REKLAMA

"Powolność prokuratury ws. afery w KNF to nie przypadek"

Analizy
Data emisji:
2018-11-27 17:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
21:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Audycja Analizy, Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzisiejsze Analizy w pierwszej części poświęcimy aferze korupcyjnej w Komisji Nadzoru Finansowego, znają państwo dobrze te doniesienia Gazety Wyborczej, które powstały na podstawie nagrań Leszka Czarneckiego. To opisywaliśmy, komentowaliśmy przez długie dni, natomiast sama wręcz propozycja korupcyjna będzie badana oczywiście to jedno, ale mnie wydaje się ciekawsza i mniej zrozumiała ta część związana z samym śledztwem i postępowaniem prokuratury. Pomoże mam nadzieję zrozumieć co się dzieje wokół Marka Ch. i wokół owej próby ewentualnej propozycji korupcyjnej pani Ewa Ivanova, dziennikarka Gazety Wyborczej, dzień dobry, dzień dobry. Rozwiń »
Zacznijmy jeszcze raz. Z tego co się działo, ale nie tuż przed 11 listopada wpłynęło zawiadomienie 9 listopada wpłynęło zawiadomienie mecenasa Giertycha w o nagraniach jego propozycji korupcyjnej w ich dopiero po 13 listopada jest z prokuraturą realnie zareagowała gdy, więc długo trwało, a dziś gazety wyborczej rozwód mąż palą pani opisuje, że owo zawiadomienie Giertycha otrzymało niski status skargi, jakie to ma znaczenie czy to mogą być z powodu coś komuś powód tego opóźnienia tych 4 dni przed przewlekłości

Wszyscy się nad tym zastanawiamy i nasi informatorzy wskazują, że to nieprzypadkowo to zawiadomienie zostało potraktowane w taki sposób, że nagle znalazło się w departamencie EFS takim w biurze prezydialnym prokuratora krajowego to jest taki jest takie biuro, które w jak zdasz chyba kolejność pokierował dowiedział skargi wniosków tak walczyli doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które powinno być rozpatrywane w toku postępowania przygotowawczego, czyli mówiąc ludzkim językiem śledztwa zostało potraktowane w taki sposób, że wpłynęło jak Ajax skarga do wydziału skarg i wniosków co oznacza, że tak naprawdę chce poważnie zastanowił się nad tym, żeby potraktować to zawiadomienie jako zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Nasi rozmówcy mówią o tym, że to działanie nie było działaniem przypadkowym brzeżanin w Londynie była pomyłka administracyjne niebyła pomyłka administracyjnej ten status tak tak niski ten i pokierowanie tego zawiadomienia do wydziału, który zajmuje się skargami wnioskami miała swój cel i tym celem było nie nadanie sprawie natychmiastowego zabiegu nie nadanie im podjęcie decyzji co do wszczęcia czy też odmowy wszczęcia postępowania 

I nasi rozmówcy w prokuraturze na mówią jednoznacznie, że jeżeli wpływa zawiadomienie, które dotyczy tej rangi, ale osoby jak szef KNF mu to powinno ono wpłynąć się co najmniej do 1 z zastępców prokuratora generalnego i do prokuratora krajowego i powinno zostać pokierowane do departamentu, który jest w Prokuraturze Krajowej departamentu przestępczości zorganizowanej korupcji ewentualnie mogło trafić do departamentu, który zajmuje się postępowaniami przygotowawczymi w żadnym razie to zawiadomienie nie powinno trafić do wydziału skarg wniosków, które nie prowadzi co do zasady śledztw

No i teraz znowu paradoks Enerdze zaraz potem odbyła się konferencja prasowa Zbigniewa Ziobry, gdy tylko wtedy wojnę bez tego poranka i minister sprawiedliwości prokurator generalny tłumaczył, że po pierwsze, było się było święto była niedziela 11 listopada 12 listopada dni świąteczne PE, więc to wszystko tłumaczy to VAT to nawet nie można mówić o opóźnieniu i że teraz już postępowanie toczy się we właściwym tempie, ale jakiś czas później dowiedzieliśmy się, że 1 z prokuratorów został za to właściwe tempo ukarany, czyli albo minister Ziobro mówił coś co było nieprawdą albo ktoś dostał nie nie potraktowano niesprawiedliwie 

No tak sądzę na to wskazywałaby metryka były takie podstawowe zasady logiki trudno jeśli ktoś został za to ukarany nawet z naszych informacji wynika, że pan prokurator Tadeusz Cieśla, które właśnie pracuje w tym czy pracował do tej pory w wydziale skarg wniosków Prokuratury Krajowej został zdegradowany w taki sposób, że znalazł się w prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ochota kanonadą ten status skargi zawiadomieniu o poważnemu zawiadomieniu poważnym testem nasi rozmówcy wskazują, że jest stale jest tak hale jest taka wersja przyjmowana natomiast my nie mamy pewności czy za to odpowiadał sam pan prokurator cisza ani jaki był zakres jego odpowiedzialności, bo trudno nam sobie wyobrazić, aby pan prokurator Cieśla sam wziął z biura Podawczego Prokuratury Krajowej zawiadomienie jest taki sposób potraktował potraktował we w Prokuraturze Krajowej jest pewien, a standardowo obieg pisma, które wpływają i nasi rozmówcy w strukturze mają doświadczenie w pracy na tym szczeblu mówią, że taki dokument po tym, jak wpłyną do biura nieopodal, czego tracili do zwykłego urzędnika powinien w następnej kolejności wpłynąć do osób, które właśnie decydują o dalszym biegu takiego pisma, więc te mocą tymi osobami mogło być potencjalnie takie osoby, które są np. zastępcą prokuratora generalnego osoby, które mają rangę prokuratora krajowego albo też dyrektora departamentu tak czyli zanim to trafiło na biurko pana prokuratora cieśli, która znajduje się w dziale skarg wniosków biura prezydialnego oto zapewne musiało to przejść przez Ferenca co najmniej 1 z dyrektorów departamentów, ale prawdopodobnie departamentu no właśnie tego prezes dialogu, ale niestety mimo zadawania pytań Prokuraturze Krajowej i drążenia tematu od, a właściwie kilkunastu dni, aby tutaj prokuratura na najwyższym szczeblu nie jest w stanie nam udzielić podstawowych informacji i myślę, że robi to po prostu celowo, ale ja wracam do tego mojego sumowania nic mi się w tej historii nie zgadza, bo co miało czemu miałoby służyć za kupowanie tego zawiadomienia mecenasa Giertycha w dziale skarg i wniosków, gdy po to, po co czy to miałoby to niema nie rozumiem czym ci tam za tym stoi jakaś logika, którą moglibyśmy uchwycić, bo gdzieś w tym musi być jakiś powód, by racjonalny no nie zwykła nieudolność żaden z naszych informacji przekazywanych przez te źródła, które zastrzegają anonimowość wynika, że potraktowano to pismo w specjalnie w taki sposób w planach było zatrzymanie samego Leszka Czarneckiego Real i stąd też inne prawdopodobnie obniżono rangę temu zawiadomieniu to pozwoliłoby organom ścigania Ano podjąć takie kroki nie wiemy, dlaczego się z tego ostatecznie wycofano wiemy o tym, że oczywiście ABW zaprzeczyła, że miała zatrzymać Leszka Czarneckiego inie potwierdza tej informacji Natalia z naszych informacji z naszych źródeł wynika, że takie zatrzymanie było było w planach i kolejna rzecz po na później odbyła się kolejna konferencja prasowa ministra Ziobry i on twierdzi, że śledczy działają błyskawicznie wszystko dzieje się w odpowiednim tempie, ale ucieka dosłownie ucieka z konferencji prasowej, gdy dziennikarze zadają pytanie, dlaczego szef KNF spędził w swoim gabinecie 3 godziny przez nikogo nieniepokojony dopiero kiedy sam wyszedł z siedziby KNF to tam weszli śledczy nie odpowiada na zapytanie i też, że służby nie odpowiadam na pytanie, kiedy dokładnie przeszukiwano mieszkania Marka cha innymi słowy czy miał czas na to, żeby po powrocie z Singapuru jeszcze uporządkować nie tylko biurko w pracy, ale i być może w mieszkaniu czy 3 Dudek są, jakby mu w połączeniu z tymi wszystkimi informacjami, które podał już wcześniej da się zrozumieć logikę i też tempo Edge, gdy tylko tych procedur, kto tutaj na nagrody rządzi nim śledztwa plan działania prokuratury widać, że u nas mają taki charakter dosyć niespieszne takiej nie ulega też wątpliwości, że same służby mogły podjąć decyzję o tym, że dokonają oględzin przeszukania w KNF i w takich sytuacjach niecierpiących zwłoki mają taką możliwość dopytania oczywiście, dlaczego tego takiej decyzji nie podjęto i pozwolono wejść się szefowi KNF do do siedziby KNF i ewentualnie posprzątać ewentualnie dowody, które tam mogły być zgromadzone oczywiście ponosi za to też odpowiedzialność prokurator, który tak naprawdę powinien o tym, natychmiast jak sądzę zdecydować, bo trudno sobie wyobrazić takiej sytuacji ziarno prokurator przygląda się spokojnie mając zawiadomienie na kolejne ruchy osoby, która może potencjalnie mieć Wawel status osoby podejrzane, ale nawet Zbigniew Ziobro miał przygotowany jakiś okrągły odpowiedzi bagatelizując i to pytanie dziennikarzy tylko po prostu uciekł z konferencji uciekł przed tym pytaniem Zbigniew Ziobro ucieka cały czas od odpowiedzi na podstawowe, ale realnie może on żądni panuje też nad tą sytuacją myślę, że nie panuje era i w jakim zakresie panuje zapewne w prokuraturze chaos, a raz zadajemy sobie też takie pytanie w jakim zakresie ten chaos jest gdzieś tam pozorowany atak Lenczyk te działania wyglądają na takie nieudolne spóźnione, bo być może jestem jak pisze jakiś głębszy cel nasi informatorzy twierdzą, że obniżenie rangi tego zawiadomienia nie było przypadkowe, bo pan prokurator, który o tym, decydował z doświadczonym prokuratorem Prokuratury Krajowej, a człowiekiem, który ponoć się zajmował się wizytacja sami, więc naprawdę trudno sobie wyobrazić, żeby taka osoba podjęła taką decyzję, bo w Chełmie mówią mi prokuratorze jeśli tak zrobił rzeczywiście Jonathan samodzielnie zdecydować to powinien być cofnięte nie do prokuratury Rejonowej na aplikację prokuratorską, bo to jest tego typu umów o wolnym od szkolne szkolne wręcz błąd tylko pytanie w euro dotyczy tego czy pan prokurator nie był kozłem ofiarnym tak czy to nie jest także ten pan prokurator wykonywał czyjeś polecenie, że to zawiadomienie wylądowała na jego biurku, ale wcześniej znalazła się na biurku dyrektora któregoś z departamentów albo 1 z zastępców prokuratora generalnego czy też prokuratora krajowego Ewa Ivanova dziennikarka gazety wyborczej w studiu za chwilkę po informacjach wracamy z rozmów audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną studiu cały czas pani Ewa Ivanova dziennikarka gazety wyborczej w i współautorka kolejnego tekstu dotyczącego afery w KNF mnóstwo jest Iwona Szpala opisują, że zawiadomienie mecenasa Giertycha dotyczące nagrań Czarneckiego i podejrzenia o po propozycji korupcyjnej dostało zbyt niski status skargi tak jak państwo się pisywali do księgi skarg wniosków w sklepie, a nie z po prostu zawiadomienia o popełnieniu poważnego przestępstwa co ciekawe dzisiaj dowiedzieliśmy się, że CBA zatrzymało Marka cha i że właśnie postawiono mu zarzut jest to zarzut dotyczący nadużycia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w, czyli po polsku to oznacza po prostu zarzut korupcji na inne jest to za zarzut przekroczenia uprawnień to nie jest takie typowe zarzuty korupcyjne oprócz kwestii samej kwalifikacji Gminny należałoby się zastanowić czy to będzie jedyna osoba, której zostaną postawione zarzuty i to jest chyba najistotniejsza kwestia w tej całej sprawie, bo jak mówią też nasi rozmówcy jest to osoba, która była mówiąc kolokwialnie za krótka na obmyślenie takiego planu także ciekawe czy prokuratorzy spadają różne wątki, które w tej sprawie się pojawiają zatrudnienia pana mecenasa także w innych instytucjach w innych bankach czy zbadają rolę, jaką odegrał w tej sprawie ten słynny plan Zdzisława inni też osoby związane z MPK i mam nadzieję, że to prokuratorzy ustalą nie będą z powodów politycznych uciekać od tych wątków i będą dokładnie badać analizować jak tutaj być może postawie bardzo taką mam płytką zainicjuje podpartą tezę, ale z obserwacji telewizji dzisiaj stawiam tak tak takie taką właśnie tezę, że Marek HR ma być kozłem ofiarnym w a, a on myślał o tym kiedy obserwuję, że rano CBA zatrzymało go w Warszawie poinformowało o tym, media, po czym niespiesznie wiozło do Katowic do prokuratury na tyle wolno, że wszystkie absolutnie kamery mikrofony i jej długopisy dziennikarskie zdążyły się tam na miejscu pojawić sam Marek House wino się szalikiem tak, żeby nie było zdjęć z jego twarzą osoby zatrzymywanej prowadzonej na przesłuchanie i stąd jako taka moja teza wynikająca wyłącznie z tego w jaki sposób zaplanowano ten cykl medialny tego wydarzenia w, że chodzi o to, żeby sprawę uciąć na tej 1 osobie niewykluczone, że pani redaktor ma rację i takie spektakularne przewożenia osób, którym chce się postawić zarzuty są dość typowe dla obecnej prokuratury dla obecnej władzy przypomnę, że taki hałas taki podobny mechanizm zastosowano chociażby wobec mecenasa Michała Królikowskiego też wieziono go przez pół Polski reportaże Genua postawić się zarzutu tylko w jego przypadku nie wystąpiono o areszt nie wiemy jeszcze będzie w TVN w przypadku byłego szefa KNF słów nie wiem jak to się skończy, bo przesłuchanie i jeszcze raz staje się trwa, ale sam mechanizm tak takiego spektakularnego KON von konwojowania osoby, której mają być przedstawione 2 zarzuty mało jest taki wyraźnie robione pod pod publikę, a i na sprawie nadać taką rangę bardzo medialną, tak więc oczywiście pytanie czy Leszek Czarnecki poszedł jeszcze dodatkowe materiały, które być może obciążało inne osoby Kernel to co zna wskazywała pani redaktor, czyli czy będą badane inne wątki, ale jeszcze chciałam zapytać o kwestię, która absolutnie wydaje się nie ma nic wspólnego w UE z tą aferą w KNF, ale może mieć sporo wspólnego w próbie zrozumienia co się dzieje w ogóle w prokuraturze chodzi mi o zarzuty postawione następnie strusie wycofano wobec dziennikarza TVN operatora kamery przy produkcji o tym, reportażu dla Superwizjera o neonazistach w piątek wieczorem pojawili się u tego operatora kamery śledczy z ABW dostał informację, że ma się stawić na przesłuchanie w charakterze podejrzanego o propagowanie faszyzmu, po czym ten zarzut został odwołany ten to wezwanie zostało odwołane i prokuratura ogłosiła, że psy prze kieruje całą sprawę do dalszej analizy, ale wszystko co się wydarzyło w przeciągu znów 3 dni od co tu chodzi co co tych, które naprawdę kieruje prokuraturą i kto nią kieruje czy gdyby jakie są kryteria, gdzie wpływające na kolejny decyzje i wycofywanie się z decyzji był każdy ma okazję widzieć, że obecna prokuratura działa w sposób bardzo nie transparentna, ale i w tej sprawie dotyczącej operatora TVN-u widać to bardzo dokładnie tak, żeby dokładnie nie wiemy, kto podejmował kluczowe decyzje to znaczy kto konkretnie z prokuratury podjął decyzję o tym, żeby postawić zarzut c g operatorowi, a następnie się z tego wycofał czy też uzna zarzuty za przedwczesne formalnie wiemy tylko, tyle że pod tymi zarzutami podpisał się zastępca prokuratora Okręgowego w Gliwicach inie zrobiła to pani prokurator, która była referentem w sprawie, która znalazła się już w sądzie i tam ma nadany swój bieg po pani prokurator to sprawa, którą prowadziła już zakończyła zakończyła aktem oskarżenia i tam nie ma mowy o tym, aby dopatrzono się zamiaru propagowania ustroju faszystowskiego totalitarnego ze strony dziennikarze TVN czy inny prokurator dokonał innej innej gminnej innego od innej oceny tego tego samego standardu wywalono faktycznego albo wykonał czyjeś polecenie informatorze dziennikarze gazety wyborczej mówią o tym, że polecenie przyszło z góry i podobnie polecenie przyszło z góry wtedy, kiedy nastąpiło za wstrzymanie tych tych zarzutów tak uznani za przedwczesne, bo też proszę zwrócić na to uwagę, że pod tym komunikatem nie ma podanych imion nazwisk padają tylko informację, że jest to komunikaty i kościołów, ale prawda, a prasowa w tym nie podpisuje się ktoś, kto bierze za to odpowiedzialność swoim imieniem nazwiskiem tak nie może działać prokuratura to znaczy każdy obywatel ma prawo wiedzieć, ale nie tylko kto podpisał się pod tą decyzją o zarzutach tylko efekt czy ten Szewczyk zastępca szefa prokuratury Okręgowej w Gliwicach dostał polecenie z góry od kogo je dostał tak, aby postawić zarzuty i potem, kto to polecenie wydał, aby te zarzuty uznać za przedwczesny moim zdaniem ta sprawa będzie rozwojowa to nie jest koniec tej sprawy, dlatego że w UE sama decyzja o tym, że te zarzuty są przedwczesne nie zamyka tej sprawy, bo powstaje pytanie w ogóle co zrobić z tym postanowieniem o zarzutach czy Prokuratoria uchyli czy w tej chwili umorzy postępowanie, ale tutaj, ale prokuratorzy mają bardzo różne poglądy w tej sprawie, ale mówią, że co do zasady nie powinno dojść do 0 uchylenia zarzutów, które nie zostały przedstawione im, że to było działanie nieprawidłowe w tej sytuacji prokuratorzy mówią, że dno skoro zarzuty były przedwczesne to albo postępowanie dalej będzie kontynuowane albo za chwilę zostanie umorzone zakończone taką decyzją Rio to pytam, dlatego że mnie teraz mam wrażenie, że uda nam się uchwycić to ten czynnik, który rządzi tą prokuraturą obecnie czy jest to czynnik polityczny czy to są czynniki polityczne, ale różne ścierające się i na ile osoby z w to zaangażowane choćby operator kamery TVN ten mogą się spodziewać co będzie dalej na ile my wszyscy możemy się spodziewać i przewidywać jak władza publiczna nas będzie traktować skoro gmina pod sta ni, kierując się podstawowymi zasadami prawa choćby transparentności i takiego przewidywalności o to muszą to być jakieś inne zasady i być może wszyscy musimy się ich teraz nauczyć tylko w tym tylko trudno je uchwycić trudno je nazwać trudno, dlatego że mnie pewne działania prokuratury ma w tej chwili mają kontekst polityczny Jana nie kierują się zwykłą logiką postępowania karnego, a postępowania przygotowawczego tylko po prostu kierują się pewnymi racjami politycznymi, ale patrząc na oba te postępowania widać, że kluczowe decyzje procesowe, które zapadają w toku śledztwa są podejmowane pod wpływem czynników politycznych dochodzi do postawienia komuś zarzutów potem do wycofania nieoczekiwanego zarzutów czy też wstrzymania tych zarzutów w tej kolejnej sprawie bardzo długo nie ma zarzutów jest opóźnianie opóźnione wszczęcie postępowania zadziwiające zadziwiająco późno służby wchodzą lokalne i usług, ale i to wszystko pewne działania i zaniechania w tej chwili prokuratury no właśnie ono Lennon nie da się od tego uciec są oceniane w tym kontekście, że szefem prokuratury jest aktywny polityk, który ma możliwość ręcznego sterowania każdym śledztwami i każdym prokuratorem w Polsce w tym momencie kończymy będziemy dalej przyglądać się obydwóch historią, bo na razie wygląda na to, że obydwie się będą toczyć jak państwo słyszeli Marek Szufa został zatrzymany przewieziony do Katowic tam w prokuraturze postawiono mu zarzut na nadużycie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jakie będą dalsze losy byłego szefa KNF to już na pewno w informacjach, a ja dziękuję Ewie Iwanowa dziennikarce gazety wyborczej serdecznie dziękuję za spotkanie czas na informacje
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA