REKLAMA

"Koniec pokoleń podległości" o książce Jarosława Kuisza

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-11-26 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
32:03 min.
Udostępnij:

Karolina Lewicka rozmawia z Jarosławem Kuiszem o jego książce "Koniec pokoleń podległości", czyli eseju, którego główną myślą jest to, że teraz po raz pierwszy od rozbiorów doczekaliśmy się pokolenia, które nie doświadczyło zniewolenia.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Wieczór Radia TOK FM. Z nami jest już dr Jarosław Kuisz, tygodnik internetowy Kultura liberalna, Uniwersytet warszawski i przede wszystkim dziś w roli autora książki "Koniec pokoleń podległości", bo o tej książce będziemy do dwudziestej drugiej rozmawiać, dobry wieczór panie doktorze, dobry wieczór. "Koniec pokoleń podległości" - na samym początku tego eseju jest przypomnienie exposé Tadeusza Mazowieckiego 24. sierpnia 89. roku, czyli "przeszłość podkreślamy grubą linią" czyli takie symboliczne zamknięcie 45 lat PRL-u. Rozwiń »
Teraz przekonuje pan, jest taka cienka kreska, której chyba nie wszyscy się przyglądają, której nie wszyscy Anny i które nie wszyscy dostrzegli, którą nie wszyscy dostrzegli, która zamyka wg pana okres 200 lat kultury podległości wylicza to one mniej więcej 173 lata, ale mniejsza o szczegóły i nie chodzi o 1 wypowiedź o pewien moment psy o wzięcie torebki zakończenie okresu komunizmu tylko chodzi o proces, który się odbywa 

Czy rzeczywiście możemy postawić taką tezę kompan stawie jest to teza podstawowa w Pańskiej książce, że tak naprawdę mamy do czynienia z fundamentalną zmianą dopiero teraz dopiero teraz dochowaliśmy się pierwszego pokolenia, które nie pamięta zaborów okupacji demokracji ludowej biorąc chronologicznie?

Tak znaczy rzeczywiście ja zaczynam swoją książkę o 3 takie scenki, bo to wciąż jest to spostrzeżenia z zajęć prawda prowadziliśmy zajęcia w wraz ze studentami zastanawialiśmy się nad porównywaliśmy ustroje różnych państ w i nagle takie proste odkrycie, które w myśl, która przychodzi prawda i nie chce nie chce on później będzie i teraz jest taka, że życzmy sobie tam porównywać wyliczać i nagle dotarło do mnie, że od osiemnastego wieku nie zrazili się ci ludzie, którzy akurat są obok mnie z sali wykładowej w mając 20 kilka mający 20 kilka lat i że są to ludzie, którzy jako pierwsi od osiemnastego stulecia w historii Polski nie doświadczyli z pierwszej ręki, ale życia formy zniewolenia jakiejś formy zniewolenia przeżywania państwa na koniec swojego, żeby tak powiedzieć, czyli albo braku państwa albo przeżywania państwo lekko nieswojo jako ćwierć swojego pół swojego tak różne formy państwa oraz opresyjny albo państwo państwo jak już było obecne polecany tak rozwija zginęło na zawsze było obce tak, choć oczywiście odczytanie tego w tej państwowości w ramach naszej kultury w i na jej wydał w OFE to jest jakaś niesamowita w ogóle rzecz, która z 1 strony wydaje się wręcz banalna no bo każdy historyk, który się chwilę zastanowi nad tym pewnie stwierdzić no tak rzeczywiście na trzydziestkę i prawda będzie 30 lat w trzeciej RP za chwileczkę trzydziestki dobiegają ludzie urodzeni po osiemdziesiąty dziewiątym roku pośród rozbiorów nie zdarzyło prawa, więc wydawał się, że to rzecz banalna, ale ich jednak z drugiej strony później zaczęły się zastanowić się tym ta drużyna ale jakie są konsekwencje tych zmian i pierwsza rzecz stres uderzająca to jest taka, że nawet o tej zmianie to jest spełniać o tej grubej kresce ja w książce być użyte w cieniu cienka kreska taka cieniutka, ponieważ to jest po pierwsze, proces ani jedno jednorazowe wydarzenie po drugie, bardzo trudno jest nam nie zauważyć, ponieważ to nie jest typowe zdarzenie dla polskiej historii wręcz przeciwnie on jest nietypowy na tle 200 na tle 200 lat polskiej historii i w związku z tym my nie jesteśmy w stanie nie tylko go zauważyć, że nawet, gdy jest ów zauważymy to, gdy ten proces to mamy kłopot z opisaniem go i pomyślałem, że warto to jest zastanowienia i przeanalizowanie mówimy w tej książce pokolenie w odległości, ale mówimy także o kulturze podległości ja bym chciała pana doktora poprosili, żeby Panny mity kultury podległości zdefiniował, ponieważ skoro ona nad takim determinujące wpły w na to wszystko co dzieje się teraz przekonuje pan, że często próbujemy te polskie problemy wyjaśnić to kryzysem europeizacji, a to falą globalnego populizmu, a to rosnącymi nierównościami czy wieloma innymi czynnikami, a tymczasem trzeba wyjaśniać je także poprzez ten wpływ kultury podległości, czyli ten jest kultura podległości wg pana, a dokładnie tak to może jeszcze tylko do doprecyzowuje, że to co mnie zainteresowało, bo oczywiście wszystkie te kwestie dotyczące globalizacji europeizacji są ważne oczywiście, że nie oddziałują na Polskę, ale ja w swojej książce programowo chciałem zostawić na moment to wielkie procesy, o których zresztą napisano bardzo dużo i zastanowić się na tym co dla pewnego razu żona oraz nagrobki szynobus z filtrami, przez które przechodzą te wielkie procesy to znaczy, jeżeli mamy proces europeizacji tom przechodzi przez jakiś filtr polskości i my rozumiemy te wydarzenia w jaki sposób w ramach naszej kultury i teraz co się dzieje, jaka jest zmiana, gdy mnie to najprościej powiedzieć powiedziałbym w ten sposób kultura podległości, czyli od rozbiorów Polska kultura była skoncentrowana na 1 celu przetrwać w niesprzyjających warunkach przetrwać w warunkach braku państwa albo w warunkach państwowości ograniczonej, ale nigdy nie swoje nigdy takiej, która była prawda można, by było spokojnie powiedzieć, że to jest państwowość nasza z wyjątkiem drugie PJN zasila możemy powiedzieć i teraz to oznaczało, że w od 1006 od rozbiorów, a już na pewno w 17001005 . roku my mamy w Polskiej kulturze zakodowany coś, czego w wielu innych kulturach nie ma, ponieważ stan państwa nie upadł mianowicie po pierwsze mamy zakodowaną traumę upadku państwa proszę wierzyć są mniejsze państwo od Polski, które w ogóle nie przeżywają tego typu dylematów druga sprawa z tym związane, że jeżeli już wyszliśmy w sytuacji zależności to nagle Polska kultura zaczął się przegrupować to znaczy, że z tego momentu, kiedy za czasów jeszcze panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego był taki moment innowacji prawda Polacy nie, bo nie wahali się budować nowych instytucji komisji edukacji narodowej nad konstytucją 3 maja to były wydarzenia noc świadczące o tym, że Polacy się nie boją tak eksperymentować z własnych w ramach z rzeczami, które były nowinkami w osiemnastym dzięki włączeniu nurtu modernistyczny od razu modernizacyjny i teraz oczywiście to wiemy natomiast od rozbiorów w sytuacji takiego się w ogóle przy 13, gdy do dokonuje zwrotu w stronę tego no dobrze no to teraz ta kultura w niesprzyjających parkach musi przetrwać wyznacza sobie 1 cel cel odzyskać niepodległość ten sen pojawia się od razu przybyła jasność, ale z czasem dojrzewa w którymś momencie Polska kultura zacznę być przesiąknięta wręcz tym pragnieniem odzyskanie niepodległości czynnych o tej kulturze romantycznych mesjanistycznych nie tylko romantyzm, bo ja uważam, że to jest kultura również pozytywizm znaczy cały ten okres od rozbiorów aż do końca polską wyznaniowej inną drogą pracuje podstaw, by był tak, ale cały czas to była praca u podsta w, jeżeli ktoś uważnie przeczyta pozytywistów to rozumie, że świat przez gry z cenzurą nie mogli pewnych rzeczy powiedzieć w natychmiast też jasne się staje, dlaczego pewnego rodzaju dylematy pojawią się w naszej kanonicznych tekstach kultury takich jak choćby lalka, którą wszyscy czytaliśmy, a których pewien pewien typ niemożności niemożności zrealizowania swoich ambicji niemożność doprowadzenia projektu do końca czy też bardzo mocno przeżywanie kwestii narodowościowych no to są to są rzeczy, które nie są do zrozumienia bez Echa dodania tego, czego się z niemalże atak poza tym to możemy odzyskanie własnej państwowości albo chwilowo liże rany po tym, jak nam się nie udało po powstaniu i teraz czy taki Katon starszy, a poza tym uważam, że Polska powinna wrócić na mapę Europy not pi w oczywiście i to i to i to dla wszystkich było do aż do końca Polski ludowej oczywiste, że np. w Polsce ludowej to trochę innej strony, gdybyśmy mieli spojrzeć nie Polacy wybrali swoje modele ekonomiczne w Polsce ludowej tak nie było głosowania nie było referendum to teraz nie rozmawiamy o tym czy to było dobre czy złe rozwiązanie, choć miał żonę, by zapadła odgórnie nie zostało już dawno zostały narzucone z innego kraju przyszło i nikogo tutaj nikt nie pytało o to czym się podoba to rozwiązanie czy nie teraz po osiemdziesiątym dziewiątym roku, a dokładniej na pewno po wycofaniu się wojsk rosyjskich z Polski ja stawiam tezę w swojej książce, że od tego momentu już niema tutaj narzekania nie ma sypania mówimy jednak o państwie, które niepodległe, które podjęły podjęło bardzo ważne decyzje takie jak wejście do Unii Europejskiej wejście Donato, czyli decyzje, które podejmowane jako państwo niepodległe, a zatem Meryl, gdy w wychodzimy do kultury niepodległego państwa, ale tak naprawdę do tego, żeby się poczuć swobodnie na swoim swobodnie we własnym państwie to można powiedzieć tylko o ludziach, którzy tylko z drugiej ręki słyszeli o tym, że był jakiś problem i tu oczywiście otwiera się cała pula ogromny, bo bardzo gorącej dyskusji na temat tego od cóż to pokolenie niepodległości może zrobić albo nie zrobić, ale ja się ograniczamy na razie tylko do stwierdzenia, że zachodzi jakaś bardzo ważna zmiana w Polskiej kulturze, która oddziaływać będzie na politykę naród ma prawo na pozostałe kwestie sfery życia publicznego, a my jej nie zauważamy, ale niedźwiedzie, ale to siedzi i nie jesteśmy w stanie zauważyć że, gdybyśmy czytali na wkład wyłącznie książki anglosaski albo francuskie Boniecki pojazdy z par excellence w dal proces się odbywa jest zrozumienie i do zauważenia w ogóle wyłącznie z wnętrza naszej kultury z kultury w odległości nie sposób się wyzwolić siły siłą woli i energii chle w osobistej ponieważ, jeżeli mówimy o państwie to stawia Panny też tezę o tym, że mamy problem z państwem UE z państwem nie tyle może lekko tworem obcym, czyli ta dychotomia my oni tak zawsze byli jacyś oni przez ostatnie 200 lat byli zaborcy było okupanta z nowych ludzi, ale radzieccy albo z ludźmi radzieckimi, a powiązań, nic więc teraz też mamy takie jak tendencję do tego, żeby myśleć o nim politycy nie żart to są tak ci, których my wybraliśmy tylko jacyś oni, a poza tym państwo jako twór niż stałe to jest stała jeszcze głębsza trauma tego państwa opresyjnego obcego państwo, które za chwilę za moment może upaść to jest w filmie kamerdyner inni taka scena, kiedy jest ta walka o odgrodzono Polskę w roku 1918 i kolejnym, czyli kształtowanie granic i Prusak Herman von Krauss z głównych bohaterów kwituje te starania te plebiscyty okrzykiem Polska Polska jest nie ma jest nieważna jest zmienna w archiwach od razu, kiedy czytałam ten fragment pomyślałam, że to właśnie doskonała filmów ilustracja do tego, że Polska jest nie ma jest nie ma, więc może za chwilę znowu nie będzie, więc może nie należy do tego państwo tak się nie przywiązywać inwestować nie zaglądać nie dbać my coś można dodać dokładnie o to oto mi chodziło o prawdę mówiąc to bardzo się wydłużyło ten problem jest bez przemocy dotarły do mnie, kiedy już w zacząłem dyskutować o książce, która ukazała, bo w nagle okazało się, że to jest 1 z tych różnic międzypokoleniowych i to takich jak sądzę ważnych różnic bo, kiedy rozmawiam o jak długo, że była jasność ja też jest z pokolenia podległości tak uwielbiał uważam, że jeżeli ktoś pamięta i uformował go po Polska ludowa nawet jako nastolatka to znaczy, że pamięta inną możliwość innych rzeczy winą rzeczywistość i to oznacza, że kultura podległości dotknęła nas, nawet jeżeli nic się o kacu uświadamia nam w zaułku załóżmy, że jako dzieci też urodziła się z PRL-u jestem rocznik osiemdziesiąty pierwszy z dnia 8 lat, ale rzeczywiście jest coś w powietrzu można byłoby powiedzieć znajomym starszym panem, ale po prostu chodzi o to, że to, że mamy mamy do czynienia z taką sytuacją, w której Toma to nas kształtuje wyznacza horyzont doświadczenia takiego nawet jako dziecka, ale na pewno jako nastolatka, ale wracając wydaje mi się, że to inny właśnie ten problem z państwem, kiedy rozmawiamy rozmawiamy o książce to widać, że osoby z pokolenia podległości sądów prawda uformowała kultura podległość dla jasności to są osoby, które autentycznie boją się, że państwo polskie upadnie albo więcej nawet części z rozmów wynika, że są przekonane, że państwo polskie nie może się ostać z powodu najróżniejszych głównie geopolitycznych, ale muszę powiedzieć, że jeżeli się chwilę nad tym zastanowimy, jeżeli weźmiemy od głębokiej i staniemy z boku w stosunku do tej drugą co ktoś takiego powie albo jeszcze ważniejsze, bo uważam, że to jest temat tabu to znaczy ja nigdy wcześniej nie słyszałem, żeby w sferze publicznej ktoś na serio postawił ten problem tego socjologia nie badano, bo nikt nie zadaje pytania czy pan naprawdę się boi, że państwo upadnie, ponieważ to są odpowiedzi, które służą na offie tak ja mówię to teraz publicznie, bo uważam, że ten problem trzeba wyciągnąć nawierzchnia nie uderzyć go nie ma, jeżeli grono aktywnych obywateli, a my Rzeczpospolitej uważa, że państwo polskie nie może się stać to absolutnie musi się przekładać na ich codzienne decyzje ja sam znam taką sytuację, w której 1 z naukowców udał się na emigrację, ponieważ obawiał swoje dzieci nie odwoływał się dość toto doświadczenia historycznego i ja nie wiem czy może być w tej sytuacji najważniejszy temat do dyskusji niż ten stosunek do własnego państwa poniosą właśnie rzutuje na pozostałe kwestie jest 1 z tych filtrów przed, przez które przechodzą te duże wielkie globalne problemy do nas to zapytam innych jeszcze co czas wątku związanym z państwem może te wielokrotne upadki polskiej państwowości kierują nas w stronę radykalizmu myślę też o radykalizmie politycznym po osiemdziesiątym dziewiątym roku wciąż borykamy się, że jeśli patrzymy na naszą dużą skalę polityczną scenę problemem kontynuacji u nas jest brak kontynuacji klasyczny przykład kampania 2005 czy 2015 roku wydania prawa w wydaniu prawa i sprawiedliwość, chociaż jest to grzech wszystkich ekip, które następowały po osiemdziesiątym dziewiątym roku z wyłączeniem starań o członkostwo w unii Europejskiej i NATO tu akurat była na szczęście zgoda polityczna czyli, a czwarta Rzeczpospolita, o którą lansował Jarosław Kaczyński 2005 i Polska w ruinie w 2015, a my dopiero w grudniu będziemy to Polska podnosić, czyli ten taki dość fundamentalne w naszej kulturze politycznej nic nowego początku Szanowni wyborcy bierzcie nas w niedzielę wybory, a od poniedziałku zaczynamy od zera, jakby tej rzeczywistości tego świata wcześniej w sobotę w piątek nie było no dokładnie tak to znaczy my mamy do czynienia z taką sytuacją, w której ale znów jak ja staram się zastanowić, bo właśnie te partie polityczne Leonid politycy, jeżeli przychodzą tu w gruncie rzeczy chcą spełnić nasze oczekiwania DAX albo przynajmniej jakiejś części polskiego społeczeństwa to my chcemy od początków łyżwiarzy nie wiem czym żeśmy się w ogóle na serio nad nią sami są sami są z sobą zastanowili się nie nie czynię z tego zarzutu ja chcę powiedzieć, że być może dopiero w sytuacji, w której docieramy do tych cieniutkie kreski czy pojawią się to pokolenie niepodległości, kiedy nagle możemy chwilę z stanąć wobec tego problemu zastanowić się ojej to Tomek pierwszy raz może możemy nabrać dystansu do tego, o czym pani, mówi że że nagle możemy stanąć w wobec siebie powiedzieć zaraz słuchać, ale to jest szkodliwe to znaczy, że jeżeli my będziemy myśleć, a skąd się bierze pokusa takiego myślenia Ano z tego odwiecznego odzyskiwanie niepodległości już nie chce przywołać nazwisk polityków, ale niektórzy z nich naprawdę w swojej ofercie politycznej przedstawili scenariusze typu Noto teraz zaczniemy nie tylko od nowa, ale nareszcie ruszymy z niepodległej zacznie się odnowa zupełnie tak jakby tego, iż rozmawialiśmy nie wiem wojska rosyjskie nie wyszły z Polski nowy wyszły no tak się składa, że wyszło tak i jeżeli my przyglądamy się temu, jakie opowieści są nam tutaj przedstawione to jak na moment też postanowiłem odwrócić spojrzenie od polityków do do społeczeństwa i zastanów się o tym co my mamy w głowach, że tego typu oferty padają, bo ostatecznie politycy są lody emanacją społeczeństwa i znikąd się nie biorą i wydaje mi się, że to pragnienie początku promotor po powoduje nie tylko abstrakcyjne rozważania nad historycznym ono jest potwornie ważne dla rozwiązania dla próby zmierzenia się z najważniejszymi problemami, które przed nami stoją także w nowy sposób po co prawda mówimy o nich atutu, a to tam emerytury służba zdrowia ktoś o tym nie mówi tak, ale jeżeli się przez moment zastanowimy nad tym co to jest system emerytalny czy co to jest służba zdrowia, która działa międzypokoleniową to zdamy sobie sprawę z tego, że kultura podległości, czyli sytuacja, w której państwo nie zależy od nas albo zależy od innego państwa albumu nabieramy dystansu do państwa, bo nie uważamy go za swoje i t d . tak, by to proszę zobaczyć, że my w zasadzie decyduje możemy stwierdzić, że przez ponad 200 lat kultura przetrwania naszej wspólnoty ważna tak, bo oto chodziło, żeby przetrwać ta misja się u zakończoną powodzeniem tak kulturalnie przygotowuje nas do rozwiązywania problemów nowych, kiedy znajdziemy się na swoim mamy swoje państwo nasze kody kulturowe wzory zachowań tego jak byśmy to co uznajemy za wiarygodne co nam się podoba albo nie podoba usług nastał czas do tej wersji retro do swego, że my tak bardzo nie wierzymy proszę zobaczyć jest takie podstawowe pytanie Petru stoją wszyscy także młodzi ludzie na wkład czy wierzysz systemy emerytalne OFE nie wierzy w nią no ale nawet, kiedy kiedyś wicepremier mówił, że wystawiana swoje potomstwo o kwestii okazyjną pop klasyczny wzór postępowania w czasach podległości przez zobaczy, że ten to jest wzór postępowania na czasy, w których może upaść państwo toczy licz na siebie, ale nie szuka rozwiązań zespołowych nie szuka rozwiązań międzypokoleniowych no bo jeżeli państwo może upaść, a jak się okazało z tak jak wspomniałem przed chwilą to nie jest takie rzadkie rzadkie zjawisko, a nie wśród rodaków notują te strategie działania w takich ważnych projektach, które wymagają w ponadpartyjnego porozumienia np. wymagają wyjścia poza poza torze myślimy o przeciwników katedry bezkompromisowych tak bezkompromisowość to jest coś co jest zgodne pochwały w czasie powstania np. tak chodzi tu miał zastrzeżenia, ale załóżmy, że to jest wiarygodna postawa na tamte czasy, ale bezkompromisowy sytuacji, w której my im potrzebne są potrzebne jest system emerytalny czy potrzebne są reformy służby zdrowia, których nie wróci na nic następna ekipa my mówiliśmy o prawdę oprawie z Legią w finale co się stało po 4 reformach AWS -u prawda jak za służbę zdrowia się wzięło SLD traciliśmy gole z ronda natychmiast mnie potraktowano to na zasadzie nowego pod nie było zatem co więcej żadnej jakiś wielki przekonujące analizy, a ja pamiętam, że w dużej mierze Dachau jakiś kolesiostwo i stwierdzenie, że no to się tam nieopłaconych, ale nie było to jakieś wielkie kampanie do tego, żeby przekonać rząd było inaczej nawet o to, żeby poprawić trzeba modyfikować ulepszać tylko, żeby było ładnie tu docieramy dojedziemy w ten sposób teraz pod wracając do tego, by to tej wyjściowej ten z obserwacji, że mamy pokolenie niepodległości mamy ludzi, którzy mają 30 lat którzy, którzy stoją przed takimi samymi dylematami jak wszyscy inni, ale już inaczej no i grunt pod nogami ich nie wygląda w Polsce i tu z ciekawym paradoksem się pan rozprawia, bo ciągle mówimy o tym, wielokrotnie pojawiały się na przestrzeni ostatnich 3 lat w Polskiej publicystyce, że młodzi nie są zaangażowani np. protesty w obronie sądów to może nie, bo lipiec 2017 roku był takim przełomem, ale wcześniej, czyli chodzi o Trybunał Konstytucyjny tę pierwszą marżę kodu, że młodzi nie są zainteresowani polityką mówią, że to jest coś absolutnie brudnego co ich nie dotyka nie dotyczy i oni nie chcą mieć tego w swoim życiu i często łączymy to w Polskiej publicystyce właśnie z tym brakiem doświadczeni, a on związany z nim ze zniewoleniem nie wiedzą jak to było w PRL-u i klubów fatalne jak była cenzura ją CE CE na półkach w sklepie jest ani tego nie rozumieją basisty rozpala w ten sposób no dobrze, że jakże to tak czy trzeba mieć jakiś doświadczenie zniewolenia braku państwowości, żeby docenić wolność niepodległość demokrację suwerenność sama narracja przybył pojawia się w przypadku kryzysu Unii Europejskiej no tak Unia przez przeżywa kryzys, ponieważ dorasta to pokolenie, które w drugą wojnę światową zna tylko z podręczników historii, a skoro nie mają doświadczenia wojennego NATO nie są w stanie zrozumieć, dlaczego Unia powstała Czuma zapobiegać w przyszłości tak znaczy to jest to jest taka sytuacja, w której ja znów postanowił wziąć na serio pewne stwierdzenia, które krążą w sferze publicznej innych i sobie krążą tak bezkarnie mianowicie takie właśnie zarzuty wobec młodego pokolenia, że one się nie tylko nie angażuje, ale powody, dla których się nie gorzej, bo nie zna smaku niewoli dziś dobrze zastanowimy nad tym co by oznaczało, żeby doceniać smak wolności musielibyśmy cyklicznie traw drzew wolno się odrodzić państwo, by zobaczyć jak to jest schowany pod spód tymi bieżącymi sformułowaniami na temat polityki i teraz no i jeżeli przyjmiemy perspektywę państwa, które trwa to ten to argumentacja nie do przyjęcia, bo nie można życzyć młodym ludziom, żeby stracili niepodległość tak no nie oto 78 pokoleń Polaków się domagało własnego państwa i ci publicyści, którzy stawiają taką tezę wcale tego młodemu pokoleniu nie życzą tylko, że jest to mam wrażenie takich uświadamia, że tak jak pan powiedział gdzieś tam schowane no jest schowany, ale wydają się, że jeżeli znowu, jeżeli mielibyśmy na moment w 53 oddech stany z boku i porozmawiać poważnie no to to jest godna przemyślenia, bo jeżeli tak to proszę zobaczyć jak jak wielkie różnice międzypokoleniowe powstają, bo ten sygnał o tym, że powinniście stracić niewolę Nohant tak, żeby zrozumieć ciężaru wolności musimy ja to rozumie chyba może, dlatego że z tym z pokolenia podległości, ale ale, jeżeli się chwilę zastanowić, czego życzymy tym młodym ludziom albo mówimy próbujemy im powierzyć to to nie może być dla nich zrozumiałe, bo oni te informacje na ten temat czerpią z drugiej ręki, czyli ich polityczność ich rozumienie wolności powinno wręcz być ufundowane na czymś innym co prawda i muszę powiedzieć, że 1 z takich rzeczy, która też nie zaskakuje w tych konfliktach międzypokoleniowych, ale one nie są tyle międzypokoleniowe to bardziej chodzi o to czy ktoś został uformowany w tej kulturze podległości czy ktoś już przeżywa sobie na kulturę państwa niepodległego swobodniej Otóż 1 z takich konfliktów dotyczy on młodzież nie interesują polityką albo też nie interesują się tak jak pani przed nią wspomniała tymi protestami w sprawie konstytucji ja muszę powiedzieć, że co jak co, ale mam wrażenie, że interesują tylko dla nich właśnie z racji doświadczeń to znaki szepty chyba polityczna przesunęła się winny rejon i tu ducha dla wielkich napisano w rejon prawo pracy Onufry prawa pracy, jeżeli nie na szczycie naszej hierarchii Wolf tego co uznajemy za ważne nie ma już odzyska niepodległość albo walczą o niepodległość i to i niepodległe państwo oraz akrylową mieszkanie nagle okazuje się, że młodzi ludzie z dopominają się rzeczy, które pozostawiono zboku pokoleń niepodległość zostawiało z boku takich jak np. kwestia wynagrodzeń za nadgodziny tak i młode pokolenie widać było to szczególnie ciekawy przykład był o ostatnie z konkretów protest młodych lekarzy, którzy młodzi lekarze, bo wyzwala niesłychane pokłady agresji takiej słownej w swoim proteście swym protestem mówiąc takie rzeczy, że po pierwsze nie chcą nigdzie wyjeżdżać on gorzej radzili uwaga taka niż wiarą niech jadą 2, że domagali się w gruncie rzeczy, żeby się dobrze wsłuchać w tych dniach chcieli pracować z kilku etatach, żeby zarobić również, grając chcieli przez duma nasza przestrzegania obowiązujących przepisów o zgrozo Han, by niczego więcej i teraz oczywiście tam była też dodatkowa agenda, ale mówi, że nie chcą wierzyć krótko mówiąc wtedy, że swoje państwo na poważnie ja mówię teraz o tym co nie powiedzieli nie wnikam co sobie tam prywatnie myśleli, że znowu jesień wypowiada mu pokoleniu niepodległości co tam myśli przeżywa to jest temat dla zupełnie inne jednak na zupełnie inny Ros rozważania natomiast to co mnie zastanawia co argumentację to znaczy, że nagle hasło, które padło dodajmy w stosunku do młodego pokolenia uczciwie z lewej strony i z prawej strony jest filmowym modnym w książce podaje przykłady, kiedy padają hasła pod niech ktoś wyjedzie niech jedzie niech opuści Polskę i wtedy problem zostanie rozwiązany ja przypominam, że szczytem marzeń, ale pokoleń podległości był wyjazd zagranicę in zrozumiałe i za to pamiętam tak przeżycie prawda z pierwszym wyjazdem zagranicę było wielkie, ale przypominam, że coś się od tego czasu zdarzyło weszliśmy do Unii Europejskiej i to przy wciąż nie jest taki wielki i w tym momencie zmiana wzorów postępowania czy wzięcie państwa na poważnie powinno być zupełnie inne, a co więcej, o czym świadczy przez jakie okulary musi oglądać rzeczywistość polską ktoś, kto mówi niech jadą w i kto to jest oderwany od rzeczywistości, kiedy mówi to w sytuacji, kiedy przeżywamy po raz pierwszy tak dramatyczny niż demograficzny w czasie pytam to jak trzeba być oderwane od rzeczywistości nie lekarza tak słono państwo kosztuje nie mówiąc o tym, prawda nie mówiąc o tym, raczej ja się pytam to jak trzeba być oderwanym od rzeczywistości, żeby takie rzeczy mówić trzymajmy się faktów sprawdźmy, jaki jest niż demograficzny sprawdź honoraria jak chcemy zapewnić służby zdrowia na lata to są rzeczy, których z całym szacunkiem dla diagnoz stawianych przez prof. Drożdż, gdy jedno ugrupowanie nie rozwiąże, ponieważ wiemy, że w państwach europejskich tego typu wielkie reformy zwykle wymagały ponadpartyjnego port nad partią zgody tak jest w związku z tym prawo i sprawiedliwość obiecuje nam coś, czego nie będzie w stanie do Dody dotrzymać, dlaczego nie, dlatego że nie chce czy nie chcą ja nie wiem, czego chce tam naprawdę chcą, ale dlatego, że jeżeli prowadzą politykę, która konfrontacyjny w tej następna ekipa będzie wręcz musiało wywrócić stolik z reformami przygotowany przez prof. Rivers to już to wiemy, że wobec tego komisja nie zostanie uwieńczona powodzeniem z jakich powodów most taki, że widzimy co się działo przez 30 lat w trzeciej RP, a jednocześnie służba zdrowia reformy emerytalne reformy edukacji, które podniosą poziom na dodatek Boże, żeby Polska rzeczywiście mogła w konkurować z innymi państwami są konieczne Muszynianka jest pana o to zapytać, bo to w tej książce nie wybrzmiewa być może zresztą też taki był jej cel zastanawia się pan nad tym, dlaczego doświadczenie upadku wielokrotnego upadku nie daje żadnych konstruktywnych efektów, że to działanie determinująca jest zawsze i minus ani intruz się wydaje, że to to to tu to chyba musiałem się byśmy z po to, zależy od kontekstu, dlaczego dlatego, że doświadczenie upadku po pierwsze, paradoksalnie szumi dokoła, że jest 1 z najbardziej oryginalnych naszych intelektualnych doświadczeń wiele państw innych nie poznał tylko, a zatem z opisujemy siebie no była to 1 z pobudek do napisania mojej książki, jeżeli ja nic ciekawego nie widziałem w podręcznikach do podłogi amerykańskim to od upadku państwa, ponieważ tam nie ma żadnych tego typu dylematów prawda w związku z tym zostawią tt tt tt tę kwestię zboku zastanawiam się z czego to nas uczy no to musielibyśmy najpier w siebie potraktować poważnie przerastać siły szukać inspiracji, gdzie indziej spożywanie lustro ognia ani potraktowaliśmy poważnie, bo to też jest niezwykle istotne wskazuje na to, że ani po trzecim zaborze inni nie starano się dokładnie przeanalizować się, ale jakiś szok dla zbiorowości stanowiła utrata państwa, ale jednocześnie biletem na ja w prawda wadliwy prawda nie dla całej zbiorowości rzecz jasna niektórzy w ogóle się nie zorientowali, że coś się znudziło się one to była garstka elit politycznych, a które były tego świadoma ani też po osiemdziesiątym dziewiątym, a rok nie zastanawialiśmy się tak jak działał na nas jako zbiorowość szok wolności lub dokładnie tak to znaczy wydaje mi idzie tak jak Tomasz Żak owocem możemy pomyśleć być może dopiero teraz możemy ją znowu odbieram jest taki głęboko konfrontacyjny w Polskiej polityce jakoś mi pobrzmiewa sytuacją taką, że walka w polityce toczy się wszystko tak to znaczy, że jeżeli w tył głowy mamy upadek państwa po raz en ty to my z tym przeciwnikiem politycznym nie będziemy rozmawiać jako z kimś kim konkurujemy władzy tylko będzie mówić na niego targowica Miley Cyrus ścisły mnie nie to coś więcej niż rok to jest osoba, która jest zdrajcą z członkiem własnej wspólnoty zdrajcą i ta zdrada nie jest taka jak w czasach potopu np. tylko to jest granda żadna z równowagi rozbiór OFE zbiorowości to jest zdrada, która prowadzi do upadku państwa tuż po kursie i zdrady być w Polskiej historii powiewu w szerzej można, by się było zastanawiać nie może i my, jeżeli prowadził politykę na takim wysokim c notuje sobie nie wyobrażam, żeby można byłoby zastanowić nad tym co wyprawiamy sztabów to przeżytek i polityki kompromisu, która pozwoli na współ ducha służby zdrowia tak, która pozwoli nam zbudować jakąś politykę międzypokoleniową, a może po prostu poczekajmy aż się nie rosną pokolenia nie niepodległości nie wystarczy właśnie to tu muszę powiedzieć, że to jest taka ilustracja generał uznawana za nieuchronnie nudne z pokolenia podległości jest ciemny niestety wciąż zadziwia chciałem w to uwierzyć, ale niestety jest taka smutni Sanu do mojej książce, której staram się jednak wplątał w zwrócić uwagę na jaśniejsze strony w momencie, kiedy pojawią się takie teorie jak resortowe dzieci, czyli ciągniemy stare historie z czasów podległości, likwidując odpowiedzialność jednostką diesla nie ma z mlekiem matki to można ciągnąć bez końca dać jakąś nową wersję tego tego zdegenerowanego liczby chorych prawda pojawiają się w sferze publicznej proszę zobaczyć, że widzimy też młodych polityków, którzy zamiast przygotować swoją agendę brną w konformizm i kiedy młody człowiek mówi o tym, że chce być prowadzi walczyć z komuną w Polsce 2018 roku ja wiem jedno nie wiem co ma wpły w wiem jedno mówi językiem, którego nie wypracował podstawy swego doświadczenia to jest język z czasów podległość dr Jarosław Kuisz autor książki koniec pokoleń podległości bardzo dziękuję panie doktorze za wizytę dziękuję za chwilę inflacji Szanowni państwo po informacjach oczywiście wracamy do
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 40% taniej!

KUP TERAZ 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA