REKLAMA

33. Jaka postać łączy Tatarów, ONR, Berezę Kartuską i serial "07 zgłoś się" o poruczniku MO Borewiczu?

Babel. Rzeczpospolita Multi-Kulti
Data emisji:
2018-11-23 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
24:19 min.
Udostępnij:

Stefan Mustafa Abramowicz, ostatni ułan II RP z kampanii 1939 r… zmarł w kwietniu 2018 roku w wieku 103 lat. Walczył w szwadronie tatarskim 13. pułku potem II korpusu, brał udział w bitwie pod Monte Cassino. Jakich innych muzułmanów i Tatarów można odnaleźć w historii armii polskiej międzywojnia i II wojny światowej? O tym właśnie jest ten odcinek "Lechistanu". Z podcastu dowiecie się także dlaczego w Warszawie przed 1939 rokiem nie powstał meczet, choć były takie plany, posłuchacie też niezbyt cenzuralnych ułańskich przyśpiewek, i to w wykonaniu samego Adama Balcera.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Kolejny odcinek podcastu Lechistan, czyli alternatywna historia Polski, dzień dobry, mówią Adam Balcer i Paweł Sulik. Dostaliśmy wyraźne przykazanie od naszego naczalstwa, żeby mówić na każdym, podczas rozpoczynania każdego odcinka Lechistanu alternatywnej historii Polski w dwóch zdaniach o czym dzieło, o czym będziemy rozmawiali w danym wydaniu. .Jeszcze nam kazano mówić głośno, wyraźnie i do mikrofonu, także drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, drodzy internauci, zatrudnimy logopedę chyba też, wydają mi się, że dzwoni prof. Miodek.  Rozwiń »
Co prawda mieliśmy razem z Adamem Balcerem pomóc, żeby każdy podcast Lechistan po prostu włożyć do akcji jest tym nie neuro logicznie zrób sobie jak u nas leży lekki stan alternatywna historia Polski w każdym razie zgodnie z tym co powinniśmy wyraźnie to jest odcinek podcastu Lechistan, czyli alternatywna historię mówiący o ludziach, którzy z Allanem w sercu w w szwach, a z blisko Romański prawda wzorowanego na ustach dokładnie walczyli dla Rzeczpospolitej i tych ludzi było bardzo wielu im in w tekście stulecia czy mówimy o wojnie o oczywiście z bolszewikami 1920 i pokażemy też ich wkład w obronę Polski w 3009 . roku, ale zaczniemy, bo nie skończyliśmy jeszcze kwestii inne wkładu Tatarów w ME Prometheus przybędzie wdzierali się programom Promet weźmie pod kasą pragmatyzmie wojskowym militarnym, ale parę słów wydaje mi się spore potrzeby warto, żebyśmy jeszcze powiedzieli o Tatarach polskich wkładzie w promach ateizm jak państwo pamiętają mówiliśmy o tym, że to była część polityki państwa polskiego część polityki zagranicznej, ale też można to było zobaczyć w Polsce, kiedy 3004 . roku Warszawa bezpłatnie przyznała tereny na budowę nowego nowoczesnego meczetu i nawet maczety miał powstać siły w tak był częścią tego, czego kompleksu przebudowy Warszawy, który miał właściwie bez być też bardzo ważne ekwiwalentem tożsamości miasta w ramach tej idei Jagiellońskiej wizji Polski także mamy też meczety mamy tą całą kompleks Orion prawda tych, ale w wspaniałych, ale i świątynią Opatrzności Bożej tak dalej tak dalej bo, która miała być centrum miasta przypominam to powstał komitet do tego komitetu zapisali się przedstawiciele różnych nie tylko w Katarze, ale też Polacy na napisano tego stworzono z deklaracji prawda, bo to jest za ZOSP w czasie zbiórka pieniędzy, a więc oczywiście to element propagandowy dla Polski wobec wyznawców islamu na świecie prawda to napisał w tej odezwie, że o maks prawda że, pragnąc zacieśnić dawnej nawiązać nowe stosunki polityczne kulturalne i gospodarczy ze Wschodem i wreszcie ciekawe znalazło się sformułowanie, że meczet powstanie w stolicy Polski położonej na granicy 2 światów wschodniego Zachodniego na ich zrobiono konkursu meczet nigdy nie powstał jak wiemy, a te przed drugą wojną światową w Warszawie po pierwsze, Katarzyna przybyła rywalizacja Warszawy z Wilnem nawet jakich i teraz też w jakiejś nie będę w to wchodził napięcia wewnątrz tej społeczności wcześniejsze takie były trochę to może być polskie prawda, gdzie Polaków 2 tam 6 poglądów politycznych no i LO oprócz tego były co prawda nie z dnia udało się zebrać w próbowano też zbierać z zagranicy nie udał się zabrać wystarczających środków, ale sam konkurs był bardzo ciekawe, bo przy naprawdę bardzo nowoczesne takie modernistyczne w formie projekt się pojawiły 1 z najciekawszych to był projekt Macieja Nowickiego wielkiego architekta, który zafascynowany korpus Jarem jak państwo w mogą go kojarzyć po wojnie Rabka-Zdrój z budową arenę sportową widzeniu wolnej i to jest naprawdę robi niesamowite wrażenie proszę sobie wejść do Google, a i z zobaczymy budynek, bo to jest naprawdę walczy z klasy klasa światowa takiej architektury modernistycznej był miał też pracować nad projektem tego miasta takiego nowoczesnego miasta jest budowana renesansową od zera w Indiach Charliego park, ale niestety zginął w wypadku samolotowym w Egipcie wrogów pięćdziesiątej mniej ostatecznie właśnie le Corbusier zbudował, ale to był bal najciekawszy projekt ostatecznie wygrał inny temat Nowickiego za trzecie miejsce, ale warto właśnie pokazać to one pamiętać o tym i tutaj dodałbym, choć oczywiście, że takiego, że była świadomość bardzo duża po stronie tych Prometeusz listów polskich o tym, że to jest jakby inwestycja w na przyszłość taki nasz atut ci Tatarzy tak Tadeusz Hołówko ma wielki Polski Promedica tak już samo rodzi się mówi się w Kazachstanie pseudonim Kirgistan wychowano ukształtowano oni nasi obywatele drodzy w cudzysłowie, więc i naturalne na związek z muzułmańskimi Turskim światem Włodzimierz Bączkowski też, by wybitna postać potem współpracująca z Giedroyciem urodzony na Syberii wychowany w Mandżurii, a pamiętajmy mamy musimy patrzeć patrzeć mieć szerszy horyzont na naszą historię wpływy i pierwiastki tatarskiej karaimskie ormiański żydowski w Polsce będą właśnie tymi łącznikami duchowymi Kresów Wschodnich Polski ze Wschodem w ogóle Żydzi Ormianie i żółty z typowym szlakiem tym wielkim prawda może powiedzieć w typowym jedwabnym szlakiem żółtym czerwonym szlakiem Eurazji w szczególności Tatarzy Karaimi udział tych elementów w życiu polskiej szczególnie w życiu kresową niezwykle wybitnej przez polską myśl historia z Fitch to wyrażenie doceniony element Jurecki szeregu pierwiastków wschodnich Kresów zajmuje miejsce naczelne, tak więc już państwo pokazuje, że była też świadomość po stronie polskiej po stronie szczególnie zaś gromady listów wyznaczenia tego tych naszych Tatarów to i płynnie przechodzimy w bazie państwa było naszych Take romantyzmu militarnego, a zderzyłem się chwili przypomni, a przypomnijmy albo też temu, kto pierwszy w życiu się spotkał spotka z tym jakiś stan co jest bardzo dziwne coś co tacy ludzie się w OFE jest możliwa, o czym ZUS, ale też co to jest Prometeusz z drze w największym skrócie jest to idea, która mówi, że jeśli jest tak wielkie cesarstwo jak imperium rosyjskie albo w wielkim czy później wielki związek radziecki to wystarczy pobudzić do dążenia niepodległościowych na narodowościowych narodu, którego tworzą w naszych w tym kontekście, którym mówimy najczęściej są narody muzułmańskie jeśli one będą chciały wybić się o niepodległość to siłą rzeczy całe to imperium tak, by jego czas tak jak zagrożeniem jest dla nich, żeby wspierać tak tylko pamiętajmy, że nie dotyczy to tylko muzułmanów, ale też innych narodów najliczniejszym narodem w Rosji carskiej związku Radzieckim przypomnijmy byli Ukraińcy, których też wspieraliśmy z tym współpracowaliśmy oni sami też mi swoją wizję pragmatyzmu i też to też był bardzo ważny element ukraińskiego nacjonalizmu i też na tożsamość narodowa, ale i tu, żeby ktoś pomyślał Prometeusz z takiego to by można parze z Ks Prometeusz Kaukaz i t d . w jury było jasne może ograli chyba musimy nagrać troszeczkę inna inny początek wydaje mi się, bo nie zdążymy ze wszystkim, ale to jak tu jesteśmy tu proszę pamiętać o tym, że część z tych działaczy pro Metelski w okresie drugiej wojny światowej właśnie uznaje związek radziecki za najważniejszego wroga zaczęła współpracować z Niemcami nie oceniajmy ich, bo pamiętajmy, że takie były czasy były różne perspektywy tutaj, gdy była naprawdę to doświadczenie było straszne sowieckie i taką bardzo ciekawą postacią był na pewno Edge Szymkiewicz, który tak urodził się na Krymie w Bachczysaraju, ale rodzina Sienkiewiczu pochodziła właśnie z Litwy i co bardzo ważne on sam, a jego np. w tej rodziny właśnie Ziemkiewicz w jego wuj albo ostrej to był w okresie międzywojennym imama polskich, który też Rzeczpospolitej, który zaczął w okresie drugiej wojny współpracować z Niemcami znało osobiście Goebbelsa, który studiował w Londynie aby, a przypomnijmy, że też miał np. pojawia się ten motyw źródła, że m. in . sam pomagał ratować Karaimów udowadniają, że nie są Żydami go Turkami, ale też ludem tureckim, ale też pomagał pojedzie pojedynczy Żydowo stwierdzając, wydając dokument świadczący o tym, że są muzułmanami nie były jakimiś zaś zaciekłym antysemitą ku nerwów pamiętajmy o tym, właśnie niechęci do związku Radzieckiego i tutaj na pewno Szymkiewicz jest bardzo ciekawy pod tym względem, że został aresztowany razem z ojcem trafił do łagru uciekł z tego łagru i trafił 3 walczył z Sowietami w różnych miejscach nie tylko na Krymie, ale i na Kaukazie i w Azerbejdżanie, a uciekł z łagru i trafił do Turcji i z Turcji, by przyjechał do Wilna i przy w latach trzydziestych mieszkał w Wilnie podjął tam działalność polityczną jest bardzo ciekawy moty w, bo możemy zauważyć w nim taką fascynację faszyzmem i nazizmu obozu Narodowo-Radykalnego próbuje organizować i młodzieży tatarskiej coś na wzór prawda Orco fajnych mundurkach, którzy mają w rzymskie pozdrowienie proszą o 5 i w tak je w okresie drugiej wojny światowej trafił do Berlina zaczął współpracować z Niemcami był właśnie na start na Krymie przez skład tego właśnie takich zasadach przewodniczący przedstawicielstwa Tatarów krymskich, a je natomiast oczywiście próbował budować państwo tatarskie, ale nic z tego nie wyszło przypomina, że Niemcy mieli wizję, bo na Krymie zrobimy jeszcze taką audycję o Krymie w na Krymie mieszkali bardzo długo przez wieki godzi się germański lud, więc po wojnie w tej tysiącletniej rzeszy miała być tam Gotlandia ziemia gotów tak na poziomie, na którym nie da, a dla 2 i dane mieli wszyscy niemieccy damie jest, więc turyści nie nadają Philips i Chada le wykona w kremach do Gotlandii nic z tego nie wyszło, ale on po wojnie udało mu się na czym traci wojny uciekł zamieszkał w w Niemczech zachodnich tam się m. in. zajmował właśnie w genealogii ową i heraldyką Tatarów litewskich tak nie zapomniał swoich litewskich korzeniach szło nam tata litewskiej urodzony na Krymie przez jakiś czas w Polsce tutaj się zresztą rodził potrzeba nam bardzo ważna tatarska ulic rodzina Grzelaków n p . Józef Bielak dowódca powstania kościuszkowskiego przez krótki okres co ciekawe to właśnie niesamowity fenomen fenomen tej fascynacji NRD lata trzydzieste widzimy na to nie tylko my House, ale treść tych darów w litewskich życia przypominam, że 3004 . roku w odróżnieniu od sytuacji dzisiaj marszałek Piłsudski nie wahał się zbyt długo tylko po 10 tygodniach zdelegalizowany zdelegalizował ONR i wsadził błyskawicznie panów do obu obozu koncentracyjnego w Berezie Kartuskiej życie zdaniem takie obozy koncentracyjne w Niemczech, ale stosowano tortury, żeby było jasne były też ofiary śmiertelne życie zdrowie można było stracić ich co ciekawe w pierwszym transporcie przyjechało dziennikarz sportowy związany z Azerem, który pisała wiadomo, że faszystów drożyzna faktyczna jest ważna w któryś nazwał Jerzym Abigail i był Tatar w muzułmaninem działaczy ONR-U po wojnie co ciekawe zrobił taką woltę troszeczkę jak Bolesław Piasecki, który został pakt i t d . to on też się przekwalifikował zaczął pisać powieści milicyjne między nimi jak państwo pamiętają por. Borewicz 007 zgłoś się to była utwory kilku odcinków scenariusz niesamowita AGS to jest niesamowite psy, że mamy pierwszy teraz ludzie za dobę oraz kartuskie wysypują sieci pół polscy nacjonaliści itd czy teraz krzyczą nie islamska nie laicka wielka Polska katolicka, a wśród nich jest ZGM wziął sobie przypominam im Ady geja na cześć to dobry pseudonim DJ na cześć wodza Tatarów, który pokonał był związany z kamer dla nas wielkim zdobywcą z końca czternastego wieku i pokorą nad Worsklą właśnie nikogo innego, ale naszego wielkiego księcia litewskiego oczywiście Witolda i pokonał mu odmowę mówiliśmy o tym, właśnie to ta Mysia, więc wziął sobie nie przypadkiem media, więc jak już jesteśmy na polu bitewnym to płynnie przejdziemy do sił zbrojnych, bo dla mnie tak ci panowie tylko pisali, ale też walczyć, a w i Tatarzy litewscy i właśnie tak nazwała go i oni byli nazywani oficerami kontraktowymi najwięcej było z Ukraińców przypomnijmy służyli w wojsku polskim mieli bardzo piękną kartę następnie Gruzini i na kolejnym miejscu byli właśnie Azerowie i w górach, ale z Kaukazu Północnego Północnego pod koniec lat trzydziestych było tak z tego co pamiętam około 30 oficerów w wojsku polskim do 30 właśnie muzułmanów, ale co jak na tak małą społeczność jest naprawdę dużo, żeby było jasne, ale jak zjem to wynikało z tym pochodzenie tych oficerów kadry Oficerskiej wynikało z tego, że nie wie jeszcze w talii rosyjskiego transportera 0 podejrzewano trafili do Polski jako emigranci, a zaczęli swoją karierę już 3 właśnie przypomnimy dziewiętnastym roku jak powstaje ten pułk tatarski imienia Mustafa Ahmad do Znicza to w jego szeregach walczą też muzułmanie rosyjscy Skałka z o nawet za centralne się zdarzają ze powodu Urzad Tatarzy tak nie tylko nasi Tatarzy wiek Azerowie też, tak więc mamy cały taką jak mówiłem mało tego jednostkę, którą dowodził potem były gen. Aleksander Romanowicz, który jest generałem wojska polskiego jest Tatar mówiliśmy o nim, że właśnie on dowodzi brygadą, która pierwsza doszła do Kijowa i to listem PUK niesamowita symbolika ale gdy są inni ważni oficerowie z pułkownik n p . Maciej, by Raszewski Tatar Nash, który dowodził dworcem w Lublinie dwudziestym roku i zdobył wtedy bardzo ważne, bo węzeł komunikacyjny przypomina w trakcie bitwy warszawskiej przerzucanie dywizji po to, żeby uderzyć na bolszewików z boku mamy WKU Bukową podpułkownika włada Aleksandrowicza cud narodzin Aleksandrowicz ów walczył na Białorusi został nawet zarządzą wojskowym słoni ma dysfonię miała miasta na Białorusi wtedy to było trzecie miej miasto w przyszły w województwie nowogródzkim mamy bardzo ciekawą postać wówczas kapitana neonami kryzysu Dutkiewicza z tych służb kibiców, którym był dowódcą pierwszego stworzonego w wojsku polskim Trionu 3 Dywizjonu artylerii i mienia kogo Józefa Bema co za symbolika Polak, który został muzułmaninem jest patronem zasłużenie, bo były znakomity Malty reżyserką pierwszego Dywizjonu artylerii, który dowodził on mieć za sobą 9 za co dostał za służbę w dwudziestym roku krzyż Virtuti Militari dlaczego, bo dowodził właśnie bardzo dobrze tą bakterią podczas bitwy pod Komarowem to była bitwa z armią konną budynek był, bo budynek GOK, w którego państwo mogą kojarzyć ze to oczywiście Izaak Babel znakomita znakomitego zbioru opowiadań, a brat sól dziewicza Konstanty też został wojskowym i został zamordowany przez Sowietów w Bykowni tak długo urazy, które spodki Kijowa ukraiński Katyń stąd jak jestem pomnik pomordowanych na Wschodzie to proszę zwrócić uwagę blisko stadionu Polonii, że mamy też tam grób muzułmański i nie przypadkiem właśnie jest grupa muzułmańskich, bo właśnie Tatarzy bardzo Polsce wycierpieli litewscy w trakcie wojny z drugiej, ale Mirza Sulkiewicz Leon 3009 . rok służby był pułkownikiem i był dowódcą artylerii dwudziestej dywizji piechoty to jest ta dywizja państwo jak na Mazury prażyć czasami zatrzymać w Mławie dzieci będą zachwycone szczególnie chłopcy bunkry tak dywizja broniła właśnie Mławy, gdzie był umocnienia bardzo dzielnie stąd Niemcy nazywają trzecią Dywizją, a potem się ponieść duże straty, ale wycofała się walczyła WPO w Warszawie i t d . z i właśnie dowód oddał dowodził nią dowodził artylerią zielonymi zasób 9 tej samej armii Modlin była Mazowiecka brygada Kawalerii, w której tra, a 3009 . szefem sztabu został w ich brak jest idea Welbeck Jedi Gar pułkownik azer bardzo ciekawa postać znakomity kawalerzysta i pochodzi z takiej rodziny arystokratycznej wręcz książęcej Pańskiej w okresie międzywojennym był właśnie jako znakomity kawalerzysta zaprzyjaźnia się z innymi świetny kawalerzysta Tadeuszem borem Komorowskim przyszłym koło dowódcą AK prawda przypomina armii krajowej kierownikiem ekipy kolektura zrobił zdobyła srebrny medal na olimpiadzie w Berlinie 3006 . roku, a on i a po właśnie Jedynka dowodził w tą wyższych został szefem sztabu Mazowieckiej brygady natomiast też jego rodak też pułkownikiem beta teraz nazwiska azer został w trakcie obrony Warszawy dowódcą warszawskiej brygady obrony narodowej, tak więc mamy kolejne na istotnej w stanowisku muzułmanina pod okupacją niemiecką o jedynkach był dowódcą siódmego pułku Ułanów lubelskich KE w lipcu wyjechał z czterdziestego czwartego roku Bór-Komorowski wysłał go z tajną misją do Wielkiej Brytanii dowiedział się, że wybuchło powstanie w Warszawie powrócił do Warszawy, ale jego spółka już był zdziesiątkowany tak m. in. brał udział nie udało nieudanym szturmie na siedzibę gestapo w alei Szucha po wojnie trafił do Argentyny tam umarł szefa nawet koła armii krajowej w Argentynie dziesiątym roku wprowadzono jest pochowany w Warszawie jak państwo czasami 1 listopada chodzą na groby ważnych ludzi mogą państwo go odwiedzić tam zapalić świeczkę w wtedy był pochowany w dziesiątym roku jego tezy o 3 z asystą Kompanii honorowej oficjalne, bo taki państwowy pogrzeb inna taka bardzo ciekawa postać jest na pewno i która pełniła najważniejszą funkcję to był płk Józef Korycki, który dwudziestym roku był majorem było oznaczony to jest nasz tata litewskiej i w był dowódcą wtedy dwudziestym roku Dywizjonu francuskie Alpy rezerwy artylerii ciężkiej to był najnowocześniejszy sprzęt proszę zobaczyć to jest niesamowicie też ciekawe, że mamy żołnierzy, którzy Tatarzy na grzybiarza z koloniami, ale tu widzimy, że oni idą w najnowocześniejsze rodzaje broni tak i korynckim był dowódcą artylerii całej armii Pomorze i pełni w 3009 . jeśli chodzi o Tatarów najważniejszą funkcję najwyższą tak inna ciekawa postać Aleksandra ach, ach ma to być junior syn Degas Matović, która państ w opowiada minister sprawiedliwości na Krymie, ale jego i oddać walczył w latach 1720 z bolszewikami na Kaukazie północnym władzy centralnej na Południowej Ukrainie miał liczne odznaczenia rosyjskie był kapitanem armii carskiej ostatecznie przeżyły te z armii Denikina do armii drugiej Rzeczpospolitej brał udział w obronie Płocka dwudziestym roku, kiedy przypominam bolszewicy chcieli, aby przejść przez Wisłę i oboje on uderzyć jak podczas powstania listopadowego w na Warszawę z drugiej strony dostał odznaczenie od Piłsudskiego krzyż Walecznych, który Piłsudski osobiście tego co pana Csabo Wieniawa Ottawie wręczali mu, więc to jest też bardzo ciekawa postać dla mnie oczywiście bardzo proszę o tym, pamiętać, że w okresie międzywojennym ten pułk został tatarski zlikwidowany, ale 3006 . roku zapadła decyzja czy była świadoma polityka w latach trzydziestych, że otwieramy się na nasz świat islamu ta ekipa sanacyjna tworzy Szwadronu w szwadron powstał w trzynastym pułków tatarskich szwadron trzynastym pułku Ułanów wileńskich, dlatego że dwudziestym roku roku ten dług przejął właśnie wielu żołnierzy tatarskich z tego pułku tatarskiego i proszę, by dać oddech będzie trochę wesoło manewrowe przeklinał, ale proszę, by dać takie życie kawalerzysty, iż miewali często tzw. sprośne piosenki oraz nazwały Żurawiej i powstała PKW Żurawianka właśnie z przodu Księżyc w dupie gwiazda przesłał mu, że nie będę ubiegał oto jest tatarska jazda na dupie plasterek na Kubie gwiazda wystawia zespół Księżyca przypomina to tatarska sławna jazda po Tatarów pułk Ułanów do 13 pułku Ułanów dwudziestym roku na melodię my pierwsza brygada śpiewali my Wileńska jazda półksiężyc gwiazda walczymy cały czas się z, choć mało na Śląsk, choć mało nas, choć mało nas jest mamy jak widzą państwo całą jednostkę, w której w, a służył co ma niesamowitą symbolikę Stefan Mustafa Abramowicz umarł w kwietniu 2018 roku mając to 3 lata to niesamowite i to jest ostatni ułan z kampanii 3009 . roku co nas symbolika słowo ułan z pochodzenia tatarskiego jak wiemy o oryginalny smak mongolskiej przez to, że tatarski tak Ola Naczk po turecku to z ruchu warg i on właśnie złożył w tym Sandro szwadronem tatarskim potem walczył w drugim korpusie brał udział w bitwie pod Monte Cassino w, więc mamy coś niesamowitego to jest ostatni ułan drugiej Rzeczpospolitej, a i tutaj się zatrzyma, bo jeszcze parę postaci pojawi się proszę państwa niesamowitej biografii już za tydzień Lechistan my polecimy samolotami do Turcji wywołało Lechistan małpa to krótka efekt jeśli państwo, by chcieli komentować pytać Lechistan małpa to grupka FM, a podcast Lechistan, czyli alternatywna historia Polski już za tydzień do usłyszenia mówią Adam Balcer i Paweł Sulik zawsze w piątek studzi
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: BABEL. RZECZPOSPOLITA MULTI-KULTI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA