REKLAMA

Jak założyć związek zawodowy?

Strefa Szefa
Data emisji:
2018-11-25 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
31:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Audycja Strefa szefa, przy mikrofonie Marzena Mazur, witam państwa bardzo serdecznie. Porozmawiajmy sobie dzisiaj o związkach zawodowych. Ja wiem, że na temat związków zawodowych całkiem niedawno był bardzo na czasie, mieliśmy dopiero co skończony niedawno strajk w LOCIE, też niektóre akcje związków zawodowych ostatnio było o nich słychać i też mam poczucie, że trochę zmienia się społeczny odbiór związków zawodowych w Polsce. O tym, no właśnie, jak założyć związek zawodowy, kto może założyć, co pracodawca może zrobić ze związkiem zawodowym, czy może pozwolić na założenie, czy może go zablokować?  Rozwiń »
Czy jak już jest związek to jak z nim współpracować i czy współpracować jak to wygląda o tym, właśnie porozmawiamy sobie dzisiaj w studiu państwa i mój gość pani prof. Monika Gładoch radca prawny kierownik katedry prawa pracy na Uniwersytecie imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego i negocjator po stronie związków zawodowych właśnie ostatnia zakończonym strajku w Plazie dzień dobry dzień w derby strajk zakończony, ale rozumiem spór jeszcze nie spór trwa spór już powstało wiele miesięcy temu Aten kilkunastodniowy strajk jest zakończony no i w porozumieniu też jest klauzula o dialogu społecznym pokoju społecznym także także pokój społeczny, jeżeli chciano, by zastrajkować po raz kolejny w locie to trzeba było podjąć inne nowe referendum przeprowadzić nowe referendum i to zrobić w pełni legalnie dopuszcza porozmawiajmy od samego początku o związku zawodowego w jakiej firmie można założyć związek zawodowy, bo nie w każdej ów w każdej w tym sensie się innym jedynym warunkiem jest liczba zatrudnionych i to na dzień dzisiejszy pracowników natomiast od 1 stycznia w ogóle zatrudnionych, bo jest dosyć istotna zmiana, która wejdzie w życie od początku nowego roku, która pozwoli na założenie związku i związków zawodowych także zleceniobiorcom wykonawcom dzieła i w zasadzie wszyscy wszystkim, którzy wykonują odpłatnie pracę na rzecz powierzającego taką pracę nóg, a zapisywać do związków będą się mogli nawet stażyści wolontariusze, a więc ci, którzy wykonują zadania nieodpłatnie to ogromna zmiana, bo w tej chwili tworzyć związki mogą pracownicy w, a PiS, jaka jest zagraniczna liczba pracowników i 10, czyli firma zatrudniająca minimum 10 osób obecnie na etatach od stycznia na jakiekolwiek umowy cywilnoprawnej już może mieć swój związek zawodowy tak, a nawet powiem więcej jeść powstaje Międzyzakładowa organizacja związkowa to tutaj dziś, bo nie ma znaczenia w różnych firmach musimy zebrać 10 pracowników, bo taka forma działalności związkowej tworzenia związków też jest przewidziana w ustawie rzadziej występuje, bo najczęściej jednak są to związki zakładowe, ale jest też możliwość powstania organizacji Międzyzakładowej no dobrze mam pomysł chce założyć związek zawodowy co muszą zrobić przede wszystkim musi przekonać tych 10 osób i zrealizowaliśmy nasz klub to Lwów to dalej już dosyć proste w tym sensie, że musimy inny spotkać się zorganizować zebranie założycielskie wybrać władze komitet założycielski do tego mieć już statut i kilka uchwał dotyczących powołania związkowców to faktu i składamy wniosek do krajowego rejestru sądowego, a jest nieodpłatny rozstrzygany jest dosyć szybko w przypadku związku zawodowego poza tym członkowie komitetu założycielskiego mają ochronę samego początku natomiast, jeżeli zdecyduje się na organizację, której samego początku, czyli od, którego momentu od MSZ trwają rozmowy trwały od ich autorzy uchwały o powołaniu związku członkowie komitetu założycielskiego są objęci ochroną, czyli na etapie rozmów, kiedy ja szukam jeszcze tych 10 osób imion i nie mam żadnej ochrony nie to jest już wtedy pełne ryzyko, iż Edyta ochrona ustawowa nie obowiązuje mecz mam papiery mamy uchwały mamy statut składam do KRS-u trwa to ile to zależy od miasta, ale nawet w Warszawie nie trwa dłużej niż parę tygodni do miesiąca tak sądzę natomiast to jest 1 tryb powołania związku drugi z prostszych, jeżeli wybiorą państwo OPZZ klub Solidarność n p . w jakiś związek, który jest ponadzakładowy, który już istnieją już istnieje i który już jest zarejestrowany to też dużo prostsze, bo wtedy też kwestie rejestracyjne wprowadzą związki zawodowe prowadzą władze tego związku zawodowego gdzieś wyżej inni nie wymaga to wpisywania na nowo związku do KRS jest to po prostu i wtedy zakładamy komórkę np. czytałam OPZZ czy Solidarności w naszym zakładzie pracy z no właśnie tak to działa, że nie jest od początku zakładowa organizacja Alone już jest przypisana do pewnych struktur MON, a to ma jakiś wpły w potem na działanie tego związku zawodowego czy jesteśmy np. samodzielnym związkiem zawodowym pracowników Radia TOK FM czy należy dodać, iż dłużej tak mato znaczenie w zakresie ustalania reprezentatywności związku zawodowego reprezentatywność jest pewna cecha, która pozwala na posiadanie, więc uprawnień np. związek reprezentatywny 3 związki reprezentatywne decydują o ostatecznej decyzji w kształcie regulaminu co do kształtu regulaminu wynagradzania regulaminów pracy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych udział przynajmniej 1 organizacji reprezentatywnej jest potrzebny dla podpisania układu zbiorowego pracy, a trwają jednocześnie pracę w radzie dialogu społecznego, żeby prawo do wszczęcia sporu zbiorowego miał przynajmniej o właśnie związek reprezentatywny, żeby w grupie tych związków prowadzących spór był reprezentatywny na razie tego nie ma, ale są takie próbki propozycję wielu pracodawców podróże jak myśli o związku zawodowym w swojej firmie dlaczego, dlaczego pracodawcy mogą nie chcieć mieć w firmie związku zawodowego myślę, że bardzo prostego powodu, bo to jest zupełna zupełnie inny model zarządzania dotąd mieli pełną swobodę decyzyjną w momencie powstania związku zawodowego muszą się tu władzę w firmie dzielnicy związkami zawodowymi są po pierwsze, wydłuża zdecydowanie proces decyzyjny po drugie, pełno wchodzą w relacji z osobami z działaczami związkowymi i tu jest ogromny problem, bo w zależności od osobowości związkowców albo będzie dialog dialog współpracę firmie albo będą niestety napięcia konflikty co się niestety zdarza mi znajomy, który przez wiele lat był dyrektorem departamentu kadr w różnych spółkach skarbu państwa twierdzi, że tam związki zawodowe w jego mniemaniu już dawno nie nie reprezentują interesów innych pracowników tylko reprezentują interesy działaczy już raz tak naprawdę związki zawodowe w tych dużych właśnie molochach jak spółki skarbu państwa to jest ochrona tylko działaczy związkowych w przypadku spółek skarbu państwa rola związków zawodowych jest specyficzna to z pewnością Puścizna zostanę, bo pamiętajmy, że były to kiedyś P. P. i tam działały i rady pracownicze, czyli organ samorządu załogi nikt nazywano z drugiej strony bardzo silne związki zawodowe najczęściej to są struktury albo z Solidarności albo po CZU i są to nierzadko osoby, które od kilkudziesięciu lat pełnią funkcje związkowe ponoszą wielokrotnie wybierana przyp wrócą związkową w wiecznym działaczem można tak powiedzieć inni ich sposób funkcjonowania w firmie sposób patrzenia na działalność związkową nasi nie zmieniło od lat nie i myślę, że znajomy pani redaktor właśnie tam miał namyśli taką sytuację, że mamy zastanych działaczy związkowych silną pozycję liderów ni el, która ich patrzenie na działalność związkową w zasadzie bardzo ciężko zmienić mając w głowie taki obraz związków zawodowych to prawdopodobnie wielu pracodawców wcale nie chce mieć związków u siebie czy w związku z tym mogą jakoś zablokować powstanie związku zawodowego Otóż wchodzimy w sferę działań, by powiedziała na granicy prawa nawet bezprawnych, dlatego że w holu związkowa wolność tworzenia związków zawodowych z prawem międzynarodowym w prawem człowieka wręcz i prawem zagwarantowanym konstytucyjnie, ale mamy w Polsce duże korporacje, które od wielu lat bronią się przed stworzeniem związku zawodowego i im i nie mają do tej pory powiem tak od strony handlowej jest to wykonalne w tym sensie, że związki zawodowe najczęściej powstają w sytuacji pewnych konfliktów czy problemów w sferze zarządzania natomiast, jeżeli firma jest zarządzana wspólnie bezkonfliktowo i do tego dochodzi jeszcze element dobrego wynagrodzenia benefitów dla pracowników to raczej związki zawodowe nie powstają proszę zwrócić uwagę na fakt czy, żeby utworzyć związek zawodowy musi być zgoda pewnych grup ludzi i nie 23 osób, ale komitet liczy do 7, a członków muszą mieć co najmniej 10 w momencie zakładania to jest dosyć spora grupa, nawet jeżeli firma jest kilkutysięczna to jednak i musi być jakaś inicjatywa oddolna ktoś musi przekonać namówić ludzi, żeby wstępuje do wstąpili do związku zawodowego, czyli im się wydaje, że związek zawodowy powstaje jednak na pewnym gruncie jakiegoś niezadowolenia i druga możliwość niestety realnie ona rzeczywiście w funkcjonuje ten, kto jest potrzeba ochrony swego miejsca pracy swego stanowiska swego zatrudnienia i to jest oczywiście niestety sytuacje, które się zdarza i ona powoduje najwcześniej najczęściej konflikty na linii zarząd związki zawodowe, kiedy zarząd zauważa, że jest pewna grupa działaczy, którzy po prostu dbają oswój interes jeśli chodzi o utrzymanie miejsca pracy to jest oczywiście bardzo niekorzystna sytuacja dla wszystkich dla pracowników i dla zarządu, tym bardziej na bok BMW nie bójmy się powiedzieć związki zawodowe, kiedy już powstaną mają określone przywileje dla określonych osób, jakie to są filmy nie nazwałabym tego przywileju w tej sprawie standard międzynarodową wynika również konwencji międzynarodowej organizacji pracy nr 135 jest ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy w Polsce jest niezwykle silną Polskę jest krajem, który nawet w skali mnie międzynarodowej ma najmocniejszy gwarancje dla działaczy związkowych to nie jest tylko ochrona przed wypowiedzeniem umowy, ale także zwolnieniem dyscyplinarnym innymi słowy bez względu na to co zrobić działacz związkowy cokolwiek musi być zawsze zgoda związku zawodowego zarządu związku zawodowego i najwięcej konfliktów powstaje wtedy, kiedy zarząd pyta nawet w oczywistej sytuacji naruszenia prawa i nie ma tej zgody ze strony zarządu związku zawodowego to wtedy już mamy na przekroczenie tej granicy właściwej ochrony i niczego wtedy nie można zrobić nawet sąd nie jest w stanie takich zgonów rośnie nie za wady jedyna możliwość jest powołanie się na nadużycie prawa do ochrony, ale też przepis szczególny z kodeksu pracy art. 8, kto nadużywa prawa do ochrony nie może korzystać z ochrony prawnej, ale sądy w tym sądy pracy z używają, stosując ten przepis bardzo rzadko i pracodawcy też móc stosować bardzo rzadko w latach dziewięćdziesiątych takich przypadków było mnóstwo różnych incydentów w zakładzie pracy ze strony działaczy związkowych różnym charakterze i najpier w Sąd Najwyższy uwolnił ten art. 8 stwierdził no nie przystoi działaczowi takie zachowanie i nie przywracał do pracy, ale w ostatnich latach stwierdzono, że tych przypadków z art. 8 zbyt wiele, a że jednak ochrona musi być przestrzegana, że nie można tego art. 8 wykorzystywać tak szeroko dlatego nawet w komisji Kodyfikacyjnej, której przyszło mi jeszcze pół roku temu pracować w zakresie z kodeksu zbiorowego prawa pracy dyskutowaliśmy o tym, elemencie ochron chcieliśmy wrócić dołu lub źródeł sensu tej ochrony, że ona przysługuje tylko w związku z działalnością związkową ani w ogóle u nas dokładnie odwrotnie, bo rozumiem jak przyjdzie działać nie wiem pijany albo coś zniszczy własna złoży prawnie, a o dniu zarząd opowie im nie możecie go zwolnić, by zarząd obowiązku do tak nie można nic zrobić to formalnie nie możemy go zwolnić wtedy jedyne co może zrobić spółka czy pracodawca to powołać się na art. 8 kodeksu pracy, czyli to nadużycie prawa do ochrony i myślę, że to jest najbardziej konfliktogennych artykuł, ale z drugiej strony to też w pewnym sensie rozumiem działaczy związkowych najsilniej Huty chroniony, dlatego że jego zmiana powoduje konsekwencje w sferze ochrony proszę państwa rozmawiamy o związkach zawodowych wróćmy do tematu zaraz po skrócie informacje Radia tokfm PL strefa euro 23 czworga 32 audycja strefa szafa przy mikrofonie Marzena Mazur w studiu państwa i mój gość pani prof. Monika Gładoch radca prawny kierownik katedry prawa pracy na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego i negocjator po stronie związków zawodowych w ostatnim zakończonym strajku w locie w rozmawiamy właśnie o związkach zawodowych powiedzieliśmy sobie na początku, kto może założyć związek w jakiej organizacji i tuż przed skrótem informacji Radia TOK FM rozmawiałyśmy o tym jakie jak ochrona przysługuje działaczom związkowym wiemy, że dawno ogromna ochrona są od działaczy czy są to już w tej firmie nigdy nie pracowali właściwie pracowali może na początku natomiast od wielu lat już pracują tylko pełnią funkcje działacza w sumie do ruszenia to być może właśnie tłumaczy fakt, dlaczego wielu pracodawców nie chce mieć związków zawodowych porozumiem, kto płaci właśnie, kto płaci pensje działaczowi pracodawca pracodawca udzielił też budzi wątpliwości jeśli chodzi o zgodność z prawem międzynarodowym, bo czy Janina zalety, jeżeli będzie łącznie pracuje tak to wynagradzany jest przez pracodawcę, a na 1 etacie często zatrudniają na etacie w jakim był ostatnio zatrudniony i ma pensję proporcjonalną do tych, którzy wykonują prace proporcjonalną można powiedzieć identyczną odnoszącą się do tego stanowiska problem polega na tym, że związki zawodowe mają być organizacją niezależną jak można być organizacją niezależną, kiedy opłaca mi pracodawca to jest największy problem taki konflikt interesów konflikt interesów także jeśli chodzi o reprezentację pracowników, ale tak to w Polsce funkcjonuje w różnych krajach jest również związane z czasami działaczy utrzymują członkowie związku zawodowego w Brazylii, którzy muszą obowiązkowo płacić składki w określonej wysokości we Francji np. część wynagrodzenia jest oddawana związkowi NIP i oni sami sami dzielą te pieniądze w Niemczech związki zawodowe w ogóle funkcjonują poza zakładem pracy tylko branżowo no, a u nas jest to pewna spuścizna też poprzedniego systemu poprzedniego ustroju, gdzie związki zawodowe były wpisane były elementem ustroju pracy u nich funkcjonowały tak jak rady zakładowe były też zwrot akcji w 2 pracodawcy jak słyszę o tym wszystkim żalem nie dojrzał związek zawodowy będzie brał udział teraz w podejmowaniu kluczowych decyzji dla firm, a to jeszcze pracodawca powinien utrzymywać się działacze związku zawodowego i nie ma absolutnie żadnego wpływu na to czy ten człowiek będzie pracował czy nie jak będzie pracował plus nie może go zwolnić do końca, bo taka liczba godzin związkowych cewnika z ustawy o związkach zawodowych 1001 . roku i rozporządzenia wykonawczego zależy od struktury spółki od struktury pracodawcy to po pierwsze, liczby lat od liczby członków związku zawodowego także na, a do tego jeszcze to co budzi najwięcej konfliktów to są tzw. doraźnych godziny na działalność związkową, czyli oprócz stałych godzin zwolnienia, które może wziąć 1 działacz związkowy najczęściej też się teraz z tym spotykam dzielą sobie działaczy 1 bierze 10 godzin drugi 121015 to mamy jeszcze problem tzw. doraźnych oddelegowała cóż takie przepisy w ustawie związkowej, który wynika, że jeżeli czynność związkowa nie może być wykonana po godzinach pracy to powinna być usprawiedliwiona nieobecność jeszcze za to inny zapłacone wynagrodzenie przez pracodawcę i ostatnio nawet te orzecznictwo sądu to orzecznictwo Sądu Najwyższego się zwiększyło poszerzyło się, a mianowicie mieliśmy problem co n p . ze szkoleniami czy może to być doraźnych godzin czy nie ja ostatnio Sąd Najwyższy w bardzo stanowczo wypowiedział taki pogląd, że jeżeli coś się z góry planowano też nie możemy mówić o działalności doraźnej, czyli godziny na doraźną to muszą być godziny nie przewidziała nieprzewidzianej aktywności związkowej ci co się dzieje z sali z dnia na dzień Anicie na nie planuje przychodzi pracownik z jakąś prośbą o albo jest n p . nagle jakiś Jar jakieś bardzo ważne spotkanie związkowe albo spotkanie z pracodawcą to wtedy mamy tę pulę doraźnie godzina tak to bierzemy ze stałych jest duży problem jeśli chodzi o funkcjonowaniu firm i tak jak mówi niezwykle konfliktową sprawę, bo działacze, powołując się na starszych wyroki twierdzą, że w ogóle pracodawca nie powinien ingerować w działalność nie powinien się pytać pocięte godzin pracodawca, który płaci za to godzi zatem godziny rozdrażnienie odczyta na co one są zawsze będę płacił mamy w takim razie bale, a my związki zawodowe wiemy już, że pracodawca żaden legalny sposób nie może zapobiec powstawaniu tych związków zawodowych w swojej firmie, bo chyba, że po prostu na tyle dobrze zarządza żadnym, by nim nie wytwarza się klimat, który sprzyja powstaniu związku w związku zawodowego takie wrócą do swoich wypowiedzi sprzed kilku minut 3 też czy tak uważam, że musi być jakiś powód niezadowolenia może nawet konfliktu oba w o przyszłość pracowników wtedy się, tworząc związki zawodowe najczęściej, bo nowy pamiętajmy o tym, że większości firm 90 % firm po prostu ich nie ma no dobrze mamy firmy okazuje się pracodawca dowiaduje się już po fakcie, że związek zawodowy powstał został zarejestrowany, z czym teraz musi się liczyć to znaczy czy taki przedstawiciel związku zawodowego może do niego przyjść powiedzieć ja bym chciał zobaczyć, jakie firma ma przychody, jakie ma zyski i teraz chciałbym mieć również wpły w na decyzje np. robimy ekspansję do tych krajów albo do innych ja bym chciał decydować razem zarząd dziękuje za to pytanie najczęściej związki zawodowe mają taką wizję, że oni rozliczą one będą teraz wpół tworzyć koncepcje zarządczą będą współ zarządzać pracodawców napływ donośnie podejmować kluczowe decyzje właśnie tak nie jest, bo od podejmowania kluczowych decyzji pracodawcy firmie i od tego należy wyjść to należy pamiętać związki zawodowe współuczestniczą w różny decyzja w różnych formach ktoś nazywa partycypacją mocną lub słabą inny tam, gdzie mamy obowiązek uzgodnienia treści, a tych uprawnień jest dosyć sporo to oczywiście współdecydują o natomiast jest też wielu radnych z obszarem drzew, mówi że jest obowiązki przede wszystkim obszary wynagrodzeń płac i wszelkie elementy wynagradzania premii bonusów na rzecz pracowników jak są związki zawodowe powinny być z nimi uzgadniane to także zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i regulamin pracy przy czym w regulaminie pracy jest troszkę inaczej, bo jednak stroną zarządczą jest pracodawca dlatego też stronę najpier w powinny ustalić czas trwania negocjacji nad regulaminem, jeżeli w tym okresie się nie porozumieją to prawo do jednostronnego wydania regulaminu przechodzi na pracodawcy, czyli w praktyce strony n p . mówią tak będziemy ustalać to przez 3 miesiące jeśli nie dogadamy to pracodawca rozważy nasze sugestie i wydał własny regulamin, w jakich jeszcze obszarach muszą mieć zgodę związków zawodowych oprócz płac płace warunki pracy obszaru BHP, ale najważniejsze są płace brutto zostaliby związków zawodowych niewiele można zrobić witraż, że państwu powiedzieć co wymusił Sąd Najwyższy co robią w firmach menadżerowie, którzy nie mają zgody związków zawodowych to jest rozwiązanie innym powiem tak enigmatycznie dosyć wątpliwe, ale mniej skuteczna mianowicie może dojść do sytuacji, w której pracodawca ma pomysł, żeby pracownicy zarabiali więcej, bo np. dostaną nagrody premie benefity jeśli osiągną jakiś rezultat o związki mówią nie my tak nie chcemy my chcemy, żeby było nie od efektu tylko od czasu pracy n p . co wtedy pracodawcy Rosie to należy, powołując się na orzecznictwo sądowe na wypowiedzi doktryny dochodzą do wniosku, że złożą pracownikom oferta traktują to po prostu jako oferty niejako element uzgodnienia ze związkami zawodowymi tylko indywidualnie kierowaną do każdego z pracowników taką ofertę i karzesz rajcowie i co może i wstrzymującą połączenie tak jest, ale to nie będzie regulamin wynagradzania to będzie po prostu oferta czy chcesz więcej zarobić na takich warunkach oczywiście budzić wątpliwości, ale proszę państwa z drugiej strony co zrobić, kiedy nie ma zgody związku zawodowego o możliwości za rok wyższego zarobkowania będą i toteż jest taki element konfliktowy, a czy ze zwykłym regulaminem wynagrodzeń też tak można zrobić wrażenie, że mnie właśnie regulamin wynagradzania w każdym przypadku wymaga zgody związku zawodowego jeśli jest dziś kilka to związki przynajmniej reprezentatywne muszą się porozumieć w ciągu 30 dni, iż nie będzie zgody wtedy jednostronnie prawo wydania regulaminu pracodawca, a co z takimi decyzjami strategicznymi ogłasza np. ekspansja na nowe rynki albo produkt Niewiem w produkcja nowego wyrobu czy w tym ile jest coś takiego, że przyjdzie im związek zawodowy i powie mi się nie zgadzamy na to, żeby gniewem iść np. otworzyć nasze sklepy w jakimś kraju, bo nam się nie podoba no nie do takich uprawnień związki zawodowe nie mają to są takie uprawnienia słaby partycypacyjne i rent dużo informacji będą mogły związki pozyskiwać od przyszłego roku, dlatego że zakres informacji będą mieć w zasadzie prawie identyczne jak obecne rady pracowników nie będą to jednak uprawnienia mocne tylko to będą uprawnienia informacyjne i związki będą informowane o ogólnie polityce firmy w różnych obszarach jeśli chodzi o ekonomii nieco ograniczoną natomiast przejmą wiele tak jak powiedziałem mu uprawnień rady pracowników, która miała być organem odrębnym od związków zawodowych, a tak się znowu zrobiło, że związki przyjmą przejmą te uprawnienia wyobrażam sobie taką sytuację, kiedy firma dochodzi do wniosku, że n p . zakład produkcyjny w Polsce nie przynosi takich zysków, jakby chciała w związku z tym chce zamknąć zakład tutaj otworzyć zupełnie innym kraju ma, ale ma związki zawodowe można wtedy zamknąć taką fabrykę cię czy dudnienie i Elton zapewne grozi zwolnieniami grupowymi, a proces zwolnień grupowych również jest negocjowany ze związkami zawodowymi tylko tutaj brak zgody oznacza przejście do regulaminu to znaczy, jeżeli pracodawca uzyska zgody związków zawodowych to zawiera z nimi porozumienie w sprawie zwolnień grupowych i tam są różne gwarancje na rzecz pracowników są gwarancje szkoleni przekwalifikowania i t d. inni są wytypowane grupy pracowników do zwolnień, jeżeli się strony nie porozumieją w ciągu 30 dni to wtedy prawo o wydanie regulaminu przechodzi na pracodawcy i wydaje właśnie akt jednostronny z pominięciem ewentualnych sugestii związków zawodowych lub wciągnie część tych wniosków związkowych natomiast wydaje się, że to porozumienie ono Malepszy wymiar taki społeczny i dialogowi, dlatego że w tym przypadku do Warty, by partycypacja w zarządzaniu partycypacja związkowa daje mandat pracodawcy na podejmowanie pewnych decyzji łatwiej wytłumaczyć się przed ludźmi przed załogą wypowiedzi i powieści tak Słuchajcie na te zwolnienia wyraziły zgody związki zawodowe to są wasi przedstawiciele po co innego jak im bowiem nie było zgody związków zawodowych robię to jednostronnie, bo prawo na to zezwala na takie znacznie większą siłę ma taka decyzja uzgodniona z tak ona na pewno łatwiej przeprowadzić zmiany po i to jest chyba taki punkt, kiedy jej dobre, bo szukam już od dłuższego czasu w głowie czegoś dobrego teraz takich sytuacji, kiedy pracodawca opłaca się mieć związki zawodowe w firmie rozumiem, że przy zmianach przy dużych np. zmianach strukturalnych tam, gdzie związki zawodowe są sensowne i współpracują to ta zmiana moc większą legitymizację w firmie rynkowym już teraz osobistego powiem tak, że przez 20 lat w zasadzie swojej pracy naukowej przekonuje siebie i innych do dialogu społecznego ze związkami z innymi przedstawicielami pracowników uważam, że to ma sens natomiast mam wiele wątpliwości ze względów osobowościowych, o czym wspomniał na początku, bo jeżeli mamy po drugiej stronie partnera, który rozumie, jakiej sferze biznesowej jakichś istotnych decyzji się obracamy też zupełnie inaczej rozmawia, jeżeli natomiast ktoś jest nastawiony tylko na efekt, czyli ja mam dostać jak najwięcej jak najwięcej bez względu na okoliczności to skrót ten dialog jest niezwykle trudny jak wspomniałam 1 taki element dialogu treść niezwykle ważny po pierwsze ludzie się dowiedział co w przyszłości spotyka też bardzo ważne domów uważam, że to jest szczerość jest punktem wyjścia dla dialogu oczywiście, że mówię będą zwolnienia będzie restrukturyzacja i uzgadnia jak to zrobić najmniej dolegliwy dla ludzi i też bardzo pozytywne drugi aspekt, który z pozytywnym, toteż np. wymiar w wtedy, kiedy firma jest przejmowana przez nowego pracodawcy przez nowego właściciela wtedy ten element dialogu ze związkami także istnieje, ale tutaj narosły bardzo dziwne praktyki już powiedzieć, bo znane jest podpisywanie tzw. pakietów socjalnych z takiego pakietu socjalnego pracownicy mieli otrzymywać gwarancji gwarancje zatrudnienia, jeżeli pracodawca zerwał tych gwarancji nie wytrzymał ich to pracownicy tylko ze względu na dłuższy staż pracy mieli prawo do wysokich odpra w i Sąd Najwyższy zablokował w pewnym momencie sędziowie zadawali pytań, a w imię, czego tylko, dlatego że człowiek pracuje 20 lat firmie ma dostać na pożegnanie 600  000 i te roszczenia o odszkodowanie w związku z naruszeniem gwarancji były oddalane przez sąd w tej chwili one są umiarkowane także już niema takich mocnych uprawnień, ale proszę zobaczyć przez wiele lat funkcjonował, więc związki też blokowały te elementy prywatyzacji czy zmiany właściciela przez wiele lat, ale już teraz jest dużo trudniej idą do zrobienia, czyli z punktu widzenia pracodawcy odpłaca się rozmawiać przy założeniu, że związki zawodowe chcą być partnerem w dyskusji, a nie ze stroną roszczeniową, która próbuje wyszarpnąć więcej dla siebie, jeżeli mogę coś zasugerować stronie zarządczym menadżerom to, jeżeli są związki zawodowe to proszę przyjąć one są i będą przez lata prosi ich nie traktować jako partnera na rok czy na 2 boisz to forma prawna z osobowością prawną, gdyż podmiot mający osobowość prawną, który bardzo trudno zlikwidować, chyba że liczba członków spadnie poniżej 10 osób jest mało prawdopodobne albo n p . spółka szelest zrestrukturyzuje jej zaczną tam państwo wprost prowadzić jakieś procesy inny jeśli chodzi o układ spółki to wtedy tak zasadniczą to macie tego partnera na lata trzeba to zaakceptować przygotować się jej po prostu zacząć rozmawiać tak jak wymaga tego prawo bardzo dziękuję mam nadzieję, że to było pierwszą z audycji dotyczących związków zawodowych teraz wiemy jak założyć i z grubsza wiemy jak jak to wygląda natomiast mam nadzieję, że uda się namówić panią profesor ma jeszcze jedno spotkanie, gdzie trochę głębiej zanurzamy się w temat związków zawodowych im bardzo dziękuję z przyjemnością przyjmuję zaproszeń bardzo dziękuję za udział w audycji państwa i moim gościem była pani prof. Monika Gładoch radca prawny kierownik katedry prawa pracy na Uniwersytecie kardynała Wyszyńskiego na negocjacje tor po stronie związków zawodowych właśnie w ostatnim zakończonym strajków Lacie bardzo dziękuję dziękuję ja nazywam się Marzena Mazur i zostało już tylko zaprosić państwa do kolejnej audycji strefa szefa, która oczywiście już za tydzień do usłyszenia po, a strefa
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STREFA SZEFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA