REKLAMA

Jak Polska wykonuje wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?

Połączenie
Data emisji:
2018-11-28 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:10 min.
Udostępnij:

"Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała raport na temat wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pt. „Wyrok w Strasburgu to nie koniec!”. W publikacji zaprezentowano wiele wyroków ETPC, które dotyczą spraw istotnych dla wolności i praw człowieka". Rozwiń »

Więcej: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/11/Wykonywanie-wyrok%C3%B3w-ETPC-2018-FIN.pdf Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu Katarzyna Wiśniewska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dzień dobry, dzień dobry. A będziemy rozmawiać proszę państwa o tym, jak też Polska radzi sobie z taką instytucją, która nazywa się Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. To stwierdzenie "jak sobie radzi", no cóż, wiele oznacza, różne rzeczy. Po pierwsze, oznacza oczywiście to, że polscy obywatele mogą składać skargi, co czynią dość chętnie. Z Rozwiń » takich statystyk, które można pozyskać z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na koniec ubiegłego roku wynikało, że przez 25 lat w dniu obowiązywania Europejskiej konwencji praw człowieka w Polsce Trybunał wydał 1145 wyroków odnośnie polskich obywateli, polskich przypadków. To nie jest mało.

To nie jest mało to jest oczywiście duża duża liczba, która nim też, że tak jak pan redaktor na wstępie powiedział Stilić możemy wyciągać różne wnioski pierwszy to jest na pewno to, że przez 25 lat obowiązywania konwencji, bo w styczniu tego roku Mike minęła ta rocznica ratyfikacji przez Polskę, ale tego instrumentu prawnego możliwość składania skarg do Europejskiego Trybunału praw człowieka utrwaliła się świadomości społecznej

I sądzę, że to jest pierwszy wniosek, który możemy wyprowadzić to na pewno obywatele polscy mają już taką świadomość, że mogą ich ze skargą do tak mówiąc kolokwialnie do Strasburga i często traktują to miejsce jako ostatnia mam taką ostatnią nadzieję także tam uzyskają sprawiedliwość

To jest 1 aspekt tego w 2 i na pewno patrząc na te statystyki naturze nie jest optymistyczna, bo w tamten może jest optymistyczną wraz z takim, że świadomość prawna obywateli jest duża AdWords jest miast w tym wsteczne, ponieważ świadczy o tym, że jednak o gangu Europejski identyfikuje naruszenia praw i wolności jednostki to są przecież bardzo podstawowe wartości, jakimi są głównie rzetelność postępowania prawo do wolności bezpieczeństwa osobistego zakaz tortur nieludzkiego lub poniżającego traktowania wolność słowa, czyli coś co jest nam najbliższego co jest immanentnie związane z naszą my z naszą godność 

Należy pamiętać o tym, także żywe słowo, że nie wszystkie skargi Trybunał podejmuje to jest zawsze jakaś selekcja, choć rzeczywiście można je złożyć w niemal dowolnej formie bądź jest w tym przysłowiowym papierem toaletowym, na którym ponoć jacyś więźniowie rosyjscy kiedyś pisali skargi tak znaczy jak i jest chodzi o formalizm Trybunału on się zmienia cały czas teraz bardziej sformalizowanych koalicji Trybunał też jest, że też jest formalnie jest określona aplikacja, którą trzeba wypełnić oczywiście jeśli to dotyczy w osób, które nie są profesjonalnymi pełnomocnikami najczęściej Trybunał odsyła ten formularz informujący, że żona taka jest taki wymóg formalny więc, jakby ten formalizm też się z czasem zmienił znaczy kiedyś rzeczywiście ta forma nie była tak rygorystycznie przestrzegana i sądzę, że te na wzrost formalizmu we postępowań przed Strasburgiem też może wpływać na to, że tak jak pan redaktor mówi więcej skarg jest jednak odrzucanych jest, że na tym wstępnym w UE już na tym wstępnym etapie

Ale też musimy jeszcze pamiętać o 1 rzeczy to znaczy wyrok i taka decyzja Europejskiego Trybunału praw człowieka stwierdza w, która przyjmuje formę wyroku to jest jedno z możliwych rozstrzygnięć, ale mieszczą się pamiętać, że są takie sytuacje, które nie są uwzględnione w tych statystykach, w których państwo samo przyznaje się do naruszenia dochodzi do ugody z osobą, która złożyła w UE, która złożyła taką skargę więc, ale tutaj to nie jest uwzględnione i jeszcze jest jednak taka możliwość proceduralna w postępowaniu w, że państwo składa propozycję ugody skarżący, który złożył taką mer ska te nie zgodził się na przyjęcie tej propozycji, a mimo tego zgodnie ze aktualnymi regulacjami prawnymi Trybunał ma możliwość skreślenia takiej sprawy z listy i stwierdzenia, że pani, że ta propozycja państwa jest odpowiednia, gdyż np. już jest utrwalona na utrwalony standard strasburski i to ona ruszenie z oczywistych mówiąc tak dosyć kolokwialnie natomiast je też patrząc na na te statystyki maszynę zaczęłam ETO o wyborze tego, że syn tej liczby można wyprowadzić różne wnioski na, toteż trzeba pamiętać, że często z tymi wyrokami wiąże się odpowiedzialność finansowa państwa w gdy się Trybunał zobowiązuje państwo do wypłaty określonego zadośćuczynienia te kwoty są bardzo głośna najczęściej koło kilku tysięcy euro, ale też musimy pamiętać, że z tej bitwy możemy wyciągnąć pewne wnioski co do tego, że w w wielu sprawach Trybunał domagał się zmiany prawa i stwierdzał nie tylko, że dane o kant n p . sąd nie zastosował odpowiednie Europejskiej konwencji praw człowieka czy też standardu z niego wynikającego, ale też np. system prawny już sam w sobie jest niezgodne z Europejską konwencją praw człowieka i w naszym raporcie, który teraz przygotowaliśmy też na to chcieliśmy z nowości w latach nie rozumiem 1 rzeczy, bo po zamieszaniu takie statystyki, z których wynika, że Trybunał wydał 1145 wyroków przeciwko Polsce do końca 2017 roku powodem jest parę punktów dalej takie stwierdzenie łącznie komitet ministrów nadzorował wykonanie orzeczeń w 1652 sprawach przeciwko Polsce, z których 1532 zostały już znamy z wokandy jest to, o czym właśnie mówiłam znacznie zawsze sprawa kończy się wyrokiem czasami kończy się ugodą lub wetami jednostronną deklarację kitem skreślanie z listy i tą decyzją Trybunału jest nasz los ratingami najkorzystniejsza może być tak nowocześnie ale jakby już tak zastanowić nad tym jak my wykonujemy to wyroki, bo wykonanie wyroków to był taki temat, który w momencie, kiedy się okazało, że wywaru strasznie dużo macie oczekują na realne, by wdrożenie na tę zmianę systemową bardzo często na nowe opłaty jeszcze oświadczenia, że takie zostało zasądzone i Polska tego nie robi w tej chwili wynika z tej statystyki ostatnich proboszczów przytoczyłem, że na, jaki na 1652 sprawy w 1532 zostały rozpatrzone wykonać ile w tym jest nieźle na pewno to sytuacji chodzi o wykonanie ta sytuacja się zmieniała na pewno tu państwo polskie podjęło określone kroki, żeby jak te standardy wykonywać musimy też, by rozróżnić co pan redaktor powiedział 2 kwestie czy jednak jest wypłata zadośćuczynienia i tutaj Polska naprawdę płacili terminowo i nie można mieć żadnych uwag i zastrzeżeń, ale do tej kwestii, a druga kwestia są właśnie tzw . jak to nazywam się łatki generalnie ci właśnie zmiana prawa i tutaj to podejście MF jest 120 spra w, których Polska jako mało, który możemy jak by połączyć takie określone grupy te szersze zagadnienia trzynastka przewlekłość postępowania właśnie najstarsza kwestia, która wciąż nie jest w Polskim systemie zdrowia, że 1 ze takich najstarszych wykop, w której nadal nadzorowane przed euro wszyscy, ale komitet ministrów rady Europy to sprawa dotycząca przewlekłości postępowania administracyjnego to jest bez prawa belek przeciwko Polsce od wyroku minęło 13 lat Ion nie zostało wykonane w erze i doprowadziło do złożenia przez skarżącą my, a obecnie już PiS spadkobierców kolejnej z takim napędzie kolejne skakać Europejski Trybunał praw człowieka bodajże 2016 jeszcze nigdy się w tych okolicach została w została złożona, więc CR zazwyczaj, jakbyśmy patrzyli my też zrobiliśmy sobie taką oś czasu w tym naszym raporcie, żeby zobaczyć ile czasu minęło od wydania wyroku od samej sprawy, która była dostrzegana w kraju, a wreszcie od np. wprowadzenia zmian ustawodawczych, bo też takie przykłady oczywiście mamy do takiego popatrzeć na to przykłady, które tutaj przytoczyliśmy to były najczęściej sprawy, które Fundacja była zaangażowana czy to na etapie złożenia skargi czy w trakcie wykonywania to było tak 56 lat od wydania wyroku do to jak by zmiany zmiany legislacyjnej oczywiście takie przykłady mamy jednak jak pokazują te jak pokazuje to nasza analiza UR w zależności od tematu, którego dane z logo HR dotyczy albo te zmiany legislacyjne czy też zmiany takie szarże generalne zmiany w zakresie praktyki są wprowadzane zależy od tematu no bo mamy np. wielokrotnie tutaj też rozmawialiśmy np. wyroki dotyczące dostępu do legalnej aborcji zgodnie z ustawą i technologii są nadal nadanie wykonane z ostatnim z ostatnim czasie, czyli we wrześniu komitet ministrów znów analizowało wykonanie tych wyroków przez Polskę i zakończyło się to dosyć stanowczą decyzję o medycy z ziomkami komitetu i wezwaniem władz polskich do przedstawienia statystyk zmian prawnych już nie na bardzo generalnym ogólnym poziomie, a zazwyczaj komitet ministrów trzeba przyznać, że jako ciało dyplomatyczna posługuje się takimi bardzo ogólnymi stwierdzeniami i wzywa zachęca władze do tego, żeby jakieś zmiany zostały wprowadzone tutaj na tle tych innych decyzji akurat ta decyzja komitetu ministrów była była bardzo stanowcza musimy też jeszcze 1 z odpowiedzi, że spotykam się taki nie przypadkowej dacie, bo znowu w przyszłym tygodniu komitet ministrów znów się spotka ich po raz kolejny będzie analizował wykonanie wyroków Europejskiego Trybunału praw człowieka przez państwa europejskie w tym na pewno też, że znajdzie się punkt dotyczący Polski z tego co pamiętam 1 ze spra w, które będzie analizowana jest właśnie sprawa Rutkowski przeciwko Polsce pigułka spraw dotyczący przy bloku dotycząca przewlekłości postępowań sądowych postępowań karnych cywilnych administracyjnych, więc po raz kolejny ten temat przewlekłości, który tu analizujemy na pewno też w ogóle analiz osiemnasty to symboliczny jest pod wieloma względami tel 25 lat konwencji parę innych takich dużych rocznicy wreszcie nakłada i to nie jest ciekawy obrazek, jeżeli popatrzeć na to nie szarżuj to znaczy, jeżeli się spojrzy na statystyki, które zamieszczała Europejski Trybunał praw człowieka no to może powiedzieć sobie, że jeżeli chodzi o liczbę skarg tych liczb liczby skarg, które jeszcze nie został rozpatrzony w 2017 roku na koniec 2017 roku to Polska ma bardzo wysoko w tych statystykach znaczy oczywiście dominowała Rumunia potem była Rosja Turcja Ukraina Włochy Węgry Azerbejdżan Gruzja Armenia, gdybyśmy zamykali to czołówka tak oczywiście jak Bytom i pół procent tych skarg wszystkich, która Trybunał miał rozpatrzeć ten sam los Polski w złotych renty, żeby tutaj być absolutnie precyzyjnym 56  250 z Pawłem Podsiadło niż ta liczba właśnie jak popatrzymy na liczby wyroków przez 25 lat nam się opatrzyć właśnie ile jeszcze spraw oczekuje na rozpoznanie to też są sprawy dotyczące bardzo ważnych istotnych i społecznych problemów walk i też jeszcze musimy, jednakże pamiętać że, żeby ich z tak mówiąc znowu kolokwia litewska spółka to musimy wykorzystać środki krajowe tak jak sprawa się nam się zakończyć w Polsce, więc nigdy tak naprawdę nie wiemy, w którym momencie np. aktualna sytuacja w Best w sądownictwie czy aktualne problemy ze kwestiami prawnymi staną tak naprawdę na agencje i będą zwołane na wokandę Stasi UK ten czas zawsze w przypadku UE w przypadku Trybunału strasburskiego jest odroczone w czasie, bo jak teraz dyskutujemy to tym tematem takim, który ma często też tutaj rozmawiamy jest temat Luksemburga tam tam bym tam możliwość zwrócenia się w tym wypadku sądu do kanonu Europejskiego i dni w trakcie trwania postępowania tutaj te wymogi proceduralne, które musi skarżący spełnić są zupełnie inna, więc ta sprawiedliwość strasburski, jakbyśmy powinni zawsze zawsze wymaga wymaga czasu ma do tego dochodzi już mówiliśmy o przewlekłości postępowań w Polsce dochodzi też czas rozpatrywania sprawy w Strasburgu, który też nie zawsze jest kłopot znaleźli czas jednak wprost powiedzieć, że Polska mimo tego, że już ćwierć wieku Europejska konwencja praw człowieka tutaj obowiązuje ma problem z myśleniem w kategoriach praw człowieka właśnie w mamy ten problem polskie sądy mają z tym problem polskiej więziennictwo ma z tym problem w Polska służba zdrowia, by w ogóle te organy takie publiczne e-usługi dla ludności, które to bardzo państwu świadczy mają swój herb tak wciąż musimy się uczyć, ale jeszcze myśleć przez pryzmat przez pryzmat konwencji i wciąż nie jest to i tak nie jest tak oczywiste, żeby się powołać nadal starać się sąd powołał np. w wyroku ten standard tak jak do niego do niego się w Polsce w odnieść sądzę, że to jest jakby lekcja dla nas wszystkich tak dla fundacji Helsińskiej i dla adwokatów radców prawnych sędziów, żeby uświadamiać, bo ja wiem, że to jest ten zawsze mówimy o edukacji to się to na koniec na ile można jawi się gremia takie stwierdzenie, ale można bardzo długo i jak trzeba zawsze kabina jest czasem powiedzieć wprost, jeżeli chodzi o 2 liczby skarg jesteśmy no w tym bloku wschodnim Włochy są wyjątkiem, jeżeli chodzi o państwa tzw. Zachodu w Ystad dziękuję bardzo Katarzyna Wiśniewska z Helsińskiej fundacji praw człowieka była ze mną studio 1353 co chwilę
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA