REKLAMA

Czy kilogram nadal waży kilogram? O zmianach definicji w systemie metrycznym

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2018-11-24 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Weekendowy poranek, 8:22 na zegarach, przy mikrofonie Filip Kekusz. Ze mną w studiu teraz dr Jerzy Borzymiński z Głównego Urzędu Miar, dzień dobry, dzień dobry, i będziemy rozmawiać o kilogramie, który od 20 maja przyszłego roku nie będzie już takim kilogramami, jaki znamy do tej pory, bo do tej pory wzorcem kilograma był walec przechowywany w sejfie Międzynarodowego Biura Miar pod Paryżem. Naukowcy i przedstawiciele 60 państw zebrali się w Wersalu na generalnej konferencji miar i uznali, że ów walec nie będzie właśnie w tym wzorcem.  Rozwiń »
Kilogram ma być teraz obliczane na podstawie nie tego fizycznego obiektu, ale na podstawie wartości fizycznych, które są stałe i które z tym fizyczną obiekty nie mają nic nic wspólnego proszę mnie poprawić jeśli się, ale chodzi o stałą Blanka i prędkość światła w przypadku kilogramach chodzi o nią rzeczywiście z tą plamka prędkość światła oraz częstości częstotliwość cezu, ponieważ częstotliwość CEZ jest tą ustawą, na której oparto definicję sekundy, a prędkość światła z kolei tam stałą, na której oparte jest definicja metra, a stała Panka i wiąże jak niejako 3 wielkości swej definicji macie w swoim wzorze tak to powiedzmy to zanim przejdziemy do tego jak sekunda ma się do kilograma to muszę zadać pytanie, skąd w ogóle taka decyzja o tym, że już mnie ten walec, którego w, którym wszyscy znamy, który się zapisał w języku jako związek frazeologiczny niemalże już tu już nie działa trzeba wymyślić lepszego na historię jest dosyć długa, ponieważ ta zmiana definicji, a również zmiana innych definicji jednostek podstawowych układu SI wynika z takiej no i historycznie bardzo stary już dążność do tzw. 1 niezmiennej i trudnej do podrobienia miary jeśli chodzi o kilogram to z ostatnich powiedzmy latach był to jedyny tylko wzorzec jednostki podstawowej układu SI takich jednostek podstawowych w układzie IS in w międzynarodowym układzie jednostek miejsc 7 tak, czyli kilogram był jedyną i ostatnią, której wzorcem był właśnie tak jak pan wspomniał metalowe platyny i bytowe walec i teraz problem polega na tym, że stwierdzono, że on się zmienia te zmiany są niemal w ciągu kilkudziesięciu lat doszło do zmiany o 50 µg też 50 miliardowych części, czyli takim walec z platyny i do każdego obrazić podzielone na 50 miliardów Otóż 50 tak na miliard części 50 takich części to jest ta zmiana ta zmiana z punktu widzenia światowego systemu miar była zadłużać w związku z tym trzeba było pomyśleć o nowej definicji taką definicją jest to definicja oparta na stałej Panka natomiast oczywiście jeszcze osobną kwestią jest realizacja tej definicji sama definicja pada tylko co to jest jak to jest wyrażone w równaniu fizycznym, czyli wzorzec kilograma przestał być kilogramom w przez to ważyć kilogram jest w złotym walcu to znaczy niekoniecznie ten walec nadal waży kilogram tylko z pomiarów, które wykonywano zaszła w słuszne i uzasadnione podejrzenie, że jest coś co jak też mieli jakiś czynnik czy i jaki wpły w w kasie nie ma czym szczegółowych informacji, które nieznacznie zmienia nie jako wartości tego wzorca, który z założenia definicja właśnie polegała na tym, że to jest równo kilogram i nie ma żadnego błędu to jest ten ideał, w czym w takim razie za tą zmianą definicji, kiedy już mamy takiego rzeczywiście fizycznego obiektu poszła za zmianę wielkości czy to wyznaczenie jest tak bardzo dokładne, że po tych wszystkich skomplikowanych wyliczeniach z użyciem tych 3 stałych mówimy o wydanie tej samej mierze to znaczy można powiedzieć także miara jest dokładnie taka sama, ponieważ przejście od realizacji w postaci realizacji i 1 kg wzorce 1 kg w postaci takiego walca do innej aktualnie taras stanie się obowiązującą realizacji zadań zostało wykonane w ten sposób, żeby jak to powiedzieć ta wartość tak jak pan to nazwa ta wartość tego kilogramy nie uległa zmianie rodak, jaki to ma wpływ na świat nauki zaraz przejdzie ma na początek na nasze najbliższe otoczenie czy coś dla nas zmieni tak faktycznie jeśli chodzi o nasze najbliższe otoczenie to ta zmiana będzie praktycznie niedostrzegalna wszystko będzie tak jak było w żaden sposób nie zakłóci to funkcjonowania miar w handlu nie zakłóci to naszego codziennego życia to będzie niezauważalna natomiast będzie miał istotny, chociaż taki właśnie trudny dla laika do dostrzeżenia wpły w na pomiary najwyższej dokładności to premier bardzo małych maszyn na pomiar bardzo wielkich szans, kiedy się przydają takie właśnie taki właśnie pomiarem bardzo małych mas, w których rzeczywiście 50 miliardowych części kilograma ma znaczenie w to znaczy, że to trudno by nawet wymienić inne kilkanaście tak jakiś wybranych zastosowań do tych zaś zastosowań w świecie nauki w świecie technologii w świecie technologii typu nanotechnologie, ale to jest tylko 1 z wielu przykładów jest bardzo bardzo wiele natomiast dla nas istotne to, że wszystkie odważniki nawet takiej jak ten ma nosić klasyczne do 2 do wagi, którą pamiętam ze swego dzieciństwa nie wiem, jaki jest metal, ale pan pana, który przyniósł właśnie takim poglądową odważny, który w nasze babcie miały w swoich wagach w domach się wydaje na coś takiego w każdym razie każdy pomiar i jak powinien być powinien być, żeby był rzetelny powiązany z niczym się z łańcuchem spójności z wzorcem międzynarodowe i zastąpienie tego starego wzorca poprzez nową realizację jednostki 1 kg wszczynał niedługiej przyszłości spowoduje, że te to dokładność prawda, którą dziedziczymy wszystkie nasze atuty jakiś tam odważniki urządzenie dziedziczą albo jakby otrzymują od tego wzorca Międzynarodowego, że ona będzie znacznie lepsza, ale co najważniejsze, że będzie ten wzorzec stabilny prawda nie będzie tak jak z tym wzorcem, który obecnie jest, że jego masa się nieznacznie, ale zmienia zmienia się zauważalnie i ma to pewien negatywny efekt, bo kiedyś, porównując inne kraje swoje wzorce mostem w Starym prototypem 1 kg na to co jakiś czas stwierdzają, że się trochę zmieniły jak się tu porównuje do czegoś co się trochę zmieni no tak mało, więc od kończąc jakby, odpowiadając na pana pytanie czy zapewnienie realizacji jednostki 1 kg wg nowej definicji da nam bardziej stałą Iniesty i praktycznie niezmienną MDM inny jest niezmienne odniesienie dla właśnie tego całego systemu światowego dnia da zmiana ma wejście w życie z oficjalnie w maju przyszłego roku wtedy właśnie z obiektu fizycznego przeniesiemy się na stałe fizyczne czy ten to jest tak odsunięte w czasie, dlatego że świat nauki musi się do tego jakoś przygotować na niekoniecznie, bo ta redefinicja 1 kg podobnie jak redefinicja, bo musimy pamiętać że równocześnie z kilogramem jeszcze 3 inne jednostki zostaną w jakie podstawowe Kelvin Ampery i MOL, a 3 inne, czyli metr sekunda i handel już wcześniej ich definicje zostały właśnie znowelizowane tam już wcześniej nastąpiła redefinicja Otóż tak jak powiedziałem ta redefinicja w przypadku 1 kg oraz jedno uchwała generalny konferencji miar to jest wynik właśnie bardzo dobrej wielo wieloletniej współpracy wielu grup badawczych i świat jest w zasadzie na tym poziomie właśnie wzorców międzynarodowych do tego przygotowany znaczy 20 maja 19002000 przybyszy dziewiętnastego roku nie wyjdzie po prostu on w życie stanie się nowym prawem meteorologicznym w cudzysłowie oczywiście prawem uchwała generalny konferencji miar natomiast w momencie, kiedy myje ona w zacznie obowiązywać to oczywiście będzie wymagało wielu zabiegów technicznych i organizacyjnych i nadal będzie potrzebny system porównań międzynarodowych Poznania to jest taka procedura, w której rozmaite wzorce z rozmaitych krajów prawda są ze sobą no dosłownie porównywane to znaczy stwierdza się, jakie występują między nimi zależności to będzie cały czas potrzebne przy czym z czasem no po prostu stanie się to robimy wszystko pewną rutyną i w tym sensie będzie to już tak dużo prostsze natomiast w jakimś tam widzialnym niedalekim przeszły w czasie będzie zadawał te efekty tylko o tym, pojęcia, czyli nie ma już w fizycznych nie będzie już fizycznych namacalnych wzorców tych wymiarach w ASO ważne jest to jest największa największe zaskoczenie dla osób, które słuchają jakich informacji czy wiadomości atak co innego jest definicja, a co innego jest realizacja bo, żeby np. nasi odważni, by móc porównać z wzorcem międzynarodowym na to musimy go porównać, z czym Szwarc wstrzymam się da porównać i w związku z tym inne przyjęciem nowej definicji kilograma zostały o opracowane jest ich kilka, a międzynarodowe biuro miar sugeruje opcje tzw. realizację pierwotnej 1 z nich jest waga specjalna waga frontowa znana jako te pewna odmiana ekipy rządowej znana jako waga kibla, a drugą realizacją jest realizacja w kilogramach w postaci kuli Krzemowej kuli wykonanej z nano kryształów no to może tyle, bo może macie szczęście opowiadać jak to działa w tempie realizacji i dopiero te realizacje w inne będą zapewniały ustanowienie umożliwia ustanowienie wzorców pierwotnych, a później przez sieć zapracowani trwa ta wartość tego na nowo zdefiniować 1 kg będzie przekazywana i upowszechniona na inne czy wzorce czy nawet odważniki, a co się stanie z tym słynnym walcem pod Paryżem, bo czas odejdzie do lamusa jak rozumiem czy to będzie jakiś eksponat 3 czy zostanie gdzieś schowane i nigdy więcej go nie zobaczymy to znaczy mówiąc krótko, ponieważ w międzynarodowym biurze miar serwer jest właśnie taka waga lądować waga systemu kibla zostanie on na nowo zważony i przy okazji tego ważenia nastąpi taka operacja, że stała plamka, która do tej pory były wyznaczone doświadczalnie i w związku z tym jej wartość ustalona miała pewną niepewność tak to trochę Kalambur, bo brzmi Otóż teraz została ona uznana za wartość ustaloną i dokładną narasta niepewność zostanie przy tej przypisana temu dawnemu, czyli 3 albo temu dotychczasowemu kilogramom widziano też tego momentu nie będzie brzydko i tylko 1 kg 1 kg Prus niepewność mówi tyle, a oprócz tego dumny z dotychczasowego Międzynarodowego prototypu kilograma oczywiście międzynarodowe biuro miar serwer dysponuje jeszcze całą gamą po pierwsze, podobnych będących jego kopiami wzorców, ale także innymi wzorcami istnieje coś takiego jak zespół wzorców odniesienia i one zostaną również wzorcowa Annę, jakby za pomocą tej nowej realizacji jako stawek dla bardzo serdecznie panu dziękuję tym również dr Jerzy Koźmiński z Głównego Urzędu Miar, bo państwo i moim gościem ósma 35 za chwilę skrót informacji sąd może bowiem to weekendowy poranek stąd
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA