REKLAMA

Historia "prawdziwego" Draculi

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-11-26 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
30:19 min.
Udostępnij:

Prof. Ilona Czamańska jest autorką książki "Drakula: wampir, tyran czy bohater?". W poniedziałkowym Wieczorze Radia TOK FM opowie, kim naprawdę był słynny Drakula i... ilu ich było!

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
A gościem poniedziałkowego wieczoru w radiu TOK FM jest teraz prof. Ilona Czamańska, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorka m. in. książki "Drakula: wampir, tyran czy bohater?". Dobry wieczór pani profesor, dobry wieczór państwu. "Kocham szarość, mrok i ciemność nocy, lubię być sam, a za najodpowiedniejsze towarzystwo uznaję własne myśli" - tak mówi Drakula, literacki, do angielskiego prawnika, który przybył by sfinalizować zakup londyńskiej posiadłości, bo krwi żądny jegomość jest anglofilem, pod postacią wilka o czerwonych oczach udaje się w podróż morską na wyspy, by tam kąsać się po szyjach urodziwe panny, by rzecz jasna skończyć marnie, czyli przebity osikowe kołkiem. Rozwiń »
Ale to jest ten element pop kulturowy związany z naszym Drug kulą, ale my dziś przede wszystkim o Drakuli rzeczywistym faktycznym istniejącym na Wołoszczyźnie występującym w wieku 15 

Tak Drakula czy właściwe tory nie tylko 1 Drakula Drakula ubyło w istocie kilku i każdy z nich troszkę inny zaczęły się tak naprawdę od włada Drakula syna skądinąd zresztą dosyć dobrze znanego Hospodarske milczy starego, który by był członkiem zakonu smoczego Toro Rosso wyjaśnia zorganizowany został przez Zygmunta Luksemburczyka króla Węgier, a później także jak wiemy cesarzem i ich za kontent połączony ze stałą członkostwo w tym zakonie połączone z wręczeniem odpowiedniego Orderu było wielkim wyróżnieniem

Jego członkiem był podobnie mówi Władysław Jagiełło tak i Władysław Jagiełło i również wielki Książe Witold bardzo to była wówczas prestiżowe właściwie należy przynależność do tego zakonu, chociaż reguł to trzeba powiedzieć, że akurat Jagielle Witoldowi, zwłaszcza jej nie za bardzo się to podobało, bo co się wiązało także lenno jednak pewnym przyznaniem pierwszeństwa Zygmunta Luksemburczyka jako wielkiego mistrza tego mu tego zakonu, a właściwie takiego powiedziałabym pseudo zakonu, bo to raczej było takie i inne święta na gaz ziemny i świeckie Stowarzyszenie tak zorganizowane na wzór zakonów rycerskich i do Korony przycinanie wasza imperium osmańskim dodajmy też da się też ja bym powiedziała, że dla Zygmunta Luksemburczyka to był też słynne znakomity sposób mówi Anna pewnego jednak podporządkowania sobie innych władz, ale wracając do domu jeszcze, że wraz ze śmiercią Zygmunta Luksemburczyka, ale także zakon smoka odszedł na śmietnik historii nie do końca, bo jednak na on funkcjonował jeszcze w czasach Macieja Korwina on już nie miał takiego znaczenia oczywiście jak za czasów Zygmunta Luksemburczyka ale, ale jeszcze funkcjonował na innym członkiem był hot spot Wołoskiej Hel został członkiem również hospodar wołoski co byłoby wielkim wyróżnieniem no oczywiście Wołosz czy zdaniem była dużym państwem była państwem zależnym zależnym tak kogo czy raz od Węgrów oraz od Turków do akt KIO, iż od 1 i od drugiego, ponieważ tutaj trzeba rozróżnić się po pierwsze, okres historyczny, ale też sposób uzależnienia, bo on na Bałkanach generalnie mamy taką ciekawą sytuację, że właściwie wszystkie te państwa w południowo-wschodniej Europie numer NIP tylko ściśle Bałkany to na te państwa rumuńskie to może tak nas stuprocentowa Bałkany nie są może bardziej kulturowo inne, ale ale, ale tutaj mamy podobną sytuację nie powiedziałabym powiązań także u mnie też kilkoma nieraz różnymi państwami one mają na różny charakter to znaczy mamy powiązania trybu Tarnów z państwem osmańskim te powiązania trybut czarne mogły być powiązany także z politycznymi, ale niekoniecznie musiały i nie zawsze były, ale ta opłata atrybutu była w pewnym sensie taką opłatą za pokój, a jak wyglądały inne już tutaj elementy powiązań to już należało do określonych w danym momencie układów politycznych całkiem innych natomiast tradycyjnie oczywiście włoszczyzna była powiązana politycznie z Węgrami, dlatego że włoszczyzna w ogóle jako państwo Penny kształtowała się na terenach takich innych, które zna, ale te, które były podporządkowane częściowo Węgrom częściowo jeszcze w Bułgarii Czech, o ile ale, ale w momencie, kiedy ona właśnie zaczyna się kształtować już to państwo włoskie to były tereny podporządkowane królestwo węgierskie i po i właściwie praktycznie aż do 1500 dwudziestego 2 siódmego 22008 . roku, czyli w momencie, kiedy król węgierski Jan za pojazd poddał się sułtanowi Sulejman nowi no to forma nie jest oczywiście Węgry funkcjonowały jako zwierzchnik Wołoszczyzny, czyli wracamy teraz do naszych władz wdów buta akcji hospodara Rzym włoscy nie mają na imię MBL członkiem zakonu smoka, o których pani profesor przed chwilą mówiła był władcą drugi to był ojciec włada Palownika aurę tego, który nas tarasuje on był gospodarzem w wołowskim poczynając od roku 1400 trzydziestego siódmy szóstego po z dużymi kłopotami prawdę mówiąc, dlatego że został tym gospodarzem właściwie w momencie, kiedy sytuacja Węgier ulega pewnemu osłabieniu, gdy niedługo potem w 14003007 . roku umiera Zygmunt Luksemburczyk na Węgrzech wybucha wielkie powstanie ludowe, zwłaszcza na terenach na terenach Siedmiogrodu rządy po nim po Zygmuncie Luksemburczyków przejmuje jego dźwięk Albrechta Habsburga, który nie bardzo potrafi sobie z tą dosyć trudną sytuacją poradzić i w rezultacie wiele to można powiedzieć, że dochodzi do takiego poważnego konfliktu, a inny węgierską ne osmańskiego ustawicznych innych ataków osmańskich na teren nie Węgier no i w tym układzie Wład UE brak ulg znajduje się w trudnej sytuacji po napoju z węgierską za bardzo nie może liczyć, a z drugiej strony ma potężnego tutaj sąsiada tureckiego i siłą rzeczy musi się podporządkować się, ale my zresztą w miarę się podporządkować swoje, chociaż nie inny o na tyle na ile musi niekoniecznie nad niekoniecznie chce w rezultacie, więc czy, po który ani Turcy mu nie ufają ani Węgrzy mniej ufają ani 1 ani z drugiej strony tutaj nie może liczyć na taką prawdziwą pomoc dochodzi do takiej sytuacji, kiedy on zostaje wezwany na Dwór sułtana obrusy no i to Moskwę i tam zostaje aresztowany na pewien, a mnie na pewien czas w i razem ze swoim realizują namawia swojego syna Emir cię tak, których główną siłą rzeczy innych również mocno podporządkowany rynny i co powoduje, że on tak nie jest za dobrze widziany na Węgrzech, ponieważ umowy uważa się go za takiego jednak niepewnego sojusznika na argumenty cieszy ta sytuacja zmienia, ponieważ umiera dla siebie szybko inny byli Albrecht von Habsburg zresztą próbujący odbić utracone utracone państwo serbskie utracone przez despotę i Jerzego frankowicze no i na Węgrzech następuje rzeczywiście poważny problem po ślubie umiera, pozostawiając 2 córki małżonkę w stanie godnie w rezultacie Węgrzy nie bardzo wiedząc co mają zrobić czy szukać sobie nowego władcy na zewnątrz te zaś czekać na to co się ubrać i grają 2 frakcje 1 uważa, że taka druga taka reakcja zwycięża można powiedzieć frakcja, która uważa, że należy wykorzystać tę sytuację poszukać sobie dobrego sojusznika i wybierają na króla polskiego wówczas młodego bardzo króla Władysława syna Władysława Jagiełły jak wiemy z późniejszych lokalnego Warneńczyk no ale zanim ten król przybywa rodzi się syn Albrechta Habsburga jej Elżbiety i teraz tak naprawdę Węgrzy zamiast silnego sojusznika to zagwarantuje sobie zapór zagwarantowali wojnę domową, która trwała kilka lat i która spowodowała, że to włoszczyzna nie znajdowała się w najlepszej sytuacji znowu również każda ze stron próbowała poprzeć 1 to drugiego chciałabym dopytać tam profesor, bo mówimy teraz cały czas o Anne tronie węgierskim NATO i o tym jakie były tam komplikacja bym chciała rozmawiać przez lot tronie włoskim jak na ogłaszane były komplikacje działa to tzw . u władz sami, ponieważ powiedzieliśmy w pewnym momencie, że ów władcy władzy drugi jak ów członek zakonu smoka inny tak o tym, zaczęliśmy o tym, czytałam, więc pytam czy to tak właśnie było jak przeczytałam w literaturze został pojmany przez Turków wraz ze swoimi synami, czyli także z naszym włada Palownika, który podobno spędził w Turcji 7 lat nadwozia Słowiańskim o szkole janczarów tak z młodszymi synami 2 młodszymi synami wolne zostały został porwany natomiast ceny nocą do szkoły janczarów tutaj jakby miała pewne wątpliwości oni mają oni żyli na dworze no w zależności od tego jak się układały też wzajemne relacje to dobry to wyglądało też różnie, ale nie z tego co wiemy to np. młodzież ten najmłodszy spośród synów włada Drakula no powiedziałabym znalazł się w bardzo dobrych relacjach z mych Megane drugiej w późniejszym sułtanem tylniej oni oni znajdowali się na dworze Lecha i po śmierci swojego ojca został władcą trzeci przez sułtana osadzony na tronie wołowskim motelu liczą na jego lojalność, ale sytuacja była taka dosyć szczególne, dlatego że rok 1400 czterdziesty ósmy to jest rok, w którym jak chłoniak jelita wyprawia się przeciwko Osmanom i to bardzo daleko, wędrując bardzo daleko na południe, bo aż na Kosowo, a on podejmuje walkę wówczas w Sojuszu ze znanym z księciem albańskim skandalu media, ale także ciągnie ze sobą, a hospodara w obydwu państ w rumuńskich, czyli Wołoszczyzny i imało Darwina i wychodzi na to, że ten drugi włoski po prostu praktycznie to państwo włoskie pozostało bez ułatwień i to wykorzystują twórcy osadzają, a rzeczywiście włada zwanego później nazwanego barwnikiem na tronie wołowskim, ale nie on jesienią otrzymuje, ponieważ tak się składa, że ten trend Władysław drugi, który został wówczas Zdanowicz który, który jest, który powędrował na wyprawę Wołoską jednak wrócił i wrócił i zdrowo bardzo szybko jednak przejąć z powrotem władze Enei władcy musiał uciekać tułaczki i tułał się po świecie można powiedzieć no nie uznaje się do roku 1400 pięćdziesiątego szóstego wtedy udało im schron odzyskać itd jest ten rok z rzędu długiego długiego jak na tamte warunki opanowania, bo bodajże sześcioletniego trzeba powiedzieć, że tam, ale uzyskuje tron dzięki pomocy Jana okonia i jego tak naprawdę znaczy to była taka pomoc raczej milcząca to znaczy, gdy on kazał pilnować granicy wiedząc dobrze co zrobić chyba, więc taktowny tak to wyglądało, ale widzimy w el rzeczywiście jego coraz bliższe i coraz takie lepsze relacje z całą rodziną Elcho Unia ich, bo od innych RPO o tym jak chłoniaki to tej bitwie o w belgradzkiej zresztą świetnie wspaniale tutaj wspaniałym zwycięstwie niestety w wyniku tych o chorobie w wyniku epidemii umiera no to następuje rzeczywiście tragiczna sytuacja całej tej rodziny, ale i tu widzimy, że rynny Wład Palownik vel wyraźnie inny utrzymuje dobre stosunki z tą rodziną, a wiadomo, że tamy i nośnik chciałabym rzeczywiście robić wykładu na temat dzieł węgierskiego to siłą rzeczy tak wychodzi od reszty powiązania są bardzo ładne bardzo duże no ale ale faktem jest liderem Wład Palownik współpracuje później z zięciem Trumpa, aby w MDM przepraszam z ze szwagrem Jana Lechonia Diego Michaiłem Neo surrealizmu, który w, których nam ostatecznie doprowadza po mnie o śmierci przedwczesnej zresztą też Władysława to grobowca do wyboru senator John Beard młodszego syna Jana Winieckiego Macieja Korwina na jej tutaj również cały czas widzimy bardzo dobre relacje z rodziną, a nie i Maciejem Korwinem przynajmniej takie one się wyda przynajmniej takie one się wydają władzy bardzo liczy na pomoc węgierską bardzo liczy na pomoc Macieja Korwina no ale znowu tutaj trudno jest czy abstrahować całkowicie przecież od ówczesnej sytuacji, a w międzynarodowej w latach 1400 pięćdziesiąty dziewiąty mamy wielkiej zjazd o w Mantui i w UE działania papieża zmierzające ku temu, aby powołać wielką anty osmańską objęte Europejską i 1400 pięćdziesiątym dziewiątym roku Wład przestanie też opłacić coroczny haracz w wysokości 62  000 dukatów zajęła w Janowie ale gdyby jeszcze pani profesor pozwoliła to chciałabym wrócić do początku jego panowania co będzie potem mówić o czarnej legendzie włada Palownika trzeba chyba powiedzieć, skąd ta czarna legenda się wzięła, ponieważ krótszy powiatów, które były one produkowane przez jego przeciwników politycznych coś było narzeczy między nimi anten słynny podstęp, którego się dopuścił falownik 1400 pięćdziesiątym siódmym roku wobec tych Bułgarów, którzy zdradzili jego ojca no tak tu mamy, ale i tu mamy szereg rzeczywiście różnych spra w związanych zarówno z wewnętrzną jak i zewnętrzną polityką włada Palownika, a więc jedno czy to jest on jest znowu odprawą nie do końca Jasną jak i 2 wyglądały do końca te w relacje z bojarami Wołoskiej mnie, aczkolwiek to potem bacznie bardzo dużo bardzo dużo legend na ten temat, ale mu wydaje się, że w domu pierwszym przynajmniej w rachunku menedżer liczymy, więc nie widać co jakiś takich wielkich zadrażnień one Belt one tak następują z UE z zysku z biegiem czasu coraz bardziej wynika to z faktu tego, że oczywiście pojawiają się konkurenci pojawia się przede wszystkim Dancewicz, który nocą co ciekawe pozyskuje sobie także tych, którzy dotychczas w spisie wydawało się sprzyjać im pomagali im Wadowity w inny falownik owi mianowicie pozyskuje sobie mieszczan warszawskich, które jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że władza rzeczywiście bardzo dużo innym korzystał z pomocy w Braszowie z pomocą mieszczan z Rzeszowa, walcząc o, walcząc o władze no inie zresztą w zamian za tę pomoc, jaką uzyskał bardzo skuteczną zresztą obiecał, że właściwie wydał zresztą przywilej mieszczanom Rafał k przywilej na wolny handel Błaszczyk o tymczasem okazuje się, że mieszkańcy tych upałów miast południowo siedmio grodzkich, czyli w Raszowej Sibiu mu dosyć mocno zaczynają się również angażować raz w pomoc Zdanowicz czemu no i nie jest rzeczywiście Dan el 10 i próbuje atakować, a o prawie dosyć to troszkę później 1400 sześćdziesiątym roku tron Wołoskiej no i to się spod byka potem z ogromnymi represjami, ale oczywiście nie udaje się władze Bogdanowicz czekiem od tronu Nowackiego zdobyć, a inny zostaje wzięty do niewoli no i może potem właśnie powiemy w jaki sposób w jaki sposób ginie, bo to troszkę właśnie związane jest w pełni tekst z rąk legend rocka może od razu powiedzmy co się wydarzyło, bo zaczęłam o opowieść o tej historii nie wiem co nas bardziej legendą czy bardziej faktem, jakoby dziennie wielkiej nocy 1400 pięćdziesiątego siódmego roku podstępem, zapraszając na posiłek do swojej twierdzy Wład Palownik swe go w innych bojarów innych zdrady na jego antenie tyle bojarów mieszkańców groszowe, a klientem oczywiście tam były też represje wobec bojarów tam zresztą był bunt tzw. albumu albo wielkiego on 1 z bojarów, którego aut których, który został poparty przez okres cięć bojarów natomiast jeśli chodzi właśnie ono to zaproszenie na ucztę nie to jest tu chodziło mieszkańców tylko wiesz te święta wielkanocne ludność oczywiście nikt w stolicy tego w Wiśle bardzo świętowała to święto no i Lenny White kazał je pochwycić co znaczniejszych mieszkańców tego miasta i tam bodajże 40 osób, ale bić na upalne natomiast pozostałym kazał budować twierdze pojedna no to jest znowu bardzo wstępne bardzo ciekawe i jej symptomatyczne, ponieważ na ogół łączono tę budowę tej twierdzy właściwie, jakby z inną działaniami antytureckiej, ale czas sobie zobaczyć je zatwierdza się znajduje potwierdza znajduje się na pograniczu akurat wcale nie Wołoską osmańskim tylko Wołoską węgierski to jest wiedza, która pilnuje właściwe drogi pomiędzy Rzeszowem a, a włoszczyzna, więc wyraźnie świadczy to o tym, że na kogo on się przede wszystkim bawią oczywiście przede wszystkim obawiał się konkurencji ze strony jednak swoich krewnych i walki o od ran, ponieważ przy oczywiście po śmierci nawet na opóźnienia w tym nawet po śmierci dana ciągle jakiś nowy konkurent się znajdą, ale byłyśmy w roku 1400 pięćdziesiątym dziewiątym, kiedy falownik przestaje płacić haraczy sułtanowi namówiła pani też o tym, kontekście międzynarodowym w 1400 sześćdziesiątym pierwszym roku na Dwór parownika miał przybyć turecki poseł i zażądać, by Drakula osobiście zawiózł zaległych haraczu do Stambułu i okazało się, że to była pułapka podobno zresztą do tej Anny, w którą wpadł ojciec falownika no i Drakula już była sprytniejsza, a jeżeli nie one przestał płacić haracz po pierwsze, wiedział co rok to znaczy wiadomo było, jakie będą tego konsekwentnie czyni mnie bym musiał się oczywiście spodziewać takich czy innych konsekwencji na Elbie i teraz oczywiste i w jakim momencie się przestaje płacić jeszcze powiedzieć, że pierwsze 2 lata i ciekawe czy zresztą innych to nawet nie podoba się Węgrom, bo wydawało im się, że Węgry do auta może jednak on będzie tutaj jednoznacznie węglu opierało, ale dopóki sytuacja na Węgrzech była niejasna, bo on stale sobie nie pozwalał na takie na takie działanie natomiast płaci przestaje płacić haracz w momencie, kiedy wydaje, że się ze zorganizowana zostaje liga anty turecka, bo wszystko na to wskazywało wydawało się nawet, że uda się doprowadzić to było strasznie trudne w tym czasie uda się doprowadzić do współpracy wenecką węgierskiej coś co to ze względu właśnie na konflikt ustawicznym angielsko weneckiego miasta Adam Maciejewski wydawało się, że prawie niemożliwe i tutaj były już w tym kierunku wydawało się bardzo bardzo daleko idące rozmowy, by wreszcie miało nadzieję niewątpliwie Wład Palownik na bardzo dobre relacje z Węgrami w tym czasie właściwie cały czas tym ostatnim też rynny okresie 2 lat, czyli rok 2 tysiące sześćdziesiąty mnie pierwszy rozmawiano na temat małżeństwa włada Palownika sól krewną Ewę Macieja Korwina, a więc tutaj te relacje były bardzo bliskie i Palownik byłoby wręcz przekonany, że Węgry udzielą mu w razie ataku osmańskiego skutecznej pomocy ja bym powiedziała mało jest on wręcz w pewnym momencie prowokował sytuacje takie, które by skłoniły zmusiły Węgrom do Węgrów do działania i to mogło być 1 z powodów, dla których ostatecznie potem Maciej Korwin jednak zrezygnował z tej aktywnej pomocy ładowi falownika wino i właściwie wręcz nieciekawie się to dla niego skończyło więzień Maciej Korwin bardzo nie lubił, jeżeli ktoś próbował narzucić mu cokolwiek i to nawet nawet powiedziałabym niewiele brakowało ład jego wuj, który osadził go na tronie też Bytom przypłacił życiem mimo braku pomocy węgierskiej w las całkiem dobrze sobie sułtanem jego wojskiem radził LOK Ks z tym żadnych wiadomo było, że to mogła być radzenie sobie tylko na krótką, bo ona oczywiście rzeczywiście ten wielki atak Osmański przetrwa przetrwał zresztą sposobem pogłoski o takim, jaki tradycyjnie Wołosi prowadzi działania wojenne, czyli właściwie likwidacja wszystkiego co się da na nizinach wraz z wycofaniem się w górę, a w górach no to już wiadomo przeciwnikowi było bardzo trudno prowadzić działania wojenne, zwłaszcza Anno w górę z Włoch, bo Wołosi to on gada Monaru bywał Regulski, który w, których góry zna znakomicie i w górach jest absolutnie tutaj górą nad wszystkimi przeciwnikami także pilnie osobie rzeczywiście bardzo modne bardzo dobrze radził w tej walce prowadzonej na terenie górskim, ale z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę to, że ono oczywiście szans, ale zaangażował Annę ogromną liczbę ludności także te grupy ludności, które normalnie nie podlegały obowiązkowi wojskowemu albo to nawet później oczywiście też legendy na ten temat krążyły i inne opowieści o nią literackie jak kto inny Wład Palownik zmusiły Cyganów do prowadzenia walki z Osmanami falownik sobie doskonale radził w tych działaniach wojskowych, ale pani mówi nie wszystko inne, jeżeli chodzi o tak bezprawnego przeciwnika się udawało bo kiedy Turcy zobaczyli, że trudno im wygrać z partyzantką to przenieśli się w stronę działań politycznych i nawiązali kontakt z włoską opozycją i wysunęli dotrą młodszego i stłuczonego brata Drakuli na ile jest uczonego to jest oczywiście jednak kwestia, bo on jednak nie przyjął islamu, czyli kryli jednak do końca się nie stoczył natomiast my no bo wciąż pozostawał w wały bardzo bliskich osobistych relacjach z innym jak medal w drugim to był właściwie 1 z głównych atutów poza tym ja bym powiedziała jednak również byłoby troszkę lepszym dyplomatą, a włada czyni mu nie tylko potrafił przekonać do swoich racji bardzo licznych Bojanów wołoskich, ale i potrafił przekonać swoich racji również Macieja Korwina, ponieważ pula władcy falownik ostatecznie przecież musiał się wycofać z Wołoszczyzny i to właśnie scalenie przed tą wielką armią Mehmeda drugiego tylko przed PE oczywiście też armią turecką, ale już ta, którą gorzko na pomoc w Radłowie jego i jego bratu musiał wydawać się wycofał się na wycofał się na Węgry liczył na pomoc Macieja Korwina tymczasem zamiast pomocy zostało aresztowany renomy jak podają właściwie ekranie kina długi czas wsadzony do więzienia no jak to wyglądało jak długo rzeczywiście był w tym uwielbieniu i na ile to było takie na ciężkie więzienie to jest to jest sprawą dyskusyjną natomiast natomiast faktem jest jednak wolności osobistej nie miał przez bardzo dobitnie odmiennego losu nastąpiła w 1400 siedemdziesiątym szóstym roku, czyli po 14 latach w sumie od 3 utraty włoskiego tronu, gdy Maciej Korwin, planując wojnę z Turcją uznał, że przywrócenie Drakuli e-tron Wolskiego zapewni wsparcie jego planu ze strony tego kraju niestety zbyt długo sobie nie sporządził, bo już 1400 siedemdziesiątym siódmym roku wpadł w zasadzki zostało zabita jego ucięto głowę podobno zakonserwowano w miodzie wysłano do Stambułu bardzo dziękuję pani profesor za to dzisiejsze spotkanie prof. Ilona Szymańska Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu była naszym gościom przed dwudziestą trzecią bardzo cienką
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA