zobowiązań dotyczących zbrodni ludobójstwa ma zapobiegać tej zbrodni to jest właśnie obowiązek państwa państwo ma zapobiegać zbrodni państwo ma karać sprawców tej zbrodni jest teoretycznie dopóki dopóki on rozmawiamy o tym co się dzieje w wewnętrznych stosunkach państwo no to powinniśmy mieć wiarę powinniśmy ufać mieć dobrą wiarę w stosunku do zachowań tego państwa tutaj oczywiście miano nie można powiedzieć, że zachowuje się w sposób rozsądny czy zgodne z prawem międzynarodowym i tylko, że mało można zrobić naprawdę do półki, ale dopóki tylko grupy metro kryzys się nie rozle w tak czy nie przekracza granic to i tak mam kolokwialnie powiedziała, dlatego że państwo oczywiście bardzo mało byłem bardzo bym drapieżników i kolokwializm, ale użyjmy tego słowa bardzo drapieżnie bronią swojej suwerenności każda wtrącanie się z zewnątrz umową uważają za zamach na suwerenność ponad to gówno tutaj oczywiście aktorami w tej całej sytuacji nie jest tylko zmiana ma ona ma wsparcie z Chin czy wsparcie z Indii i efekt jest taki, że nie to są bardzo mocni gracza i ciężko jest jakiś sposób skutecznie zareagować, kiedy ten konflikt dopiero się zaczyna czy taki kryzys właśnie ta niektórzy kwestionują rolę Międzynarodowego Trybunału karnego na podkreślając, że zmiana ma nie jest stroną statutu rzymskiego tak tak zmiana nie jest stroną statutu rzymskiego i stroną statutu natomiast stroną statutu jest Bangladesz, do którego Lotto 1 000 000 uchodźców zmiany się udało i jak wiadomo jurysdykcja Międzynarodowego Trybunału jest bardzo ograniczona do państ w stron do państ w stron tego statutu jak również do państw, które ewentualnie złożył deklarację, że przyjmują jurysdykcję Trybunału także do państw stron, których sytuacja została przekazana przez radę bezpieczeństwa i tutaj mamy przykłady Sudanu w kontekście sytuacji Darfuru i Libii, których sprawy zostały powroty sytuacje to po prostu przekazano do Trybunału w trybie rezolucji rady bezpieczeństwa w tutaj natomiast taka rezolucja w sprawie zmian w sprawie sytuacji w Miami nie została przekazana to truizm Chiny m. in. gotowały stąd pomysł takiej rezolucji, więc nie możemy powiedzieć o tym, żeby, żeby czas, by sytuacja mianem została przekazana natomiast międzynarodowy Trybunał karny zostawia zostaną nam się ostatnio czy to przypadkiem nie jest także, jeżeli zbrodnia deportacji przesiedleń związana z przekroczeniem granicy to czy przypadkiem nie jest także powinna być mimo wszystko badana przez Trybunał, nawet jeżeli jedno z państ w, w którym ta zbrodnia się rozpoczęła tu oczywiście mowa o miano mienia mebla nie jest właśnie stroną statutu ojej Trybunał uznał, że byłoby to niezgodne z przedmiotami z celem tego traktatu gdyby, ograniczając go ME go stosować jedynie do takiej sytuacji deportacji przy czym przesiedleń jedynie w stosunku do państ w będących stronami stronami tego statutu, a my w ten sposób, jakby to rozlewa jurysdykcję Trybunału AM w pewnym sensie również na wydarzenia, które miały miejsce w Mjanmie co oczywiście nie czyni mianem stroną statutu, ale w taki plan dosyć się Joanna sprytny sposób to decyzja Międzynarodowego Trybunału karnego on takim pożyczkę koń trojański oczywiście, że taki sprytny sposób pozwala w zasadzie Trybunałowi na na prowadzenie postępowania, iż postępowania przygotowawczego w kontekście zbrodni, które mają charakter eksterytorialny, czyli przekraczają granice, a co na to miano miano generalnie Halinie, by nie dość krytycznie nastawiona do postępowań Trybunału już poproszono o zdanie, kiedy kiedyś proponowano wydanie takiej decyzji przez Trybunał poproszono o zdanie i ewentualną masz pytanie zostało skierowane Johna ewentualnie pomoże w takim postępowaniu, gdyby międzynarodowy Trybunał karny się i podjął w ciąży oczywiście absolutnie nie i tutaj razem tak generalnie miał mu lekceważenie Trybunału tak jak kilka innych jeszcze większych graczy społeczności międzynarodowej, więc się znajduje teraz wyjątkowo trudnej sytuacji wrócimy do ADO tego wątku ido innych wątków związanych z tym kryzysem humanitarnym po informacjach Radia TOK FM informację, że 4 minuty o godzinie dziesiątej 20 państwa moim gościem ze studia Radia TOK FM w Gdańsku jest prof. Karolina Wiercińska z Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk informacje co 4 minuty o godzinie dziesiątej 23 w studio Radia TOK FM w Gdańsku jest prof. Karolina Wiercińska z Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk rozmawiamy o kryzysie uchodźczym, który ma ma miejsce w Mjanmie, czyli dawnej Birmie inne ich o uchodźcach, którzy w inne zostali zmuszeni do ucieczki zmianę uciekli do Bangladeszu prawie 1 000 000 osób tam jest ich uchodźcy opowiadają o masowych zbrodniach popełnionych wobec nich właśnie na terenie zmiany, kiedy mamy do czynienia z przestępstwem za zbrodnią w sprawie karnym prokuratura ustala winnych ustala też okoliczności i poszukuje kwalifikacji czynu, jaki rodzaj i z jakim rodzajem przestępstwa mieliśmy do czynienia jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o właśnie zbrodnie popełniane wobec grupy etnicznej no bo tutaj może być kilka kwalifikacji zostanie się, kto i w jaki sposób determinuje re i jakie są konsekwencje takiej determinacji witam ponownie tutaj ROW Rybnik, posiłkując się tą decyzją Międzynarodowego Trybunału karnego, który rozważał popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości oczywiście do zbrodni przeciwko ludzkości będą pewnym punktem zaczepienia, bo tu są deportacje do przesiedlenia, które mają te elementy przekraczania granicy, więc międzynarodowy Trybunał karny mógł się tam na czymś na czym zaczepić w ten sposób poznać te jurysdykcje tak natomiast, jeżeli on pojawia nam się osoby, które byśmy mogli oskarżyć o popełnienie zbrodni tych zbrodni podejrzani to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te zarzuty wobec nim rozszerzyć się już w nakazie aresztowania czy też wezwaniu ustawienia z sformułować się do zarzutu szerzej wychodząc poza zbrodni przeciwko ludzkości być przyjrzymy się temu co się dzieje z tą z tą wielką milionową mniejszością mówił powtarzała powtarzał pan kilka razy też grupa etniczna może też to oczywiście rozszerzyć myśleć o nim nie tylko jako grupie etnicznej, ale także grupy religijnej, bo w końcu Miami podobno jest tylko w Łodzi 2 % muzułmanów właśnie 1 000 000 z nich został zostało z tego kraju wysiedlone tak siłowo czy zmuszą zmuszeni zostali dowodowo do ucieczki, żeby nie zginąć przecież wielu zginęło po drodze, ale cała masa została wykorzystana seksualnie tak okradziona pobita i t d. razem, więc możemy patrzeć no to normalna ten eksodus nie tylko jako zbrodnie przeciwko ludzkości, lecz także no ale zbrodnie ludobójstwa tak naprawdę Leaf i w ten sposób w ten w tym kierunku zresztą z ZUS mierzą raport faktu panienką mniejszym, która podszyła się zamiaru ludobójczego Jan u sprawców tych zbrodni, czyli tych zamiarów wyniszczenia grupy pewnej chronionej grupy w tym przypadku grupy etnicznej czy nawet religijnej jako takiej i ten ten zamiar widok ten zamiar jest tu i teraz bardzo wyraźnie widoczny skoro są ze stanu oraz Ghany wysiedlono miliony osób już zostały zmuszone do opuszczenia tego stanu, a podobno ich tam było 1 000 035 jak rozumiem, ale pewnie z nałożeniem całe 100 %, ale pewnie 99 % tej ludności musiała to miejsce opuścić topnieje schodząc z dotychczasowego orzecznictwa chociażby trybunałów tymczasowych z orzecznictwa trybunałów jugosłowiańskiego, który uznał zbrodnie w Srebrenicy zdała za zbrodnię ludobójstwa po 1 z 1 z podsta w tamtego wyroku było właśnie uznanie, że to był bardzo ograniczony Regionalnego ograniczone geograficznie i tu mamy podobną sytuację tylko tam dotyczyła ona bośniackich muzułmanów tutaj dotyczy grupy etnicznej lub większa, więc myślę, że spokojnie możemy mówić o zbrodniach przeciwko ludzkości oraz oraz są zbrodnie ludobójstwa na testy i jak to zweryfikować, bo bała się wspomniała pani trochę takiej przestrzeni gdzie myślę, że trudno się poruszać to właśnie można albo iść w kierunku zbrodni przeciwko ludzkości albo zbrodni ludobójstwa na swojej pani o aspektach religijnych no ale teraz jak myśleć o tym, do MON przed przerwą takiego klasycznego procesu karnego tylko klasycznego myślenia o rok o kwestiach na dużo mniejszą skalę, że często oskarżyciel czy prokurator, przygotowując na oskarżenie wybiera taki zakres, który też będzie w stanie udowodnić fakt tak tak no oczywiście Nowotko jej pamiętajmy, że prokurator lub jeśli i że pozostajemy cały czas są przy międzynarodowym Trybunale karnym to pamiętajmy, że prokurator ma bardzo ograniczone możliwości oznaczono może wesprzeć się jedynie współpracą państw, ale one nie otrzyma żadnego wsparcia prawdopodobnie od rady bezpieczeństwa to nie otrzymała go wcześniej w sprawie choćby Sudanu Libii i będzie zdana sama na siebie i na tę współpracę państw, więc co państwo i dadzą to ona będzie mogła wykorzystać i ich nowy film pod tym kątem sytuacja pani o to by schudnąć jest zbyt powiedziałabym wygodną sytuację prawda, bo ona musi czasami po prostu bardzo dużo poświęcić wysiłku na tę na tyle śledztwo NATO dochodzenia na tę prośby kierowane do państ w o pomoc, więc to wszystko są na wtórnym są też uwarunkowania jakichkolwiek jakikolwiek sposób polityczne, jeżeli państwom UE będzie na rękę współpracować oczywiście będą współpracować, jeżeli będzie mnie na rękę to oczywiście tej współpracy odmówią jej i to śledztwo nie będzie się toczyć się, więc to jest oczywiście moty w oczywiście pewien pewien problem już te związane z jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału karnego, gdyby zaś odejść troszeczkę tego Międzynarodowego Trybunału karnego można, by się oczywiście zapytać o to czy możliwe jest utworzenie jakiegoś Trybunał tymczasowego dla rozwiązania tej kwestii pro Bono osądzenia sprawców zbrodni zmianę i to nie jest oczywiście mam oczywiście nie jest rozwiązanie ono jest w jaki sposób perspektywiczna, zwłaszcza że dla wielu RM raczyć się ono takie rozwiązanie jest ciągle stosowane w prawie międzynarodowym chociażby nadzwyczajnej do Senegalu utworzone dosyć niedawno czy czy trybunałów w Republice środkowej Afryki prawdę to są jakieś takie rozwiązania, które mogłoby ewentualnie pomoc osądzenia sprawców zbrodni zmian my i przy takim rozwiązaniu także potrzebna zgoda państwa czy można, ale wśród zależy to zależy takie trybunały są tworzone w różny sposób neandertalczycy Trybunał jugosłowiańskiej wandejskich ono było co prawda utworzone na podstawie rezolucji rady bezpieczeństwa, ale już kolejne kolejne trybunały n p . izba nadzwyczajnej Izby w przesądach w Kambodży utworzoną ustawą krajową, a więc, jeżeli miał on ma on w którymś momencie może się od kniazia to może się tak wydarzyć coś postanowi otworzyć Trybunał, dzięki któremu udaje się osądzić sprawców zbrodni to minimum, jeżeli miały się ocknąć żal, że jednak maszynce do zarzucenia prawda, że te zbrodnie zostały popełnione, a to jest często zdarza, że państwo jakieś, których momencie się ocknęła i mówią ojej chyba jednak mamy w sobie coś dużo do zarzucenia to już w ogóle bym zjadł bramkarzowi czy to się wiążą się ze zmianą władzy to dość, że zmiana może nawiązać do tego, że to się wiąże ze zmianą władzy oczywiście to są one to są oczywiście mamy też oczywiście klasyczne przykłady w międzynarodowym prawie karnym kiedy, kiedy państwo decydowało o tym, że chcą się wycofać z ze statutu rzymskiego, ponieważ dochodzenie przed międzynarodowym Trybunałem karnym zmierzało do tego, żeby objąć to państwo dochodzenie minione wtedy decydowała o wystąpieniu natomiast po zmianie władzy kolejną osobą wycofywała swoich wycen wcześniejsze wycofanie, tak więc to się zdarza, że państwo w którymś momencie właśnie z jakiego powodu Monza chcą osądzić sprawców to Rosjanie mówią, że to jest kwestia roku 32 prawda, bo to zawsze trwa czy na razie wydaje się, że ze strony miano my nie pojawi się taka propozycja utworzenia Trybunału do, bo do tej formy do rozwiązania tej kwestii nie wiem po powiem szczerze nie wiem, dlatego że te zachowania Mjanmy są dla mnie troszeczkę niezrozumiałe to także oni teoretycznie chcą prowadzić jakieś postępowania i utworzyć swoje własne komisje, żeby badać się to do naruszenia z drugiej strony zaś mam wrażenie, że są to jedynie takie pozorne działania, żeby odwrócić uwagę społeczności międzynarodowej od tych od tej kwestii pra w do przecież bardzo tutaj, ale on bardzo takie powiedziałabym koszmarne jest to milczenie laureatki nagrody pokojowej Nobla prawda która, która nie wypowiada się na ten temat to było albo stwierdza, że żadnych naruszeń nie było nie miały one miejsca co niestety troszeczkę odzwierciedla obecną obecna polityka władz Mjanmy prawda no właśnie tak, że jeżeli ich taka jest sytuacja to rozumiem, że ze strony mijamy nie należałoby raczej liczyć, na jaką jest radykalną zmianę punktu widzenia czy kierunku postępowania w wojnie na razie nie, chociaż gdzieś nie wykluczamy że, jakie są zawsze możliwość nacisku na Mjanmę kiście prawda sankcje, ale i to zawsze troszeczkę inny zawsze troszeczkę pomaga, więc pełną nie można wykluczać, że na którymś etapie taka zmiana w podejściu władz nastąpi natomiast nie jestem optymistycznie nastawiona do tego nareszcie wywołać wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje są 4 minuty o godzinie dziesiąty 40 prof. Karolina Wiercińska z Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk jest państwa i moim gościem w ponownie łączymy się ze studiem Radia TOK FM w Gdańsku tam jest prof. Karolina Wiercińska z Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk rozmawiamy o reakcji międzynarodowej także prawnej na kryzys w rodzinie no i zostawia się pani profesor to kto zdaje się powraca przy różnego rodzaju kryzysach podobnych do tego nie jak w bardzo prawo międzynarodowe jest nie wiem trochę nieadekwatne nieprzystające wolał powolne dostrzegam dobrych słów, gdy angaż się w zupełności spod skradziono to znaczy my nie nie jesteśmy jego internacjonalizm nasze prawo międzynarodowe nie jest w stanie reagować natychmiast MO w dodatku jeszcze, że nie jest w stanie reagować dobrze na kryzysy tak masowo tak rozległa jak jak exodus Rohingjów do do Bangladeszu tego, że nie jesteśmy od głosu nie jesteśmy na to przygotowani jakiś czas temu czytałam statystyki dotyczące chociażby dostarczania pomocy humanitarnej czy odchodzimy od tych kwestii prawnych, ale nawet, jeżeli ta pomoc humanitarną mogą być dostarczono to 1 Boeing jest w stanie dostarczyć pomoc humanitarną dla 25  000 osób niby dużo, ale co jeśli tych uchodźców pomnik Ion to się po prostu robią niesamowite środki niesamowite NIK Krzysztof to ich operacyjnie to rozwiązać to jest po prostu jakaś jakaś niezwykle skomplikowana robota nowości także mieszkańcy o tym, że oczywiście to nie jest także, że ląduje samolot z 25  000 osób ustawia się w kolejce i odbiera to chwali każdy dostanie koc prawda, bo to taki jest fakt przywiezienia tak dostanie koncesji niewielkich pewnie podstawowy zesta w na przetrwanie a, ale nie wiem co co zresztą prawda przecież to osoby muszą tam przez jakiś czas życia i mieszkać to co ze szczepionkami taktyk to kolejna kwestia, więc przy takim przy takim masowym eks dusze w zasadzie nie jesteśmy w stanie reagować ani adekwatnie ani szybko ani nawet zupełnie dziś już nawet w jakiś czas minął nie jesteśmy w stanie zupełnie i skutecznie takiej takiej AM takich sytuacji objąć, a w dodatku przy przecież tutaj IMG tyle głowy mamy już oni nie mogą w tym Bangladeszu to stać na zawsze mało tego przecież teraz Bangladesz z podium takie działania, żeby jednak ich Rob, by potrenować z powrotem i zaczął już rozmawiać w UE w tym celu zmiany mogą minąć nawet pierwsze kroki zostały zostały podjęte Indie też przekazują te osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę z Indiami przekracza lub przekazują je z powrotem do zmiany my, więc za moment tak naprawdę pojawiłam się kolejny kłopot, bo Bangladesz ani Indie nie będą chciały już tych uchodźców jest po prostu za dużo sytuacja ich w Mjanmie nadal nie jest taka stabilna nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpiecznego powrotu ani ani prawda godnych warunków bytu, tak więc tak jak mówię nie jesteśmy przygotowani wprawie międzynarodowym na takie na takie milionowe exodus no i co co to oznacza to oznacza, że cokolwiek jest lepsze niż nic czy jednak nie myślę, że cokolwiek jest lepszy niż nic my podejmujemy my jako społeczność międzynarodowa bardzo wiele różnych ruchów w tej sytuacji tu począwszy od tego, czego zaczęliśmy rozmowę, czyli takich postępowań przed międzynarodowym Trybunałem karnym prawda działań fakt fani mniejszym czy czynny był u czy organizacji humanitarnych, które dostarczają pomoc humanitarną i te działania oczywiście są różne instytucje różne mechanizmy i one działania mają być w stosunku do siebie komplementarne mają się dopełniać, ale to nie oznacza, że one skutecznie i zupełnie obejmą całą tę sytuację, więc niestety nic mu prawo międzynarodowe nie jest w stanie na takie luksusy reagować w sposób, którego my byśmy oczekiwali stron not Dead to smutne tak ze Stone, ale ale, ale z drugiej strony mówienie, że cokolwiek jest lepsza niż nic też jest z nie rozwiązuje kwestii nową oczywiście można powiedzieć, że troszkę jest lepsze niż nic ale by pytanie brzmi czy nie może być lepiej czy można znaleźć nasz organizm małego proszone proszę zauważyć, że w tym momencie mamy do czynienia z takim powiedziałbym odwrotem od rozwiązań prawno międzynarodowych proszę zobaczyć na politykę Stanów zjednoczonych, które się wycofują z różnych podjętych wcześniej zobowiązań prawda chociażby wystąpienie z konwencji UNESCO z tego dobrym przykładem spójrzmy na na Putina, który co prawda, że Rosja nigdy nie była stroną statutu, ale kiedyś podpisali statutu Międzynarodowego Trybunału karnego, a niedawno wycofali ten podpis a kiedy taki statut jest podpisany to oni przynajmniej nie mogą niweczyć co rusz przedmiotu tego statutu, czyli nie mogą działać przeciwko międzynarodowemu Trybunałowi karnemu wycofanie statutu natychmiast wiązało się z tym, że do Rosji zaproszono prezydenta Sudanu, który jest oskarżony o zbrodnię, do której aż któryś z tych faktur są wystawione nowa nakaz aresztowania przez międzynarodowy Trybunał karny, który to nakaz aresztowania formułuje się zarzuty popełnienia przez niego zbrodni ludobójstwa zbrodni przeciwko ludzkości, więc jeżeli mamy sytuację, w której to politycy tak naprawdę rozgrywają to chociażby międzynarodowy wymiar ten międzynarodowy wymiar sprawiedliwości to oczywiście nigdy nie będziemy w pełni zadowoleni z tego jak to działa w w ZUS wydaje się, że świat zmierza ku upadkowi pani profesor to może to jest żywiołowym użytkować optymistyczna może to jest po prostu taki etap myśmy zimną wojnę i wtedy sytuacja była bardzo podobna nie podejmowaliśmy zbyt wielu zobowiązań międzynarodowych prawo międzynarodowe jak duży wpływ takim pozostawał w impasie powiedziałabym i może to jest powtórka z tej listy sytuacji po prostu jeśli przyjąć, że pewne rzeczy History ślub 100 powtarzają no może tak powiedzieć, ale z drugiej są także zobaczyć, że przejmie ten świat zimno wojenny on był jasny to znaczy po 1 stronie, bo imperium zła po drugiej stronie teren dobra idea państwa, który należał do imperium dobra przejmie teoretycznie wspierały pewien model postępowania system ten podział ten podział się ludziom prawo międzynarodowe niestety niestety jest to brzydko nietrafiony, bo my przecież byliśmy w imperium zła prawda państwo bloku wschodniego, a jednocześnie im podpisywać np. międzynarodowe pakty praw obywatelskich politycznych byliśmy lepsi ostrzegaliśmy ich rodzaju na ich terenie, a o cha no Hans ENA no tak to prawda byliśmy też oczywiście myśmy też udział w pracach nad konwencją dotyczącą ludobójstwa, która została przecież przyjętą przez Polskę w tamtym czasie to samo, a nawet byliśmy przecież nawet bardzo ARM optowali za przyjęciem konwencji dotyczącej przedawnienia zbrodni jesteśmy tam myślę bezpośredni wpływ na to, że taka konwencja została przyjęta z ten podział nie był taki nie był taki wyraźny, ale jeśli chodzi o prawo międzynarodowe jeszcze się, choć stosunki międzynarodowe no to już troszkę bardziej w lot taka dzisiaj oprócz tego, że taki podział dziś pewnie nie był podziałem na 2 tylko podziałem na 3 doby, a dodatkowo wzrasta znaczenie w partii prawicowych czy populistycznych w Europie, tak więc więc nawet po tamtej stronie dawnego Zachodu sporo się zmieniło tak to prawda to prawda on to jestem osobą mówią coś się do 8 mówiący że, gdyby o tych zmianach politycznych należy pamiętać o tym, że zaraz za tym idą zmiany, które oznaczają prześladowanie mniejszości religijnych politycznych być może na razie w ramach Unii to jest na poziomie na nim zmian przepisów, aby utrudnić reprezentację n p . inny, ale w wkrótce przecież może to się także nasilić tak i to jest to w sumie dobra konkluzja ma do tego, że z, jeżeli nie będziemy sobie radzić z zerem chociażby rozrostem tych ruchów populistycznych w kraju stery nie będziemy sobie radzić z tym, żeby chronić nasze mniejszości to nie oczekujmy, że nasze państwo na arenie międzynarodowym będzie zainteresowana arenie międzynarodowej będzie zainteresowana tym, że dziś tym zajmować inżynier przestrzegamy tutaj praw mniejszości no to nie będziemy przenosić naczynie będziemy bardzo prawda zainteresowanie tym, żeby to robić dalej to już granicami twierdzę, że nie będziemy, czyli świat zmierza ku upadkowi nie wiem czy tak bym chciała zakończyć w kuflach, a ja nie czuje pani na jakiś globalnej z globalnego konfliktu nadchodzącego staram się nie czuć staram się nie czy zaaranżowanie noc, żeby nie czuć, ale staram się zajmować międzynarodowym Trybunałem karnym, czyli ograniczać się troszeczkę swoje swoje patrzenie na to międzynarodowe prawo karne, a zaczną to międzynarodowe prawo tak ogólnie na stosunki międzynarodowe, ale mam nadzieję, że nie będzie konfliktu nie będzie wielkiego światowego konfliktu nadzieja w co to za swoje, a dobrze i nic no dobrze dobrze pani profesor proszę jeszcze na zakończenie może powiedzieć kilka słów o tej konferencji, którzy pracują w Warszawie z wyraźną ochotę to oczywiście proszę państwa za zapraszam państwa serdecznie w imieniu organizatorów na konferencję, która będzie dotyczyć kolokwialnie, tłumacząc prawnej architektury akcji humanitarnych, ale będzie m. in. podejmować kwestię właśnie prawnych odpowiedzi w stosunku do sytuacji Rohingjów czy będzie mówić o odpowiedzialności organizacji międzynarodowych będzie można wziąć udział w dyskusji konferencja odbędzie się w auli Błaszkiewicza w collegium iuridicum w Kolegium politykom Uniwersytetu Warszawskiego na krakowskim Przedmieściu 26 przez 28 i zaczną się w przyszły czwartek, czyli szóstego przyszły czwartek nie za otwarty za 2 tygodnie słuchałem go 6 grudnia i 0706. 14 bardzo pani dziękuję prof. Karolina Wilczyńska z Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk była państwem gościem informacja dziękuję również dziękuję pani profesor informację już za kilka minut o godzinie jedenastej po informacjach wracamy do programu off
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA