REKLAMA

Nieletni przed sądem. Jak działa system sprawiedliwości

OFF Czarek
Data emisji:
2018-11-27 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
32:50 min.
Udostępnij:

Rozmowa z Justyną Włodarczyk-Madejską, która bada nieletnich przed sądem. Dlaczego młodzi ludzie schodzą na złą drogę?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary Łasiczka, program OFF Czarek, dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. W studio pani Justyna Włodarczyk-Madejska z Zakładu kryminologii Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk, dzień dobry, dzień dobry. Pani bada nieletnich przed sądem. Nieletnich, czyli?

Nieletnich, czyli, nieletni to tak Rozwiń » naprawdę dzieci, które albo popełniają czyny karalne albo wykazuje przejawy demoralizacji tej w ustawie mamy jakby 33 elementy tej technice nieletnimi mogą być osoby, które popełniły czyny karalne w wieku 1316 lat, które wykazują przejawy demoralizacji do osiemnastego roku życia jednak tutaj nie mamy tej granicy początkowej wiekowej i nieletnich, wobec której sąd orzekł wobec, których są wykonywane środki wychowawcze lub poprawcze do 21. roku życia

A oznaki demoralizacji to co?

Np. brak realizacji obowiązku szkolnego czy spożywanie takich substancji odurzających albo znachor w znacznym stopniu gardzieli po prostu wagary wagary nieustanna jako równowaga nie będzie to właśnie słowo ciekawa co prawda, a w przypadku nieletnich to co tak naprawdę jest suma różnych różnych problemów tak to problemy zaczynają się gdzieś, gdzie się w rodzinie brakuje takiej podstawowej opieki kontroli PIP nieletni przestaje chodzić do szkoły przestaje chodzić do szkoły wpada jakiś Towarzystwo tak spożywa różne różne różne substancje i jeżeli koledzy oczekujemy od niego, jakiej się nie zaangażowania i popisy mówiąc krótko to po prostu się takie zachowania angażuje 

Czyli ktoś, kto szuka szybkiej gratyfikacji, jest postrzegany jako zdemoralizowany?

Niekoniecznie świat nie, jeżeli może każdy kij traktuje bardzo potrzebuje szybkiej gratyfikacji, ale po prostu, jeżeli u niego jest tak kumulacja tych zachowań negatywnych

Jeżeli on funkcjonuje to jest ocen no bo rozumiem, że substancje jakiś notes szybka ratyfikacja tak w sensie czujemy się lepiej, jeżeli ktoś rzeczywiście jednorazowo gnie w spożyje sporze, jaki środek czynną napije się na jakiegoś piwa czy i innych substancji dorodna

Trudno powiedzieć, żeby to był człowiek zdemoralizowany, ale jeżeli te zachowania, jakby nas nieustanne takie i nie mamy więcej niższe mówi się w literaturze, że nie tylko to że, choć nie chodzi do szkoły, ale nie chodzi do szkoły niech nawet czasem są to przypadki uzależnienia od alkoholu tak tak my młodym wieku czy liczycie po prostu jakieś inne inne zachowanie jest po prostu kumulacja kilku kilku takich objawów to Bóg jest bardzo interesujący z pań mówi, bo patrząc na to co się dzisiaj dzieje, kiedy n p . mamy absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego wydział prawa, który nie zna konstytucji to może nie chodzenie do szkoły jest słusznym rozwiązaniem być może, ale w przypadku dzieci takie, że ten obowiązek jest to to powinien być zrealizowany i nic takiego wyjścia chyba powinniśmy, czyli ich nieletni, czyli młody człowiek zdemoralizowany rozumiany w taki sposób, że unika obowiązku szkolnego wpada w tzw. złe Towarzystwo wagaruje nie wiem pali pije albo dopala czy coś tam i dopuszcza się tak czynów karalnych, których tak naprawdę na przestać go w stosunku do nieletnich nieużywane tego tego określenia te przestępstwa, ale to są normalnie te czyny, które w kodeksie karnym czy w kodeksie karnym skarbowym są określane jako przestępstwa w nożnej teraz no właśnie to co teraz można zrobić rozumiem, że jeżeli mamy takie problemy problematyczną osoby nazwijmy to w ten sposób poniżej osiemnastego roku życia no to kurator może się tak taką osobą zajęcia z UE jest bezradne oboje pisze do rodziców wysłała pisma odwiedza dom w morze to się wydarzyć, że to nie przynosi żadnego skutku aż do osiemnastego roku życia, bo wtedy tworzącego roku życia można taką osobę ograniczyć ruch to prawda wsiadając do przepełnionej celi to prawda to znaczy przyjęliśmy w Polsce pewien model postępowania w letnim tak modelu opiekuńczego 1 model opiekuńczy zakłada on nie odpowiedzialność karną nieletnich, czyli my tych nieletnich nie możemy karać tak jak ze sprawców dorosłych i tak ma nieuregulowane prawo w związku z tym ustawodawca mówi wprost, że mamy katalog środków wychowawczych poprawczych, które możemy wobec wobec nieletnich stosować je tak jak pan poza 1 z nich jest nas kuratora w muzeum są inne jest upomnienie czy tak mam to graty z gradacji środków od tych najłagodniejszych Nikola jest na neurologię najłagodniejszą upomnienie znaczną ulgę rodzicom mówi młody człowieku upomina się, żeby się pomyślało swojej przyszłości tak naprawdę do końca nie wiemy na czym wygląda to znany też na czym polega to upomnienie, ale nie możemy historyczną szansę dowiedzieć się z jajek na podstawie swoich badań wzięto z rozmów z sędziami tak niektórzy sędziowie rzeczywiście mówią, że to upomnienie czasem to jest cel w celu zgłoszenie sąd nie wiem czy nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt śmie je kilkadziesiąt minut w oczy, gdy nieletni zrozumiał zrozumiał co złego zrobił artystce rzeczywiście ustne wygłoszenie tak z sądu na na rozprawie sądowej w i taki test 1 zlote ze środków mamy nadzór kuratora na ośrodki kuratorskie i degradacja środków aż do środków izolacyjnych, czyli umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i w zakładzie poprawczym zdarzyło się, że to młodzieżowe ośrodki wychowawcze albo zakłady poprawcze kogoś poprawiły albo naprawił no to na pewno się zdarzyło są prowadzone badania na temat poprawności dowody przestępstwa Ministerstwo Sprawiedliwości cyklicznie SLS sprawdza pożegnać właśnie nieletnich opuszczających zakład poprawczy po 5 latach od dopuszczenia tych placówek, ale i w tym roku pierwszy raz Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza przed przeprowadziła podobne badania w odniesieniu do wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i ten poziom powrotną ości w przypadku z wychowanków zakładów poprawczych wynosi około 50 % w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych około 30 %, ale trzeba trzeba powiedzieć, że te małe ośrodki wybrane do do kontroli NIK -u to po prostu po kilka kilka środków nie było jak dane dane ogólnopolskie i też, że trzeba mieć na uwadze, że to jest tylko 1 z aspektów powrót na szczytach ten aspekt negatywny, czyli powrócił lub nie powrócił, a w przypadku nieletnich tak naprawdę chodzi nam o to, żeby on on się zmienił tak nie tylko w tym sensie, żeby nie powrócił do przestępczości ale, żeby np. ukończył szkołę w zakładzie poprawczym czy w młodzieżowym ośrodku wychowawczym jest tym roku i zasłon prowadziłam badania wywiady jakościowe z pracownikami młodzieżowych ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych i z tych rozmów wynika, że nieletni trafiający do tych placówek mają bardzo duże opóźnienia szkolne co do zasady to jest 123 lata, ale są nieletni, którzy mają nie wiem 17 lat i są na poziomie piątej klasy szkoły podstawowej czy czwartej klasy szkoły podstawowej i tak naprawdę już w momencie opuszczania przez nich zakładów poprawczych wiadomo, że oni po prostu nawet nie będą mieć jako podstawowego wykształcenia w GITD tam jakoś lub w przyspieszonym trybie można wziąć Ninie etc to, że w takim samym trybie tak jak klimat w jakim my codziennie na ósmą rano było coś być może są jakieś inne regulacje nie zna wewnętrzny regulamin jest kara Otóż wagarował posadzili go nie mają nie mają wyjścia muszą, zachwalając do szkoły muszą chodzić do szkoły, a tak naprawdę daje też gwarancji tak, jeżeli uda się zdobyć wykształcenie to po wyjściu z takich placówek oni mają trochę większe szanse, bo wracają i tak do tego samego środowiska jest w ten sposób zakład poprawczy i młodzieżowe ośrodki wychowawcze mogą im jakoś pomóc, a może wykształcenie czy wraca do gry są środowiska, ale na dzielni zyskują ksywkę prof. Lech może niekoniecznie, ale po prostu być może jest im łatwiej tak to jest jakaś 11 ze trzask, że coś się później woda w powrócimy do nieletnich przed sądem czyli jakie przestępstwo, jakie wyroki i ich także do współpracy z instytucjami pomocniczymi po informacjach Radia TOK FM informacje o dziesiątej 20 już za kilka minut pani Justyna Włodarczyk Madejska z zakładu kryminologii Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk jest studio wraca po informacjach o studia pani Justyna Włodarczyk Madejska zakładu kryminologii Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk rozmawia ma wiele z nich przed sądem warto zapoznać o tym jakie przestępstwa popełniają nieletni i też czy mamy do czynienia z parytetem ten nieletni przede wszystkim jednak nie odbiegają od przestępczości ogólnej tak w przestępczości osób dorosłych popełniają przede wszystkim przestępczość skierowaną przeciwko mieniu te czyny najpoważniejsze, o których mówi się głośny, które są takie głośne medialnie stanowią bardzo bardzo znikomy odsetek, jeżeli chodzi o parytet to też warto w innym powiecie tej strukturze przestępczości demoralizacja czyn karalny, ale do 2015 roku jeśli dobrze pamiętam, ale statystyki krajowego rejestru karnego pokazują nam, że tych czynów karalnych było dużo dużo więcej niż się demoralizacji, a te tysiące piętnasty roku mamy taki przełom także tej demoralizacji więcej czynów karalnych to tysiące piętnasty 2015 mniej przez ten transfer aż 2015 z tak i jej końca i jeszcze tego chciał powiedzieć, jaka być może jest konsekwencja, bo czyn karalny jest niezbędne jest niezbędną przesłanką do umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym i tak naprawdę spala nasz nam też populacja osób osób nieletnich kierowanych do zakładów poprawczych, bo po prostu jest mniej mniejsze to potencjalna grupa, której w, której mogą być ci nieletni, ale rekrutowani uderzyli w zdemoralizowanych do innych narzędzi naprawczych się używa niższy, czyli mamy do czynienia z czynem karalnym, ale ci, którzy wykazują przejawy demoralizacji nie mogą być skierowani do zakładów poprawczych mogą być umieszczeni np. młodzieżowym ośrodku wychowawczym czy tak czy mogą być obecni zastosowane te lżejsze izolacyjny środki, ale zakład poprawczy skierowany jest tylko to nieletni którzy, którzy popełniali czyny karalne i oczywiście większości większość nieletnich popełniających czyny karalne to są chłopcy i tutaj ta tendencja stała trochę bardziej nam się klaruje dziewczynki, ale w tej kategorii demoralizacji trawione są takie bardziej bardziej niegrzeczne, ale jeżeli chodzi o czyny karalne czy te przestępstwa nieletnich to nadal tutaj ta granica czy proporcje chłopcy dziewczęta jest jest na korzyść zaczyna niestety na niekorzyść chłopców i jakie narzędzia naprawcze czy szybkie wyroki są zasądzone w stosunku do nieletnich na nie mówimy o wyrokach, jakie to są postanowienia o zastosowaniu środków wychowawczych lub poprawcze, czyli te środki, których rozmawialiśmy przed przerwą upomnienie kurator ośrodek kuratorski zobowiązanie do określonego postępowania, ale umieszczenie właśnie w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w zakładach poprawczych od 21002012 roku o funkcję funkcjonował jeszcze ośrodek w postaci młodzieżowego ośrodka Socjoterapii ten środek został wykreślony z uwagi na tor na torze Sakhir terapia musi być dobrowolna sąd nie może po prostu takiego nieletniego bez skierować i jeżeli chodzi o wyroki postanowienia to też warto wspomnieć, że od 2014 roku tak po wejściu nowelizacji w 2013 roku z sierpnia UB mamy jednolite postępowanie wobec nieletnich tak nie mamy tego postępowania opiekuńczo-wychowawczego, w ramach którego były właśnie stosowane tylko środki wychowawcze i jej wtedy jeszcze mieć podział na postępowanie poprawcze teraz wszystkie sprawy są rozpoznane w ramach 11 wstępowania jednolitego i wszystkie środki są stosowane postanowieniem nie tak jak przed nowelizacją tak zakład poprawczy były orzekane wyrokiem to jest lepsze gorsze, aby znaleźć lepszego to po prostu nie stygmatyzuje tak naprawdę na starcie sąd musiał podejmować decyzje czy zachodzą jakieś przesłanki, żeby zastosować zakład poprawczy taki wtedy już wszczynał z marszu to postępowanie poprawcze, a w tym momencie sąd biegły ma trochę większą swobodę i nielegalnie na razie początku tak od początku nie stygmatyzowanie, jeżeli może to niewłaściwe słowo, ale od początku ma jeszcze jakoś może nadzieje także nie zostanie zastosowany środek poprawczy, a może coś łagodniejszego, czyli upomnienie napomnienie n p . np. jeszcze w stosunku do nieletnich warto wspomnieć o całej diagnozie, którą sąd musi przeprowadzić tak, bo ustawodawca mówi wprost, że w toku postępowania sąd zbiera te informacje nieletnim o tym jakie niezbicie, gdzie się uczę, a jego środowiskowej po rodzi się nie uczy albo się nie uczy tak środowiskowej sytuacja się o sytuacji wychowawczej o jego stanie zdrowia sytuacji materialnej i ustawodawca mówi Rz punkty informacji sąd może zgromadzić bezpośrednio tak nie wiem w drodze wysłuchanie nieletniego cieczy jego rodziców albo pośrednio właśnie przy skorzystaniu z pomocy instytucji pomocniczych, ale i tak naprawdę badania które, które przeprowadziła w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości pokazują, że to co sąd może zrobić bezpośrednia nie jest wystarczające do tego co powinien posiadać w momencie podejmowania decyzji o zastosowanie takiego środka wytańczyły wiarygodne no właśnie pytanie czy źródła wiarygodne wytchnienia to znaczy, że wysłuchanie rodziców nieletniego to nie daje jakiś pogląd na temat całej całej sytuacji w rodzinie na temat tego co się zdarzyło, jakie były przyczyny zachowanie nieletniego, ale to nie jest źródło wystarczający nie źródło obiektywne w związku z tym BNO to źródło powinno być uzupełnione innymi źródłami i badania i moja pasja i pomocniczym instytucją pomocniczymi tak dokładnie te instytucje pomocnicze, które w, którym poświęca znaczną część swojej pracy to właśnie ze służby kuratorskie funkcjonujące przy przy sądach dla nieletnich i opiniodawcze zespoły sądowych spotkali specjalistów, czyli coś co powstało stosunkowo niedawno, czyli w 2016 roku, a te środki nie są niczym innym jak przekształcony mi rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno konsultacyjny mi funkcjonującymi od bardzo bardzo dawnych to zacznie może kuratorów kuratorzy są odpowiedzialni za sporządzanie wywiadów środowiskowych ios i badania mojej i badania wielu wybitnych dzieł wybitnych naukowców pokazują, że wywiad kuratorski jest jak te podstawowym źródłem wiedzy o nieletnim takim bardzo obiektywny tak potem kurator rzeczywiście musi iście do miejsca zamieszkania nieletniego musi zapoznać się z tymi aktami sprawy czasem chodzi do szkoły cieczy to ośrodków pomocy społecznej i gromadzi tom tom całą wiedzę i chce rozmowy jeszcze z sędziami bardzo często sędziowie mówili, że te nabyte kurator lepiej zna tego nieletniego niż sędziowie w trakcie swojej nie wiem 10 czy 15 minutowej rozprawy, więc oni, poznając środowisko diagnozują to po to, środowisko sporządzają wywiad środowiskowy i dostarczają ten wywiad środowiskowy do sądu i tak naprawdę to powinna być praktyka, że ten wywiad środowiskowy był sporządzany w każdej bez żadnych wyjątków w każdej sprawie nieletniego jest niestety nie jest, ale w moich badaniach tych najpoważniejszych sprawców nieletnich tak czy skierowanych do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych ten odsetek był stosunkowo wysoki rangą chyba ponad 80 %, ale i tak trudno, gdyż 16 czy 20 % spraw, w których wywiad nie zostały sporządzone to jest dość wysoki odsetek w rozmowie z UE sędziowie bardzo często mówili, że nie sporządzają wywiadów w sprawach, w których nieletni są zdania, czyli wobec, którego sprawa w sądzie się do toczyła, ale jeżeli ta sprawa toczyła o to toczyła się pół roku czy raczej rok temu to ta sytuacja nieletniego po prostu mogą ulec zmianie jest ten wywiad weta w tej sprawie powinien być bezwzględnie bezwzględnie sporządzany, jeżeli przeliczymy sobie ich liczba spraw nieletnich znaliśmy sporządzonych z wywiadów to okazuje się, że jest są sporządzane w oko 60 %, więc na dosyć słabo słabo, a to toczyły sporządzono czy nie złożyć sędziego zależy od sędziego sędzia wydaje zarządzenie o sporządzeniu wywiadu mankament taki, że ustawa nie obliguje to nie obliguje sądu to do sporządzenia wywiadu środowiskowego w każdej sprawie mówią o tym, standardy europejskie, ale w ustawie, bo jest luka jest dowolność sędziego turystyki wywiad środowiskowy czy raport Chrystus tak z tego aż miałby pokazać nieletniego w pewnym kontekście co orzekł, że pozwoli zrozumieć co, gdzie może leżeć przyczyna takiego ani innego postępowania nie czy demoralizacji i 3 z popełnienia czynów zabronionych i dzięki temu dobrać odpowiednie sankcje i tak płaci raty, żeby środki, które by naprawcze wychowawcze Anny tak, żeby z nią młodego człowieka jeszcze uchwycić, zanim będzie za późno dokładnie ten wywiad środowiskowy może zaczniemy tego, że wywiady środowiskowe są różne, ale są też sporządzane przez różne osoby tak co do zasady sporządzania mnie kuratorzy sądowi i zwykle zawodowi kuratorzy sądowi nawet sędziowie mówili, że istnieje różnica w jakości wywiadów sporządzanych przez zawodowych kuratorów, a przez społecznych kuratorów i to, że mogłaby od razu strącić to jest taki znów mankament, bo mamy bardzo dużo kuratorów tylko mamy bardzo dużo kuratorów społecznych, a bardzo mało kuratorów zawodowych, jeżeli przeliczymy sobie te wywiady środowiskowe które, którą oni, sporządzając Tosię okazuje, że wszystkie nie może przykładem dla kuratorów zawodowych decyzja, by w ramach ich dodatkowej pracy, więc było wypatrzyć Mazury społecznych zawodowych zawodowych mamy około 2 tysięcy kuratorów zawodowych liczba sporządzonych z wywiadów środowiskowych jest bardzo bardzo duża wywiady są sporządzane czasem tygodniami tak no bo ten kurator rzeczywiście muszę pojechać do tego nieletniego ten wywiad musi być niezapowiedziane, więc nie można się mówić bardzo często nie wolno dać im z tego co mówili kuratorzy brakuje brakuje domofonu to zamyka innych kłódkę LG furtkę na na kłódkę tak i zniczy na klucz i nawet Niemek ze swojskim się skontaktować w związku z tym czasem ten kurator musi kilka czy kilkanaście lat teraz po prostu dawać do takiego miejsca takie bowiem nie może nie może się zapowiedzi spoin FM, jeżeli te kukły wywiad będzie zaplanowany, toteż ta sytuacja, która zostanie nie będzie po prostu obiektywna to ciekawe, że tak samo nie piszą kontrolerzy różnych instytucji jak żart dodaj kontrolę co prawda w zakładach w ich może oboje z kont w konsekwencji ich właśnie w podział pani, że raporty kuratorów społecznych zawodowych różnią na korzyść najgorzej zawodowych tak jest opinia sędziów dla nieletnich na korzyść zawodowych dlatego też moim zdaniem większość z tych wywiadów jest sporządzana przez kuratorów zawodowych, a poza tym jest jeszcze 1 czynnik który, który wpływa na to, że większość właśnie oni realizują mianowicie kwestie finansowe kuratorom zawodowym nie trzeba za to płacić realizują to w ramach swoich obowiązków kuratorom społecznym za przeprowadzenie takich wywiadów trzeba było dodatkowo zapłacić no dobrze to jest bardzo interesujące, a w, czyli drodze są oszczędności ze strony, jakby sądu, który mówi skoro mamy już kogoś komu za to zapłaciłem to wolę go wybrać niższy szczebel po, a czy jak i jaka jest liczba kuratorów społecznych dalej niż do przepalenia około 10 lub 12  000 i 2000 zawodowych zawodowych no ale z tego wynika, że potrzeba jest potrzebna jest większa liczba kuratorów, ale zawodowych, ale zawodowych i gdzie leży problem UR w pewnych kwestiach finansowych tak zakładam, bo nikt nam zale w można zatrudniać na stałe kuratorów zawodowych lepiej jest dorywczo od czasu do czasu płaci kuratorom społecznym w taki się wydaje nie znam nie znam jak bydła tej sytuacji, ale i bardzo się cieszę, że duże zainteresowanie bardzo często osób po studiach które, które chcą pełnić funkcję kuratora społecznego na kuratora zawodowego trzeba pamiętać, że trzeba przejść po prostu specjalne egzaminy tak przypadł na stacji linii aplikacje w związku z tym być może też chętnych jest mniej tego nie wiem wiem na pewno, że brakuje brakuje kuratorów zawodowych którą, którzy mogliby sporządzać po prostu wywiady dla dla sądów Super wrócimy do naszej rozmowy po informacjach informacje o dziesiątej 40 już kilka minut pani Justyna Włodarczyk Madejska zakładu kryminologii Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk jest studio wracamy po informacji lub studia pani Justyna Włodarczyk Madejska zakładu kryminologii Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk rozmawiamy o nieletnich przed sądami, a co to jest wyraz stanie z przestępczości mówi się, że są zachowania specyficzne dla danego wieku i są zachowania specyficzne dane dla okresu dojrzewania w związku z tym meldowały się na Tysiącleciu ma swoje prawa muzycznym musi się wyszumieć i też wiele osób o tym, pisało pisał o tym, m. in . dr Dagmara Woźniakowska Fajst o zjawisko wielu czeka tu RR, czyli po prostu tak jak pan powiedział wzrastanie z przestępczości w związku z tym ta pozorność to przestępczości IR czasem czasem nieletni nie powracają po po prostu ten okres nie pełnoletniości jest wystarczająco taktu zachowanie było charakterystyczne dla dla tego okresu, jakby nie mają już racji bytu nie ma też potrzeby, żeby one były kontynuowane w w okresie w okresie późniejszym, bo rozpocznę karierę polityczną wtedy można winny sposób szybko wejść w posiadanie znacznych środków ich, ale jesteście były odwrotne zjawisko, czyli znowu mamy nieletnich, którzy po opuszczeniu zakładów karnych poprawczych potem długo długo długo nie popełniają żadnych czynów zabronionych, a potem nagle nie wzięto później Mac tak tak o tym, również sale dr Dagmara Woźniakowska Fajst to są tak naprawdę karierę karierę na temat karier właśnie jest realizowany duży Grant grafen zakładzie kryminologii terier chyba będą różne na razie jesteśmy w trakcie badań, ale właśnie są takie takie osoby, które jak kontynuujące swój proceder przestępczy przez całe życie są nieletni, którzy właśnie wyrastają z przestępczości jak te opóźnienia popełniają czynów i są nieletni, którzy popełniają czyn był z nich nie, popełniając i za jakiś czas po prostu wracają wracają do takich zachowań w ktoś mógł powiedzieć dobrze po to, są te wszystkie wywiady proces kura tor po co tyle Zachodu skoro ktoś popełnia czyn to powinien ponieść konsekwencje rozumiem że powodem tego działania są powodem tego, żeby jak najwięcej się o tym, nieletnim dowiedzieć jest to, żeby zrozumieć, jakie są powody popełnienia czynów zabronionych żyli poznamy powody być może uda nam się na umorzenie całkowicie wyeliminować, ale przynajmniej zmniejszyć liczbę powodów czy okoliczności konteksty tych powodów to prawda, jeżeli no po prostu mówić tak czy nieletni miast, ale dziecko dziecko w potrzebie jest, iż nie znamy tych potrzeb za naprawdę trudno nam pomóc im nieletniemu i jego rodzinie i tak naprawdę czasem nieletni nie jest sam w sobie problemem tylko problem jest też Niewiem rodzina czy to w ogóle się, że stanowi środowisko wychowawcze, że nie poznamy tego środowiska co naprawdę trudno jest teraz dostosować się, by adekwatną adekwatną reakcję do do popełnionego czynu i w ogóle to zachowanie nieletniego, czyli sędziowie powinni być zainteresowani w tym, żeby w każdym przypadku zdobycia opinii kuratora, ale możesz też sami powinni przeprowadzić dodatkową jakiś wywiad rozmowę na rozprawie to i tak wysłuchanie nieletniego takiego rodziców tymi dodatkowymi tak jak pan pan wspomniał jest ten wywiad środowiskowy, który nie powinien być dodatkowa powinien być obligatoryjny i dodatkowo mogą również zwrócić się do ośrodków diagnostycznych o sporządzenie takiej kompleksowej diagnozy chorobowość łatwo taka diagnoza zależy, ale ona trwa od kilku do od 2 od miesiąca to to nawet pół roku w badaniach niektórzy pisali, że czekają na oknie 9 miesięcy jest to bardzo istotne, bo OFE w przypadku nieletnich, ale mamy no to zasada szybkości postępowania to jest bardzo ważne, bo nieletnie dziecko tak, jeżeli jakiś środek czy jakaś reakcja byłaby Warta zastosowania w wydanym w danym czasie może się okazać, że za pół roku cieczy za rok po prostu u nas nie będzie miał żadnej żadnej racji bytu, więc za szybkość postępowania jest ważna ze stron stąd też niektórzy sędziowie nie zwracają się do opinii z uwagi na na czas oczekiwania na Annę na jej sporządzenie też nie ma obligo, żeby tę opinię sporządza w każdej sprawie tak przepisy mówią, że wtedy, kiedy takie jest potrzebna jest kompleksowa diagnoza osobowość i docencie zależy kiedy, kiedy zwróci się o jak i sporządzenie ech, taka diagnoza wyglądem, bo spełnia pani o raporcie kuratorskim, czyli znowu kurator zawodowy czy my społeczny i tak już kosić trochę czasu, żeby z zaskoczenia od dziś różne miejsca i dzieli się uda zostać osoby pod tymi adresami na to też wyciągnąć z nich jakieś informacje, a co w przypadku takiego diagnostyczną badania diagnostycznego w aktach rangi artystycznej z umówionej wszystko zaczyna się od postanowienia sądu tak w przedmiocie dopuszczenia takiej opinii skierowanie nieletniego na badania takie opinie trafia to z Takao takie postanowienie trafia do zespołu diagnostycznego właściwego dla danego okręgu sądowego i tak naprawdę dalsza procedura jest w gestii zespół diagnostycznego zespół diagnostyczny wystawia skierowanie na badania i kontakty z takim nieletnim tylko problem taki, że bardzo często udzielają zjawia nieletnich inicjatyw 1 problem, a drugi problem taki, że dane podane w aktach sądowych co do miejsca zamieszkania jest prawidłowe w związku z tym już tutaj na starcie ta ta procedura przeciąga się, ale jeżeli nawet te ośrodki diagnostyczne wystawę w, wysyłając skierowanie to z dnia adres podany w aktach przy założeniu, że to nie jest prawidłowy adres albo, że nieletnia kratami przebywa tony awizowany prawda ta tak ta korespondencja bardzo często sądy proszą o o sporządzenie 5 artystycznej w terminie 1 miesiąca ty skur po prostu niemożliwe do zrealizowania, zanim postanowienie trafi do ośrodka, zanim ośrodek wyda skierowanie i skierowanie, jeżeli nie uda się dostać za pierwszym razem jest awizowany dwukrotnie to po prostu nadal nie ma szans, żeby żaby, żeby taka opinia została sporządzona w terminie 1 miesiąca przyznaje, że z kluczem do obniżenia popełnienia czynu czy liczby do mniejszej liczby czynów zabronionych popełnionych przez nieletnich może być lepsze zrozumienie powodów ale, żeby byśmy mieli lepsze zrozumienie powodów to sporo pracy może jeszcze być wykonane przez sędziów w takiej właśnie proszenie o raport Kurasia ognia kuratorską w każdym przypadku nie w 60 % przypadków czy 80 % przypadków, bo jednak wszystkie dzieci są nasze oraz być może usprawnienie tego procesu raportu zjazd diagnostycznego czy badania diagnostycznego lub w Tatrach do tego, żeby usprawnić te dane procesy sporządzania wywiad środowiskowy tydzień, więc trzeba mieć instytucję na miarę potrzeb sądu, jeżeli rzeczywiście manele i coraz mniej, ale nadal sporo tych nieletnich przed sądami i w każdej sprawie to wypadałoby, żeby ten wywiad został sporządzony, gdy liczba kuratorów musi być adekwatna i tak samo, jeżeli e-sądy chciałoby się zwracać oto opinie diagnostyczną ona jest potrzebna może inaczej sąd musi mieć wtedy, kiedy chce orzec m. in. umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i zakładzie poprawczym co do innych środków, jakby nie ma tego obligo, ale bardzo często sędziowie i w ogóle osoby już wykonującą orzeczony środek mówią, że takie w nocy jest ważna nie tylko dla sądu, ale także dla nich później na etapie wykonywania, więc ta opinia powinna być sporządzana w tak racjonalnym czasie żeber, żeby sądy mogły zwracać się wtedy, kiedy widzą, że jest potrzeba, ale posiadanie takiej opinii, żeby mogli wracać do tych ośrodków no niestety musi być więcej musi być więcej musi być więcej zatrudnionych osób, żeby ten czas został skrócony, czyli pieniądza i wcześniej pieniądze Czyż nie poświęciły więcej pieniędzy na nieletnich to przestępczość nie będzie rozpadała, a do tego nie możemy powiedzieć w każdym czasie możemy na pewno powiedzieć to będzie 1 z czynników nie wiem może Poznania lepszego nieletniego i pomocy mu już na tym wcześniejszym etapie cieczy to daje gwarancje, że nie popełni przestępstwa później tego niewiele, ale możemy po prostu w ten sposób pomóc diagnozują to środowisko i stosując te środki, które znaleziono rzeczy ważne jak bardzo to praca w czasie okazało się coś w wyszła z pań badania oprócz tego, że jako, że za mało kasy po prostu na to co utrudnia nam wczesna diagnoza, ale wyszło coś bardzo ciekawe jak i sędziów inni instytucje pomocnicze pytałam jakich zdaniem jest cel funkcjonowania instytucji nadzorczych i okazuje się, że i sędziowie inni kuratorzy i ją po środki UE diagnostyczne uznają, że instytucje pomocnicy pomocnicze są niezbędne dla funkcjonowania sądu dla nieletnich i to bez bezdyskusyjnie wszyscy mówili tak samo, czyli sąd był to po prostu po pierwsze nie obiektywny, kiedy musiałby sam, iż rzeczywiście sporządzać wywiady środowiskowe, a po drugie, sąd nie ma takich, że takich kompetencji tak na sąd nie biegłem mówić, że w Sądzie Najwyższym biegu na nie posiada takich umiejętności jak rzeczywiście biegli psychiatrzy czy bikini, ale psycholodzy z ośrodków diagnostycznych z fiskusem tej instytucji są niezbędne, ale i ta współpraca jest niezbędna do prawidłowej realizacji przepisów ustawy i S 1 wymóg formalny, ale też jest niezbędna do tego, żeby rzeczywiście pomóc tego temu nieletniemu co ciekawe ta współpraca ona przebiegać co do zasady sprawnie ze w większości sądów to, że mamy za mało tych instytucji pomocniczych to jest jedno, ale bazuje zatem co mamy to muszę powiedzieć, że ta współpraca jest sprawna, ale są okręgi liczona jest taka bardzo nie bezpośrednio tak chcieli, więc sąd zostawia akta dla kuratora i jedno nie ma nawet tej wymiany czy po prostu wysyła się formalnie zlecenie sporządzenia wywiadu czy postanowienia o sporządzenie opinii ideę współpracy tylko na zasadzie wymiany papierkowej tak postanowienie opinia zarządzenie wywiady środowiskowe KIO wyroki troski, że ktoś z kimś rozmawiał mówi słuchaj nas Słuchajcie otwarciu nowych Słuchajcie mamy tutaj taki przypadek młodej osoby do totalnej to prawda bardzo często też jest c trudno przerwać tak naprawdę wszystko na papier potem kurator widzi, ale to co widzi pan też musi odzwierciedlić aż tak dokładnie w UE w tym co napisze tak na tekst nie zawsze daje to to co widzimy jest rozmowa i niech być może takie spotkanie sędziów ze z tymi instytucjami płatniczymi jakoś pomogła opozycja uznaje, że dostanę raport może o sobie żyj w przedszkolach zainteresowane pomoże w usprawnieniu tego systemu, jeżeli się też pojawia się zatem jakieś większe środki te rzeźby środków to są tylko takie opowieści o tym co mogłoby być to prawda to prawda to znaczy też tam została zmieniona ustawa tak tak jak mówię na początku w monetę opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów IT i inni, ale zmiana ustawy niestety wpłynęła na to, że mamy sporządzanych mniej opinii, a część pracowników długoletnich bardzo doświadczonych po zmianie ustawy i warunkach, jakie zaproponowała nowe regulacje prawne po prostu zrezygnowała z pracy Costello też warto warto badać jak te instytucje będą się zmieniały pod wpływem zmian zmiany regulacji prawnych ich dotyczących bardzo pani dziękuję dziękuję bardzo państwa była gościem była pani Justyna Włodarczyk Madejska z zakładu kryminologii Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk informacje już za kilka minut o godzinie jedenastej po informacjach wracamy do programu off
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA